Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Impuls]

  Kategoria: Książki / Pedagogika i dydaktyka

  Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i zało... Pełen opis produktu 'Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ' »

  Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części pracy odsłania fenomenologiczne aspiracje w naukach społecznych. Efektem pracy jest podjęta próba aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice. Praca jawi się jako jedna z niewielu prac tego typu w pedagogice polskiej i wpisuje się w coraz szerzej reprezentowany motyw budowania pedagogiki w tzw. perspektywie podmiotowej. Punktem wyjścia swojej rozprawy Andrzej Ryk czyni przekonanie, że: O ile fenomenologia nie jest obca dla profesjonalistów z dziedziny filozofii, o tyle nie jest już tak, jeśli chodzi na przykład o pedagogów. Powtarza to we wstępie dwukrotnie, przy czym niniejszy akapit jest tego najsilniejszym akcentem: Dlaczego więc fenomenologia? Po pierwsze dlatego, że choć sam kierunek jest na scenie filozofii już ponad sto lat to ciągle jest mało znany i rozumiany – szczególnie w środowisku pedagogów. Zarówno teoretyków jak i praktyków. Po drugie wydaje się, że wciąż istnieje w polskiej pedagogice niedosyt opracowań, monografii czerpiących z dorobku filozofii jako takiej. Ta swoista „czarna dziura” - jak wiemy - jest z jednej strony wynikiem okresu ideologicznego „zamrożenia” pedagogicznego pluralizmu, z drugiej zaś strony, wyraża chyba wciąż zbyt niski stan kultury filozoficznej wśród pedagogów. Po trzecie fenomenologia jest jednym z kierunków reprezentujących tzw. przełom antypozytywistyczny w nauce i kulturze. Jej znaczenie jest dla współczesnego rozwoju rozumienia tożsamości wiedzy fundamentalne. Próba więc uchwycenia najważniejszych „przyczółków” myślenia fenomenologicznego wydaje się być ważna i istotna z punktu widzenia podnoszenia ogólnohumanistycznej kultury pedagogicznej. [...] z recenzji prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego SPIS TREŚCI: Wstęp I. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla jako nauka pewna i ścisła 1. Fenomenologia jako odpowiedź na zbłąkany racjonalizm pozytywizmu 2. Fenomenologiczny genesis 3. Husserlowski kartezjanizm 4. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla 5. Próba rekapitulacji – wydobycia najważniejszych wyznaczników fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla 6. Wybrane oceny transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla II. Wokół myśli Edmunda Husserla – wybrane egzemplifikacje 1. Diltheyowski świat życia 2. Istota aktów wczucia Edyty Stein 3. Hermeneutyka jestestwa Martina Heideggera 4. Hermeneuta myśli Edmunda Husserla – Roman Ingarden 5. Fenomenologia Edmunda Husserla według Józefa Tischnera 6. Maurice’a Merleau-Ponty’ego fenomenologia percepcji 7. Hans-Georg Gadamer a Edmund Husserl III. Fenomenologiczne inspiracje w naukach społecznych 1. Fenomenologiczne inspiracje w socjologii 2. Fenomenologiczne inspiracje w psychologii według Amadeo Giorgiego i Clarka E. Moustakasa 3. Fenomenologiczne inspiracje w pedagogice – wybrane ujęcia IV. Własne poszukiwania możliwości aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice 1. Podstawowe założenie teoretyczne2. Założenia metodologii badawczej w pedagogice fenomenologicznej 3. Etapy badania przeprowadzonego w perspektywie fenomenologicznej 4. Kierunki badań w perspektywie fenomenologii Edmunda Husserla Wnioski i zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis schematów
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ

 • [Aletheia]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Niemiecki filozof Hermann Schmitz (ur. 1928) zaprojektował swoją Nową Fenomenologię w latach 70. XX wieku. Z perspektywy „ja-tu-teraz” starał się w licznych dziełach, do których niniejsze może... Pełen opis produktu 'Nowa Fenomenologia' »

  Niemiecki filozof Hermann Schmitz (ur. 1928) zaprojektował swoją Nową Fenomenologię w latach 70. XX wieku. Z perspektywy „ja-tu-teraz” starał się w licznych dziełach, do których niniejsze może służyć za wprowadzenie, rozwijać fenomenologię wychodzącą od bezpośredniego doświadczenia. Schmitz rezygnuje z heroicznych aktów „redukcji” Husserla, nie wierzy bowiem w możliwość takiego dotarcia do „czystej” świadomości, rezygnuje z wszelkiego transcendentalizmu, a nawet z idei samej świadomości. W duchu nowoczesnej powojennej fenomenologii wyprowadza swój opis rzeczywistości z empirycznych doświadczeń. Badania Schmitza są niezwykle interesujące, odkrywają bowiem całe obszary pierwotnego doświadczenia zapomniane lub pomijane przez klasycznych fenomenologów skupionych głównie na postrzeganiu. Odkrywa sferę „pierwotnej obecności”, sił i uczuć, które nas w powszednim doświadczeniu nachodzą i determinują. Znajduje na przykład całą mnogość „przestrzeni”, które nie mają nic wspólnego z dogmatycznie przez nas przyjmowaną przestrzenią euklidesową. Wszystko zaczyna się od ciała w jego tu-teraz poprzedzającym wszelką teoretyczną dychotomię spod znaku dusza–ciało, a także cały historycznie ukształtowany schematyzm. „Zwracając” go historii, mamy dotrzeć do „rzeczywistego życia” człowieka – zgodnie z prastarym marzeniem każdego filozofa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowa Fenomenologia

 • [Nomos]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię w taki sposób, w jaki jawi się ona w swoich zmiennych przejawach życia Pełen opis produktu 'Fenomenologia religill' »

  Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię w taki sposób, w jaki jawi się ona w swoich zmiennych przejawach życia. (...) Fenomenologia religii stara się przedstawić ogólny obraz wszystkich zmieniających się form religii, dzięki czemu stanowi systematyczne uzupełnienie historii religii. Historia religii przedstawia analizę historyczną, zaś fenomenologia dostarcza syntezy systematycznej. W teorii owa linia graniczna między powyższymi dwoma działami religioznawstwa przedstawia się jasno i klarownie, jednakże w praktyce wszelkie granice muszą pozostać płynnymi, bowiem nie zawsze jesteśmy w stanie właściwie sklasyfikować każde zjawisko, nie przedstawiając przy tym pewnych analiz historycznych i faktów o charakterze porównawczym. Wyniki badań prowadzonych metodą systematyczną oraz historyczną często muszą się wzajemnie uzupełniać. Na kartach niniejszej książki czytelnik niejednokrotnie zetknie się z różnymi obserwacjami oraz wskazówkami, które mają wartość obowiązującą zarówno dla fenomenologii, jak i dla historii religii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia religill

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Najważniejsze dzieło teoretyczne Jüngera – prorocze i pionierskie. Jego echa odnaleźć można u Heideggera, Deleuze’a, Baudrillarda czy Virilio, teoretyków społeczeństwa masowego. Lektura daje możliwość... Pełen opis produktu 'Wielcy filozofowie. Tom 18. Fenomenologia ducha część 2. Hegel' »

  Najważniejsze dzieło teoretyczne Jüngera – prorocze i pionierskie. Jego echa odnaleźć można u Heideggera, Deleuze’a, Baudrillarda czy Virilio, teoretyków społeczeństwa masowego. Lektura daje możliwość obcowania z niezwykłym stylem autora w wywodzie poddanym rygorowi i zasadzie konsekwencji, lecz przy tym wybitnie oryginalnym pojęciowo (charakterystyczne pojęcia, które wprowadza, to np. „strefa elementarna” czy „totalna mobilizacja”). Książka przynosi całościową teorię nowoczesności. Penetruje fascynujące obszary ontologii społecznej, filozofii techniki, historii politycznej i antropologii nowoczesności. Bezpośrednią inspiracją dzieła była I wojna światowa i jej następstwa. Jünger już w 1932 roku przepowiadał zmierzch społeczeństwa mieszczańskiego. Tytułowy robotnik to aktywna siła i ucieleśnienie najważniejszego rysu nowej epoki, w której panować będzie „totalny prymat pracy”. Konserwatywny Jünger rozwinął tu paradoksalnie teorię Marksa. Wszystko staje się formą pracy: wojna,wypoczynek, poznanie. Autor ukazał też koniec epoki indywiduum i masy – dwóch fenomenów, które cechują jego zdaniem raczej klasyczne społeczeństwo XIX wieku niż świat współczesny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wielcy filozofowie. Tom 18. Fenomenologia ducha część 2. Hegel

 • Nowa Fenomenologia w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,20 zł
  38,00 zł

  [aletheia]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >FilozofiaWysyłka: od ręki

  Niemiecki filozof Hermann Schmitz (ur. 1928) zaprojektował swoją Nową Fenomenologię w latach 70. XX wieku. Z perspektywy „ja-tu-teraz” starał się w licznych dziełach, do których niniejsze może... Pełen opis produktu 'Nowa Fenomenologia' »

  Niemiecki filozof Hermann Schmitz (ur. 1928) zaprojektował swoją Nową Fenomenologię w latach 70. XX wieku. Z perspektywy „ja-tu-teraz” starał się w licznych dziełach, do których niniejsze może służyć za wprowadzenie, rozwijać fenomenologię wychodzącą od bezpośredniego doświadczenia. Schmitz rezygnuje z heroicznych aktów „redukcji” Husserla, nie wierzy bowiem w możliwość takiego dotarcia do „czystej” świadomości, rezygnuje z wszelkiego transcendentalizmu, a nawet z idei samej świadomości. W duchu nowoczesnej powojennej fenomenologii wyprowadza swój opis rzeczywistości z empirycznych doświadczeń. Badania Schmitza są niezwykle interesujące, odkrywają bowiem całe obszary pierwotnego doświadczenia zapomniane lub pomijane przez klasycznych fenomenologów skupionych głównie na postrzeganiu. Odkrywa sferę „pierwotnej obecności”, sił i uczuć, które nas w powszednim doświadczeniu nachodzą i determinują. Znajduje na przykład całą mnogość „przestrzeni”, które nie mają nic wspólnego z dogmatycznie przez nas przyjmowaną przestrzenią euklidesową. Wszystko zaczyna się od ciała w jego tu-teraz poprzedzającym wszelką teoretyczną dychotomię spod znaku dusza–ciało, a także cały historycznie ukształtowany schematyzm. „Zwracając” go historii, mamy dotrzeć do „rzeczywistego życia” człowieka – zgodnie z prastarym marzeniem każdego filozofa....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowa Fenomenologia

 • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Klaus Held - O Byciu i WydarzeniuPiotr Łaciak - O oczywistości wedle HusserlaWłodzimierz Lorenc - O Heideggerowskiej "faktyczności"Marek Maciejczak - O intencjonalnej obecności Kronika / Recenzje i om... Pełen opis produktu 'Fenomenologia nr 5/2007' »

  Klaus Held - O Byciu i WydarzeniuPiotr Łaciak - O oczywistości wedle HusserlaWłodzimierz Lorenc - O Heideggerowskiej "faktyczności"Marek Maciejczak - O intencjonalnej obecności Kronika / Recenzje i omówienia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia nr 5/2007

 • [UAM]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  RozprawyMICHAEL GROßHEIM: Fenomenologia wrażliwościFERDINAND FELLMANN: Miłość i seksualność w ludzkim samorozumieniuMICHAEL GROßHEIM: Od kultury komisarza Maigreta do kultury Sherlocka Holmes... Pełen opis produktu 'Fenomenologia nr 8/2010' »

  RozprawyMICHAEL GROßHEIM: Fenomenologia wrażliwościFERDINAND FELLMANN: Miłość i seksualność w ludzkim samorozumieniuMICHAEL GROßHEIM: Od kultury komisarza Maigreta do kultury Sherlocka Holmesa. Fenomenologiczne pojęcie sytuacji jako podstawa krytyki (współczesnej) kulturyANNA KOTŁOWSKA: Fenomenologiczna myśl antropologiczna Edyty SteinWERNER KOGGE: Heidegger, Dreyfus i pytanie o etykę tego, co techniczneWŁODZIMIERZ LORENC: Próba powiązania troski o siebie z otwarciem na innych w filozoficznych poglądach Hansa- -Georga GadameraMAŁGORZATA KOWALSKA: Uwagi o fenomenologicznej filozofii historii (na marginesie myśli Husserla, Sartre'a, Merleau-Ponty'ego i, całkiem pobocznie, Heideggera)Recenzje i omówieniaWITOLD PŁOTKA: Husserlowskie badania nad teorią sąduDARIUSZ BĘBEN: O słowniku pojęć HusserlaDARIUSZ BĘBEN: Jana Patočki fenomenologia asubiektywna a problem dziejów filozofiiSVEN SELLMER: Fenomenologia kobiecej cielesnościMAGDALENA RADEMACHER: Hans-Georg Gadamer - świadek minionego stuleciaMAGDALENA RADEMACHER: Bernharda Waldenfelsa rozważania o granicach i obcościKronikaWITOLD PŁOTKA: Workshop Phänomenologie w KoloniiWITOLD PŁOTKA: Konferencja "Husserl Circle" w Nowym JorkuDARIUSZ BĘBEN: Stowarzyszenie fenomenologiczne im. Jana Patočki w RzeszowiePIOTR JAKUBOWSKI: Fenomen ducha EuropyROBERT PIŁAT: Po kryzysie. Fenomenologia wobec znaków czasu (9. Konferencja PTFen w Warszawie)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia nr 8/2010

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Religia i religioznawstwo

  . Zmarł 26 października1996 roku w Sztokholmie. [ze wstępu Henryka Hoffmanna] Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię... Pełen opis produktu 'Geo Widengren FENOMENOLOGIA RELIGII' »

  Geo Widengren urodził się 24 kwietnia 1907 roku w Sztokholmie. Studiował w Uppsali języki i religie semickie i irańskie pod kierunkiem Samuela Henrika Nyberga (1889-1974), który wywarł nań spory wpływ zwłaszcza w zakresie studiów iranistycznych. Ten wybitny szwedzki uczony był przez wiele dziesięcioleci czołową postacią uppsalskiej szkoły orientalistycznej. Był uznanym specjalistą w zakresie religii Bliskiego Wschodu, judaizmu, islamu, gnozy oraz religii starożytnej Persji, wielkim autorytetem w dziedzinie mazdeizmu, zaratusztrianizmu i mitraizmu, a w szczególności – manicheizmu. Zaliczany jest do grona czołowych historyków porównawczych religii i fenomenologów religii, przy czym odnośnie do jego kompetencji powszechnie podkreśla się rzetelne przygotowanie historyczne i (zwłaszcza) językoznawcze. Zmarł 26 października1996 roku w Sztokholmie. [ze wstępu Henryka Hoffmanna] Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię w taki sposób, w jaki jawi się ona w swoich zmiennych przejawach życia. (...) Fenomenologia religii stara się przedstawić ogólny obraz wszystkich zmieniających się form religii, dzięki czemu stanowi systematyczne uzupełnienie historii religii. Historia religii przedstawia analizę historyczną, zaś fenomenologia dostarcza syntezy systematycznej. W teorii owa linia graniczna między powyższymi dwoma działami religioznawstwa przedstawia się jasno i klarownie, jednakże w praktyce wszelkie granice muszą pozostać płynnymi, bowiem nie zawsze jesteśmy w stanie właściwie sklasyfikować każde zjawisko, nie przedstawiając przy tym pewnych analiz historycznych i faktów o charakterze porównawczym. Wyniki badań prowadzonych metodą systematyczną oraz historyczną często muszą się wzajemnie uzupełniać. Na kartach niniejszej książki czytelnik niejednokrotnie zetknie się z różnymi obserwacjami oraz wskazówkami, które mają wartość obowiązującą zarówno dla fenomenologii, jak i dla historii religii. [fragment książki str. 13, 14]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geo Widengren FENOMENOLOGIA RELIGII

 • [UAM]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  w tekście filozoficznymPIOTR ŁACIAK: Status podmiotowości w fenomenologii HusserlaMARIA MAŁGORZATA BARANOWSKA: Człowiek jako osoba duchowa w ujęciu Maxa ScheleraWITOLD PŁOTKA: Geneza rozumu:... Pełen opis produktu 'Fenomenologia nr 7/2009' »

  RozprawyJEAN-LUC MARION: Granice fenomenalnościIWONA LORENC: Obraz w ujęciu fenomenologicznym i antropologicznym (Merleau-Ponty, Belting)ANDRZEJ ZALEWSKI: świadomość intencjonalna modelowana w tekście filozoficznymPIOTR ŁACIAK: Status podmiotowości w fenomenologii HusserlaMARIA MAŁGORZATA BARANOWSKA: Człowiek jako osoba duchowa w ujęciu Maxa ScheleraWITOLD PŁOTKA: Geneza rozumu: nowy wymiar racjonalizmu w fenomenologii HusserlaADAM WĘGRZECKI: Perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznejRecenzje i omówieniaDARIUSZ BĘBEN: Fink i jego dziełoKS. GRZEGORZ MALINOWSKI: Husserliana XXXIX: D/e LebensweltANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Barbara Merker. Rozumienie wedle Heideggera i wedle BrandomaANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Donatella Di Cesare. Gadamera portret filozoficznyKronikaANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Fenomenologia i antropologia filozoficznaMARCELA KOŚCIAŃCZUK: Fenomen słowaANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Hermeneutyka wobec wyzwań etycznychANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: 150. rocznica urodzin Edmunda HusserlaANDRZEJ LEDER, ROBERT PIŁAT: Konferencja "Husserl Circle" w ParyżuANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Filosofia come scienza rigorosaSVEN SELLMER: Fenomenologia jako podstawa krytyki kultury -sympozjum w Rostocku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia nr 7/2009

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Wprowadzenie Drogi Czytelniku!Nowa Fenomenologia [2]JENS SOENTGEN: Ukryta rzeczywistość. Wprowadzenie do Nowej Fenomenologii Hermanna SchmitzaFERDINAND FELLMANN: Uczucia w historiach... Pełen opis produktu 'Fenomenologia 3/2005' »

  Wprowadzenie Drogi Czytelniku!Nowa Fenomenologia [2]JENS SOENTGEN: Ukryta rzeczywistość. Wprowadzenie do Nowej Fenomenologii Hermanna SchmitzaFERDINAND FELLMANN: Uczucia w historiach a Nowa FenomenologiaAktualność Husserla [2]ANDRZEJ LISAK: Czy możemy mówić o nieaktualności HusserlaPAWEŁ DYBEL: Idea fenomenologii jako opisu "samych rzeczy" u Husserla i HeideggeraKATARZYNA SLOWIKOVA: Struktura przeżywania jako struktura świadomości czasuANNA GRZEGORCZYK: Fides i rat/o u Edmunda Husserla według Edyty SteinPrezentacjeADOLF REINACH: O fenomenologiiWOJCIECH ŻEŁANIEC: Adolf Reinach, nota biograficznaANDRZEJ PÓŁTAWSKI: Personalistyczny realizm Roberta SpaemannaRecenzjeMATEUSZ BONECKI: Pomiędzy stylem a etosem, czyli co stoi za plecami ogólności i spójności?ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Tolerancja w pluralistycznym świecie życiaJAKUB DURAJ: Filozofia jako hermeneutyka", czyli o pożytkach z poszukiwańTHOMAS ROLF: Przyczynki do fenomenologii percepcjiTHOMAS ROLF: Podmiotowość-odpowiedzialność--prawda. Nowe aspekty fenomenologii Edmunda HusserlaKronikaHANS RAINERSEPP: Rozwój, stan i perspektywy międzynarodowego ruchu fenomenologicznegoKonferencja "Co to jest fenomenologia?"Konkurs Ogłoszenie o konkursie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia 3/2005

 • [ALETHEIA]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciu Tezy średniowiecznej ontologii Teza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie ducha Pytanie... Pełen opis produktu 'Podstawowe problemy fenomenologii' »

  Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciu Tezy średniowiecznej ontologii Teza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie ducha Pytanie ontologii fundamentalnej o sens bycia w ogóle
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawowe problemy fenomenologii

 • [Aletheia]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Filozofia i socjologia/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawowe problemy fenomenologii

 • [ALETHEIA]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciuTezy średniowiecznej ontologiiTeza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie duchaPytanie ontologii... Pełen opis produktu 'Podstawowe problemy fenomenologii' »

  Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciuTezy średniowiecznej ontologiiTeza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie duchaPytanie ontologii fundamentalnej o sens bycia w ogóle
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawowe problemy fenomenologii

 • [Oficyna Naukowa]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Poszczególne rozdziały w założeniu mają w sobie coś z programu. Ich kolejność odpowiada kolejnym etapom kształtowania się fenomenologii obcego, toteż można je czytać jako wprowadzenia albo ko... Pełen opis produktu 'Podstawowe motywy fenomenologii obcego' »

  Poszczególne rozdziały w założeniu mają w sobie coś z programu. Ich kolejność odpowiada kolejnym etapom kształtowania się fenomenologii obcego, toteż można je czytać jako wprowadzenia albo komentarze do obszerniejszych prac, które już zostały napisane.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawowe motywy fenomenologii obcego

 • [Oficyna Naukowa]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Przygotowane przez Oficynę Naukową wydanie książki Natalie Depraz jest pierwszą udostępnioną po polsku pracą tej wybitnej przedstawicielki współczesnej fenomenologii francuskiej, mającej w sw... Pełen opis produktu 'Zrozumieć Fenomenologię' »

  Przygotowane przez Oficynę Naukową wydanie książki Natalie Depraz jest pierwszą udostępnioną po polsku pracą tej wybitnej przedstawicielki współczesnej fenomenologii francuskiej, mającej w swym dorobku zarówno prace propedeutyczne z zakresu fenomenologii, jak i nowatorskie przedsięwzięcia badawcze o charakterze interdyscyplinarnym. Omawiana praca jest nie tylko podręcznikowym kompendium informacji o pewnym kierunku filozofii, lecz twórczym i przejrzystym, a zarazem zwięzłym i uwzględniającym aktualny stan badań uporządkowaniem i przedstawieniem - w aspekcie rzeczowym i historycznym - zagadnienia doświadczenia i jego opisu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrozumieć Fenomenologię

 • [Oficyna Naukowa]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Poszczególne rozdziały w założeniu mają w sobie coś z programu. Ich kolejność odpowiada kolejnym etapom kształtowania się fenomenologii obcego, toteż można je czytać jako wprowadzenia albo ko... Pełen opis produktu 'Podstawowe motywy fenomenologii obcego' »

  Poszczególne rozdziały w założeniu mają w sobie coś z programu. Ich kolejność odpowiada kolejnym etapom kształtowania się fenomenologii obcego, toteż można je czytać jako wprowadzenia albo komentarze do obszerniejszych prac, które już zostały napisane.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawowe motywy fenomenologii obcego

 • [IFiS PAN]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: od ręki

  Książka Wojciecha Starzyńskiego jest głęboką i fundamentalną monografią, w której autor bada obecność i wpływ neokartezjanizmu we współczesnej fenomenologii francuskiej (J. P. Sartre, M. Merl... Pełen opis produktu 'Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej' »

  Książka Wojciecha Starzyńskiego jest głęboką i fundamentalną monografią, w której autor bada obecność i wpływ neokartezjanizmu we współczesnej fenomenologii francuskiej (J. P. Sartre, M. Merleau-Ponty, E. Levinas, M. Henry, J. L. Marion). Tak zaplanowana monografia jest nowatorskim przedsięwzięciem badawczym nie tylko w obszarze nauki polskiej. Choć bowiem powstały ważne artykuły na temat wpływu filozofii Kartezjusza na E. Husserla, czy innych francuskich fenomenologów, to nie powstała dotąd całościowa monografia tego zagadnienia, podejmująca badania obecności głównych wątków kartezjanizmu w fenomenologii francuskiej. Wątki te nazywa autor za E. Husserlem ?drogami kartezjańskimi? lub ?neokartezjanizmem?. [?] Wojciech Starzyński wykonał w swej monografii olbrzymią i rzetelną pracę naukową, ukazującą w zniuansowany sposób obecność kartezjańskich wątków we współczesnej fenomenologii francuskiej. Jest to monografia nie tylko z dziedziny historii filozofii, ukazująca ciągłość i życie istotnych idei. Rozrysowuje ona ponadto mapę najistotniejszych problemów metafizyki, epistemologii i filozofii człowieka w XX wieku. Jest przykładem rzetelności metodologicznej, która wychodząc od aktualnego stanu badań recepcji kartezjanizmu w fenomenologii francuskiej XX wieku, w oparciu o teksty źródłowe, posuwa daleko naprzód i rozwija ten stan badań. Do książki Starzyńskiego będzie można się odwoływać jak do milowego słupa zarówno w pogłębianiu, jak i poszerzaniu tych badań.(z recenzji)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej

 • Fenomenologie Socjologia versus pedagogika w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  27,00 zł
  30,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki humanistyczne >FilozofiaWysyłka: od ręki

  Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego.Od czasów wydania Fenomenologii a socjologii, pracy zbiorowej pod redakcją Z. Krasnodębskiego, upłynęło ponad dwadzieścia lat. Zdaniem A. Nowaka, istnieje... Pełen opis produktu 'Fenomenologie Socjologia versus pedagogika' »

  Głos twierdzeń zawartych w książce to owoc nieraz żmudnych, zawsze intensywnych, podejmowanych z ferworem debat, polemik, konsultacji odbywanych w Instytutach Socjologii, Filozofii oraz Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego.Od czasów wydania Fenomenologii a socjologii, pracy zbiorowej pod redakcją Z. Krasnodębskiego, upłynęło ponad dwadzieścia lat. Zdaniem A. Nowaka, istnieje paląca potrzeba odrestaurowania naukowej episteme w przedmiocie socjologicznych fenomenologii. My, jako autorzy tej książki, interpretujemy tę przytomną konstatację A. Nowaka, jako zaproszenie do nadania socjologicznym fenomenologiom nowego kształtu teoretycznego, sproblematyzowania ich podstaw, wzbogacenia o oryginalne konstrukcje empiryczne – nie zaś wyłącznie uzupełnienie kwestii wówczas zaniechanych czy potraktowanych zdawkowo, choć i to istotne.Niezależnie od imponderabiliów analiz teoriopoznawczych, które spełni ów teks, niedopuszczającym pola widzenia autorów celem studiów jest uprzystępnienie fenomenologii jako formacji intelektualnej nieenigmatycznej, a już na pewno nieezoterycznej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologie Socjologia versus pedagogika

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Fenomenologia jest humanizmemFenomen pytania w perspektywie fenomenologiiŚwiadomość i realnośćRecepcja Husserla w Polsce - próba periodyzacjiIdentitat und Tradition. Zwischen Hermeneutik und Pełen opis produktu 'Fenomenologia 10/2012' »

  Fenomenologia jest humanizmemFenomen pytania w perspektywie fenomenologiiŚwiadomość i realnośćRecepcja Husserla w Polsce - próba periodyzacjiIdentitat und Tradition. Zwischen Hermeneutik und PhanomenologieGadamers Kritik der Heideggerschen DichtungsauslegungRelacja hermaneutyki filozoficznej i filozofii hermeneutycznej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomenologia 10/2012

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Pozostaje problem rzeczywisty i pierwszoplanowy: co znaczy być człowiekiem. Nazwa - Przyczynek do fenomenologii życia Autor - Ryszard Liberkowski Oprawa - Miękka ... Pełen opis produktu 'Przyczynek do fenomenologii życia - Ryszard Liberkowski' »

  Opis - Nieobliczalność towarzyszy naszym wyborom w sposób często prozaiczny, gdy podejmujemy decyzje analogicznie do maszyn prorokujących. Wyobraźmy sobie na przykład, że idziemy przed siebie drogą w nieznane. Dochodzimy do rozstaju i stajemy przed dylematem wyboru, iść w lewo czy w prawo. Zasięgamy rady maszyny, którą jest kostka, przygotowana uprzednio na taką akurat ewentualność, gdyż miast liczby kropek na swoich bokach od 1 do 6, ma na każdym z nich tylko 1 bądź 2 (oczywiście kostka mogłaby być tradycyjna, ale skomplikowałoby to nasze obliczenia w takiej sytuacji). Rzucamy nią, postanawiając, iż w przypadku gdy wypadnie 1, idziemy w lewo, co jednocześnie znaczy, że gdy wypadnie 2 - w prawo. Po otrzymaniu wyniku możemy oczywiście powiedzieć, iż wyboru za nas dokonała maszyna lub los. Mogliśmy sami dokonać wyboru, ale po pierwsze, w tak prostej sytuacji, bez dodatkowych danych co do ewentualnych preferencji wyniku, czyli celu, w jakim podejmujemy działanie, byłoby to trwało nie wiedzieć jak długo, po drugie.zaś, świadomi ewentualnych przykrych niespodzianek, czekających nas na którejś z dróg, których występowania nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zdajemy się na los. Dokonujemy jednak wyboru przez podjęcie decyzji o użyciu kostki i znaczeniu uzyskanego wyniku (po którym zresztą także możemy zmienić decyzję). Stajemy zatem jak w obliczu zakładu Pascala (nawet możemy sobie dopowiedzieć, iż u kresu którejś z dróg obiecuje Prawda), który dopowiada: musisz się założyć, ponieważ jesteś człowiekiem, lub owej sytuacji odpowiedzi na pytanie, czy warto się ożenić, gdy bodaj stoik zapytany o to odpowiada: cokolwiek zrobisz, będziesz tego żałował. W gruncie rzeczy wybór schodzi na dalszy plan, pozostaje w zawieszeniu jako permanentna możliwość podjęcia decyzji lub jako odwieczne istnienie woli. Pozostaje problem rzeczywisty i pierwszoplanowy: co znaczy być człowiekiem. Nazwa - Przyczynek do fenomenologii życia Autor - Ryszard Liberkowski Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza Kod ISBN - 9788370920937 Kod EAN - 9788370920937 Rok wydania - 2007 Seria wydawnicza - Pisma Filozoficzne Ilość stron - 204 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przyczynek do fenomenologii życia - Ryszard Liberkowski


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166969
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166969
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 96035
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, egmont, olesiejuk, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, zielona sowa, muza, bellona
Produkty w ofercie: 221170
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, bellona, olesiejuk, zysk i s-ka, helion, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 110849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 110849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 1337863
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 153182
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, amber
Produkty w ofercie: 320465
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 320465
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2