Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Prawo/Różne

  Komentowana ustawa z 19.12.2008 r. , która weszła w życie z dniem 27.2.2009 r. określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego... Pełen opis produktu 'Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz.' »

  Komentowana ustawa z 19.12.2008 r. , która weszła w życie z dniem 27.2.2009 r. określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako służącej realizacji zadań publicznych formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, mającej wspomagać modernizację kraju. Autorzy w treści komentarza odwołują się do swoich doświadczeń oraz obserwacji zgromadzonych podczas obsługi prawnej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo. Omawiając przedstawione zagadnienia, odnoszą się również do doświadczeń zagranicznych, powołują źródła i komentatorów wypowiadających się o partnerstwie publiczno-prywatnym także w ramach analizowania pozaprawnych aspektów partnerstwa. Dzięki często zamieszczanym w tekście komentarza odesłaniom do literatury problemu i wprowadzenia do publikacji odwołań dotyczących teorii ekonomicznej oraz historii partnerstwa publiczno-prywatnego niniejszy komentarz może okazać się źródłem informacji także dla osób, interesujących się aspektami teoretycznymi partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Z punktu widzenia miasta polityka miejska to wizja i właściwie instrumenty, a PPP może być jednym z nich. Mamy coraz więcej przykładów udanych i pozytywnie odbieranych projektów PPP, wciąż jednak bardzo... Pełen opis produktu 'Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce' »

  Z punktu widzenia miasta polityka miejska to wizja i właściwie instrumenty, a PPP może być jednym z nich. Mamy coraz więcej przykładów udanych i pozytywnie odbieranych projektów PPP, wciąż jednak bardzo wyraźne są obawy przed podejmowaniem współpracy w tym systemie, ze względu na zbyt małe zrozumienie istoty PPP i wciąż niewystarczającą wiedzę na temat funkcjonowania tego typu projektów w samorządach oraz społecznościach lokalnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo o użytku publicznym, wolontariacie, stowarzyszeniachWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja przedstawia komentarz do ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niniejszy akt prawny określa zasady współpracy podmiotu publicznego... Pełen opis produktu 'Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz' »

  Prezentowana publikacja przedstawia komentarz do ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niniejszy akt prawny określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako służącej realizacji zadań publicznych formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, mającej wspomagać modernizację kraju.Komentarz, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką partnerstwa publiczno-prawnego, w tym m.in. z:zakresem pojęciowym oraz podstawowym założeniem koncepcji partnerstwa publiczno-prawnego; genezą partnerstwa publiczno-prywatnego; wyborem partnera prywatnego; partnerstwem publiczno-prawnym w formie spółki; przepisami z zakresu finansów publicznych; partnerstwem publiczno-prawnym w Polsce i świecie. Nowe, 2. wydanie, ze względu na wciąż rosnącą liczbę spraw związanych z obsługą prawną przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego znacznie bardziej zwraca uwagę na praktyczne aspekty stosowania ustawy, uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, w tym m.in.: zmiany obowiązującej od 1.1.2013 r., w której został dodany art. 18a mówiący o wpływie na poziom państwowego długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; Dyrektywy 2012/0060 (COD), dotyczącej dostępu towarów i usług z krajów trzecich do rynku wewnętrznego Unii i procedur wspierających dostęp tych towarów i usług, która do 30.6.2014 r. powinna zostać implementowana do porządków prawnych państw członkowski Unii Europejskiej (w tym Polski). Autorzy w treści tego wyjątkowo praktycznego komentarza odwołują się do swoich doświadczeń oraz obserwacji zgromadzonych podczas obsługi prawnej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo. Omawiając przedstawione zagadnienia, odnoszą się również do doświadczeń zagranicznych, powołują źródła i komentatorów wypowiadających się o partnerstwie publiczno-prywatnym także w ramach analizowania pozaprawnych aspektów partnerstwa. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  ? Jakie są najważniejsze elementy przedsięwzięcia ? jak ukształtować wynagrodzenie partnera prywatnego? Jak przeprowadzić analizy przedrealizacyjne i zdefiniować zadania doradcy? Jak... Pełen opis produktu 'Partnerstwo publiczno-prywatne.' »

  Dzięki niniejszej książce, dowiedzą się Państwo: Jak bezpiecznie przygotować przedsięwzięcie ppp, a w szczególności jak zminimalizować ryzyko kontrolne tego typu projektów? Jak przygotować w ramach urzędu zespół ds. ppp oraz jak zorganizować kontakty z inwestorem w sposób zapewniający konkurencję postępowania przetargowego? Kiedy należy stosować ustawę o ppp, a kiedy ustawę koncesyjną? Jakie są najważniejsze elementy przedsięwzięcia ? jak ukształtować wynagrodzenie partnera prywatnego? Jak przeprowadzić analizy przedrealizacyjne i zdefiniować zadania doradcy? Jak przygotować przetarg na wybór partnera prywatnego? W jaki sposób efektywnie zarządzać wkładami w ramach przedsięwzięcia, a w szczególności, w jaki sposób zarządzać nieruchomościami samorządowymi zaangażowanymi w przedsięwzięcie? Jaki wpływ na budżet publiczny wywiera zawarcie umowy o ppp. Jak księgować wydatki na obsługę umów o ppp? Jak przygotować zapisy umowy, aby wynikające z niej zobowiązania nie powiększały długu publicznego? Jak funkcjonuje spółka celowa ppp i w jakim zakresie jej udziały mogą być przedmiotem obrotu? Jakie konsekwencje podatkowe rodzi realizacja przedsięwzięcia ppp? Jak przygotować przedsięwzięcie, które nie będzie mieć problemów z pozyskaniem finansowania bankowego? Jak skutecznie przygotować projekt hybrydowy ? jak kapitał prywatny może pomóc w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych dla rozliczenia dotacji przez samorząd? Jakie są uwarunkowania realizacji projektów ppp w obszarze wodno-kanalizacyjnym, jak i gospodarki odpadami? Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć ppp w ochronie zdrowia i budownictwie kubaturowym? Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć ppp w projektach z obszaru efektywności energetycznej (termomodernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego)? Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Partnerstwo publiczno-prywatne.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie.Opracowanie... Pełen opis produktu 'Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego' »

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowanej m.in. w ustawach – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.Niniejsze 2. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione. Uwzględnia ono gruntowne zmiany wprowadzone m.in. następującymi ustawami: ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28.7.2016 r., ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), która weszła w życie 14.12.2016 r.Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie zamówień publicznych, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie koncesji na roboty budowlane i usługi wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych umów i pism w praktyce obrotu.Dzięki dołączonej do publikacji płycie CD można wypełnić wybrany, gotowy szablon pisma i wydrukować potrzebny dokument bez obawy popełnienia błędu.Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane i usługi. Szczególnie polecana jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi oraz zarówno dla koncesjodawców, jak i koncesjonariuszy. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo administracyjne, budżetówka, samorząd

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce

 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  235,22 zł
  253,33 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo o użytku publicznym i organizacjach pozarządWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja przedstawia komentarz do ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niniejszy akt prawny określa zasady współpracy podmiotu publicznego... Pełen opis produktu 'Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz' »

  Prezentowana publikacja przedstawia komentarz do ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niniejszy akt prawny określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako służącej realizacji zadań publicznych formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, mającej wspomagać modernizację kraju.Komentarz, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką partnerstwa publiczno-prawnego, w tym m.in. z:zakresem pojęciowym oraz podstawowym założeniem koncepcji partnerstwa publiczno-prawnego; genezą partnerstwa publiczno-prywatnego; wyborem partnera prywatnego; partnerstwem publiczno-prawnym w formie spółki; przepisami z zakresu finansów publicznych; partnerstwem publiczno-prawnym w Polsce i świecie. Nowe, 2. wydanie, ze względu na wciąż rosnącą liczbę spraw związanych z obsługą prawną przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego znacznie bardziej zwraca uwagę na praktyczne aspekty stosowania ustawy, uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, w tym m.in.: zmiany obowiązującej od 1.1.2013 r., w której został dodany art. 18a mówiący o wpływie na poziom państwowego długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; Dyrektywy 2012/0060 (COD), dotyczącej dostępu towarów i usług z krajów trzecich do rynku wewnętrznego Unii i procedur wspierających dostęp tych towarów i usług, która do 30.6.2014 r. powinna zostać implementowana do porządków prawnych państw członkowski Unii Europejskiej (w tym Polski). Autorzy w treści tego wyjątkowo praktycznego komentarza odwołują się do swoich doświadczeń oraz obserwacji zgromadzonych podczas obsługi prawnej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo. Omawiając przedstawione zagadnienia, odnoszą się również do doświadczeń zagranicznych, powołują źródła i komentatorów wypowiadających się o partnerstwie publiczno-prywatnym także w ramach analizowania pozaprawnych aspektów partnerstwa. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo / Prawo - książki dla praktyków

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorĂłw pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamĂłwień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących... Pełen opis produktu 'Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamĂłwień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego' »

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowanej m.in. w ustawach – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Niniejsze 2. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione. Uwzględnia ono gruntowne zmiany wprowadzone m.in. następującymi ustawami: ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28.7.2016 r., ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), która weszła w życie 14.12.2016 r. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie zamówień publicznych, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie koncesji na roboty budowlane i usługi wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych umów i pism w praktyce obrotu. Dzięki dołączonej do publikacji płycie CD można wypełnić wybrany, gotowy szablon pisma i wydrukować potrzebny dokument bez obawy popełnienia błędu. Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane i usługi. Szczególnie polecana jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi oraz zarówno dla koncesjodawców, jak i koncesjonariuszy. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamĂłwień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie.... Pełen opis produktu 'Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego' »

  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowanej m.in. w ustawach – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Niniejsze 2. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione. Uwzględnia ono gruntowne zmiany wprowadzone m.in. następującymi ustawami: ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28.7.2016 r., ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), która weszła w życie 14.12.2016 r. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie zamówień publicznych, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie koncesji na roboty budowlane i usługi wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych umów i pism w praktyce obrotu. Dzięki dołączonej do publikacji płycie CD można wypełnić wybrany, gotowy szablon pisma i wydrukować potrzebny dokument bez obawy popełnienia błędu. Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane i usługi. Szczególnie polecana jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi oraz zarówno dla koncesjodawców, jak i koncesjonariuszy. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Podtytuł: z objaśnieniami i płytą CD Tytuł oryginału: U Seria cyklu: WZORY PISM BECKA ISBN: 9788325595715 Kod paskowy: 9788325595715 Redakcja: Pawelec Jakub Wydanie: 2 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 25291 Liczba stron: 614 Oprawa: Miękka ze skrzydełkami PKWiU: 58.11.1 Format: 20.6x14.9 Głębokość (mm): 31 Waga: 0.77 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Publikacja Zawiera Kompleksowe Zestawienie Wzorów Pism Procesowych Oraz Orzecznictwa Sądowego Z Zakresu Zamówień Publicznych I Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi Najczęściej Występujących W Obrocie. Opracowanie... Pełen opis produktu 'Umowy, Pisma I Postanowienia Z Zakresu Zamówień Publicznych, Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi Oraz Partnerstwa Publiczno-prywatnego' »

  Publikacja Zawiera Kompleksowe Zestawienie Wzorów Pism Procesowych Oraz Orzecznictwa Sądowego Z Zakresu Zamówień Publicznych I Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi Najczęściej Występujących W Obrocie.Opracowanie Obejmuje Całość Najistotniejszej Problematyki Z Zakresu Zamówień Publicznych I Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi Uregulowanej M.in. W Ustawach - Prawo Zamówień Publicznych I Ustawy O Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi.Niniejsze 2. Wydanie Zostało Zaktualizowane I Uzupełnione. Uwzględnia Ono Gruntowne Zmiany Wprowadzone M.in. Następującymi Ustawami: Ustawą Z 22.6.2016 R. O Zmianie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Z 2016 R. Poz. 1020), Która Weszła W życie 28.7.2016 R., Ustawa Z 21.10.2016 R. O Umowie Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi (t.j. Dz.U. Z 2016 R. Poz. 1920), Która Weszła W życie 14.12.2016 R.Obok Wzoru Konkretnego Pisma Modelowego, Z Uwzględnieniem Jego Poprawnej Formy I Wymagań Co Do Treści, Zamieszczono Szczegółowy Komentarz, W Którym Wskazano Problemy Wynikające Na Tle Tworzenia I Stosowania Konkretnych Pism, W Szczególności Ułatwiające Zrozumienie Ich Treści Oraz Zawierające Praktyczne Wskazówki Odnośnie Stosowania Prawa Materialnego, Jego Wykładni Oraz Czynności Procesowych Związanych Z Danym Rodzajem Pisma.Ponadto Przedstawiono Dorobek Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Powszechnych I Trybunału Sprawiedliwości UE W Zakresie Zamówień Publicznych, Jak Również Orzecznictwa Sądów Administracyjnych W Zakresie Koncesji Na Roboty Budowlane I Usługi Wraz Z Tezami Mającymi Związek Z Problematyką Stosowania Poszczególnych Umów I Pism W Praktyce Obrotu.Dzięki Dołączonej Do Publikacji Płycie CD Można Wypełnić Wybrany, Gotowy Szablon Pisma I Wydrukować Potrzebny Dokument Bez Obawy Popełnienia Błędu.Niniejsza Publikacja Adresowana Jest Do Wszystkich Zainteresowanych Problematyką Zamówień Publicznych I Koncesji Na Roboty Budowlane I Usługi. Szczególnie Polecana Jest Osobom świadczącym Na Co Dzień Pomoc Prawną W Zakresie Specjalności Zamówień Publicznych. Ponadto Przeznaczona Jest Zarówno Dla Zamawiających, Jak I Wykonawców Oraz Dla Ich Pełnomocników Będących Adwokatami Bądź Radcami Prawnymi Oraz Zarówno Dla Koncesjodawców, Jak I Koncesjonariuszy. Autorzy Omawiają Zagadnienia Z Uwzględnieniem Potrzeb Teorii I Praktyki, Przez Co Książka Stanowi Nieocenioną Pomoc Dla Aplikantów I Studentów Prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy, Pisma I Postanowienia Z Zakresu Zamówień Publicznych, Koncesji Na Roboty Budowlane Lub Usługi Oraz Partnerstwa Publiczno-prywatnego


Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, znak, helion, wilga, c.h. beck, lektorklett
Produkty w ofercie: 122082
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122082
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2