Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: INFORMATYKA

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją iwykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniemprotokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisanoposzczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) donajwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnychwarstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdziałpoświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym corazistotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdzialezamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania.Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania iopisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcyksiążki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunkówpokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, atakże inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi. Spis treści Przedmowa 10 1. Wprowadzenie 13 1.1. O czym jest ta książka? 13 1.2. Inne źródła informacji 16 1.3. Jak duży jest megabajt? 17 1.4. Historia Internetu 18 1.5. Zarządzanie Internetem 22 1.6. Ćwiczenia 24 2. Warstwowy model sieci 25 2.1. Wprowadzenie 25 2.2. Siedmiowarstwowy model sieci 26 2.2.1. Warstwa fizyczna 26 2.2.2. Warstwa łącza danych 27 2.2.3. Warstwa sieciowa 27 2.2.4. Warstwa transportowa 27 2.2.5. Warstwa sesji 29 2.2.6. Warstwa prezentacji 29 2.2.7. Warstwa aplikacji 29 2.3. W jaki sposób warstwy współdziałają ze sobą? 29 2.4. Po co są warstwy i enkapsulacja? 30 2.5. Model Internetu 32 2.5.1. Warstwa łącza 33 2.5.2. Warstwa sieciowa 33 2.5.3. Warstwa transportowa 33 2.5.4. Warstwa aplikacji 34 2.6. Modele i protokoły 35 2.7. Porównanie modeli OSI i Internetu 35 2.8. Ćwiczenia 36 3. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 1: Ethernet 38 3.1. Wprowadzenie 38 3.2. Ethernet 38 3.3. Transmisja CSMA/CD 40 3.4. Sprzęt dla Ethernetu 41 3.4.1. Dalej i szybciej 45 3.5. Kodowanie fizyczne 48 3.6. Alternatywy dla Ethernetu 51 3.7. Ćwiczenia 53 4. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 2: coraz dalej 54 4.1. Wprowadzenie 54 4.2. Modemy 54 4.3. System cyfrowy z integracją usług ISDN 58 4.4. Protokoły SLIP i PPP 61 4.4.1. Protokół SLIP 61 4.4.2. Protokół PPP 63 4.5. Hierarchia T i E oraz sieć SONET/SDH. 64 4.5.1. Ramki T i E 64 4.5.2. Sieć optyczna SONET/SDH 65 4.6. Protokół ATM 66 4.7. Technologia MPLS 68 4.8. Cyfrowy dostęp asymetryczny ADSL 70 4.9. Ćwiczenia 75 5. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 3: sieci bezprzewodowe 76 5.1. Wprowadzenie 76 5.2. Bezprzewodowy Ethernet 77 5.2.1. Standard 802.11. 78 5.2.2. Rozpraszanie widma 78 5.2.3. Standardy 802.11a i 802.11g 84 5.2.4. Sieci bezprzewodowe 86 5.2.5. Inne sieci bezprzewodowe 90 5.3. Problem ostatniej mili 96 5.4. Protokół ARP 98 5.4.1. Połączenia mostkowe 100 5.4.2. Odwrotny ARP 102 5.5. Ćwiczenia 103 6. Warstwa Internetu/warstwa sieciowa: protokół IP 104 6.1. Wprowadzenie 104 6.2. Nagłówki IP 105 6.2.1. Wersja 105 6.2.2. Długość nagłówka 106 6.2.3. Typ usługi 106 6.2.4. Długość całkowita 107 6.2.5. Identyfikacja 108 6.2.6. Bity znaczników 108 6.2.7. Przesunięcie fragmentu 109 6.2.8. Czas życia 110 6.2.9. Protokół 111 6.2.10. Suma kontrolna nagłówka 111 6.2.11. Adres źródłowy i adres docelowy 112 6.2.12. Pola opcjonalne 112 6.3. Adresy IP i tabele routingu 113 6.4. Sieci i adresy IP 115 6.5. Podział na podsieci 117 6.6. Sieci bezklasowe 118 6.6.1. Routing bezklasowy CIDR 119 6.7. Tłumaczenia adresów sieciowych, NAT 120 6.8. Protokół IPv6 121 6.9. Adresy pojedyncze, grupowe i wieloznaczne 125 6.9.1. Rogłaszanie 126 6.9.2. Rozsyłanie grupowe 127 6.9.3. Adresowanie jeden z wielu 130 6.10. Protokół dynamicznego konfigurowania hostów, DHCP 132 6.11. Mobilny IP 136 6.12. Internetowy protokół komunikatów kontrolnych ICMP 139 6.12.1. Komunikat Ping 141 6.12.2. Polecenie Traceroute 143 6.13. Ćwiczenia 145 7. Wybór trasy protokołu IP 148 7.1. Wprowadzenie 148 7.2. Komunikat ICMP redirect 149 7.3. Protokół routingu dynamicznego 150 7.3.1. Protokoły wektora odległości i stanu łącza 150 7.3.2. Protokół RIP 151 7.3.3. Algorytm Dijkstry 154 7.3.4. Protokół najkrótszej ścieżki OSPF 156 7.3.5. Protokół BGP 157 7.4. Ćwiczenia 158 8. System nazw domenowych 159 8.1. Wprowadzenie 159 8.2. Hierarchia 159 8.3. Przeszukiwanie rekurencyjne 162 8.4. Przeszukiwanie odwrotne 166 8.5. Inne dane 167 8.6. Format pakietu 169 8.6.1. Zapytania 170 8.6.2. Odpowiedzi 171 8.7. Pozostałe informacje 171 8.8. Ćwiczenia 174 9. Warstwa transportowa 175 9.1. Wprowadzenie 175 9.2. Porty 175 9.3. Warstwa transportowa: protokół UDP 177 9.3.1. Nagłówek pakietu UDP 177 9.3.2. Uwagi, komentarze 178 9.4. Warstwa transportowa: protokół TCP 179 9.4.1. Porty 180 9.4.2. Numery sekwencyjne i numery potwierdzeń 180 9.4.3. Długość nagłówka 182 9.4.4. Bity znaczników 182 9.4.5. Rozmiar okna 182 9.4.6. Suma kontrolna 183 9.4.7. Wskaźnik danych pilnych 183 9.4.8. Opcje 183 9.4.9. Dane 184 9.4.10. Protokół nawiązywania połączenia 184 9.4.11. Protokół zakończenia połączenia 185 9.4.12. Reset 186 9.4.13. Maszyna stanów protokołu TPC 187 9.4.14. Opcje TPC 189 9.5. Ćwiczenia 190 10. Strategie TCP 191 10.1. Wprowadzenie 191 10.2. Okno przesuwne 191 10.3. Opóźnione potwierdzanie 192 10.4. Algorytm Nagle’a 194 10.5. Syndrom głupiego okna 195 10.6. Zapobieganie przeciążeniom 196 10.6.1. Wolny start i zapobieganie zatorom 197 10.6.2. Szybka retransmisja i szybkie odzyskiwanie danych 199 10.6.3. Powiadomienie o zatorze 199 10.7. Zegar retransmisji 200 10.8. Zegar podtrzymania 202 10.9. Zegar obecności 203 10.10. Odkrywanie MTU ścieżki 204 10.11. Połączenia „Fat Pipe” 205 10.12. Znaczniki czasowe 207 10.13. Selektywne potwierdzenie SACK 207 10.14. Teoretyczna przepustowość 209 10.15. Alternatywy dla TCP 209 10.15.1. Transakcyjny TCP 209 10.15.2. Protokół sterowania transmisją strumieniową 210 10.16. Ćwiczenia 215 11. Warstwa prezentacji 217 11.1. Wprowadzenie 217 11.2. Kodowanie znaków 217 11.3. Inne dane: XDR 219 11.4. Protokół MIME 222 11.5. Znacznik końca linii 223 11.6. Ćwiczenia 224 12. Warstwa aplikacji 225 12.1. Wprowadzenie 225 12.2. Telnet 226 12.3. Protokół transmisji plików FTP 227 12.4. Protokół SMTP 229 12.5. Protokół RPC i odwzorowanie portów 232 12.6. Sieciowy system plików NFS 235 12.7. Sieć pamięci masowej 236 12.8. Protokół dokumentów hipertekstowych HTTP 239 12.8.1. Języki HTML i XML 241 12.8.2. WAP i WML 247 12.9. Radio internetowe 248 12.10. Telewizja w sieci IP 249 12.11. Rozmowy przez IP 250 12.12. Inne aplikacje 251 12.13. Ćwiczenia 255 13. Problemy bezpieczeństwa 256 13.1. Wprowadzenie 256 13.2. Ataki sieciowe 257 13.2.1. SYN Flooding 257 13.2.2. Rozproszona odmowa usługi 258 13.2.3. Ataki programowe 258 13.2.4. Malware 259 13.2.5. Socjotechnika 260 13.3. Zapory sieciowe 261 13.4. Bezpieczeństwo i potwierdzanie tożsamości w protokole IP 262 13.5. Bezpieczeństwo warstw łącza danych i sieciowej oraz uwierzytelnienie 264 13.5.1. Protokoły PPTP i L2TP 264 13.5.2. Protokół IPSec 265 13.6. Bezpieczeństwo warstwy transportowej i uwierzytelnianie 268 13.7. Ćwiczenia 269 Dodatek A. Przykładowe programy 271 A.1. Serwer TCP 271 A.2. Klient TCP 273 A.3. Serwer UDP 275 A.4. Klient UDP 276 Dodatek B. Przydatne linki 279 Dodatek C. Akronimy 280 Skorowidz 288
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Nauka. Historia nauki. Naukoznawstwo. Futurologia. NaukowcyWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  jest to w ogóle możliwe. W książce Podstawy sieci komputerowych, Rusell Bradford wprowadza Czytelnika w świat najbardziej istotnych aspektów sieci. Poprzez systematyczne... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Sieci komputerowe to jedna z pasjonujących i ważnych dziedzin współczesnej informatyki. Wiemy, że przez telefon komórkowy możemy wysyłać filmy albo zdjęcia do naszych przyjaciół, że przez Internet możemy zarezerwować miejsce w pobliskiej restauracji, czy też uczestniczyć w wideokonferencjach z osobami przebywającymi na innym kontynencie. Ale niewielu z nas rozumie, jakie technologie sprawiają, że jest to w ogóle możliwe. W książce Podstawy sieci komputerowych, Rusell Bradford wprowadza Czytelnika w świat najbardziej istotnych aspektów sieci. Poprzez systematyczne zgłębianie tematu i pomijanie nieistotnych szczegółów, umożliwia sukcesywne pogłębianie wiedzy. Autor zachęca do "nauki poprzez ćwiczenia", dlatego książka obfituje w praktyczne ćwiczenia, umożliwiające przeprowadzenie własnych eksperymentów obrazujących prezentowane pojęcia. Przechodzenie krok po kroku do zagadnień warstwy sprzętu, poprzez kolejne warstwy sieci, zapewnia doprowadzając do aplikacji, które widzimy i używamy na co dzień. Podstawowe cechy książki: skupienie się na kluczowych aspektach sieci, bez wchodzenia w nieistotne szczegóły; logiczna struktura: od poziomu sprzętu do aplikacji; praktyczne ćwiczzenia znajdujące się na końuu każdego rozdziału; uwypuklenie zagadnień związanych z protokołem TCP/IP; liczne przykłady ilustrujące działanie protokołów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Sieci komputeroweWysyłka: od ręki

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych... Pełen opis produktu 'Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu' »

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych możliwości zawodowych. Autor uważa, że jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności, a informacje tu zawarte przyczyniąsię do jego osiągnięcia.Jeśli jesteś osobą niewtajemniczoną w zakres certyfikacji firmy Cisco to mamy dla Ciebie Czytelniku zarówno dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że certyfikacja CCNA należy na całym świecie do grupy najważniejszych i najbardziej uznawanych w sferze zastosowań informatyki. Tytuł CCNA nie tylko może mieć wpływ na wysokość uposażenia i zalicza posiadacza do grona profesjonalistów. Lecz także wyróżnia z otaczającego tłumu posiadaczy podobnych kwalifikacji nie potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu. Zła wiadomość niestety jest taka, że program jest bardzo wymagający. Innymi słowy jest sporo informacji i umiejętności, które trzeba sobie przyswoić, zaś końcowy egzamin nie jest łatwy. Oczywiście jeśli egzamin byłby łatwy, to tytuł CCNA nie posiadałby większego znaczenia. Zdając go osiągamy więc podwójną satysfakcję.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Sieci komputeroweWysyłka: od ręki

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych... Pełen opis produktu 'Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu' »

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych możliwości zawodowych. Autor uważa, że jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności, a informacje tu zawarte przyczyniąsię do jego osiągnięcia.Jeśli jesteś osobą niewtajemniczoną w zakres certyfikacji firmy Cisco to mamy dla Ciebie Czytelniku zarówno dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że certyfikacja CCNA należy na całym świecie do grupy najważniejszych i najbardziej uznawanych w sferze zastosowań informatyki. Tytuł CCNA nie tylko może mieć wpływ na wysokość uposażenia i zalicza posiadacza do grona profesjonalistów. Lecz także wyróżnia z otaczającego tłumu posiadaczy podobnych kwalifikacji nie potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu. Zła wiadomość niestety jest taka, że program jest bardzo wymagający. Innymi słowy jest sporo informacji i umiejętności, które trzeba sobie przyswoić, zaś końcowy egzamin nie jest łatwy. Oczywiście jeśli egzamin byłby łatwy, to tytuł CCNA nie posiadałby większego znaczenia. Zdając go osiągamy więc podwójną satysfakcję.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem... Pełen opis produktu 'PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH' »

  PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi. Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. O czym jest ta książka? 13 1.2. Inne źródła informacji 16 1.3. Jak duży jest megabajt? 17 1.4. Historia Internetu 18 1.5. Zarządzanie Internetem 22 1.6. Ćwiczenia 24 2. Warstwowy model sieci 2.1. Wprowadzenie 25 2.2. Siedmiowarstwowy model sieci 26 2.2.1. Warstwa fizyczna 26 2.2.2. Warstwa łącza danych 27 2.2.3. Warstwa sieciowa 27 2.2.4. Warstwa transportowa 27 2.2.5. Warstwa sesji 29 2.2.6. Warstwa prezentacji 29 2.2.7. Warstwa aplikacji 29 2.3. W jaki sposób warstwy współdziałają ze sobą? 29 2.4. Po co są warstwy i enkapsulacja? 30 2.5. Model Internetu 32 2.5.1. Warstwa łącza 33 2.5.2. Warstwa sieciowa 33 2.5.3. Warstwa transportowa 33 2.5.4. Warstwa aplikacji 34 2.6. Modele i protokoły 35 2.7. Porównanie modeli OSI i Internetu 35 2.8. Ćwiczenia 36 3. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 1: Ethernet 3.1. Wprowadzenie 38 3.2. Ethernet 38 3.3. Transmisja CSMA/CD 40 3.4. Sprzęt dla Ethernetu 41 3.4.1. Dalej i szybciej 45 3.5. Kodowanie fizyczne 48 3.6. Alternatywy dla Ethernetu 51 3.7. Ćwiczenia 53 4. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 2: coraz dalej 4.1. Wprowadzenie 54 4.2. Modemy 54 4.3. System cyfrowy z integracją usług ISDN 58 4.4. Protokoły SLIP i PPP 61 4.4.1. Protokół SLIP 61 4.4.2. Protokół PPP 63 4.5. Hierarchia T i E oraz sieć SONET/SDH. 64 4.5.1. Ramki T i E 64 4.5.2. Sieć optyczna SONET/SDH 65 4.6. Protokół ATM 66 4.7. Technologia MPLS 68 4.8. Cyfrowy dostęp asymetryczny ADSL 70 4.9. Ćwiczenia 75 5. Warstwa fizyczna i warstwa łącza 3: sieci bezprzewodowe 5.1. Wprowadzenie 76 5.2. Bezprzewodowy Ethernet 77 5.2.1. Standard 802.11. 78 5.2.2. Rozpraszanie widma 78 5.2.3. Standardy 802.11a i 802.11g 84 5.2.4. Sieci bezprzewodowe 86 5.2.5. Inne sieci bezprzewodowe 90 5.3. Problem ostatniej mili 96 5.4. Protokół ARP 98 5.4.1. Połączenia mostkowe 100 5.4.2. Odwrotny ARP 102 5.5. Ćwiczenia 103 6. Warstwa Internetu/warstwa sieciowa: protokół IP 6.1. Wprowadzenie 104 6.2. Nagłówki IP 105 6.2.1. Wersja 105 6.2.2. Długość nagłówka 106 6.2.3. Typ usługi 106 6.2.4. Długość całkowita 107 6.2.5. Identyfikacja 108 6.2.6. Bity znaczników 108 6.2.7. Przesunięcie fragmentu 109 6.2.8. Czas życia 110 6.2.9. Protokół 111 6.2.10. Suma kontrolna nagłówka 111 6.2.11. Adres źródłowy i adres docelowy 112 6.2.12. Pola opcjonalne 112 6.3. Adresy IP i tabele routingu 113 6.4. Sieci i adresy IP 115 6.5. Podział na podsieci 117 6.6. Sieci bezklasowe 118 6.6.1. Routing bezklasowy CIDR 119 6.7. Tłumaczenia adresów sieciowych, NAT 120 6.8. Protokół IPv6 121 6.9. Adresy pojedyncze, grupowe i wieloznaczne 125 6.9.1. Rogłaszanie 126 6.9.2. Rozsyłanie grupowe 127 6.9.3. Adresowanie jeden z wielu 130 6.10. Protokół dynamicznego konfigurowania hostów, DHCP 132 6.11. Mobilny IP 136 6.12. Internetowy protokół komunikatów kontrolnych ICMP 139 6.12.1. Komunikat Ping 141 6.12.2. Polecenie Traceroute 143 6.13. Ćwiczenia 145 7. Wybór trasy protokołu IP 7.1. Wprowadzenie 148 7.2. Komunikat ICMP redirect 149 7.3. Protokół routingu dynamicznego 150 7.3.1. Protokoły wektora odległości i stanu łącza 150 7.3.2. Protokół RIP 151 7.3.3. Algorytm Dijkstry 154 7.3.4. Protokół najkrótszej ścieżki OSPF 156 7.3.5. Protokół BGP 157 7.4. Ćwiczenia 158 8. System nazw domenowych 8.1. Wprowadzenie 159 8.2. Hierarchia 159 8.3. Przeszukiwanie rekurencyjne 162 8.4. Przeszukiwanie odwrotne 166 8.5. Inne dane 167 8.6. Format pakietu 169 8.6.1. Zapytania 170 8.6.2. Odpowiedzi 171 8.7. Pozostałe informacje 171 8.8. Ćwiczenia 174 9. Warstwa transportowa 9.1. Wprowadzenie 175 9.2. Porty 175 9.3. Warstwa transportowa: protokół UDP 177 9.3.1. Nagłówek pakietu UDP 177 9.3.2. Uwagi, komentarze 178 9.4. Warstwa transportowa: protokół TCP 179 9.4.1. Porty 180 9.4.2. Numery sekwencyjne i numery potwierdzeń 180 9.4.3. Długość nagłówka 182 9.4.4. Bity znaczników 182 9.4.5. Rozmiar okna 182 9.4.6. Suma kontrolna 183 9.4.7. Wskaźnik danych pilnych 183 9.4.8. Opcje 183 9.4.9. Dane 184 9.4.10. Protokół nawiązywania połączenia 184 9.4.11. Protokół zakończenia połączenia 185 9.4.12. Reset 186 9.4.13. Maszyna stanów protokołu TPC 187 9.4.14. Opcje TPC 189 9.5. Ćwiczenia 190 10. Strategie TCP 10.1. Wprowadzenie 191 10.2. Okno przesuwne 191 10.3. Opóźnione potwierdzanie 192 10.4. Algorytm Nagle’a 194 10.5. Syndrom głupiego okna 195 10.6. Zapobieganie przeciążeniom 196 10.6.1. Wolny start i zapobieganie zatorom 197 10.6.2. Szybka retransmisja i szybkie odzyskiwanie danych 199 10.6.3. Powiadomienie o zatorze 199 10.7. Zegar retransmisji 200 10.8. Zegar podtrzymania 202 10.9. Zegar obecności 203 10.10. Odkrywanie MTU ścieżki 204 10.11. Połączenia „Fat Pipe” 205 10.12. Znaczniki czasowe 207 10.13. Selektywne potwierdzenie SACK 207 10.14. Teoretyczna przepustowość 209 10.15. Alternatywy dla TCP 209 10.15.1. Transakcyjny TCP 209 10.15.2. Protokół sterowania transmisją strumieniową 210 10.16. Ćwiczenia 215 11. Warstwa prezentacji 11.1. Wprowadzenie 217 11.2. Kodowanie znaków 217 11.3. Inne dane: XDR 219 11.4. Protokół MIME 222 11.5. Znacznik końca linii 223 11.6. Ćwiczenia 224 12. Warstwa aplikacji 12.1. Wprowadzenie 225 12.2. Telnet 226 12.3. Protokół transmisji plików FTP 227 12.4. Protokół SMTP 229 12.5. Protokół RPC i odwzorowanie portów 232 12.6. Sieciowy system plików NFS 235 12.7. Sieć pamięci masowej 236 12.8. Protokół dokumentów hipertekstowych HTTP 239 12.8.1. Języki HTML i XML 241 12.8.2. WAP i WML 247 12.9. Radio internetowe 248 12.10. Telewizja w sieci IP 249 12.11. Rozmowy przez IP 250 12.12. Inne aplikacje 251 12.13. Ćwiczenia 255 13. Problemy bezpieczeństwa 13.1. Wprowadzenie 256 13.2. Ataki sieciowe 257 13.2.1. SYN Flooding 257 13.2.2. Rozproszona odmowa usługi 258 13.2.3. Ataki programowe 258 13.2.4. Malware 259 13.2.5. Socjotechnika 260 13.3. Zapory sieciowe 261 13.4. Bezpieczeństwo i potwierdzanie tożsamości w protokole IP 262 13.5. Bezpieczeństwo warstw łącza danych i sieciowej oraz uwierzytelnienie 264 13.5.1. Protokoły PPTP i L2TP 264 13.5.2. Protokół IPSec 265 13.6. Bezpieczeństwo warstwy transportowej i uwierzytelnianie 268 13.7. Ćwiczenia 269 Dodatek A. Przykładowe programy A.1. Serwer TCP 271 A.2. Klient TCP 273 A.3. Serwer UDP 275 A.4. Klient UDP 276 Dodatek B. Przydatne linki Dodatek C. Akronimy Skorowidz PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - POLECAMY!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • Podstawy sieci komputerowych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  55,44 zł
  61,60 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki ścisłe >InformatykaWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób.Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany.Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • Podstawy sieci komputerowych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  48,69 zł
  52,44 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób.Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany.Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Książki techniczne>Informatyka. Cybernetyka. KomputeryWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób.Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany.Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki/Informatyka/InformatykaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Informatyka. Cybernetyka. Komputery

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych.

 • [WKŁ]

  Kategoria: Informatyka > Sieci komputerowe

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Mikom]

  Kategoria: Informatyka > Sieci komputerowe

  zapoznać się z podstawowymi pozycjami na ten temat. Jest to w sumie kilka tysięcy stron tekstu. Nie do pominięcia jest również czas poświęcony na znalezienie programu symulatora sieci oraz na... Pełen opis produktu 'Certyfikacja CCNA. Podstawy działania sieci komputerowych Zasady' »

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych możliwości zawodowych. Autor uważa, że jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności, a informacje tu zawarte przyczynią się do osiągnięcia tego tytułu. Jeśli jesteś osobą niewtajemniczoną w zakres certyfikacji firmy Cisco to mamy dla Ciebie Czytelniku zarówno dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że certyfikacja CCNA należy na całym świecie do grupy najważniejszych i najbardziej uznawanych w sferze zastosowań informatyki. Tytuł CCNA nie tylko może mieć wpływ na wysokość uposażenia i zalicza posiadacza do grona profesjonalistów. Lecz także wyróżnia z otaczającego tłumu posiadaczy podobnych kwalifikacji nie potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu. Zła wiadomość niestety jest taka, że program jest bardzo wymagający. Innymi słowy jest sporo informacji i umiejętności, które trzeba sobie przyswoić, zaś końcowy egzamin nie jest łatwy. Oczywiście jeśli egzamin byłby łatwy, to tytuł CCNA nie posiadałby większego znaczenia. Zdając go osiągamy więc podwójną satysfakcję. W języku angielskim istnieje duży wybór książek przygotowujących do egzaminu CCNA. Kilka z nich przetłumaczono na język polski. Aby przygotować materiały do tej książki autor musiał zapoznać się z podstawowymi pozycjami na ten temat. Jest to w sumie kilka tysięcy stron tekstu. Nie do pominięcia jest również czas poświęcony na znalezienie programu symulatora sieci oraz na praktyczne programowanie urządzeń. W wyniku takich „zmagań” powstała ta książka, w której część informacyjna jest równie ważna jak część praktyczna. Autor ma nadzieję, że jego założenia, sprawdzą się w umiejętnościach Czytelników i w zdobyciu certyfikatu CCNA – pierwszego szczebla nowej i ciekawej kariery.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Certyfikacja CCNA. Podstawy działania sieci komputerowych Zasady

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Sieci komputeroweWysyłka: od ręki

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych... Pełen opis produktu 'Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu' »

  Głównym celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associates). Uzyskanie tego tytułu otwiera wiele nowych możliwości zawodowych. Autor uważa, że jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności, a informacje tu zawarte przyczynią się do jego osiągnięcia.Jeśli jesteś osobą niewtajemniczoną w zakres certyfikacji firmy Cisco to mamy dla Ciebie Czytelniku zarówno dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że certyfikacja CCNA należy na całym świecie do grupy najważniejszych i najbardziej uznawanych w sferze zastosowań informatyki. Tytuł CCNA nie tylko może mieć wpływ na wysokość uposażenia i zalicza posiadacza do grona profesjonalistów. Lecz także wyróżnia z otaczającego tłumu posiadaczy podobnych kwalifikacji nie potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu. Zła wiadomość niestety jest taka, że program jest bardzo wymagający. Innymi słowy jest sporo informacji i umiejętności, które trzeba sobie przyswoić, zaś końcowy egzamin nie jest łatwy. Oczywiście jeśli egzamin byłby łatwy, to tytuł CCNA nie posiadałby większego znaczenia. Zdając go osiągamy więc podwójną satysfakcję.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Certyfikacja CCNA Podstawy działania sieci komputerowych zasady przełączania i routingu

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi. Nazwa - <... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych - Bradford Russell' »

  Opis - Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi. Nazwa - Podstawy sieci komputerowych Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Bradford Russell Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788320617368 Kod EAN - 9788320617368 Wydanie - 1 Rok wydania - 2009 Język - PL Tłumacz - Gracki Krzysztof Format - 19.5x24.5cm Ilość stron - 308 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych - Bradford Russell

 • [Naukowo -techniczne]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł PODSTAWY LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Autor Wolisz Adam Język polski Oprawa miękka Format 29.7x21.0 cm Liczba stron 190 Ciężar 0.2 Pełen opis produktu 'PODSTAWY LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH' »

  Tytuł PODSTAWY LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Autor Wolisz Adam Język polski Oprawa miękka Format 29.7x21.0 cm Liczba stron 190 Ciężar 0.2
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PODSTAWY LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 • []

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Informatyka. Cybernetyka. Komputery/Sieci komputerowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura / Informatyka

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdzi... Pełen opis produktu 'Podstawy sieci komputerowych' »

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób.Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany.Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy sieci komputerowych


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, buk rower, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa naukowo-techniczne
Produkty w ofercie: 1075
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 137225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137225
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, edycja Świętego pawła, trefl, muza, mega creative, wilga, wsip, skrzat
Produkty w ofercie: 118943
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1