Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Opis: Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończo... Pełen opis produktu 'Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB' »

  Opis: Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończonych. Służą do tego wyspecjalizowane programy komercyjne. Użytkownik przygotowuje do nich swój układ danych i potem analizuje otrzymane wyniki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że algorytm metody elementów skończonych wykorzystuje wiele typowych numerycznych metod rozwiązywania poszczególnych zagadnień analizy matematycznej. W ramach niniejszej pracy omówiono: metody rozwiązywania układów równań liniowych, metody rozwiązania problemu własnego, metody rozwiązania równań nieliniowych, zagadnienia interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, metody obliczania całek oznaczonych i metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Celem niniejszego skryptu jest omówienie tych podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony (dokładniejsze omówienie poszczególnych metod można znaleźć w pracach [3, 8, 12]), podane są warianty rozwiązań i wzory stosowane w obliczeniach. Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu MATLAB. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych. Podręcznik przewidziany jest, ze względu na dobór niektórych przykładów, dla studentów budownictwa, ale może też być wykorzystywany przez uczących się w ramach innych specjalności. Do prawidłowego zrozumienia i opanowania materiału przedstawionego w niniejszym skrypcie należy znać podstawy analizy matematycznej, mechaniki budowli i posiadać umiejętność posługiwania się programem MATLAB. Spis treści: 1. Wstęp 2. Układy równań liniowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Podział numerycznych metod rozwiązania i ich ogólne cechy 2.3. Metody eliminacyjne 2.3.1. Metoda eliminacji Gaussa 2.3.2. Metoda Jordana 2.4 Metody dekompozycyjne 2.4.1. Wprowadzenie 2.4.2. Metoda Gaussa-Doolittle‘a 2.4.3. Metoda Gaussa-Crouta 2.4.4. Metoda Choleskiego (Banachiewicza) 2.5. Metody przybliżone 2.5.1. Metoda iteracyjna Gaussa 2.5.2. Metoda Gaussa-Seidla 2.5.3. Metoda nadrelaksacji 2.6. Przykłady 2.6.!. Metoda Gaussa 2.6.2. Metoda Jordana 2.6.3. Odwrócenie macierzy metodą Jordana 2.6.4. Metoda Gaussa-Doolittle‘a 2.6.5. Metoda Gaussa-Crouta 2.6.6. Metoda Choleskiego 2.6.7. Metoda iteracyjna Gaussa 2.6.8. Metoda Gausa-Seidla 2.6.9. Metoda nadrelaksacji 3. Problem własny 3.1. Podstawy teoretyczne 3.1.1. Wprowadzenie 3.1.2. Sprowadzenie ogólnej postaci problemu własnego do postaci standardowej 3.1.3. Rozwiązanie postaci standardowej 3.1.4. Rozwiązanie standardowego problemu własnego metodą Jacobiego 3.1.5. Metoda potęgowa 3.1.6. Inne metody numerycznego rozwiązania problemu własnego 3.2. Przykłady 3.2.1. Poszukiwanie punktów zerowych wielomianu 3.2.2. Wektory własne 3.2.3. Metoda Jacobiego 3.2.4. Metoda potęgowa 3.2.5. Najmniejsza wartość własna metodą potęgową 3.2.6. Rozwiązanie problemu własnego dla ramy 4. Równania nieliniowe 4.1. Podstawy teoretyczne 4.1.1. Informacje ogólne 4.1.2. Metoda przeszukiwania 4.1.3. Metoda połowienia kroku 4.1.4. Metoda lokalnego minimum 4.1.5. Metoda Monte Carlo 4.1.6. Metoda siecznych 4.1.7. Metoda siecznych z przyspieszeniem 4.1.8. Metoda stycznych (Newtona) 4.1.9. Zmodyfikowane metody typu Newtona dla pierwiastków wielokrotnych 4.2. Przykłady 4.2.1. Metoda przeszukiwania 4.2.2. Metoda połowienia kroku 4.2.3. Metoda minimum lokalnego 4.2.4. Metoda siecznych 4.2.5. Metoda siecznych z przyspieszeniem 4.2.6. Metoda stycznych 4.2.7. Metoda Monte Carlo 5. Interpolacja 5.1. Wprowadzenie 5.2. Interpolacja liniowa 5.3. Interpolacja kwadratowa 5.4. interpolacja Newtona dla wielomianu dowolnego stopnia 5.5. Interpolacja wielomianami Czebyszewa 5.6. Interpolacja wielomianami Hermite‘a 5.7. Interpolacja wielomianami Lagrange‘a 5.8. Interpolacja szeregami Fouriera 5.9. Przykłady 5.9.1. Interpolacja liniowa 5.9.2. Interpolacja kwadratowa 5.9.3. Interpolacja sześcienna 6. Aproksymacja 6.1. Wprowadzenie 6.2. Aproksymacja interpolacyjna 6.3. Aproksymacja jednostajna 6.4. Metoda najmniejszych kwadratów - wariant liniowy 6.5. Ocena dokładności aproksymacji 6.6. Przykłady 6.6.1. Aproksymacja wielomianowa metodą najmniejszych kwadratów 7. Całki oznaczone 7.1. Wprowadzenie 7.2. Standaryzacja przedziału całkowania 7.3. Metody obliczania całek 7.3.1. Metoda Newtona-Cotesa 7.3.2. Metoda Gaussa 7.3.3. Iteracyjny algorytm Romberga 7.3.4. Metoda Monte Carlo 7.4. Przykłady 7.4.1. Metoda Newtona-Cotesa bez standaryzacji przedziału całkowania 7.4.2. Metoda Newtona-Cotesa ze standaryzacją przedziału całkowania 7.4.3. Całkowanie metodą Gaussa ze standaryzacją przedziału całkowania 8. Równania różniczkowe I rzędu 8.1. Wprowadzenie 8.2. Podział metod rozwiązywania równań różniczkowych 1 rzędu 8.2.1. Metoda Eulera 8.2.2. Metoda punktu środkowego 8.2.3. Metoda Rungcgo-Kutty 8.2.4. Metoda trapezów 8.2.5. Metoda Adamsa-Bashfortha-Moultona 8.3. Przykład 8.3.1. Zastosowanie algorytmu Eulera 8.3.2. Rozwiązanie metodą punktu środkowego 8.3.3. Rozwiązanie metodą Heuna 8.3.4. Rozwiązanie klasyczną metodą Rungego-Kutty 8.3.5. Rozwiązanie metodą trapezów 8.3.6. Rozwiązanie metodą Adamsa-Bashfortha-Moultona 9. Równania różniczkowe II rzędu 9.1. Wprowadzenie 9.2. Podział metod rozwiązywania równań ruch 9.2.1. Metoda superpozycji modalnej 9.2.2. Metoda różnic centralnych 9.2.3. Metoda Newmarka 9.3. Przykład 9.3.1. Rozwiązanie analityczne metodą superpozycji modalnej 9.3.2. Rozwiązanie metodą różnic centralnych 9.3.3. Rozwiązanie metodą Newmarka Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: MECHANIKA

  Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów – oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o han... Pełen opis produktu 'Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i numeryka' »

  Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów – oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na materiał wielofunkcyjny, bo wykazują unikatowe zachowanie w postaci pseudosprężystych pętli histerezy i efektu pamięci kształtu. Ich zachowanie się jest skutkiem martenzytycznej przemiany fazowej, której mogą ulegać pod wpływem naprężenia, temperatury lub pola elektromagnetycznego. Materiały te mogą się znacznie odkształcać odwracalnie (nawet 8-10%), tzn. po usunięciu obciążenia albo bez- pośrednio wracają do stanu wyjściowego lub odkształcenia znikają po ogrzaniu. Dzięki tym właściwościom materiały z pamięcią kształtu znajdują rożnorakie zastosowania jako zaawansowane rozwiązania w technice i medycynie, a ostatnio prowadzi się także badania naukowe celem zastosowania ich w budownictwie jako dyssypatorów energii w obiektach narażonych na trzęsienie ziemi i regulatorów sztywności konstrukcji. Moje zainteresowanie materiałami z pamięcią kształtu jest zasługą Profesorow Erwina Steina, Aleksandra Mielkego i Valeryego Levitasa, z którymi miałem przyjemność wspołpracować na Uniwersytecie w Hanowerze w latach 1995-1996 w ramach projektu badawczego finansowanego przez Fundację Volkswagen-Stiftung. Do pracy na Uniwersytecie w Hanowerze zostałem delegowany przez Politechnikę Poznańską, wówczas moją macierzystą Uczelnię. Badania nad materiałami z pamięcią kształtu i konstrukcjami z nich wykonanymi kontynuowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2003-2006. Spis treści:   1. Wprowadzenie   I. Podstawy teorii   2. Podstawowe pojęcia mechaniki ciał odkształconych 2.1. Tensory 2.2. Równanie pracy wirtualnej 2.3. Zasady termodynamiki   3. Nierówności wariacyjne i zadania komplementarności 3.1. Przestrzenie metryczne i liniowe unormowane 3.2. Formy dwuliniowe 3.3. Różniczkowanie operatorów 3.4. Nierówności wariacyjne 3.5. Zadania komplementarności 3.6. Aproksymacja skończenie wymiarowa MES 3.7. Algorytmy komputerowe   II. Konstrukcje sprężyste   4. Kratownice sprężyste 4.1. Pręt kratownicy płaskiej (2D) 4.2. Pręt kratownicy przestrzennej (3D) 4.3. Zadanie geometryczne nieliniowe 4.4. Przykłady numeryczne   5. Pręty sprężyste 5.1. Sformułowanie wariacyjne 5.2. Rozwiązanie przybliżone zagadnienia brzegowego 5.3. Przykład liczbowy   6. Belki sprężyste 6.1. Sformułowanie wariacyjne 6.2. Rozwiązanie MES 6.3. Przykłady liczbowe   7. Tarcze sprężyste 7.1. Związki konstytutywne płaskiego stanu naprężenia 7.2. Sformułowanie MES 7.3. Tarczowe elementy skończone   8. Płyty sprężyste 8.1. Związki konstytutywne płyty izotropowej 8.2. Warunki brzegowe płyty 8.3. Związki konstytutywne płyty anizotropowej 8.4. Równanie wariacyjne płyty anizotropowej 8.5. Sformułowanie MES 8.6. Płytowe elementy skończone 8.7. Przykład numeryczny   III. Martenzytyczne przemiany fazowe   9. Problem modelowy jednowymiarowy (1D) 9.1. Model mechaniczny 9.2. Wyniki analityczne 9.3. Wyniki numeryczne 9.4. Problem nieizotermiczny 9.5. W kwestii opisu wewnętrznych pętli histerezy   10. Związki fizyczne da 1D układu trójfazowego   11. Układ 3D dwufazowy 11.1. Energia swobodna i zależności termomechaniczne 11.2. Sformułowanie w postaci nierówności wariacyjnej 11.3. Istnienie i jednoznaczność rozwiązanie 11.4. Liniowe zadanie komplementarności 11.5. Przykłady numeryczne   12. Problem 3D wielu studni 12.1. Sformułowanie w postaci nierówności wariacyjnej 12.2. Istnienie i jednoznaczność rozwiązania 12.3. Przykład numeryczny   IV. Konstrukcje z pamięcią kształtu   13. Kratownice z pamięcią kształtu 13.1. Pręt kratownicy z MZPK 13.2. Problem przyrostowy 13.3. Zadanie geometryczne nieliniowe 13.4. Przykłady numeryczne   14. Belki z pamięcią kształtu 14.1. Zginanie kompozytowej belki z MAZPK 14.2. Problem przyrostowy 14.3. Przykłady numeryczne   15. Płyty z pamięcią kształtu 15.1. Związki konstytutywne dla płyty z MZPK 15.2. Sformułowanie wariacyjne i zadania przyrostowe 15.3. Przykłady numeryczne   A. Pomocnicze pojęcia matematyczne B. Macierz sztywności trójkątnego LST C. Macierz sztywności elementu płytowego plQ4 Bibliografia Indeks
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i numeryka

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Skrypt jest przede wszystkim instrukcją obsługi arkuszy kalkulacyjnych, opracowanych przez autora, a wspomagających rozwiązywanie problemów z zakresu mechaniki budowli. Wzory arkuszy umieszczono... Pełen opis produktu 'Zastosowanie Microsoft Excel w mechanice konstrukcji' »

  Skrypt jest przede wszystkim instrukcją obsługi arkuszy kalkulacyjnych, opracowanych przez autora, a wspomagających rozwiązywanie problemów z zakresu mechaniki budowli. Wzory arkuszy umieszczono na płycie CD, dołączonej do książki. Spis treści: 1. Wstęp     1.1. Wykaz arkuszy kalkulacyjnych     1.2. Ogólne zalecenia pracy z arkuszami kalkulacyjnymi 2. Metoda sił     2.1. Algorytm obliczeniowy metody sił     2.2. Arkusz wspomagający "mnożenie wykresów"     2.3. Arkusze wspomagające rozwiązywanie zadań statyki kratownic płaskich     2.4. Sprawdzenie wyników rozwiązania uzyskanego metodą sił 3. Metoda przemieszczeń ram płaskich przy założeniu niewydłużalności prętów     3.1. Algorytm i pojęcia podstawowe metody przemieszczeń     3.2. Metoda analitycznego wyznaczania planów przemieszczeń     3.3. Obliczanie sił podłużnych     3.4. Arkusze wspomagające zadania metody przemieszczeń Dodatki A-E
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zastosowanie Microsoft Excel w mechanice konstrukcji

 • 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  [helion]

  Kategoria: Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja. Zdrowie i uroda. >Hobby. RekreacjaWysyłka: od ręki

  W sieci nie brakuje sklepów z niecodziennymi i zaskakującymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie własnego gadżetu! Przekonaj się, jak za pomocą gotowych podzespołów szybko... Pełen opis produktu '15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki' »

  W sieci nie brakuje sklepów z niecodziennymi i zaskakującymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie własnego gadżetu! Przekonaj się, jak za pomocą gotowych podzespołów szybko i tanio zbudować atrakcyjny układ elektroniczny! Gotowy? Zaczynamy!Zaskocz znajomych! Wykorzystaj jeden z 15 wspaniałych projektów, których nie ma w żadnym innym przewodniku typu „zrób to sam”. Każda z tych propozycji jest szczegółowo opisana — liczne instrukcje i ilustracje przeprowadzą Cię krok po kroku od koncepcji do działającego urządzenia.Jakie projekty masz do wyboru? Działko Gaussa, karabinek na piłeczki pingpongowe, wieżyczkę laserową, bombę błyskową, celownik laserowy. Mało? Na dokładkę możesz zbudować podsłuch radiowy, pistolet laserowy lub mikrorobota. Niezłe, prawda? Książka ta jest doskonałą lekturą dla każdego pasjonata majsterkowania, który chciałby zbudować swoją własną, zaawansowaną zabawkę elektroniczną!...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki

 • Mechanika konstrukcji w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  [arkady]

  Kategoria: Nauki ścisłe >Fizyka. Astronomia.Wysyłka: od ręki

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciąż... Pełen opis produktu 'Mechanika konstrukcji' »

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciążeń elementów i konstrukcji najczęściej występujących w praktyce, zastosowanie metod statyki wykreślnej, określanie sił wewnętrznych w prętach kratownic, belkach, ramach, łukach, układach cięgnowych i powierzchniowych, geometryczną charakterystykę figur płaskich, a także projektowanie elementów rozciąganych, ściskanych osiowo i mimośrodowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika konstrukcji

 • [Arkady]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciąż... Pełen opis produktu 'Mechanika konstrukcji' »

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciążeń elementów i konstrukcji najczęściej występujących w praktyce, zastosowanie metod statyki wykreślnej, określanie sił wewnętrznych w prętach kratownic, belkach, ramach, łukach, układach cięgnowych i powierzchniowych, geometryczną charakterystykę figur płaskich, a także projektowanie elementów rozciąganych, ściskanych osiowo i mimośrodowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika konstrukcji

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  . Składa się on z dwóch części. Część zasadniczą stanowi tom I: "Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji", w którym przedstawiono główne zagadnienie ujęcia klasycznego,... Pełen opis produktu 'Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. Tom 1' »

  Podręcznik obejmuje klasyczny kurs wytrzymałości materiałów z niewielkimi tylko modyfikacjami, szerzej traktującymi konstrukcje cienkościenne - najczęściej dziś stosowane - a których metody inżynierskiego projektowania zostały jakby zapomniane, chociaż niczym nowym nie udało się ich zastąpić. Jego pierwszoplanowym założeniem jest, aby możliwie wszystkie przypadki szczegółowe były wyjaśniane na bazie zaledwie kilku elementarnych faktów mechaniki, za to pozwalających na szeroki zakres wniosków. Przedstawione w ten sposób rozumowania są podporządkowane trzem zasadniczym celom: poprawnemu stosowaniu wyników wytrzymałości materiałów w podstawach konstrukcji maszyn, w tym w obliczeniach elementów konstrukcji, które nie podlegają ogólnie znanej zasadzie de Saint Venanta, a które stanowią dziś zdecydowaną większość konstrukcji rzeczywistych, rozumieniu podstaw do studiowania metody elementów skończonych (MES), która jest współcześnie najbardziej upowszechnionym narzędziem obliczeń o znanym kształcie, wskazaniu efektywnych metod dla wstępnej fazy projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, o samej zaś konstrukcji niewiele wiadomo. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, przedstawiane są interpretacje graficzne odwzorowań i pojęć, ponieważ takie z reguły najbardziej inżynierowi odpowiadają; dotyczy to nawet definicji naprężenia i odkształcenia. Podręcznik jest przede wszystkim adresowany do studentów i konstruktorów, przyjmuje metodę "od ogółu do szczegółu", preferuje zapis wskaźnikowy, niemniej - na jego bazie - możliwe jest również poprawne przedstawienie materiału przedmiotu, jeśli ograniczyć się do omawiania zagadnień dających się zilustrować tylko na rysunkach, co jest wymagane na tych specjalnościach, na których wytrzymałość materiałów przedmiotem kierunkowym nie jest. Swobodę doboru treści ułatwia układ podręcznika. Składa się on z dwóch części. Część zasadniczą stanowi tom I: "Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji", w którym przedstawiono główne zagadnienie ujęcia klasycznego, a uzupełnia go obszerny Suplement, gdzie krótko omówiono podstawy mechaniki i ich uzasadnienia matematyczne, w tym m.in. prosty opis zadań wariacyjnych, na których bazuje MES. Całość dopełnia tom II, który jest zbiorem zadań i w którym prawie każde zadanie zostało rozwiązane i opatrzone komentarzem - także odwołującym się tylko do faktów podstawowych. Spis treści: Przedmowa    Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i cel przedmiotu  1.1. Uwagi wstępne  1.2. Przykłady badań  1.3. Podstawowe zadania przedmiotu    Rozdział 2. Modele elementów konstrukcji  2.1. Modele obliczeniowe  2.2. Fizyczne modele materiałów    Rozdział 3. Integralne siły wewnętrzne w belkach. Zadania statycznie wyznaczalne  3.1. Przykład ujawniania sił wewnętrznych w belkach  3.2. Składowe sił wewnętrznych w belkach  3.3. Wykonywanie wykresów sił wewnętrznych i umowy o znakowaniu  3.3.1. Różniczkowe równania równowagi elementu belki prostej  3.3.2. Wykonywanie wykresów sił wewnętrznych z wykorzystaniem różniczkowych równań równowagi    Rozdział 4. Pola naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia w prostych belkach i prętach  4.1. Wykorzystanie superpozycji w zadaniach określania rozkładów naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia w belkach  4.2. Stosowane oznaczenia  4.3. Rozciąganie (ściskanie)  4.4. Zginanie  4.5. Zginanie z udziałem siły poprzecznej  4.6. Skręcanie  4.7. Uwagi o praktycznym wykorzystaniu wzorów stosowanych w analizach belek; wymiarowanie przekrojów  4.7.1. Ograniczenia stosowalności wzorów  4.7.2. Przypadek złożonych obciążeń przekroju  4.8. Energia sprężysta belki    Rozdział 5. Wykorzystanie twierdzenia o wzajemności prac do obliczania przemieszczeń układów belkowych i prętowych  5.1. Wprowadzenie  5.2. Całka Mohra  5.3. Obliczanie całek Mohra sposobem Wereszczagina  5.4. Uwagi końcowe    Rozdział 6. Rozwiązywanie statycznie niewyznaczalnych układów belkowych  6.1. Statyczna niewyznalczalność układu  6.2. Określanie przemieszczeń statycznie niewyznaczalnych układów belkowych  z twierdzenia o wzajemności prac  6.3. Równania nierozdzielności Maxwella-Mohra    Rozdział 7. Tarcze i płyty  7.1. Opis sił wewnętrznych w płaskich elementach cienkościennych  7.2. Podstawowe założenia i równania dla tarcz liniowo-sprężystych  7.3. Podstawy teorii płyt    Rozdział 8. Powłoki  8.1. Wprowadzenie  8.2. Błonowy stan naprężenia w powłokach walcowych    Rozdział 9. Grubościenne rury obciążone ciśnieniem; zadanie Lamego  9.1. Wprowadzenie  9.2. Wyprowadzenie bezpośrednie    Rozdział 10. Zastosowanie twierdzeń wariacyjnych dla przybliżonego rozwiązywania belek, tarcz i płyt  10.1. Energia potencjalna i energia dopełniająca  10.2. Formułowanie zadań wariacyjnych dla belek  10.2.1. Wykorzystanie twierdzenia o minimum energii potencjalnej  10.2.2. Wykorzystanie twierdzenia o minimum energii dopełniającej  10.3. Formułowanie zadań wariacyjnych dla tarcz  10.4. Formułowanie zadań wariacyjnych dla płyt  10.5. Wnioski    Rozdział 11. Informacja o metodzie elementów skończonych (MES)  11.1. Funkcja kształtu  11.2. Energia odkształcenia i jej przyrosty  11.3. Praca sił zewnętrznych i jej przyrosty  11.4. Warunki minimum energii potencjalnej  11.5. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń  11.6. Uwagi końcowe    Rozdział 12. Stateczność belek w ujęciu Eulera  12.1. Konfiguracje stanów równowagi i ich rodzaje  12.2. Eulerowskie zjawisko utraty stateczności w belkach o przekrojach zwartych  12.3. Energetyczne kryteria klasyfikacji rodzajów stanów równowagi  12.4. Wyznaczanie eulerowskich sił krytycznych belek z warunku energetycznego  12.5. Określanie sił krytycznych z równań równowagi  12.6. Uwagi dodatkowe  12.7. Przykład  12.8. Techniczne obliczenia obciążeń krytycznych dla poszczególnych przypadków belek    Rozdział 13. Zastosowania twierdzeń ekstremalnych nośności granicznej  13.1. Graniczny moment gnący przekroju  13.2. Pojęcie przegubu plastycznego  13.3. Zastosowania twierdzeń ekstremalnych do określania obciążeń granicznych płaskich układów belkowych  13.3.1. Przykład rozwiązania zadania z kinematycznie dopuszczalnego pola prędkości  13.3.2. Przykład rozwiązania zadania z pola statycznie dopuszczalnego  13.4. Wnioski praktyczne    Rozdział 14. Metody wstępnego projektowania brył cienkościennych  14.1. Ograniczenia metod analiz  14.2. Analiza struktur - problem istnienia pól błonowych  14.3. Uwagi i uzupełnienia    SUPLEMENT    15. Wstęp  15.1. Oznaczenia, notacja indeksowa, konwencja sumacyjna Einsteina  15.2. Tensor II rzędu jako operacja  15.3. Reguła ilorazu    16. Pojęcie naprężenia    17. Pojęcie odkształcenia  17.1. Opis deformacji  17.2. Małe deformacje  17.3. Odkształcenie objętościowe i postaciowe    18. Stan naprężenia w punkcie ciała  18.1. Transformacje baz i współrzędnych wektora  18.2. Transformacje współrzędnych tensora naprężenia - podejście formalne  18.3. Wartości i kierunki główne naprężenia  18.4. Szczególna transformacja współrzędnych naprężenia - koła Mohra  18.5. Dewiator i tensor kulisty naprężenia    19. Stan odkształcenia w otoczeniu punktu  19.1. Transformacje współrzędnych tensora odkształcenia  19.2. Odkształcenia główne, kierunki główne oraz niezmienniki  19.3. Szczególna transformacja współrzędnych odkształcenia    20. Twierdzenie Gausaa-Greena o zamianie całki objętościowej na powierzchniową    21. Równania równowagi    22. Podstawowe równania liniowej sprężystości  22.1 Równania równowagi i związki geometrycznej  22.2. Związki fizyczne  22.3. Rozwiązanie zadania sprężystości w przemieszczeniach  22.4. Równania nierozdzielności odkształcenia  22.5. Warunki brzegowe  22.6. Superpozycja rozwiązań  22.7. Zakres stosowalności zasady de Saint Venanta  22.8. Płaski stan odkształcenia i płaski stan naprężenia  22.9. Energia odkształcenia postaciowego i objętościowego    23. Podstawowe sformułowania zadań wariacyjnych    24. Twierdzenia energetyczne sprężystości  24.1. Zasada zachowania energii, praca odkształcenia  24.2. Zasada prac przygotowanych dla układów odkształcalnych  24.3. Twierdzenie o minimum energii potencjalnej  24.4. Twierdzenie o minimum energii dopełniającej  24.5. Uwagi o zastosowaniach twierdzeń wariacyjnych teorii sprężystości  24.6. Twierdzenie Bettiego o wzajemności prac    25. Hipotezy wytrzymałościowe  25.1. Podejście ogólne do materiałów izotropowych  25.2. Hipoteza Hubera-Misesa  25.3. Hipoteza Treski    26. Podstawowe równania i wyniki teorii nośnej granicznej  26.1. Zadania teorii  26.2. Podstawowe równania  26.3. Twierdzenia ekstremalne  26.3.1. Twierdzenie o dolnym oszacowaniu nośności granicznej  26.3.2. Twierdzenie o górnym oszacowaniu nośności granicznej    27. Momenty bezwładności figur płaskich  27.1. Definicje  27.2. Transformacje współrzędnych momentu bezwładności  27.3. Uwagi praktyczne    28. Redukcja układu sił działających na bryłę sztywną    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. Tom 1

 • [WSIP]

  Kategoria: Podręczniki / Podręczniki szkolne

  Jest to książka pomocnicza dla uczniĂłw technikum budowlanego uzupełniająca podręczniki "Statyka budowli" i "Wytrzymałość materiałów". Zawiera wiele zadań, zarĂłwno rozwiązanych, jak i przeznaczonych... Pełen opis produktu 'Mechanika budowli ZbiĂłr zadań Konstrukcje budowlane' »

  Jest to książka pomocnicza dla uczniów technikum budowlanego uzupełniająca podręczniki "Statyka budowli" i "Wytrzymałość materiałów". Zawiera wiele zadań, zarówno rozwiązanych, jak i przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania. Uważne przeanalizowanie zadań przedstawionych w tym zbiorze umożliwi pełniejsze zrozumienie zagadnień teoretycznych i utrwali wiedzę zdobytą podczas lekcji.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika budowli ZbiĂłr zadań Konstrukcje budowlane

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Przedstawiono Czytelnikowi kompletne rozwiązania wybranych problemów mechaniki konstrukcji, poczynając od ich ogólnego sformułowania, przez całą procedurę rozwiązania, aż do prezentacji... Pełen opis produktu 'Mathematica w zagadnieniach mechaniki konstrukcji' »

  Przedstawiono Czytelnikowi kompletne rozwiązania wybranych problemów mechaniki konstrukcji, poczynając od ich ogólnego sformułowania, przez całą procedurę rozwiązania, aż do prezentacji wyników w postaci analitycznej, numerycznej lub graficznej. Procedura rozwiązania, prezentacja wyników oraz często formułowanie analitycznych postaci modeli matematycznych omawianych zagadnień odbywa się w środowisku pakietu Mathematica, który należy do najwszechstronniejszego systemu algebry komputerowej. Olbrzymi potencjał pakietu Mathematica w zakresie przekształceń symbolicznych, analizy numerycznej, programowania i możliwości graficznych pozwala na prowadzenie w środowisku tego systemu analiz wielu złożonych zagadnień mechaniki.Książka jest przeznaczona dla słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wyższych lat specjalizacji wydziałów budowlanych politechnik.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mathematica w zagadnieniach mechaniki konstrukcji

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  błyskowa robot strażnik I wiele innych! Świetna zabawa na długie godziny! Patroni medialni: Nazwa - 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz ... Pełen opis produktu '15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz - Simon Monk' »

  Opis - Twórz wyjątkowe gadżety, którymi zaskoczysz wszystkich!W sieci nie brakuje sklepów z niecodziennymi i zaskakującymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie własnego gadżetu! Przekonaj się, jak za pomocą gotowych podzespołów szybko i tanio zbudować atrakcyjny układ elektroniczny! Gotowy? Zaczynamy!Zaskocz znajomych! Wykorzystaj jeden z 15 wspaniałych projektów, których nie ma w żadnym innym przewodniku typu "zrób to sam". Każda z tych propozycji jest szczegółowo opisana - liczne instrukcje i ilustracje przeprowadzą Cię krok po kroku od koncepcji do działającego urządzenia.Jakie projekty masz do wyboru? Działko Gaussa, karabinek na piłeczki pingpongowe, wieżyczkę laserową, bombę błyskową, celownik laserowy. Mało? Na dokładkę możesz zbudować podsłuch radiowy, pistolet laserowy lub mikrorobota. Niezłe, prawda? Książka ta jest doskonałą lekturą dla każdego pasjonata majsterkowania, który chciałby zbudować swoją własną, zaawansowaną zabawkę elektroniczną!Przeczytaj wstęp do książki od Forbot.pl >>Dzięki tej książce: zbudujesz zaawansowany układ elektroniczny będziesz się świetnie bawić przez wiele godzin poznasz podzespoły elektroniczne i ich oznaczenia spełnisz swoje marzenia Bądź przebiegły! Zbuduj urządzenia, którymi zachwycisz swoich znajomych i wprawisz w zakłopotanie wrogów: działko Gaussa laserowy alarm antywłamaniowy szpiegowski podsłuch radiowy bomba błyskowa robot strażnik I wiele innych!Świetna zabawa na długie godziny!Patroni medialni: Nazwa - 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz Oryginalny tytuł - 15 Dangerously Mad Projects for the Evil Genius Autor - Simon Monk Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788324687855 Kod EAN - 9788324687855 Wydanie - - Rok wydania - 2014 Język - PL Tłumacz - Konrad Matuk Seria wydawnicza - - Format - 168x237 Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-06-26
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz - Simon Monk

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Książka zaadresowana do studentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości. Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o problemy nieliniowe i dyn... Pełen opis produktu 'Mechanika materiałów i konstrukcji Tom 2' »

  Książka zaadresowana do studentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości. Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o problemy nieliniowe i dynamiczne (drgania, uderzenie, fale sprężyste). Omówiono materiały kompozytowe. Wykład przedstawiono w ujęciu analitycznym, nie rezygnując z pokazania rozwiązań numerycznych trudniejszych przykładów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika materiałów i konstrukcji Tom 2

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Celem niniejszego skryptu jest omówienie podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony.... Pełen opis produktu 'Metody numeryczne w mechanice konstrukcji' »

  Celem niniejszego skryptu jest omówienie podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony. Podane są warianty rozwiązań i wzory stosowane w obliczeniach. Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu Matlab. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych.Podręcznik przewidziany jest, ze względu na dobór niektórych przykładów, dla studentów budownictwa, ale może też być wykorzystywany przez uczących się w ramach innych specjalności.Do prawidłowego zrozumienia i opanowania materiału przedstawionego w niniejszym skrypcie należy znać podstawy analizy matematycznej, mechaniku budowli i posiadać umiejętność posługiwania się programem Matlab
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metody numeryczne w mechanice konstrukcji

 • [Arkady]

  Kategoria: BudownictwoWysyłka: od ręki

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciąż... Pełen opis produktu 'Mechanika konstrukcji' »

  W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciążeń elementów i konstrukcji najczęściej występujących w praktyce, zastosowanie metod statyki wykreślnej, określanie sił wewnętrznych w prętach kratownic, belkach, ramach, łukach, układach cięgnowych i powierzchniowych, geometryczną charakterystykę figur płaskich, a także projektowanie elementów rozciąganych, ściskanych osiowo i mimośrodowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika konstrukcji

 • []

  Kategoria: Zabawki > Dla chłopców > Do majsterkowania

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można ... Pełen opis produktu 'LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI' »

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można utworzyć ponad 50 konstrukcji o różnym poziomie trudności. Możliwe jest nawet zbudowanie helikoptera, dźwigu elektrycznego i samochodu z silnikiem elektrycznym, w którym możliwa jest ręczna interakcja za pomocą pokrętła transmisji i kierownicy! Bogaty ilustrowany podręcznik naukowy prowadzi dzieci przez różne etapy montażu, wszystkie są całkowicie bezpieczne. Konstrukcja, koncepcja, opracowanie i produkcja prowadzone są całkowicie we Włoszech!   ZAWARTOŚĆ: - laboratorium mechaniki 50 technicznych zastosowań   WIEK: 8 +   WYMIARY: opakowania: 7 x 45 x 31 cm   WAGA: 1320 gram   ZASILANIE: 4 x baterie AA 1,5 V (LR6) - brak w zestawie Instrukcja użytkowania baterii w regulaminie.   UWAGI: Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat i powyżej. Instrukcje dla rodziców zawarte są w zestawie i należy ich przestrzegać.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI

 • [CLEMENTONI]

  Kategoria: Zabawki gry dla dzieci > Laboratoria

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można ... Pełen opis produktu 'LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI' »

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można utworzyć ponad 50 konstrukcji o różnym poziomie trudności. Możliwe jest nawet zbudowanie helikoptera, dźwigu elektrycznego i samochodu z silnikiem elektrycznym, w którym możliwa jest ręczna interakcja za pomocą pokrętła transmisji i kierownicy! Bogaty ilustrowany podręcznik naukowy prowadzi dzieci przez różne etapy montażu, wszystkie są całkowicie bezpieczne. Konstrukcja, koncepcja, opracowanie i produkcja prowadzone są całkowicie we Włoszech!   ZAWARTOŚĆ: - laboratorium mechaniki 50 technicznych zastosowań   WIEK: 8 +   WYMIARY: opakowania: 7 x 45 x 31 cm   WAGA: 1320 gram   ZASILANIE: 4 x baterie AA 1,5 V (LR6) - brak w zestawie Instrukcja użytkowania baterii w regulaminie.   UWAGI: Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat i powyżej. Instrukcje dla rodziców zawarte są w zestawie i należy ich przestrzegać.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI

 • []

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MECHANIKA KONSTRUKCJE Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 48 Ciężar 0.03 kg Wydawnictwo brak Pełen opis produktu 'MECHANIKA KONSTRUKCJE' »

  Tytuł MECHANIKA KONSTRUKCJE Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 48 Ciężar 0.03 kg Wydawnictwo brak
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MECHANIKA KONSTRUKCJE

 • [HELION]

  Kategoria: Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Hobby

  W sieci nie brakuje sklepĂłw z niecodziennymi i zaskakującymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie własnego gadĹźetu! Przekonaj się, jak za pomocą gotowych podzespołów... Pełen opis produktu '15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki' »

  W sieci nie brakuje sklepów z niecodziennymi i zaskakującymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie własnego gadżetu! Przekonaj się, jak za pomocą gotowych podzespołów szybko i tanio zbudować atrakcyjny układ elektroniczny! Gotowy? Zaczynamy! Zaskocz znajomych! Wykorzystaj jeden z 15 wspaniałych projektów, których nie ma w żadnym innym przewodniku typu „zrób to sam”. Każda z tych propozycji jest szczegółowo opisana — liczne instrukcje i ilustracje przeprowadzą Cię krok po kroku od koncepcji do działającego urządzenia. Jakie projekty masz do wyboru? Działko Gaussa, karabinek na piłeczki pingpongowe, wieżyczkę laserową, bombę błyskową, celownik laserowy. Mało? Na dokładkę możesz zbudować podsłuch radiowy, pistolet laserowy lub mikrorobota. Niezłe, prawda? Książka ta jest doskonałą lekturą dla każdego pasjonata majsterkowania, który chciałby zbudować swoją własną, zaawansowaną zabawkę elektroniczną!
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki

 • []

  Kategoria: Zabawki > Dla chłopców > Do majsterkowania

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można ... Pełen opis produktu 'LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI' »

  Bogate laboratorium, przy użyciu którego dzieci mogą się bawić podczas nauki i poznawać podstawowe zasady mechaniki i inżynierii. Dzięki ponad 250 elementom wchodzącym w skład zestawu, można utworzyć ponad 50 konstrukcji o różnym poziomie trudności. Możliwe jest nawet zbudowanie helikoptera, dźwigu elektrycznego i samochodu z silnikiem elektrycznym, w którym możliwa jest ręczna interakcja za pomocą pokrętła transmisji i kierownicy! Bogaty ilustrowany podręcznik naukowy prowadzi dzieci przez różne etapy montażu, wszystkie są całkowicie bezpieczne. Konstrukcja, koncepcja, opracowanie i produkcja prowadzone są całkowicie we Włoszech!   ZAWARTOŚĆ: - laboratorium mechaniki 50 technicznych zastosowań   WIEK: 8 +   WYMIARY: opakowania: 7 x 45 x 31 cm   WAGA: 1320 gram   ZASILANIE: 4 x baterie AA 1,5 V (LR6) - brak w zestawie Instrukcja użytkowania baterii w regulaminie.   UWAGI: Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat i powyżej. Instrukcje dla rodziców zawarte są w zestawie i należy ich przestrzegać.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LABORATORIUM MECHANIKI 50 KONSTRUKCJI REKLAMA CLEMENTONI

 • [WSIP]

  Kategoria: Podręczniki szkolne / 4. Szkoła ponadgimnazjalna / Przedmioty zawodowe

  Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli. Zbiór zadańKsiążka pomocnicza dla uczniów technikum budowlanego uzupełniająca podręczniki „Statyka budowli” i „Wytrzymałość materiałów” (tej... Pełen opis produktu 'Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli. Zbiór zadań WSiP' »

  Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli. Zbiór zadańKsiążka pomocnicza dla uczniów technikum budowlanego uzupełniająca podręczniki „Statyka budowli” i „Wytrzymałość materiałów” (tej samej autorki). Oprócz wielu zadań, zarówno rozwiązanych, jak i przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania, zawiera wzory i tablice pomocne w obliczeniach. Uważne przeanalizowanie zadań przedstawionych w tym zbiorze umożliwi pełniejsze zrozumienie zagadnień teoretycznych i utrwali wiedzę zdobytą podczas lekcji. Książkę wzbogacają pytania i zadania testowe, które pomogą w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.Autor: Grażyna Janik
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli. Zbiór zadań WSiP

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  dla studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów. Nazwa - Mechanika konstrukcji Autor - Pyrak Stefan, Szulborski Kazimierz Oprawa - Twarda ... Pełen opis produktu 'Mechanika konstrukcji - Pyrak Stefan, Szulborski Kazimierz' »

  Opis - W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciążeń elementów i konstrukcji najczęściej występujących w praktyce, zastosowanie metod statyki wykreślnej, określanie sił wewnętrznych w prętach kratownic, belkach, ramach, łukach, układach cięgnowych i powierzchniowych, geometryczną charakterystykę figur płaskich, a także projektowanie elementów rozciąganych, ściskanych osiowo i mimośrodowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów. Nazwa - Mechanika konstrukcji Autor - Pyrak Stefan, Szulborski Kazimierz Oprawa - Twarda Wydawca - Arkady Kod ISBN - 9788321340890 Kod EAN - 9788321340890 Rok wydania - 2004 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 368 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Architektura Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika konstrukcji - Pyrak Stefan, Szulborski Kazimierz


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

sklep-kajtek.pl

Produkty dla dzieci
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.07.2016
pszczółka maja, amici
Produkty w ofercie: 5234
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Skrzat-online.pl

Zabawki dla dzieci w różnym wieku, gry planszowe, puzzle oraz pojazdy zdalnie sterowane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.10.2006
milly-mally, russell, eurobaby, st.-majewski, as-toy, cobi, mattel, tm-toys, wonderworld, patio
Produkty w ofercie: 2979
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Zabawekraj.pl

Zabawkami dla dzieci, artykuły sportowe, szkolne, dla niemowląt, dzieci i młodzieży, modele rc.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.07.2016
vrx racing, gpx extreme, hsp, mp jet, tpc, syma, dw hobby, himoto, walkera, milly-mally
Produkty w ofercie: 12093
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 7792
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, imports, universal music, warner music, sony music, essential media afw, sbme special mkts., egmont, helion, zielona sowa
Produkty w ofercie: 2814068
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122066
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, wsip, muza, edycja Świętego pawła, trefl, wilga, skrzat
Produkty w ofercie: 101897
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1