Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Bezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. ZbrodnieWysyłka: od ręki

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instyt... Pełen opis produktu 'Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych' »

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy. Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Publikacja może być zarówno praktycznym komentarzem dla osób przygotowujących się do zawodu mediatora, jak i przydatnym uzupełnieniem wiedzy dla mediatorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także strony, które pragną rozwiązania swojego sporu w sposób polubowny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

 • [AMBER]

  Kategoria: Literatura popularna / Sensacja

  Piętnastoletnia Anne Carson zostaje porwana. Jej rodzina - milionerzy z Melbourne - jest gotowa zapłacić kaĹźdą sumę , Ĺźeby odzyskać dziewczynkę . Nie zawiadamiają policji. Wynajmują był ego... Pełen opis produktu 'Mediator' »

  Piętnastoletnia Anne Carson zostaje porwana. Jej rodzina - milionerzy z Melbourne - jest gotowa zapłacić każdą sumę , żeby odzyskać dziewczynkę . Nie zawiadamiają policji. Wynajmują był ego policyjnego negocjatora. Chcą , żeby tylko on kontaktował się z porywaczami. Frank Calder przyjmuje zlecenie, chociaż jest przekonany, ż e Carsonowie popełniają błąd. Zwłaszcza gdy odkrywa, ż e to nie pierwsze porwanie w ich rodzinie. I że porywacze nie żądają okupu…
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mediator

 • [UMCS]

  Kategoria: PoradnikiWysyłka: do 3 dni

  prowadzenia, wskazywania podstawowych jej zasad. Podczas redagowania poradnika metodycznego przyjęto założenie, że efektywność procesu mediacji w znacznej mierze zależy od osoby mediatora. Istotne... Pełen opis produktu 'Profesjonalny mediator' »

  Zagadnienia związane z mediacją, traktowaną jako proces komunikacyjny, poddawane są nieustannym eksploracjom badawczym. Podejmuje się próby określenia pojęcia ,,mediacja", wyznaczania etapów jej prowadzenia, wskazywania podstawowych jej zasad. Podczas redagowania poradnika metodycznego przyjęto założenie, że efektywność procesu mediacji w znacznej mierze zależy od osoby mediatora. Istotne jest jego przygowanie metodyczne, merytoryczne, kompetencyjne. Autorzy ujmują omawiane kwestie w kontekście rozwiązywania konfliktów oraz psychologii sądowej, pedagogiki resocjalizacyjnej i prawa. Podkreślają znaczenie asertywności, empatii, umiejętności negocjacyjnych, komunikacyjnych, prezentacyjnych dla skuteczności rozwiązywania problemów stron w obecności pośrednika. Podejmowane zagadnienia będą dla czytelników - pedagogów, mediatorów, negocjatorów, studentów kierunków nie tylko pedagogicznych, pozycją wartościową poznawczo.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Profesjonalny mediator

 • [UMCS]

  Kategoria: Kadry. Zarządzanie personelemWysyłka: od ręki

  prowadzenia, wskazywania podstawowych jej zasad. Podczas redagowania poradnika metodycznego przyjęto założenie, że efektywność procesu mediacji w znacznej mierze zależy od osoby mediatora. Istotne... Pełen opis produktu 'Profesjonalny mediator' »

  Zagadnienia związane z mediacją, traktowaną jako proces komunikacyjny, poddawane są nieustannym eksploracjom badawczym. Podejmuje się próby określenia pojęcia ,,mediacja", wyznaczania etapów jej prowadzenia, wskazywania podstawowych jej zasad. Podczas redagowania poradnika metodycznego przyjęto założenie, że efektywność procesu mediacji w znacznej mierze zależy od osoby mediatora. Istotne jest jego przygowanie metodyczne, merytoryczne, kompetencyjne. Autorzy ujmują omawiane kwestie w kontekście rozwiązywania konfliktów oraz psychologii sądowej, pedagogiki resocjalizacyjnej i prawa. Podkreślają znaczenie asertywności, empatii, umiejętności negocjacyjnych, komunikacyjnych, prezentacyjnych dla skuteczności rozwiązywania problemów stron w obecności pośrednika. Podejmowane zagadnienia będą dla czytelników - pedagogów, mediatorów, negocjatorów, studentów kierunków nie tylko pedagogicznych, pozycją wartościową poznawczo.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Profesjonalny mediator

 • [UMCS]

  Kategoria: /Książki/Poradniki/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Profesjonalny mediator

 • [Tertium]

  Kategoria: Dla tłumaczy

  języków obcych Rozdział III. Nowe tendencje w nauczaniu kultury - edukacja interkulturowa w procesie kształcenia językowego 1. Kompetencja interkulturowa 2. Mediator interkulturowy 3. N... Pełen opis produktu 'Język a komunikacja 13. Nauczyciel jako mediator kulturowy' »

  Seria "Język a komunikacja" W obliczu jednoczenia się Europy porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. "Tertium", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej powołane do życia przez grupę pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1995 roku, wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Społeczność akademickich filologów chciała dać impuls takim poczynaniom, które zainicjowałyby forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, nie tylko krakowskim, lecz także ogólnopolskim. Troską pomysłodawców było, by rzetelne przemyślenia, ciekawe pomysły, sprawy budzące zainteresowanie, choć nie pozbawione naukowego zaplecza przybierały zarazem tak przystępną formę, by przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Tom poświęcony problemom edukacji interkulturowej. SPIS TREŚCI: Słowo wstępne Wstęp CZĘŚĆ TEORETYCZNA Rozdział I. Komponent kulturowy w edukacji językowej 1. Definiowanie pojęcia kultura 1.1. Ewolucja pojęcia kultura w naukach humanistycznych i społecznych 1.2. Pojęcie kultury w dydaktyce języków obcych 2. Kultura a komunikacja międzyludzka 3. Kulturoznawstwo w edukacji językowej Rozdział II. Nauczanie kultury w dydaktyce języków obcych lat dziewięćdziesiątych XX wieku 1. Kompetencja kulturowa w podjęciu komunikacyjnym 2. Proces akulturacji a nauczanie kultury w dydaktyce języka drugiego 3. Modyfikacja schematów poznawczych w modelu zintegrowanego nauczania języka obcego i kultury według Brama 4. Metody badawcze Cultural Studies a nauczanie kultury obcej 5. Techniki służące do nauczania kultury obcej 6. Początki podejścia interkulturowego w dydaktyce języków obcych Rozdział III. Nowe tendencje w nauczaniu kultury - edukacja interkulturowa w procesie kształcenia językowego 1. Kompetencja interkulturowa 2. Mediator interkulturowy 3. Nauczanie interkulturowe 3.1. Wiedza encyklopedyczna a kształcenie umiejętności 3.2. Podejście etnograficzne 3.3. Uczenie się poprzez działanie 3.4. Podejście porównawcze 3.5. Interpretacja wytworów kultury 3.6. Kwestie etyczno-światopoglądowe 4.$ Rola podręcznika do nauki języka obcego w kształceniu kulturowym 4.1. Podręcznik jako źródło wiedzy o kulturze 4.2. Podręcznik aktywizujący ucznia 4.3. Podręcznik aktywizujący nauczyciela 4.4. Podręcznik jako źródło wiedzy o aktualnych tendencjach edukacyjnych 5. Ocenianie kompetencji interkulturowej 5.1. Formy oceniania kompetencji interkulturowej 5.2. Trudności w ocenie kompetencji interkulturowej 5.2.1. Autentyczność sytuacji komunikacyjnej 5.2.2. Poziomy zaawansowania i kryteria oceny 5.2.3. Obiektywność oceny i wkład pracy ucznia 5.3. Oddziaływanie zwrotne procesu oceniania (backwash effect) 6. Edukacja interkulturowa a podejęcie interkulturowe Rozdział IV. Edukacja interkulturowa w międzynarodowej polityce edukacyjnej 1. Edukacja interkulturowa a prawa człowieka 2. Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji 3. Polityka językowa Rady Europy 3.1. Europejski system opisu kształcenia językowego 3.2. Europejskie Portfolio Językowe 3.3. Nauka języków obcych a edukacja obywatelska 3.4. Kierunki zmian w edukacji językowej . 125 4. Europejskie koncepcje dotyczące kwalifikacji i kompetencji nauczycieli języków obcych 4.1. Edukacja interkulturowa w kształceniu przyszłych nauczycieli - wybrane przykłady z krajów europejskich 4.2. Edukacja interkulturowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli - z doświadczeń krajów europejskich Rozdział V. Edukacja interkulturowa w polskiej reformie systemu Oświaty 1. Główne dokumenty reformy programowej w liceum ogólnokształcącym 1.1. Preambuła do Podstaw programowych 1.2. Podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego 1.3. Podstawy programowe dla innych przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych 1.4. Standardy wymagań egzaminacyjnych - Nowa Matura 2. Programy nauczania w reformowanym liceum ogólnokształcącym 2.1. Autonomia nauczyciela a wybór programu nauczania 2.2. Edukacja interkulturowa w programach nauczania języków obcych nowożytnych 3. Edukacja interkulturowa w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych w Polsce 3.1. Edukacja interkulturowa w kształceniu przyszłych nauczycieli 3.2. Edukacja interkulturowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli Rozdział VI. Przegląd stanu badań - rola nauczyciela i podręcznika w nauczaniu kultury i języka obcego 1. Wpływ metod nauczania na wiedzę i świadomość kulturową uczniów 2. Wpływ integracji europejskiej na nauczanie języków obcych 3. Poglądy nauczycieli dotyczące podejścia interkulturowego 4. Nauczyciele polscy wobec kwestii dotyczących edukacji interkulturowej 5. Komponent interkulturowy w materiałach dydaktycznych CZĘŚĆ EMPIRYCZNA Rozdział VII. Edukacja interkulturowa w wybranych podręcznikach do nauki języka angielskiego - analiza porównawcza 1. Cel badania i pytania badawcze 2. Dobór i charakterystyka próby 3. Narzędzie badawcze 4. Wyniki analizy porównawczej podręczników 4.1. Podręczniki kursowe 4.2. Podręczniki uzupełniające 5. Podsumowanie wyników badań . Rozdział VIII. Poglądy i postawy polskich nauczycieli języków obcych wobec edukacji interkulturowej w dydaktyce języka obcego 1. Cel i pytanie badawcze 2. Dobór i charakterystyka próby 3. Schemat badawczy 4. Metoda i narzędzie badawcze 5. Organizacja i przebieg badań 6. Analiza ilościowa danych 6.1. Cele ogólnowychowawcze i przedmiotowe stawiane przez nauczycieli języków obcych 6.2. Cele i motywacja do nauki języka i kultury obcej wśród uczniów 6.3. Znajomość zagadnień kultury obcej wśród nauczycieli 6.4. Treści kulturowe w materiałach do nauczania języków obcych 6.5. Komponent kulturowy w praktyce dydaktycznej nauczycieli języka obcego 6.5.1. Nauczanie kultury obcej - techniki i treści 6.5.2. Wycieczki szkolne 6.5.3. Międzynarodowe wymiany szkolne 6.5.4. Interkulturowe projekty międzyprzedmiotowe 6.6. Gotowość nauczycieli do uczestniczenia w edukacji interkulturowej 6.6.1. Stopień akceptacji nauczycieli dla określonych aspektów edukacji interkulturowej 6.6.2. Wyniki korelacji między deklarowaną chęcią rozwijania kompetencji interkulturowej a akceptacją określonych zasad edukacji interkulturowej 7. Analiza jakościowa wyników w odniesieniu do pytań badawczych 8. Poglądy i postawy polskich nauczycieli a poglądy i postawy nauczycieli z innych krajów - analiza porównawcza wybranych aspektów 8.1. Miejsce komponentu kulturowego w hierarchii celów nauczania języków obcych 8.2. Sposoby nauczania kultury preferowane przez nauczycieli języków obcych 8.3. Stosunek nauczycieli do podstawowych założeń edukacji interkulturowej 9. Podsumowanie wyników badań Rozdział IX. Wnioski końcowe 1. Wnioski dotyczące edukacji interkulturowej w podręcznikach do języków obcych 2. Wnioski dotyczące przygotowania nauczycieli języków obcych do realizowania programu edukacji interkulturowej 3. Wnioski dotyczące dalszych badań na temat rozwijania kompetencji interkulturowej w procesie kształcenia językowego Bibliografia Załącznik: ankieta Indeks rzeczowy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Język a komunikacja 13. Nauczyciel jako mediator kulturowy

 • [VDM Verlag Dr. Müller]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  The war on terrorism in Afghanistan draws world policy leaders into questioning the avenue of future collaboration. Two actors play a key role both in rebuilding the war- and terror-torn country and restructuring... Pełen opis produktu 'Mediator vs. Cowboy' »

  The war on terrorism in Afghanistan draws world policy leaders into questioning the avenue of future collaboration. Two actors play a key role both in rebuilding the war- and terror-torn country and restructuring the global conning bridge. The United States pursue to maintain its "single, shining principle: the cause of freedom," (U.S. President George H. W. Bush) which frames the idea of democracy, and to expand this tradition as a path to security. Germany, the global leader in economic exports, pursues to revive Afghan roots and to expand its global influence on the political stage, in the UN Security Council. Disagreeing with the American way of fighting against terror, Germany is maturing to a conscious, self-sovereign nation. The author shows how consistent and inconsistent German and U.S. policies are. He reveals how Germany's stunning, past commitments in Afganistan have been repeated, and what lessons have not been learned. An Afghanistan policy is to be the key to Central Asia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mediator vs. Cowboy

 • [Macmillan]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  The original sassy and spooky series from the queen of teen, Meg Cabot. Now with vamped-up covers. Susannah Simon is a typical teenage girl who just happens to be a ghost-hunter. From the author of the... Pełen opis produktu 'Mediator: Grave Doubts and Heaven Sent' »

  The original sassy and spooky series from the queen of teen, Meg Cabot. Now with vamped-up covers. Susannah Simon is a typical teenage girl who just happens to be a ghost-hunter. From the author of the hugely successful }The Princess Diaries{.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mediator: Grave Doubts and Heaven Sent

 • [Schneider Verlag Hohengehren]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Der Klassiker in überarbeiteter Neufassung§Der homo mediator handelt von Menschen, die willens sind, gemeinsam mit andern nach Wegen zu suchen, um aus der Verstrickung in Konflikte und Proble... Pełen opis produktu 'homo mediator' »

  Der Klassiker in überarbeiteter Neufassung§Der homo mediator handelt von Menschen, die willens sind, gemeinsam mit andern nach Wegen zu suchen, um aus der Verstrickung in Konflikte und Probleme herauszukommen.§§Der erste Teil geht der Frage nach, seit wann diese Wege begangen werden. Vor rund 40 Jahren galt die Mediation als etwas ganz Neues aus den USA. In der Geschichte Europas erreicht sie aber das nachweisbare Alter von gut 2500 Jahren. In ihren Dokumenten findet man jedoch nur selten etwas über den Mediator als homo faber und oeconomicus. Dazu wurde er erst in neuester Zeit. Hingegen wissen wir mehr von Eigenschaften und Haltungen friedfertiger Frauen und Männer, die zerstrittenen Menschen mit geduldiger Zurückhaltung, Verständnis und Respekt begegnet sind. Sie hießen seit Jahrhunderten Mediatrix und Mediator.§§Der zweite Teil knüpft an ihre Tradition an und erweitert sie: Homo mediator ist nicht nur eine Profession, sondern eine Lebensweise als Mitmensch im Alltag und als demokratischer Mitbürger.§Wie man öffentlich, beruflich und privat mit anderen umgeht, wird von Menschenbildern geleitet, die wir uns dabei machen. Bei Konflikten erstarren sie zu Wahrheiten: Du warst und bist immer so. Doch können sich Bilder ändern: Die entsprechende Bereitschaft (...) macht es möglich (Abraham de Wicquefort, 1682). Mediation lebt von der Bereitschaft, offen aufeinander zuzugehen. Dafür braucht es nicht immer einen Dritten, der einem Sprichwort gemäß lacht, wenn andere sich streiten. Und miteinander statt gegeneinander zu reden, hält die Demokratie zusammen.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o homo mediator

 • [LAP Lambert Academic Publishing]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Structural Equation Modeling can be known as SEM is the Second Generation Statistical Method to determine the inter-relationship among variabes in a model. This technique can be obtain using AMOS, MPLUS,... Pełen opis produktu 'Moderator-Mediator On Motivation Using Structural Equation Modeling' »

  Structural Equation Modeling can be known as SEM is the Second Generation Statistical Method to determine the inter-relationship among variabes in a model. This technique can be obtain using AMOS, MPLUS, EQS and others. However, the author is interest to apply AMOS since this package is one of the newest software developed. The strength of this book is to ease the readers in various field to apply this method on their study besides the formula is also given. In this instance, the author intend to modeling the multigroup moderated mediation using structural equation modeling in order to achieve the objective research using real examples. In other words, a step by step approach to Confirmatory Factor Analysis (CFA) and explanation for all related procedures is provided. Hopefully, this book would be of great help to the readers in their scholarly endeavor.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Moderator-Mediator On Motivation Using Structural Equation Modeling

 • [HURST C & CO PUBLISHERS]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Martti Ahtisaari is the world's most renowned and successful mediator in international conflicts. In 2008 he was awarded the Nobel Peace Prize for his lead role in bringing independence to Na... Pełen opis produktu 'Mediator' »

  Martti Ahtisaari is the world's most renowned and successful mediator in international conflicts. In 2008 he was awarded the Nobel Peace Prize for his lead role in bringing independence to Namibia, Serbia's withdrawal from Kosovo, the decommissioning of weapons in Northern Ireland and autonomy for Aceh in Indonesia. Ahtisaari's range of international contacts and global experience are remarkable and his is the name which is still most often mentioned when the world looks for an individual to try to broker a peace deal. Ahtisaari also served for six years as President of Finland, the first holder of that office to be directly elected. Upon leaving office, he founded Crisis Management Initiative, an international NGO specialising in conflict resolution and development issues. The Mediator is an authorised biography, based on extensive interviews with Ahtisaari himself as well as his family, friends and colleagues.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mediator

 • []

  Kategoria: Środki ochrony roślin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mediator MAX a 0,2l. (PAK)

 • [DIFIN]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku,... Pełen opis produktu 'Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych' »

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić.Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż wydaje się nam, że profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, które mają ułatwić mediatorowi pracę w tych szczególnych warunkach, jakimi są konflikty wywołane lub zakończone popełnieniem przestępstwa. Czwarta część to już prawdziwy przewodnik, opisujący po kolei każdą czynność, którą musi lub może podjąć mediator w sprawach karnych. Piąty rozdział prezentuje korzyści płynące z działalności w ramach ośrodka mediacji i podpowiada kilka praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Całość wieńczą, przygotowane przez nas, wzory rozmaitych dokumentów, które mediator musi sporządzać, wykonując swoje obowiązki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

 • [DIFIN]

  Kategoria: Prawo / Prawo - książki dla praktyków

  tę mediację poprowadzić. Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyĹź wydaje się nam, Ĺźe profesjonalnie przygotowany mediator musi... Pełen opis produktu 'Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych' »

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić. Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż wydaje się nam, że profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, które mają ułatwić mediatorowi pracę w tych szczególnych warunkach, jakimi są konflikty wywołane lub zakończone popełnieniem przestępstwa. Czwarta część to już prawdziwy przewodnik, opisujący po kolei każdą czynność, którą musi lub może podjąć mediator w sprawach karnych. Piąty rozdział prezentuje korzyści płynące z działalności w ramach ośrodka mediacji i podpowiada kilka praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Całość wieńczą, przygotowane przez nas, wzory rozmaitych dokumentów, które mediator musi sporządzać, wykonując swoje obowiązki.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

 • [Difin]

  Kategoria: Literatura > Prawo

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku,... Pełen opis produktu 'Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych' »

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić. Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż wydaje się nam, że profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, które mają ułatwić mediatorowi pracę w tych szczególnych warunkach, jakimi są konflikty wywołane lub zakończone popełnieniem przestępstwa. Czwarta część to już prawdziwy przewodnik, opisujący po kolei każdą czynność, którą musi lub może podjąć mediator w sprawach karnych. Piąty rozdział prezentuje korzyści płynące z działalności w ramach ośrodka mediacji i podpowiada kilka praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Całość wieńczą, przygotowane przez nas, wzory rozmaitych dokumentów, które mediator musi sporządzać, wykonując swoje obowiązki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

 • Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,09 zł
  58,99 zł

  [difin]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku,... Pełen opis produktu 'Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych' »

  W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić.Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż wydaje się nam, że profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, które mają ułatwić mediatorowi pracę w tych szczególnych warunkach, jakimi są konflikty wywołane lub zakończone popełnieniem przestępstwa. Czwarta część to już prawdziwy przewodnik, opisujący po kolei każdą czynność, którą musi lub może podjąć mediator w sprawach karnych. Piąty rozdział prezentuje korzyści płynące z działalności w ramach ośrodka mediacji i podpowiada kilka praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Całość wieńczą, przygotowane przez nas, wzory rozmaitych dokumentów, które mediator musi sporządzać, wykonując swoje obowiązki....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

 • Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  94,06 zł
  101,30 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instyt... Pełen opis produktu 'Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych' »

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy. Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Publikacja może być zarówno praktycznym komentarzem dla osób przygotowujących się do zawodu mediatora, jak i przydatnym uzupełnieniem wiedzy dla mediatorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także strony, które pragną rozwiązania swojego sporu w sposób polubowny....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący... Pełen opis produktu 'Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych - redakcja naukowa Sitarz Olga' »

  Opis - W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić.Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż wydaje się nam, że profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, które mają ułatwić mediatorowi pracę w tych szczególnych warunkach, jakimi są konflikty wywołane lub zakończone popełnieniem przestępstwa. Czwarta część to już prawdziwy przewodnik, opisujący po kolei każdą czynność, którą musi lub może podjąć mediator w sprawach karnych. Piąty rozdział prezentuje korzyści płynące z działalności w ramach ośrodka mediacji i podpowiada kilka praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Całość wieńczą, przygotowane przez nas, wzory rozmaitych dokumentów, które mediator musi sporządzać, wykonując swoje obowiązki. Nazwa - Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych Autor - redakcja naukowa Sitarz Olga Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788379305940 Kod EAN - 9788379305940 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 252 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-01-09
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych - redakcja naukowa Sitarz Olga

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Literatura > Prawo

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instyt... Pełen opis produktu 'Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych' »

  Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy. Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Publikacja może być zarówno praktycznym komentarzem dla osób przygotowujących się do zawodu mediatora, jak i przydatnym uzupełnieniem wiedzy dla mediatorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także strony, które pragną rozwiązania swojego sporu w sposób polubowny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

 • [Amber]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  policyjnego mediatora. Chcą, żeby tylko on kontaktował się z porywaczami. Frank Calder przyjmuje zlecenie, chociaż jest przekonany, że Carsonowie popełniają błąd. Zwłaszcza gdy odkrywa, że... Pełen opis produktu 'Mediator' »

  Piętnastoletnia Anne Carson zostaje porwana.  Jej rodzina - milionerzy z Melbourne - jest gotowa zapłacić każdą sumę, żeby odzyskać dziewczynkę. Nie zawiadamiają policji. Wynajmują byłego policyjnego mediatora. Chcą, żeby tylko on kontaktował się z porywaczami. Frank Calder przyjmuje zlecenie, chociaż jest przekonany, że Carsonowie popełniają błąd. Zwłaszcza gdy odkrywa, że to nie pierwsze porwanie w ich rodzinie. I że porywacze nie żądają okupu…
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mediator


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, arti, multico, level trading, wiedza powszechna, delta, rm, marksoft
Produkty w ofercie: 16338
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 967667
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2263
Opinie neutralne: 15
Opinie negatywne: 9

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159142
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, imports, naxos classical, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1292577
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139034
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, zielona sowa, cambridge university press, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 232363
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, zielona sowa, egmont, clementoni, trefl, pzwl
Produkty w ofercie: 98260
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Agrokom

Części do ciągników rolniczych oraz maszyn rolniczych i kombajnów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.08.2013
granit, jag, bepco, agtech, skropol, kramp, mann, gopart
Produkty w ofercie: 31614
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
springer, berlin, grin verlag, books on demand, springer netherlands, lap lambert academic publishing, cambridge university press, bibliolife, oxford university press, bertrams, betascript publishing
Produkty w ofercie: 600000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0