Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: od ręki

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z recenzji prof. dr hab. Barbary KrykKsiążka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • [CeDeWu]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z recenzji prof. dr hab. Barbary KrykKsiążka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  jest mo­dy­fi­ka­cja i po­lep­sze­nie do­tych­cza­so­we­go sta­nu rze­czy. Nazwa - Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Autor - Nowak... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł' »

  Opis - ,,Na ryn­ku wy­daw­ni­czym wpraw­dzie są opra­co­wa­nia z te­go za­kre­su, ale nie ma zwar­tej mo­no­gra­fii uj­mu­ją­cej plan za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go wo­je­wódz­twa, ja­ko in­stru­ment za­rzą­dza­nia roz­wo­jem re­gio­nal­nym. Żad­ne z nich nie jest tak kom­plek­so­we, jak przed­sta­wio­na do re­cen­zji książ­ka."- z re­cen­zji prof. dr hab. Bar­ba­ry KrykKsiąż­ka ,,Plan za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go wo­je­wódz­twa ja­ko in­stru­ment za­rzą­dza­nia roz­wo­jem re­gio­nal­nym" za­wie­ra in­for­ma­cje i wska­zów­ki:- jak pro­wa­dzić zgod­ną z wy­tycz­ny­mi roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go po­li­ty­kę prze­strzen­ną w ska­li gmi­ny i wo­je­wódz­twa,- jak pla­no­wać pro­ces in­we­sty­cji dro­go­wych w zgo­dzie z go­spo­dar­ką prze­strzen­ną,- ja­kie wy­stę­pu­ją głów­ne pro­ble­my ? rów­nież dla in­dy­wi­du­al­nych wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści zwią­za­ne z pla­no­wa­niem pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go w za­kre­sie dróg kra­jo­wych,- w ja­ki spo­sób moż­li­wa jest mo­dy­fi­ka­cja i po­lep­sze­nie do­tych­cza­so­we­go sta­nu rze­czy. Nazwa - Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Autor - Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375561234 Kod EAN - 9788375561234 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 154 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z recenzji prof. dr hab. Barbary KrykKsiążka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  31,47 zł
  33,89 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z recenzji prof. dr hab. Barbary KrykKsiążka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • [cedewu]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia>GeografiaWysyłka: od ręki

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z recenzji prof. dr hab. Barbary KrykKsiążka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki/Nauka/Ekonomia, biznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • [CeDeWu]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument... Pełen opis produktu 'Plan zagospodarowania przestrzennego województwa' »

  "Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."z
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa


Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 180657
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: