Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WSIP]

  Kategoria: Szkoła podstawowaWysyłka: od ręki

  Komplet czterech części podręczników do klasy 2 Szkolni Przyjaciele to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej oraz elementów edukacji... Pełen opis produktu 'Szkolni Przyjaciele 2 Podręcznik Część 4' »

  Komplet czterech części podręczników do klasy 2 Szkolni Przyjaciele to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej oraz elementów edukacji plastycznej i muzycznej.Główny nacisk w kl. 2 został położony na:- doskonalenie nauki czytania - specjalne rozkładówki postelementarzowe z tekstami pisanymi większą czcionką,- wprowadzenie nowych zagadnień językowych i ortograficznych,- zapoznanie dzieci z różnymi formami gatunkowymi - nowe bloki: Jak napisać…, Słówko do słówka,- wdrożenie do pracy metodą projektu,- zaciekawianie otaczającym światem i innymi kontynentami - nowy kącik: Dookoła świata,- rozwijanie kompetencji wyrażania swojego zdania i mówienia o własnych odczuciach oraz emocjach,- poruszanie istotnych kwestii społeczno-wychowawczych, pokazanie dziedzin sztuki użytkowej.Stałe elementy cyklu / kąciki tematyczne:– A to ciekawe! – rozwija zainteresowania z różnych dziedzin nauk przyrodniczych.– Dobre rady – w formie prostych porad przedstawiono zasady, których trzeba przestrzegać, aby bezpiecznie i zdrowo żyć.– Słówko do słówka – kącik ortograficzny (nowość).– Dookoła świata – kącik geograficzny (nowość).– Czytam sam – teksty literackie powiązane z tematem tygodnia.– Kraina dźwięku i obrazu – kontynuacja z kl. 1.– Muzyka – kontynuacja z kl. 1.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele 2 Podręcznik Część 4

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Praca niniejsza poświęcona jest badaniu treści podręczników szkolnych. Wbrew założeniom różnych reformatorskich nurtów w pedagogice, rola podręczników w procesach edukacyjnych... Pełen opis produktu 'Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych' »

  Praca niniejsza poświęcona jest badaniu treści podręczników szkolnych. Wbrew założeniom różnych reformatorskich nurtów w pedagogice, rola podręczników w procesach edukacyjnych (a zwłaszcza w edukacji szkolnej) nie zmniejszyła się. Podręczniki nie są tylko jednym z głównych środków dydaktycznych, lecz stanowią także specyficzne teksty kultury. Są elementem dyskursu edukacyjnego i szerzej dyskursu społecznego. Są dla uczniów źródłem wiedzy o świecie, o takim świecie, jakim, zgodnie z wolą dorosłych, młodsze pokolenie miałoby go widzieć i akceptować. Oprócz warstwy dydaktycznej - sprowadzającej się, ogólnie rzecz biorąc, do zrozumiałej dla młodych umysłów prezentacji materiału do „nauczenia" - podręczniki zawierają więc warstwę aksjologiczną, związaną z intencją kształtowania osobowości. „Podręczniki powinny wspierać kształtowanie pożądanych postaw i wartości. To może być nawet najważniejsza z ich funkcji" (Mikk, 2007, s. 14). Ogólne ramy teoretyczne i metodologiczne moich badań tworzy teoria konstruktywizmu społecznego, co oznacza przede wszystkim traktowanie wiedzy, w tym „wiedzy szkolnej", jako konstruowanej - wytwarzanej - w trakcie komunikacji społecznej poprzez negocjowanie, rozumienie i interpretacje znaczeń. Nadawanie znaczeń - praktyki dyskursywne - determinowane jest przez społeczną tożsamość, społeczne pozycje i społeczne relacje podmiotów ludzkich. Nigdy nie ma charakteru neutralnego docierania do istoty rzeczy „samych w sobie", funkcjonujących niezależnie od naszego umysłu, postaw, emocji, życzeń, a także interesów społecznych (klasowych, warstwowych, środowiskowych), wyobrażeń tego, co jest dopuszczalne, a co nie, lub zakazane czy nakazane obyczajem, tradycją lub po prostu wyobra¬eniem tego, jak należy prowadzić dobre życie - różnorakich przedzałożeń, które dyktuje nam kultura. Programy szkolne i podręczniki szkolne są konstruktami społecznymi, są wyrazem praktyk dyskursywnych uwikłanych w różnorakie konteksty Są specyficznymi tekstami kultury, odzwierciedlającymi dominujący w danym czasie, w danym społeczeństwie dyskurs lub konflikt różnorakich dyskursów. Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1 RÓWNOŚĆ - PODSTAWOWE DEFINICJE I ZNACZENIA 1.1.    Równość jako idea polityczna     1.1.1.    Dwa projekty modernizacji     1.1.2.    Pojmowanie równości w liberalizmie      1.1.3.    Doktryna nacjonalizmu a równość     1.1.4.    Krytyka liberalnego pojmowania jednostki ze strony komunitarian. 1.2.    Etyczny wymiar równości - indywidualizacja i emancypacja     1.3.    Równość jako projekt społeczny      ROZDZIAŁ 2 AKTUALIZACJA PROBLEMATYKI - TRZY ASPEKTY RÓWNOŚCI 2.1.    Relacje między grupami „własną" i „obcą" - asymilacja, multikulturalizm a prawa człowieka     2.1.1.    Okres przednowoczesny i przełom oświeceniowy     2.1.2.    Asymilacja     2.1.3   Multikulturalizm a prawa człowieka     2.1.4.    Problemy polityczne związane z multikulturalizmem     2.1.5.    Pluralizm kulturowy w praktyce społecznej państw demokratycz¬nych     2.1.6.    Tożsamość narodowa Czechów i Polaków - kilka przykładów     2.2.    Dyskurs feministyczny w konfrontacji z patriarchalną tradycją     2.2.1.    Pierwsza fala feminizmu     2.2.2.    Feminizm współczesny - druga i trzecia fala feminizmu     2.2.3.    Bariery na drodze do równości - pryzmaty rodzaju     2.3.    Równość w relacjach dzieci - dorośli     2.3.1.    Społeczne konstruowanie dzieciństwa     2.3.2.    Podmiotowość dziecka a autorytet dorosłego     2.3.3.    Prawa dziecka     2.3.4.    Związki edukacji i kultury     ROZDZIAŁ 3 PROBLEMATYKA RÓWNOŚCI W EDUKACJI 3.1.Równość w edukacji a struktura społeczna     3.2. Konstruowanie i badanie treści kształcenia     3.2.1.    Konstruowanie treści kształcenia     3.2.1.1.    Treści kształcenia jako program szkolny     3.2.1.2.    Treści kształcenia jako teksty kultury     3.2.1.3.    Podręczniki szkolne jako środki dydaktyczne i forma istnie¬nia programu szkolnego     3.2.2.    Badania treści podręczników      ROZDZIAŁ 4 TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 4.1.    Podstawowe założenia teoretyczne     4.2.    Język, tekst, dyskurs     4.3.    Analiza treści i analiza dyskursu - dwa sposoby podejścia do tekstu     4.4.    Analiza dyskursu a badanie zjawisk edukacyjnych      4.5.    Przedmiot i cel badań własnych, postępowanie badawcze     4.6.    Podstawowe charakterystyki analizowanych podręczników      ROZDZIAŁ 5 TRZY ASPEKTY RÓWNOŚCI W PODRĘCZNIKACH POLSKICH 5.1.    Obraz narodu i relacji do „innych"     5.1.1.    Budowanie przekazu     5.1.2.    Przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość?     5.1.3.    Ojczyzna     5.1.4.    Polskość - bohaterowie i groby     5.1.5.    Religia i religijność     5.1.6.    Polak katolik?     5.1.7.    Polak obywatel     5.1.8.    Zróżnicowania wewnętrzne     5.1.9.    O regionach, pograniczu - czyli eufemistycznie o mniejszościach 5.1.10.    Obraz „innych"     5.1.11.    Podsumowanie     5.2.    Obraz społecznego funkcjonowania mężczyzn i kobiet     5.2.1.    Twórcy czy twórczynie?     5.2.2.    Przekazy jawne     5.2.3.    Podejście ahistoryczne     5.2.4.    Miłość     5.2.5.    Mężczyźni i kobiety w rolach stereotypowych i niestereotypowych . 5.2.6.    Język androcentryczny     5.2.7.    Podsumowanie     5.3.    Obraz relacji dzieci - dorośli     5.3.1.    Dobór tematów     5.3.2.    Konstrukcja dzieciństwa i dorastania     5.3.3.    Obraz szkoły     5.3.4.    Język podręczników i ideologie edukacyjne autorek i autorów podręczników ROZDZIAŁ 6 TRZY ASPEKTY RÓWNOŚCI W PODRĘCZNIKACH CZESKICH 6.1.    Obraz narodu i relacji do „innych"     6.1.1.    Przeszłość czy teraźniejszość?     6.1.2.    Mała i duża ojczyzna - domov i vlast     6.1.3.    Język i literatura     6.1.4.    Historia     6.1.5.    Czeskość - czeski charakter     6.1.6.    Religia     6.1.7.    Zróżnicowania społeczne     6.1.8.    Społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, Europa     6.1.9.    „Inni" w podręcznikach     6.1.10.    Czeski etnocentryzm     6.1.11.    Jak pokazywani są Polacy?     6.1.12.    Podsumowanie     6.2.    Obraz społecznego funkcjonowania kobiet i mężczyzn     6.2.1.    Twórcy czy twórczynie?     6.2.2.    Miłość     6.2.3.    Mężczyźni i kobiety w rolach stereotypowych i niestereotypowych 6.2.4.    Cechy kobiecości i męskości     6.3.    Obraz relacji dzieci - dorośli      6.3.1.    Dobór tematów     6.3.2.    Konstrukcja dzieciństwa i dorastania     6.3.3.    Obraz szkoły     6.3.4.    Język podręczników i ideologie edukacyjne autorek i autora podręczników     ROZDZIAŁ 7 PORÓWNANIE TREŚCI PODRĘCZNIKÓW POLSKICH I CZESKICH 7.1.    Porównanie statystyczne     7.2.    Konstrukcja wspólnoty własnej i „innych"     7.3.    Równość kobiet i mężczyzn     7.4.    Równość w relacjach dzieci - dorośli     Bibliografia     Załącznik 1 - tabele     Załącznik 2 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego - język polski     Eąuality in educational contexts. Selected eąuality aspects in Polish and Czech school textbooks is a schooł textbook research (Summary)    
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych

 • [WSIP]

  Kategoria: Szkoła podstawowaWysyłka: od ręki

  Poznaj nasz pomysł na szkołę!Komplet dwóch części podręczników do matematyki Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. W publikacji... Pełen opis produktu 'Szkolni Przyjaciele 1 Matematyka Podręcznik Część 2' »

  Poznaj nasz pomysł na szkołę!Komplet dwóch części podręczników do matematyki Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. W publikacji zaproponowano naukę podstaw matematyki i myślenia matematycznego jedną z najbardziej efektywnych metod nauczania tego przedmiotu – metodą prof. Jadwigi Hanisz. Najważniejsze cechy metody prof. Hanisz:- nacisk na konstruktywistyczny model nabudowywania wiedzy na już posiadanej, aby wzmacniać zaangażowanie uczniów i budzić ich aktywność,- stwarzanie sytuacji problemowych,- pozwalanie dzieciom na wykonywanie obliczeń własnymi sposobami oraz na samodzielne dochodzenie do rozwiązania zadania,- zachęcanie uczniów do dyskusji, w czasie której mogą pytać, tłumaczyć, objaśniać, argumentować i uzasadniać swój sposób rozwiązania zadania,- ćwiczenie sprawności rachunkowej, porządkowania wiedzy i logicznego myślenia,- powtarzanie z dziećmi poznanego materiału w różnych formach,- wprowadzanie stałych elementów zajęć utrwalających wiedzę oraz umiejętności praktyczne. W drugiej części podręcznika, przeznaczonej na siedemnaście tygodni nauki, uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie:- rozumienia orientacji przestrzennej i cech wielkościowych,- znajomości pojęcia liczby i posługiwania się liczbami (poznają mnożenie i dzielenie, trenują dodawanie i odejmowanie),- czytania tekstów matematycznych (rozwiązują zadania),- pojęć kształtowanych intuicyjnie, użytecznych w sytuacjach życiowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele 1 Matematyka Podręcznik Część 2

 • [LektorKlett]

  Kategoria: Niemcy / Rozmówki i samouczki

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych!   Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny , często slangowy język , z którym... Pełen opis produktu 'PONS. Mów jak rodowity Niemiec. Niemiecki, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych' »

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych!   Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny, często slangowy język, z którym spotkasz się na ulicy - wyrażenia przydatne do zawierania męsko-damskich znajomości i rozmów przy piwie - porady dotyczące wymowy - dodatkowy test: sprawdź się! - autentyczne słownictwo - od razu będziesz miał coś do powiedzenia!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PONS. Mów jak rodowity Niemiec. Niemiecki, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB

 • [Impuls]

  Kategoria: Dla dzieciWysyłka: od ręki

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.Reprinty wydań zeszytów... Pełen opis produktu 'Letniska młodzieży szkolnej Podręcznik dla kierowników' »

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.Reprinty wydań zeszytów 1,2 i 3 z 1915 roku, zeszytu 4 z 1919 roku, zeszytu z 1920roku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Letniska młodzieży szkolnej Podręcznik dla kierowników

 • [WAiP]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  Podręcznik wybitnego dydaktyka polskiego pokazuje proces nabywania wiedzy i kompetencji dydaktycznych przez nauczyciela. Autor umiejętnie łączy teorię i praktykę, aby odpowiedzieć na pytania ... Pełen opis produktu 'Kształcenie szkolne Podręcznik skutecznej dydaktyki' »

  Podręcznik wybitnego dydaktyka polskiego pokazuje proces nabywania wiedzy i kompetencji dydaktycznych przez nauczyciela. Autor umiejętnie łączy teorię i praktykę, aby odpowiedzieć na pytania czego uczy szkoła, jak kierować uczeniem się, jak poznać osiągnięcia szkolne ucznia. Książka przydatna zarówno dla studentów pedagogiki, młodych nauczycieli, jak i doświadczonych pedagogów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kształcenie szkolne Podręcznik skutecznej dydaktyki

 • [PENELOPA]

  Kategoria: PoradnikiWysyłka: do 3 dni

  Szkolny podręcznik szachowy Kurs podstawowy

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolny podręcznik szachowy Kurs podstawowy

 • [LektorKlett]

  Kategoria: Francja / Rozmówki i samouczki

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych! Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny , często slangowy język , z którym... Pełen opis produktu 'PONS. Mów jak rodowity Francuz. Francuski, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych' »

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych! Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny, często slangowy język, z którym spotkasz się na ulicy - wyrażenia przydatne do zawierania męsko-damskich znajomości i rozmów przy piwie - porady dotyczące wymowy - dodatkowy test: sprawdź się! - autentyczne słownictwo - od razu będziesz miał coś do powiedzenia!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PONS. Mów jak rodowity Francuz. Francuski, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych

 • [LektorKlett]

  Kategoria: Anglia / Rozmówki i samouczki

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych! Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny , często slangowy język , z którym... Pełen opis produktu 'PONS. Mów jak rodowity Anglik. Angielski, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych' »

  Język, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych! Chcesz dogadać się z obcokrajowcem? Ta książka jest dla Ciebie!   Znajdziesz tu: - potoczny, często slangowy język, z którym spotkasz się na ulicy - wyrażenia przydatne do zawierania męsko-damskich znajomości i rozmów przy piwie - porady dotyczące wymowy - dodatkowy test: sprawdź się! - autentyczne słownictwo - od razu będziesz miał coś do powiedzenia!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PONS. Mów jak rodowity Anglik. Angielski, jakiego nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Język polski Wykłady z metodyki. Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty

 • [Wydawnictwo Naukowe UMK]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Pedagogika. Oświata i szkolnictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja obywatelska. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Pedagogika. Oświata i szkolnictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Historia. Archeologia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Letniska młodzieży szkolnej. Podręcznik dla kierowników. Zeszyt I

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Historia. Archeologia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Letniska młodzieży szkolnej Podręcznik dla kierowników. Zeszyty 1-5

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Pedagogika. Oświata i szkolnictwo / Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Konstruowanie historii. Prezentacja i percepcja Polski w amerykańskich podręcznikach akademickich i szkolnych

 • [WSiP]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele 1 Podręcznik Część 4

 • [WSiP]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele Matematyka 1 Podręcznik Część 1

 • [WSiP]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele 1 Matematyka Podręcznik Część 2

 • [WSiP]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolni Przyjaciele 1 Podręcznik Część 3


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika białostocka, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika warszawska, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, bila, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1262
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, storybox, olesiejuk sp. z o.o., wolters kluwer, wsip, skrzat, znak, zielona sowa, pearson, muza
Produkty w ofercie: 69996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69996
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, zielona sowa, penguin books, wolters kluwer, -, znak, harmonia
Produkty w ofercie: 143490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143490
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, rea, wiedza powszechna, pwn s.a., marksoft, lingea, egmont, pearson
Produkty w ofercie: 11681
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 978373
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2328
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, saga, piw warszawa, harlequin, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, uniwersytet Śląski
Produkty w ofercie: 124496
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1