Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Biblos]

  Kategoria: Książki > KościółWysyłka: od ręki

  "Książka jest potrzebna, bo potrzebne są sanktuaria, skoro wierni do nich chętnie pielgrzymują. Szukają w nich Boga i pragną doświadczyć wiary i znaków, które wnich są obecne. Chwała Autorowi, że wyszedł... Pełen opis produktu 'Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach' »

  "Książka jest potrzebna, bo potrzebne są sanktuaria, skoro wierni do nich chętnie pielgrzymują. Szukają w nich Boga i pragną doświadczyć wiary i znaków, które wnich są obecne. Chwała Autorowi, że wyszedł od zdefiniowania sanktuarium ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach

 • [Michalineum]

  Kategoria: Wielki Post i Wielkanoc

  , odnową życia kościelnego, zamierzoną przez Sobór Watykański II należało przeprowadzić również odnowę dotychczasowej praktyki odpustów. Pierwszym i zarazem istotnym krokiem w tej materii stała... Pełen opis produktu 'Odpusty - Ks. Zdzisław Pałubicki SJ' »

  Format B6, oprawa miękka, stron 104 W tym opracowaniu autor pragnie przedstawić aktualne przepisy Kościoła w tej dziedzinie ku pożytkowi naszemu i dusz w czyśćcu cierpiących. W związku z ogólna, odnową życia kościelnego, zamierzoną przez Sobór Watykański II należało przeprowadzić również odnowę dotychczasowej praktyki odpustów. Pierwszym i zarazem istotnym krokiem w tej materii stała się konstytucja apostolska papieża Pawła VI Indulgentiarum doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku. Zawarł w niej Ojciec św. najpierw naukę Kościoła na temat odpustów uwzględniając także obszerny aspekt historyczny, a następnie określił nowe przepisy, które mają odtąd normować praktykę odpustów. Celem, jaki przyświecał wprowadzonym w ten sposób zmianom było - według oświadczenia samej Konstytucji - podniesienie do większej godności i ceny samej praktyki odpustów (n. 11, 2). Mając zaś na uwadze doprowadzenie do końca wspomnianej odnowy, Konstytucja postanawiała: „Wykaz odpustów zostanie przejrzany w ten sposób, ażeby odpustami były obdarzone jedynie ważniejsze modlitwy i ważniejsze dzieła pobożności, miłosierdzia i pokuty" (n. 13). I to właśnie miało być dalszym krokiem na drodze odnowy praktyki odpustów. Ta odpowiedzialna praca przypadła w pierwszym rzędzie Penitencjarii Apostolskiej. Jej owocem stał się nowy Wykaz odpustów, promulgowany dekretem tejże Penitencjarii z dnia 29 czerwca 1968 roku. Treść Wykazu została udostępniona przez wydanie go w Drukarni Watykańskiej (podst. dz. cyt. s. 7). Wykaz ten przetłumaczono na język polski za pozwoleniem księdza Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego (dekret z dnia 2 czerwca 1969 roku) i został wydany drukiem w nakładzie 1380 + 25 egz. w 1970 r. Znalazł się on w efekcie jedynie w bibliotekach. Nie dotarł nawet do kapłanów, nie mówiąc już o wiernych. Istnieje duża niewiedza w tym temacie. Moglibyśmy pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym, aby skrócić ich męki oczyszczające i przyspieszyć niebo. Moglibyśmy pomóc sobie, aby uniknąć lub skrócić te męki i po śmierci nawet od razu znaleźć się w niebie, i żyć w radości wiecznej. Stąd rodzi się konieczność opracowania kwestii odpustów w formie łatwo dostępnej broszury, aby zakres informacji był jak najszerszy, aby dotarła ona „pod strzechy". Zdaję sobie sprawę, że ilość i różnorodność odpustów w historii Kościoła była nadmierna, zwłaszcza w średniowieczu, i to tak dalece, że była zgorszeniem dla niektórych. Było bardzo dużo sposobów zyskiwania odpustów. Traktowano je raczej „magicznie". Aktualnie wpadliśmy w drugą krańcowość. Wszelkie jednak skrajności zawsze są szkodliwe i powodują ogromne straty. Kościół w ostatnim czasie sta­ra się ustawić nas we właściwej postawie i podejściu do zyskiwania odpustów. Ze względu na zmienione warunki czasów większą wagę przypisuje się do czynności wykonywanej przez wiernego (operi operantis). Z tej racji nie wylicza się szeroko dzieł pobożności (opus operatum), jak gdyby oderwanych od życia chrześcijanina, lecz podaje się jedynie niewielką liczbę udzielania odpustów, przez które bardziej skutecznie zachęca się wiernego do prowadzenia życia doskonalszego i bardziej świętego. Usuwa się przez to „Rozłam między wyznawaną wiarą, a życiem codziennym, co występuje u wielu... łącząc ludzkie wysiłki: domowe, zawodowe, naukowe czy techniczne w jedną życiową syntezę z dobrami religijnymi, pod których najwyższym kierunkiem wszystko układa się na chwałę Boga" (por. Concilium Vati-canum II, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 43). Zatroszczono się o to, by raczej w większym stopniu uwzględnić życie chrześcijańskie i wypracowanie ducha modlitwy oraz pokuty, jak również praktykowanie cnót teologicznych niż -powtarzanie formuł i czynności (podst. dz. cyt. -s. 16 i 17). „Bóg jest miłością" (1 J 4, 8), jest miłosier­dziem. Nie może w żadnym wypadku przestać mnie kochać, chociażbym popełnił najcięższe grzechy i wielką ich liczbę. Gdyby chociaż na moment przestał mnie kochać, przestałby być Bogiem. Jest jednak również sprawiedliwością i to absolutną. Pan Jezus mówi, że nie wyjdzie człowiek z „więzienia" dopóki nie odda ostatniego grosza (por. Mt 5, 26). Gdyby Pan Bóg tolerował nawet najmniejszy grzech byłby współgrzesznikiem - jak na przykład wspólnik kradzieży złodziejem - a to jest absolutnie wykluczone. Sprawiedliwy Bóg musi ukarać, ale jako miłosierny pragnie nam przebaczyć: „On zrani, On także uleczy, skaleczy - i ręką swą własną uzdrowi" (Hi 5, 18). On ukarze jadowitymi wężami, ale równocześnie da możność uzdrawiania się tym, którzy się nawrócą (por. Lb 21, 4 nn). Pan Bóg zachęca nas słowami Pisma św., aby pomagać zmarłym. Święta jest myśl i pobożna, pamiętać o zmarłych i składać za nich ofiarę przebłagalną, aby zostali uwolnieni (por. 2 Mch 12, 43-45). Zachętą są również słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). Papież Leon X już na początu XVI wieku w obronie odpustów w Kościele katolickim wydał Bullę (Cumpostąuam, 1518 r.) z następującym sformułowaniem: „Aby nikt nie mógł powołać się na nieznajomość nauki Kościoła Rzymskiego odnośnie odpustów i ich skuteczności albo usprawiedliwiać się pozorem takiej niewiedzy, albo ratować się zmyślonym oświadczeniem... Dlatego wszyscy, tak żyjący, jak zmarli, którzy rzeczywiście te odpusty uzyskali, są uwolnieni od tak wielkiej kary doczesnej, należącej się według sprawiedliwości Bożej za ich uczynkowe grzechy, według miary odpowiadającej udzielonemu i otrzymanemu odpustowi. Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia przez sam fakt (ipso facto) ze społeczności wiernych" (z Kościoła). Ustanowiony przez Jezusa Chrystusa Kościół, który wypłynął z Jego przebitego Serca, jako bijące źródło miłosierdzia pragnie pomagać w uzyskiwaniu darowania kar w całości (odpust zupełny) lub w części (odpust cząstkowy) dla siebie i zmarłych. Wprawdzie „święta Matka Kościół wyrażając jak największą troskę o zmarłych znosząc jakikolwiek przywilej w tej materii, postanawia, że tymże zmarłym przychodzi się z pomocą w sposób najdoskonalszy przez każdą Mszę św." (konst. apost. Indulgentiarum doctrina - norma 20), to jednak pragnie, abyśmy także przy pomocy uzyskanych odpustów pomogli sobie i zmarłym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpusty - Ks. Zdzisław Pałubicki SJ

 • [Wydawnictwo Diecezjalne]

  Kategoria: Ozdoby. Modelarstwo. MajsterkowanieWysyłka: od ręki

  Prezentowany album zawiera całkiem nowe kompozycje przeznaczone na specjalne okazje jak: odpusty oraz inne uroczystości kościelne, prymicje, jubileusze. Znajdziemy tu także bukiety na stoły Pełen opis produktu 'Kompozycje kwiatowe Wokół Odpustów i uroczystości kościelnych' »

  Prezentowany album zawiera całkiem nowe kompozycje przeznaczone na specjalne okazje jak: odpusty oraz inne uroczystości kościelne, prymicje, jubileusze. Znajdziemy tu także bukiety na stoły kompozycje w koszach oraz inne warianty dekoracji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kompozycje kwiatowe Wokół Odpustów i uroczystości kościelnych

 • [HISTORIA IAGELLONICA]

  Kategoria: Historia średniowieczaWysyłka: od ręki

  Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest rola i znaczenie odpustów w Polsce i na Litwie w wiekach średnich. Ramy chronologiczne wyznaczają z jednej strony ? pierwszy dokument odpus... Pełen opis produktu 'Odpusty w Polsce średniowiecznej' »

  Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest rola i znaczenie odpustów w Polsce i na Litwie w wiekach średnich. Ramy chronologiczne wyznaczają z jednej strony ? pierwszy dokument odpustowy adresowany do wiernych w Polsce, z drugiej zaś ? krytyka praktyk odpustowych, do jakiej doszło w czasach reformacji (?) Skala występowania odpustów w Polsce średniowiecznej pozostawała dotąd nieznana. Aby zbadać rozmiar tego zjawiska, sporządzono szczegółowy katalog dokumentów odpustowych. Zamieszczony w aneksie na końcu pracy, stanowi podstawę wszystkich analiz. (...) W toku kwerend w archiwach i wydawnictwach źródłowych udało się zarejestrować 1611 dokumentów odpustowych. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów w oryginałach, kopiach, inne w regestach bądź inwentarzach. W przypadkach, kiedy oryginały uległy zniszczeniu bądź nie udało się do nich dotrzeć, wykorzystane zostały wzmianki w literaturze historycznej. W osobnym aneksie zestawiono formularze nadań odpustowych.(ze wstępu)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpusty w Polsce średniowiecznej

 • []

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J. Wain Autor John Wain Język polski Liczba stron 253 Wydawnictwo brak danych Typ publikacji Książka Stan używany Kod Pełen opis produktu 'OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J. Wain' »

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J. Wain Autor John Wain Język polski Liczba stron 253 Wydawnictwo brak danych Typ publikacji Książka Stan używany Kod
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J. Wain

 • [Książka i Wiedza. Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J.Wain Autor John Wain Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 409 Ciężar 0.51 Pełen opis produktu 'OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J.Wain' »

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J.Wain Autor John Wain Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 409 Ciężar 0.51
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW - J.Wain

 • [Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł Opowieść sprzedawcy odpustów J.Wain Autor John Wain Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 412 Ciężar 0.3 Pełen opis produktu 'Opowieść sprzedawcy odpustów J.Wain' »

  Tytuł Opowieść sprzedawcy odpustów J.Wain Autor John Wain Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 412 Ciężar 0.3
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opowieść sprzedawcy odpustów J.Wain

 • [KiW, Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW -J. Wain Autor J. Wain Język polski Oprawa miękka Liczba stron 412 Ciężar 0.36 kg Wydawnictwo Kiw, Pełen opis produktu 'OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW -J. Wain' »

  Tytuł OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW -J. Wain Autor J. Wain Język polski Oprawa miękka Liczba stron 412 Ciężar 0.36 kg Wydawnictwo Kiw,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o OPOWIEŚĆ SPRZEDAWCY ODPUSTÓW -J. Wain

 • [Księgarnia ŚW. WOJCIECHA]

  Kategoria: Prawo kościelne. Prawo wyznanioweWysyłka: od ręki

  Słowo "odpust" zawiera w sobie bardzo głęboką treść. Ma wymiar duchowy i dotyczy nie tylko naszego życia duchowego tu na ziemi, ale sięga również w rzeczywistość życia przyszłego, nadprzyrodzonego. Jest... Pełen opis produktu 'Prawo Kościoła na co dzień. Odpusty' »

  Słowo "odpust" zawiera w sobie bardzo głęboką treść. Ma wymiar duchowy i dotyczy nie tylko naszego życia duchowego tu na ziemi, ale sięga również w rzeczywistość życia przyszłego, nadprzyrodzonego. Jest darowaniem przez Kościół kary doczesnej za popełnione grzechy.W niniejszej publikacji podano podstawowe informacje na temat odpustu, jego historię, rodzaje, znaczenie dla każdego z nas oraz sposoby uzyskiwania tej łaski.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Kościoła na co dzień. Odpusty

 • []

  Kategoria: Książki i czasopisma / Religia i Filozofia / Religioznawstwo
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Kościoła na co dzień. Odpusty

 • [PROMIC]

  Kategoria: Rozmyślania religijneWysyłka: od ręki

  Czym są odpusty? Czy ktoś dzisiaj przywiązuje do nich jeszcze jakieś znaczenie? Czy może traktuje się je, jak chcą tego niektórzy, jako formę targowania się z Bogiem albo ofertę świętości Pełen opis produktu 'O odpustach' »

  Czym są odpusty? Czy ktoś dzisiaj przywiązuje do nich jeszcze jakieś znaczenie? Czy może traktuje się je, jak chcą tego niektórzy, jako formę targowania się z Bogiem albo ofertę świętości po obniżonej cenie? A może przeciwnie, pobudzają życie duchowe? Jeśli są impulsem wzrostu, co robić, aby je uzyskać? Jakie trzeba mieć wewnętrzne usposobienie, aby ten dar móc przyjąć?Istotą niniejszej książeczki, która została przygotowana w formie dialogu, są oficjalne dokumenty Kościoła.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O odpustach

 • [Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC]

  Kategoria: Książki/Religia/TeologiaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O odpustach

 • [TUM]

  Kategoria: Religia / Religioznawstwo

  Przyjmuje się, Ĺźe ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie moĹźna ich demonizować,... Pełen opis produktu 'O odpustach 500 lat później' »

  Przyjmuje się, że ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie można ich demonizować, gdyż nawiązywały do akademickiego obyczaju prowadzenia dysput naukowych. 500 lat po ich ogłoszeniu warto na nowo podjąć akademicką dyskusję z tezami Lutra. Ponieważ po raz pierwszy okrągła rocznica Reformacji będzie obchodzona ekumenicznie, dlatego ekumenicznie, z pomocą dokumentów będących owocem luterańsko – katolickich dialogów, trzeba podejść do Lutrowych tez.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o O odpustach 500 lat później

 • [TUM]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Religioznawstwo, nauki teologiczne

  Przyjmuje się, że ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie można ich demonizować, gdyż nawiązywały... Pełen opis produktu 'O odpustach 500 lat później' »

  Przyjmuje się, że ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie można ich demonizować, gdyż nawiązywały do akademickiego obyczaju prowadzenia dysput naukowych. 500 lat po ich ogłoszeniu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O odpustach 500 lat później

 • [TUM]

  Kategoria: ReligiaWysyłka: od ręki

  Przyjmuje się, że ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie można ich demonizować, gdyż nawiązywały... Pełen opis produktu 'O odpustach 500 lat później' »

  Przyjmuje się, że ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra dało początek Reformacji. Wygłoszone tezy trafiły w „nerw czasu”, jakim było pragnienie reformy Kościoła. Nie można ich demonizować, gdyż nawiązywały do akademickiego obyczaju prowadzenia dysput naukowych. 500 lat po ich ogłoszeniu warto na nowo podjąć akademicką dyskusję z tezami Lutra. Ponieważ po raz pierwszy okrągła rocznica Reformacji będzie obchodzona ekumenicznie, dlatego ekumenicznie, z pomocą dokumentów będących owocem luterańsko – katolickich dialogów, trzeba podejść do Lutrowych tez.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O odpustach 500 lat później

 • [Tum]

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O odpustach 500 lat później

 • [TUM]

  Kategoria: Książki>RóżneWysyłka: do 3 dni

  0x0072300900000000

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O Odpustach 500 Lat Później


CzaryMary.pl

Książki z dziedziny ezoteryki i rozwoju duchowego oraz samodoskonalenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.04.2006
ciszak, sotis, magoiagni, khadi, cosmoveda, victor 11, pphu victor 11, hesh, eco cosmetics, dabur
Produkty w ofercie: 10993
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, espe
Produkty w ofercie: 4855
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Wierzymy.pl

Literatura o tematyce religijnej i społeczno-historycznej oraz dewocjonalia, sprzęty liturgiczne i pomoce katechetyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2008
edycja Świętego pawła, wdid w sandomierzu, wyd. aa, esprit, wyd. Św. wojciecha, espe, w drodze, wyd. karmelitów bosych, wyd. księży marianów, wam
Produkty w ofercie: 3504
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 3504
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 137225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137225
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, imports, universal music, warner music, sony music, essential media afw, sbme special mkts., egmont, helion, zielona sowa
Produkty w ofercie: 2814068
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122066
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2