Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [IMPULS]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: od ręki

  Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia ? seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością,... Pełen opis produktu 'Seks i niepełnosprawność ? doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną' »

  Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia ? seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę, zaniedbywana przez lata kwestię.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Seks i niepełnosprawność ? doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię. Nazwa - Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autor -... Pełen opis produktu 'Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Kijak Remigiusz J.' »

  Opis - Wydanie 2009r. Oprawa miękka. Strony 312. Format 16,0x23,5cm. Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia - seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię. Nazwa - Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autor - Kijak Remigiusz J. Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788375874006 Kod EAN - 9788375874006 Wydanie - 2 Rok wydania - 2010 Język - polski Format - 16.0x23.5cm Ilość stron - 308 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2010-01-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Kijak Remigiusz J.

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Autorka dokonała postępu dla naszej nauki w tej problematyce przez podjęcie próby oceny poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy uwzględ... Pełen opis produktu 'Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim' »

  Autorka dokonała postępu dla naszej nauki w tej problematyce przez podjęcie próby oceny poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy uwzględnieniu związku, jaki zachodzi pomiędzy umiejętnością różnicowania przez nie dźwięków awerbalnych i werbalnychm przy czym daje predylekcje praktyczne. Spis treści: Wprowadzenie 1. Pojęcie percepcji słuchowej 1.1. Dźwięk jako bodziec w procesie percepcji słuchowej 1.1.1. Pojęcie dźwięku 1.1.2. Cechy dźwięku 1.1.3. Dźwięki mowy w procesie porozumiewania się 1.1.3.1. Znak językowy 1.1.3.2. Wytwarzanie dźwięków mowy 1.1.3.3. Rodzaje słuchu mownego 1.2. Percepcja słuchowa a słuchowa kompetencja komunikacyjna 1.3. Neurofizjologiczne podłoże procesu percepcji słuchowej 1.3.1. Ucho ludzkie a odbiór dźwięków (fizjologia słyszenia) 1.3.2. Ośrodkowa droga słuchowa 1.3.3. Prawa i lewa półkula mózgu w procesie przetwarzania bodźców słuchowych w świetle badań z zakresu neuronauki 1.3.4. Związek przetwarzania sygnałów awerbalnych i werbalnych w integracyjnym modelu percepcji słuchowej 2. Rozwój percepcji słuchowej 2.1. Rozwój słuchu w okresie prenatalnym 2.2. Słuch absolutny niemowląt 2.2.1. Metody badania percepcji słuchowej a dowody na istnienie słuchu absolutnego niemowląt 2.2.2. Tłumienie funkcji słuchu absolutnego i specjalizacja słuchu mownego u niemowląt 2.3. Mowa matczyna a rozwój percepcji słuchowej dziecka w okresie niemowlęcym 2.4. Percepcja słuchowa a rozwój mowy dziecka w okresie poniemowlęcym 2.5. Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w okresie przedszkolnym 2.6. Wykorzystanie muzyki w procesie rozwoju percepcji słuchowej dziecka 2.6.1. Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 2.6.2. Związek percepcji muzyki z rozwojem mowy w świetle badań z zakresu muzykologii i surdologopedii 2.6.3. Logorytmika jako metoda wykorzystująca elementy działalności muzyczno-ruchowej w procesie stymulacji rozwoju kompetencji lingwistycznej dzieci 3. Zaburzenia percepcji słuchowej 3.1. Etiologia zaburzeń 3.2. Zaniedbanie środowiskowe jako czynnik sprzyjający powstawaniu zaburzeń  percepcji słuchowej 3.3. Możliwość wykorzystania metody Tomatisa w usprawnianiu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4. Rola środowiska w stymulowaniu procesu percepcji słuchowej dziecka z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu lekkim 4.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2. Szkoła jako miejsce rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w świetle koncepcji „pedagogiki miejsca” 4.2.1. Warunki akustyczne klasy szkolnej 4.2.2. Interakcje rówieśnicze jako socjosfera rozwoju słuchowej kompetencji komunikacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2.3. Kompetencje nauczyciela a możliwości rozwoju percepcji słuchowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.2.4. Wykorzystanie zajęć muzyczno-ruchowych w klasie szkolnej warunkiem rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 5. Metodologia badań 5.1. Metodologiczne założenia badań własnych 5.2. Cel badań 5.3. Problemy badawcze 5.4. Hipotezy i ich uzasadnienie 5.5. Metody analizy statystycznej 5.6. Zmienne i ich operacjonalizacja 5.7. Wskaźniki zmiennych 5.8. Metody badań, narzędzia badawcze 5.9. Osoby badane 5.10. Realizacja badań 5.11. Kontrola zmiennych zakłócających 6. Anali za wynik ów badań własnych 6.1. Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 6.1.1. Percepcja dźwięków awerbalnych (muzycznych) 6.1.2. Percepcja dźwięków mowy 6.1.3. Związek percepcji dźwięków awerbalnych (muzycznych) z percepcją dźwięków mowy 7. Stopień stymulacji słuchowej kompetencji komunikacyjnej dzieci z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu lekkim w klasach integrac yjn ych i specjalnych 8. Różnice w po ziomie percepcji słuchowej ze względu na płeć 8.1. Różnicowanie dźwięków awerbalnych (muzycznych) u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć 8.2. Różnicowanie dźwięków mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć 9. Zakres wykorzystywania zajęć mu zyczno -ruchowych w klasach integracyjnych i specjalnych jako czynnik istotn y dla stymulacji percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawno ści ą intelektualn ą w stopniu lekkim 10. Związek funkcjonowania poznawczego z percepcją słuchową uczni ów w opinii nauczycieli 11. Ocena funkcjonowania poznawczego uczni ów w sferach związanych z percepcją  słuchową w opinii nauczycieli 12. Wnioski z badań 13. Znaczenie przeprowadzonych badań dla wspomagania ro zwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Postulaty Załącznik Bibliografia Auditor y perception in children with mild intellectualdisabilit y (Summary) Hörwahrnehmung bei Kindern mit leichter geistiger Behinderun (Zusammenfassung) Perception auditi ve che z des en fants handicap és mentau x légers (Resumé)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Ćwirynkało, Monika Włodarczyk-Dudka Nowe tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Spojrzenie na edukację osób z niepełnosprawnością - kierunki zmian; Spojrzenie... Pełen opis produktu 'Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością' »

  Książka, którą oddajemy do rąk osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju dzieci, szczególnie tych, o których mówi się, iż mają szczególne potrzeby i to nie tylko edukacyjne, ale i wychowawcze, powstała niejako z potrzeby samych odbiorców. Wielu nauczycieli z placówek integracyjnych i szkół ogólnodostępnych, którzy pracują z takimi uczniami, często wskazywało, iż brakuje im publikacji, która łączyłaby wiedzę teoretyczną dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka, jak i praktyczną, wyznaczającą niejako kierunki ich działania, będącą pewnego rodzaju inspiracją. Spis treści: Wprowadzenie Katarzyna Ćwirynkało, Monika Włodarczyk-Dudka Nowe tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Spojrzenie na edukację osób z niepełnosprawnością - kierunki zmian; Spojrzenie na rehabilitację osób z niepełnosprawnością - przeszłość a stan aktualny. Ilona Teresa Satława Zaburzenia rozwojowe u dzieci a możliwości terapeutyczne INPP (The Institute for Neuro - Physiological Psychology) Rola odruchów neurologicznych w rozwoju dziecka; Wpływ jakości opieki rodzicielskiej na rozwój neurologiczny dziecka; Rozwój odruchów oraz ich znaczenie dla funkcjonowania dziecka; Charakterystyka i znaczenie odruchu Moro; Zaburzenia neurorozwojowe a specyficzne trudności w nauce; Diagnoza i metoda rehabilitacji INPP; Stosowanie programu NPP a zmiany w organizacji przestrzennej prac plastycznych dziecka. Studium przypadku; Możliwości stosowania metody INPP w Polsce Leszek Płoch Aktywizacja twórcza uczniów z niepełnosprawnością w warunkach szkolnych techniką dialogu światła i muzyki Cele techniki dialogu światła i muzyki; Zasady techniki dialogu światła i muzyki; Opis techniki dialogu światła i muzyki; Próba oceny Marzenna Zaorska Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną - szczególne potrzeby edukacyjne Czym są niepełnosprawności poważne, złożone, sprzężone? - ujęcie definicyjno-interpretacyjne; Jakie są/mogą być konsekwencje funkcjonalne niepełnosprawności złożonej, sprzężonej?; Poznanie otaczającej rzeczywistości; Orientacja i poruszanie się w przestrzeni; Komunikacja z otoczeniem; Realizacja czynności samoobsługowych i czynności związanych z życiem codziennym; Odpoczynek, rekreacja oraz rozwijanie zainteresowań; Jakie są najczęstsze przyczyny niepełnosprawności sprzężonej?; Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w systemie edukacji integracyjnej i włączającej - możliwości i ograniczenia Anna Jankowska Czynniki wpływające na poziom motywacji osiągnięć u uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna: od teorii po praktykę Czym jest inteligencja niższa niż przeciętna?; Charakterystyczne trudności w nauce obserwowane u uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna; Wzbudzanie motywacji do osiągnięć a postawa i przekonania ucznia; Wzbudzanie motywacji apostawa nauczyciela; Wzbudzanie motywacji do nauki a postawa rodziców; Wzmacnianie motywacji ucznia z inteligencją niższą niż przeciętna; Budowanie relacji z nauczycielem Małgorzata Moszyńska, Marta Wójcik Model opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (z autyzmem i Zespołem Aspergera) Dzieci z Zespołem Aspergera - funkcjonowanie; Dzieci z Zespołem Aspergera - terapia; Dzieci z autyzmem - funkcjonowanie; Dzieci z autyzmem - terapia Marta Wójcik, Katarzyna Ćwirynkało Jak kształcić ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej? Wskazówki dla nauczycieli Wprowadzenie; Efektywność kształcenia włączającego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Specyfika pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną Joanna Rostkowska Nauczyciel wobec ucznia z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) Definicja CAPD; Występowamie CAPD; Uwarunkowania CAPD; Zachowania charakterystyczne dla CAPD; Zdrowie psychiczne dzieci z CAPD; Proces diagnostyczny CAPD; Terapia CAPD Marta Wójcik, Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Dostosowanie wymagań oraz wspomaganie w pracy na lekcji gimnazjalistów z mózgowym porażeniem dziecięcym w klasach integracyjnych Wprowadzenie; IPET - istota i zastosowanie; Realizacja wspomagania dziecka z mpd - badania własne Małgorzata Paplińska, Joanna Witczak-Nowotna Indywidualny plan wsparcia ucznia niewidomego, jego rodziców i nauczycieli - studium przypadku IPW- ważniejsze elementy koncepcji; Najważniejsze obszary wsparcia ucznia niewidomego; Komunikacja i dostęp do informacji; Komunikacja w klasie, Brail; Adaptacja otoczenia i materiałów dydaktycznych: Aranżacja klasy, Grafika dotykowa; Poznawanie rzeczywistości i rozumienie pojęć; Orientacja przestrzenna i samodzielne, bezpieczne poruszanie się; Samodzielność - wykonywanie czynności życia codziennego; IPW Michała - niewidomego ucznia szkoły ogólnodostępnej Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk Adaptacja przestrzeni oraz pomocy dydaktycznych do potrzeb dzieci słabowidzących i niewidomych Rodzaje uszkodzenia wzroku; Dziecko niewidome i słabowidzące - kryteria różnicujące; Najczęściej występujące przyczyny słabowzroczności lub ślepoty; Czynniki wpływające na jakość widzenia osób słabowidzących. Zasady adaptacji przestrzeni: Oświetlenie; Kolor i kontrast; Piktogramy i napisy; Zasady przygotowywania pomocy dydaktycznych Dorota Żebrowska Korzyści edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym objętych programem "Wspomaganie rozwoju umysłowego", stworzonym na podstawie publikacji Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej Wspomaganie rozwoju - rozważania wstępne; Wyznaczniki osiągnięcia dojrzałości w zakresie uczenia się matematyki; Wspomaganie rozwoju - doświadczenia własne
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością

 • [Harmonia Wydawnictwo - Józef Częścik]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Pedagogika/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

 • [Wydawnictwo Św. Wojciecha]

  Kategoria: Książki religijne dla Dzieci

  Liczba stron:40 Wymiary:A4 Oprawa:spirala ISBN:978-83-7516-819-8 Dzięki ilustracjom do kolorowania i ich krótkim opisom dzieci w wieku od 4 do 7 lat zapoznają się z wydarzeniami z życia Jezusa.... Pełen opis produktu 'Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową' »

  Liczba stron:40Wymiary:A4Oprawa:spiralaISBN:978-83-7516-819-8 Dzięki ilustracjom do kolorowania i ich krótkim opisom dzieci w wieku od 4 do 7 lat zapoznają się z wydarzeniami z życia Jezusa. Ciekawa grafika pozwoli najmłodszym łatwiej zapamiętać cuda opisane w Ewangelii.Wykorzystanie ilustracji w trakcie zajęć wzbogaci przekazywane treści, zaktywizuje uczniów rozbudzi ich ciekawość i pozwoli wydobyć naturalne zdolności uczenia się. Połączenie obrazu ze słowem sprzyja harmonijnemu rozwojowi dziecka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: INNE

  uznania.   Spis treści: Od autora Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Osoba z niepełnosprawnością w europie 1.1. Niepełnosprawność i terminy pokrewne 1.1.1. Definicje niepełnosprawności... Pełen opis produktu 'Zatrudnienia i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie' »

  Celowość opublikowania pracy dotyczącej przeglądu form zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydaje się bezdyskusyjna, gdyż w Polsce nie ma dotychczas pracy, w której zaprezentowano by tak szerokie spektrum danych i to w sposób umożliwiający nie tylko zapoznanie się z sytuacją w sensie poznania uregulowań dotyczących zatrudnienia i rehabilitacji w poszczególnych państwach, ale i jej ocenę w odniesieniu do innych, jak i też trendów rozwojowych. Tekst ten stanowi cenne źródło informacji, stwarza możliwość różnych porównań i analiz. Podobnego opracowania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych nie przygotował dotychczas nikt w Polsce, a podobne teksty w innych krajach czy raporty organizacji międzynarodowych nie prezentują poszczególnych państw na tle takiej bazy porównawczej. Inne podobne opracowania mają wyraźne cechy ujęcia encyklopedycznego czy też problemowego. Uzyskanie i przetworzenie takich zespołów danych wymaga benedyktyńskiej cierpliwości i za to należą się Autorowi wyrazy uznania.   Spis treści: Od autora Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Osoba z niepełnosprawnością w europie1.1. Niepełnosprawność i terminy pokrewne 1.1.1. Definicje niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością 1.1.2. Modele niepełnosprawności 1.1.3. Stopnie niepełnosprawności 1.1.4. Rodzaje niepełnosprawności 1.2. Zdolność i niezdolność do pracy 1.3. Liczba i struktura osób z niepełnosprawnością w Europie Rozdział 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością2.1. Geneza rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością 2.1.1. Rozwój rehabilitacji społecznej 2.1.2. Rozwój rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia chronionego 2.2. Współczesna rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością 2.2.1. Rehabilitacja społeczna 2.2.2. Rehabilitacja zawodowa Rozdział 3. Polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnością3.1. Rynek pracy osób z niepełnosprawnością 3.2. Funkcje i zadania polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnością 3.3. Modele polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnością 3.3.1. Polityka zatrudniania oparta na systemie kwotowym 3.3.2. Polityka zatrudniania oparta na prawach obywatelskich 3.3.3. Polityka zatrudnienia oparta na motywowaniu pracodawców 3.3.4. Europejskie tendencje w zakresie polityki zatrudnienia 3.4. Instrumenty wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 3.4.1. Instrumenty rynku pracy zorientowane na pracodawców 3.4.2. Instrumenty rynku pracy zorientowane na osoby z niepełnosprawnością 3.5. Formy zatrudniania osób z niepełnosprawnością 3.5.1. Segment rynku pracy przeznaczony dla niepełnosprawnych 3.5.2. Włączenie osób z niepełnosprawnością w główny nurt polityki zatrudnienia 3.5.3. Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością 3.6. Szczególne uwarunkowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 3.6.1. Zatrudnienie a zasiłek chorobowy 3.6.2. Zatrudnienie a świadczenie z tytułu niepełnosprawności 3.6.3. Zatrudnienie a rehabilitacja Rozdział 4. Instytucje i organizacje o charakterze międzynarodowym i ich działalność na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością4.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 4.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy 4.3. Unia Europejska 4.4. Sektor non profit Rozdział 5. Działania na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w krajach europy5.1. Albania 5.2. Andora 5.3. Belgia 5.5. Białoruś 5.6. Bośnia i Hercegowina 5.7. Bułgaria 5.8. Chorwacja 5.9. Cypr 5.10. Czarnogóra 5.11. Czechy 5.12. Dania 5.13. Estonia 5.14. Finlandia 5.15. Francja 5.16. Grecja 5.17. Hiszpania 5.18. Holandia 5.19. Irlandia 5.20. Islandia 5.21. Kosowo 5.22. Liechtenstein 5.23. Litwa 5.24. Luksemburg 5.25. Łotwa 5.26. Macedonia 5.27. Malta 5.28. Mołdawia 5.29. Monako 5.30 Niemcy 5.31. Norwegia 5.32. Polska 5.33. Portugalia 5.34. Rosja 5.35. Rumunia 5.36. San Marino 5.37. Serbia 5.38. Słowacja 5.39. Słowenia 5.40. Szwajcaria 5.41. Szwecja 5.42. Turcja 5.43. Ukraina 5.44. Węgry 5.45. Wielka Brytania 5.46. Włochy Zakończenie Bibliografia Akty Prawne Netografia Spis tabel Spis rysunków Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zatrudnienia i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Rozdział I. Problematyka pracy w  świetle literatury 1.Pojęcie niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej 2.Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społecznej integracji osób niepełnosprawnych... Pełen opis produktu 'Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych' »

  Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi. Spis Treści: Wstęp Rozdział I. Problematyka pracy w  świetle literatury 1.Pojęcie niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej 2.Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społecznej integracji osób niepełnosprawnych 3.Społeczna integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w polskim systemie edukacji Rozdział II. Metodologiczne podstawy pracy 1.Przedmiot i  cele badań 2.Problemy badawcze, hipotezy i  zmienne 3.Metoda, techniki i narzędzia badawcze 4.Teren i organizacja badań 5.Charakterystyka badanej grupy Rozdział III. Prezentacja wyników badań 1.  Zmiany we wzajemnych relacjach emocjonalnych między dziećmi w klasach integracyjnych 2. Zmiany w  rozkładach społecznych pozycji dzieci w grupach klas integracyjnych 3. Zmiany w kompetencjach społecznych dzieci niepełnosprawnych 4. Zmiany w  stosunku i  zachowaniu się dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych 5. Zmiany w kontaktach koleżeńskich dzieci niepełnosprawnych z  rówieśnikami pełnosprawnymi z klas integracyjnych 6. Zmiany w gotowości dzieci z klas integracyjnych do altruizmu i prospołecznych zachowań 7. Zmiany w  stosunku do szkoły i w  samopoczuciu w  szkole dzieci niepełnosprawnych z klas integracyjnych . Podsumowanie i wnioski Wskazania do pracy wychowawczej dla nauczycieli uczących w klasach integracyjnych Aneksy Bibliografia Spis tabel i wykresów
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  materialnym, bezrobotni, niepełnosprawni [Doktorowicz 2000, Łukasiewicz, Unold 2000]. Niewątpliwą szansą dla osób z niepełnosprawnością na równoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym... Pełen opis produktu 'Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia' »

  Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych, wielokierunkowych procesów kształtowania się społeczeństwa informacji i wiedzy. Kładzie ono szczególny nacisk na rozwój nauki, inżynierii oraz edukacji. Edukacja jest wartością, nadzieją, zadaniem oraz ważnym narzędziem rozwoju społeczeństwa i każdego człowieka. Osoby lub grupy pozbawione dostępu do informacji (wykształcenia) stają się podmiotami wyizolowanymi nie tylko w życiu, ale i w zbiorowej świadomości, a w konsekwencji – są odsunięte od normalnych wspólnot i szans życiowych. Społeczeństwo informacyjne, otwierając nowe możliwości, generuje jednocześnie zagrożenia. Jednym z największych jest tworzenie się grup społecznych niemających dostępu do informacji – tzw. grup wykluczenia. Należą do nich ludzie niewykształceni, o niskim statusie materialnym, bezrobotni, niepełnosprawni [Doktorowicz 2000, Łukasiewicz, Unold 2000]. Niewątpliwą szansą dla osób z niepełnosprawnością na równoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym są studia wyższe. Niestety, ta szansa jest zbyt rzadko wykorzystywana. W roku akademickim 2009/2010 na 461 uczelniach w Polsce studiowało ogółem 1,9 mln studentów, w tym ponad 28 tys. z niepełnosprawnością (to zaledwie 1,5% studenckiej społeczności akademickiej [Szkoły wyższe… 2010]). Spis treści: Wstęp Część I. Specyfikacja funkcjonowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Małgorzata Czerwińska, Osoby z niepełnosprawnością wzroku Marcin Garbat, Osoby z niepełnosprawnością słuchu Helena Ochonczenko, Osoby z dysfunkcją narządu ruchu Ewa Janion, Osoby długotrwałe chore somatycznie i z zaburzeniami zdrowia psychicznego Część II. Bariery i możliwości edukacji w szkole wyższej Marcin Garbat, Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim Jerzy Olszewski, Ekonomiczno - społeczne determinanty ograniczania barier architektonicznych w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością Edwin Tytyk, Problemy inżynierii ergonomicznej przy dostosowaniu środowiska szkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnością Jolanta Lipińska - Lokś, Osoba z niepełnosprawnością w roli studenta - możliwości i ograniczenia (przegląd zagadnień) Helena Ochnczenko, Poczucie własnej skuteczności studentów z (nie)pełnosprawnością - wybrane aspekty Małgorzata Czerwińska, Student z niepełnosprawnością wzroku jako użytkownik biblioteki i informacji Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski na rzecz studentów z niepełnosprawnością Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Savoir - vivere w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnością, czyli poznać - zrozumieć - skutecznie pomagać Noty o autorach
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - jesień są pomocą dydaktyczną przeznaczoną przede wszystkim dla terapeutów, nauczycieli i pedagogów mających zajęcia z uczniami Pełen opis produktu 'Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Jesień' »

  KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - jesień są pomocą dydaktyczną przeznaczoną przede wszystkim dla terapeutów, nauczycieli i pedagogów mających zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.Ćwiczenia związane są tematycznie z jesienią, posiadają zróżnicowany poziom trudności więc mogą zostać dostosowane do umiejętności danego ucznia. Karty pracy jesień znajdą zastosowanie przede wszystkim w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych oraz podczas zajęć rewalidacyjnych. Poruszane w nich są tematy związane z rozumieniem mowy, czynnościami, przedmiotami oraz zjawiskami. Karty pracy mogą zostać wykorzystane również przez rodziców do pracy z dziećmi mającymi problemy z uczeniem się jak również jako rozszerzenie zajęć w domu. Za ich pomocą dziecko musi wykonywać określone zadania i rozwiązywać problemy, dzięki czemu ćwiczy funkcje poznawcze, percepcyjno-motoryczne oraz kształtuje procesy emocjonalno-motywacyjne. Ćwiczenia pozwolą dziecku rozszerzyć zasób słów, poprawiać technikę pisania, czytania, mówienia oraz liczenia. Jako, że dziecko niepełnosprawne zazwyczaj nie potrafi się skoncentrować przez zbyt długi czas, to ćwiczenia zostały tak przygotowane, by jedna karta zawierała jedno lub dwa zadania. Ćwiczenia składają się z prostych ilustracji i krótkich zdań, by dziecko mogło w łatwy sposób zrozumieć polecenia do wykonania.Rodzaje ćwiczeń w publikacji dotyczą: wspomnień z wakacji szkoły zasad zachowania na ulicy charakterystycznych cech jesieni ważnych świąt przypadających na okres jesieni najważniejszych informacji dotyczących Polski człowieka - budowy ciała i zmysłów Dane techniczne: Format: A4 Oprawa: teczka Zeszyt: B5, 8 stron Plansze: 88 kart w bloku do wyrywania ISBN: 978-83-7134-600-2
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Jesień

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - zima są pomocą dydaktyczną przeznaczoną przede wszystkim dla terapeutów, nauczycieli i pedagogów mających zajęcia z uczniami Pełen opis produktu 'Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Zima' »

  KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - zima są pomocą dydaktyczną przeznaczoną przede wszystkim dla terapeutów, nauczycieli i pedagogów mających zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.Ćwiczenia związane są tematycznie z zimą, posiadają zróżnicowany poziom trudności więc mogą zostać dostosowane do umiejętności danego ucznia. Karty pracy zima znajdą zastosowanie przede wszystkim w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych oraz podczas zajęć rewalidacyjnych. Poruszane w nich są tematy związane z rozumieniem mowy, czynnościami, przedmiotami oraz zjawiskami. Karty pracy mogą zostać wykorzystane również przez rodziców do pracy z dziećmi mającymi problemy z uczeniem się jak również jako rozszerzenie zajęć w domu. Za ich pomocą dziecko musi wykonywać określone zadania i rozwiązywać problemy, dzięki czemu ćwiczy funkcje poznawcze, percepcyjno-motoryczne oraz kształtuje procesy emocjonalno-motywacyjne. Ćwiczenia pozwolą dziecku rozszerzyć zasób słów, poprawiać technikę pisania, czytania, mówienia oraz liczenia. Jako, że dziecko niepełnosprawne zazwyczaj nie potrafi się skoncentrować przez zbyt długi czas, to ćwiczenia zostały tak przygotowane, by jedna karta zawierała jedno lub dwa zadania. Ćwiczenia składają się z prostych ilustracji i krótkich zdań, by dziecko mogło w łatwy sposób zrozumieć polecenia do wykonania.Rodzaje ćwiczeń w publikacji dotyczą: cech charakterystycznych zimy ważnych świąt przypadających w okresie zimy odpowiedniego ubioru, zdrowego trybu życia członków rodziny zwierząt i roślin w okresie zimy zwiastunów wiosny Dane techniczne: Format: A4 Oprawa: teczka Zeszyt: B5, 8 stron Plansze: 72 karty w bloku do wyrywania ISBN: 978-83-7134-617-0
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Zima

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Kategorie > Medyczne > Książki

  "Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - Karty pracy" jest publikacją zawierającą materiały dla ucznia, który został objęty badaniem wiadomości i Pełen opis produktu 'Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Karty pracy' »

  "Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - Karty pracy" jest publikacją zawierającą materiały dla ucznia, który został objęty badaniem wiadomości i umiejętności dotyczących samoobsługi, uspołecznienia oraz rozwoju sprawności i umiejętności.Teczka z materiałami zawiera karty pracy oraz instrukcję i tabelę dla osoby przeprowadzającej diagnozę. Materiały przeznaczone są dla nauczyciela, terapeuty lub oligofrenopedagoga. Zagadnienia przedstawione w kartach pracy są zgodne z podstawą programową z zakresu kompetencji i oczekiwanych osiągnięć uczniów. Dzięki kartom pracy możliwe będzie wykonanie u ucznia diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego. Terapeuta będzie mógł określić w jakim stopniu uczeń opanował daną umiejętność (obsługa samego siebie, uspołecznienie, umiejętności szkolne). Ponad to dzięki zebranym wynikom, terapeuta będzie mógł w przystępny sposób przekazać rodzicom informacje o wynikach ucznia.Ocenę poziomu rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym należy wykonać: Na początku realizowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Po rocznej realizacji IPET Po każdym etapie nauczania Po zakończeniu wszystkich etapów edukacji Dane techniczne: Format: A4 Oprawa: teczka Zeszyt: A4, 16 stron Plansze: 91 kart w bloku do wyrywania ISBN: 978-83-7134-730-6
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Karty pracy

 • Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,35 zł
  31,50 zł

  [umcs]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  Autorka zmierzyła się z ważnym, a zarazem trudnym poznawczo problemem. Ważny to problem w kontekście rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, również o dużej wadze społecznej. Od l... Pełen opis produktu 'Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością' »

  Autorka zmierzyła się z ważnym, a zarazem trudnym poznawczo problemem. Ważny to problem w kontekście rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, również o dużej wadze społecznej. Od lat podkreśla się bowiem konieczność normalizacji warunków rozwoju i bytowania osób z niepełnosprawnością. Praca posiada niewątpliwie wartość naukową, ale również może stanowić kanwę dla rozwiązań praktycznych, co w pedagogice specjalnej ma niepoślednie znaczenie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  niepełnosprawnością. Szczególnym walorem jest to, że w pracy powiązane są koncepcje teoretyczne i doświadczenia oraz że autorzy poszukują nowych rozwiązań z wielu różnych perspektyw.  Można powiedzieć,... Pełen opis produktu 'Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością' »

  Są to teksty oświetlające szczegółowe problemy związane nie tylko z edukacją niepełnosprawnych, ale budzące wrażliwość oraz wskazujące na konkretne formy pracy z niepełnosprawnymi i dla niepełnosprawnych. Ważne, że nie pominięto problematyki ukazującej coś więcej niż tylko zagadnienia metodyki pracy z tą kategorią ludzi, a mianowicie sensu obecności tych ludzi pośród nas, budzenia sumień, także ludzi wierzących.    Z recenzji  ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza    Zawarte w niniejszej monografii materiały są próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia problematyki edukacji osób z niepełnosprawnością. Szczególnym walorem jest to, że w pracy powiązane są koncepcje teoretyczne i doświadczenia oraz że autorzy poszukują nowych rozwiązań z wielu różnych perspektyw.  Można powiedzieć, że prezentowana monografia dostarcza wielu cennych informacji, mogących wzbogacić zarówno teorię, jak i praktyczne oddziaływania w zakresie wsparcia edukacyjnego i rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością. Książka zawiera prace, które pod względem teoretycznym, jak i analitycznym wskazują na wysoki poziom kompetencji merytorycznej i metodologicznej autorów [...]    Z recenzji  prof. dr hab. Teresy Żółkowskiej    Spis treści: Słowo wstępne - ks. Cyprian Rogowski  Wprowadzenie - Czesław Kosakowski    Edukacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie jednoczącej się Europy    Ks. Cyprian Rogowski - Wymiar spoleczno-eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawnością    Egon Spiegel - Phänomen, Theologie und Didaktik der Solidarität (Fenomen, teologia i dydaktyka solidarności)    Marzenna Zaorska - Edukacja i rehabilitacja osób dorosłych głuchoniewidomych w sytuacji jednoczącej się Europy    Wymiar duchowy edukacji osób z niepełnosprawnością    Lothar Kuld - Compassion - soziale Verantwortung lernen. Eine Initiative katholischer Privatschulen in Europa (Compassion - nauka społecznej odpowiedzialności. Inicjatywa katolickich szkół prywatnych w Europie)    Christoph Dohmen-Funke - Möglichkeiten des Religionsunterrichts an Sonder schulen in Deutschland (Możliwości nauczania religii w szkołach specjalnych  w Niemczech)    Ks. Władysław Nowak - Celebrowanie liturgii z osobami niepełnosprawnymi    Ks. Maciej Bartnikowski - Oblicze katechezy osób głęboko upośledzonych umysłowo    Andrzej Wojciechowski - Dramat spotkania dla nas obu    Władysław Gołąb - Wymiar duchowy sprawy niewidomych w pismach Matki Elżbiety Czackiej    Ewa Gałka - Aspekt duchowy edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy    Sławomir Przybyliński - Życie duchowe więźniów    Wymiar psychopedagogiczny edukacji osób z niepełnosprawnością    Czesław Kosakowski - Problemy wspólne i swoiste w edukacji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz z różnymi typami niepełnosprawności    Józef Placha - Pedagogika personalno-egzystencjalna w służbie rewalidacji osób niepełnosprawnych    Amadeusz Krause - Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne - dylemat szczęścia    S. Elżbieta Więckowska FSK - Integracja a rewalidacja - współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych    Małgorzata Jedynak - Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako ważny element edukacji, rozwoju zawodowego oraz integracji    Ewelina Jutrzyna - Wychowanie osób niepełnosprawnych przez sztukę - aspekt moralny    Krzysztof Liszcz - Model wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym realizowany przez Fundację ?Daj Szansę? w Toruniu    Ewa Celińska-Pietrzak - Terapia zajęciowa jako integralna część kształcenia osób niepełnosprawnych    Edukacja osób z różnymi typami niepełnosprawności    Agnieszka Żyta - Edukacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Polsce - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość    Katarzyna Ćwirynkało - Specyfika pracy w szkole z dziećmi i młodzieżą z lekką niepełnosprawnością intelektualną    Anna Wasilewska - Szkolnictwo specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną    Grzegorz Wiącek - Sytuacja rodzinna uczniów jako predyktor ich społecznego funkcjonowania w klasach integracyjnych    Urszula Bartnikowska - Uszkodzenie słuchu, jego następstwa i wpływ na funkcjonowanie człowieka    Jacek Kalinowski - Rozwijać się z uszkodzonym słuchem i osiągnąć sukces    Alina Kalinowska - Uszkodzenie słuchu i jego skutki - doświadczenia matki    Marta Wójcik - Możliwości i ograniczenia w kształceniu niesłyszących    Sylwia Nosarzewska - Dziecko, młodzież i osoba dorosła z autyzmem - możliwości i ograniczenia w funkcjonowaniu    Beata Antoszewska, Agnieszka Żywanowska - Pedagog wobec dziecka z chorobą przewlekłą    Refleksje końcowe - Czesław Kosakowski
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością

 • [UMCS]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  pokazać całą złożoność i wielowątkowość podjetej przez siebie tematyki badań. Interesujące jest omówienie rozmaitych uwarunkowań i powiązań niepełnosprawności ruchowej z ograniczeniami wynikającymi... Pełen opis produktu 'Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą' »

  Autorka zadała sobie wiele trudu, docierając do mało znanych źródeł i dokonując szczegółowego przeglądu literatury, w tym najnowszych prac wybitnych ekspertów w omawianej dziedzinie. Czytelnik znajdzie tu wiele pogłębionych refleksji nawiązujących do najnowszych danych z piśmiennictwa dotyczącego zarówno psychologii rehabilitacyjnej, jak i pedagogiki specjalnej. Autorka postarała się też o to, aby pokazać całą złożoność i wielowątkowość podjetej przez siebie tematyki badań. Interesujące jest omówienie rozmaitych uwarunkowań i powiązań niepełnosprawności ruchowej z ograniczeniami wynikającymi z chorób somatycznych o chronicznym przebiegu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą

 • [Wydawnictwo Makmed]

  Kategoria: Medycyna > Medycyna rodzinna

  w rodzinie spowodowanych chorobą 2. Pozytywny i negatywny charakter zmian 3. Problemowość rodziny 4. Zmiany w relacjach osoby chorej NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych... Pełen opis produktu 'Wyzwania rodziny: zdrowie. choroba, niepełnosprawność, starość' »

  Przygotowanie tego opracowania zrodziło się z przeświadczenia, że istnieje paląca potrzeba kształcenia pracowników do świadczenia pomocy rodzinom, w których występuje ograniczenie lub całkowity brak możliwości pełnienia funkcji opiekuńczej szczególnie wobec chorego / niepełnosprawnego / starego członka rodziny. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony osadzona jest w naukach społecznych, głównie socjologii rodziny ale też nawiązuje do psychologii, pedagogiki i po części, do polityki społecznej. Z drugiej strony odwołuje się do wiedzy z zakresu szeroko rozumianej medycyny - porusza kwestie zdrowia i choroby oraz mających związek z rodziną czynników korzystnie i niekorzystnie oddziałujących na zdrowie. Uwzględnia różne aspekty związane z uczestnictwem rodziny w terapii i opiece nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym a także w starszym wieku. Praktycznie więc ukazuje wspólny obszar problemów, który wyznaczony jest przez nakładające się na siebie dwa zakresy:: problemy rodziny, które mają związek ze zdrowiem i problemy zdrowotne, mające związek z rodziną. Jak wykazały analizy, nie zawsze rodzina podejmuje opiekę i otacza troską swoich bliskich. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnej rodzinie, i w jej wnętrzu i w jej otoczeniu, z różnych powodów ograniczają możliwość realizacji opieki. Dlatego istnieje konieczność przybliżenia tej problematyki zarówno pracującym z rodzinami jak też samym rodzinom. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować z rodzinami i wspierać je w trudnych wyzwaniach, przed którymi stają. Spis treści: RODZINA 1. Przemiany współczesnej rodziny 2. Funkcje rodziny 3. Zadania opiekuńcze rodziny 4. Zadania socjalizacyjne rodziny w zakresie zdrowia ZDROWIE - CHOROBA 1. Wprowadzenie do społecznej problematyki zdrowia 2. Zdrowie - definicje 3. Choroba i cierpienie - kontekst społeczny RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA 1. Wprowadzenie 2. Problematyka związków rodziny i zdrowia Przegląd problematyki 3. Rodzina jako czynnik zagrożenia zdrowia 4. Zaburzenia i dysfunkcje zdrowia jako efekt sytuacji rodzinnej 5. Przykłady chorób i zaburzeń zdrowia związanych z sytuacją w rodzinie CHOROBA - RODZINA 1. Charakterystyka ogólna zmian w rodzinie spowodowanych chorobą 2. Pozytywny i negatywny charakter zmian 3. Problemowość rodziny 4. Zmiany w relacjach osoby chorej NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych 2. Stosunek rodziny do osoby niepełnosprawnej 3. Rodzina i jej potencjał opiekuńczy STAROŚĆ 1. Uwagi wstępne 2. Starość jako problem społeczny 3. Dwie koncepcje/orientacje w podejściu do problemów ludzi starych 4. Wyznaczniki pomocy ludziom w starszym wieku 5. Problemy indywidualne 6. Problemy rodziny ZAKOŃCZENIE Aneksy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wyzwania rodziny: zdrowie. choroba, niepełnosprawność, starość

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Pozostałe

  Autorka podjęła się trudnego i pracochłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne i narracyjne w ... Pełen opis produktu 'Agnieszka Wątorek KOMPETENCJA JĘZYKOWA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ' »

  Autorka podjęła się trudnego i pracochłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne i narracyjne w tej grupie klinicznej na dwóch podgrupach wiekowych 8 i 10 latków. Podjęła się realizacji tego zadania dobierając bardzo starannie narzędzia diagnostyczne, a także wykorzystując znakomicie zaplanowany projekt badań porównawczych, obejmujący trafnie dobrane dwie grupy kontrolne: dzieci sprawnych intelektualnie na tym samym poziomie wieku oraz dzieci sprawne intelektualnie, ale na tym samym poziomie rozwoju umysłowego, co dzieci z LNI. Pozwoliło to autorce dokonać optymalnej analizy różnic między dziećmi z LNI i sprawnymi intelektualnie. Taka metodologia badań jest unikalna wśród projektów prowadzonych w Polsce i nadaje pracy bardzo wysoki poziom z perspektywy jakości badań empirycznych. Należy uznać przeprowadzone badania empiryczne za pierwsze tak kompleksowe ujęcie w Polsce i ocenić uzyskane wyniki za niezwykle istotne i nowatorskie dla dotychczasowego stanu wiedzy na temat kompetencji językowych dzieci z LNI. Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis Godny uznania jest sposób prezentowania przez autorkę uzyskanych wyników badań – precyzyjny, klarowny, napisany piękną polszczyzną. Nie do przecenienia są także walory praktyczne recenzowanej pracy. Niektóre efekty badań mogą być z powodzeniem wdrożone do praktyki, np. opracowania odrębnej podstawy programowej i odpowiednich podręczników dla dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową, modyfikacji programów nauczania przedmiotowego, czy wypracowania specjalnej metodyki kształcenia. Stwierdzam, że książka Agnieszki Wątorek stanowi cenny wkład w badania nad rozwojem mowy i jej zaburzeniami u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Jest to publikacja świadcząca o pracowitości i solidności badawczej autorki. Łączy w sobie wyważoną refleksję teoretyczną i precyzyjną analizę umiejętnie zebranego materiału badawczego. Z recenzji dra hab. Stanisława Milewskiego, prof. UG O autorze(ce) AGNIESZKA WĄTOREK – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika specjalna, logopedia, nowoczesne kierowanie i zarządzanie oświatą), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (neurologopedia) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (językoznawstwo – studia III-go stopnia). Zajmuje się edukacją, terapią i wspieraniem aktywności twórczej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jest animatorką działalności artystycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autorką scenariuszy sztuk teatralnych dla najmłodszych oraz współorganizatorką imprez kulturalnych służących integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agnieszka Wątorek KOMPETENCJA JĘZYKOWA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Rozprawa przedstawia analizę porównawczą procesu intelektualnego i procesu realizmu wizualnego w rysunku osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym Pełen opis produktu 'Realizm intelektualny a realizm wizualny w działlności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną' »

  Rozprawa przedstawia analizę porównawczą procesu intelektualnego i procesu realizmu wizualnego w rysunku osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Przeprowadzone badania dotyczyły zakresu umiejętności samodzielnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat wyglądu drzewa u osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Mierzonym i analizowanym statystycznie wskaźnikiembył poziom precyzji odwzorowania rzeczywistego obrazu drzewa.„Monografia przedstawia różnorodne koncepcje i wielkość obszarów istotnych dla teorii i praktyki współczesnej pedagogiki specjalnej. Z całym przekonaniem rekomenduję książkę naukowcom zajmującym się badaniami z obszaru pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, terapeutom, nauczycielom, a także studentom pedagogiki specjalnej”. Prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz„Praca napisana została z pozycji pedagogiki specjalnej i dotyczy w szczególności zagadnień bliskich poszukiwaniom badawczym w obszarze andragogiki specjalnej. Trafnie wpisuje się też do dorobku nauk o sztuce oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. W moim przekonaniu jest to znaczący wkład do dorobku polskiej andragogiki specjalnej. Bardzo wysoko oceniam merytoryczne oraz metodologiczne walory recenzowanej książki”. Prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Realizm intelektualny a realizm wizualny w działlności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  43,47 zł
  48,30 zł

  [umcs]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  pokazać całą złożoność i wielowątkowość podjetej przez siebie tematyki badań. Interesujące jest omówienie rozmaitych uwarunkowań i powiązań niepełnosprawności ruchowej z ograniczeniami wynikającymi... Pełen opis produktu 'Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą' »

  Autorka zadała sobie wiele trudu, docierając do mało znanych źródeł i dokonując szczegółowego przeglądu literatury, w tym najnowszych prac wybitnych ekspertów w omawianej dziedzinie. Czytelnik znajdzie tu wiele pogłębionych refleksji nawiązujących do najnowszych danych z piśmiennictwa dotyczącego zarówno psychologii rehabilitacyjnej, jak i pedagogiki specjalnej. Autorka postarała się też o to, aby pokazać całą złożoność i wielowątkowość podjetej przez siebie tematyki badań. Interesujące jest omówienie rozmaitych uwarunkowań i powiązań niepełnosprawności ruchowej z ograniczeniami wynikającymi z chorób somatycznych o chronicznym przebiegu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą

 • [Harmonia]

  Kategoria: Pedagogika specjalnaWysyłka: od ręki

  Teczka 3: WIOSNA to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz... Pełen opis produktu 'Funkcjonowanie osobiste i społeczne Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Wiosna' »

  Teczka 3: WIOSNA to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Karty mogą być wykorzystywane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.Układ kart oraz forma i treść ćwiczeń dostosowane są do rozkładu materiału, którym posługują się nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz są zgodne z podstawą programową MEN z 23 grudnia 2008 roku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Funkcjonowanie osobiste i społeczne Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Wiosna


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Arante.pl

Programy komputerowe - logopedyczne, biurowe i specjalistyczne oraz systemy operacyjne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.05.2006
young digital planet, harpo, silcom multimedia, insert, komlogo, harmonia, synergia, meteoryt software, eset, asseco wapro
Produkty w ofercie: 875
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 185
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6365
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, mighty god, wds, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, e-lite distr.
Produkty w ofercie: 4389
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 167003
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 167003
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, egmont, literat, znak
Produkty w ofercie: 89349
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 304792
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 304792
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, kiw warszawa, pzwl
Produkty w ofercie: 171034
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, zysk i s-ka, wolters kluwer, helion
Produkty w ofercie: 110532
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 110532
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0