Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.]

  Kategoria: Różne

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów... Pełen opis produktu 'Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.' »

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych o bardzo nieregularnych kształtach, rola heksagonów i krat heksagonalnych w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, związek pomiędzy geometrią fraktalną a Składnią Przestrzeni (Space Syntax), dynamiczne modelowanie złożonych systemów przestrzennych oraz zagadnienie identyfikacji atraktorów grawitacyjnych miast. Atraktory grawitacyjne miast są oryginalnym dorobkiem tej pracy i stanowią źródło inspiracji do dalszych badań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wydanie 2004 Nazwa - Obiekty w środowisku. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Procesy urbanizacyjne. Podręcznik cz.2 Autor - Tadeusz Maj Oprawa... Pełen opis produktu 'Obiekty w środowisku. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Procesy urbanizacyjne. Podręcznik cz.2 - Tadeusz Maj' »

  Opis - Wydanie 2004 Nazwa - Obiekty w środowisku. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Procesy urbanizacyjne. Podręcznik cz.2 Autor - Tadeusz Maj Oprawa - Miękka Wydawca - WSiP Kod ISBN - 9788302089961 Kod EAN - 9788302089961 Wydanie - 1 Rok wydania - 2004 Seria wydawnicza - N Format - 17x24 cm Ilość stron - 144 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-12-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obiekty w środowisku. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Procesy urbanizacyjne. Podręcznik cz.2 - Tadeusz Maj

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  organizm ludzki i otoczenie 2.3. Uciążliwość zapachowa 2.4. Stężenie zapachu 2.5. Intensywność zapachu 2.6. Jakość hedoniczna 3. Identyfikacja obiektów przemysłowych będących potencjalnym źródłem... Pełen opis produktu 'Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych' »

  W pracy zaproponowano i przedstawiono metodykę badań mających na celu identyfikację grupy przemysłowych źródeł emisji odorów wraz z oceną ich zapachowego oddziaływania na ludzi. Zaproponowano metodologię identyfikacji przemysłowych źródeł emisji odorów pod względem ilościowym, przestrzennym oraz jakościowym. Przeprowadzono analizę metod identyfikacji źródeł emisji odorów w zależności od typu źródła emisji oraz metod zmierzających do oceny uciążliwości zapachowej. Uzupełnieniem do przeprowadzonych analiz i rozważań są wyniki badań olfaktometrycznych, terenowych oraz modelowych, na podstawie których określono zakres stosowalności wybranych metod w ocenie zapachowej przemysłowych źródeł emisji. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Cechy zapachu 2.1. Percepcja zapachów 2.2. Czynniki decydujące o wpływie odorów na organizm ludzki i otoczenie 2.3. Uciążliwość zapachowa 2.4. Stężenie zapachu 2.5. Intensywność zapachu 2.6. Jakość hedoniczna 3. Identyfikacja obiektów przemysłowych będących potencjalnym źródłem emisji odorów 3.1. Metody ilościowej identyfikacji przemysłowych źródeł emisji odorów 3.1.1. Analiza skarg ludności 3.1.2. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego 3.2. Przestrzenna identyfikacja przemysłowych źródeł emisji odorów 3.3. Jakościowa identyfikacja przemysłowych źródeł emisji odorów 3.3.1. Produkcja wyrobów mięsnych 3.3.2. Przetwórstwo ryb i rybich odpadów 3.3.3. Produkcja olejów roślinnych 3.3.4. Produkcja piwa 3.3.5. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 3.3.6. Produkcja win gronowych 3.3.7. Produkcja soków z owoców i warzyw oraz pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 3.3.8. Produkcja cukru 3.3.9. Produkcja mleka i wyrób serów 3.3.10. Produkcja wyrobów tytoniowych  3.3.11. Produkcja skór 3.3.13. Produkcja kakao 3.3.14. Przetwórstwo herbaty i kawy 3.3.15. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek 3.3.16. Produkcja przypraw 4. Metody zapachowej oceny przemysłowych źródeł emisji odorów 4.1. Metody poboru próbek 4.1.1. Pobór próbek ze źródeł punktowych 4.1.2. Pobór próbek ze źródeł powierzchniowych 4.1.3. Pobór próbek ze źródeł objętościowych 4.2. Metody identyfikacji odorów u źródła emisji 4.3. Określenie emisji zapachu ze źródła przemysłowego 4.4. Badania modelowe 4.5. Pomiary terenowe 4.5.1. Badania ankietowe 4.5.2. Badania terenowe Podsumowanie  Literatura Streszczenie w języku angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  pozatechniczne obiektów mostowych Stan techniczny obiektów mostowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rezultaty przeglądów mostów w ciągu dróg niższych... Pełen opis produktu 'Trwałość obiektów mostowych' »

  Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22-23 listopada 2012, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Spis treści: Słowo wstępne Mosty: wczoraj - dziś - i jutro Trwałość pozornie niewymierzalna. Przemyślenia osobiste Wartości pozatechniczne obiektów mostowych Stan techniczny obiektów mostowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rezultaty przeglądów mostów w ciągu dróg niższych kategorii Propozycja zmian w zarządzaniu infrastrukturą mostową Trwałość obiektów jako kryterium w zarządzaniu infrastrukturą mostową Zasady oceny efektywności ekonomicznej przebudowy i remontów obiektów mostowych - teoria i praktyka Skuteczność obciążeń projektowych starych mostów kolejowych Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji - doświadczenia krajowe i zagraniczne Monitorowanie konstrukcji obiektów mostowych - rozwój systemów i spożytkowanie wyników pomiarów Design, maintenance, rehabilitation and management of long span bridges Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu Problemy trwałości nawierzchni mostowych z warstwą ochronną z asfaltu lanego Praktyczna analiza trwałości konstrukcji z gruntu zbrojnego Freyssisol Materiały kompozytowe w wiadukcie żelbetowym po 12 latach eksploatacji Trwałość betonu w konstrukcjach mostowych Badania zmęczeniowe i kinetyka rozwoju pęknięć w XIX-wiecznych stalach zgrzewnych w warunkach cyklicznego obciążania Rezerwy trwałości zmęczeniowej w konstrukcjach mostów stalowych Ocena trwałości zmęczeniowej mostu kratownicowego przez Wisłę w Sandomierzu Trwałość systemów sprężenia Identyfikacja parametrów dynamicznych want Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu Metoda klasyfikacji kładek dla pieszych ze względu na podatność dynamiczną Aspekty trwałości na etapie projektu i realizacji przebudowy mostów młyńskich na Odrze we Wrocławiu Uszkodzenia korozyjne pasów i ich naprawa w blachownicowym moście kolejowym Możliwość powtórnego wykorzystania belek stalowych ze zdementowanego mostu w świetle badań 40 lat doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie Zintegrowane posty łukowe Drogowe, betonowe mosty podwieszone - polskie realizacje Rosyjski rekord rozpiętości przęsła mostu podwieszonego Kilka uwag o projektowaniu betonowych mostów z betonu sprężonego Wzbudzone siły wewnętrzne. Skutki uproszczonego modelowania zakrzywionej estakady sprężonej Trwałość konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego w świetle próbnych badań kładki pieszo - jezdnej w m. Lubień Kształtowanie stalowych konstrukcji mostowych z uwagi na odporność korozyjną VFT-RAIL: A durable brige construction method with composite dowels saving costs by renewing bridges Niekonwencjonalne metody zespolenia stal-beton w świetle badań ekperymentalnych Prefabrykowane betonowe konstrukcje współpracujące z gruntem Sposoby poprawy trwałość obiektów z blach falistych po okresie 15-letnich doświadczeń Trwałość przepustów komunikacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych Współczesny most pontonowy Wrocławskie dni mostowe 2011 - Aktualne realizacje mostowe. Sprawosdanie i wnioski Sprawozdanie techniczne z 18-tego kongresu LABSE w Seulu Osaka Institute of Technology - japoński partner Politechniki Wrocławskiej O mrozoodporności betonów mostowych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Trwałość obiektów mostowych

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Uszkodzenie: Zabrudzona okładka jak na zdjęciu Skrypt "Projektowanie obiektów przemysłowych" przygotowano dla studentów architektury z intencje} przedstawienie wybranych podstawowych problemów... Pełen opis produktu 'Projektowanie obiektów przemysłowych_egzemplarz uszkodzony' »

  Uszkodzenie: Zabrudzona okładka jak na zdjęciu Skrypt "Projektowanie obiektów przemysłowych" przygotowano dla studentów architektury z intencje} przedstawienie wybranych podstawowych problemów tego działu projektowania.  Kształtowanie architektury obiektów przemysłowych, oprócz umiejętności projektowania w ogóle, wymaga od architekta-projektanta przynajmniej ogólnej znajomości zagadnień wpływających na tworzenie przemysłu. Należy tu 'wymienić konieczność poznania: technologii, której specyfika w różnych gałęziach przemysłu często pełni wiodącą rolę w projektowaniu i determinuje rozwie zenie funkcjonalne; konstrukcji obiektów uzależnionej od obciążeń występujących w procesie produkcyjnym; zwykle znacznie większych od występuje tych w obiektach budownictwa ogólnego; różnego rodzaju instalacji, wymagających często specjalnych rozwiązań technologicznych,. funkcjonalnych i konstrukcyjnych; wreszcie problemów humanizacji pracy (a w tym ergonomii tj. przystosowania maszyn i narzędzi do psychofizycznych wymagań człowieka) i wielu innych problemów związanych z przemysłem.  Projektowanie architektury obiektów przemysłowych wymaga od jej autorów szczególnej dyscypliny i umiejętności współpracy w zespole, w którym każdy specjalista powinien czuć się odpowiedzialny za całe dzieło oraz dążyć do jak najlepszego rozwiązania projektowego nie tylko jednej branży, ale całego obiektu.  Prof. Schmittheuner przed wielu laty tak określił pracę architekta: "Być architektem - znaczy stwarzać ład i porządek". Te słowa szczególnie odnoszą się do projektantów obiektów przemysłowych. Współpraca z wieloma specjalistami branżowymi, a także z socjologami, psychologam, lekarzami, specjalistami ochrony środowiska przynosi architektowi wciąż nowe informacje i uzupełnia jego wiedzę. Wreszcie należy stwierdzić, ze szczególnie zakłady przemysłowe na skutek szybko zachodzących zmian w procesach technologicznych muszą być tak projektowane, aby ich obiekty mogły być dostosowywane do zmieniających się potrzeb.  Te wszechstronne wymaganie, zapewniające bogatek praktykę w projektowaniu obiektów przemysłowych, w efekcie ułatwiają prowadzenie działalności także w innych dziedzinach architektury. Spis treści:  Od autora  Wprowadzenie 1. LOKALIZACJA PRZEMYSŁU  1.1. Wiadomości podstawowe  1.2. Lokalizacja ogólnaa  1.3. Lokalizacja szczegółowa  1.4. Stryfy ochronne 2. ZGRUPOWANIA PRZEMYSŁOWE  2.1. Ośrodek produkcyjno ? usługowy  2.2. Zespół przemysłowo ? usługowy  2.3. Dzielnica przemysłowa  2.4. Kombinat przemysłowy  2.5. Zgrupowania magazynowo - składowe 3. WYBRANE ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI I TRANSPORTU  3.1. Zagadnienie transportu osobowego  3.2. Transport surowców i gotowych wyrobów  3.3. Transport samochodowy  3.4. Transport kolejowy  3.5. Transport różny  3.6. Transport wewnątrzzakładowy 4. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE  4.1. Charakterystyka ogólna procesu produkcyjnego  4.2. Plan generalny i strefowanie  4.3. Rodzaje budynków przemysłowych  4.4. Blokowanie obiektów w zakładach przemysłowych  4.5. Obiekty towarzyszące w budownictwie przemysłowym  4.6. Kształtowanie przestrzeni przetnys}owej 5. OBIEKTY I URZĄDZENIA SOCJALNE I ADMINISTRACYJNE  5.1. Obiekty i pomieszczenia socjalne  5.2. Obiekty administracyjne  5.3. Zagadnienia rekreacji i zazielenienia 6. ARCHITEKTURA OBIEKTÓW PRZEMYSŁU  6.1. Wpływ technologii konstrukcji i postępu technicznego na architekturę przemysłu  6.2. Architektura przemysłu w krajobrazie WYKAZ LITERATURY I ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Projektowanie obiektów przemysłowych_egzemplarz uszkodzony

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  oddane w tym roku nowe ciągi komunikacyjne z charakterystycznymi mostami. Wśród wielu obiektów powstałych ostatnio są obiekty wybitne, ale też nie uniknęliśmy kiczu czy brzydoty. Jako... Pełen opis produktu 'Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej' »

  Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. fragment wstępu: W ostatnich latach obserwujemy intensywną modernizację infrastruktury komunikacyjnej w polskich miastach. Powstają nowe ciągi komunikacyjne wewnątrz miast oraz obwodnice ułatwiające tranzyt. Na przykład w Warszawie powstał nowy most przez Wisłę im Marii Skłodowskiej-Curie, a w Bydgoszczy i Toruniu zostaną oddane w tym roku nowe ciągi komunikacyjne z charakterystycznymi mostami. Wśród wielu obiektów powstałych ostatnio są obiekty wybitne, ale też nie uniknęliśmy kiczu czy brzydoty. Jako czynnik pozytywny można ocenić ogłoszenie i rozstrzygnięcie dwóch konkursów na kładki dla pieszych. Niemniej środowisko inżynierów mostowych powinno się domagać by w tym ważnym obszarze były stosowane wytyczne IABSE (Guidelines for Design Competitions for Bridges) odnoszące się do sposobu organizacji konkursów. Od roku 2014 Polska ma otrzymać istotne fundusze na rozwój infrastruktury transportowej, co na pewno przyczyni się do powstania kolejnych inwestycji komunikacyjnych w miastach. Warto więc dokonać pewnego podsumowania aktualnego stanu (osiągnięć i błędów) oraz zastanowić się nad kierunkami dalszych działań. Celem seminarium jest przedstawienie różnych obszarów działań naukowych i technicznych związanych z budownictwem mostowym na terenie miast. Seminarium w zamierzeniu organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z budową i utrzymaniem miejskiej infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. Organizatorzy, w porozumieniu z Komitetem Programowym, postanowili, że na każdym kolejnym Seminarium będą przedstawiać jedną sylwetkę wybitnego polskiego inżyniera mostowego. Cykl ten zapoczątkuje biografia techniczna inżyniera Maksymiliana Wolffa.(...)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów... Pełen opis produktu 'USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH' »

  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy książki: Studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Spis treści Od autora 9 Wykaz oznaczeń i skrótów 11 1. Wprowadzenie 1.1. Patologia obiektów mostowych i geriatria techniczna 13 1.2. Obiekty mostowe jako elementy infrastruktury transportowej 15 1.2.1. Klasyfikacja obiektów mostowych 15 1.2.2. Infrastruktura mostowa w Europie 18 1.2.3. Infrastruktura mostowa w Polsce 21 2. Klasyfikacja uszkodzeń obiektów mostowych 2.1. Uszkodzenia, awarie i katastrofy obiektów mostowych 25 2.2. Uszkodzenia a strategie gospodarowania infrastrukturą mostową 27 2.3. Jakościowa klasyfikacja uszkodzeń 30 2.3.1. Kryteria i zasady klasyfikacji uszkodzeń 30 2.3.2. Deformacje 33 2.3.3. Destrukcja materiału 36 2.3.4. Ubytki materiału 37 2.3.5. Utrata ciągłości materiału 38 2.3.6. Zanieczyszczenia 39 2.3.7. Zmiany położenia 40 2.4. Uszkodzenia jako efekty procesów degradacji 41 2.4.1. Procesy degradacji 41 2.4.2. Stymulatory degradacji 43 2.4.3. Mechanizmy degradacji 50 2.4.4. Mechanizmy degradacji a materiały konstrukcyjne 63 3. Diagnostyka obiektów mostowych 3.1. Źródła informacji o stanie obiektów 64 3.2. Klasyfikacja metod badań diagnostycznych 71 3.3. Technologie fizyczne w diagnostyce obiektów mostowych 74 3.3.1. Metody optyczne i termograficzne 74 3.3.2. Metody radiologiczne 85 3.3.3. Metody akustyczne 89 3.3.4. Metody elektromagnetyczne 99 3.3.5. Bezpośrednie metody badań cech fizycznych 110 3.4. Technologie chemiczne w diagnostyce obiektów mostowych 123 3.4.1. Klasyfikacja metod badań chemicznych 123 3.4.2. Metody jakościowej analizy chemicznej 124 3.4.3. Metody ilościowej analizy chemicznej 126 3.5. Technologie biologiczne w diagnostyce obiektów mostowych 128 3.5.1. Klasyfikacja metod badań biologicznych 128 3.5.2. Metody makroskopowe 129 3.5.3. Metody mikroskopowe 129 3.5.4. Metody hodowlane 130 3.6. Badania obiektów mostowych pod obciążeniami 130 3.6.1. Klasyfikacja rodzajów badań 130 3.6.2. Techniki pomiarowe 133 3.6.3. Badania pod obciążeniami statycznymi 144 3.6.4. Badania pod obciążeniami dynamicznymi 148 3.6.5. Monitorowanie stanu obiektów mostowych 163 4. Uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 4.1. Mechanizmy i procesy degradacji betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 172 4.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 178 4.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 184 4.1.5. Procesy degradacji posadowienia 187 4.2. Typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.2. Deformacje 191 4.2.3. Destrukcja materiału 192 4.2.4. Ubytki materiału 195 4.2.5. Utrata ciągłości materiału 199 4.2.6. Zanieczyszczenia 203 4.2.7. Zmiany położenia 205 4.3. Diagnostyka betonowych konstrukcji mostowych 206 5. Uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 5.1. Mechanizmy i procesy degradacji stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 211 5.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 220 5.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 224 5.1.5. Procesy degradacji posadowienia 228 5.2. Typowe uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.2. Deformacje 231 5.2.3. Destrukcja materiału 234 5.2.4. Ubytki materiału 236 5.2.5. Utrata ciągłości materiału 240 5.2.6. Zanieczyszczenia 243 5.2.7. Zmiany położenia 245 5.3. Diagnostyka stalowych konstrukcji mostowych 247 6. Uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 6.1. Mechanizmy i procesy degradacji murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.2. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 250 6.1.3. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 254 6.1.4. Procesy degradacji posadowienia 258 6.2. Typowe uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.2. Deformacje 262 6.2.3. Destrukcja materiału 263 6.2.4. Ubytki materiału 266 6.2.5. Utrata ciągłości materiału 269 6.2.6. Zanieczyszczenia 274 6.2.7. Zmiany położenia 277 6.3. Diagnostyka murowanych konstrukcji mostowych 278 7. Uszkodzenia łożysk i wyposażenia 7.1. Procesy degradacji i klasyfikacja uszkodzeń 281 7.2. Uszkodzenia łożysk 282 7.2.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 282 7.2.2. Deformacje 283 7.2.3. Destrukcja materiału 284 7.2.4. Ubytki materiału 285 7.2.5. Utrata ciągłości materiału 285 7.2.6. Zanieczyszczenia 286 7.2.7. Zmiany położenia 287 7.3. Uszkodzenia nawierzchni 289 7.3.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 289 7.3.2. Nawierzchnie drogowe 290 7.3.3. Nawierzchnie tramwajowe 292 7.3.4. Nawierzchnie kolejowe 294 7.3.5. Nawierzchnie chodników 297 7.4. Uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych 298 7.5. Uszkodzenia systemu odwodnienia 300 7.6. Uszkodzenia elementów zabezpieczenia ruchu 303 7.7. Uszkodzenia urządzeń rewizyjnych 306 7.8. Uszkodzenia nasypów 308 7.9. Uszkodzenia urządzeń obcych 309 7.10. Uszkodzenia innych elementów wyposażenia 311 8. Modelowanie obiektów w systemach zarządzania infrastrukturą mostową 8.1. Metodyka numerycznego modelowania obiektów mostowych 314 8.2. Modele geometrii obiektów mostowych 318 8.3. Modelowanie uszkodzeń 320 8.3.1. Komponenty modelu uszkodzeń 320 8.3.2. Numeryczna reprezentacja uszkodzeń 322 8.4. Strategie modelowania obiektów mostowych z uszkodzeniami 325 8.4.1. Modele geometrii typu E0 325 8.4.2. Modele geometrii typu E1 333 8.4.3. Modele geometrii typu E2 336 8.4.4. Modele geometrii typu E3 338 8.4.5. Dobór modelu geometrii 344 9. Ocena kondycji obiektów mostowych z uszkodzeniami 9.1. Wpływ uszkodzeń na kondycję obiektów mostowych 346 9.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie kondycji obiektów mostowych 348 9.3. Ewolucja systemów wspomagających ocenę kondycji obiektów mostowych 353 9.4. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.1. Kryteria i metody oceny stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.2. Procedury oceny stanu technicznego obiektów mostowych w Polsce 358 9.4.3. Narzędzia ekspertowe w ocenie stanu technicznego obiektów mostowych 363 9.5. Ocena przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.1. Kryteria i metody oceny przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie przydatności użytkowej obiektów mostowych 368 9.6. Wpływ uszkodzeń na estetykę obiektów mostowych 374 9.7. Kompleksowa ocena kondycji obiektów mostowych 379 Literatura 384 Podstawowe terminy i ich definicje 402 Autorzy udostępnionych zdjęć 412 Skorowidz 414 Kup teraz! Podręcznik na temat uszkodzeń i diagnostyki obiektów mostowych wydawnictwa WKŁ - polecamy! Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  . Modyfikatory obiektów 4.1.Edycja linii funkcją Edit Spline 4.2 Edycja siatki - Edit Mesh oraz Edit Poly 4.3. Wytłaczanie obiektów modyfikatorem Sweep 4.4. Wytłaczanie obiektów... Pełen opis produktu 'Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów' »

  Niniejsze opracowanie może służyć jako podstawowa instrukcja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i – przypuszczalnie – tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio. Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Może być również wykorzystany na innych wydziałach. Przykładem może być Wydział Architektury PW oraz Akademia Sztuk Pięknych.   Wiadomości zawarte w opracowaniu mogą również posłużyć wielu firmom oświetleniowym, które w swojej ofercie mają tworzenie wizualizacji komputerowej oświetlenia. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Interfejs programu Autodesk 3 ds Max Design 2011 3. Modelowanie reprezentacji geometrycznej obiektu 3.1. Modelowanie 2D 3.2. Modelowanie 3D 4. Modyfikatory obiektów 4.1.Edycja linii funkcją Edit Spline 4.2 Edycja siatki - Edit Mesh oraz Edit Poly 4.3. Wytłaczanie obiektów modyfikatorem Sweep 4.4. Wytłaczanie obiektów funkcją Loft 4.5. Wytłaczanie obiektów funkcją Lathe 4.6. Zakrzywianie obiektów funkcją Bend 4.7. Skręcanie obiektów funkcją Twist 4.8. Modyfikatory FFD (Free Form Deformers) 5. Definiowanie ujęć widokowych - Cameras 6. Podstawy renderingu sceny 7. Definiowanie materiałów 7.1. Materiały wielorakie - Multi/Sub - Object 7.2. Mapowanie materiałów 8. Koncepcja oświetlenia 8.1. Tworzenie wirtualnej sceny oświetleniowej 9. Finalna prezentacja projektu 10. Podsumowanie 11. Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Budownictwo

  , administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie... Pełen opis produktu 'Eksploatacja obiektów budowlanych' »

  Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie i materiały stosowane w robotach remontowych, roboty rozbiórkowe. Prezentowane zagadnienia uzupełniono licznymi ćwiczeniami i pytaniami sprawdzajającymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja obiektów budowlanych

 • [Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Budownictwo

  , administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych,... Pełen opis produktu 'Eksploatacja obiektów budowlanych' »

  Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie i materiały stosowane w robotach remontowych, roboty rozbiórkowe. Prezentowane zagadnienia uzupełniono licznymi ćwiczeniami i pytaniami sprawdzajającymi.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksploatacja obiektów budowlanych

 • [HikVision]

  Kategoria: Zestawy do monitoringu/Analogowe > Na 8 kamer

  obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona... Pełen opis produktu 'DS-2CE16H1T-IT5 analogowy kompletny zestaw na 8 kamer tubowych Hikvision 5Mpx. Niezbędny w dozorze galerii handlowych, szpitali i innych obiektów.' »

   DS-2CE16H1T-IT5  analogowy kompletny zestaw na 8 kamer Hikvision 5Mpx idealny do monitoringu galerii handlowych, firm i szpitali. Kompletny zestaw analogowy do monitorigu renomowanej marki Hikvision.Zestaw składa się z 8 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.Dzięki wysokiej jakości kamer o rozdzielczości 5 MPx monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń. Korzyści: Kamery z promiennikiem do 80 m i rozdzielczosći 5MPx umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych ​Rejestrator pozwala na ciągła pracę do 8 kamer naraz  Prosty montaż i łatwa obsługa nawet dla amatora monitoringu Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu Rejestrator HIKVISION analogowy dla 8 kamer o rozdzielczości 5 megapikseli DS-7208HUHI-F1-S.  Rejestrator sieciowy Hikvision model DS-7208HUHI-F1-S na 8 kamer pozwala na zapis podgląd i odtwarzanie rejestrowanego obrazu nawet z 8 kamer.Wyposażony w szereg interfejsów pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb użytkownika.Rejestrator posiada wejścia HDMI i VGA dzięki którym możliwe jest podłączenie zewnętrznego monitora lub podłączenie urzadzenia pod telewizor.Funkcjonalny i mało skomplikowany rejestrator DS-7208HUHI-F1-S  napewno sprawi wiele satysfakcji z użytkowania a wraz z kompatybilnymi kamerami stanie się niezbitym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń. Specyfikacja techniczna rejestratora :  ​ 8 x Kamera DS-2CE16H1T-IT5 5 MPx z szerokokątnym obiektywem 3,6mm analogowa IR 48m IP67 TURBO HD HDTVI. Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to seria kamer pracująca w rozdzielczości 5 MPx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.Kamery turbo-hd piątej serii w tym momencie znajdują zastosowanie jako profesjonalny monitoring dla wymagających obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona nie tylko o wyższą rozdzielczość,ale również o szereg funkcji oświetleniowych oraz bezinwazyjne działanie bez utrat jakości aż do ponad 500 metrów przy standardowym okablowaniu.Dodatkowo kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz obsługuje funkcje AGC i BLC.   Informacje kluczowe: Przetwornik 5MP CMOS ​Migawka od 1/25s do 1/100,000s Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s Obsługa ICR Dzień/Noc Obiekyw stały 3,6mm Zasięg IR do 80m Wymiary: 58×61×163mm Czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR Zasilanie 12VDC Specyfikacja techniczna kamery:​ Zasilacz DC 12V 8A 8x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC08128T.     Zasilacz stabilizowany PSDC08128T przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC. Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym. Specyfikacja techniczna zasilacza:  Dysk twardy 4 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 4TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.Jeden z najpopularniejszych w  serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.     Specyfikacja techniczna dysku HDD: Pojemność: 4TB ​Typ: SATA 3,5" Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu  8 x komplet wtyków do podłączenia kamer.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DS-2CE16H1T-IT5 analogowy kompletny zestaw na 8 kamer tubowych Hikvision 5Mpx. Niezbędny w dozorze galerii handlowych, szpitali i innych obiektów.

 • []

  Kategoria: Druki akcydensowe > Druki Stolgraf > InneWysyłka: do 7 dni

  Dziennik przeznaczony jest dla dużych i bardzo dużych inwestycji. Jeżeli zabraknie miejsca w dzienniku DB1 lub DB2, inwestor zakłada dziennik DB2a, określając go jako kolejny tom dziennika zasadniczego... Pełen opis produktu 'Dziennik budowy DB2a (dodatkowy) dla obiektów budowlanych A4 P13' »

  Dziennik przeznaczony jest dla dużych i bardzo dużych inwestycji. Jeżeli zabraknie miejsca w dzienniku DB1 lub DB2, inwestor zakłada dziennik DB2a, określając go jako kolejny tom dziennika zasadniczego książka 54 kartki druk offsetowy dwustronny A4 , 2 otwory
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dziennik budowy DB2a (dodatkowy) dla obiektów budowlanych A4 P13

 • []

  Kategoria: Druki akcydensowe > Druki Stolgraf > InneWysyłka: do 7 dni

  Dziennik może być stosowany na wszystkich budowach (małych, średnich, dużych) oraz jako dziennik rozbiórki i dziennik montażu. Opracowany i polecany przede wszystkim dla średnich i dużych inwestycji. ... Pełen opis produktu 'Dziennik budowy DB3 dla bardzo małych obiektów budowlanych A4 P14' »

  Dziennik może być stosowany na wszystkich budowach (małych, średnich, dużych) oraz jako dziennik rozbiórki i dziennik montażu. Opracowany i polecany przede wszystkim dla średnich i dużych inwestycji. książka 10 kartek druk offsetowy dwustronny A4 , 2 otwory
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dziennik budowy DB3 dla bardzo małych obiektów budowlanych A4 P14

 • []

  Kategoria: Druki akcydensowe > Druki Stolgraf > InneWysyłka: do 7 dni

  Dziennik może być stosowany na wszystkich budowach (małych, średnich, dużych) oraz jako dziennik rozbiórki i dziennik montażu. Opracowany i polecany przede wszystkim dla średnich i dużych inwestycji. ... Pełen opis produktu 'Dziennik budowy DB2 dla obiektów budowlanych A4 P12' »

  Dziennik może być stosowany na wszystkich budowach (małych, średnich, dużych) oraz jako dziennik rozbiórki i dziennik montażu. Opracowany i polecany przede wszystkim dla średnich i dużych inwestycji. książka 54 kartki druk offsetowy dwustronny A4
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dziennik budowy DB2 dla obiektów budowlanych A4 P12

 • [RekokoArtilloShop]

  Kategoria: Dla dziecka

  Narzutka uszyta jest metodą patchworkową czyli tzw. "łatka do łatki" :) Niezwykle oryginalny, kolorowy, jedyny w swoim rodzaju patchwork do łóżeczka dziecięcego. Patchwork ten jest unikatowy (tylko pojedyncza... Pełen opis produktu 'Patchwork do łóżeczka - Obiekty latające' »

  Narzutka uszyta jest metodą patchworkową czyli tzw. "łatka do łatki" :) Niezwykle oryginalny, kolorowy, jedyny w swoim rodzaju patchwork do łóżeczka dziecięcego. Patchwork ten jest unikatowy (tylko pojedyncza sztuka) i bardzo funkcjonalny. Stosuje się go np. by przykryć pościel dziecka w łóżeczku, można również wykorzystać go jako matę i kłaść malca na nim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Patchwork do łóżeczka - Obiekty latające

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INFORMATYKA

  do analizowanego sygnału. Szczególną uwagę poświęcono tu przedstawieniu problemów układu optycznego oraz doboru rodzaju detektora powierzchniowego, przeznaczonych do odwzorowania badanych obiektów... Pełen opis produktu 'Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej i ocenie kształtu obiektów' »

  Wielu badaczy ma kłopot z problemami eksploatacyjnymi kamer CCD podczas ich zastosowania w praktyce laboratoryjnej. Nie ma się czemu dziwić. Asortyment oferowanych urządzeń do rejestracji obrazu jest niezwykle szeroki. Obejmuje on urządzenia profesjonalne i urządzenia powszechnego użytku, jak również, opisywane w literaturze, jednostkowe realizacje przeznaczone do funkcjonowania w bardzo specyficznych i wyspecjalizowanych zastosowaniach badawczych. Kamery, przeznaczone do zastosowań badawczo - pomiarowych (ScientificGrade) stały się obecnie bardziej wyrafinowane niż kilka lat temu - i są instalowane praktycznie wszędzie - od mikroskopów, fotometrów i spektrofotometrów, poprzez teleskopy astronomiczne - do układów badania żelu i wykrywania efektów chemoluminescencji. Kamery CCD ?zapuściły korzenie" w każdym laboratorium nauk przyrodniczych. Warto zatem wyjaśnić najczęściej spotykane pojęcia, wątpliwości i problemy. Zasadniczą zaletą zastosowania tradycyjnych odbiorników fotoelektrycznych całkujących, tak cenioną w laboratoriach pomiarowych, jest stabilność parametrów detektora. Wykorzystywanie tego samego obszaru światłoczułego detektora przy pomiarze wszystkich punktów (obszarów elementarnych) badanej sceny, umożliwia łatwą kompensację ustabilizowanych błędów własnych detektora. Wadą tej techniki pomiarowej jest jednak konieczność zastosowania mechanicznego lub optyczno-mechanicznego układu skanującego badany obszar w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Jest to znacząca komplikacja konstrukcyjna, wprowadzająca własne błędy odwzorowania konfiguracji geometrycznej analizowanego obszaru oraz wydłużająca czas pomiaru. Wymaga ponadto, zwłaszcza w konstrukcji układów skanowania optyczno-mechanicznego, odrębnych układów sterowania i stabilizacji układu napędowego. Eliminowanie takich błędów zapewnia zastosowanie fotoelektrycznych detektorów analizujących (matryc obrazowych). Zapewniają one szybką akwizycję analizowanego obrazu, stałą geometrię obszaru detekcyjnego, jak również relatywnie wysoką dynamikę detekcji sygnału optycznego. Prawie jednoczesne pobieranie informacji o rozkładzie luminancji na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia całej powierzchni detektora analizującego wymaga jednak współpracy z układami optycznymi tworzącymi obraz obszaru badanego na powierzchni matrycy. Wymagania dla jakości odwzorowania obrazu, tworzonego przez taki układ, są znacząco wyższe niż wymagania dla układu, współpracującego z tradycyjnym detektorem całkującym. Niezwykle istotnym czynnikiem, wpływającym na jakość i przydatność uzyskiwanych danych pomiarowych, są problemy obniżania poziomu szumów i innych czynników wprowadzających zaburzenia do analizowanego sygnału. Szczególną uwagę poświęcono tu przedstawieniu problemów układu optycznego oraz doboru rodzaju detektora powierzchniowego, przeznaczonych do odwzorowania badanych obiektów (lub scen) na powierzchni światłoczułej detektora. Zdaniem autora ten problem realizacji układu pomiarowego nie jest na ogół dostatecznie kompleksowo analizowany w literaturze, szczególnie w aspektach możliwości i ograniczeń wprowadzanych przez własności odwzorowania optycznego (tak obiektywu, tworzącego obraz sceny na powierzchni detektora, jak i dodatkowych elementów jak: mikrosoczewki, lub też układy filtrujące i rozjaśniające oraz np. układy elektrod). Jest on jednak bardzo istotny z punktu widzenia oceny wynikowej pomiarów, zarówno w sensie analizy geometrii sceny jak również w sensie zależności fotometrycznych i spektrofotometrycznych. Na zakończenie autor pragnie podkreślić, że założone w tytule pracy ograniczenie do pomiarów techniki świetlnej wyłączyło z prezentowanych rozważań cały obszar analiz obrazu w bardziej odległych zakresach widma elektromagnetycznego (np. podczerwieni, nadfioletu, itp.). Jest to temat niezwykle interesujący i spektakularny, często prezentowany w doniesieniach prasowych i publikacjach szczegółowych, jednak prezentacja tych zagadnień nie mieści się w zakresie objętościowym tej publikacji. Podobnie nie omówiono technik kojarzenia powierzchniowych detektorów analizujących z burzliwie rozwijającymi się urządzeniami do wzmacniania obrazu. Są one niezwykle frapujące w zastosowaniach wizualnych, jednak w analizach ilościowych będą niewątpliwie nowym źródłem szumów i niedokładności, które dopiero czekają na szczegółową analizę, a więc dziś trudno ocenić ich perspektywiczną przydatność jako urządzenia pomiarowego. Ze względu na obfitość anglojęzycznej literatury tematu - dla ułatwienia dalszych studiów tematu - w bibliografii autor zdecydował się na częste podawanie terminów angielskich. Spis treści: Wybrane oznaczenia użyte w tekście Streszczenie Przedmowa 1. Wstęp. Dzisiejszy poziom rozwoju technicznego i możliwości aplikacyjne 1.1. Uwagi wstępne i historyczne 1.2. Porady pozornie banalne - użytkowanie kamer CCD 1.3. Układy optyczne do kamer CCD 1.4. Parametry elektryczne kamer ze scalonymi analizatorami obrazu 2. Zasada działania scalonych analizatorów obrazu. Podstawowe właściwości, wady i zalety w zastosowaniach fotometrycznych oraz w pomiarach geometrii 2.1. Budowa i zasada działania 2.2. Podstawowe parametry użytkowe kamer CCD 2.2.1. Czułość detektorów a zakres spektralny promieniowania 2.2.1.1. Czułość detektorów fotoelektrycznych a czułość filmu fotograficznego 2.2.1.2. Oznaczanie czułości profesjonalnych kamer cyfrowych TV 2.2.2. Struktura nie przetworzonego obrazu z matrycy CCD 2.2.2.1. Składniki sygnału obrazu 2.2.2.2. Źródła szumu i ich zwalczanie 2.2.2.3. Obraz wynikowy po przetworzeniu 2.2.3. Rozdzielczość scalonych analizatorów obrazu 2.2.3.1. Rozdzielczość optyczna i interpolowana 2.2.3.2. Proporcje obrazu (wymiarów) 2.2.4. Migawka i prędkość zapisu 2.2.5. Zabezpieczenie przed prześwietleniem (Anti-blooming) 2.2.5.1. Pionowe dreny nadmiarowe (VOD) 2.2.5.2. Poziome (poprzeczne) dreny nadmiarowe (LOD) 2.2.6. Pocienianie podłoża krzemowego matrycy 2.2.7. Matryce mikrosoczewek 2.2.8. Powłoki konwersyjne dla zakresu UV 2.2.9. Szybkie matryce CCDF 2.2.10. Kamery o bardzo wysokiej wierności odtwarzania 3. Podstawowe zasady i metody przetwarzania sygnałów ze scalonych analizatorów obrazu 3.1. Wprowadzenie 3.2. Konfiguracje detektorów CCD ze względu na rodzaj procesu analizy obrazu 3.2.1. Skanowanie punktowe 3.2.2. Analiza (skanowanie) liniowa 3.2.3. Skanowanie powierzchniowe 3.3. Architektura CCD 3.3.1. Układy z odczytem ramki (bezpośrednim) (Full-Frame - FF) 3.3.2. Układy z przesuwem (całej) ramki (Frame-Transfer - FT) 3.3.3. Układy z odczytem międzyliniowym (Interline Transfer - IL) 3.4. Podstawowe procesy w matrycach CCD 3.4.1. Konwersja światła (fotonów) na ładunek elektryczny 3.4.2. Bariery i studnie potencjału 3.4.3. Techniki transferu ładunku 3.4.3.1. Czterofazowy rejestr przesiewający CCD 3.4.3.2. Trójfazowy rejestr przesuwający CCD 3.4.3.3. Pseudodwufazowy rejestr przesuwający CCD 3.4.3.4. Rzeczywisty dwufazowy rejestr przesuwający CCD 3.4.3.5. Układ rejestru przesuwającego CCD z fazą wirtualną 3.4.4. Techniki odczytu 3.5. Źródła niedokładności przetwarzania sygnału fotometrycznego na elektryczny 3.5.1. Wprowadzenie 3.5.2. Przegląd problemów, dotyczących wzmocnienia sygnału w układach CCD 3.5.3. Podstawy matematyczne 3.5.4. Zgrubne oszacowanie wzmocnienia 3.5.5. Przyczyny szumu dodatkowego w zależności pomiędzy sygnałem i wariancją 3.5.6. Korekcja nierównomierności powierzchniowej czułości analizatora obrazu 3.5.7. Przegląd wyników badań charakterystyk powierzchniowych matryc CCD 3.5.8. Dokładna metoda wyznaczania wzmocnienia 3.6. Metoda rozszerzania zakresu dynamicznego urządzeń CCD 3.6.1. Wprowadzenie 3.6.2. Zakres dynamiczny przyrządów CCD 3.6.2.1. Szum odczytu i szum Poissona 3.6.2.2. Górna granica: głębokość studni potencjału 3.6.3. Rozszerzanie efektywnego zakresu dynamicznego poprzez zwielokrotnienie konwerterów analogowo-cyfrowych 3.6.3.1. Konh-etny przykład 3.6.3.2. Ocena wymagań systemowych 3.6.4. Ograniczenia dokładności pomiarów całkowitego strumienia świetlnego oraz położenia na podstawie danych z tablicy CCD 3.6.4.1. Graniczne minimum wariancji Cramer-Rao 3.6.4.2. Obszary zastosowania 3.6.5. Przykład: astrometria za pomocą WFPC2 na pokładzie FIST 3.7. Porównanie kamer CCD TILL Imago z ?idealną" kamerą ze wzmacniaczem obrazu 3.8. Stosunek sygnału do szumu (SNR) w funkcji liczby fotonów na piksel 4. Wpływ rozwiązania technologicznego detektora na jego parametry fotometryczne (Detektory CCD a detektory CMOS) 4.1. Wprowadzenie: CCD a CMOS 4.2. Jakość obrazu w detektorach CCD i CMOS 4.2.1. Wytwarzanie ładunku 4.2.2. Zbieranie ładunku 4.2.3. Transfer ładunku 4.2.4. Pomiar ładunku 4.3. Szumy w detektorach CMOS 4.4. Cechy charakterystyczne układów CMOS 4.4.1. Usprawnienia architektury detektorów CMOS 4.4.1.1. Detektory zpikselamipasywnymi i aktywnymi 4.4.1.2. Struktura CMOS z pikselami cyfrowymi (DPS) 4.4.2. Technologia 4.4.3. Optymalizacja czułości 4.4.4. Usprawnianie charakterystyki szumów 4.4.5. Stosunek sygnału do szumu (SNR) oraz podwyższanie zakresu dynamicznego 4.5. Skalowanie 4.6. Operacja konwersji analogowo-cyfrowej A/C 4.7. Podsumowanie przeglądu metod redukcji szumów scalonych analizatorów obrazu 5. Powierzchniowe detektory analizujące w pomiarach luminancji 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Koncepcja pomiaru luminancji za pomocą układów z analizatorami obrazu 5.3. Rejestracja i ocena olśniewających źródeł promieniowania optycznego w obszarze obserwacji wizualnej 5.4. Przetwarzanie informacji w torze odwzorowania optycznego układu detekcyjnego 5.4.1. Zjawiska optyczne w obszarze analizowanej sceny 5.4.1.1. Oświetlenie analizowanego obszaru źródłem promieniowania (reflektorem) 5.4.1.2. Charakterystyka elementów sceny rozpraszających światło 5.4.2. Charakterystyki odwzorowania optycznego obiektywu kamery pomiarowej 5.4.2.1. Transmisja energii świetlnej w układach pomiaru luminancji z odbiornikiem całkującym 5.4.2.2. Zależności energetyczne w układzie pomiarowym z detektorem analizującym (matryca CCD) o dużym polu widzenia 5.5. Oszacowanie dopuszczalnych wartości błędów odwzorowania układu optycznego obiektywu kamery z punktu widzenia pomiarów luminancji 5.6. Ocena wymagań dotyczących dokładności zogniskowania układu obiektywu kamery i głębi ostrości odwzorowania 5.7. Winietowanie naturalne i geometryczne 5.8. Charakterystyki aberracyjne obiektywów współpracujących z powierzchniowymi detektorami analizującymi 5.8.1. Wymagania jakościowe obiektywu kamery CCD 5.8.2. Wpływ aberracji dodatkowych elementów optycznych w układzie obiektyw- matryca CCD 5.8.3. Charakterystyki odwzorowania przez obiektyw kamery przedmiotów złożonych 5.9. Źródła i skutki światła pasożytniczego w układzie optycznym kamery 5.10. Właściwości optyczne detektora analizującego obraz (matrycy CCD) 5.10.1. Czułość i zakres pracy scalonych analizatorów obrazu 5.10.2. Szumy i zakłócenia generowane optycznie w trakcie procesu przetwarzania sygnału optycznego oraz transferu w obszarze matrycy 5.10.3. Czułość widmowa scalonych analizatorów obrazu 5.11. Podsumowanie 6. Pomiary wielkości geometrycznych 6.1. Wstęp 6.2. Metody oceny geometrii konturów w obrazach z nieostrymi krawędziami 6.2.1. Matematyczne określanie położenia krawędzi 6.2.2. Ostrość krawędzi 6.2.3. Przykład weryfikacji praktycznej metody analitycznej 6.3. Metody pomiaru kształtu przestrzennego powierzchni 6.3.1. Metody odtwarzania kształtów trójwymiarowych 6.3.1.1. Metody bazujące na pomiarach obiektów 6.3.1.2. Metody niebazujące na pomiarach 6.3.1.3. Rekonstrukcja fotogrametryczna i modelowanie 6.3.2. Metody wizualizacji powierzchni na podstawie chmury punktów 6.3.2.1. Rekonstrukcja kształtu powierzchni i modelowanie 6.3.2.2. Klasyfikacja algorytmów rekonstrukcyjnych 6.3.2.3. Konwersja danych pomiarowych 6.3.3. Rekonstrukcja obiektów na podstawie identyfikacji obszarów 6.4. Problemy zastosowania detektora jednowymiarowego (fotolinijki CCD) do rekonstrukcji obiektów trójwymiarowych 6.4.1. Wprowadzenie 6.4.2. Analiza obrazu za pomocą fotolinijki CCD 6.4.2.1. Fotolinijki - przeglądwłaściwości technicznych 6.4.2.2. Kamery z detektorami liniowymi 6.4.2.2.1. Model kamery 6.4.2.2.2. Sprzęganie pikseli w układach fotolinijek 6.4.2.2.3. Szum o stałym obrazie i niejednorodność czułości 6.4.2.2.4. Korekcja niejednorodności powierzchniowej fotolinijki 6.4.2.2.5. Dystorsja obiektywu 6.4.2.3. Układy kamer TDI 6.4.3. Problemy kalibracji układów pomiarowych 6.4.3.1. Projektowanie dwuwymiarowego wzorca kalibracyjnego 6.4.3.2. Obliczenie wzorca kalibracyjnego 6.4.4. Odwzorowanie za pomocą ruchomej kamery z fotolinijką CCD 6.4.5. Regulacja wiązki promieni względem fotolinijki 6.4.6. Samokalibracja układu odwzorowania 6.4.7. Wynikowa dokładność odtworzenia trójwymiarowego 7. Metody kompensacji ruchu obiektów względem układu rejestracji obrazu 7.1. Wprowadzenie 7.2. Model detektora obrazu CMOS 7.3. Estymacja wartości fotoprądu 7.4. Metody skanowania z wykorzystaniem matryc CCD z przesuwem ramki 7.4.1. Kilka metod skanowania z wykorzystaniem CCD z przesuwem ramki 7.4.2. Wyniki doświadczalne 7.4.3. Wykrywanie i pomiar obiektów 8. Problemy detekcji barwy i analizy spektralnej z wykorzystaniem scalonych analizatorów obrazu 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Pojęcia podstawowe 8.2.1. Pojęcie barwy 8.2.2. Barwa światła a barwa ciała 8.2.3. Temperatura barwowa 8.2.4. Rozpoznawanie barwy w układach ze scalonymi analizatorami obrazu 8.3. Specyficzne charakterystyki spektralne pryzmatycznych układów separacji barwy 8.3.1. Zaburzenia odtwarzania bieli 8.3.2. Zaburzenia odtwarzania barwy w obrazach rozogniskowanych 8.3.3. Zaburzenia odtwarzania barwy związane z efektami polaryzacyjnymi 8.3.4. Zaświetlenia i ich usuwanie 9. Uwagi końcowe Skorowidz rzeczowy Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej i ocenie kształtu obiektów

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: Liceum, technikumWysyłka: od ręki

  Część druga podręcznika jest poświęcona obiektom inżynierii lądowej i wodnej, takim jak: przemysłowe, komunikacyjne, hydrotechniczne i sportowe. Autor opisuje je w zależności od przeznaczenia Pełen opis produktu 'Obiekty w środowisku. Część 2. Liceum profilowane' »

  Część druga podręcznika jest poświęcona obiektom inżynierii lądowej i wodnej, takim jak: przemysłowe, komunikacyjne, hydrotechniczne i sportowe. Autor opisuje je w zależności od przeznaczenia, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i ich wpływu na środowisko. Zapoznaje ucznia również z podstawami urbanistyki, czynnikami wpływającymi na rozwój osadnictwa, formami osadnictwa wiejskiego i miejskiego oraz podziałem terenów w mieście. Prezentuje ponadto podstawowe wiadomości na temat architektury krajobrazu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obiekty w środowisku. Część 2. Liceum profilowane

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Skrypt "Projektowanie obiektów przemysłowych" przygotowano dla studentów architektury z intencje} przedstawienie wybranych podstawowych problemów tego działu projektowania.  Kształtowanie Pełen opis produktu 'Projektowanie obiektów przemysłowych' »

  Skrypt "Projektowanie obiektów przemysłowych" przygotowano dla studentów architektury z intencje} przedstawienie wybranych podstawowych problemów tego działu projektowania.  Kształtowanie architektury obiektów przemysłowych, oprócz umiejętności projektowania w ogóle, wymaga od architekta-projektanta przynajmniej ogólnej znajomości zagadnień wpływających na tworzenie przemysłu. Należy tu 'wymienić konieczność poznania: technologii, której specyfika w różnych gałęziach przemysłu często pełni wiodącą rolę w projektowaniu i determinuje rozwie zenie funkcjonalne; konstrukcji obiektów uzależnionej od obciążeń występujących w procesie produkcyjnym; zwykle znacznie większych od występuje tych w obiektach budownictwa ogólnego; różnego rodzaju instalacji, wymagających często specjalnych rozwiązań technologicznych,. funkcjonalnych i konstrukcyjnych; wreszcie problemów humanizacji pracy (a w tym ergonomii tj. przystosowania maszyn i narzędzi do psychofizycznych wymagań człowieka) i wielu innych problemów związanych z przemysłem.  Projektowanie architektury obiektów przemysłowych wymaga od jej autorów szczególnej dyscypliny i umiejętności współpracy w zespole, w którym każdy specjalista powinien czuć się odpowiedzialny za całe dzieło oraz dążyć do jak najlepszego rozwiązania projektowego nie tylko jednej branży, ale całego obiektu.  Prof. Schmittheuner przed wielu laty tak określił pracę architekta: "Być architektem - znaczy stwarzać ład i porządek". Te słowa szczególnie odnoszą się do projektantów obiektów przemysłowych. Współpraca z wieloma specjalistami branżowymi, a także z socjologami, psychologam, lekarzami, specjalistami ochrony środowiska przynosi architektowi wciąż nowe informacje i uzupełnia jego wiedzę. Wreszcie należy stwierdzić, ze szczególnie zakłady przemysłowe na skutek szybko zachodzących zmian w procesach technologicznych muszą być tak projektowane, aby ich obiekty mogły być dostosowywane do zmieniających się potrzeb.  Te wszechstronne wymaganie, zapewniające bogatek praktykę w projektowaniu obiektów przemysłowych, w efekcie ułatwiają prowadzenie działalności także w innych dziedzinach architektury. Spis treści:  Od autora  Wprowadzenie 1. LOKALIZACJA PRZEMYSŁU  1.1. Wiadomości podstawowe  1.2. Lokalizacja ogólnaa  1.3. Lokalizacja szczegółowa  1.4. Stryfy ochronne 2. ZGRUPOWANIA PRZEMYSŁOWE  2.1. Ośrodek produkcyjno ? usługowy  2.2. Zespół przemysłowo ? usługowy  2.3. Dzielnica przemysłowa  2.4. Kombinat przemysłowy  2.5. Zgrupowania magazynowo - składowe 3. WYBRANE ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI I TRANSPORTU  3.1. Zagadnienie transportu osobowego  3.2. Transport surowców i gotowych wyrobów  3.3. Transport samochodowy  3.4. Transport kolejowy  3.5. Transport różny  3.6. Transport wewnątrzzakładowy 4. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE  4.1. Charakterystyka ogólna procesu produkcyjnego  4.2. Plan generalny i strefowanie  4.3. Rodzaje budynków przemysłowych  4.4. Blokowanie obiektów w zakładach przemysłowych  4.5. Obiekty towarzyszące w budownictwie przemysłowym  4.6. Kształtowanie przestrzeni przetnys}owej 5. OBIEKTY I URZĄDZENIA SOCJALNE I ADMINISTRACYJNE  5.1. Obiekty i pomieszczenia socjalne  5.2. Obiekty administracyjne  5.3. Zagadnienia rekreacji i zazielenienia 6. ARCHITEKTURA OBIEKTÓW PRZEMYSŁU  6.1. Wpływ technologii konstrukcji i postępu technicznego na architekturę przemysłu  6.2. Architektura przemysłu w krajobrazie WYKAZ LITERATURY I ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Projektowanie obiektów przemysłowych

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: ELEKTRO

  , zasady szacowania niepewności pomiarów itp. W tej części skryptu przedstawiono ćwiczenia, w których przedmiotem zainteresowań są metody uzyskiwania informacji o właściwościach różnych obiektów... Pełen opis produktu 'Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej, cz II. Badania właściwości obiektów i sygnałów.' »

  Skrypt niniejszy związany jest z oddzielnie wydaną I częścią skryptu "Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej" i jest również przeznaczony dla studentów II-III roku Wydziału Elektrycznego oraz innych wydziałów o profilu związanym w elektrotechniką. Zakłada się, że tematyka I części skryptu jest ćwiczącemu znana, tzn. że opanował umiejętność mierzenia różnych wielkości fizycznych, zasady szacowania niepewności pomiarów itp. W tej części skryptu przedstawiono ćwiczenia, w których przedmiotem zainteresowań są metody uzyskiwania informacji o właściwościach różnych obiektów oraz sygnałów. Wymaga to również czynności mierzenia, które jednak są tylko środkiem do uzyskania innych celów. Z uwagi na ograniczoną liczbę ćwiczeń - ich tematykę w większości dobrano tak, aby poszerzona została wiedza o typowych narzędziach pomiarowych, traktowanych jako obiekt badań. Przedstawiono zatem ćwiczenia, w których na przykład dokonuje się sprawdzenia przyrządów według wymagań odpowiednich norm, badania statycznych i dynamicznych właściwości przetworników, badania dekad, dzienników czy źródeł napięć i prądów. Przedstawiono również inne przykłady badań, w tym badań właściwości materiałów najczęściej stosowanych w elektrotechnice (ferromagnetycznych i dielektrycznych). Metody badań różnych obiektów wymagają na ogół indywidualnego podejścia i nie można tutaj czynić uogólnień. W przypadku obiektów tego samego rodzaju - wyniki badań mogą być porównywalne tylko wtedy, gdy badania są przeprowadzone w tych samych warunkach fizycznych i tymi samymi metodami. Dlatego istotne jest stosowanie się do odpowiednich norm ustalających jednolite postępowanie i jednolite kryteria ocen Spis treści: A. Wprowadzenie (B. Szadkowski) B. Ogólne wymagania i normy związane z badaniami (J. Kwiczala) C. Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych badań (J. Augustyn) Ćw. 1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych (M. Bojarska) Ćw. 2. Sprawdzanie 1-fazowego licznika energii (J. Guzik) Ćw. 3. Sprawdzanie wzorców (T. Szadkowska) Ćw. 4. Wyznaczanie błędów przekładników pomiarowych (J. Augustyn) Ćw. 5. Badania statycznych właściwości przetworników pomiarowych (H. Urzędniczok)) Ćw. 6. Badania dynamicznych właściwości przetworników pomiarowych (H. Urzędniczok) Ćw. 7. Badania zakłóceń w obwodach pomiarowych (A. Met) Ćw. 8. Badania przyrządu cyfrowego (J. Kwiczala) Ćw. 9. Badania okresowych przebiegów odkształconych (M. Bojarska) Ćw. 10. Badania statystyczne zbioru obiektów (T. Skubis) Ćw. 11. Badania materiałów ferromagnetycznych (A. Lebiedzki) Ćw. 12.' Badania materiałów dielektrycznych (B. Szadkowski) Ćw. 13. Badania zestawów impedancyjnych (T. Skubis) Ćw. 14. Badania dzielników napięć (M. Kampik) Ćw. 15. Badania źródeł napięć i prądów (J. Augustyn)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej, cz II. Badania właściwości obiektów i sygnałów.

 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: FIZYKA

  Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy... Pełen opis produktu 'Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych' »

  Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Badania drgań i stateczności rozważanych kolumn odnoszą się do struktur geometrycznie liniowych oraz geometrycznie i fizycznie nieliniowych. W zakresie tej problematyki dokonano szerokiego przeglądu literatury. Szczególną cechą tej pracy jest sformułowanie zagadnień brzegowych, które otrzymano na podstawie metody minimum energii potencjalnej lub mechanicznej (zasada Hamiltona). Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów wydziałów mechanicznych, budowlanych, fizyki technicznej i matematyki stosowanej politechnik, a także dla projektantów konstrukcji. Spis treści: Przedmowa Część I.Układy smukłe w aspekcie konserwatywnego oraz niekonserwatywnego obciążenia czynnego oraz biernego 1. Obciążenia układów oraz układy swoiste 1.1. Wprowadzenie 1.2. Nazwy i charakterystyki obciążeń 1.3. Obciążenia uogólnione 1.4. Realizacja obciążenia konserwatywnego czynnego oraz biernego 1.5. Obciążenie Eulera czynne oraz bierne 1.6. Obciążenie siłą skierowaną do bieguna dodatniego (III D) 1.7. Obciążenie swoiste 1.8. Klasyfikacja układów smukłych ze względu na przebieg krzywych charakterystycznych 1.9. Układy swoiste 1.10. Stanowiska do badań swobodnych drgań układów smukłych poddanych obciążeniu konserwatywnemu 1.11. Dodatek Literatura   Część II. Kolumny geometrycznie liniowe 3. Drgania swobodne i stateczność kolumn poddanych obciążeniu Eulera (układy dyskretne oraz ciągłe) 3.1. Wprowadzenie 3.2. Układy dyskretne 3.3. Kolumna przegubowo podparta i obciążona poprzez sztywny element w strukturze obciążającej 3.4. Układy ciągłe 3.5. Stateczność i podłużne zginanie kolumn poddanych obciążeniu Eulera 3.6. Podsumowanie Literatura 4. Drgania swobodne i stateczność układów poddanych działaniu obciążenia swoistego 4.1. Wprowadzenie 4.2. Układy dyskretne 4.3. Układy ciągłe 4.4. Podsumowanie Literatura   5. Drgania i stateczność kolumn obciążonych poprzez pobocznice walców kołowych 5.1. Wprowadzenie 5.2. Sformułowanie problemu 5.3. Nomenklatura i cechy charakterystyczne rozpatrywanych układów 5.4. Kolumna obciążona głowicą zbudowaną z trzech walców kołowych ? układ typu WK 12D 5.5. Kolumna obciążona głowicą zbudowaną z czterech walców kołowych ? układy typu WK 13D 5.6. Podsumowanie Literatura   Część III. Układy nieliniowe 6. Drgania swobodne i stateczność wspornikowych kolumn geometrycznie nieliniowych poddanych obciążeniu swoistemu 6.1. Wprowadzenie 6.2. Układ geometrycznie nieliniowy poddany obciążeniu uogólnionemu 6.3. Kolumna poddana obciążeniu siłą śledzącą skierowaną do bieguna dodatniego 6.4. Badania eksperymentalne złożonych układów geometrycznie nieliniowych poddanych obciążeniu swoistemu 6.5. Podsumowanie Literatura   7. Wpływ oddziaływania nieliniowej sprężyny na drgania własne i stateczność wspornikowej  kolumny poddanej obciążeniu swoistemu 7.1. Wprowadzenie 7.2. Kolumna poddana obciążeniu uogólnionemu z siłą skierowaną do bieguna dodatniego 7.3. Kolumna poddana obciążeniu siłą śledzącą skierowaną skierowaną do bieguna dodatniego do bieguna dodatniego 7.4. Podsumowanie Literatura   8. Drgania swobodne i stateczność kolumny geometrycznie nieliniowej częściowo spoczywającej na podłożu sprężystym typu Winklera 8.1. Wprowadzenie 8.2. Modele fizyczne kolumn oraz ich klasyfikacja 8.3. Energia mechaniczna układu NW, równania ruchu, warunki brzegowe 8.4. Rozwiązanie równań przemieszczeń przy małym parametrze w potędze zerowej ? zagadnienie statyki 8.5. Rozwiązanie zagadnienia drgań swobodnych układu wokół prostoliniowej postaci  równowagi statycznej 8.6. Drgania i stateczność geometrycznie nieliniowej kolumny NW 8.7. Podsumowanie Literatura   9. Stateczność i drgania kolumn jedno- i dwuczłonowych z elementami wykonawczymi 9.1. Wprowadzenie 9.2. Sformułowanie i rozwiązanie zagadnień drgań i stateczność układów z elementami  wykonawczymi przy obciążeniu podśledzącym 9.3. Analiza wyników obliczeń numerycznych w zakresie drgań własnych i stateczności 9.4. Podsumowanie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych


MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo zp grupa, buk rower
Produkty w ofercie: 1065
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artillo

Biżuteria ręcznie wykonana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.10.2012
galeria kamelot, zaka marek, vladis, petite decor, la lilu, szarlotka caltha, nomma, faristo, art studio bettineum, hollow
Produkty w ofercie: 43756
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

zabezpieczeniapoznan.pl

Systemy zabezpieczeń
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.08.2017
bcs, hikvision, dahua, competition/vidos, kenwei, delta, mw power, pozostali producenci, camsat, fibaro
Produkty w ofercie: 1032
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Agena24

Artykuły biurowe oraz szkolne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2015
active jet, sony
Produkty w ofercie: 1197
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 4
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 132803
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132803
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2