Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki technicznej

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Zawartość skryptu wyczerpująco obejmuje zagadnienia zgodne z programem studiów na wydziałach mechanicznych politechnik w zakresie przedmiotu "mechanika", a także: nierównomierność ruchu, spra... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna. Dynamika' »

  Zawartość skryptu wyczerpująco obejmuje zagadnienia zgodne z programem studiów na wydziałach mechanicznych politechnik w zakresie przedmiotu "mechanika", a także: nierównomierność ruchu, sprawność układów mechanicznych równoległych i szeregowych. Skrypt zawiera 321 rysunków, 104 przykłady, 60 zadań kontrolnych i 121 pytań sprawdzających. Spis treści: Przedmowa    1. ZASADY DYNAMIKI  1.1. Wprowadzenie  1.2. Prawa Newtona jako zasady dynamiki  1.3. Układy odniesienia  1.4. Siła ciężkości. Ciężar  1.5. Siła bezwładności. Zasada d'Alemberta  1.6. Pytania i polecenia    2. RÓWNANIA RUCHU PUNKTU MATERIALNEGO  2.1. Wiadomości wstępne  2.2. Pierwsze zagadnienie dynamiki  2.3. Drugie zagadnienie dynamiki  2.4. Równania ruchu względnego  2.5. Zadania kontrolne  2.6. Pytania i polecenia    3. DYNAMICZNE RÓWNANIA RUCHU UKŁADÓW PUNKTÓW MATERIALNYCH I CIAŁA SZTYWNEGO  3.1. Układ punktów materialnych. Ciało sztywne. Środek masy  3.2. Ruch płaski ciała sztywnego. Ruch obrotowy  3.3. Pytania i polecenia  3.4. Momenty bezwładności ciała sztywnego  3.5. Zadania kontrolne  3.6. Pytania i polecenia  3.7. Przykłady zastosowań dynamicznych równań ruchu obrotowego  3.8. Wahadło fizyczne. Doświadczalne wyznaczanie momentów bezwładności  3.9. Przykłady zastosowań dynamicznych równań ruchu płaskiego  3.10. Reakcje dynamiczne. Wyrównoważanie  3.11. Zadania kontrolne  3.12. Pytania i polecenia    4. PRACA. MOC. ENERGIA  4.1. Praca i energia potencjalna  4.2. Moc siły  4.3. Sprawność  4.4. Energia kinetyczna punktu materialnego  4.5. Zadania kontrolne  4.6. Pytania i polecenia  4.7. Energia kinetyczna ciała sztywnego  4.8. Zadania kontrolne  4.9. Pytania i polecenia    5. PĘD. KRĘT. UDERZENIE  5.1. Pęd. Zasada zachowania pędu  5.2. Kręt. Zasada zachowania krętu  5.3. Uderzenie proste i środkowe  5.4. Uderzenie ukośne  5.5. Uderzenie nieswobodne ciała obracającego się wokół nieruchomej osi. Środek uderzenia  5.6. Zadania kontrolne  5.7. Pytania i polecenia    6. DYNAMIKA RUCHU KULISTEGO. RUCH OGÓLNY  6.1. Wiadomości wstępne. Efekt żyroskopowy  6.2. Dynamiczne równania ruchu kulistego  6.3. Ruch ogólny bryły sztywnej  6.4. Przykłady związane ze zjawiskiem żyroskopowym  6.5. Zadania kontrolne  6.6. Pytania i polecenia    7. DRGANIA SPRĘŻYSTE  7.1. Drgania jako ruch harmoniczny  7.2. Równania ruchu drgającego punktu materialnego  7.3. Tłumione drgania własne  7.4. Składanie drgań  7.5. Drgania wymuszone  7.6. Drgania własne układów o dwu stopniach swobody. Tłumik dynamiczny  7.7. Zadania kontrolne  7.8. Pytania i polecenia  Literatura do rozdziału 7    Odpowiedzi i wskazówki do zadań kontrolnych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika techniczna. Dynamika

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  tych wszystkich szkół wyższych, gdzie wykładana jest mechanika. Przyjęta w podręczniku kolejność prezentowanych zagadnień umożliwia czytelnikowi samodzielne śledzenie rozważań teoretycznych ... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna. Statyka i kinematyka' »

  Niniejszy podręcznik, podobnie jak inne, tego autora jest napisany z myślą o studentach studiów zawodowych ? inżynierskich i magisterskich. Może on także służyć studentom innych rodzajów studiów i tych wszystkich szkół wyższych, gdzie wykładana jest mechanika. Przyjęta w podręczniku kolejność prezentowanych zagadnień umożliwia czytelnikowi samodzielne śledzenie rozważań teoretycznych i systematyczne przyswajanie nowo pojawiających się pojęć i problemów. W każdym rozdziale wyróżnić można wprowadzenie, podstawy teoretyczne, przykładowe rozwiązania, zadania kontrolne (z odpowiedziami i wskazówkami) oraz pytania i polecenia (sprawdzające nabytą wiedzę). Spis treści: Przedmowa STATYKA    1. Wiadomości wstępne  1.1. Pojęcia podstawowe  1.2. Wielkości wektorowe i skalarne    2. Działania na wektorach  2.1. Pojęcia podstawowe  2.2. Rzut wektora na oś  2.3. Analityczne przedstawienie wektora  2.4. Dodawanie i odejmowanie wektorów  2.5. Rozkładanie wektora na składowe  2.6. Rzut sumy wektorów na daną oś  2.7. Zadania kontrolne  2.8. Pytania i polecenia    3. Układy sił. Pojęcie równowagi  3.1. Prawa równowagi  3.2. Stopnie swobody ciała. Więzy  3.3. Układy sił  3.4. Rodzaje więzów i ich reakcje  3.5. Więzy z tarciem. O tarciu  3.6. Tarcie spoczynkowe  3.7. Tarcie ślizgowe  3.8. Zadania kontrolne  3.9. Pytania i polecenia    4. Płaski układ sił zbieżnych  4.1. Składanie sił przecinających się. Równoległobok i trójkąt sił  4.2. Równowaga trzech sił  4.3. Zadania kontrolne  4.4. Pytania i polecenia    5. Moment siły. Para sił. Siły równoległe na płaszczyźnie  5.1. Równowaga dźwigni  5.2. Twierdzenie Varignona  5.3. Warunek momentu równowagi sił zbieżnych  5.4. Para sił. Tarcie toczne  5.5. Siły równoległe na płaszczyźnie  5.6. Środek sił równoległych. Moment statyczny. Środek ciężkości  5.7. Zadania kontrolne  5.8. Pytania i polecenia    6. Płaski układ sił o dowolnych kierunkach  6.1. Zasada przenoszenia siły do wybranego punktu  6.2. Ogólne warunki równowagi ciała na płaszczyźnie  6.3. Statyczna wyznaczalność. Plan rozwiązywania zadań ze statyki  6.4. Kratownice płaskie  6.5. Zadania kontrolne  6.6. Pytania i polecenia    7. Moment siły i pary sił jako wektory  7.1. Moment siły w przestrzennym układzie współrzędnych  7.2. Moment siły względem osi  7.3. Moment pary sił jako wektor  7.4. Zadania kontrolne  7.5. Pytania i polecenia    8. Przestrzenny układ sił  8.1. Wektory sił w przestrzennym układzie współrzędnych  8.2. Przestrzenny układ sił zbieżnych  8.3. Redukcja dowolnego układu sił. Pierwszy niezmiennik  8.4. Drugi niezmiennik układu sił. Skrętnik. Oś centralna  8.5. Twierdzenie Varignona dla przestrzennego układu sił  8.6. Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił  8.7. Zadania kontrolne  8.8. Pytania i polecenia    9. Środek sił równoległych. Środki mas  9.1. Redukcja układu sił równoległych. Warunki równowagi  9.2. Środek sił równoległych  9.3. Środek masy  9.4. Zadania kontrolne  9.5. Pytania i polecenia    Odpowiedzi i wskazówki do zadań KINEMATYKA    1. Wiadomości wstępne  1.1. Wprowadzenie  1.2. Podstawowe pojęcia kinematyki    KINEMATYKA PUNKTU    2. Równania ruchu punktu. Tor i droga  2.1. Zadania kontrolne  2.2. Pytania i polecenia    3. Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny  3.1. Droga i prędkość  3.2. Prędkość jako wektor  3.3. Przyspieszenie jako wektor  3.4. Przyspieszenie w ruchu dowolnie zmiennym  3.5. Zadania kontrolne  3.6. Pytania i polecenia    4. Ruch punktu po dowolnym torze  4.1. Prędkość punktu we współrzędnych prostokątnych  4.2. Prędkość i przyspieszenie w ruchu punktu po okręgu koła  4.3. Prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe  4.4. Ruch jednostajnie zmienny po okręgu koła  4.5. Prędkość i przyspieszenie we współrzędnych naturalnych  4.6. Przyspieszenie punktu we współrzędnych prostokątnych  4.7. Ruch punktu we współrzędnych biegunowych  4.8. Ruch punktu we współrzędnych walcowych  4.9. Ruch punktu we współrzędnych kulistych  4.10. Przykłady techniczne analitycznego badania ruchu  4.11. Zadania kontrolne  4.12. Pytania i polecenia    KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO    5. Klasyfikacja ruchów ciała sztywnego  5.1. Wprowadzenie  5.2. Ruch dowolny bryły sztywnej. Stopnie swobody    6. Ruch obrotowy bryły wokół stałej osi  6.1. Prędkość i przyspieszenie bryły w ruchu obrotowym wokół stałej osi  6.2. Zadania kontrolne  6.3. Pytania i polecenia    7. Prędkość i przyspieszenie w ruchu płaskim   7.1. Chwilowy środek obrotu. Centroidy  7.2. Rozkładanie ruchu płaskiego na postępowy i obrotowy  7.3. Przyspieszenie. Środek przyspieszeń  7.4. Przykłady techniczne wyznaczania prędkości i przyspieszeń  7.5. Zadania kontrolne  7.6. Pytania i polecenia    8. Ruch bryły wokół stałego bieguna (ruch kulisty)  8.1. Równania ruchu. Kąty Eulera  8.2. Aksoidy  8.3. Zadania kontrolne  8.4. Pytania i polecenia    9. Ruch złożony  9.1. Układy odniesienia. Względność ruchu  9.2. Prędkość bezwzględna  9.3. Zadania kontrolne  9.4. Pytania i polecenia  9.5. Ruch złożony w przypadku ogólnym  9.6. Przyspieszenie w ruchu złożonym. Przyspieszenie Coriolisa  9.7. Przykłady techniczne wyznaczania prędkości i przyspieszeń  9.8. Zadania kontrolne  9.9. Pytania i polecenia Odpowiedzi i wskazówki do zadań
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika techniczna. Statyka i kinematyka

 • [WSiP]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  o profilach: mechaniczne techniki wytwarzania,mechatronicznym i transportowo-spedycyjnym. Może być użyteczna studentom uczelni technicznych. Stanowi zbiór zadań z zakresu statyki, wytrzymałości... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki technicznej' »

  To książka pomocnicza adresowana do uczniów klas I i II techników mechanicznych wszystkich specjalności i techników innych gałęzi przemysłowych. Polecamy ją także uczniom liceów profilowanych o profilach: mechaniczne techniki wytwarzania,mechatronicznym i transportowo-spedycyjnym. Może być użyteczna studentom uczelni technicznych. Stanowi zbiór zadań z zakresu statyki, wytrzymałości materiałów, kinematyki i dynamiki wraz z odpowiedziami w postaci wzorów końcowych i szczegółowych wyników rozwiązań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki technicznej

 • [WNT]

  Kategoria: FizykaWysyłka: od ręki

  Statystyka i wytrzymałość materiałów stanowi pierwszy tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem. Mechanika techniczna obejmującego mechanikę ogólną i wytrzymałość materiałów... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna' »

  Statystyka i wytrzymałość materiałów stanowi pierwszy tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem. Mechanika techniczna obejmującego mechanikę ogólną i wytrzymałość materiałów w zakresie wymaganym na studiach .
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna

 • [WSIP]

  Kategoria: Główna > Główna/Podręczniki

  ogólne związane z mechanizmem powstawania nowych zasobów technicznych oraz z ochroną własności intelektualnej. W części 2. (Z mechaniką na ty) przedstawiono podstawowe wiadomości o częściach... Pełen opis produktu 'TECHNIKA GIMN 1-3 O MECHANICE I POSTĘPIE TECHNICZNYM' »

  Podręcznik jest kontynuacją cyklu tematycznego profilu technologicznego. Prezentuje najnowsze informacje o stanie i kierunkach rozwoju techniki. Część 1. (Postęp techniczny) zawiera zagadnienia ogólne związane z mechanizmem powstawania nowych zasobów technicznych oraz z ochroną własności intelektualnej. W części 2. (Z mechaniką na ty) przedstawiono podstawowe wiadomości o częściach maszyn i zespołach konstrukcyjnych, z których składają się poszczególne rodzaje maszyn. Część 3. (Rozwiązywanie problemów technicznych) i część 4. (Innowacyjność. Twórczość techniczna młodzieży) to zestawienie informacji związanych z rozwijaniem postaw innowacyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TECHNIKA GIMN 1-3 O MECHANICE I POSTĘPIE TECHNICZNYM

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  Podręcznik składa się z dwóch części: - teoretycznej, w której- ze względu na potrzeby konstrukcyjne- omówiono poszczególne działy mechaniki klasycznej oraz wytrzymałości materiałów, poszczeg... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna. Podręcznik' »

  Podręcznik składa się z dwóch części: - teoretycznej, w której- ze względu na potrzeby konstrukcyjne- omówiono poszczególne działy mechaniki klasycznej oraz wytrzymałości materiałów, poszczególne działy mechaniki klasycznej oraz wytrzymałości materiałów, obejmującej przypadki obciążeń najczęsciej występujących w technice; - przykładów liczbowych zawartych w ćwiczeniach na płycie CD, dołączonej do podręcznika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna. Podręcznik

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów' »

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki płynów w praktyce inżynierskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  W skrypcie szerzej omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące anizotropii właściwości sprężystych, zginania prętów silnie zakrzywionych, płaskiego stanu odkształcenia i drgań wymuszonych układów mechanicznych.... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna. Laboratorium' »

  W skrypcie szerzej omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące anizotropii właściwości sprężystych, zginania prętów silnie zakrzywionych, płaskiego stanu odkształcenia i drgań wymuszonych układów mechanicznych. Wiele miejsca poświęcono takim metodom badawczym jak: tensometria elektrooporowa, elastooptyka i pomiary ultradźwiękowe. Szczegółowo omówiono również wybrane znormalizowane próby wytrzymałościowe: rozciągania, twardości i udarności. Spis treści: Przedmowa    1. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW (J. Misiak)  1.1. Ocena poprawności pomiaru  1.2. Klasyfikacja błędów pomiarów  1.3. Rozkład Gaussa. Prawo normalnego rozkładu błędów przypadkowych  1.4. Błąd średniej arytmetycznej pomiarów  1.5. Rozkład t-Studenta  1.6. Sprawdzenie normalności rozkładu według testu zgodności ?2 (chi kwadrat)  1.7. Metoda najmniejszych kwadratów  1.8. Korelacja i regresja liniowa  1.9. Błędy wyników złożonych. Metoda różniczki zupełnej    2. ZNORMALIZOWANE PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE  2.1. Statyczna próba rozciągania metali (J. Lewiński)  2.2. Badania twardości (J. Misiak)    3. METODY POMIARU ODKSZTAŁCEŃ (Z.R. Lindemann, W. Linke)  3.1. Tensometry mechaniczne  3.2. Tensometry elektryczne    4. STATYCZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  4.1. Wyznaczanie stałych sprężystych (K. Puciłowski)  4.2. Doświadczalne wyznaczanie współczynnika czułości tensometru - stałej tensometru (J. Lewiński)  4.3. Wyznaczanie modułu Kirchhoffa (J. Lewiński)  4.4. Wyznaczanie rozkładu naprężeń w pręcie silnie zakrzywionym (Z.R. Lindemann)  4.5. Badanie płaskich stanów naprężeń (Z.R. Lindemann)  4.6. Badania elastooptyczne (Z.R. Lindemann)  4.7. Analiza zginania ukośnego. Zasada wzajemności prac i przemieszczeń (J. Lewiński, W.M. Orsetti)    5. DYNAMICZNE METODY BADAŃ  5.1. Badanie drgań układu o jednym stopniu swobody (W. Linke)  5.2. Badanie udarności (J. Misiak)  5.3. Badania ultradźwiękowe (Z.R. Lindemann)    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika techniczna. Laboratorium

 • Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,91 zł
  49,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki ścisłe >Fizyka. Astronomia.Wysyłka: od ręki

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów' »

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki płynów w praktyce inżynierskiej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów

 • Mechanika techniczna Podręcznik z płytą CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  40,95 zł
  45,50 zł

  []

  Kategoria: Nauki ścisłe >Fizyka. Astronomia.Wysyłka: od ręki

  Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące podstawowych działów mechaniki technicznej: statyki (siły i wektory, układy sił, moment siły, zjawisko i rodzaje tarcia, środek ciężkości); wy... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna Podręcznik z płytą CD' »

  Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące podstawowych działów mechaniki technicznej: statyki (siły i wektory, układy sił, moment siły, zjawisko i rodzaje tarcia, środek ciężkości); wytrzymałości materiałów (naprężenia, rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, skręcanie; wytrzymałość złożona, wyboczenie, wytrzymałość zmęczeniowa); kinematyki (ruch i jego rodzaje) oraz dynamiki (praca, moc, energia, moment bezwładności).Do podręcznika jest dołączona płyta CD zawierająca ćwiczenia (wraz z rozwiązaniami) do wszystkich działów mechaniki technicznej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Podręcznik z płytą CD

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ruchu obrotowego ciała sztywnego, dynamikę ruchu płaskiego ciała sztywnego Nazwa - Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika Autor - Jan Misiak Oprawa... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika - Jan Misiak' »

  Opis - Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciała sztywnego, ruch kulisty ciała sztywnegoDynamika zawiera: podstawowe pojęcia i określenia dynamiki, dynamikę punktu, zasoby ruchu dla punktu materialnego, drgania punktu materialnego, dynamikę układu punktów materialnych, geometrię mas, dynamikę ruchu obrotowego ciała sztywnego, dynamikę ruchu płaskiego ciała sztywnego Nazwa - Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika Autor - Jan Misiak Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301191139 Kod EAN - 9788301191139 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 242 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika - Jan Misiak

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Fizyka

  Statyka obejmuje: podstawowe pojęcia i zasady statyki zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi prawa tarcia sposoby obliczania środków ćiężkości Wytrzymałość materiałów zawiera: podstawowe... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów' »

  Statyka obejmuje: podstawowe pojęcia i zasady statyki zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi prawa tarcia sposoby obliczania środków ćiężkości Wytrzymałość materiałów zawiera: podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów zagadnienia rozciągania, ściskania, zgniatania, skręcania i wyboczenia charakterystykę wielowymiarowego stanu naprężenia sposoby obliczania ugięć belek i kratownic płaskich
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Fizyka. Astronomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Fizyka

  Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciała sztywnego, ruch kulisty ciała sztywnego Dynamika zawiera:... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika' »

  Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciała sztywnego, ruch kulisty ciała sztywnego Dynamika zawiera: podstawowe pojęcia i określenia dynamiki, dynamikę punktu, zasoby ruchu dla punktu materialnego, drgania punktu materialnego, dynamikę układu punktów materialnych, geometrię mas, dynamikę ruchu obrotowego ciała sztywnego, dynamikę ruchu płaskiego ciała sztywnego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Literatura popularnonaukowa

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Drugi tom podręcznika Mechanika techniczna jest podzielony na dwie części - kinematykę i dynamikę. Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę... Pełen opis produktu 'Mechanika techniczna Tom 2 - Jan Misiak' »

  Opis - Drugi tom podręcznika Mechanika techniczna jest podzielony na dwie części - kinematykę i dynamikę. Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciala sztywnego. Dynamika zawiera: podstawowe pojęcia i określenia dynamiki, dynamikę punktu, zasoby ruchu dla punktu materialnego, drgania punktu materialnego, dynamikę układu punktów materialnych, geometrię mas, dynamikę ruchu obrotowego ciała sztywnego, dynamikę ruchu płaskiego ciała sztywnego. Nazwa - Mechanika techniczna Tom 2 Autor - Jan Misiak Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 9788379260867 Kod EAN - 9788379260867 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilość stron - 242 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika techniczna Tom 2 - Jan Misiak

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Nazwa - Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów Autor - Ryszard Gryboś Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301136826 ... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów - Ryszard Gryboś' »

  Opis - 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami,Umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań,Ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki płynów w praktyce inżynierskiej.Przeznaczona jest dla studentów politechnik uczących się na kierunkach mechanika, budowa maszyn, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, a także dla inżynierów tych specjalności. Nazwa - Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów Autor - Ryszard Gryboś Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301136826 Kod EAN - 9788301136826 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 464 Podatek VAT - 5% Premiera - 2006-09-27
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów - Ryszard Gryboś

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: FizykaWysyłka: od ręki

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów' »

  Książka zawiera 644 zadania z mechaniki płynów i hydrauliki, w tym 251 z rozwiązaniami, umożliwia równoczesne poznawanie teorii i rozwiązywanie zadań, ukazuje bogactwo zastosowań mechaniki płynów w praktyce inżynierskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, wilga
Produkty w ofercie: 122869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122869
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

kup-ksiazke.pl

Podręczniki oraz beletrystyka.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2011
longman, wsip, nowa era, greg, operon, pwn szkolny, macmillan, zielona sowa, oxford university press, olesiejuk
Produkty w ofercie: 7389
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2