Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Nowik]

  Kategoria: MATEMATYKA

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych. Spis... Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki. Prace projektowe i inscenizacje' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy „odformalizować” matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych. Spis treści: Wstęp I. Metoda biograficznaIstota metody i cel jej wykorzystania w nauczaniu matematyki II. Propozycje wykorzystania metody biograficznej w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum 1. Pitagoras - twórca nauki o liczbie 2. Pierwsza niewymierna liczba pitagorasa 3. Różne dowody twierdzenia Pitagorasa 4. Fascynujące odkrycie 5. Pierwiastek z 2 jako niewyrażalna liczba Pitagorasa 6. Zabawa w Brożka 7. Zabawa w Archimedesa 7.1. Z wierszem na lekcję matematyki 8.  Archimedes i liczba Pi Zakończenie Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki. Prace projektowe i inscenizacje

 • [Impuls]

  Kategoria: Poradniki

  charakterystyka nauczania projektem 1. Rys historyczny metody projektów 2. Pedagogiczne, psychologiczne i filozoficzne podstawy metody projektów 3. Metoda projektów... Pełen opis produktu 'Metoda projektów w nauczaniu języków obcych' »

  Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka [...] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język. Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy się nauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć, jak posługiwać się językiem jako systemem znaków w określonych sytuacjach poznawczych i życiowych związanych z komunikowaniem się [...]. Działanie językowe obejmuje jednak nie tylko czynne używanie języka, czyli produkowanie tekstów fonicznych i graficznych, ale także rozumienie tych tekstów oraz refleksję nad językiem. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Janikowskiego SPIS TREŚCI: Słowo wstępne Ogólna charakterystyka nauczania projektem 1. Rys historyczny metody projektów 2. Pedagogiczne, psychologiczne i filozoficzne podstawy metody projektów 3. Metoda projektów - koncepcje i definicje - Projekt jako eksperyment pedagogiczny w konfrontacji z rzeczywistością - Metoda projektów - idealna droga ku kształceniu - Projekt jako otwarta, skierowana na działanie forma zajęć lekcyjnych a) Otwartość i działanie na lekcji b) Cechy projektu jako otwartej formy skierowanej na działanie - Projekt jako działanie lekcyjne wspierające autonomię a) Autonomia w procesie uczenia się i nauczania b) Autonomia uczenia się w projekcie - Nauczanie projektopodobne   Zastosowanie metody projektów w praktyce 1. Czas trwania i zakres projektów w szkole 2. Ważne założenia lekcji projektowej - Warsztatowy charakter przestrzeni projektowej - Nauczyciel jako moderator - Dynamika pracy w grupie 3. Planowanie i przebieg projektu 4. Ocenianie podczas działania projektowego 5. Korzyści i granice metody projektów - Interdyscyplinarność a projekt - Metoda projektów szansą dla nowej szkoły - Granice metody projektów Metoda projektów w nauczaniu języków obcych 1. Zasady psychologii kognitywnej i konstruktywizmu w nauczaniu języków obcych 2. Zasady autonomii w projekcie językowym 3. Założenia akwizycji języka drugiego a nauczanie projektem 4. Cele i treści działania projektowego na lekcji języka obcego 5. Propozycja modelu projektu w nauczaniu języków obcych   Typologia zadań projektowych 1. Charakterystyka zadań projektowych dla lekcji języka obcego 2. Zadania typu projektowego - Małe projekty - Praca projektowa z tekstem - Pisanie kreatywne - Kreatywne mówienie - Lekcja gramatyki jako projekt - Projekty zorientowane na rozwiązywanie problemu - Przedstawienia teatralne - Projekty skierowane na rozwój kompetencji inter-kulturowej a) Projekty-wywiady b) Autentyczne spotkanie z rodzimym użytkownikiem języka docelowego c) Wymiana młodzieży jako projekt Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

 • [Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  po dokonaniu modyfikacji zastosowań opisywanych w publikacji metod i technik nauczania i uczenia się. Autorka prezentuje stosowane przez nią metody i techniki aktywizujące proces... Pełen opis produktu 'Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki' »

  Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, ale mogą z niej korzystać także nauczyciele przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii po dokonaniu modyfikacji zastosowań opisywanych w publikacji metod i technik nauczania i uczenia się. Autorka prezentuje stosowane przez nią metody i techniki aktywizujące proces nauczania - uczenia się. Ukazuje też sytuacje dydaktyczne, w których zostały zastosowane opisane metody i opisuje efekty pracy uczących się. Uzasadnia, że poprzez wybór właściwej metody można zwiększyć motywację uczniów, aktywizować ich, rozwijać umiejętności ponadprzedmiotowe oraz uczyć, jak się uczyć. Książka zawiera następujące techniki animacji: Prawda - Fałsz, Jedno odpada, Zadanie pocięte, Porównywanie w parach, 6-3-5 oraz metody: Mapy mentalnej, Schematu blokowego, Karty dydaktycznej, Dyktanda matematycznego , Projektów. Odpowiednio przygotowany nauczyciel potrafi wybrać ćwiczenia z takimi metodami nauczania, by przyczyniły się one do wzbogacania wiadomości uczniów, a jednocześnie zwiększały atrakcyjność i efektywność zajęć.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki

 • [Impuls]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Edukacja/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

 • [Wydawnictwo Harmonia Gdańsk]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, którzy mogą... Pełen opis produktu 'Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami.' »

  Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, którzy mogą nie mieć czasu lub chęci na zajmowanie się badaniami teoretycznymi, ale którzy chcieliby mieć pewność, że stosowane przez nich strategie nauczania są najskuteczniejszymi i najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. Każda z dwudziestu siedmiu strategii opisanych w tej książce oparta jest na solidnych podstawach badawczych i sprawdzonych teoriach, posiada jasne wskazówki dotyczące implementacji i uzupełniona jest w stosownych przypadkach o ostrzeżenia. Ujęte zostały jedynie te studia, które mają w sobie autentyczny potencjał poprawy strategii stosowanych przez nauczycieli i które faktycznie mogą ułatwić naukę oraz uzyskiwanie dobrych efektów społecznych dla wszystkich uczniów w szkole. Niniejsza publikacja jest podstawową lekturą dla każdego, kto interesuje się - zawodowo lub teoretycznie - udokumentowanymi strategiami nauczania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - niezależnie, czy jest to student pedagogiki, czy wykwalifikowany nauczyciel, szkoleniowiec, psycholog edukacyjny, koordynator do spraw edukacji specjalnej, konsultant czy badacz.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami.

 • [HARMONIA]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Pedagogika. Oświata i szkolnictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. strategie nauczania poparte badaniami

 • [Sorus]

  Kategoria: Finanse / ekonomia

  codziennym i ich codziennych działaniach. Z Przedmowy   Przykłady zamieszczone w przewodniku ilustrują zastosowanie aktywizujących metod w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, takich... Pełen opis produktu 'Ekonomia w praktyce. Metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii. Przewodnik metodyczny. Szkoły ponadgimnazjalne + CD z materiałami lekcyjnymi i załącznikami' »

  Ambicją autorów niniejszego przewodnika metodycznego jest dostarczenie nauczycielom przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych praktycznych, innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, które umożliwią uczniom aktywne uczestnictwo w zajęciach z ekonomii dzięki znalezieniu się w sytuacjach zbliżonych do tych, które spotykać będą w swoim dorosłym życiu. Zastosowanie proponowanych metod sprawi, że uczeń przestanie być przedmiotem kształcenia, jak w tradycyjnym nauczaniu, a znajdzie się w sytuacji podmiotu procesu dydaktycznego, włączającego się aktywniej w tok pracy szkoły na zajęciach i poza nimi. Ułatwi mu to dostrzeżenie powiązania teorii z praktyką oraz uświadomienie sobie, że kształcenie ekonomiczne nie jest wiedzą abstrakcyjną, lecz zajmuje się zagadnieniami bliskimi wielu ludziom w życiu codziennym i ich codziennych działaniach. Z Przedmowy   Przykłady zamieszczone w przewodniku ilustrują zastosowanie aktywizujących metod w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, takich jak: studium przypadku, inscenizacja, wywiad z ekspertem, wycieczka dydaktyczna czy metoda projektu oraz zakładanie i prowadzenie firm uczniowskich. Krótka charakterystyka każdej z metod skupia się na jej specyfice, wskazując jednocześnie na potencjał dydaktyczny jej zastosowania na zajęciach szkolnych. Ten z kolei podkreślają przykłady z praktyki nauczania, które wskazują możliwości łączenia nowoczesnej metodyki z różnymi treściami ekonomicznymi, ujętymi w podstawach programowych przedmiotów "podstawy przedsiębiorczości" i "ekonomia w praktyce" oraz innych przedmiotów ekonomicznych.   Niniejsza publikacja powstała w ramach projektów EKOLAN realizowanych w latach 2008-2012 w województwie lubuskim. Projekty, objęte patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, realizował Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem. Institut für Ökonomische Bildung – IOEB) w Oldenburgu we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.   Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem. Institut für Ökonomische Bildung – IOEB) jest samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną przy Uniwersytecie im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu. To największy w krajach niemieckojęzycznych ośrodek wspierający nauczycieli szkół ogólnokształcących w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, prowadzący doskonalenie zawodowe nauczycieli i tworzący dla nich bazy materiałów dydaktycznych. W Polsce Instytut Kształcenia Ekonomicznego realizował w województwie lubuskim, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, projekty EKOPOS (2003-2005) i EKOLAN (2008-2012). Celem pierwszego było opracowanie scenariuszy lekcji do przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości", a drugi poświęcony był metodyce nauczania przedmiotów ekonomicznych. Wybrane materiały z tych projektów zostały wykorzystane w niniejszym przewodniku metodycznym. Ta współpraca jest kontynuowana z udziałem szkół i placówek holenderskich w ramach projektu unijnego IMPULS, którego tematem przewodnim są kontakty z praktyką w orientacji zawodowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomia w praktyce. Metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii. Przewodnik metodyczny. Szkoły ponadgimnazjalne + CD z materiałami lekcyjnymi i załącznikami

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Nazwa - Zestaw. Metody komunikacyjne w nauczaniu języka Autor - Agata Dębicka-Cieszyńska, Jagoda Cieszyńska Wydawca - Centrum Metody Krakowskiej ... Pełen opis produktu 'Zestaw. Metody komunikacyjne w nauczaniu języka - Agata Dębicka-Cieszyńska, Jagoda Cieszyńska' »

  Opis - "Technika komunikacyjna jest sposobem kształtowania systemu językowego w umyśle drugiego człowieka podczas rozmowy, w której nadawca i odbiorca mają intencję przekazywania i odbierania informacji. W rozmowie wykorzystuje się subkody niejęzykowe i językowe, a znaczenia negocjowane są w konsytuacjach i kontekstach."Jagoda Cieszyńska-RożekMetoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Pomoc "Komunikacyjne metody .." przeznaczona jest dla dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji - Zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzieci dwujęzycznych. Praca z figurkami przedstawiającymi konkretne osoby pozwala na przećwiczenie w zabawie sytuacji z życia codziennego, naukę przydatnych w komunikacji zwrotów, ćwiczenie interakcji społecznych. Podczas zajęć z wykorzystaniem figurek możemy posłużyć się przykładowymi dialogami jednak największą wartość terapeutyczną niesie tworzenie własnych scenariuszy dialogów pasujących do indywidualnych doświadczeń dziecka. Ważną cechą figurek jest możliwość dostosowania ich wyglądu tak aby przedstawiały w jak najbardziej dosłowny sposób osoby znane dziecku.Korzystając z zestawu w domu możemy pomalować je tak, aby figurka przedstawiająca mamę miała jej kolor włosów, ulubioną sukienkę w zielone paski i czerwone korale. Twarz postaci możemy narysować lub przykleić wyciętą ze zdjęcia. Zestaw składa się z czterech figurek: mamy, taty, córki i syna Nazwa - Zestaw. Metody komunikacyjne w nauczaniu języka Autor - Agata Dębicka-Cieszyńska, Jagoda Cieszyńska Wydawca - Centrum Metody Krakowskiej Kod ISBN - 2900000007772 Kod EAN - 2900000007772 Format - 22,5x16x3 cm Podatek VAT - 23%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zestaw. Metody komunikacyjne w nauczaniu języka - Agata Dębicka-Cieszyńska, Jagoda Cieszyńska

 • [Centrum Metody Krakowskiej]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  "Komunikacyjne metody .." przeznaczona jest dla dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji - Zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzieci dwujęzycznych. Praca z fi... Pełen opis produktu 'Metody komunikacyjne w nauczaniu języka' »

  "Technika komunikacyjna jest sposobem kształtowania systemu językowego w umyśle drugiego człowieka podczas rozmowy, w której nadawca i odbiorca mają intencję przekazywania i odbierania informacji. W rozmowie wykorzystuje się subkody niejęzykowe i językowe, a znaczenia negocjowane są w konsytuacjach i kontekstach."Jagoda Cieszyńska-RożekMetoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Pomoc "Komunikacyjne metody .." przeznaczona jest dla dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji - Zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzieci dwujęzycznych. Praca z figurkami przedstawiającymi konkretne osoby pozwala na przećwiczenie w zabawie sytuacji z życia codziennego, naukę przydatnych w komunikacji zwrotów, ćwiczenie interakcji społecznych. Podczas zajęć z wykorzystaniem figurek możemy posłużyć się przykładowymi dialogami jednak największą wartość terapeutyczną niesie tworzenie własnych scenariuszy dialogów pasujących do indywidualnych doświadczeń dziecka. Ważną cechą figurek jest możliwość dostosowania ich wyglądu tak aby przedstawiały w jak najbardziej dosłowny sposób osoby znane dziecku.Korzystając z zestawu w domu możemy pomalować je tak, aby figurka przedstawiająca mamę miała jej kolor włosów, ulubioną sukienkę w zielone paski i czerwone korale. Twarz postaci możemy narysować lub przykleić wyciętą ze zdjęcia.Zestaw składa się z czterech figurek: mamy, taty, córki i syna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metody komunikacyjne w nauczaniu języka

 • [Oficyna Wydawnicza Impuls]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / EdukacjaWysyłka: do 3 dni

  Bardzo Istotne Jest Zwrócenie Przez Autorkę Uwagi Na To, że Przestrzeń Uczenia Się Powinna Być Tak Ukształtowana, Aby Mogła Odpowiadać Rzeczywistości. Funkcja Komunikatywna Języka [...] Jawi Się Szczególnie... Pełen opis produktu 'Metoda Projektów W Nauczaniu Języków Obcych' »

  Bardzo Istotne Jest Zwrócenie Przez Autorkę Uwagi Na To, że Przestrzeń Uczenia Się Powinna Być Tak Ukształtowana, Aby Mogła Odpowiadać Rzeczywistości. Funkcja Komunikatywna Języka [...] Jawi Się Szczególnie Wyraźnie, Gdy Staramy Się Opanować Jakiś Nieznany Nam Język. Wówczas Musimy Się Nauczyć Jego Używania, Tak Jak Musimy Się Nauczyć Używania Innych Narzędzi. Trzeba Wiedzieć, Jak Posługiwać Się Językiem Jako Systemem Znaków W Określonych Sytuacjach Poznawczych I życiowych Związanych Z Komunikowaniem Się [...]. Działanie Językowe Obejmuje Jednak Nie Tylko Czynne Używanie Języka, Czyli Produkowanie Tekstów Fonicznych I Graficznych, Ale Także Rozumienie Tych Tekstów Oraz Refleksję Nad Językiem. Z Recenzji Prof. Zw. Dr. Hab. Krzysztofa Janikowskieg
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metoda Projektów W Nauczaniu Języków Obcych

 • []

  Kategoria: Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Językoznawstwo>Fonetyka. Mowa. Wymowa. DialektyWysyłka: do 3 dni

  Komunikacyjne Metody .. Przeznaczona Jest Dla Dzieci Z Szeroko Pojętymi Zaburzeniami Komunikacji -  Zespołem Aspergera, Alalią, Afazją Dziecięcą, Także Dla Dzieci Dwujęzycznych. Praca Z Figu... Pełen opis produktu 'Zestaw. Metody Komunikacyjne W Nauczaniu Języka' »

    Technika Komunikacyjna Jest Sposobem Kształtowania Systemu Językowego W Umyśle Drugiego Człowieka Podczas Rozmowy, W Której Nadawca I Odbiorca Mają Intencję Przekazywania I Odbierania Informacji. W Rozmowie Wykorzystuje Się Subkody Niejęzykowe I Językowe, A Znaczenia Negocjowane Są W Konsytuacjach I Kontekstach.Jagoda Cieszyńska-RożekMetoda Krakowska Wobec Zaburzeń Rozwoju Dzieci.    Pomoc Komunikacyjne Metody .. Przeznaczona Jest Dla Dzieci Z Szeroko Pojętymi Zaburzeniami Komunikacji -  Zespołem Aspergera, Alalią, Afazją Dziecięcą, Także Dla Dzieci Dwujęzycznych. Praca Z Figurkami Przedstawiającymi Konkretne Osoby Pozwala Na Przećwiczenie W Zabawie Sytuacji Z życia Codziennego, Naukę Przydatnych W Komunikacji Zwrotów, ćwiczenie Interakcji Społecznych. Podczas Zajęć Z Wykorzystaniem Figurek Możemy Posłużyć Się Przykładowymi Dialogami Jednak Największą Wartość Terapeutyczną Niesie Tworzenie Własnych Scenariuszy Dialogów Pasujących Do Indywidualnych Doświadczeń Dziecka. Ważną Cechą Figurek Jest Możliwość Dostosowania Ich Wyglądu Tak Aby Przedstawiały W Jak Najbardziej Dosłowny Sposób Osoby Znane Dziecku.Korzystając Z Zestawu W Domu Możemy Pomalować Je Tak, Aby Figurka Przedstawiająca Mamę Miała Jej Kolor Włosów, Ulubioną Sukienkę W Zielone Paski I  Czerwone Korale. Twarz Postaci Możemy Narysować Lub Przykleić Wyciętą Ze Zdjęcia. Zestaw Składa Się Z Czterech Figurek: Mamy, Taty, Córki I Syna
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zestaw. Metody Komunikacyjne W Nauczaniu Języka

 • [impuls]

  Kategoria: Książki naukowe>Pedagogika>Dydaktyka, edukacja i nauczanieWysyłka: od ręki

  Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie... Pełen opis produktu 'Metoda projektów w nauczaniu języków obcych' »

  Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język. Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy się nauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć, jak posługiwać się językiem jako systemem znaków w określonych sytuacjach poznawczych i życiowych związanych z komunikowaniem się […]. Działanie językowe obejmuje jednak nie tylko czynne używanie języka, czyli produkowanie tekstów fonicznych i graficznych, ale także rozumienie tych tekstów oraz refleksję nad językiem.Z recenzji prof. zw. dr hab. Krzysztofa Janikowskiego...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

 • [harmonia]

  Kategoria: Książki naukowe>Pedagogika>Dydaktyka, edukacja i nauczanieWysyłka: od ręki

  Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego Pełen opis produktu 'Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania' »

  Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów podręczników i nauczycieli....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania

 • Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  9,45 zł
  10,50 zł

  [nowik]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historiografia. Nauki pomocniczeWysyłka: od ręki

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.... Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy "odformalizować" matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki

 • [NOWIK]

  Kategoria: Gimnazjum > Matematyka

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych. Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki. Prace projektowe i inscenizacje' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy „odformalizować” matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki. Prace projektowe i inscenizacje

 • [nowik]

  Kategoria: Książki naukowe>Pedagogika>Dydaktyka, edukacja i nauczanieWysyłka: od ręki

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.... Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy "odformalizować" matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki

 • [Nowik]

  Kategoria: Książki > Podręczniki szkolne i książki edukacyjne > MetodykaWysyłka: od ręki

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych. Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy odformalizować matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki

 • [NOWIK]

  Kategoria: MetodykaWysyłka: od ręki

  naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych. Pełen opis produktu 'Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki' »

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy odformalizować matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki

 • [Impuls]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

 • Metody komunikacyjne w nauczaniu języka w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  45,00 zł
  50,00 zł

  [centrum metody krakowskiej]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >JęzykoznawstwoWysyłka: do 3 dni

  "Komunikacyjne metody .." przeznaczona jest dla dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji - Zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzieci dwujęzycznych. Praca z fi... Pełen opis produktu 'Metody komunikacyjne w nauczaniu języka' »

  "Technika komunikacyjna jest sposobem kształtowania systemu językowego w umyśle drugiego człowieka podczas rozmowy, w której nadawca i odbiorca mają intencję przekazywania i odbierania informacji. W rozmowie wykorzystuje się subkody niejęzykowe i językowe, a znaczenia negocjowane są w konsytuacjach i kontekstach."Jagoda Cieszyńska-RożekMetoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Pomoc "Komunikacyjne metody .." przeznaczona jest dla dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji - Zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzieci dwujęzycznych. Praca z figurkami przedstawiającymi konkretne osoby pozwala na przećwiczenie w zabawie sytuacji z życia codziennego, naukę przydatnych w komunikacji zwrotów, ćwiczenie interakcji społecznych. Podczas zajęć z wykorzystaniem figurek możemy posłużyć się przykładowymi dialogami jednak największą wartość terapeutyczną niesie tworzenie własnych scenariuszy dialogów pasujących do indywidualnych doświadczeń dziecka. Ważną cechą figurek jest możliwość dostosowania ich wyglądu tak aby przedstawiały w jak najbardziej dosłowny sposób osoby znane dziecku.Korzystając z zestawu w domu możemy pomalować je tak, aby figurka przedstawiająca mamę miała jej kolor włosów, ulubioną sukienkę w zielone paski i czerwone korale. Twarz postaci możemy narysować lub przykleić wyciętą ze zdjęcia.Zestaw składa się z czterech figurek: mamy, taty, córki i syna...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metody komunikacyjne w nauczaniu języka


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, multico, level trading, wiedza powszechna, arti, delta, marksoft, lingea
Produkty w ofercie: 15754
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 12
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 160862
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 160862
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, emi, bis records
Produkty w ofercie: 1222411
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 135410
Opinie pozytywne: 23
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Rema.com.pl

Książki i albumy oraz kalendarze i gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.03.2009
bellona, zielona sowa, zysk i s-ka, skrzat, greg, egmont, amber, wilga, ameet, olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 33478
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 33478
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer polska, wydawnictwo olesiejuk, egmont, olesiejuk, helion, cambridge university press, zielona sowa, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 172306
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, zielona sowa, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, helion, lektorklett, egmont
Produkty w ofercie: 85018
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 299910
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 299910
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, kiw warszawa, pzwl
Produkty w ofercie: 166994
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, zielona sowa, umcs, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 90116
Promocje: 89927
Wysyłka do 3 dni: 90116
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, bellona, egmont, olesiejuk, wolters kluwer, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 107942
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107942
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka, zysk i s-ka wydawnictwo, difin
Produkty w ofercie: 4870
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0