Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [PZWL]

  Kategoria: StarośćWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszlym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszlym i niesamodzielnymi

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Medycyna > Pielęgniarstwo

  socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin. Spis treści : 1. Pacjent jako podmiot opieki 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych  i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością.  Zawarta w książce dokumentacja pomoże w systematycznym planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Publikację zilustrowano licznymi rycinami, przedstawiającymi m.in. sprzęt pomocniczy, który ma za zadanie usprawnić pracę opiekunów i zwiększyć samodzielność podopiecznych. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin. Spis treści : 1. Pacjent jako podmiot opieki 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby 1.1.1. Opieka i pomaganie 1.1.2. Zdrowie a choroba 1.1.3. Podmiotowe traktowanie pacjenta 1.1.4. Promocja zdrowia 1.1.5. Profilaktyka 1.2. Rola opiekuna medycznego w zespole opiekuńczym i terapeutycznym 1.3. Ocena ogólnego stanu badanej osoby i dokumentowanie wyników pomiarów 1.3.1. Ocena stanu ogólnego - pierwsze wrażenie 1.3.2. Budowa ciała, masa ciała i wzrost 1.3.3. Skóra i tkanka podskórna 1.3.4. Pomiar podstawowych parametrów życiowych 1.4. Planowanie opieki - podstawy teoretyczne 1.4.1. Etapy procesu pielęgnowania 1.4.2. Model pielęgnowania według Virginii Henderson 1.4.3. Model samodzielnej opieki w pielęgniarstwie według Dorothei Orem 2. Adaptacja człowieka do roli pacjenta 2.1. Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział 2.1.1. Hospitalizacja osób w starszym wieku 2.1.2. Prawa pacjenta 2.2. Wpływ opieki stacjonarnej na stan psychiczny chorego 2.2.1. Najczęstsze postawy i emocje wobec choroby i pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 2.2.2. Wpływ choroby na dynamikę życia rodzinnego 2.3. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie 2.4. Komunikacja z osobą niepełnosprawna 2.4.1. Komunikacja z osobą niepełnosprawną słuchowo 2.4.2. Komunikacja z osobą niepełnosprawną wzrokowo 2.4.3. Komunikacja z osobą niepełnosprawną intelektualnie 3. Rola opiekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta 3.1. Potrzeby życiowe człowieka - podstawy teoretyczne 3.2. Czynniki warunkujące występowanie potrzeb 3.2.1. Starzenie się - zmiany narządowe i ich konsekwencje 3.2.2. Ocena samodzielności pacjenta 3.3. Potrzeba czystości 3.3.1.Wyjaśnienie pojęć: potrzeba czystości, higiena osobista, zabieg higieniczny 3.3.2. Zasady wykonywania zabiegów higienicznych. Specyfika zaspokajania potrzeby czystości u osoby dorosłej chodzącej, osoby w wieku starczym i pacjenta leżącego 3.3.3. Zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości 3.4. Potrzeba odżywiania 3.4.1. Składniki odżywcze 3.4.2. Zapotrzebowanie energetyczne 3.4.3. Piramida żywieniowa 3.4.4. Ocena stanu odżywienia 3.4.5. Dietoterapia 3.5. Potrzeba wydalania 3.5.1.Wydalanie moczu 3.5.2.Wydalanie stolca 3.5.3. Stomia 3.5.4. Pomoc w oddawaniu moczu i stolca 3.5.5. Zaopatrzenie w środki pomocnicze 3.6. Potrzeba termoregulacji i wymiany gazowej 3.6.1. Termoregulacja - podstawy fizjologiczne 3.6.2. Proces oddychania 3.7. Potrzeba ruchu i wypoczynku 3.7.1. Potrzeba ruchu 3.7.2. Upadki 3.7.3. Zaniki mięśniowe 3.7.4. Zapalenie płuc 3.7.5. Zmiany zakrzepowe 3.7.6. Odleżyny 3.7.7. Zmiany patologiczne w stawach 3.7.8. Ogólne zasady zaspokajania potrzeby ruchu 3.7.9. Potrzeba wypoczynku 3.8. Wskazówki ułatwiające pielęgnację pacjentów/podopiecznych w ciężkim stanie zdrowia 3.8.1. Higiena ciała 3.8.2. Środki pomocnicze chłonące mocz 3.8.3. Zabezpieczenie bielizny pościelowej i fotela 3.8.4. Poszanowanie sfery intymnej 3.8.5. Profesjonalny dotyk 3.8.6. Pielęgnacja stóp chorego na cukrzycę 4. Potrzeby psychiczne i społeczne wynikające z wieku, stanu zdrowia i leczenia 4.1. Podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne osób w wieku dorosłym 4.4.1. Zmiany w strukturze potrzeb osób starszych 4.2. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu psychospołecznym osób w starszym wieku 5. Opieka nad osobami w starszym wieku i niesamodzielnymi w zakładach opieki zdrowotnej 5.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami ze schorzeniami narządu ruchu 5.1.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami po amputacji kończyn dolnych 5.1.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z reumatoidalnym zapaleniem stawów 5.1.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z chorobą zwyrodnieniową stawów 5.1.4. Sprzęt pomocniczy wykorzystywany przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych 5.1.5. Rodzaje, dostępność i zasady działania sprzętu ortopedycznego 5.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z wybranymi schorzeniami układu nerwowego 5.2.1. Opieka nad osobami po udarze mózgu 5.2.2. Opieka nad osobami ze stwardnieniem rozsianym 5.2.3. Opieka nad osobami z chorobą Parkinsona 5.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z otępieniem 5.3.1. Otępienie - podstawy kliniczne 5.3.2. Opieka nad osobami z otępieniem 6. Opieka nad osobą umierającą w domu i w zakładzie opieki zdrowotnej 6.1. Rola opiekuna medycznego 6.2. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby i jego rodziną 6.2.1. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby 6.2.2. Komunikacja z rodziną pacjenta w terminalnym okresie choroby 7. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym 7.1. Szpital jako środowisko zakaźne 7.1.1. Podstawowe pojęcia 7.2. Procedury zapobiegania zakażeniom 7.2.1. Podstawowe pojęcia 7.2.2. Higieniczne mycie rąk 7.2.3. Dekontaminacja rozlanych płynów ustrojowych i wydalin 7.2.4. Postępowanie po ekspozycji na krew i inne materiały potencjalnie zakaźne 7.3. Postępowanie z odpadami medycznymi innymi niż zakaźne 7.3.1. Podstawowe pojęcia Wykaz firm, od których uzyskano ilustracje Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Książki > Zdrowie. Medycyna. Uroda > Medycyna > Choroby. Terapia. Leki > Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia > Pielęgniarstwo

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie." Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  "W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Psychologia. Psychoterapia / Starość

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin. Nazwa - Opieka nad osobami przewlekle chorymi,... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. - Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta' »

  Opis - Podręcznik dla opiekunów medycznych.W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Zawarta w książce dokumentacja pomoże w systematycznym planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Publikację zilustrowano licznymi rycinami, przedstawiającymi m.in. sprzęt pomocniczy, który ma za zadanie usprawnić pracę opiekunów i zwiększyć samodzielność podopiecznych.Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin. Nazwa - Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Autor - Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta Oprawa - Miękka Wydawca - PZWL Kod ISBN - 9788320038163 Kod EAN - 9788320038163 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 312 Szkoła - Zasadnicza szkoła zawodowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Medycyna Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-02-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. - Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Psychologia. Psychoterapia/Starość
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Medycyna. Zdrowie. UrodaWysyłka: do 3 dni

  w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Podtytuł: Podręcznik dla opiekunów medycznych... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi [Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta]' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Podtytuł: Podręcznik dla opiekunów medycznych ISBN: 9788320038163 Kod paskowy: 9788320038163 Autorzy: Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta Wydanie: 1 Rok wydania: 2018 Kod wydawcy: 20384 Liczba tomów: 1 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 312 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 15 Waga: 0.45 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi [Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta]

 • [PZWL]

  Kategoria: StarośćWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: StarośćWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Podręczniki / Do nauki zawodu / Różne, niesklasyfikowane

  adresowana jest przede wszystkim do osĂłb kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. MoĹźe być rĂłwnieĹź przydatna dla pracownikĂłw socjalnych, asystentĂłw osĂłb przewlekle chorych... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Medycyna>Choroby wewnętrzne>GeriatriaWysyłka: do 3 dni

  Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi Podręcznik dla opiekunów medycznychWarszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 312... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi Podręcznik dla opiekunów medycznychWarszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 312 str., oprawa miękkaW książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych  i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością.Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin.Spis treści1. Pacjent jako podmiot opieki1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby1.1.1. Opieka i pomaganie1.1.2. Zdrowie a choroba1.1.3. Podmiotowe traktowanie pacjenta1.1.4. Promocja zdrowia1.1.5. Profilaktyka1.2. Rola opiekuna medycznego w zespole opiekuńczym i terapeutycznym1.3. Ocena ogólnego stanu badanej osoby i dokumentowanie wyników pomiarów1.3.1. Ocena stanu ogólnego - pierwsze wrażenie1.3.2. Budowa ciała, masa ciała i wzrost1.3.3. Skóra i tkanka podskórna1.3.4. Pomiar podstawowych parametrów życiowych1.4. Planowanie opieki - podstawy teoretyczne1.4.1. Etapy procesu pielęgnowania1.4.2. Model pielęgnowania według Virginii Henderson1.4.3. Model samodzielnej opieki w pielęgniarstwie według Dorothei Orem2. Adaptacja człowieka do roli pacjenta2.1. Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział2.1.1. Hospitalizacja osób w starszym wieku2.1.2. Prawa pacjenta2.2. Wpływ opieki stacjonarnej na stan psychiczny chorego2.2.1. Najczęstsze postawy i emocje wobec choroby i pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej2.2.2. Wpływ choroby na dynamikę życia rodzinnego2.3. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie2.4. Komunikacja z osobą niepełnosprawna2.4.1. Komunikacja z osobą niepełnosprawną słuchowo2.4.2. Komunikacja z osobą niepełnosprawną wzrokowo2.4.3. Komunikacja z osobą niepełnosprawną intelektualnie3. Rola opiekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta3.1. Potrzeby życiowe człowieka - podstawy teoretyczne3.2. Czynniki warunkujące występowanie potrzeb3.2.1. Starzenie się - zmiany narządowe i ich konsekwencje3.2.2. Ocena samodzielności pacjenta3.3. Potrzeba czystości3.3.1.Wyjaśnienie pojęć: potrzeba czystości, higiena osobista, zabieg higieniczny3.3.2. Zasady wykonywania zabiegów higienicznych. Specyfika zaspokajania potrzeby czystości u osoby dorosłej chodzącej, osoby w wieku starczym i pacjenta leżącego3.3.3. Zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości3.4. Potrzeba odżywiania3.4.1. Składniki odżywcze3.4.2. Zapotrzebowanie energetyczne3.4.3. Piramida żywieniowa3.4.4. Ocena stanu odżywienia3.4.5. Dietoterapia3.5. Potrzeba wydalania3.5.1.Wydalanie moczu3.5.2.Wydalanie stolca3.5.3. Stomia3.5.4. Pomoc w oddawaniu moczu i stolca3.5.5. Zaopatrzenie w środki pomocnicze3.6. Potrzeba termoregulacji i wymiany gazowej3.6.1. Termoregulacja - podstawy fizjologiczne3.6.2. Proces oddychania3.7. Potrzeba ruchu i wypoczynku3.7.1. Potrzeba ruchu3.7.2. Upadki3.7.3. Zaniki mięśniowe3.7.4. Zapalenie płuc3.7.5. Zmiany zakrzepowe3.7.6. Odleżyny3.7.7. Zmiany patologiczne w stawach3.7.8. Ogólne zasady zaspokajania potrzeby ruchu3.7.9. Potrzeba wypoczynku3.8. Wskazówki ułatwiające pielęgnację pacjentów/podopiecznych w ciężkim stanie zdrowia3.8.1. Higiena ciała3.8.2. Środki pomocnicze chłonące mocz3.8.3. Zabezpieczenie bielizny pościelowej i fotela3.8.4. Poszanowanie sfery intymnej3.8.5. Profesjonalny dotyk3.8.6. Pielęgnacja stóp chorego na cukrzycę4. Potrzeby psychiczne i społeczne wynikające z wieku, stanu zdrowia i leczenia4.1. Podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne osób w wieku dorosłym4.4.1. Zmiany w strukturze potrzeb osób starszych4.2. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu psychospołecznym osób w starszym wieku5. Opieka nad osobami w starszym wieku i niesamodzielnymi w zakładach opieki zdrowotnej5.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami ze schorzeniami narządu ruchu5.1.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami po amputacji kończyn dolnych5.1.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z reumatoidalnym zapaleniem stawów5.1.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z chorobą zwyrodnieniową stawów5.1.4. Sprzęt pomocniczy wykorzystywany przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych5.1.5. Rodzaje, dostępność i zasady działania sprzętu ortopedycznego5.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z wybranymi schorzeniami układu nerwowego5.2.1. Opieka nad osobami po udarze mózgu5.2.2. Opieka nad osobami ze stwardnieniem rozsianym5.2.3. Opieka nad osobami z chorobą Parkinsona5.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z otępieniem5.3.1. Otępienie - podstawy kliniczne5.3.2. Opieka nad osobami z otępieniem6. Opieka nad osobą umierającą w domu i w zakładzie opieki zdrowotnej6.1. Rola opiekuna medycznego6.2. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby i jego rodziną6.2.1. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby6.2.2. Komunikacja z rodziną pacjenta w terminalnym okresie choroby7. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym7.1. Szpital jako środowisko zakaźne7.1.1. Podstawowe pojęcia7.2. Procedury zapobiegania zakażeniom7.2.1. Podstawowe pojęcia7.2.2. Higieniczne mycie rąk7.2.3. Dekontaminacja rozlanych płynów ustrojowych i wydalin7.2.4. Postępowanie po ekspozycji na krew i inne materiały potencjalnie zakaźne7.3. Postępowanie z odpadami medycznymi innymi niż zakaźne7.3.1. Podstawowe pojęciaWykaz firm, od których uzyskano ilustracjeSkorowidz...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: PielęgniarstwoWysyłka: od ręki

  w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Autorzy: Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Autorzy: Talarska Dorota, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta Format: 16.5x23.5cm ISBN: 9788320038163 Objętość: 312 Oprawa: Miękka Rok wydania: 2014 Rok wydania: 2017 Wydawca: PZWL
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • []

  Kategoria: Książki i czasopisma / Psychologia / Starość
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Książki>Zdrowie. Medycyna. Uroda>Medycyna>Choroby. Terapia. Leki>Terapia. Opieka. Rehabilitacja. Fizjoterapia>NiepełnosprawniWysyłka: do 3 dni

  Kształcących Się W Zawodzie Opiekun Medyczny. Może Być Również Przydatna Dla Pracowników Socjalnych, Asystentów Osób Przewlekle Chorych Oraz Rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka Nad Osobami Przewlekle Chorymi W Wieku Podeszłym I Niesamodzielnymi' »

  W Książce Szczegółowo Omówiono Sposoby Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych I Pielęgnacyjnych U Pacjentów Z Różnymi Schorzeniami Przewlekłymi, Niesamodzielnymi W Wieku Dojrzałym Oraz W Podeszłym Wieku. Pierwsza Część Książki Zawiera Krótkie Wprowadzenie Z Zakresu Podstawowych Pojęć Dotyczących: Opieki I Pielęgnacji, Modelu Sprawowania Opieki, Zespołu Terapeutycznego, Potrzeb Człowieka Chorego Oraz Zakażeń Szpitalnych. W Drugiej Części Szczegółowo Omówiono Zasady Pielęgnowania W Różnych Sytuacjach Chorobowych Oraz Związanych Z Niesprawnością. Książka Adresowana Jest Przede Wszystkim Do Osób Kształcących Się W Zawodzie Opiekun Medyczny. Może Być Również Przydatna Dla Pracowników Socjalnych, Asystentów Osób Przewlekle Chorych Oraz Rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka Nad Osobami Przewlekle Chorymi W Wieku Podeszłym I Niesamodzielnymi

 • Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  59,70 zł
  64,29 zł

  [PZWL]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: medyczne / Pielęgniarstwo

  w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością.Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [pzwl]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Psychologia. Psychoterapia>StarośćWysyłka: do 3 dni

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi

 • [PZWL]

  Kategoria: Książki/Nauka/MedycynaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi

 • Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  74,70 zł
  83,00 zł

  [pzwl]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.... Pełen opis produktu 'Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi' »

  W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
wydawnictwo lekarskie pzwl, edra urban & partner, harmonia, impuls, pwn, medipage, vital, medpharm polska, difin, galaktyka
Produkty w ofercie: 5842
Promocje: 126
Wysyłka do 3 dni: 5842
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

LiberMed.pl

Księgarnia medyczna i weterynaryjna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.12.2018
pzwl, edra urban & partner, medipage, wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, medpharm polska, czelej, medical education, medical tribune, górnicki
Produkty w ofercie: 2845
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 2845
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

CzaryMary.pl

Książki z dziedziny ezoteryki i rozwoju duchowego oraz samodoskonalenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.04.2006
ciszak, sotis, magoiagni, khadi, cosmoveda, victor 11, pphu victor 11, hesh, eco cosmetics, dabur
Produkty w ofercie: 10993
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2