Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [CMT]

  Kategoria: Akcesoria > Tarcze tnące, szlifierskie

  Piła do cięcia stali CMT 165 x 15,87 x 36T do ​​metalu materiały żelazne, stal konstrukcyjna 22603606 (226.036.06 tarcza) WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE Piły do cięcia stali „na sucho... Pełen opis produktu 'Piła do cięcia stali CMT fi165 x 15,87 x 36T do ​​metalu materiały żelazne, stal konstrukcyjna 22603606 (226.036.06 tarcza gr.tarcze) Piła do cięcia stali CMT fi165 x 15,87 x 36T do ​​metalu' »

  Piła do cięcia stali CMT 165 x 15,87 x 36T do ​​metalu materiały żelazne, stal konstrukcyjna 22603606 (226.036.06 tarcza) WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE Piły do cięcia stali „na sucho 165 x 15,87 x 36T Tarcza do cięcia metalu lub twardych materiałów ZASTOSOWANIE: Do cięcia poprzecznego różnego rodzaju materiałów. DO MASZYN: Piły kątowe. MATERIAŁ: Materiały żelazne, stal konstrukcyjna. Idealne ostrza do wszystkich typów materiałów metalowych i stali nierdzewnej, żeliwa i żelazne profile, rury, blachy, brązu i aluminium Materiały kompozytowe - profile i płyty warstwowe do aluminiowych drzwi i okien UWAGA: Nie zaleca się stosowania lubrykantów. Niezalecane do materiałów nieżelaznych, drewna, szkła, plastiku. ISO - K30 HV10 - 1.520 N/mm2 - 2.300 RPM sugerowane - 4600 obr/min RPM maksymalne - 9000 obr/min Ilość zębów - 36 K = 1,5 mm P = 1,2 mm
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piła do cięcia stali CMT fi165 x 15,87 x 36T do ​​metalu materiały żelazne, stal konstrukcyjna 22603606 (226.036.06 tarcza gr.tarcze) Piła do cięcia stali CMT fi165 x 15,87 x 36T do ​​metalu

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  stosowane jak kompozyty o osnowie polimerowej. Spis treści: Przedmowa MATERIAŁY INŻYNIERSKIE WPROWADZENIE - RODZAJE MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1. WIĄZANIA MIĘDZY ATOMAMI 1.1. WIĄZANIA PIERWOTNE... Pełen opis produktu 'Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe' »

  Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczne i użytkowe materiałów oraz sposoby umacniania materiałów plastycznych. Przedstawiono grupę materiałów sprężysto-plastycznych, a więc metale i ich stopy, w tym stopy żelaza i metali nieżelaznych. Kolejna część dotyczy materiałów ceramicznych, w tym struktury, jej kształtowania i właściwości użytkowych. W ostatniej części omówiono kompozyty o osnowie metalowej i ceramicznej, które nie są jeszcze tak powszechnie stosowane jak kompozyty o osnowie polimerowej. Spis treści: Przedmowa MATERIAŁY INŻYNIERSKIE WPROWADZENIE - RODZAJE MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1. WIĄZANIA MIĘDZY ATOMAMI 1.1. WIĄZANIA PIERWOTNE 1.2. WIĄZANIA WTÓRNE 2. SPOSOBY ROZMIESZCZENIA ATOMÓW W CIAŁACH STAŁYCH 2.1. STRUKTURA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 2.2. STRUKTURA NIEKRYSTALICZNA 2.3. STRUKTURA KRYSTALICZNA - ELEMENTY KRYSTALOGRAFII 2.3.1. Płaszczyzny krystalograficzne 2.3.2. Kierunki krystalograficzne 2.4. DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ 2.4.1. Defekty punktowe 2.4.2. Defekty liniowe 2.4.3. Defekty płaskie - powierzchniowe 2.4.4. Defekty objętościowe 3. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3.1. GĘSTOŚĆ 3.2. SZTYWNOŚĆ - SPRĘŻYSTOŚĆ 3.3. WYTRZYMAŁOŚĆ 3.3.1. Wytrzymałość statyczna 3.3.2. Twardość 3.3.3. Odporność na pękanie - wiązkość 3.3.4. Wytrzymałość zmęczeniowa 3.3.5. Wytrzymałość na pełzanie 3.3.6. Odporność na zużycie wskutek tarcia 3.3.7. Odporność na korozję 4. METODY UMACNIANIA MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH 4.1. UMACNIANIE ODKSZTAŁCENIOWE 4.2. UMACNIANIE PRZEZ ROZTWÓR 4.3. UMACNIANIE WYDZIELENIOWE I DYSPERSYJNE 4.4. UMOCNIENIE PRZEZ GRANICE ZIAREN 5. STRUKTURA METALI I STOPÓW 5.1. STRUKTURA METALI 5.2. STRUKTURA STOPÓW 5.2.1. Roztwory stałe 5.2.2. Fazy międzywęzłowe i międzymetaliczne 6. UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ 6.1. UKŁADY DWUSKŁADNIKOWE 6.1.1. Układ z nieograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym 6.1.2. Układ równowagi z mieszaniną eutektyczną 6.1.3. Układ równowagi z przemianą perytektyczną 6.1.4. Układy z fazami międzymetalicznymi 6.1.5. Układ równowagi żelazo-węgiel 6.2. UKŁADY TRÓJSKŁADNIKOWE 6.3. RELACJE MIĘDZY RODZAJEM UKŁADU RÓWNOWAGI A WŁAŚCIWOŚCIAMI STOPU 7. KRZEPNIĘCIE I KRYSTALIZACJA TWORZYW METALOWYCH 7.1. ELEMENTY TERMODYNAMIKI 7.2. KRYSTALIZACJA CZYSTYCH METALI 7.2.1. Zarodkowanie fazy stałej 7.2.2. Wzrost kryształów 7.3. KRYSTALIZACJA STOPÓW 7.4. STRUKTURA PIERWOTNA 8. PRZEMIANY FAZOWE W STANIE STAŁYM 8.1. SIŁA NAPĘDOWA PRZEMIAN FAZOWYCH W STANIE STAŁYM 8.2. ELEMENTY TEORII DYFUZJI 8.3. WYKRESY CTP 8.3.1. Przemiany dyfuzyjne 8.3.2. Przemiana bainityczna 8.3.3. Przemiana bezdyfuzyjna - martenzytyczna 8.4. UMACNIANIE WYDZIELENIOWE I DYSPERSYJNE 9. ZMIANY STRUKTURY METALI I STOPÓW PODCZAS ODKSZTAŁCENIA. ZDROWIENIE I REKRYSTALIZACJA 9.1. STRUKTURA MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO 9.2. ODBUDOWA STRUKTURY PO ODKSZTAŁCENIU 9.2.1. Zdrowienie 9.2.2. Rekrystalizacja 9.2.3. Rozrost ziaren 10. STOPY ŻELAZA Z WĘGLEM 10.1. STAL 10.1.1. Rola zanieczyszczeń 10.1.2. Wpływ domieszek 10.1.3. Wpływ dodatków stopowych 10.2. STALIWO 10.3. ŻELIWO 10.3.1. Wpływ składu chemicznego na grafityzację żelaza 10.3.2. Wpływ składu chemicznego na rodzaj metalicznej osnowy 11. METODY ODDZIAŁYWANIA NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW Fe-C 11.1. OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW Fe-C 11.1.1. Przemiana perlityczna 11.1.2. Przemiana bainityczna 11.1.3. Przemiana martenzytyczna 11.1.4. Przemiany podczas odpuszczania 11.1.5. Wyżarzanie stopów Fc-C 11.2. TECHNICZNE ASPEKTY OBRÓBKI CIEPLNEJ 11.3. ZŁOŻONE METODY OBRÓBKI CIEPLNEJ 11.3.1. Obróbka cieplno-chemiczna 11.3.2. Obróbka cieplno-plastyczna 12. PRZEMYSŁOWE STOPY ŻELAZA 12.1. STAL 12.1.1. Stal konstrukcyjna niestopowa 12.1.2. Stal konstrukcyjna stopowa 12.1.3. Stal narzędziowa 12.1.4. Stal i stopy o specjalnych właściwościach chemicznych i fizycznych 12.2. STAL MARAGING 13. ODLEWNICZE STOPY ŻELAZA Z WĘGLEM 13.1. STALIWO 13.1.1. Staliwo niestopowe (węglowe) 13.1.2. Staliwo stopowe 13.2. ŻELIWO 13.2.1. Żeliwo białe 13.2.2. Żeliwo szare 13.2.3. Żeliwo sferoidalne 13.2.4. Żeliwo stopowe 13.2.5. Żeliwo ciągliwe 13.2.6. Żeliwo z grafitem wermikularnym 14. STOPY METALI NIEŻELAZNYCH 14.1. METALE LEKKIE I ICH STOPY 14.1.1. Aluminium i jego stopy 14.1.2. Magnez i jego stopy 14.1.3. Tytan i jego stopy 14.2. METALE CIĘŻKIE I ICH STOPY 14.2.1. Miedź i jej stopy 14.2.2. Stopy niklu i kobaltu 14.2.3. Cynk i jego stopy MATERIAŁY CERAMICZNE I SZKŁA 15. WPROWADZENIE 15.1. CERAMIKI KRYSTALICZNE - PODZIAŁ I ROLA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 15.2. SZKŁA - CERAMIKA NIEKRYSTALICZNA 15.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 16. STRUKTURA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 16.1. ROZKŁAD ATOMÓW W MATERIAŁACH CERAMICZNYCH 16.2. MIKROSTRUKTURA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 17. WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI 17.1. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 17.1.1. Moduł sprężystości materiałów ceramicznych 17.1.2. Wytrzymałość 17.1.3. Twardość 17.1.4. Kruchość materiałów ceramicznych 17.1.5. Zależność wytrzymałości ceramiki od czasu 17.2. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE 17.2.1. Odporność na gwałtowne zmiany temperatury 17.2.2. Pełzanie i zmęczenie cieplne 18. WYTWARZANIE I KSZTAŁTOWANIE CERAMIKI - WALNIEJSZE GATUNKI CERAMIKI TECHNICZNEJ 18.1. WYTWARZANIE CERAMIKI I INFORMACJE PODSTAWOWE 18.2. WAŻNIEJSZE GATUNKI CERAMIKI TECHNICZNEJ 18.2. 1. Tlenek aluminium AI2O3 18.2.2. Azotek krzemu S04 18.2.3. Ceramika cyrkonowa ZrO2 18.2.4. Ceramika karborudowa SiC 18.3. WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI TECHNICZNEJ 18.4. MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 19. KOMPOZYTY 19.1. WPROWADZENIE 19.1.1. Klasyfikacja kompozytów 19.1.2. Elementy mechaniki kompozytów 19.2. RODZAJE WZMOCNIENIA ORAZ GRANICA ROZDZIAŁU MIĘDZY WZMOCNIENIEM A OSNOWĄ 19.2.1. Włókna syntetyczne nieorganiczne 19.2.2. Elementy wzmacniające w postaci wiskersów oraz cząstek 19.3. KOMPOZYTY O OSNOWIE METALOWEJ 19.3.1. Wprowadzenie 19.3.2. Wytwarzanie kompozytów o osnowie metalowej 19.3.3. Reakcje na granicy rozdziału wzmocnicnie-osnowa 19.3.4. Właściwości mechaniczne kompozytów 19.3.5. Zastosowanie kompozytów o osnowie metalowej 20. KOMPOZYTY O OSNOWIE CERAMICZNEJ 20.1. WPROWADZENIE 20.2. WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW O OSNOWIE CERAMICZNEJ 20.3. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH KOMPOZYTÓW O OSNOWIE CERAMICZNEJ 20.3.1. Kompozyty o osnowie AI2O3 20.3.2. Kompozyty o osnowie szklisto-ceramiczncj 20.3.3. Kompozyty węglowo-węglowe LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Monografia zawiera analizę pól temperatury i związanych z nimi naprężeń termicznych generowanych w materiałach konstrukcyjnych za pomocą promieniowana laserowego. Rozpatrzono jednowymiarowe i Pełen opis produktu 'Temperatura i naprężenia termiczne spowodowane oddziaływaniem laserowym na materiały konstrukcyjne' »

  Monografia zawiera analizę pól temperatury i związanych z nimi naprężeń termicznych generowanych w materiałach konstrukcyjnych za pomocą promieniowana laserowego. Rozpatrzono jednowymiarowe i odpowiednie osiowosymetryczne zagadnienia nieustalonego przewodzenia ciepła i termosprężystości w szeregu aspektach, zarówno analitycznych, jak i technologicznych. Zaproponowano analityczno-doświadczalną metodę wyznaczania efektywnego współczynnika pochłaniania promieniowania laserowego w metalach i ich stopach, w których wystąpiła strukturalna przemiana fazowa (na przykład przemiana martenzytyczna). Na podstawie odpowiednich analitycznych rozwiązań zagadnień przewodzenia ciepła zbadano wpływ kształtu czasowego impulsu na rozkłady temperatury i grubość warstwy, w której wystąpiła określona strukturalna przemiana fazowa. Przedstawiono również propozycję matematycznego modelu prognozowania oraz możliwości kontrolowania laserowego termopękania w materiałach konstrukcyjnych w układzie warstwa jednorodna – podłoże. Opracowano analitycznonumeryczne metody wyznaczania pól temperatury i naprężeń termicznych powstających w różnych materiałach jednorodnych (stal), a także w układach: warstwa jednorodna – podłoże, warstwa kompozytowa – podłoże. Uwzględniono zmienność w czasie natężenia strumienia wiązki laserowej. Wykorzystując otrzymane rezultaty badań doświadczalnych i analityczno-numerycznych, opracowano układ badawczo-pomiarowy dla kontrolowania i monitorowania lokalnego hartowania warstwy wierzchniej odpowiednich gatunków stali. Ustalono, że światło emitowane przez laser He-Ne można wykorzystać do pomiaru parametrów chropowatości powierzchni, a zatem również do monitorowania zmian stanu mikrogeometrycznego powierzchni (na przykład w wyniku degradacji termicznej i mechanicznej, zużycia tarciowego, laserowego hartowania itd.). Spis treści Podstawowe oznaczenia Wstęp 1.    Właściwości i zastosowanie promieniowania laserowego 1.1.    Wprowadzenie 1.2.    Ogólna charakterystyka promieniowania laserowego 1.3.    Kształt i struktura czasowa laserowego impulsu oraz rozkład przestrzenny gęstości mocy wiązki laserowej 1.4.    Analityczny opis parametrów promieniowania laserowego 1.5.    Oddziaływanie promieniowania laserowego z materiałami 1.5.1.    Pochłanianie i redystrybucja energii laserowego promieniowania 1.5.2.    Zastosowanie laserów w badaniach chropowatości 1.5.3.    Laserowe hartowanie metali 1.5.4.    Kontrolowane termozłupywanie laserowe 2.    Jednowymiarowe zagadnienia nieustalonego przewodnictwa ciepła i quasi-statycznej termosprężystości 2.1.    Analityczno-doświaczalna metoda wyznaczania efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego 2.1.1.    Wprowadzenie 2.1.2.    Kalorymetryczne metody pomiaru efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego 2.1.2.1.    Kalorymetryczny pomiar rzeczywistej energii laserowego promieniowania 2.1.2.2.    Bezpośredni pomiar efektywnego współczynnika adsorpcji promieniowania laserowego metodą kalorymetryczną 2.1.2.3.    Metoda pośrednia wyznaczania współczynnika absorpcji 2.1.3.    Analityczno-doświadczalna metoda wyznaczenia efektywnego  współczynnika absorpcji 2.1.4.    Weryfikacja doświadczalna 2.2.    Analiza pola temperatury naświetlaniu powierzchni ciała stałego 2.2.1.    Wprowadzenie 2.2.2.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na pole temperatury w ciele jednorodnym 2.2.2.1.    Rozwiązanie zagadnienia nieustalonego przewodnictwa ciepła metodą aproksymacji z wykorzystaniem skończonych odcinkami stałych lub odcinkami liniowych funkcji 2.2.2.2.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na pole temperatury 2.2.2.3.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na grubość termicznie zahartowanej warstwy 2.2.3.    Wpływ kształtu czasowego  laserowego impulsu na pole temperatury w układzie warstwa jednorodna – podłoże 2.2.3.1.    Sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia początkowo-brzegowego nieustalonego przewodnictwa ciepła w przestrzeni całkowitego przekształcenia Laplace’a 2.2.3.2.    Rozwiązywanie zagadnienie w przestrzeni oryginałów 2.2.3.3.    Materiały warstwy i podłoża jednakowe 2.2.3.4.    Analiza numeryczna i wnioski 2.2.4.    naświetlanie laserem powierzchni układu warstwa kompozytowa – podłoże 2.2.4.1.    Wprowadzenie 2.2.4.2.    Analiza numeryczna i wnioski 2.3.    Modelowanie procesu termozłupywania w układzie warstwa jednorodna – podłoże 2.3.1.    Wprowadzenie 2.3.2.    Pola temperatury i termonaprężeń dla układu warstwa jednorodna – podłoże 2.3.2.1.    Wprowadzenie 2.3.2.2.    Pola temperatury i termonaprężeń dla układu warstwa jednorodna-podloże 2.3.2.3.    Analiza numeryczna i wnioski 3.    Osiowosymetryczne zagadnienie nieustalonego przewodnictwa ciepła i quasi-statystycznej termosprężystości 3.1.    Wpływ rozkładu przestrzennego gęstości mocy wiązki laserowej na pole temperatury w naświetlanym ciele 3.1.1.    Wprowadzenie 3.1.2.    Sformułowanie zagadnienia 3.1.3.    Rozwiązanie zagadnienia 3.1.4.    Przypadki szczególne otrzymanego rozwiązania 3.1.5.    Wyznaczenie czasu wystąpienia topnienia powierzchni ciała naświetlanej wiązką laserową 3.1.6.    Wyznaczenie efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego 3.1.7.    Porównanie  z danymi doświadczalnymi 3.2.    Quasi-statystyczne naprężenia termiczne wywołane naświetlaniem ciała wiązką lasera 3.2.1.    Wprowadzenie 3.2.2.    Niestacjonarne pole temperatury 3.2.3.    Quasi-statystyczne naprężenia termiczne 3.2.4.    Modelowanie procesu laserowego termopękania 3.2.5.    Analiza numeryczna i wnioski 3.3.    Osiowo – symetryczne niestacjonarne zagadnienia początkowo - brzegowe przewodnictwa ciepła i quasi-statycznej termosprężystości przy impulsowym laserowym nagrzewaniu powierzchni półprzestrzeni 3.3.1.    Sformułowanie zagadnienia 3.3.2.    Impuls laserowy o prostokątnym kształcie czasowym 3.3.3.    Impuls laserowy o trójkątnym kształcie czasowym 3.3.4.    Impuls laserowy o dowolnym kształcie czasowym 3.3.5.    Analiza numeryczna i wnioski 4.    Badania doświadczalne 4.1.    Wprowadzenie 4.2.    Cechy charakterystyczne stali 40H 4.3.    Zastosowanie lasera HE-Ne w badaniu chropowatości 4.3.1.    Aparatura do badań chropowatości 4.3.2.    Pomiar średniego kwadratowego odchylenia profilu s stali 40H 4.3.3.    Parametry laserowych speckli wzorców chropowatości i stali 40H 4.4.    Nagrzewanie stali 40H laserem rubinowym 4.5.    Wnioski Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Temperatura i naprężenia termiczne spowodowane oddziaływaniem laserowym na materiały konstrukcyjne

 • [WSIP]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  Tytuł MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 157 Ciężar 0.5 kg Wydawnictwo WSiP Rok Pełen opis produktu 'MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE' »

  Tytuł MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 157 Ciężar 0.5 kg Wydawnictwo WSiP Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

 • [WSIP]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE - S. Okoniewski Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa miękka Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 158 Ciężar 0.255 Pełen opis produktu 'MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE - S. Okoniewski' »

  Tytuł MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE - S. Okoniewski Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa miękka Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 158 Ciężar 0.255
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE - S. Okoniewski

 • []

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł Materiały konstrukcyjne - Stefan Okoniewski Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 157 Ciężar 0.21 Pełen opis produktu 'Materiały konstrukcyjne - Stefan Okoniewski' »

  Tytuł Materiały konstrukcyjne - Stefan Okoniewski Autor Stefan Okoniewski Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 157 Ciężar 0.21
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały konstrukcyjne - Stefan Okoniewski

 • [Moskwa]

  Kategoria: Książki obcojęzyczne

  Tytuł ENCYKLOPEDIA TECHNICZNA TOM 2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa twarda Format 29.7x21.0 cm Liczba stron 408 Ciężar 0.83 Pełen opis produktu 'ENCYKLOPEDIA TECHNICZNA TOM 2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE' »

  Tytuł ENCYKLOPEDIA TECHNICZNA TOM 2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa twarda Format 29.7x21.0 cm Liczba stron 408 Ciężar 0.83
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ENCYKLOPEDIA TECHNICZNA TOM 2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180737
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Makita Sklep

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.06.2015
makita, milwaukee, dewalt, stanley, rubi, inne, brennenstuhl, makita - urz.spalinowe, flex, rems
Produkty w ofercie: 5583
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: