Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Akademia Morska w Gdyni Wydawnictwo]

  Kategoria: Różne

  Podręcznik zawiera zarówno podstawowe informacje z zakresu automatyki podane w sposób popularno-naukowy, jak i rozważania teoretyczne, wymagające znajomości elementów wyższej matematyki. Pełen opis produktu 'Podstawy automatyki.' »

  Podręcznik zawiera zarówno podstawowe informacje z zakresu automatyki podane w sposób popularno-naukowy, jak i rozważania teoretyczne, wymagające znajomości elementów wyższej matematyki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki.

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: Nauka / Technika

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania.

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami automatyki i teorii maszyn niezbędnymi do dalszej nauki ich proje... Pełen opis produktu 'Podstawy teorii maszyn i automatyki' »

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami automatyki i teorii maszyn niezbędnymi do dalszej nauki ich projektowania. Spis treści: Przedmowa    1. PODSTAWY STRUKTURY MECHANIZMÓW  1.1. Pojęcia podstawowe  1.2. Klasyfikacja par kinematycznych  1.3. Wzory strukturalne  1.4. Więzy bierne  1.5. Zbędne stopnie swobody  1.6. Podstawy podziału strukturalnego mechanizmów    2. ANALIZA I SYNTEZA KINEMATYCZNA MECHANIZMÓW  2.1. Metody wykreślne kinematyki  2.2. Metody analityczne kinematyki  2.3. Czworobok przegubowy i jego przekształcenia  2.4. Synteza mechanizmów dźwigniowych    3. KINEMATYKA MECHANIZMÓW KRZYWKOWYCH  3.1. Analiza mechanizmów krzywkowych  3.2. Synteza mechanizmów krzywkowych    4. DYNAMIKA MECHANIZMÓW  4.1. Wyznaczanie skupionych mas zastępczych  4.2. Warunek statycznej wyznaczalności mechanizmu  4.3. Plan sił członu napędzającego  4.4. Analityczno-wykreślne wyznaczanie sił w mechanizmach płaskich bez tarcia  4.5. Wyznaczanie sił w mechanizmach pańskich z uwzględnieniem tarcia    5. PODSTAWOWE POJĘCIA AUTOMATYKI  5.1. Podstawowe określenia  5.2. Klasyfikacja układów automatyki  5.3. Właściwości układów liniowych  5.4. Linearyzacja funkcji  5.5. Rodzaje wymuszeń  5.6. Zasady rachunku operatorowego  5.7. Stan przejściowy układu  5.8. Transmitancja operatorowa i jej właściwości    6. CHARAKTERYSTYKI ELEMENTÓW I UKŁADÓW  6.1. Charakterystyka czasowa (skokowa)  6.2. Charakterystyka częstościowa  6.3. Charakterystyki logarytmiczne    7. WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTÓW LINIOWYCH  7.1. Elementy bezinercyjne (proporcjonalne)  7.2. Elementy inercyjne pierwszego rzędu  7.3. Elementy inercyjne drugiego rzędu  7.4. Elementy całkujące  7.5. Elementy różniczkujące  7.6. Elementy opóźniające    8. BUDOWA I PRZEKSZTAŁCANIE SCHEMATÓW STRUKTURALNYCH  8.1. Schematy konstrukcyjne  8.2. Budowa schematów strukturalnych (blokowych)  8.3. Przekształcanie schematów strukturalnych (blokowych)    9. DYNAMIKA MASZYN  9.1. Redukcja mas  9.2. Redukcja sztywności i tłumienia  9.3. Redukcja sił  9.4. Równania ruchu maszyny  9.5. Całkowanie równania ruchu maszyny. Obliczanie hamulca  9.6. Nierównomierność biegu maszyny. Obliczanie koła zamachowego  9.7. Podstawy wyrównoważania mechanizmów płaskich    10. REGULATORY  10.1. Struktura regulatorów i równanie ruchu układu z regulatorem  10.2. Krótka klasyfikacja regulatorów  10.3. Rodzaje regulatorów, ich charakterystyki i działanie  10.4. Układ regulator wzmacniacz  10.5. Nastawianie regulatorów    11. KRYTERIA OCENY UKŁADÓW  11.1. Ogólny warunek stabilności układów liniowych  11.2. Rozkład pierwiastków w płaszczyźnie liczb zespolonych  11.3. Kryterium Hurwitza  11.4. Kryterium Nyquista  11.5. Wpływ wzmocnienia i opóźnień na stabilność układu zamkniętego  11.6. Zapas fazy i zapas modułu układu zamkniętego  11.7. Obliczanie charakterystyki układu zamkniętego. Rezonans układu zamkniętego  11.8. Korekcja układów  11.9. Kryteria oceny układów w stanach ustalonych  11.10. Kryteria oceny stanów dynamicznych  11.11. Układanie równań układów automatyki. Analiza układów    12. UKŁADY NIELINIOWE  12.1. Podstawowe nieliniowości  12.2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych  12.3. Badanie dynamiki układów nieliniowych    13. OPIS UKŁADÓW W PRZESTRZENI STANU  13.1. Wstęp  13.2. Zapis macierzowy postaci normalnej  13.3. Opis układów z użyciem współrzędnych stanu  13.4. Otrzymywanie macierzy współrzędnych stanu i schematów blokowych z transmitancji  13.5. Wyznaczanie transmitancji operatorowej z macierzy współrzędnych stanu  13.6. Rozwiązywanie równań stanu układu liniowego  13.7. Przekształcanie układów. Sterowalność  13.8. Obserwowalność układu dynamicznego  13.9. Określenie pożądanego prawa sprzężenia zwrotnego    Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy teorii maszyn i automatyki

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: AUTOMATYKA

  są elementy teorii układów przełączających kombinacyjnych i sekwencyjnych, aby na tej podstawie możliwe było zaprojektowanie, a następnie laboratoryjna realizacja prostych układów sterowania... Pełen opis produktu 'Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium - tom II' »

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika  przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Składa się on z czterech części. W pierwszej części (4 ćwiczenia) omawiane są elementy teorii układów przełączających kombinacyjnych i sekwencyjnych, aby na tej podstawie możliwe było zaprojektowanie, a następnie laboratoryjna realizacja prostych układów sterowania logicznego. W drugiej części (3 ćwiczenia) i w trzeciej części (5 ćwiczeń) przedstawiamy ćwiczenia związane z realizacją algorytmów sterowania za pomocą, odpowiednia, komputera osobistego (PG) i przemysłowego sterownika programowalnego (PLC). Programowanie mikrokomputera wyposażonego w kartę A/C CIA odbywa się, zgodnie z programem nauczania. z wykorzystaniem języka C++ (autorem programów jest dr inż. Rafał Hein). Do ćwiczeń dotyczących sterowników programowalnych wybrano sterownik GE Fanuc programowany metodą schematów drabinkowych. Ćwiczenia ze sterownikiem umożliwiają studentom wstępne zapoznanie się ze współczesną wersją regulatora przemysłowego i sposobem jego programowania. Proponowany zbiór ćwiczeń w tym zakresie należy jednak traktować jako wstęp do laboratorium sterowników mikroprocesorowych, gdyż zaprezentowano tu tylko wybrane funkcje sterownika. Programowanie sterownika w zakresie układów logicznych jest dobrym uzupełnieniem części pierwszej książki dotyczącej układów logicznych. Programowanie komputera lub sterownika do realizacji określonego algorytmu sterowania jest także dobrym uzupełnieniem ćwiczeń opisanych w pierwszym tomie podręcznika, w których podstawowym celem jest wyznaczanie prawa sterowania w postaci transmitancji regulatora. Transmitancje regulatorów są tam danymi wejściowymi do gotowych programów umożliwiających realizację sterowania. W prezentowanych tutaj ćwiczeniach jest odwrotnie; przyjmuje się algorytm sterowania, a celem jest jego realizacja. W uproszczonej wersji wykonywania ćwiczeń ze sterownikiem programowalnym (komputerem) mogą one polegać na zaznajomieniu się z przykładami prostych programów, a następnie ich modyfikacją i uruchomieniem układu z obiektem rzeczywistym (laboratoryjnym). W części czwartej (13 ćwiczeń) znajdują się ćwiczenia polegające na badaniu takich elementów, jak urządzenia pomiarowe, wykonawcze, przetworniki i inne. Ćwiczenia polegają głównie na eksperymentalnym wyznaczaniu charakterystyk statycznych oraz dynamicznych wybranych urządzeń. Przewiduje się komputerową rejestrację przebiegów z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Część teoretyczna instrukcji do każdego z ćwiczeń jest okazją do omówienia nie tylko budowy, zasady działania i zastosowań poszczególnych urządzeń, ale także do przedstawienia metod modelowania fizycznego i matematycznego układów mechanicznych, elektrycznych, płynowych, mechaniczno-elektrycznych czy mechaniczno-płynowych reprezentowanych przez badane urządzenia. Wśród omawianych urządzeń pominięto urządzenia hydrauliczne, które stanowią przedmiot szczegółowych rozważań w grupie przedmiotów dotyczących napędów i sterowania hydraulicznego maszyn. Spis treści: Wstęp Część I. UKŁADY LOGICZNIE 1.1. Układy logiczne kombinacyjne I 1.2. Układy logiczne kombinacyjne II 1.3. Układy logiczne sekwencyjne 1.4. Przerzutniki - elementy pamięci Część II. KOMPUTEROWA REALIZACJA REGULATORA 2.1. Karta wejść / wyjść analogowych i logicznych 2.2. Komputerowa realizacja regulatora I 2.3- Komputerowa realizacja regulatora II Część III. PRZEMYSŁOWY STEROWNIK PROGRAMOWALNY 3.1. Opis stanowiska laboratoryjnego 3.2. Styki i przekaźniki 3.3. Liczniki i przekaźniki czasowe 3.4. Działania na ciągach bitów 3.5. Działania i relacje matematyczne. Przesyłanie danych 3.6. Regulator PIU Część IV. WYBRANE ELEMENTY I URZĄDZENIA 4.1. Opis programów do rejestracji wyników pomiarów podczas wykonywania ćwiczeń 4.2. Elementy pneumatyczne 4.3. Filtry elektryczne 4.4. Oddziaływania wsteczne 4.5. Wzmacniacz przysłonowy 4.6. Regulatory bezpośredniego działania. Zadajnik ciśnienia. Pneumatyczny wzmacniacz mocy 4.7. Miernik ciśnienia 4.8. Przetwornik elektropneumatyczny 4.9. Siłownik pneumatyczny 4.10. Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny siłownika 4.11. Zawory regulacyjne 4.12. Silniki krokowe 4.13. Regulatory pneumatyczne 4.14. Pneumatyczny przetwornik temperatury Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium - tom II

 • [WNT]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne.Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację.Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [PWSZ]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł PODSTAWY AUTOMATYKI Autor Cholewa E, Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 322 Ciężar 0.4 kg Wydawnictwo PWSZ Rok Pełen opis produktu 'PODSTAWY AUTOMATYKI' »

  Tytuł PODSTAWY AUTOMATYKI Autor Cholewa E, Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 322 Ciężar 0.4 kg Wydawnictwo PWSZ Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PODSTAWY AUTOMATYKI

 • Podstawy automatyki i sterowania. w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,35 zł
  31,50 zł

  []

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej....

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania.

 • Automatyka Podstawy teorii w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  36,00 zł
  40,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne.Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację.Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [WNT]

  Kategoria: Nauka / Technika

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektĂłw wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami techniczn... Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne. Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację. Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [WNT]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne. Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację. Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania.. Laboratorium Tom 2

 • [WNT]

  Kategoria: Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaWysyłka: od ręki

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki.Przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności na takich kierunkach studiów jak automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika.Może być też przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania.

 • [WNT]

  Kategoria: Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaWysyłka: od ręki

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne.Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację.Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W skrypcie poruszono problematykę z zakresu wykładu Podstawy automatyki, prowadzonego na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Jest... Pełen opis produktu 'Podstawy automatyki' »

  W skrypcie poruszono problematykę z zakresu wykładu Podstawy automatyki, prowadzonego na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Jest to już trzecie wydanie tej publikacji. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: wyznaczanie funkcji opisującej elementów nieliniowych, analizę stabilności układów nieliniowych metodą funkcji opisującej, analizę układów nieliniowych metodą płaszczyzny fazowej, podstawy przekształcenia Laurenta, wyznaczanie transmitancji dyskretnych metodą przekształcenia skokowo-inwariantnego, alternatywne metody wyznaczania transmitancji dyskretnej, odwrotne przekształcenie Laurenta, algebraiczne kryteria stabilności układów dyskretnych, metodę linii pierwiastkowych dla układów dyskretnych, równania stanu układów dyskretnych; ponadto przedstawiono możliwość wykonania niektórych ćwiczeń za pomocą pakietów Matlab oraz Scilab. Wszystkie rozdziały mają taką samą strukturę: wprowadzenie teoretyczne, zadania z opisem rozwiązań oraz zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania wraz z wynikami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki

 • [WNT]

  Kategoria: Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaWysyłka: od ręki

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii' »

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne.Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację.Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania.

 • [Wydawnictwo AHE w Łodzi]

  Kategoria: Książki ogólne / popularnonaukowe

  Książka stanowi zbiór wykładów dla studentów studiów inżynierskich I stopnia na kierunku transport. Podręcznik w sposób przystępny ujmuje elementarną wiedzę o układach liniowych automatyki Pełen opis produktu 'Podstawy automatyki. Wykład dla kierunku transport' »

  Książka stanowi zbiór wykładów dla studentów studiów inżynierskich I stopnia na kierunku transport. Podręcznik w sposób przystępny ujmuje elementarną wiedzę o układach liniowych automatyki w zakresie wystarczającym do zrozumienia np. zasad sterowania robotami przemysłowymi do paletowania w magazynach czy sterowania logistyką dużych zgrupowań pojazdów transportowych. Podręcznik powinien być pomocny dla studentów zwłaszcza studiów dla pracujących, gdyż zarówno układ, jak i treść oraz jej ilustracja przykładami powinny ułatwić zrozumienie istoty sterowania w ogóle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki. Wykład dla kierunku transport

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Tytuł Podstawy automatyki i sterowania Podtytuł Laboratorium... Pełen opis produktu 'Podstawy automatyki i sterowania' »

  Niniejsza książka jest drugim tomem podręcznika przeznaczonego dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Tytuł Podstawy automatyki i sterowania Podtytuł Laboratorium Tom 2 Autorzy Orlikowski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy automatyki i sterowania

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie. Nazwa - Automatyka Podstawy teorii ... Pełen opis produktu 'Automatyka Podstawy teorii - Andrzej Dębowski' »

  Opis - Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki.Przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności na takich kierunkach studiów jak automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika.Może być też przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie. Nazwa - Automatyka Podstawy teorii Autor - Andrzej Dębowski Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 9788363623333 Kod EAN - 9788363623333 Wydanie - 2 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 224 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka Podstawy teorii - Andrzej Dębowski


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, arti, multico, level trading, wiedza powszechna, delta, rm, marksoft
Produkty w ofercie: 16331
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159201
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159201
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, imports, naxos classical, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1291611
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139543
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, zielona sowa, cambridge university press, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 235208
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, clementoni, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 100295
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2888
Promocje: 23
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 176047
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, zysk i s-ka wydawnictwo, universitas towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych
Produkty w ofercie: 5142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0