Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Materiały metodyczne

  ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Spis treści Wstęp   1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej   1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości.Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.Spis treściWstęp   1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej   1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka 1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania 1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej 1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego 1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej 1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji   2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym   2.1. Podział metod nauki czytania i pisania 2.2. Syntetyczne metody nauki czytania 2.3. Metody alfabetyczne 2.4. Metody fonetyczne 2.5. Metody sylabowe 2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety 2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych 2.8. Metody globalne 2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania 2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana 2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori 2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta 2.9.4. Naturalna nauka języka 2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci   3. Proces nauki czytania   3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania 3.2. Istota nauki czytania 3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania 3.4. Kształtowanie umiejętności czytania 3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania 3.4.2. Treści programowe 3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania 3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery 3.7. Doskonalenie umiejętności czytania 3.7.1. Cechy dobrego czytania 3.7.2. Podstawowe formy czytania 3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem   4. Proces pisania   4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania 4.2. Nauka poprawnego pisania 4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery 4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu 4.4. Błędy graficzne w piśmie 4.5. Trudności w nauce czytania i pisania   5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym   5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania 5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej 5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy 5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi 5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych 5.5.1. Opowiadanie 5.5.2. Opis 5.5.3. Sprawozdanie 5.5.4. List i inne pisma użytkowe 5.6. Ćwiczenia kompozycyjne 5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych   6. Praca z tekstem literackim   6.1. Cele opracowywania utworów 6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury 6.3. Opracowywanie utworów literackich 6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem 6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich 6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich 6.5. Opracowywanie utworów poetyckich 6.6. Praca z lekturą   7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej   7.1. Cele kształcenia języka uczniów 7.2. Treści nauczania 7.3. Metody i organizacja materiału językowego 7.4. Konstruowanie zdań złożonych   8. Nauczanie ortografii i interpunkcji   8.1. Cele i zadania nauczania ortografii 8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych 8.3. Zasady nauczania ortografii 8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego 8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych   9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów   9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej 9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego 9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego 9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta   10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci 10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych 10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego 10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej   11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego   11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych 11.2. Rodzaje technik dramowych 11.3. Przykłady dramatyzacji   Bibliografia Aneks Przykład lekcji wprowadzającej nową literę Przykład lekcji z tekstem literackim
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni ? Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) ? wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane.W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać.W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym Autor - Danuta Dobrowolska ... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym - Danuta Dobrowolska' »

  Opis - Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni - Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) - wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane. W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi. Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać. W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań. Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału. W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym Autor - Danuta Dobrowolska Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788378508014 Kod EAN - 9788378508014 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 23.5x16.0cm Ilość stron - 300 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-01-07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym - Danuta Dobrowolska

 • [Impuls]

  Kategoria: Języki obceWysyłka: od ręki

  zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) – wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane.W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać.W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej

 • []

  Kategoria: Pedagogika/Edukacja/Wczesnoszkolna

  Kraków 2012, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 330 str., oprawa miękka Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Kraków 2012, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 330 str., oprawa miękka Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  29,28 zł
  31,53 zł

  [impuls]

  Kategoria: Książki naukowe>Językoznawstwo>Język polskiWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Lideria.pl &qt; Książki &qt; Lit. Pop.-nauk. &qt; Pedagogika &qt; Prace pedagogiczneWysyłka: od ręki

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Danuta Czelakowska)' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Danuta Czelakowska)

 • [IMPULS]

  Kategoria: Szkoła>Pedagogika Oświata SzkolnictwoWysyłka: od ręki

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogó...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Książki/Nauka/PedagogikaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [IMPULS]

  Kategoria: Nauka / Pedagogika

  jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobĂłw pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związkĂłw fra... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [IMPULS]

  Kategoria: Pomoce metodyczne / Szkoła podstawowa 0-3

  nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) – wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane. W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi. Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać. W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań. Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału. W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym

 • [Oficyna Wydawnicza Impuls]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  W Procesie Opanowywania Niezbędnej Wiedzy Polonistycznej, M.in. Na Temat Sposobów Pracy Z Tekstami Literackimi, Wzbogacania Słownictwa I Związków Frazeologicznych, Jak Również Stosowania Róż... Pełen opis produktu 'Metodyka Edukacji Polonistycznej Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza Publikacja Stanowi Szczególną Pozycję Wśród Książek Przedmiotowo-metodycznych Służących Kandydatom I Młodym Nauczycielom W Najwcześniejszym Okresie Ich Aktywności. Zawiera Ona Wiadomości Rzeczowe Z Różnych Działów Języka Polskiego Oraz Ogólne I Szczegółowe Treści I Metody Pracy, Przykłady Lekcji, A Także Wiele Informacji Bibliograficznych. Istotnym Walorem Opracowania Są Praktyczne Zalecenia I Uwagi Z Zakresu Nauki O Języku, Co Wiąże Się Z Dalszym Rozwojem Umysłowym Dzieci I Możliwością Doskonalszego Poznawania Rzeczywistości. Głównym Celem Książki Jest Pomoc Studentom I Nauczycielom W Procesie Opanowywania Niezbędnej Wiedzy Polonistycznej, M.in. Na Temat Sposobów Pracy Z Tekstami Literackimi, Wzbogacania Słownictwa I Związków Frazeologicznych, Jak Również Stosowania Różnorodnych Konstrukcji Składniowych W Nauczaniu Uczniów Formułowania Dłuższych Form Wypowiedzi Typu: Opowiadanie, Opis, Sprawozdanie, Notatka, List Itd. Ponadto Celem Książki Jest Uświadamianie I Przypominanie Niezbędnych Wiadomości Merytorycznych I Metodycznych Stanowiących Podstawę Zintegrowanej Wiedzy Polonistycznej, Umożliwiającej Właściwy Rozwój Języka Ojczystego Dzieci, Zgodnie Z Ich Psychofizjologicznymi Właściwościami. Celowi Temu Służą Między Innymi Rozdziały Poświęcone ćwiczeniom Gramatycznym I Ortograficznym, Rozwijaniu Aktywności Twórczej, Zabawom Dramatycznym I Dydaktycznym. Książka Ta Umożliwia Również Zapoznanie Się Z Najnowszymi Osiągnięciami Dydaktycznymi I Naukowymi Tej Dyscypliny Pedagogicznej. Istotną Jej Cechą Jest Możliwość Pogłębiania Wiedzy I Umiejętności Pedagogicznych Nauczycieli Oraz Inspirowanie Ich Do Doskonalenia Swego Warsztatu Zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka Edukacji Polonistycznej Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym

 • [Oficyna Wydawnicza Impuls]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  Zawarła W Niej Swoje Kilkunastoletnie Doświadczenia Z Prowadzenia Przedmiotu Edukacja Polonistyczna W Systemie Kształcenia Zintegrowanego Na Uczelni I Na Platformie E-learningowej. Do... Pełen opis produktu 'Metodyka Edukacji Polonistycznej' »

  Książka Ta Zrodziła Się Z Przekonania, że Będzie Potrzebna Studentom Pedagogiki Wczesnoszkolnej Oraz Studiującym Edukację Wczesnoszkolną Lub Dokształcającym Się W Tym Zakresie Nauczycielom. Autorka Zawarła W Niej Swoje Kilkunastoletnie Doświadczenia Z Prowadzenia Przedmiotu Edukacja Polonistyczna W Systemie Kształcenia Zintegrowanego Na Uczelni I Na Platformie E-learningowej. Do Kształcenia Na Odległość Parę Lat Temu Przygotowała 10 Godzin Wykładów, Które Za Zgodą Władz Uczelni - Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Warszawie (obecnie Im. Janusza Korczaka) - Wykorzystała W Tej Publikacji. Zostały One Wchłonięte Przez Rozdziały Książki, Ale Już Jako Treści Mocno Rozszerzone, Zmienione I Zaktualizowane.W Prezentowanym Podręczniku Pokazano Wiedzę Opartą Zarówno Na Własnych Doświadczeniach Dydaktycznych Autorki, Jak I Na Bogatej Literaturze Przedmiotu. Omówiono W Niej Pracę Z Tekstami Literackimi I Z Dziełami Sztuki (muzyki, Plastyki) Różnymi Metodami: Pozawerbalnymi, A Także Werbalno-czynnościowymi, Opartymi Częściowo Na Analizie Strukturalnej, Oraz Metodami Aktywizującymi.Autorka Uważa, że Metodyka Edukacji Wczesnoszkolnej Uwzględniająca Kształcenie Literackie Oparte Na Stosowaniu Metod Werbalno-czynnościowych, Zadaniowych I Metod Aktywizujących Znalazła Już Swoje Miejsce W Dydaktyce. Nie Należy Tego Zaprzepaszczać.W Zakresie Kształcenia Językowego Wykorzystuje Tradycyjne Metodyki, W Których Kładzie Się Nacisk Na ćwiczenia Służące Rozwijaniu Sprawności Językowej Ucznia Różnymi Formami Zadań.Autorka Ma Jednak świadomość, że Kształcenie Przede Wszystkim Techniki Czytania I Pisania Obecnie Już Nie Wystarcza Do Rozwinięcia Indywidualnej, Bogatej Pod Względem Słownictwa I Kreatywnej Mowy Oraz Umiejętności Poprawnego, Ale I Twórczego Pisania. Ćwiczenia, Które Mają Utrwalać Materiał I Kształcić Głównie Nawyki, Mogą Stanowić Bazę Czynności Nauczyciela Przede Wszystkim Na Początku Nauki Dziecka, A Z Czasem Powinny Się Stać Tylko ćwiczeniami Pomocniczymi, Służącymi Opanowaniu Nowego Materiału.W Podręczniku Omówiono Nowe Propozycje Rozwijania Języka Ucznia Propagowane Przez Pedagogów Nowatorów. Zaprezentowano Metody Pracy W świetle Badań I Teorii Uwzględniających Współczesną Wiedzę O Uczniu, Jego Zdolnościach Oraz Pracy Mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka Edukacji Polonistycznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor - Danuta Czelakowska Oprawa... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym - Danuta Czelakowska' »

  Opis - Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor - Danuta Czelakowska Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788380950634 Kod EAN - 9788380950634 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 15.5x23.5cm Ilość stron - 330 Typ podręcznika - Poradnik metodyczny Przedmiot - Nauczanie początkowe Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym - Danuta Czelakowska

 • [IMPULS]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Pedagogika, resocjalizacja

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [IMPULS]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Pedagogika, resocjalizacja

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. A... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Pedagogika. Oświata i szkolnictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej. w okresie wczesnoszkolnym


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, multico, level trading, wiedza powszechna, arti, delta, marksoft, rm
Produkty w ofercie: 16026
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6331
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161774
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161774
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, cherry red
Produkty w ofercie: 1318806
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146217
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, cambridge university press, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, olesiejuk, bellona, trefl, zielona sowa
Produkty w ofercie: 212612
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, lektorklett
Produkty w ofercie: 93973
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 296847
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296847
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 169572
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, zielona sowa, umcs, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 90375
Promocje: 89430
Wysyłka do 3 dni: 90375
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, bellona, wolters kluwer, egmont, olesiejuk, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 108498
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 108498
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0