Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Universitas]

  Kategoria: języki obceWysyłka: od ręki

  pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny-programy nauczania-pomoce dydaktyczne [E-book]' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie Vademecum lektora języka polskiego pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003). Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny-programy nauczania-pomoce dydaktyczne [E-book]

 • [Universitas]

  Kategoria: Filologia i językoznawstwoWysyłka: od ręki

  Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Tom 11 Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym... Pełen opis produktu 'Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego' »

  Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Tom 11 Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym do uczenia się i nauczania języków obcych. Celem książki jest prezentacja podstawowych założeń programowych tego podejścia oraz interpretacja założeń teoretycznych w świetle praktyki pedagogicznej. Wypracowane i przedstawione w niniejszej pracy materiały, strategie i procedury przyczynić się mogą do uściślenia i rozpowszechnienia metodyki zadaniowej, a przede wszystkim do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków obcych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego

 • Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Tom 11 [Iwona Janowska] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,00 zł
  35,00 zł

  [UNIVERSITAS]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  pedagogicznej. Służą temu przykładowe materiały praktyczne opracowane dla potrzeb wdrażania dydaktyki zadaniowej do nauczania języka polskiego jako obcego.... Pełen opis produktu 'Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Tom 11 [Iwona Janowska]' »

  Książka Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych wyrosła na gruncie potrzeb współczesnej dydaktyki językowej, które pojawiły się po opublikowaniu Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Podejmuje ona w sposób całościowy kwestie związane z podejściem zadaniowym - nową koncepcją uczenia się i nauczania języków obcych przedstawioną w tym dokumencie. Celem pracy jest nie tylko wszechstronna analiza i prezentacja zagadnień teoretycznych, dotyczących stosowania zadań w procesie przyswajania języka, ale również interpretacja zasad podejścia zadaniowego w świetle praktyki pedagogicznej. Służą temu przykładowe materiały praktyczne opracowane dla potrzeb wdrażania dydaktyki zadaniowej do nauczania języka polskiego jako obcego. Praca adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych kształceniem językowym: uczących się i nauczycieli, twórców programów i podręczników, autorów zadań egzaminacyjnych. Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym do uczenia się i nauczania języków obcych. Celem książki jest prezentacja podstawowych założeń programowych tego podejścia oraz interpretacja założeń teoretycznych w świetle praktyki pedagogicznej. Wypracowane i przedstawione w niniejszej pracy materiały, strategie i procedury przyczynić się mogą do uściślenia i rozpowszechnienia metodyki zadaniowej, a przede wszystkim do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków obcych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Tom 11 [Iwona Janowska]

 • [Universitas]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Wiedza o języku i procesie nauczania

  pedagogicznej. Służą temu przykładowe materiały praktyczne opracowane dla potrzeb wdrażania dydaktyki zadaniowej do nauczania języka polskiego jako obcego.... Pełen opis produktu 'Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Tom 11' »

  Książka Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych wyrosła na gruncie potrzeb współczesnej dydaktyki językowej, które pojawiły się po opublikowaniu Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Podejmuje ona w sposób całościowy kwestie związane z podejściem zadaniowym - nową koncepcją uczenia się i nauczania języków obcych przedstawioną w tym dokumencie. Celem pracy jest nie tylko wszechstronna analiza i prezentacja zagadnień teoretycznych, dotyczących stosowania zadań w procesie przyswajania języka, ale również interpretacja zasad podejścia zadaniowego w świetle praktyki pedagogicznej. Służą temu przykładowe materiały praktyczne opracowane dla potrzeb wdrażania dydaktyki zadaniowej do nauczania języka polskiego jako obcego. Praca adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych kształceniem językowym: uczących się i nauczycieli, twórców programów i podręczników, autorów zadań egzaminacyjnych. Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym do uczenia się i nauczania języków obcych. Celem książki jest prezentacja podstawowych założeń programowych tego podejścia oraz interpretacja założeń teoretycznych w świetle praktyki pedagogicznej. Wypracowane i przedstawione w niniejszej pracy materiały, strategie i procedury przyczynić się mogą do uściślenia i rozpowszechnienia metodyki zadaniowej, a przede wszystkim do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków obcych. The book tries to answer the needs that arose in the field of language teaching methodology after the publication of The Common European Framework of Reference for Languages. It provides a comprehensive view on the task-based approach – a new conception of foreign language learning and teaching as presented in this document. The aim of the book is not only to analyse thoroughly and describe theoretical issues behind the use of tasks in the process of language learning, but also to interpret the principles of the task-based approach in the light of teaching practice. The book is addressed to readers interested in language teaching: learners and teachers, authors of teaching programmes and materials, and writers of examination questions. Dieses Buch entstand mit der Beachtung der Anforderungen einer zeitgenössischen Sprachdidaktik, wie sie nach der Veröffentlichung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens GER auftraten. Es geht mit ganzheitlicher Art und Weise auf die mit dem Aufgabenansatz verbundenen Fragen ein – eine neue Konzeption des Lernens und Unterrichtens von Fremdsprachen, die in diesem Dokument präsentiert wird. Das Ziel dieser Arbeit ist nicht nur eine umfassende Analyse und Präsentation theoretischer Fragen, die die Aufgabenverwendung im Prozess des Spracherwerbs betreffen, sondern auch eine Interpretation der Grundsätze eines die Aufgaben betreffenden Ansatzes hinsichtlich der pädagogischen Praxis. Die Arbeit richtet sich an alle an der Sprachbildung Interessierten, also Lernende und Lehrkräfte, Autoren von didaktischen Programmen, Lehrwerken und Prüfungsaufgaben. Фундаментом для данного учебного пособия послужили современные требования языковой дидактики, которые появились после объявления «Европейской Системы Уровней Владения Иностранными Языками». Учебник представляет новый подход к вопросу относительно используемых упражнений- представлена новая коцепция изучения языка. Главной целью является не только обширный анализ и презентация теории, в области применения учебного материала в форме упражнений в процессе изучения языка, а также интерпретация основных правил научного подхода в педагогическом аспекте. Научный материал предназначен прежде всего для заинтересованных изучением языка: учеников и учителей, создателей программ и учебных пособий, авторов экзаминационных заданий
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Tom 11

 • Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  25,60 zł
  32,00 zł

  [UNIVERSITAS]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  " pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka]' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie "Vademecum lektora języka polskiego" pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jekiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka]

 • [Universitas]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Materiały metodyczne

  " pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie "Vademecum lektora języka polskiego" pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jekiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. The volume presents a variety of suggestions concerning culture in teaching Polish as a foreign language. The scholarly articles bring important considerations that provide the entire context and insightful analysis of the problem. The book also offers three curricula which take into consideration elements of culture in teaching Polish: presentation of sociocultural competence, culture-focused thematic and functional-notional inventories in teaching Polish as a foreign language, and a syllabus of teaching Polish realities to foreigners. Das Werk enthält Vorschläge der Lösungen bezüglich der Kultur und Alltagssituationen in der Lehre des Polnischen als Fremdsprache. Die wichtigen Bemerkungen, die in den Artikeln der Spezialisten enthalten sind, bringen einen vollen Kontext und eine tiefgründige Analyse dieses Problems Es wurden auch Vorschläge von drei Programmen enthalten, die im unterschiedlichen Ausmass die Anwesenheit der Kultur im Unterricht der polnischen Sprache berücksichtigen: Beschreibung der soziokulturellen Kompetenz, ein thematisches und begriffsfunktionales Inventar im Unterricht des Polnischen als Fremdsprache im kulturellen Hinblick, der Ausländerunterrichtung der polnischen Realitäten Предлагаются три программы, в различной степени учитывающие роль вопросов из области культуры в обучении польскому языку: описание социокультурных компетенций, тематический и функционально-смысловой перечень понятий, необходимых для обучения польскому языку как иностранному в плане культуры, а также программа ознакомления иностранцев с польскими реалиями.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne

 • [Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  System certyfikacji a zmiany strategii nauczania polszczyzny cudzoziemcówNauczanie języka polskiego jako obcego w środowiskach polonijnychProblematyka gramatyczna... Pełen opis produktu 'Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej' »

  System certyfikacji a zmiany strategii nauczania polszczyzny cudzoziemcówNauczanie języka polskiego jako obcego w środowiskach polonijnychProblematyka gramatyczna i leksykalna w nauczaniu polszczyznyObecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznymZagadnienia metodyczne, nowe materiały i podręcznikiNauczanie polszczyzny w grupach jednorodnych językowoAudiowizualność, film i Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej

 • ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego [Ewa Lipińska, Anna Seretny] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,00 zł
  35,00 zł

  [UNIVERSITAS]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy Lipińskiej to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako... Pełen opis produktu 'ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego [Ewa Lipińska, Anna Seretny]' »

  ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy Lipińskiej to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, uwzględniający zarówno nauczanie części systemu języka, jak też nauczanie sprawności. Z recenzji prof. W.T. Miodunki ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (...) ma charakter książki metodycznej z bardzo dobrą zawartością wiedzy z zakresu systemu języka polskiego. Autorki umiały wyznaczyć właściwe proporcje między praktycznym kształtem sprawności językowej a teoretyczną wiedzą o języku, całkiem słusznie uznając prymat praktyki językowej i komunikacyjnej, redukując natomiast wiedzę teoretyczną przeznaczoną głównie dla lektorów do takiego zakresu, który stanowi niezbędne zaplecze doskonalenia praktyki. Poradnik (...) realizuje w pełni treści merytoryczne i metodyczne, jest doskonale skonstruowany i spełnia wszystkie kryteria określające jego wartość dydaktyczną. Z recenzji prof. U. Żydek-Bednarczuk ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego to propozycja adresowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę zawodową, oraz tych, którzy pragnęliby rozwinąć swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także do nauczycieli polonijnych. Dzięki ABC zainteresowani będą mogli wejść w krąg podstawowych zagadnień związanych z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, zapoznać się z ciekawymi technikami nauczania i różnorodnymi typami ćwiczeń językowych. SPIS TREŚCI Władysław Miodunka - WSTĘP OD AUTOREK WPROWADZENIE CZĘŚĆ I NAUCZANIE CZĘŚCI SYSTEMU JĘZYKOWEGO POLSZCZYZNY NAUCZANIE WYMOWY I INTONACJI I. Fonetyka II. Wymowa i jej znaczenie w opanowywaniu języka obcego III. Miejsca trudne IV. Techniki nauczania wymowy V. Podsumowanie NAUCZANIE PISOWNI I. Alfabet II. Pismo a mowa III. Zasady pisowni IV. Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Techniki nauczania pisowni NAUCZANIE SŁOWNICTWA I. Słownictwo a kompetencja komunikacyjna II. Kompetencja leksykalna III. Dobór materiału leksykalnego IV. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Techniki nauczania słownictwa VI. Gęstość słownictwa VII. Słownictwo a sprawności językowe VIII. Słowniki użyteczne w nauce języka polskiego jako obcego IX. Repetitio est mater studiorum NAUCZANIE GRAMATYKI I. Gramatyka w nauczaniu języka obcego II. Kompetencja gramatyczna III. Gramatyka pedagogiczna a gramatyka naukowa IV. Pierwsze programy gramatyczne do nauczania języka polskiego jako obcego V. Uwagi ogólne na temat nauczania gramatyki VI. Techniki nauczania gramatyki VII. Poprawianie błędów VIII. Podsumowanie CZĘŚĆ II NAUCZANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ROZUMIENIE ZE SŁUCHU I. Słuchanie ze zrozumieniem II. Słyszenie a słuchanie III. Efektywność słuchania IV. Słuchanie a mówienie V. Słuchanie a czytanie VI. Sprawność rozumienia ze słuchu VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem IX. Wskazówki praktyczne X. Podstawowe zasady nauczania rozumienia ze słuchu MÓWIENIE I. Komunikowanie (porozumiewanie się) II. Komunikacja werbalna III. Komunikacja niewerbalna IV. Kod mówiony a kod pisany V. Kod mówiony - kiedy i jak go uczyć? VI. Techniki nauczania mówienia VII. Łączenie mówienia z innymi sprawnościami VIII. Ocena postępów w mówieniu IX. Podstawowe zasady nauczania mówienia NAUCZANIE CZYTANIA I. Czytanie II. Akt czytania a sprawność czytania III. Czytanie w nauczaniu języka obcego IV. Metody nauczania języków obcych a sprawność czytania V. Materiały do nauczania czytania VI. Cele nauczania czytania w języku obcym VII. Techniki nauczania czytania w języku obcym VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem IX. Podsumowanie PISANIE I. Komunikacja pisemna II. Dlaczego pisanie jest trudne? III. Pisanie a czytanie IV. Jezyk pisany a język mówiony V. Język pisany - czy i jak go uczyć? VI. Techniki nauczania pisania VII. Poprawa i ocena prac CZĘŚĆ III KONTROLA WYNIKÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TESTY JĘZYKOWE I ICH RODZAJE. KRYTERIA POPRAWNOŚCI TESTU JĘZYKOWEGO I. Wstęp II. Klasyfikacja testów III. Kryteria poprawności testu IV. Ewaluacja TYPY ZADAŃ TESTOWYCH W TESTOWANIU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I. Wstęp II. Rodzaje zadań testowych i jednostek testu III. Przykłady zadań testowych w testowaniu języka polskiego jako obcego CZĘŚĆ IV ANEKS CERTYFIKATOWE EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I. Certyfikacja II. Ogólny opis umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE. WYBÓR. Podręczniki ogólne Podręczniki do nauczania wymowy polskiej Pomoce do nauczania ortografii Pomoce do nauczania słownictwa Pomoce do nauczania gramatyki Pomoce do nauczania rozumienia ze słuchu Pomoce do nauczania mówienia Pomoce do nauczania czytania Pomoce do nauczania pisania Zbiory testów Słowniki ogólne języka polskiego (wybór) Słowniki specjalistyczne Słowniki ogólne dla cudzoziemców Słowniki specjalistyczne dla cudzoziemców BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego [Ewa Lipińska, Anna Seretny]

 • [KSIĘGARNIA AKADEMICKA]

  Kategoria: Języki obceWysyłka: od ręki

  skuteczności nauczania języków obcych. Użyte narzędzia, procedury pomiaru i techniki ewaluacji zostały bardzo dobrze opisane w rozdziale 4. i 5. (m.in. rodzaje testów, wskaźniki łatwości,... Pełen opis produktu 'Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9' »

  Dużą wartością tej rozprawy są jej walory teoretyczne i metodologiczne. Danutę Gałygę cechuje wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej program badań przedstawiony w rozdziale 3. musi zostać potraktowany przez kolejnych badaczy jako ścieżka edukacyjna, którą – nawet jeśli nie zechcą podążać wprost – będą musieli przejść w chwili, gdy podejmą kolejne badania skuteczności nauczania języków obcych. Użyte narzędzia, procedury pomiaru i techniki ewaluacji zostały bardzo dobrze opisane w rozdziale 4. i 5. (m.in. rodzaje testów, wskaźniki łatwości, trafności i rzetelności testu), natomiast analityczny rozdział 6. ukazuje, jak można stosować opisane narzędzia ewaluacji w praktyce. (...) W pracy tej podjęto rzadko poruszane dotąd w glottodydaktyce polonistycznej zagadnienie efektywności nauczania, co sprawia, że jest ona niezwykle wartościowa pod względem poznawczym.(z recenzji Prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9

 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: Język polskiWysyłka: od ręki

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2(- WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE)redakcja i autorzy: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej,... Pełen opis produktu 'Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2' »

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2(- WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE)redakcja i autorzy: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław TurekW 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ, 2003). Poprzedziły go wieloetapowe działania obejmujące między innymi prace nad standardami wymagań egzaminacyjnych, opracowanie kryteriów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych i próbnych, a także szkolenia mające na celu przybliżenie i upowszechnienie systemu certyfikacji. Ukazały one konieczność modernizacji procesu nauczania polszczyzny obcokrajowców polegającej przede wszystkim na:- innej organizacji procesu kształcenia językowego, będącej konsekwencją ujmowania biegłości językowej w kategoriach określonych umiejętności, a nie wiązania jej z ukończeniem określonego kursu1;- przyjęciu zalecanego przez Radę Europy podziału na sześć poziomów zaawansowania (A1 ? C2);- wprowadzeniu do codziennej praktyki dydaktycznej różnorodnych technik i typów ćwiczeń rozwijających i sprawdzających stopień opanowania wszystkich sprawności oraz kompetencji lingwistycznej uczących się.Niezbędne stało się również wskazanie kierunku oraz zakresu działań dydaktycznych mniej doświadczonym nauczycielom, a samym uczącym się języka polskiego jako obcego/drugiego ? umożliwienie przystąpienia do egzaminów biegłości. Potrzebne było zatem opracowanie nowoczesnych programów nauczania, które byłyby dostosowane do standardów europejskich oraz przystawałyby do systemu certyfikacji znajomości polszczyzny. Pracy tej, z inicjatywy E. Lipińskiej i A. Seretny, podjął się zespół Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek oraz inni. Dostarczone materiały zostały opracowane i dostosowane do koncepcji całości przez Zespół Redakcyjny. Programy nauczania języka polskiego jako obcego przygotowane zostały dla wszystkich poziomów zaawansowania (od A1 do C2).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2

 • [UMCS]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  tytuł ?Aforyzm jako miniatura literacka?, jest usytuowanie aforyzmu wśród innych małych form literackich. Część II publikacji, zatytułowana ?Aforyzm w nauczaniu języka polskiego... Pełen opis produktu 'Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego' »

  Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej tytuł ?Aforyzm jako miniatura literacka?, jest usytuowanie aforyzmu wśród innych małych form literackich. Część II publikacji, zatytułowana ?Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego?, jest pierwszą na gruncie glottodydaktyki polonistycznej próbą opisu szerokiego spektrum możliwości zastosowania aforyzmu w nauczaniu języków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: Literatura > Pedagogika

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych... Pełen opis produktu 'Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego' »

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych poziomach zaawansowania językowego w taki sposób, by dawać uczącym się możliwość kształcenia określonych kompetencji oraz budowania tożsamości przy jednoczesnym rozwijaniu świadomości kulturowej. Tekst literacki w zaprezentowanym ujęciu jest narzędziem, dzięki któremu można kształcić język oraz rozwijać kompetencję kulturową, prowokując do dialogu z poznawanym tekstem. W poniższych rozważaniach skupiam się więc na dydaktyce, nie zaś na teorii literatury. Prezentuję także tradycję wykorzystywania tekstów literackich w procesie nauczania, a szczególnie dużo miejsca poświęcam nowoczesnym strategiom nauczania – kształceniu określonych kompetencji oraz podejściu zadaniowemu – które mieszczą się w nauczaniu międzykulturowym, a szerzej w pedagogice dialogu/dyskursu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • [Universitas]

  Kategoria: Kultura. Cywilizacja. EtnografiaWysyłka: od ręki

  pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie Vademecum lektora języka polskiego pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych... Pełen opis produktu 'Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego' »

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych poziomach zaawansowania językowego w taki sposób, by dawać uczącym się możliwość kształcenia określonych kompetencji oraz budowania tożsamości przy jednoczesnym rozwijaniu świadomości kulturowej. Tekst literacki w zaprezentowanym ujęciu jest narzędziem, dzięki któremu można kształcić język oraz rozwijać kompetencję kulturową, prowokując do dialogu z poznawanym tekstem. W poniższych rozważaniach skupiam się więc na dydaktyce, nie zaś na teorii literatury. Prezentuję także tradycję wykorzystywania tekstów literackich w procesie nauczania, a szczególnie dużo miejsca poświęcam nowoczesnym strategiom nauczania ? kształceniu określonych kompetencji oraz podejściu zadaniowemu ? które mieszczą się w nauczaniu międzykulturowym, a szerzej w pedagogice dialogu/dyskursu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  27,00 zł
  30,00 zł

  [księgarnia akademicka]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >JęzykoznawstwoWysyłka: od ręki

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych... Pełen opis produktu 'Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego' »

  Niniejsza książka przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz studentów studiów tej specjalności. Ma być pomocą przy planowaniu zajęć na różnych poziomach zaawansowania językowego w taki sposób, by dawać uczącym się możliwość kształcenia określonych kompetencji oraz budowania tożsamości przy jednoczesnym rozwijaniu świadomości kulturowej. Tekst literacki w zaprezentowanym ujęciu jest narzędziem, dzięki któremu można kształcić język oraz rozwijać kompetencję kulturową, prowokując do dialogu z poznawanym tekstem. W poniższych rozważaniach skupiam się więc na dydaktyce, nie zaś na teorii literatury. Prezentuję także tradycję wykorzystywania tekstów literackich w procesie nauczania, a szczególnie dużo miejsca poświęcam nowoczesnym strategiom nauczania – kształceniu określonych kompetencji oraz podejściu zadaniowemu – które mieszczą się w nauczaniu międzykulturowym, a szerzej w pedagogice dialogu/dyskursu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  W 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie... Pełen opis produktu 'Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2' »

  W 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ, 2003). Poprzedziły go wieloetapowe działania obejmujące między innymi prace nad standardami wymagań egzaminacyjnych, opracowanie kryteriów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych i próbnych, a także szkolenia mające na celu przybliżenie i upowszechnienie systemu certyfikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2

 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [Beata Katarzyna Jędryka] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  40,00 zł
  42,00 zł

  [Linguae Mundi]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym, której przedmiotem jest nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym.... Pełen opis produktu 'Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [Beata Katarzyna Jędryka]' »

  Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym, której przedmiotem jest nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Adresowana jest do pedagogów, logopedów oraz psychologów, którzy na co dzień pracują z dziećmi cudzoziemców. Po ?Metodykę?? mogą również sięgnąć studenci kierunków pedagogicznych, planujący w przyszłości pracę z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem rodzimym. Z porad zawartych w publikacji mogą także korzystać studenci glottodydaktyk polonistycznych oraz lektorzy języka polskiego jako obcego. W książce znajdują się wskazówki dotyczące organizacji nauki języka polskiego w placówce przedszkolnej, wyboru i tworzenia programów dydaktycznych, przygotowywania scenariuszy zajęć oraz przykłady zadań językowych adresowanych do dzieci.Od wydawcyWśród licznych publikacji, poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego, próżno szukać poradników lub opracowań metodycznych, adresowanych do nauczycieli przedszkolnych pracujących z dziećmi cudzoziemskimi.W polskiej rzeczywistości edukacyjnej, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, mieliśmy do czynienia z sytuacją wręcz paradoksalną: na skutek wzmożonej imigracji ekonomicznej gwałtowanie rosła liczba dzieci cudzoziemskich w przedszkolach i szkołach w Polsce, a na rynku wydawniczym nie było podręcznika do nauczania dzieci języka polskiego jako obcego.Książka Beaty Katarzyny Jędryki jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pomocą metodyczną do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Publikacja ma charakter podręcznika, który powstał jako suma badań i refleksji naukowej oraz doświadczeń pracy z dziećmi cudzoziemskimi samej Autorki.Badanie przez Autorkę potrzeb językowych dzieci, obserwacja procesu ich integracji językowej, kulturowej i społecznej stały się inspiracją do opracowania autorskiego programu nauczania polszczyzny (B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa), do przygotowania autorskich pomocy dydaktycznych (B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program i pomoce nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Część A, Warszawa; B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program i pomoce nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Część B, Warszawa; B. K. Jędryka, 2015, Mój świat. Multimedialny podstawowy słownik do nauki języka polskiego, Warszawa), do zaprezentowania metod i sposobów wsparcia dziecka cudzoziemskiego w procesie przygotowania do edukacji szkolnej, a w konsekwencji do życia w nowym społeczeństwie.Należy podkreślić, że wszystkie przedstawiane w podręczniku propozycje metodyczne przeszły proces ewaluacji na zajęciach językowych, organizowanych dla dzieci cudzoziemskich w wieku od 2 do 5 lat, w ramach projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekt ?Mama, tata, ja... Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji", projekt "Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków oraz ich rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego szansą na sukces edukacyjny i integrację"), w których Autorka podręcznika, w latach 2013-2015, pełniła funkcję metodyka nauczania dzieci języka polskiego jako obcego.Praca w zespole projektowym umożliwiła także Autorce poznanie i zbadanie potrzeb środowiska oświaty przedszkolnej w zakresie sytuacji prawnej dziecka cudzoziemskiego, problemów z komunikacją językową pomiędzy przedstawicielami placówek przedszkolnych a rodzicami dzieci cudzoziemskich, a także z integracją dzieci cudzoziemskich i ich rodziców.Jako koordynator obu wyżej wymienionych projektów wysoko oceniam ogromne osobiste zaangażowanie, radość, empatię i wymierne efekty dydaktyczne Autorki w pracy z dziećmi, a także Jej doświadczenie metodyczne i wiedzę z zakresu zagadnień międzykulturowych.Gratuluję Autorce umiejętności diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz wiedzy i kompetencji, niezbędnych do stworzenia innowacyjnej pomocy glottodydaktycznej zaspokajającej te potrzeby - taką niewątpliwie jest Metodyka nauczania języka polski ego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym.Urszula Sajkowska Prezes Zarządu Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae MundiRecenzjaZalety tekstu to przede wszystkim umiejętne połączenie informacji o charakterze teoretycznym z informacjami o stanie prawnym, potrzebach dzieci cudzoziemskich i ich rodziców, możliwościach, ale i trudnościach, jakie napotykają dyrektorzy i nauczyciele w przedszkolach przyjmujących dzieci, które nie znają języka polskiego. Ogromną zaletą tekstu jest włączenie znacznej liczby konkretnych propozycji metodycznych. Publikacja jest zgodna z linią polityki edukacyjnej i językowej Rady Europy i Unii Europejskiej, jest także zgodna z nowymi tendencjami w dydaktyce języków obcych. Rozwiązania metodyczne zawarte w tekście świetnie nadają się do natychmiastowych wdrożeń, co dowodzi ogromnego doświadczenia praktycznego Autorki i zwiększa tym sam przydatność publikacji. (?) Jest to niezwykle wartościowy tekst metodyczny, niewątpliwie innowacyjny, o ogromnej przydatności dla dyrektorów, administracji oświatowej, metodyków, nauczycieli przedszkoli, a także pracowników uczelni wyższych prowadzących szkolenia z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Tekst ten upowszechnia doskonałe i już gotowe rozwiązania metodyczne opracowane w ramach projektu "Mama, tata, ja i mój nauczyciel", a także oferuje nowe, autorskie pomysły i scenariusze zajęć z przedszkolakami z rodzin cudzoziemskich.Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej Instytut Anglistyki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [Beata Katarzyna Jędryka]

 • Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego [Danuta Gałyga] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  23,53 zł
  28,00 zł

  [Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  ) UJ. W latach 1990- 2004 nauczała języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ. Jest autorką podręczników Ach, ten język polski. Ćwiczenia... Pełen opis produktu 'Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego [Danuta Gałyga]' »

  Dużą wartością tej rozprawy są jej walory teoretyczne i metodologiczne. Danutę Gałygę cechuje wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej program badań przedstawiony w rozdziale 3. musi zostać potraktowany przez kolejnych badaczy jako ścieżka edukacyjna, którą - nawet jeśli nie zechcą podążać wprost - będą musieli przejść w chwili, gdy podejmą kolejne badania skuteczności nauczania języków obcych. Użyte narzędzia, procedury pomiaru i techniki ewaluacji zostały bardzo dobrze opisane w rozdziale 4. i 5. (m.in. rodzaje testów, wskaźniki łatwości, trafności i rzetelności testu), natomiast analityczny rozdział 6. ukazuje, jak można stosować opisane narzędzia ewaluacji w praktyce. (...) W pracy tej podjęto rzadko poruszane dotąd w glottodydaktyce polonistycznej zagadnienie efektywności nauczania, co sprawia, że jest ona niezwykle wartościowa pod względem poznawczym. (z recenzji Prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej)Danuta Gałyga jest absolwentką rusycystyki (1989) i bohemistyki (1993) UJ. W latach 1990- 2004 nauczała języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ. Jest autorką podręczników Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (2001) oraz Jak to łatwo powiedzieć. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (2011). W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obecnie jest starszym wykładowcą w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zajmuje się strategiami nauczania/uczenia się języków obcych. Bada efektywność nauczania języków słowiańskich (polskiego, rosyjskiego, czeskiego). Interesują ją nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego [Danuta Gałyga]

 • Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 [Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Ewa Lipińska, Iwona Janowska, Przemysław Turek] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  29,40 zł
  35,00 zł

  [Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2WYDANIE DRUGIE POPRAWIONEW 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka... Pełen opis produktu 'Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 [Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Ewa Lipińska, Iwona Janowska, Przemysław Turek]' »

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2WYDANIE DRUGIE POPRAWIONEW 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ, 2003). Poprzedziły go wieloetapowe działania obejmujące między innymi prace nad standardami wymagań egzaminacyjnych, opracowanie kryteriów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych i próbnych, a także szkolenia mające na celu przybliżenie i upowszechnienie systemu certyfikacji. Ukazały one konieczność modernizacji procesu nauczania polszczyzny obcokrajowców polegającej przede wszystkim na: - innej organizacji procesu kształcenia językowego, będącej konsekwencją ujmowania biegłości językowej w kategoriach określonych umiejętności, a nie wiązania jej z ukończeniem określonego kursu1; - przyjęciu zalecanego przez Radę Europy podziału na sześć poziomów zaawansowania (A1 – C2); - wprowadzeniu do codziennej praktyki dydaktycznej różnorodnych technik i typów ćwiczeń rozwijających i sprawdzających stopień opanowania wszystkich sprawności oraz kompetencji lingwistycznej uczących się.Niezbędne stało się również wskazanie kierunku oraz zakresu działań dydaktycznych mniej doświadczonym nauczycielom, a samym uczącym się języka polskiego jako obcego/drugiego – umożliwienie przystąpienia do egzaminów biegłości. Potrzebne było zatem opracowanie nowoczesnych programów nauczania, które byłyby dostosowane do standardów europejskich oraz przystawałyby do systemu certyfikacji znajomości polszczyzny. Pracy tej, z inicjatywy E. Lipińskiej i A. Seretny, podjął się zespół Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek oraz inni. Dostarczone materiały zostały opracowane i dostosowane do koncepcji całości przez Zespół Redakcyjny. Programy nauczania języka polskiego jako obcego przygotowane zostały dla wszystkich poziomów zaawansowania (od A1 do C2).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 [Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Ewa Lipińska, Iwona Janowska, Przemysław Turek]

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9 Autor - Danuta... Pełen opis produktu 'Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9 - Danuta Gałyga' »

  Opis - Dużą wartością tej rozprawy są jej walory teoretyczne i metodologiczne. Danutę Gałygę cechuje wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej program badań przedstawiony w rozdziale 3. musi zostać potraktowany przez kolejnych badaczy jako ścieżka edukacyjna, którą " nawet jeśli nie zechcą podążać wprost " będą musieli przejść w chwili, gdy podejmą kolejne badania skuteczności nauczania języków obcych. Użyte narzędzia, procedury pomiaru i techniki ewaluacji zostały bardzo dobrze opisane w rozdziale 4. i 5. (m.in. rodzaje testów, wskaźniki łatwości, trafności i rzetelności testu), natomiast analityczny rozdział 6. ukazuje, jak można stosować opisane narzędzia ewaluacji w praktyce. (...) W pracy tej podjęto rzadko poruszane dotąd w glottodydaktyce polonistycznej zagadnienie efektywności nauczania, co sprawia, że jest ona niezwykle wartościowa pod względem poznawczym.(z recenzji Prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej) Nazwa - Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9 Autor - Danuta Gałyga Oprawa - Miękka Wydawca - Księgarnia Akademicka Kod ISBN - 9788376385006 Kod EAN - 9788376385006 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 Tom 9 - Danuta Gałyga


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, arti, multico, level trading, wiedza powszechna, delta, rm, marksoft
Produkty w ofercie: 16331
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159201
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159201
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, imports, naxos classical, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1291611
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139543
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 176047
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wiedza powszechna, delta w-z, festina, edgard, dreams, universitas, poltext, wagros, laurum, fundacja Źródła Życia
Produkty w ofercie: 1961
Promocje: 1906
Wysyłka do 3 dni: 1958
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, harlequin, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, biblioteka akustyczna
Produkty w ofercie: 12027
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 12027
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0