Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  21,60 zł
  24,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >PedagogikaWysyłka: do 3 dni

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole.Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych.Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić.W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [WNT]

  Kategoria: MatematykaWysyłka: od ręki

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole.Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych.Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić.W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: MATEMATYKA

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzywybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojegodoświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i wprowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemachprzy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można jerozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się dopracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami. Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7)dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12)dotyczy matematyki w gimnazjum. Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na tematnauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnymdziałom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia,które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, radyi przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania nalekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych. Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektórepomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się wtrakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudnajest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby jąułatwić. W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośredniozwiązane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania,oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy zuczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowaniewykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętnościmatematycznych przyszłego nauczyciela. Danuta Zaremba Spis treści: PRZEDMOWA CZĘŚĆ I Matematyka w szkole podstawowej 1. UWAGI OGÓLNE O LEKCJACH MATEMATYKI 1.1. Trudna rola nauczyciela matematyki 1.2. Cele nauczania matematyki 1.3. Przygotowanie do lekcji 1.4. Prowadzenie lekcji 2. LICZBY CAŁKOWITE NIEUJEMNE 2.1. Liczby, cyfry, system dziesiętny i rzymski 2.2. Oś liczbowa 2.3. Dodawanie 2.4. Odejmowanie 2.5. Kolejność dodawania i odejmowania 2.6. Dodawanie i odejmowanie pisemne 2.7. Mnożenie 2.8. Rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania 2.9. Algorytm mnożenia pisemnego 2.10. Dzielenie 2.11. Dzielenie z resztą 2.12. Algorytm dzielenia pisemnego 2.13. Podzielność liczb 2.14. Uwagi o zadaniach tekstowych 3. UŁAMKI 3.1. Ułamek jako część 3.2. Ćwiczenia z modelami ułamków 3.3. Ułamek jako liczba 3.4. Dodawanie i odejmowanie ułamków 3.5. Mnożenie ułamków 3.6. Dzielenie ułamków 3.7. Procent jako ułamek zwykły 3.8. Ułamki dziesiętne 3.9. Działania na ułamkach dziesiętnych 3.10. Obliczanie w przybliżeniu i szacowanie 4. LICZBY DODATNIE I UJEMNE 4.1. Przypisanie liczbom znaków 4.2. Dodawanie 4.3. Odejmowanie 4.4. Mnożenie i dzielenie 5. PROPEDEUTYKA WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH 5.1. Wprowadzanie oznaczeń literowych 5.2. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych 5.3. Układanie wyrażeń algebraicznych do tekstu 5.4. Równania 5.5. Rozwiązywanie równań 5.6. Uwagi o nierównościach 5.7. Układ współrzędnych 5.8. Wykresy i diagramy 6. POJĘCIA GEOMETRYCZNE 6.1. Uwagi o nauczaniu geometrii 6.2. Odcinki 6.3. Okrąg i koło 6.4. Kąty, prostokąt, wielokąty 6.5. Suma kątów trójkąta 6.6. Rodzaje trójkątów 6.7. Rodzaje czworokątów 6.8. Rysowanie i konstruowanie 6.9. Prostopadłościan, graniastosłupy, ostrosłupy 7. MIERZENIE 7.1. Mierzenie długości 7.2. Mierzenie kątów 7.3. Pole prostokąta 7.4. Pola wielokątów 7.5. Pole powierzchni i objętość brył CZĘŚĆ II Matematyka w gimnazjum 8. LICZBY I DZIAŁANIA 8.1. Liczby wymierne 8.2. Procent - uwagi ogólne 8.3. Obliczenia procentowe w gimnazjum 8.4. Potęgi 8.5. Działania na potęgach 8.6. Pojęcie pierwiastka 8.7. Własności pierwiastków 9. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 9.1. Przykłady wyrażeń algebraicznych 9.2. Różne znaczenia symbolu ??" 9.3. Redukcja wyrazów podobnych 9.4. Prawa rozdzielności mnożenia 9.5. Rozwiązywanie równań 9.6. Równania w zadaniach tekstowych 9.7. Nierówności 9.8. Układy równań 10. FUNKCJE I WYKRESY 10.1. Układ współrzędnych i proste równania 10.2. Równanie prostej 10.3. Zależności i przyporządkowania 10.4. Funkcje 11. FIGURY PŁASKIE 11.1. Przystawanie i symetria 11.2. Symetralna, dwusieczna, styczna 11.3. Konstrukcje geometryczne 11.4. Kąty w kole 11.5. Koło i wielokąty 11.6. Obwód i pole 11.7. Twierdzenie Pitagorasa 11.8. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa 11.9. Uwagi ogólne o twierdzeniu Talesa 11.10. Twierdzenie Talesa na lekcjach matematyki 11.11. Zastosowania twierdzenia Talesa 12. BRYŁY 12.1. Wielościany 12.2. Bryły obrotowe 12.3. Kąty w przestrzeni 12.4. Pole powierzchni i objętość
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom.

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia > Matematyka

  "Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  "Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami. Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum. Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych. Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić. W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny, ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami Nazwa - Podstawy nauczania... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom - Danuta Zaremba' »

  Opis - Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami Nazwa - Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom Autor - Danuta Zaremba Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 8320431883 Kod EAN - 9788320431889 Wydanie - 1 Rok wydania - 2006 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 332 Szkoła - Rożne Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Inne Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-01-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom - Danuta Zaremba

 • [WNT]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Gimnazjum / Gimnazjum 1 / Matematyka

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole.Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych.Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić.W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [wnt]

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole.Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych.Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić.W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [WNT]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Pedagogika. Oświata i szkolnictwo/Dydaktyka. Nauczanie. Edukacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  Książka Jest Przeznaczona Głównie Dla Studentów Matematyki, Którzy Wybrali Specjalność Nauczycielską. Powstała W Wyniku Mojego Doświadczenia - Zarówno W Nauczaniu Matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy Nauczania Matematyki, Czyli Jak Przybliżyć Matematykę Uczniom' »

  Książka Jest Przeznaczona Głównie Dla Studentów Matematyki, Którzy Wybrali Specjalność Nauczycielską. Powstała W Wyniku Mojego Doświadczenia - Zarówno W Nauczaniu Matematyki W Szkole, Jak I W Prowadzeniu Zajęć Z Metodyki Na Uniwersytecie. Opowiadając O Problemach Przy­bliżania Uczniom Matematyki I Podpowiadając, Jak Można Je Rozwiązywać, Pragnę Pomóc Przyszłym Nauczycielom W Przygotowaniu Się Do Pracy W Szkole. Z Książki Mogą Skorzystać Także Już Pracujący Nauczyciele. Mam Nadzieję, że Pomoże Ona Doskonalić Ich Pracę Z Uczniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy Nauczania Matematyki, Czyli Jak Przybliżyć Matematykę Uczniom

 • [WNT]

  Kategoria: Edukacja, pomoce dla uczniĂłw

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentĂłw matematyki, ktĂłrzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarĂłwno w nauczaniu matematyki... Pełen opis produktu 'Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliĹźyć matematykę uczniom' »

  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przy­bliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami. Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum. Rozdział pierwszy zawiera nieco ogólnych refleksji na temat nauczania matematyki. Następne rozdziały są poświęcone poszczególnym działom matematyki szkolnej i zawierają propozycje takiego ich ujęcia, które jest adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia. Są wskazówki, rady i przestrogi dla nauczyciela, są konkretne pomysły do wykorzystania na lekcjach, są szkice scenariuszy lekcyjnych. Ujęcia poszczególnych tematów nie zawsze są tradycyjne. Niektóre pomysły powstały w wyniku moich poszukiwań i przemyśleń. Zrodziły się w trakcie pracy z uczniami, podczas której przekonałam się, jak trudna jest dla nich matematyka i jak bardzo trzeba się starać, aby ją ułatwić. W książce są także zadania dla Czytelnika, w większości bezpośrednio związane z przygotowywaniem się do pracy na lekcjach. Niektóre zadania, oznaczone symbolem *, są trudniejsze i można je wykorzystać w pracy z uczniami zdolniejszymi. Natomiast zadania z symbolem ** zdecydowanie wykraczają poza program szkolny; ich celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliĹźyć matematykę uczniom


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3081391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136987
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180737
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2