Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo

  0.3400Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest Pełen opis produktu 'Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Wydanie 2' »

  0.3400Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji niejawnych, a także dostosowanie poziomu regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji do konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności obywatelskich.Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo oraz praktyczne rozwiązania pomocne w stosowaniu niektórych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.Książka adresowana jest do osób zarządzających bezpieczeństwem informacji - pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych - w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturach, a także w przedsiębiorstwach, w których są przetwarzane informacje niejawne. Rozwiązania praktyczne znajdą w książce również inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną informacji niejawnych lub interesujące się tą problematyką.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych komentarz wyd.2. Wydanie 2

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo

  0.8200Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze kwestie związane z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych o... Pełen opis produktu 'Własność przemysłowa i jej ochrona. Własność przemysłowa i jej ochrona. Własność przemysłowa i jej ochrona.' »

  0.8200Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze kwestie związane z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, uregulowaną w ustawie - Prawo własności przemysłowej.Charakterystyka przedmiotów i odpowiednich praw - w szczególności takich jak patent, dodatkowe świadectwo ochronne, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego - dokonana przez Autorki została wsparta bogatymi przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Ponieważ przepisy ustawy obecnie obowiązującej w znacznym zakresie stanowią implementację odpowiednich dyrektyw europejskich, opracowanie to odwołuje się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także do orzeczeń zapadłych w innych państwach należących do Unii Europejskiej.Publikacja nie tylko przybliży czytelnikom instytucje prawa własności przemysłowej, lecz także pozwoli zrozumieć ich funkcjonowanie w powiązaniu z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Sposób ujęcia tytułowej tematyki sprawia, że publikacja ta może być przydatna dla szerokiego kręgu odbiorców - przede wszystkim prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, sędziów. Zainteresuje również wszystkich tych, którzy zawodowo mają do czynienia z prawami własności przemysłowej i ich ochroną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Własność przemysłowa i jej ochrona. Własność przemysłowa i jej ochrona. Własność przemysłowa i jej ochrona.

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Prawo

  Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów... Pełen opis produktu 'Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz.' »

  Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące: zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu oraz ponoszenia opłat za usunięcie; uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny; problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu; dszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu. Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody. Uwzględniać będzie zmiany wprowadzone ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji ustawodawca nie tylko obniżył wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów, ale także kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokość kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, jak również uregulował kwestie usuwania drzew w ,,stanie wyższej konieczności". Ponadto zmieniono oraz rozszerzono katalog sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia. Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz.

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo/Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz..

 • Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  152,10 zł
  169,00 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów... Pełen opis produktu 'Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz' »

  Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące: zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu oraz ponoszenia opłat za usunięcie; uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny; problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu; dszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody. Uwzględniać będzie zmiany wprowadzone ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji ustawodawca nie tylko obniżył wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów, ale także kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokość kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, jak również uregulował kwestie usuwania drzew w „stanie wyższej konieczności”. Ponadto zmieniono oraz rozszerzono katalog sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia.Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz

 • Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony śr w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  30,60 zł
  34,00 zł

  [aspra]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania:- Czy uprawnienia i kompetencje organów Pełen opis produktu 'Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony śr' »

  Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania:- Czy uprawnienia i kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej są wystarczające do realizacji przez te organy zadań w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska?- Czy polskie prawodawstwo jest w tym zakresie dostosowane do prawa Unii Europejskiej?Publikacja powstała we współpracy z Akademią Podlaską w Siedlcach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony śr

 • [PPO]

  Kategoria: Obuwie > Trzewiki

  obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny wyposażone w ochronę śródstopia chroniącą przed uderzeniami z energią 100J , które mogą być s... Pełen opis produktu 'Trzewiki bezpieczne z ochroną śródstopia Trzewiki bezpieczne z ochroną śródstopia' »

  Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe: cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej, odpornych na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu, przepalanie oraz skurcz powierzchniowy górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewki z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny wyposażone w ochronę śródstopia chroniącą przed uderzeniami z energią 100J , które mogą być spowodowane przez spadające lub staczające się przedmioty o ostrych krawędziach. z metalowym podnoskiem i z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N dwuwarstwowa podeszwa PU/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i przecinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H2SO4 i 20% NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300C. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża system montażu – bezpośredni wtrysk poliuretanu na wkładkę gumową gwarantuje niezawodność połączenia spodu z wierzchem. doskonale chroni przed poślizgiem w klasie SRC pochłania energię w części piętowej trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do ciężkich warunków pracy nieprzemakalne od podłoża antyelektrostatyczne wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48, tęgość H ½ szczególnie zalecane dla pracowników spedycji, przy transporcie płyt szklanych, blach, przedmiotów o ostrych krawędziach, butli gazowych, profili oraz wszędzie tam, gdzie śródstopie jest narażone na uderzenie, np.: w budownictwie, górnictwie, hutnictwie, leśnictwie, kamieniarstwie i w przemyśle stalowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Trzewiki bezpieczne z ochroną śródstopia Trzewiki bezpieczne z ochroną śródstopia

 • [Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK]

  Kategoria: Różne

  Przed Państwem II tom z dwutomowej pozycji mającej służyć jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na licencje pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Jednym z głównych walorów podręcznika... Pełen opis produktu 'Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji. oraz ochrona imprez masowych.' »

  Przed Państwem II tom z dwutomowej pozycji mającej służyć jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na licencje pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Jednym z głównych walorów podręcznika jest zgodność z zapisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakresem programów kursów dla pracowników ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia oraz z zakresem tematyki obowiązującej do egzaminów. Praca ta posiada pełną przydatność teoretyczną i praktyczną. Jest to kontynuacja poprzednich wydań książki pt. ,,Ochrona osób i mienia". Aktualna pozycja ukazuje się w dwóch tomach: tom I Ochrona fizyczna osób i mienia. I stopień licencji, tom II Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji. oraz ochrona imprez masowych.

 • [Oficyna Wydawnicza ASPRA]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania:- Czy uprawnienia i kompetencje organów Pełen opis produktu 'Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska' »

  Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania:- Czy uprawnienia i kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej są wystarczające do realizacji przez te organy zadań w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska?- Czy polskie prawodawstwo jest w tym zakresie dostosowane do prawa Unii Europejskiej?Publikacja powstała we współpracy z Akademią Podlaską w Siedlcach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska

 • [Administracja Publiczna]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko... Pełen opis produktu 'Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz' »

  Jest to komentarz do najnowszej, uchwalonej w 2008 r., tzw. ustawy środowiskowej. Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych przepisów i wynikających z nich konsekwencji są przeznaczone zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz członków społeczeństwa zainteresowanych udziałem w przedmiotowych postępowaniach. Autor jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska, którego komentarze do ustaw cieszą się dużą popularnością i uznaniem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Prawo/Prawo ochrony środowiska

  Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to opracowanie, które kompleksowo omawia przepisy określające zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przepisy... Pełen opis produktu 'Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400-421. Prawa ochrony środowiska. Komentarz.' »

  Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to opracowanie, które kompleksowo omawia przepisy określające zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przepisy statuujące instytucje finansowe w tej dziedzinie, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto komentarz wzbogacony jest o omówienie przepisów regulujących problematykę opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, co daje pełny obraz uregulowań prawno-finansowych w tym przedmiocie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400-421. Prawa ochrony środowiska. Komentarz.

 • [PWRiL - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne]

  Kategoria: Dom, ogród, roślinyWysyłka: od ręki

  W drugim tomie Integrowanej ochrony upraw rolniczych przedstawiono w sposób wyczerpujący, umożliwiający zastosowanie w praktyce, integrowaną ochronę roślin na przykładzie pszenicy,... Pełen opis produktu 'Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom 2. Zastosowanie integrowanej ochrony' »

  W drugim tomie Integrowanej ochrony upraw rolniczych przedstawiono w sposób wyczerpujący, umożliwiający zastosowanie w praktyce, integrowaną ochronę roślin na przykładzie pszenicy, kukurydzy, rzepaku i buraka cukrowego. Identyfikację opisanych agrofagów ułatwią liczne kolorowe fotografie zamieszczone w publikacji. Na końcu tomu zamieszczono rozporządzenie w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, mające obowiązywać rolników od 1 stycznia 2014 roku. Wysoki poziom merytoryczny opracowania zapewnia zespół autorski składający się z wybitnych specjalistów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w kraju.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom 2. Zastosowanie integrowanej ochrony

 • Plansza Ssaki pod ochroną w Polsce Ptaki pod ochroną w Polsce w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  33,21 zł
  36,90 zł

  [harmonia]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >PedagogikaWysyłka: do 3 dni

  dowiedzieć się, które gatunki ssaków i ptaków są w Polsce pod ochroną.... Pełen opis produktu 'Plansza Ssaki pod ochroną w Polsce Ptaki pod ochroną w Polsce' »

  Prezentujemy Państwu plansze edukacyjne dla przedszkoli i klas 1–3. Jest to zestaw pomocy dydaktycznych, które przydadzą się w każdej klasie i sali przedszkolnej.Dzięki tej planszy dzieci mogą dowiedzieć się, które gatunki ssaków i ptaków są w Polsce pod ochroną....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plansza Ssaki pod ochroną w Polsce Ptaki pod ochroną w Polsce

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  55,80 zł
  62,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  dotyczących przedmiotowych kwestii oraz niepublikowane dotąd tezy decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.... Pełen opis produktu 'Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi' »

  Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych związanych z:- dostępem do informacji o środowisku,- strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,- oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,- obowiązków środowiskowych realizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego.Przedmiotowe zagadnienia są przedstawiane w sposób przejrzysty, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia problemów praktycznych w tym zakresie.W komentarzu wykorzystano większość dostępnych orzeczeń sądowych dotyczących przedmiotowych kwestii oraz niepublikowane dotąd tezy decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi

 • [Adam Marszałek Wydawnictwo]

  Kategoria: Ró?ne

  Oddawane do rąk Czytelników trzytomowe dzieło pt. Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka zawiera dorobek Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Efektywność europejskiego sys... Pełen opis produktu 'Efektywnosc europejskiego systemu ochrony praw czlowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka.' »

  Oddawane do rąk Czytelników trzytomowe dzieło pt. Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka zawiera dorobek Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka", odbytej w dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu RP. Konferencja została zorganizowana z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. [...] Była to już trzecia z cyklu konferencji międzynarodowych. Pierwsza z nich odbyła się w 2009 r. w Szklarskiej Porębie i była zatytułowana ,,Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Wpływ Rady Europy na przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009" . Druga konferencja odbyła się w Legnicy w 2010 r. i była zatytułowana ,,Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej wiatach 1990-2010".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Efektywnosc europejskiego systemu ochrony praw czlowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

 • [Makita]

  Kategoria: Akcesoria > Akcesoria ochronne

  MAKITA 988000609 Profesjonalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy PELTOR oraz słuchawkami PELTOR OPTIME I dla ochrony słuchu. (przyłbica) do kosy BBC5700, RBC413U WŁAŚCIWOŚCI... Pełen opis produktu 'MAKITA 988000609 Profesjonalny kask zabezpieczający głowę + osłona siatkowa twarzy PELTOR + nauszniki PELTOR OPTIME I dla ochrony słuchu. (przyłbica) 988000609 Profesjonalny kask MAKITA' »

  MAKITA 988000609 Profesjonalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy PELTOR oraz słuchawkami PELTOR OPTIME I dla ochrony słuchu. (przyłbica) do kosy BBC5700, RBC413U WŁAŚCIWOŚCI Lekki i mocny kask ochronny z opaską. (MAKITA) Osłona twarzy z siatki poliamidowej (PELTOR) Wygodne przeciwhałasowe nauszniki zapewniające odpowiednie tłumienie hałasu (PELTOR OPTIME I) Świetnie nadaje się do pracy z pilarkami, kosiarkami, itp. Produkt zapewnia pełną ochronę głowy podczas wycinki drzew oraz przy koszeniu chaszczy i zarośli. Gęsta siatka chroni nasze oczy przed dostaniem się wiórów lub innych ciał stałych wyrzuconych przez obracające się ostrze. Nauszniki skutecznie tłumią hałas. Chroni słuch, wzrok i głowę.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MAKITA 988000609 Profesjonalny kask zabezpieczający głowę + osłona siatkowa twarzy PELTOR + nauszniki PELTOR OPTIME I dla ochrony słuchu. (przyłbica) 988000609 Profesjonalny kask MAKITA

 • [AMA]

  Kategoria: Akcesoria > Akcesoria ochronne

  AMA 8838 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy oraz słuchawkami dla ochrony słuchu. (przyłbica) do kosy BBC5700, RBC413U WŁAŚCIWOŚCI Produkt zapewnia pełną ochronę... Pełen opis produktu 'AMA 8838 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy oraz słuchawki dla ochrony słuchu. (przyłbica) AMA do kosy RBC413U, DBC4 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną' »

  AMA 8838 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy oraz słuchawkami dla ochrony słuchu. (przyłbica) do kosy BBC5700, RBC413U WŁAŚCIWOŚCI Produkt zapewnia pełną ochronę głowy podczas wycinki drzew oraz przy koszeniu chaszczy i zarośli. Gęsta siatka chroni nasze oczy przed dostaniem się wiórów lub innych ciał stałych wyrzuconych przez obracające się ostrze. Nauszniki skutecznie tłumią hałas. Chroni słuch, wzrok i głowę. 
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AMA 8838 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną siatkową twarzy oraz słuchawki dla ochrony słuchu. (przyłbica) AMA do kosy RBC413U, DBC4 Profesionalny kask zabezpieczający głowę z osłoną

 • []

  Kategoria: Dla DomuWysyłka: do 3 dni

  posiada różne zastosowaniamożna zastosować ją do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki... Pełen opis produktu 'Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami' »

  Mata ochronna poliwęglanowa o wysokiej przezroczystości (jak szkło)  grubość 0,8mm mata pełni role ochronnaJesli Twój pies gryzie drzwi lub ściane możesz Zabezpieczyć ją poliwęglanem !!!Produkt posiada różne zastosowaniamożna zastosować ją do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki lekkiemu zaokrągleniu rogów mata jest bezpieczniejsza oraz lepiej wyglada na naszym podłożu i to Ty decydujesz jaki wymiar najlepiej Ci odpowiadaponiżej przedstawiamy przykładowe wymiary dostepne są na naszych aukcjach okrągłe wersje podkładekWymiary w centymetrach do wyboru :   100x60, 100x50, 100x40, 90x60, 90x50, 90x4080x60, 80x50, 80x4070x60, 70x50, 70x4060x60, 60x50, 60x4050x60, 50x50, 50x4040x60, 40x50, 40x40Przed zakupem mozliwosc ustalenia idywidualnego wymiaru podkładkiZapytania o wycene prosimy kierować na adres emailtolerancja wymiaru może wynosić ok 2mm Po zalicytowaniu proszę wysłać na maila informacjez wybranymi wymiarami, "klikając" 1sztuke wybierasz dowolny 1 wymiar maty -antyalergiczna-bezzapachowa-do kontaktu z żywnością-przezroczysta jak szkło- spełnia funkcje ochronne przed zarysowaniami,zabrudzeniami, uszkodzeniami Najtrwalsze i najmocniejsze tworzywo poliwęglan nie matowieje, nie łamie się, nie pęka!!!!zaokrąglone rogi maty nadają estetyczny wygląd  wystawiamy FV VAT W naszej ofercie znaleść można również inne podkładkiZapraszamy...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami

 • []

  Kategoria: Dla DomuWysyłka: do 3 dni

  posiada różne zastosowaniamożna zastosować ją do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki... Pełen opis produktu 'Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami' »

  Mata ochronna poliwęglanowa o wysokiej przezroczystości (jak szkło)  grubość 0,8mm mata pełni role ochronnaJesli Twój pies gryzie drzwi lub ściane możesz Zabezpieczyć ją poliwęglanem !!!Produkt posiada różne zastosowaniamożna zastosować ją do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki lekkiemu zaokrągleniu rogów mata jest bezpieczniejsza oraz lepiej wyglada na naszym podłożu i to Ty decydujesz jaki wymiar najlepiej Ci odpowiadaponiżej przedstawiamy przykładowe wymiary dostepne są na naszych aukcjach okrągłe wersje podkładekWymiary w centymetrach do wyboru :   120x100, 120x90, 120x80, 120x70, 120x60, 120x50, 120x40110x100, 110x90, 110x80, 110x70, 110x60, 110x50, 110x40100x100, 100x90, 100x80, 100x70, 90x100, 90x90, 90x80, 90x7080x100, 80x90, 80x8070x100, 70x90, 70x80Przed zakupem mozliwosc ustalenia idywidualnego wymiaru podkładkiZapytania o wycene prosimy kierować na adres emailtolerancja wymiaru może wynosić ok 2mm Po zalicytowaniu proszę wysłać na maila informacjez wybranymi wymiarami, "klikając" 1sztuke wybierasz dowolny 1 wymiar maty -antyalergiczna-bezzapachowa-do kontaktu z żywnością-przezroczysta jak szkło- spełnia funkcje ochronne przed zarysowaniami,zabrudzeniami, uszkodzeniami Najtrwalsze i najmocniejsze tworzywo poliwęglan nie matowieje, nie łamie się, nie pęka!!!!zaokrąglone rogi maty nadają estetyczny wygląd Wystawiamy FV VATW naszej ofercie znaleść można również inne podkładkiZapraszamy...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami

 • []

  Kategoria: Dla DomuWysyłka: do 3 dni

  posiada różne zastosowaniamożna zastosować go do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki... Pełen opis produktu 'Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami' »

  Mata ochronna poliwęglanowa o wysokiej przezroczystości (jak szkło)  grubość 0,8mm mata pełni role ochronnaJesli Twój pies gryzie drzwi lub ściane możesz Zabezpieczyć ją poliwęglanem !!!Produkt posiada różne zastosowaniamożna zastosować go do ochrony pod miske dla psa , kota itp.Znajdzie również zastosowanie jako podkładka pod sprzęt sportowy,tniemy maty na wymiar indywidualny dzieki lekkiemu zaokrągleniu rogów mata jest bezpieczniejsza oraz lepiej wyglada na naszym podłożu i to Ty decydujesz jaki wymiar najlepiej Ci odpowiadaponiżej przedstawiamy przykładowe wymiary dostepne są na naszych aukcjach okrągłe wersje podkładekWymiary w centymetrach do wyboru :  200x120, 200x110, 200x100, 200x90, 200x80, 200x70, 200x60, 200x50,190x120, 190x110, 190x100, 190x90, 190x80, 190x70, 190x60, 190x50180x120, 180x110, 180x100, 180x90, 180x80, 180x70, 180x60, 180x50170x120, 170x110, 170x100, 170x90, 170x80, 170x70, 170x60, 170x50160x120, 160x110, 160x100, 160x90, 160x80, 160x70, 160x60, 160x50150x120, 150x110, 150x100, 150x90, 150x80, 150x70, 150x60, 150x50140x120, 140x110, 140x100, 140x90, 140x80, 140x70, 140x60, 140x50130x120, 130x110, 130x100, 130x90, 130x80, 130x70, 130x60, 130x50Przed zakupem mozliwosc ustalenia idywidualnego wymiaru podkładkiZapytania o wycene prosimy kierować na adres emailtolerancja wymiaru wynosi ok 2mm Po zalicytowaniu proszę wysłać na maila informacjez wybranymi wymiarami, "klikając" 1sztuke wybierasz dowolny 1 wymiar maty  -antyalergiczna-bezzapachowa-do kontaktu z żywnością-przezroczysta jak szkło- spełnia funkcje ochronne przed zarysowaniami,zabrudzeniami, uszkodzeniami Najtrwalsze i najmocniejsze tworzywo poliwęglan nie matowieje, nie łamie się, nie pęka!!!!zaokrąglone rogi maty nadają estetyczny wygląd Wystawiamy FV VATKażdy z komponentów użyty do produkcji niniejszej podkładki poliwęglanowej może mieć kontakt z żywnością co jest istotne dla SANEPID'u, jest trudnopalny, odporny na wysokie i niskie temperatury i jest absolutnie bezpieczny!!W naszej ofercie znaleść można również inne podkładkiZapraszamy...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podkładka ochrona pod miski pies kot zwierze ochrona przed zwierzetami


Ubieramy Fachowców

Artykuły BHP
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2016
polstar, julex, canis, ppo, promostars, bakpol, 3m, vera, secura, test
Produkty w ofercie: 776
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

CSEiE.com.pl

Lampy, oprawy, żyrandole, wyłączniki, kable, gniazdka, osprzęt, videodomofony, domofony.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.10.2009
Produkty w ofercie: 42585
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Market zone

Akcesoria do komputerów, adaptery Sata III SSD M.2 mSATA , Obudowy do telefonów iphone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 Samung s4 s5 s6 s7 edge j5 A3
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.05.2016
plastix, opticam, huwang, everactive, taoyunxi, varta, rayovac, gorilla glass, akg, swees
Produkty w ofercie: 523
Promocje: 38
Wysyłka do 3 dni: 521
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, bellona
Produkty w ofercie: 134757
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 134757
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Makita Sklep

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.06.2015
makita, milwaukee, dewalt, stanley, rubi, inne, brennenstuhl, makita - urz.spalinowe, flex, rems
Produkty w ofercie: 5583
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0