Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Autorka dokonała postępu dla naszej nauki w tej problematyce przez podjęcie próby oceny poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy uwzględ... Pełen opis produktu 'Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim' »

  Autorka dokonała postępu dla naszej nauki w tej problematyce przez podjęcie próby oceny poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy uwzględnieniu związku, jaki zachodzi pomiędzy umiejętnością różnicowania przez nie dźwięków awerbalnych i werbalnychm przy czym daje predylekcje praktyczne. Spis treści: Wprowadzenie 1. Pojęcie percepcji słuchowej 1.1. Dźwięk jako bodziec w procesie percepcji słuchowej 1.1.1. Pojęcie dźwięku 1.1.2. Cechy dźwięku 1.1.3. Dźwięki mowy w procesie porozumiewania się 1.1.3.1. Znak językowy 1.1.3.2. Wytwarzanie dźwięków mowy 1.1.3.3. Rodzaje słuchu mownego 1.2. Percepcja słuchowa a słuchowa kompetencja komunikacyjna 1.3. Neurofizjologiczne podłoże procesu percepcji słuchowej 1.3.1. Ucho ludzkie a odbiór dźwięków (fizjologia słyszenia) 1.3.2. Ośrodkowa droga słuchowa 1.3.3. Prawa i lewa półkula mózgu w procesie przetwarzania bodźców słuchowych w świetle badań z zakresu neuronauki 1.3.4. Związek przetwarzania sygnałów awerbalnych i werbalnych w integracyjnym modelu percepcji słuchowej 2. Rozwój percepcji słuchowej 2.1. Rozwój słuchu w okresie prenatalnym 2.2. Słuch absolutny niemowląt 2.2.1. Metody badania percepcji słuchowej a dowody na istnienie słuchu absolutnego niemowląt 2.2.2. Tłumienie funkcji słuchu absolutnego i specjalizacja słuchu mownego u niemowląt 2.3. Mowa matczyna a rozwój percepcji słuchowej dziecka w okresie niemowlęcym 2.4. Percepcja słuchowa a rozwój mowy dziecka w okresie poniemowlęcym 2.5. Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w okresie przedszkolnym 2.6. Wykorzystanie muzyki w procesie rozwoju percepcji słuchowej dziecka 2.6.1. Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 2.6.2. Związek percepcji muzyki z rozwojem mowy w świetle badań z zakresu muzykologii i surdologopedii 2.6.3. Logorytmika jako metoda wykorzystująca elementy działalności muzyczno-ruchowej w procesie stymulacji rozwoju kompetencji lingwistycznej dzieci 3. Zaburzenia percepcji słuchowej 3.1. Etiologia zaburzeń 3.2. Zaniedbanie środowiskowe jako czynnik sprzyjający powstawaniu zaburzeń  percepcji słuchowej 3.3. Możliwość wykorzystania metody Tomatisa w usprawnianiu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4. Rola środowiska w stymulowaniu procesu percepcji słuchowej dziecka z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu lekkim 4.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2. Szkoła jako miejsce rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w świetle koncepcji „pedagogiki miejsca” 4.2.1. Warunki akustyczne klasy szkolnej 4.2.2. Interakcje rówieśnicze jako socjosfera rozwoju słuchowej kompetencji komunikacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2.3. Kompetencje nauczyciela a możliwości rozwoju percepcji słuchowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2.4. Wykorzystanie zajęć muzyczno-ruchowych w klasie szkolnej warunkiem rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 5. Metodologia badań 5.1. Metodologiczne założenia badań własnych 5.2. Cel badań 5.3. Problemy badawcze 5.4. Hipotezy i ich uzasadnienie 5.5. Metody analizy statystycznej 5.6. Zmienne i ich operacjonalizacja 5.7. Wskaźniki zmiennych 5.8. Metody badań, narzędzia badawcze 5.9. Osoby badane 5.10. Realizacja badań 5.11. Kontrola zmiennych zakłócających 6. Anali za wynik ów badań własnych 6.1. Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 6.1.1. Percepcja dźwięków awerbalnych (muzycznych) 6.1.2. Percepcja dźwięków mowy 6.1.3. Związek percepcji dźwięków awerbalnych (muzycznych) z percepcją dźwięków mowy 7. Stopień stymulacji słuchowej kompetencji komunikacyjnej dzieci z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu lekkim w klasach integrac yjn ych i specjalnych 8. Różnice w po ziomie percepcji słuchowej ze względu na płeć 8.1. Różnicowanie dźwięków awerbalnych (muzycznych) u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć 8.2. Różnicowanie dźwięków mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć 9. Zakres wykorzystywania zajęć mu zyczno -ruchowych w klasach integracyjnych i specjalnych jako czynnik istotn y dla stymulacji percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawno ści ą intelektualn ą w stopniu lekkim 10. Związek funkcjonowania poznawczego z percepcją słuchową uczni ów w opinii nauczycieli 11. Ocena funkcjonowania poznawczego uczni ów w sferach związanych z percepcją  słuchową w opinii nauczycieli 12. Wnioski z badań 13. Znaczenie przeprowadzonych badań dla wspomagania ro zwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Postulaty Załącznik Bibliografia Auditor y perception in children with mild intellectualdisabilit y (Summary) Hörwahrnehmung bei Kindern mit leichter geistiger Behinderun (Zusammenfassung) Perception auditi ve che z des en fants handicap és mentau x légers (Resumé)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Kształcenie zintegrowane > Owocna edukacja

  64-stronicowy zbiór zabaw i ćwiczeń, formatu A4 zawierający materiał dotyczący wspomagania rozwoju: percepcji wzrokowej z orientacją przestrzenną i koordynacją wzrokowo-ruchową, np.: za... Pełen opis produktu 'Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej. Karty pracy' »

  64-stronicowyzbiór zabaw i ćwiczeń, formatu A4 zawierający materiał dotyczący wspomaganiarozwoju: percepcji wzrokowej z orientacją przestrzenną i koordynacją wzrokowo-ruchową, np.: zabawy Lustro, Rób to, co ja, Czyj to bucik? ćwiczenia usprawniające widzenie obuoczne - w określeniu swoich prawych i lewych części ciała, wierszyki do poruszania się według ich treści, ćwiczenia dotyczące analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej np.: wypowiadanie rytmiczne treści wierszy, rozpoznawanie sztucznie otrzymanych dźwięków: długich i krótkich, cichych i głośnych, wysokich i niskich, rysowanie po wzorze z jednoczesnym mówieniem lub śpiewaniem tekstu, ćwiczenia słuchu fonematycznego, motoryki małej np.: ćwiczenia palców, zabawy paluszkowe, zabawy z wodą, zabawa kartami dotykowymi, ćwiczenia graficzne na folii, rysowane wierszyki - masażyki, propozycje działań plastycznych z użyciem różnorodnych materiałów i różnych technik plastycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej. Karty pracy

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Kształcenie zintegrowane > Owocna edukacja

  64-stronicowy zbiór zabaw i ćwiczeń, formatu A5 zawierający materiał dotyczący wspomagania rozwoju:  - percepcji Pełen opis produktu 'Owocna Edukacja Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej. Zabawy i ćwiczenia' »

  64-stronicowy zbiór zabaw i ćwiczeń, formatu A5 zawierający materiał dotyczący wspomagania rozwoju:  - percepcji wzrokowej z orientacją przestrzenną i koordynacją wzrokowo-ruchową, np.: zabawy Lustro, Rób to, co ja, Czyj to bucik? - ćwiczenia usprawniające widzenie obuoczne-w określeniu swoich prawych i lewych części ciała, wierszyki do poruszania się według ich treści, ćwiczenia dotyczące analizy i syntezy wzrokowej,  - percepcji słuchowej  np.: wypowiadanie rytmiczne treści wierszy, rozpoznawanie sztucznie otrzymanych dźwięków: długich i krótkich, cichych i głośnych, wysokich i niskich, rysowanie po wzorze z jednoczesnym mówieniem lub śpiewaniem tekstu, ćwiczenia słuchu fonematycznego - motoryki małej np.: ćwiczenia palców, zabawy paluszkowe, zabawy z wodą, zabawa kartami dotykowymi, ćwiczenia graficzne na folii, rysowane wierszyki- -masażyki, propozycje działań plastycznych z użyciem różnorodnych materiałów i różnych technik plastycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Owocna Edukacja Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej. Zabawy i ćwiczenia

 • Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  32,13 zł
  35,70 zł

  [umcs]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >FilozofiaWysyłka: do 3 dni

  Niniejsza książka jest próbą krytycznej analizy kluczowych stanowisk w nowożytnej filozofii pod kątem sporu o obecność i sposób funkcjonowania pojęciowej treści w zmysłowej percepcji. W moim Pełen opis produktu 'Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej' »

  Niniejsza książka jest próbą krytycznej analizy kluczowych stanowisk w nowożytnej filozofii pod kątem sporu o obecność i sposób funkcjonowania pojęciowej treści w zmysłowej percepcji. W moim przekonaniu filozofia tego okresu – od Kartezjusza do Hegla – stanowi znakomity inkubator, w którym wykluwały się i umacniały zasadnicze stanowiska w odniesieniu do kwestii natury aktu percepcji i jego przedmiotu. Pojęciową treść traktuję tutaj nie tylko jako przejaw aktywności myślenia w postaci wnioskowania czy wydawania sądów, obecnych w procesie postrzegania. Konceptualizm pojmuję tu jako stanowisko wyjaśniające charakter percepcji, które polega na rozpoznawaniu przedmiotu X, posiadającego pewne ogólne własności wspólne dla danego zbioru przedmiotów, co jest przejawem nie tylko doznawania (posiadania wrażeń), ale także pojęciowej identyfikacji obecnych w przestrzeganiu relacji i ogólnych określeń rzeczy. Poszczególne rozdziały książki odnoszą się do stanowisk najbardziej reprezentatywnych w filozofii nowożytnej i traktuję je jako pewnego rodzaju modele idealne, chce bowiem pokazać, iż pomimo odmienności w prezentowanych koncepcjach można wyodrębnić w nich pewną wspólną prawidłowość, dotyczącą właśnie obecności pojęciowego charakteru treści percepcyjnych.ze Wstępu...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej

 • [Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego]

  Kategoria: MetodykaWysyłka: od ręki

  Zeszyty do ćwiczeń dla dziecka stanowią zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej - na danym poziomie trudności.Na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania Pełen opis produktu 'Wzory i obrazki Podręcznik Program rozwijający percepcję wzrokową Poziom średni' »

  Zeszyty do ćwiczeń dla dziecka stanowią zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej - na danym poziomie trudności.Na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych, natomiast na poziomie zaawansowanym skoncentrowano się głównie na ćwiczeniach integrujących zdolności percepcyjne z wymaganiami stawianymi dzieciom w nauce szkolnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzory i obrazki Podręcznik Program rozwijający percepcję wzrokową Poziom średni

 • Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  26,46 zł
  29,40 zł

  []

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  Ostatnie lata przyniosły wzmożone zainteresowanie szukaniem odpowiedzi na pytanie o tożsamość człowieka. Wpłynął na to coraz większy udział kobiet w życiu zawodowym i społecznym oraz rozwój ruchów feministycznych... Pełen opis produktu 'Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej' »

  Ostatnie lata przyniosły wzmożone zainteresowanie szukaniem odpowiedzi na pytanie o tożsamość człowieka. Wpłynął na to coraz większy udział kobiet w życiu zawodowym i społecznym oraz rozwój ruchów feministycznych walczących o równouprawnienie. Tematem zainteresował się również Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, który w trzech głównych uczelniach tego miasta ? Politechnice, Uniwersytecie i Akademii Medycznej przeprowadził w 2006 roku badania na ten temat. Na 500 badanych osób dokładnej analizie poddał 312 ankiet (podobna liczba mężczyzn i kobiet). Obraz kobiecości i męskości zaprezentowany przez badanych jest mniej zróżnicowany niż ten prezentowany około 20 lat temu. Najistotniejszym elementem różnicującym go jest płeć biologiczna, zmniejszają się natomiast różnice psychologiczne. Zdaniem badanych na kształtowanie się poczucia własnej płciowości największy wpływ ma dzisiaj grupa rówieśnicza, następnie rodzina oraz media. Marginalizacji zaś ulega wpływ szkoły i Kościoła....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej

 • Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  22,05 zł
  24,50 zł

  []

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  W opisanych w zbiorze badaniach stosowano przede wszystkim metody projekcyjne, o których psychologia sądzi, że są najlepszymi sposobami docierania do nieuświadomionych przekonań i wizji świata....

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  Książka "Trenuj wzrok" służy do treningu wzroku celem poprawienia percepcji wzrokowej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum. Książka przeznaczona jest do terapeutów, nauczyc... Pełen opis produktu 'Trenuj wzrok - Ćwiczenia dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową' »

  Książka "Trenuj wzrok" służy do treningu wzroku celem poprawienia percepcji wzrokowej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum. Książka przeznaczona jest do terapeutów, nauczycieli oraz rodziców oraz specjalistów zajmujących się terapią wzroku.Prawidłowo rozwinięta percepcja wzrokowa dziecka jest niezbędna do podjęcia z powodzeniem nauki w szkole. W przypadku problemów z percepcją wzrokową dziecko osiąga gorsze wyniki, zniechęca się do nauki i szkoły. "Trenuj wzrok" składa się z ćwiczeń podzielonych na 8 kategorii. W każdej z nich znajduje się 10 kart pracy. Terapeuta może dobierać ćwiczenia do możliwości ucznia, w zależności od problemów jakie dany uczeń posiada.Ćwiczenia służą do poprawienia: małej motoryki koordynacji wzrokowo-ruchowej analizy i syntezy wzrokowej koncentracji uwagi spostrzegania i różnicowania, wyróżniania i wyodrębniania znaków, kształtów oraz całych układów pamięci wzrokowej logicznego myślenia Dane techniczne: Format: A4 Objętość: 92 strony Oprawa: miękka ISBN: 978-83-7134-501-2
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Trenuj wzrok - Ćwiczenia dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  Dobieranki to pomoc terapeutyczna stworzona do ćwiczeń percepcji wzrokowej z wykorzystaniem materiałów dotyczących percepcji i pamięci wzrokowej, niezbędnych do opanowania przez dziecka... Pełen opis produktu 'Dobieranki - Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej' »

  Dobieranki to pomoc terapeutyczna stworzona do ćwiczeń percepcji wzrokowej z wykorzystaniem materiałów dotyczących percepcji i pamięci wzrokowej, niezbędnych do opanowania przez dziecka umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia dostępne w książce oparte zostały o materiał obrazkowy, literowy, sylabowy, geometryczny i wyrazowy.Większość dzieci jest wzrokowcami, dlatego dzięki obrazom pochłaniają otaczający nas świat. Ale nie dla każdego dziecka jest to takie proste. Istnieją takie, które posiadają zaburzoną analizę i syntezę bodźców wzrokowych. Uczą się one mniej efektownie niż ich rówieśnicy. Ćwicząc koncentrację dziecka można wpłynąć na jego szybsze czytanie i zwiększenie jego spostrzegawczości, a co za tym idzie zwiększyć jego pewność siebie i zmotywować do lepszych efektów w nauce. Całość materiału podzielona została na dwie części: Obrazkowo-geometryczną Literowo-sylabowo-wyrazową Część obrazkowo-geometrycznaĆwiczenia z tego działu polegają na dobraniu do każdego obrazka na planszy takiego samego spośród wręczonym wcześniej zestawu kartoników. Zabawa ta przypomina popularną grę Memo. Ponieważ obrazki nieco się różnią, zadaniem dziecka jest wskazanie identycznych. Odwracając kartonik dziecko porównuje kolor kartonika z ramką umieszczoną na planszowym wskazanym wcześniej obrazku. Zadanie kończy się, kiedy wszystkie kartoniki mają takie same kolory jak te umieszczone na planszy. Jeśli kolory nie są takie same dziecko rozpoczyna ćwiczenie od nowa.Część literowo-sylabowo-wyrazowaDruga cześć ćwiczeń jest podobnie skonstruowana do poprzedniej. Różni się od niej tym, że zamiast wskazania identycznych obrazków lub symboli zadaniem dziecka jest wskazanie ciągu liter w tej samej kolejności.Ćwiczenia percepcji wzrokowej wpływają m.in. na: Sprawne rozpoznawanie liter oraz różniących je szczegółów Kształcenie pamięci wzrokowej Podniesienie poziomu graficznego pisma Poprawienie spostrzegawczości Wypracowanie sprawności prawidłowego odwzorowania "Dobieranki" są pomocą terapeutyczną do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym i wyrazowym. Książka jest idealnym rozwiązaniem przeznaczonym zarówno do terapii dzieci z zaburzeniami analizy i syntezy bodźców wzrokowych, jak i zdrowych dzieci w celu utrwalenia i usprawnienia ich percepcji wzrokowej. W skład Dobieranek wchodzą: Zeszyt zawierający plansze z kolorowymi ramkami Kartoniki do wycięcia z obrazkami i symbolami Kartoniki do wycięcia z ciągami liter Dane techniczne: Format: A4 Zeszyt: 44 strony Plansze: 40 dwustronnych kolorowych kart Oprawa: teczka ISBN: 978-83-7134-461-9
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Dobieranki - Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej

 • Albo albo Percepcja w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  18,00 zł
  20,00 zł

  [eneteia]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  psychicznych poniżej czterech, bez straty w rozumieniu psychiki człowieka. . Zeszyt zawiera także ujęcie percepcji, która wiedzie człowieka w stronę sztuki, oraz recenzję książki omawiającej... Pełen opis produktu 'Albo albo Percepcja' »

  Zeszyt ten kontynuuje temat czterech podstawowych funkcji psychicznych Junga, który stwierdził, że w opisie psychiki i jednej z jej ważniejszych instancji - ego - nie da się zredukować ilości funkcji psychicznych poniżej czterech, bez straty w rozumieniu psychiki człowieka. . Zeszyt zawiera także ujęcie percepcji, która wiedzie człowieka w stronę sztuki, oraz recenzję książki omawiającej myśl Junga jako psychologię form symbolicznych. Prezentujemy także komunikat na temat psychologii Gestalt, który otrzymaliśmy z Los Angeles....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Albo albo Percepcja

 • Wzory i obrazki Podręcznik Program rozwijający percepcję wzrokową Poziom średni w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  10,89 zł
  12,10 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >PedagogikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik ten należy bardzo dokładnie przeczytać a następnie ściśle stosować się do zawartych w nim wskazówek. Program rozwoju percepcji wzrokowej opisany w tym podręczniku będzie skuteczny ... Pełen opis produktu 'Wzory i obrazki Podręcznik Program rozwijający percepcję wzrokową Poziom średni' »

  Podręcznik ten należy bardzo dokładnie przeczytać a następnie ściśle stosować się do zawartych w nim wskazówek. Program rozwoju percepcji wzrokowej opisany w tym podręczniku będzie skuteczny tylko wtedy, gdy zastosuje się go rozumiejąc zarówno ogólne zasady, jak i szczegółowe instrukcje. Podręcznik zawiera instrukcje do ćwiczeń znajdujących się w zeszycie dla dziecka. Ćwiczenia te są bardzo ważne, gdyż zdolność spostrzegania wzorów na płaszczyźnie jest warunkiem rozwiązywania wszystkich zadań. Podręcznik zawiera również instrukcje do ćwiczeń fizycznych i różnorodnych zabaw. Są one istotnym składnikiem programu, podobnie jak ćwiczenia zawarte w zeszycie dla dziecka, i dlatego w żadnym przypadku nie należy ich pomijać....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzory i obrazki Podręcznik Program rozwijający percepcję wzrokową Poziom średni

 • [Jedność]

  Kategoria: Edukacja i Rozwój
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zabawa i nauka z krasnalami Zabawne łamigłówki Ćwiczenia rozwijające percepcję

 • [IMPULS]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W... Pełen opis produktu 'Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karn' »

  Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odnoszą się do systemu wartości przekazywanych w tej rodzinie i zinternalizowanych przez przestępców oraz w pewnym zakresie z funkcjonowaniem ich własnych rodzin. Przedstawiono zatem najpierw rys badań nad rodzinami więźniów zarejestrowanych w polskiej literaturze przedmiotu z pewnymi odniesieniami do literatury zagranicznej. Całość miała na celu ukazanie obrazu rodziny polskich więźniów zarejestrowanego na początku nowego tysiąclecia z zasygnalizowaniem osoby Jana Pawła II u końca Jego pontyfikatu. Przydatność badań odnosi się nie tylko do rejestracji środowiska rodzinnego więźniów, ale również dla wskazania koniecznych kierunków badań w tym zakresie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karn

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  Książka "Perskie oko" przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mających problemy z czytaniem i pisaniem. Publikacja zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności, dzięki czemu przeznaczony... Pełen opis produktu 'Perskie Oko - Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym' »

  Książka "Perskie oko" przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mających problemy z czytaniem i pisaniem.Publikacja zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności, dzięki czemu przeznaczony jest dla uczniów mających problemy z analizą i syntezą wzrokową, liczeniem, znajomością figur geometrycznych oraz orientacją w przestrzeni. Perskie oko to przede wszystkim karty, na których znajdują się obrazki i litery/wyrazy. Ułożone one zostały wg stopnia trudności. Na kartach o łatwym poziomie trudności znajdują się proste kształty, natomiast w przypadku poziomu trudnego są to skomplikowane wyrazy.Książka "Perskie oko" przeznaczona jest do: Sprawnego rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic między nimi Wyrobienia sprawności całościowego ujmowania wyrazu Kształcenia pamięci wzrokowej Wyrobienia sprawności prawidłowego odwzorowywania Usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasowo-przestrzennej Podniesienia poziomu graficznego pisma Dane techniczne: Format: A4 Zeszyt: 8 stron Plansze: 50 kolorowych kart Oprawa: teczka ISBN: 978-83-7134-337-7
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Perskie Oko - Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

 • [...]

  Autor: Hinz M. Wydawca: Harmonia Wydanie, Rok wyd: I, 2015 Ilość stron: 120 Format: 16,5 x 24,0 cm Oprawa: miękka ISBN: 9788371347597 Pełen opis produktu 'Demencja? To nie dla mnie. Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny' »

  Autor: Hinz M. Wydawca: Harmonia Wydanie, Rok wyd: I, 2015 Ilość stron: 120 Format: 16,5 x 24,0 cm Oprawa: miękka ISBN: 9788371347597
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Demencja? To nie dla mnie. Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny

 • [Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  Program rozwijający percepcję wzrokową.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt

 • [Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  Program Frostig rozwijający percepcję wzrokową. Zeszyt poziom wyższy. Pełen opis produktu 'Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt' »

  Program Frostig rozwijający percepcję wzrokową. Zeszyt poziom wyższy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt

 • [Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  Zeszyt do ćwiczeń dla dziecka stanowi zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej - na danym poziomie trudności.Na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania roz... Pełen opis produktu 'Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt' »

  Zeszyt do ćwiczeń dla dziecka stanowi zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej - na danym poziomie trudności.Na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  Książka "Trening słuchu" jest zbiorem ćwiczeń kształtujących percepcję słuchową. Z ćwiczeń mogą korzystać dzieci w wieku 4-10 lat. Trening słuchu zawiera ponad 200 zabaw związanych z ... Pełen opis produktu 'Trening słuchu - Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci' »

  Książka "Trening słuchu" jest zbiorem ćwiczeń kształtujących percepcję słuchową. Z ćwiczeń mogą korzystać dzieci w wieku 4-10 lat.Trening słuchu zawiera ponad 200 zabaw związanych z percepcją wzrokową. Ćwiczenia posiadają zróżnicowany poziom trudności,więc można je dostosować do wieku i możliwości dziecka. Ćwiczenia opisane w książce przeznaczone są dla pracy z 12 dziećmi, lecz w razie potrzeby nie ma problemu by dostosować je do mniejszej lub większej grupy. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, logopedów, terapeutów oraz rodziców dzieci mających problemy z rozwojem mowy, czytaniem oraz pisaniem.Dane techniczne: Format: A4 Objętość: 136 stron Płyty: 1 CD Oprawa: miękka ISBN: 978-83-7134-253-0
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Trening słuchu - Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci

 • [Universitas]

  Kategoria: Historia literatury polskiejWysyłka: od ręki

  znany, praktycznie do tej pory nie badany, problem percepcji dzieł sztuki w prozie Białoszewskiego... Pełen opis produktu 'Sztuka percepcja język' »

  W publikacji zaproponowano nowe, multidyscyplinarne spojrzenie na poezję i prozę Mirona Białoszewskiego. Głównym celem dociekań uczyniono problem widzenia i wizualności w twórczości autora Rozkurzu. Autorka zbadała wizualność potencjalnie tkwiącą w języku. Podkreśliła rolę, jaką przy pisaniu Ballad rzeszowskich odegrał partner pisarza ? Leszek Soliński, historyk sztuki i malarz. Książka odsłania mało znany, praktycznie do tej pory nie badany, problem percepcji dzieł sztuki w prozie Białoszewskiego...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sztuka percepcja język


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, harmonia, lektorklett
Produkty w ofercie: 95279
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 168026
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 168026
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, cambridge university press, zielona sowa, helion, muza, bellona
Produkty w ofercie: 221072
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, e-lite distr.
Produkty w ofercie: 4720
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Medisquad.pl

Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz książki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2012
..., aspel, seca, 3m, brael, anios, tera band, bremed, ecolab, riester
Produkty w ofercie: 1374
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, helion, wolters kluwer, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 115084
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 115084
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1156551
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 148432
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Arante.pl

Programy komputerowe - logopedyczne, biurowe i specjalistyczne oraz systemy operacyjne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.05.2006
harpo, young digital planet, silcom multimedia, insert, komlogo, harmonia, lkavalon, wydawnictwo cztery gŁowy, synergia, montessori
Produkty w ofercie: 952
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 181
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174273
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0