Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MECHANIKA

  pomiarowe 7.1. Wyniki badań zjawisk fizycznych, obserwowanych w szczelinach pomiarowych sensorów pneumatycznych typu dysza-przesłona 7.2. Nacisk pomiarowy w bezdotykowych pneumatycznych... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszejczęści książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych,obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnieopracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych. W części drugiej przedstawiono podstawy szczegółowe budowyelementów pneumatycznych przyrządów pomiarowych, przede wszystkimgłowic do kontroli wymiarów długościowych z wypracowaniem metodykikonstrukcji opartej na zasadach analizy wymiarowej, przedstawionej zudziałem wybranych przykładów. W zakończeniu omówiono zasady gospodarkii eksploatacji pneumatycznym sprzętem pomiarowym z zakładachprodukcyjnych. Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych wyższychuczelni technicznych o specjalności metrologicznej lub uzupełniającywiedzę z zakresu metrologii i kontroli jakości, a przede wszystkimbudowy przyrządów pomiarowo-kontrolnych, zwłaszcza wydziałów mechanikiprecyzyjnej i mechatroniki, słuchacze studiów podyplomowych okierunkach: metrologia w budowie maszyn oraz systemy jakości, a takżepracownicy naukowi wymienionych wydziałów. Książka może być przydatna również inżynierom zatrudnionym wzakładach przemysłu elektromaszynowego, pracującym nad konstrukcją ieksploatacją sprzętu kontrolnego. Spis treści: Część I PODSTAWY FIZYCZNO-METROLOGICZNE PNEUMATYCZNYCH TECHNIK POMIAROWYCH Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli Wprowadzenie 1. Podstawy procesów fizycznych, kształtujących pneumatyczne sygnały pomiarowe 1.1.Równania ciągłości strumienia masy powietrza roboczego i bilansuenergii w jednowymiarowym ruchu strumienia powietrza roboczego 1.2. Zjawiska fizyczne, zachodzące w szczelinach pomiarowych sensorów pneumatycznych typu dysza-przesłona 2. Modele matematyczne stanów ustalonych pneumatycznych przetworników kaskadowych 2.1.Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznego przetwornikakaskadowego przy przepływach podkrytycznych przez wszystkie dysze 2.2. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznegoprzetwornika kaskadowego szeregowego przy przepływach podkrytycznychprzez wszystkie dysze 2.3. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznegoprzetwornika kaskadowego przy przepływach podkrytycznych przez dyszęwlotową i krytycznych przez szczelinę pomiarową 2.4. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznegoprzetwornika kaskadowego szeregowego przy przepływach podkrytycznychprzez dyszę wlotową i pośrednią oraz krytycznych przez szczelinępomiarową 3. Własności metrologiczne pneumatycznychprzetworników pomiarowych, wytwarzających sygnały pomiarowe opostaciach ciśnień i różnicy ciśnień 3.1. Opis ogólny własności metrologicznych pneumatycznychprzetworników pomiarowych, wytwarzających sygnały pomiarowe opostaciach ciśnień i różnicy ciśnień 3.2. Błędy nieliniowości (poprawności) charakterystyk przetworzenia sygnałów pomiarowych ciśnieniowych i różnicy ciśnień 3.3. Błędy dodatkowe i pojęciowo zbliżone ciśnieniowych sygnałów pomiarowych 3.3.1. Podstawy ogólne analizy podatności przetworników pneumatycznych na przyczyny błędów dodatkowych 3.3.2. Analiza podatności pneumatycznego przetwornika eżektorowego na przyczyny błędów dodatkowych 3.3.3. Analiza podatności pneumatycznego przetwornika kaskadowego szeregowego na przyczyny błędów dodatkowych 3.4. Wnioski z analizy podatności pneumatycznych przetworników pomiarowych na przyczyny błędów dodatkowych 4. Modele matematyczne stanów ustalonych pneumatycznych przetworników rotametrycznych 4.1.Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznych przetwornikówrotametrycznych przy przepływach podkrytycznych przez wszystkie dysze 4.2. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznychprzetworników rotametrycznych przy przepływach krytycznych przezszczelinę pomiarową 5. Własności metrologiczne pneumatycznych przetworników rotametrycznych 5.1. Błędy nieliniowości charakterystyk przetworzenia sygnałów pomiarowych o wymiarze strumienia masy 5.2. Doświadczalne i analityczne przyczynki do konstrukcji pneumatycznych przetworników pomiarowych z rotametrami 6. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników pomiarowych 6.1. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników kaskadowych 6.1.1.Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowychciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych z jedną komorąciśnieniową o stałej pojemności 6.1.2. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałówpomiarowych ciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych zjedną komorą ciśnieniową o zmiennej pojemności 6.2. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników kaskadowych szeregowych 6.2.1.Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowychciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych szeregowych ostałej pojemności komór ciśnieniowych 6.2.2. Wyznaczenie wartości stosunku czułości czasowychciśnieniowych sygnałów pomiarowych pneumatycznych przetwornikówkaskadowych szeregowych na podstawie równania Bernoulliego dla dyszypośredniej 6.2.3. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowych o różnicy ciśnień przetworników kaskadowych szeregowych 6.3.Własności metrologiczne stanów nieustalonych systemów pomiarowychzłożonych z pneumatycznych i mechanicznych przetworników pomiarowych 6.3.1. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych, zespolonychw łańcuch pomiarowy przetworników pneumatycznych i mechanicznych,wzbudzonych do działania skokową zmianą ciśnieniowego sygnałupomiarowego 6.3.2. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych, zespolonychw łańcuch pomiarowy przetworników pneumatycznych i mechanicznych,wzbudzonych do działania skokową zmianą szerokości szczeliny pomiarowej 6.4. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych zespoleniaprzetworników pneumatycznych i mechanicznych, wzbudzonych harmoniczniezmienną szerokością szczeliny pomiarowej 6.5. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych przetworników pneumatycznych z rotametrycznymi zespołami wskazującymi Literatura Część II PNEUMATYCZNE GŁOWICE DO KONTROLI WYMIARÓW DŁUGOŚCIOWYCH Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli Wprowadzenie 7. Pneumatyczne sensory pomiarowe 7.1. Wyniki badań zjawisk fizycznych, obserwowanych w szczelinach pomiarowych sensorów pneumatycznych typu dysza-przesłona 7.2. Nacisk pomiarowy w bezdotykowych pneumatycznych pomiarach długości 8. Podstawy ogólne konstrukcji pneumatycznych głowic pomiarowych 8.1.Rozmieszczenie pól tolerancji w zakresie pomiarowym przyrządu, wymiarypowierzchni bazowych pneumatycznych głowic pomiarowych 8.2. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli średnic oraz luzów w pasowaniach wałków i otworów 8.3. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli zbieżności (kątów) otworów stożkowych 8.4. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli prostopadłości osi lub tworzących otworu do czoła 8.5. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli niewspółosiowości otworów (nominalnie współosiowych) 8.6. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli odległości osi otworów 9. Gospodarka i nadzór nad pneumatycznym sprzętem pomiarowo- kontrolnym w zakładach produkcyjnych 9.1. Sieć zasilania sprężonym powietrzem pneumatycznych przyrządów pomiarowych 9.2. Gospodarka pneumatycznymi głowicami pomiarowymi, organizacja służby kontroli 9.3. Sprawdzanie przyrządów wskazujących w pneumatycznych systemach do pomiarów długości Literatura Skorowidz nazwisk
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • Pneumatyczne pomiary długości w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,80 zł
  42,00 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • []

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna/Metrologia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatyczn... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Nauka i technikaWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości WKŁ' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości WKŁ

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Nazwa - Pneumatyczne pomiary długości Autor - Andrzej Zelczak Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości - Andrzej Zelczak' »

  Opis - W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle. Nazwa - Pneumatyczne pomiary długości Autor - Andrzej Zelczak Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod ISBN - 8320614600 Kod EAN - 9788320614602 Wydanie - 1 Rok wydania - 2002 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 238 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości - Andrzej Zelczak

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura / Nauka i technika

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • Pneumatyczne pomiary długości w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  33,20 zł
  35,75 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika technicznaWysyłka: od ręki

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/Nauki ścisłeWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura/Nauka i technika

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w ... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle.... Pełen opis produktu 'Pneumatyczne pomiary długości [Zelczak Andrzej]' »

  W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz zasady ich zastosowania w przemyśle. ISBN: 8320614600 Kod paskowy: 9788320614602 Autorzy: Zelczak Andrzej Wydanie: 1 Rok wydania: 2013 Kod wydawcy: 22432 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 238 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.0cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.525 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne pomiary długości [Zelczak Andrzej]

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / EdukacjaWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik Akademicki Dokładnie Opisujący Pneumatyczne Pomiary Długości Oraz Definiowane Za Ich Pomocą Wielkości Pośrednie (prostopadłość, Równoległość, Zbieżność I Inne). Pełen opis produktu 'Pneumatyczne Pomiary Długości' »

  Podręcznik Akademicki Dokładnie Opisujący Pneumatyczne Pomiary Długości Oraz Definiowane Za Ich Pomocą Wielkości Pośrednie (prostopadłość, Równoległość, Zbieżność I Inne).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pneumatyczne Pomiary Długości


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, muza, skrzat, edycja Świętego pawła, zielona sowa, harmonia, sonia draga, novae res, rebis
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, wilga
Produkty w ofercie: 122869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122869
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, mega creative, zielona sowa, wsip, trefl, muza, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 123255
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1