Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Elektrotechnika

  Podręcznik jest zgodny z treściami i celami podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik do przedmiotu technologia i materiałoznawstwo dla zawodu: tech... Pełen opis produktu 'Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników' »

  Podręcznik jest zgodny z treściami i celami podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik do przedmiotu technologia i materiałoznawstwo dla zawodu: technik elektronik w technikum i szkole policealnej. Treści są podane w sposób zwięzły i przystępny. Liczne ilustracje i schematy pomagają w zrozumieniu przekazywanych treści. Na końcu każdego rozdziału jest zestaw zadań sprawdzających zdobyte wiadomości i umiejętności.   Spis treści: 1. Materiałowe i technologiczne problemy procesu wytwarzania  1.1. Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych  1.2. Budowa i właściwości materiałów konstrukcyjnych  1.3. Wpływ temperatury i ciśnienia na stan skupienia ciała  1.4. Kształtowanie mechaniczne materiałów  1.4.1. Odlewnictwo  1.4.2. Obróbka plastyczna  1.4.3. Obróbka skrawaniem  1.5. Pytania i zadania sprawdzające    2. Etapy przygotowania procesu produkcyjnego  2.1. Opracowanie projektu wstępnego  2.2. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej  2.3. Proces produkcyjny  2.4. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej i stosowane narzędzia  2.4.1. Zasady rzutowania  2.4.2. Przekroje na rysunku technicznym  2.4.3. Wymiarowanie  2.4.4. Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych  2.4.5. Metody wykonywania rysunków technicznych  2.5. Normalizacja i zarządzanie jakością  2.6. Ustalenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  2.7. Przepisy bhp na stanowisku pracy  2.8. Procedura uruchamiania urządzenia na wybranym przykładzie urządzenia montażowego  2.9. Pytania i zadania sprawdzające    3. Materiały stosowane w elektronice  3.1. Materiały konstrukcyjne  3.2. Materiały przewodzące  3.3. Materiały rezystywne  3.4. Materiały dielektryczne  3.4.1. Dielektryki izolacyjne  3.4.2. Materiały dielektryczne nieorganiczne  3.5. Materiały magnetyczne  3.5.1. Materiały magnetycznie miękkie  3.5.2. Materiały magnetycznie twarde  3.6. Tworzywa sztuczne  3.7. Materiały stosowane na powłoki ochronne i dekoracyjne  3.8. Nośniki informacji  3.8.1. Wyświetlacze  3.8.2. Magnetyczne nośniki informacji  3.8.3. Cyfrowe nośniki informacji  3.8.4. Półprzewodnikowe nośniki informacji  3.9. Pytania i zadania sprawdzające    4. Konstrukcja i technologia elektronicznych podzespołów czynnych i biernych  4.1. Rezystory  4.2. Kondensatory  4.3. Elementy indukcyjne  4.4. Przyrządy półprzewodnikowe  4.5. Optoelektroniczne przyrządy półprzewodnikowe  4.6. Pytania i zadania sprawdzające    5. Technologia obwodów drukowanych  5.1. Rodzaje obwodów drukowanych  5.2. Materiały stosowane na płytki obwodów drukowanych  5.3. Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych  5.4. Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych  5.4.1. Wykonanie połączeń między warstwami  5.4.2. Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu  5.4.3. Wytrawianie wzoru obwodu drukowanego  5.4.4. Wytwarzanie powłok ochronnych  5.5. Projektowanie obwodu drukowanego  5.5.1. Rozmieszczenie elementów na podłożu płytki  5.5.2. Prowadzenie ścieżek obwodu drukowanego  5.5.3. Dokumentacja projektu obwodu drukowanego  5.6. Pytania i zadania sprawdzające    6. Technologia montażu powierzchniowego  6.1. Wprowadzenie  6.2. Metody montażu obwodów drukowanych  6.2.1. Montaż powierzchniowy z zastosowaniem kleju  6.2.2. Montaż powierzchniowy z zastosowaniem pasty lutowniczej  6.3. Metody lutowania stosowane w montażu powierzchniowym  6.3.1. Lutowanie elementów na fali lutowia  6.3.2. Lutowanie rozpływowe  6.3.3. Lutowanie w fazie gazowej  6.4. Konstrukcja podzespołów do montażu powierzchniowego  6.5. Lutowanie bezołowiowe  6.6. Pytania i zadania sprawdzające    7. Konstrukcja i technologia mikroukładów elektronicznych  7.1. Wstęp  7.2. Klasyfikacja mikroukładów elektronicznych  7.3. Monolityczne układy scalone  7.3.1. Wprowadzenie do technologii półprzewodnikowej  7.3.2. Konstrukcja monolitycznego układu scalonego  7.3.3. Przygotowanie materiału do wytwarzania monolitycznych układów scalonych  7.3.4. Nakładanie warstw epitaksjalnych  7.3.5. Wytwarzanie warstw dielektrycznych  7.3.6. Obróbka fotolitograficzna  7.3.7. Procesy dyfuzji i implantacji  7.3.8. Wytworzenie metalizacji aluminiowej  7.4. Układy hybrydowe cienkowarstwowe  7.4.1. Konstrukcja elementów warstwowych w układach hybrydowych  7.4.2. Sposób rozmieszczenia elementów na podłożu i ich połączenie  7.4.3. Metody osadzania warstw cienkich  7.4.4. Metody kształtowania struktur cienkowarstwowych  7.4.5. Materiały stosowane na hybrydowe układy cienkowarstwowe  7.4.6. Elementy dyskretne układów hybrydowych  7.4.7. Warianty procesu technologicznego układu hybrydowego cienkowarstwowego  7.5. Układy hybrydowe grubowarstwowe  7.5.1. Proces nakładania warstw  7.5.2. Obróbka termiczna warstw  7.5.3. Materiały stosowane na hybrydowe układy grubowarstwowe  7.5.4. Operacje procesu wytwarzania hybrydowych układów grubowarstwowych  7.5.5. Precyzyjne nanoszenie warstw grubych  7.6. Moduły wielostrukturowe  7.7. Mikrosystemy  7.8. Pytania i zadania sprawdzające    8. Technologia montażu przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych  8.1. Wprowadzenie  8.2. Montaż struktur do podłoża  8.2.1. Lutowanie eutektyczne  8.2.2. Lutowanie lutem miękkim  8.2.3. Klejenie struktur  8.3. Metody wykonywania połączeń kontaktów struktury z wyprowadzeniami układu  8.3.1. Montaż drutowy - zgrzewanie  8.3.2. Montaż bezdrutowy  8.4. Tworzywa polimerowe w połączeniach układów scalonych  8.4.1. Izotropowe kleje przewodzące  8.4.2. Kleje nieprzewodzące  8.4.3. Kleje anizotropowe  8.5. Montaż przestrzenny kilku struktur w jednej obudowie  8.6. Pytania i zadania sprawdzające    9. Hermetyzacja podzespołów i mikroukładów elektronicznych  9.1. Wprowadzenie  9.2. Hermetyzacja poprzez zamknięcie układu w obudowie  9.2.1. Metody zamykania obudów metalowych i ceramicznych  9.3. Hermetyzacja przy użyciu tworzyw organicznych  9.3.1. Technologie hermetyzacji tworzywami sztucznymi  9.4. Hermetyzacja przy użyciu tworzyw nieorganicznych  9.5. Ocena skuteczności hermetyzacji  9.6. Problemy odprowadzania ciepła z elementów elektronicznych  9.7. Pytania i zadania sprawdzające    10. Konstrukcja i technologia czujników pomiarowych  10.1. Rola i znaczenie czujników pomiarowych  10.2. Zapotrzebowanie na czujniki pomiarowe  10.3. Rodzaje czujników pomiarowych  10.3.1. Czujniki wielkości fizycznych  10.3.2. Czujniki wielkości chemicznych  10.3.3. Czujniki stosowane w motoryzacji  10.3.4. Czujniki stosowane w systemach alarmowych  10.4. Pytania i zadania sprawdzające    11. Wybrane podzespoły mechaniczne w konstrukcji sprzętu elektronicznego  11.1. Wiadomości ogólne  11.2. Połączenia nierozłączne  11.3. Połączenia rozłączne  11.4. Elementy służące do przenoszenia ruchu obrotowego  11.5. Prowadnice  11.6. Sprzęgła  11.7. Przekładnie mechaniczne i cięgnowe  11.8. Połączenia, złącza, przełączniki i przekaźniki  11.8.1. Połączenia owijane i zaciskane  11.8.2. Złącza  11.8.3. Przełączniki i przekaźniki  11.9. Pytania i zadania sprawdzające    Słowniczek wybranych terminów i pojęć  Indeks
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  Książka jest przeznaczona dla uczniów klas I-II zasadniczych szkół odzieżowych oraz technikum odzieżowego. Omówiono w niej podstawowe właściwości naturalnych i chemicznych surowców włókienniczych oraz... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe' »

  Książka jest przeznaczona dla uczniów klas I-II zasadniczych szkół odzieżowych oraz technikum odzieżowego. Omówiono w niej podstawowe właściwości naturalnych i chemicznych surowców włókienniczych oraz otrzymywanie z nich materiałów i dodatków krawieckich. Podano ich zastosowanie i klasyfikację, opisano metody badań oraz sposoby przechowywania i konserwacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących materiałoznawstwa. Omówiono w nim podstawy teoretyczne materiałoznawstwa, wiadomości na temat metali, tworzyw sztucznych, materiałów ... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach' »

  Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących materiałoznawstwa. Omówiono w nim podstawy teoretyczne materiałoznawstwa, wiadomości na temat metali, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, farb, lakierów, emalii i klejów, a także obróbkę cieplną, cieplno-chemiczną i cieplno-plastyczną oraz powierzchniową. Zakres tematyczny książki pokrywa się z programem materiałoznawstwa wykładanego na uczelniach technicznych. Wiadomości są ujęte w formie pytań i odpowiedzi, co ułatwia studentom przygotowanie do egzaminów. Obecne wydanie zawiera nowy rozdział pt. Metody badań materiałów metalowych. Wprowadzono też uzupełnienia związane z postępem technicznym w dziedzinie materiałoznawstwa oraz znowelizowane normy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, metalurgicznych i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach

 • [WSiP]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik do nauczania zawodu elektronik na poziomie technikum i szkoły policealnej Numer dopuszczenia: 14/2007

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników podręcznik

 • [Rea]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz w zasadniczych szkołach zawodowych.Z podręcznika mogą również korzystać osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach różnych... Pełen opis produktu 'Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem podręcznik część 1' »

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz w zasadniczych szkołach zawodowych.Z podręcznika mogą również korzystać osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie stolarstwa.Treści zawarte w podręczniku pozwalają uczniom i przyszłym pracownikom zakładów stolarskich zdobyć aktualną wiedzę w zakresie:- budowy drewna- budowy drzewa- materiałów drzewnych- tworzyw sztucznych- klejów stosowanych w stolarstwie- ręcznych narzędzi do obróbki drewna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem podręcznik część 1

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  Materiałoznawstwo odzieżowe. Zeszyt ćwiczeń 1. Jerzy Wereszko

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe. Zeszyt ćwiczeń 1. Jerzy Wereszko

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali,... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa' »

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali, żeliw, ważniejszych metali i stopów nieżelaznych, oraz obróbką cieplną stali i stopów aluminium.W tekście uwzględniono aktualne normy europejskie dotyczące zarówno metod badania, jak i niektórych materiałów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W podręczniku omówiono całokształt zagadnień dotyczących budowy i własności tworzyw konstrukcyjnych ? metalowych i niemetalowych. W części I zabrano wiadomości dotyczące budowy teoretycznej i rzeczywistej... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo' »

  W podręczniku omówiono całokształt zagadnień dotyczących budowy i własności tworzyw konstrukcyjnych ? metalowych i niemetalowych. W części I zabrano wiadomości dotyczące budowy teoretycznej i rzeczywistej metali i stopów, ważniejszych typów podwójnych układów równowagi, podstaw obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stopów (zarówno stopów żelaza, jak i metali nieżelaznych), a także zastosowania stali, staliw i żeliw oraz metali i stopów modelowych. W części II podano charakterystykę i zastosowanie ważniejszych tworzyw niemetalowych, a w części III omówiono materiały specjalne, stosowane w elektrotechnice i elektronice. Na końcu podano tablice jednostek SI i tablice przeliczeniowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  Podręczniki z serii Krawiectwo zawierają niezbędne wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego i technologii odzieży z elementami historii mody. Mogą z nich korzystać uczniowie szkół Pełen opis produktu 'Krawiectwo. Materiałoznawstwo' »

  Podręczniki z serii Krawiectwo zawierają niezbędne wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego i technologii odzieży z elementami historii mody. Mogą z nich korzystać uczniowie szkół odzieżowych realizujący nowy program MEN. Posiadają wpis do rejestru podręczników zalecanych przez MEN.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Krawiectwo. Materiałoznawstwo

 • [SOP Oświatowiec]

  Kategoria: Odzież, modaWysyłka: od ręki

  Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwo... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe' »

  Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe

 • [Wsi]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA KUŚNIERZY Autor T. Sadowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 312 Ciężar 0.32 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA KUŚNIERZY' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA KUŚNIERZY Autor T. Sadowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 312 Ciężar 0.32
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA KUŚNIERZY

 • [PWSZ]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Dom, ogród i sad

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH Autorzy E. Szymański, Z. Wrześniowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 255 Ciężar 0.26 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH Autorzy E. Szymański, Z. Wrześniowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 255 Ciężar 0.26
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: / Starsza oferta edukacyjna / Przedmioty zawodowe

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZANYCH Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 287 Ciężar 0.285 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZANYCH' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZANYCH Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 287 Ciężar 0.285
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZANYCH

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł OBRÓBKA METALI Z MATERIAŁOZNAWSTWEM Autor Stanisław Mac Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 379 Ciężar 0.415 Pełen opis produktu 'OBRÓBKA METALI Z MATERIAŁOZNAWSTWEM' »

  Tytuł OBRÓBKA METALI Z MATERIAŁOZNAWSTWEM Autor Stanisław Mac Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 379 Ciężar 0.415
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o OBRÓBKA METALI Z MATERIAŁOZNAWSTWEM

 • [Warszawa]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO SKÓRZANE Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 310 Ciężar 0.4 kg Wydawnictwo Warszawa Rok Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO SKÓRZANE' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO SKÓRZANE Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 310 Ciężar 0.4 kg Wydawnictwo Warszawa Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO SKÓRZANE

 • [Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA METALOWCÓW NR 3 Autor Mgr. Inż. Stanisław Lipecki Język polski Oprawa miękka Format 24.0x16.0 cm Liczba stron 75 Ciężar 0.06 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA METALOWCÓW NR 3' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA METALOWCÓW NR 3 Autor Mgr. Inż. Stanisław Lipecki Język polski Oprawa miękka Format 24.0x16.0 cm Liczba stron 75 Ciężar 0.06
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA METALOWCÓW NR 3

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  W książce opisano organoleptyczne, fizyczne i chemiczne metody badań włókien, przędzy, tkanin i dzianin oraz innych surowców przemysłu odzieżowego i bieliźniarskiego. Zamieszczono też zestaw ćwiczeń z... Pełen opis produktu 'Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego.' »

  W książce opisano organoleptyczne, fizyczne i chemiczne metody badań włókien, przędzy, tkanin i dzianin oraz innych surowców przemysłu odzieżowego i bieliźniarskiego. Zamieszczono też zestaw ćwiczeń z podaniem sposobu przeprowadzania badań, sporządzania odczynników chemicznych oraz zasady obsługi urządzeń, aparatury pomiarowej i kontrolnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego.

 • [Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł ENCYKLOPEDIA TECHNIKI - Materiałoznawstwo Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa twarda Liczba stron 1020 Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowo - Pełen opis produktu 'ENCYKLOPEDIA TECHNIKI - Materiałoznawstwo' »

  Tytuł ENCYKLOPEDIA TECHNIKI - Materiałoznawstwo Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa twarda Liczba stron 1020 Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowo -
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ENCYKLOPEDIA TECHNIKI - Materiałoznawstwo

 • [Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego - Warszawa]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ELEKTROINSTALATORÓW Autor mgr inż. Bolesław Ligowski Język polski Oprawa twarda Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 116 Ciężar 0.32 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ELEKTROINSTALATORÓW' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ELEKTROINSTALATORÓW Autor mgr inż. Bolesław Ligowski Język polski Oprawa twarda Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 116 Ciężar 0.32
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ELEKTROINSTALATORÓW

 • [WSIP]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZ Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa miękka Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 250 Ciężar 0.355 Pełen opis produktu 'MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZ' »

  Tytuł MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZ Autor Tadeusz Persz Język polski Oprawa miękka Format 24.5x17.0 cm Liczba stron 250 Ciężar 0.355
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATERIAŁOZNAWSTWO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ SKÓRZ


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1612
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, kaw warszawa, wydawnictwo Łódzkie, iskry
Produkty w ofercie: 79862
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0