Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: DEITERMANN PRODUKTY > Weber DEITERMANN > Uszczelnienia podpłytkowe

  pielęgnacyjna z  weber.prim 801  po wyschnięciu jest przezroczysta i służy do stabilizacji pylących i chłonnych podłoży.  weber.prim 801  stosowany jest do gruntowania tynku, jastrychu cementowego... Pełen opis produktu 'weber.prim 801 (Eurolan TG 2) stosowany jest do gruntowania tynku, jastrychu cementowego i anhydrytowego, płyt gipsowych, gazobetonu, płyt z cementu włóknistego, celem uszczelnienia plam po wodzie' »

  Opis produktu weber.prim 801 (Eurolan TG 2) jest gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego. Najważniejsze właściwości produktu niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie w podłoże nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne) wysycha nie klejąc się Zastosowanie produktu Warstwa gruntująca i pielęgnacyjna z weber.prim 801 po wyschnięciu jest przezroczysta i służy do stabilizacji pylących i chłonnych podłoży. weber.prim 801 stosowany jest do gruntowania tynku, jastrychu cementowego i anhydrytowego, płyt gipsowych, gazobetonu, płyt z cementu włóknistego, celem uszczelnienia plam po wodzie, nikotynie i oleju (zapobieganie przebijania tych plam). Ponadto preparat ten służy do nabłyszczania matowych powłok z farb dyspersyjnych i tapet. Używany jest także do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych płytach włóknistych. weber.prim 801 służy także do gruntowania podłoży pod powłoki hydroizolacyjne z folii w płynie i elastycznych szlamów, np.weber.tec. 822 (Superflex 1) i weber.tec Superflex D2.   Dane techniczne Baza: zawiesina tworzywa sztucznego Konsystencja: płynna Barwa: po wyschnięciu przezroczysta Rozpuszczalnik: nie zawiera Gęstość: ok. 1,01 kg/dm3 Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej: µH2O = ok. 1800 Rozcieńczalnik: woda Opakowania opakowanie 1 l, karton 12 l opakowanie 5 l, paleta 450 l opakowanie 10 l, paleta 600 l opakowanie 30 l, paleta 480 l Magazynowanie i transport weber.prim 801 należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zapakowanych pojemnikach. Chronić przed mrozem. W takich warunkach może być przechowywany, co najmniej 12 miesięcy. W myśl przepisów ADR weber.prim 801 jest ładunkiem bezpiecznym w transporcie. Zużycie Gruntowanie i pielęgnacja: ok. 150-250 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża. Warstwa kryjąca: ok. 200-350 ml/m2, w zależności od chłonności podłoża.   Przygotowanie podłoża Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto powierzchnie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu weber.ad 785 (Eurolan HL). Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie muszą być suche. Przygotowanie produktu weber.prim 801 jest fabrycznie gotowy do użycia. Wskazówki wykonawcze Wskazówki ogólne Podczas wykonywania prac weber.prim 801 (Eurolan TG 2) należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych. Aplikacja Zakres temperatur podczas pracy: powyżej +5°C Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie Czas wstępnego wyschnięcia: ok. 15 min w temp. +20°C Czas całkowitego wyschnięcia: od 6 do 24 godzin, zależnie od pogody weber.prim 801 (Eurolan TG 2) jest gotowy do użycia lub można go rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:1. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy go nakładać dwukrotnie. Podłoże może być suche lub przejściowo wilgotne, ponadto musi być nośne, czyste, wolne od oleju, tłuszczy i pyłów. Preparat nakłada się równomiernie i obficie za pomocą odpowiednich narzędzi takich jak: pędzel, szczotka, wałek lub pistolet. W czasie prac prowadzonych na zewnątrz, preparatu nie wolno nakładać, kiedy występują opady lub też, kiedy przewiduje się ich występowanie (deszcz rozcieńcza i spłukuje świeżo nałożony preparat). weber.prim 801 (Eurolan TG 2) można pokrywać inną powłoką po 1 do 3 godzin, jeżeli jest sucho i ciepło. W przypadku wilgotnej pogody czas schnięcia preparatu wydłuża się. W przypadku używania preparatu w chłodniach należy pamiętać, aby czas schnięcia i przewietrzenia był odpowiednio długi, gdyż może wpłynąć to na zapach artykułów spożywczych. weber.prim 801 (Eurolan TG 2) znacznie redukuje chłonność podłoża. Po wyschnięciu warstwy gruntującej wykonanej z tego preparatu powierzchnie można pokrywać farbami zawiesinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych. Czyszczenie narzędzi Środek czyszczący wstanie świeżym: woda Środek czyszczący po związaniu preparatu: weber.sys 992 (Verdunnung AX)   Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: styrbud@interia.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.prim 801 (Eurolan TG 2) stosowany jest do gruntowania tynku, jastrychu cementowego i anhydrytowego, płyt gipsowych, gazobetonu, płyt z cementu włóknistego, celem uszczelnienia plam po wodzie

 • [BOTAMENT]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Fugi, silikony, akryle, kleje i piany montażowe

  BOTAZI® Garden ZF jest cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru wewnątrz oraz... Pełen opis produktu 'BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt / cena za 1 kg' »

  BOTAZI® Garden ZF jest cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru wewnątrz oraz na zewnątrz. wodoszczelna do nakładania metodą szlamowa wiąże bez rys do wewnątrz i na zewnątrz wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz mróz BOTAZI® Garden ZF znajduje zastosowanie przy spoinowaniu kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej oraz okładzin z płyt na ścieżkach ogrodowych, strefach wejścia do budynków a także na tarasach.Przygotowanie podłoża: Cała struktura konstrukcji, tj. warstwa nośna, podkład oraz okładzina z kostki brukowej musi być wykonana z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Luźne elementy należy ustabilizować. Kanały odpływowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy. Spoiny należy gruntownie oczyścić zanim zwiąże materiał podkładowy. W przypadku kamienia naturalnego o chropowatej powierzchni, elementów betonowych oraz silnie chłonnej kostki brukowej, przed zastosowaniem BOTAZI® Garden ZF spoinowaną powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą. Należy unikać powstawania zastoin wody w spoinie.Obróbka: BOTAZI® Garden ZF miesza się przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła z czystą zimną wodą. Do wymieszania opakowania 25 kg należy użyć ok. 3,75 l wody. Należy mieszać tak długo, aż powstanie homogeniczna masa o jednorodnej barwie. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 3 minuty materiał należy raz jeszcze krótko zamieszać. Materiał należy każdorazowo rozrabiać w tej samej konsystencji, ponieważ zmiana proporcji woda-cement może skutkować nieznaczną zmianą barwy. BOTAZI® Garden ZF należy obrabiać w czasie ok. 15 minut. Stężony materiał nie może być ponownie mieszany i obrabiany, ponieważ w takim wypadku nie osiągnie on końcowej wytrzymałości. BOTAZI® Garden ZF wprowadza się w spoiny przy użyciu gumy do zgarniania. Nadmiar zaprawy należy usuwać diagonalnie do przekroju spoin. Na spoinowanej powierzchni powinno pozostać jak najmniej materiału, aby nie utrudniać procesu zmywania. Bezpośrednio po rozprowadzeniu zaprawy powierzchnię należy zmywać diagonalnie do przekroju spoin w taki sposób, aby nie dopuścić do wymywania zaprawy ze spoin. Wodę używaną do zmywania należy jak najczęściej wymieniać na czystą. Proces zmywania należy prowadzić tak długo, aż powierzchnia zostanie całkowicie oczyszczona. W przypadku dużych powierzchni zalecamy zastosowanie maszyny do zmywania spoin. Alternatywnie do zmywania, spoinowaną powierzchnię można oczyszczać przy użyciu twardej szczotki lub maszyny do czyszczenia wyposażonej w szczotki.Pielęgnacja: Świeżo wykonaną powierzchnię należy, przy zastosowaniu odpowiednich środków, chronić przed silnym wpływem warunków atmosferycznych, szczególnie przed intensywnym promieniowaniem słonecznym, wiatrem i/lub przeciągami. W razie potrzeby powierzchnię należy zwilżać czystą wodą, aby zapewnić prawidłowe wiązanie zaprawy.Wskazówki: Wszystkie wymienione parametry techniczne oraz czas obróbki odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza, o ile nie podano inaczej. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg wiązania i twardnienia. Wysoka wilgotność podłoża lub znaczna różnica w nasiąkliwości podłoża oraz powierzchni bocznej spoin mogą powodować zmiany w odcieniu zaprawy. Zabrudzenia sąsiadujących powierzchni lub wody zarobowej oraz używanej do zmywania również mogą powodować zmianę barwy. W mikroporach spoinowanej powierzchni mogą pozostawać resztki zaprawy. W takim wypadku należy wcześniej wykonać spoinowanie próbne. BOTAZI® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt szerokość spoiny od 5 mm wodoprzepuszczalna (WTA nr E-5-21-09/D) nanoszenie metodą szlamowania wiąże bezskurczowo do wewnątrz i na zewnątrz wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym mrozu) Baza materiałowa: modyfikowana zaprawa cementowa Kolor: piaskowoszary Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3 Uziarnienie: 0,1-1,3 mm Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu: > 4 N/mm2 po 7 dniach: > 30 N/mm2 po 28 dniach: > 30 N/mm2 Wytrzymałość na zginanie:po 1 dniu: ok. 2 N/mm2 po 7 dniach: > 4 N/mm2 po 28 dniach: ok. 7 N/mm2 Szerokość spoiny: min. 5 mm Głębokość spoiny: min. 30 mm przy kostce brukowej min. 10 mm przy okładzinie z płyt Proporcje mieszaniny: 25 kg BOTAZI® Garden ZF : ok. 3,75 l wody Czas obróbki: ok. 15 minut Temperatura obróbki: od >5°C do +25°C Wchodzenie: po ok. 3 h Pełne obciążenie: po 3 dniach Czyszczenie: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - środek do usuwania nalotów cementowych Przy większych ilościach, duże rabaty ! Zadzwoń Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt / cena za 1 kg

 • [BOTAMENT]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Fugi, silikony, akryle, kleje i piany montażowe

  BOTAZI® Garden ZF jest cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru wewnątrz oraz... Pełen opis produktu 'BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt / cena za 1 kg' »

  BOTAZI® Garden ZF jest cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru wewnątrz oraz na zewnątrz. wodoszczelna do nakładania metodą szlamowa wiąże bez rys do wewnątrz i na zewnątrz wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz mróz BOTAZI® Garden ZF znajduje zastosowanie przy spoinowaniu kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej oraz okładzin z płyt na ścieżkach ogrodowych, strefach wejścia do budynków a także na tarasach.Przygotowanie podłoża: Cała struktura konstrukcji, tj. warstwa nośna, podkład oraz okładzina z kostki brukowej musi być wykonana z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Luźne elementy należy ustabilizować. Kanały odpływowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy. Spoiny należy gruntownie oczyścić zanim zwiąże materiał podkładowy. W przypadku kamienia naturalnego o chropowatej powierzchni, elementów betonowych oraz silnie chłonnej kostki brukowej, przed zastosowaniem BOTAZI® Garden ZF spoinowaną powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą. Należy unikać powstawania zastoin wody w spoinie.Obróbka: BOTAZI® Garden ZF miesza się przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła z czystą zimną wodą. Do wymieszania opakowania 25 kg należy użyć ok. 3,75 l wody. Należy mieszać tak długo, aż powstanie homogeniczna masa o jednorodnej barwie. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 3 minuty materiał należy raz jeszcze krótko zamieszać. Materiał należy każdorazowo rozrabiać w tej samej konsystencji, ponieważ zmiana proporcji woda-cement może skutkować nieznaczną zmianą barwy. BOTAZI® Garden ZF należy obrabiać w czasie ok. 15 minut. Stężony materiał nie może być ponownie mieszany i obrabiany, ponieważ w takim wypadku nie osiągnie on końcowej wytrzymałości. BOTAZI® Garden ZF wprowadza się w spoiny przy użyciu gumy do zgarniania. Nadmiar zaprawy należy usuwać diagonalnie do przekroju spoin. Na spoinowanej powierzchni powinno pozostać jak najmniej materiału, aby nie utrudniać procesu zmywania. Bezpośrednio po rozprowadzeniu zaprawy powierzchnię należy zmywać diagonalnie do przekroju spoin w taki sposób, aby nie dopuścić do wymywania zaprawy ze spoin. Wodę używaną do zmywania należy jak najczęściej wymieniać na czystą. Proces zmywania należy prowadzić tak długo, aż powierzchnia zostanie całkowicie oczyszczona. W przypadku dużych powierzchni zalecamy zastosowanie maszyny do zmywania spoin. Alternatywnie do zmywania, spoinowaną powierzchnię można oczyszczać przy użyciu twardej szczotki lub maszyny do czyszczenia wyposażonej w szczotki.Pielęgnacja: Świeżo wykonaną powierzchnię należy, przy zastosowaniu odpowiednich środków, chronić przed silnym wpływem warunków atmosferycznych, szczególnie przed intensywnym promieniowaniem słonecznym, wiatrem i/lub przeciągami. W razie potrzeby powierzchnię należy zwilżać czystą wodą, aby zapewnić prawidłowe wiązanie zaprawy.Wskazówki: Wszystkie wymienione parametry techniczne oraz czas obróbki odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza, o ile nie podano inaczej. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg wiązania i twardnienia. Wysoka wilgotność podłoża lub znaczna różnica w nasiąkliwości podłoża oraz powierzchni bocznej spoin mogą powodować zmiany w odcieniu zaprawy. Zabrudzenia sąsiadujących powierzchni lub wody zarobowej oraz używanej do zmywania również mogą powodować zmianę barwy. W mikroporach spoinowanej powierzchni mogą pozostawać resztki zaprawy. W takim wypadku należy wcześniej wykonać spoinowanie próbne. BOTAZI® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt szerokość spoiny od 5 mm wodoprzepuszczalna (WTA nr E-5-21-09/D) nanoszenie metodą szlamowania wiąże bezskurczowo do wewnątrz i na zewnątrz wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym mrozu) Baza materiałowa: modyfikowana zaprawa cementowa Kolor: piaskowoszary Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3 Uziarnienie: 0,1-1,3 mm Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu: > 4 N/mm2 po 7 dniach: > 30 N/mm2 po 28 dniach: > 30 N/mm2 Wytrzymałość na zginanie:po 1 dniu: ok. 2 N/mm2 po 7 dniach: > 4 N/mm2 po 28 dniach: ok. 7 N/mm2 Szerokość spoiny: min. 5 mm Głębokość spoiny: min. 30 mm przy kostce brukowej min. 10 mm przy okładzinie z płyt Proporcje mieszaniny: 25 kg BOTAZI® Garden ZF : ok. 3,75 l wody Czas obróbki: ok. 15 minut Temperatura obróbki: od >5°C do +25°C Wchodzenie: po ok. 3 h Pełne obciążenie: po 3 dniach Czyszczenie: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - środek do usuwania nalotów cementowych Przy większych ilościach, duże rabaty ! Zadzwoń Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt / cena za 1 kg


MatBud.pl

Materiały ogólnobudowlane oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane w budownictwie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.02.2008
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MATBUD

Materiały budowlane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.05.2012
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, info-system ii, kosbud, weber deitermann, ceresit, majster-pol, genderka, termo organika, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 1066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 112
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: