Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  uwarunkowania prawne, organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, prawa i obowiązki pośrednika, umowa pośrednictwa, wynagrodzenie pośrednika, czynności pośrednictwa... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradnikiprezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobraneprzykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowaniewłaściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii sągłównie profesjonaliści rynku nieruchomości.Prezentowanapublikacja porusza takie zagadnienia jak:pojęciepośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,organizacjapraktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,prawai obowiązki pośrednika,umowapośrednictwa,wynagrodzeniepośrednika,czynnościpośrednictwa w praktyce,źródłainformacji w czynnościach zawodowych pośrednika,współpracapośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi zobrotem nieruchomościami,odpowiedzialnośćzawodowa pośredników,organizacjezawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak równieżosób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawoduskierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu orazobowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z koleirozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika wpraktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej ikarne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocienieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę opośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze.Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniuwłaściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom napośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowaniakwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy ogospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodupośrednika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  uwarunkowania prawne, organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, prawa i obowiązki pośrednika, umowa pośrednictwa, wynagrodzenie pośrednika, czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak: pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne, organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, prawa i obowiązki pośrednika, umowa pośrednictwa, wynagrodzenie pośrednika, czynności pośrednictwa w praktyce, źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika, współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami, odpowiedzialność zawodowa pośredników, organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Literatura > Prawo

  uwarunkowania prawne, •organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, •prawa i obowiązki pośrednika, •umowa pośrednictwa, •wynagrodzenie pośrednika, •czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak: •pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne, •organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, •prawa i obowiązki pośrednika, •umowa pośrednictwa, •wynagrodzenie pośrednika, •czynności pośrednictwa w praktyce, •źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika, •współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami, •odpowiedzialność zawodowa pośredników, •organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami' »

  Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  uwarunkowania prawne,?organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,?prawa i obowiązki pośrednika,?umowa pośrednictwa,?wynagrodzenie pośrednika,?czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:?pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,?organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,?prawa i obowiązki pośrednika,?umowa pośrednictwa,?wynagrodzenie pośrednika,?czynności pośrednictwa w praktyce,?źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika,?współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami,?odpowiedzialność zawodowa pośredników,?organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • []

  Kategoria: Poradniki > Wydawnictwa prawnicze > Komentarze i opracowania prawne

  uwarunkowania prawne, ?organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, ?prawa i obowiązki pośrednika, ?umowa pośrednictwa, ?wynagrodzenie pośrednika, ?czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:?pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,?organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,?prawa i obowiązki pośrednika,?umowa pośrednictwa,?wynagrodzenie pośrednika,?czynności pośrednictwa w praktyce,?źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika,?współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami,?odpowiedzialność zawodowa pośredników,?organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • []

  Kategoria: /Książki/Różne/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  108,76 zł
  117,14 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  uwarunkowania prawne,•organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,•prawa i obowiązki pośrednika,•umowa pośrednictwa,•wynagrodzenie pośrednika,•czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:•pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,•organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,•prawa i obowiązki pośrednika,•umowa pośrednictwa,•wynagrodzenie pośrednika,•czynności pośrednictwa w praktyce,•źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika,•współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami,•odpowiedzialność zawodowa pośredników,•organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • []

  Kategoria: /Książki/Różne/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>GospodarkaWysyłka: od ręki

  uwarunkowania prawne,•organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,•prawa i obowiązki pośrednika,•umowa pośrednictwa,•wynagrodzenie pośrednika,•czynności... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:•pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,•organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,•prawa i obowiązki pośrednika,•umowa pośrednictwa,•wynagrodzenie pośrednika,•czynności pośrednictwa w praktyce,•źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika,•współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami,•odpowiedzialność zawodowa pośredników,•organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Lideria.pl &qt; Książki &qt; Lit. Pop.-nauk. &qt; Prawo &qt; NieruchomościWysyłka: od ręki

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właści... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Wojciech Karpiński)' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruc
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Wojciech Karpiński)

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Nauki humanistyczne>Prawo 2>PodatkiWysyłka: od ręki

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właści... Pełen opis produktu 'Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresate...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 303948
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 303948
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0