Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska' »

  Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowiąc wzorzec postępowania w konkretnych przypadkach.    Spis treści:    Przedmowa  Spis ważniejszych oznaczeń    1. WSTĘP  1.1. Przedmiot mechaniki płynów  1.2. Struktura płynów  1.3. Własności fizyczne płynów  1.3.1. Gęstość płynu  1.3.2. Zjawiska przenoszenia w płynach  1.3.3. Napięcie powierzchniowe i włoskowatość  1.3.4. Ciśnienie wrzenia1.4. Płyny rzeczywiste i doskonałe    2. PODSTAWOWE POJĘCIA I RÓWNANIA  2.1. Analityczne metody opisu ruchu płynu  2.2. Podstawowe pojęcia z teorii przepływów  2.3. Ruch elementu płynu  2.4. Siły działające w płynach  2.5. Podstawowe równania mechaniki płynów  2.5.1. Zasada zachowania masy  2.5.2. Zasada zachowania pędu  2.5.3. Zasada zachowania momentu pędu  2.5.4. Zasada zachowania energii  2.6. Równanie Naviera-Stokesa    3. ZASADY PODOBIEŃSTWA FIZYCZNEGO  3.1. Podobieństwo i analogia zjawisk  3.2. Podobieństwo zjawisk fizycznych  3.3. Analiza podobieństwa ruchu cieczy  3.4. Sens fizyczny liczb podobieństwa dynamicznego  3.5. Możliwość jednoczesnego modelowania różnych sił  3.6. Analiza wymiarowa    4. STATYKA PŁYNÓW  4.1. Płyn w stanie spoczynku  4.2. Podstawowe równanie równowagi płynu  4.3. Zastosowanie równania równowagi płynu  4.4. Prawo Pascala  4.5. Przyrządy cieczowe do pomiaru ciśnienia  4.6. Parcie cieczy na ściany płaskie  4.7. Parcie cieczy na powierzchnie krzywe  4.8. Wykresy parcia  4.9. Wypór i równowaga ciał zanurzonych w cieczy  4.10. Równowaga statyczna w atmosferze    5. KINEMATYKA PŁYNÓW  5.1. Geometryczne właściwości ruchu  5.2. Ruch potencjalny  5.3. Kuch potencjalny płaski  5.4. Zastosowanie funkcji analitycznych do badania płaskiego ruchu potencjalnego  5.5. Ruch wirowy    6. DYNAMIKA PŁYNÓW NIELEPKICH  6.1. Równania ruchu  6.2. Całki równania ruchu - równanie Bernoulliego    7. PRZEPŁYW CIECZY RZECZYWISTEJ  7.1. Przepływ płynu lepkiego  7.2. Równanie Hagena-Poiseuille'a  7.3. Doświadczenie Reynoldsa  7.4. Ruch laminarny  7.5. Ruch turbulentny  7.5.1. Równania Reynoldsa  7.5.2. Teoria Prandtla  7.5.3. Hipoteza Kołmogorowa  7.5.4. Analiza statystyczna przepływu turbulentnego  7.5.5. Zasady budowania modeli turbulencji  7.6. Elementy teorii warstwy przyściennej  7.6.1. Uwagi wstępne  7.6.2. Laminarna i turbulentna warstwa przyścienna  7.6.3. Oderwanie warstwy przyściennej  7.6.4. Wiry Benarda-Karmana  7.7. Zjawisko kawitacji    8. PRZEPŁYW CIECZY W PRZEWODACH POD CIŚNIENIEM  8.1. Przepływy jednowymiarowe  8.2. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej  8.3. Straty liniowe  8.3.1. Współczynnik oporów liniowych  8.4. Straty miejscowe  8.5. Obliczanie pojedynczych przewodów krótkich  8.6. Lewar  8.7. Obliczanie przewodów długich  8.8. Układy przewodów  8.9. Trzy zbiorniki  8.10. Obliczanie sieci przewodów  8.10.1. Sieć rozgałęziona  8.10.2. Sieć pierścieniowa  8.10.3. Metoda Crossa  8.11. Pompa w układzie przewodów  8.12. Zjawisko Venturiego  8.13. Przepływ nieustalony w przewodach pod ciśnieniem  8.13.1. Wahania w układzie dwóch zbiorników  8.13.2. Zjawisko uderzenia hydraulicznego  8.13.3. Uderzenie hydrauliczne w cieczy lepkiej  8.13.4. Oddziaływanie fazy gazowej i sprężystości ścian na prędkość fali ciśnienia  8.14. Kawitacja w przewodach  8.14. L Kawitacja w ruchu ustalonym  8.14.2. Kawitacja w ruchu nieustalonym    9. RUCH CIECZY W PRZEWODACH BEZCIŚNIENIOWYCH  9.1. Charakterystyka ruchu cieczy o swobodnym zwierciadle  9.2. Równanie Saint-Venanta  9.3. Ruch jednostajny w korytach otwartych  9.3.1. Hydraulicznie najkorzystniejszy przekrój koryta  9.3.2. Przewody kanalizacyjne  9.3.3. Ruch krytyczny w korytach otwartych  9.3.4. Prędkości graniczne w korytach otwartych  9.4. Ustalony ruch wolnozmienny w korytach otwartych  9.5. Ustalony ruch szybkozmienny w korytach otwartych  9.5.1. Odskok hydrauliczny  9.5.2. Przepływ przez próg  9.5.3. Przepływ między filarami mostu    10. PRZEPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY, PRZELEWY I PRZEPUSTY  10.1. Klasyfikacja otworów  10.2. Ustalony wypływ cieczy  10.3. Wypływ nieustalony z otworów  10.4. Przystawki  10.5. Przelewy  10.5.1. Przelewy o ostrej krawędzi  10.5.2. Przelewy o kształtach praktycznych  10.5.3. Przelewy o szerokiej koronie  10.5.4. Przelewy boczne  10.5.5. Przelewy proporcjonalne  10.6. Przepusty    11. DYNAMICZNE DZIAŁANIE STRUMIENIA  11. 1. Parcie i reakcja dynamiczna  11.2. Parcie dynamiczne strumieni swobodnych  11.3. Parcie strumienia w przewodzie  11.4. Podstawowe równanie maszyn przepływowych  11.5. Parcie na ciała opływane  11.6. Swobodne opadanie cząstek  11.7. Sedymentacja    12. WYBRANE PROBLEMY DYNAMIKI GAZÓW  12.1. Równania bilansu energii  12.2. Własności termodynamiczne gazów  12.3. Przepływ adiabatyczny gazu  12.3.1. Wypływ adiabatyczny gazu przez otwory  12.3.2. Wypływ gazu przez dyszę  12.3.3. Prostopadła fala uderzeniowa  12.3.4. Przepływ adiabatyczny gazu  12.3.5. Wypływ gazu ze zbiornika przez przewód  12.4. Przepływ izotermiczny gazu  12.4.L Obliczanie gazociągów złożonych  12.5. Nieizotermiczny przepływ gazu  12.6. Gazociągi niskiego ciśnienia  12.6.1. Pion gazowy12.7. Przepływ nieustalony gazu  12.7.1. Rozprzestrzenianie się drobnych zaburzeń  12.7.2. Przepływ nieustalony o skończonej amplitudzie    13. PRZEPŁYWY W OŚRODKACH POROWATYCH  13.1. Podstawowe cechy ośrodka porowatego  13.2. Filtracja osadów  13.2.1. Filtracja osadu ze stałą stratą ciśnienia  13.2.2. Filtracja osadu ze stałą prędkością  13.3 Równania ruchu wód gruntowych  13.4. Współczynnik filtracji  13.5. Dopływ wody do rowów i drenów  13.6. Studnie  13.6.1. Studnia zwykła  13.6.2. Studnia pochłaniająca (absorpcyjna)  13.6.3. Studnia artezyjska  13.6.4. Studnie promieniste  13.7. Współdziałanie zespołu studzien  13.8. Przepływ przez zaporę ziemną    14. PRZEPŁYW PŁYNU Z WYMIANĄ CIEPŁA  14.1. Ruch ciepła w płynie  14.2. Równanie przenoszenia energii cieplnej w strumieniu wody  14.3. Podobieństwo zjawisk wymiany ciepła  14.4. Rozkład prędkości w poprzecznym przekroju przewodu  14.5. Opory liniowe w instalacjach ogrzewczych  14.6. Współczynniki oporów miejscowych  14.7. Ciśnienie czynne w instalacjach ogrzewczych    15. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH  15.1. Obliczanie przewodów wentylacyjnych  15.2. Podstawy teorii odpylania powietrza w cyklonach    16. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ PASYWNYCH  16.1. Dyfuzja molekularna  16.2. Równanie dyfuzji z adwekcją  16.3. Dyfuzja z adwekcją w ruchu turbulentnym  16.4. Jednowymiarowe równania adwekcji-dyfuzji w korytach otwartych  16.5. Równanie przenoszenia energii cieplnej w korytach otwartych  16.6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych w atmosferze    17. POMIARY PRĘDKOŚCI I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU  17.1. Pomiar prędkości strugi  17.2. Pomiary natężenia przepływu  17.2.1. Pomiary z wykorzystaniem rurki spiętrzającej  17.2.2. Pomiary natężenia przepływu w przewodzie pracującym pod ciśnieniem  17.2.3. Pomiary natężenia przepływu w kanałach otwartych    BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

 • [WNT]

  Kategoria: Ekologia. Ochrona środowiskaWysyłka: od ręki

  Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W części... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska' »

  Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W części I zaprezentowano materiał dotyczący klasycznych zagadnień związanych ze statyką, kinematyką i dynamiką płynów jednofazowych. Omówiono tak ważne, teoretycznie i praktycznie zagadnienia, jak bilans masy, pędu i energii dla mieszanin wieloskładnikowych, jednofazowych. Przedstawiono również zagadnienia przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych, opływ ciał oraz zarys dynamiki gazów. Tę część podręcznika kończy rozdział poświęcony rozkładowi czasów przebywania płynu w zbiorniku.W części II opisano zagadnienia dotyczące ruchu fazy rozproszonej, tj. cząstek, kropel, pęcherzy, oraz fazy zwartej. Omówiono zagadnienia przepływów dwufazowych w rurach i kolumnach, zagadnienie sedymentacji, fluidyzacji i barbotażu są podstawą do obliczeń i projektowania urządzeń i aparatów służących do ochrony powietrza i wody.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria sanitarna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

 • [Exit]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  było usystematyzowane przedstawienie podstawowych i niezbędnych informacji pomocnych użytkownikom złożonych programów obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów, przede wszystkim... Pełen opis produktu 'Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej' »

  W książce przedstawiono zarys teorii oraz podstawowe modele procesów transportu pędu, energii i masy w płynach, a także podstawy analizy numerycznej tych procesów. Zamiarem autora tego opracowania było usystematyzowane przedstawienie podstawowych i niezbędnych informacji pomocnych użytkownikom złożonych programów obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów, przede wszystkim w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej.Książka ta jest polecana pracownikom badawczym, jak i dydaktycznym wykorzystującym metody numeryczne do przewidywania intensywności procesów przenoszenia płynów, a także inżynierom zajmującym się projektowaniem urządzeń przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i pokrewnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy numerycznej. To opracowanie jest również pomocne w poznaniu podstaw teoretycznych i zasad użytkowania pakietów obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

 • [WNT]

  Kategoria: Ekologia. Ochrona środowiskaWysyłka: od ręki

  Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W części... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska' »

  Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W części I zaprezentowano materiał dotyczący klasycznych zagadnień związanych ze statyką, kinematyką i dynamiką płynów jednofazowych. Omówiono tak ważne, teoretycznie i praktycznie zagadnienia, jak bilans masy, pędu i energii dla mieszanin wieloskładnikowych, jednofazowych. Przedstawiono również zagadnienia przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych, opływ ciał oraz zarys dynamiki gazów. Tę część podręcznika kończy rozdział poświęcony rozkładowi czasów przebywania płynu w zbiorniku.W części II opisano zagadnienia dotyczące ruchu fazy rozproszonej, tj. cząstek, kropel, pęcherzy, oraz fazy zwartej. Omówiono zagadnienia przepływów dwufazowych w rurach i kolumnach, zagadnienie sedymentacji, fluidyzacji i barbotażu są podstawą do obliczeń i projektowania urządzeń i aparatów służących do ochrony powietrza i wody.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria sanitarna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: / Ebooki / Chemia

  Tytuł Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej Autor Antoni Rożeń Język polski Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ISBN... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej' »

  Tytuł Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej Autor Antoni Rożeń Język polski Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ISBN 978-83-7814-946-0 Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

 • [WNT]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

 • [WNT]

  Kategoria: Ochrona środowiska

   Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska - Roman Zarzycki' »

   Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na dwie części. W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych. W części I zaprezentowano materiał dotyczący klasycznych zagadnień związanych ze statyką, kinematyką i dynamiką płynów jednofazowych. Omówiono tak ważne, teoretycznie i praktycznie zagadnienia, jak bilans masy, pędu i energii dla mieszanin wieloskładnikowych, jednofazowych. Przedstawiono również zagadnienia przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych, opływ ciał oraz zarys dynamiki gazów. Tę część podręcznika kończy rozdział poświęcony rozkładowi czasów przebywania płynu w zbiorniku. W części II opisano zagadnienia dotyczące ruchu fazy rozproszonej, tj. cząstek, kropel, pęcherzy, oraz fazy zwartej. Omówiono zagadnienia przepływów dwufazowych w rurach i kolumnach, zagadnienie sedymentacji, fluidyzacji i barbotażu są podstawą do obliczeń i projektowania urządzeń i aparatów służących do ochrony powietrza i wody. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria sanitarna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska - Roman Zarzycki

 • [OWPW]

  Kategoria: Ochrona środowiska

  Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska' »

  Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowiąc wzorzec postępowania w konkretnych przypadkach.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska


Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1249
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, saga, harlequin, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, wolters kluwer polska sa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka
Produkty w ofercie: 126665
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: