Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metalo... Pełen opis produktu 'Podstawy materiałoznawstwa' »

  Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrzeba nowego opracowania, odpowiadającego współczesnemu stanowi wiedzy w tym zakresie. Obecnie opracowany skrypt zawiera charakterystyki materiałów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz współczesnych, w tym strukturalnych, funkcjonalnych, służących do wytwarzania przedmiotów o specyficznych właściwościach, jak biomedyczne, magnetyczne, elektryczne. Skrypt zawiera nowe rozdziały zatytułowane: Charakterystyka materiałów inżynierskich, Technologie wytwarzania materiałów, Obróbka plastyczna metali, Tworzywa niemetalowe, w tym ceramiki, polimery i kompozyty Niszczenie i degradacja materiałów. Rozdziały dotyczące podstawowej wiedzy z materiałoznawstwa w zakresie budowy stopów, struktury, układów równowagi, stopów żelaza i metali nieżelaznych opracowano na nowo, uwzględniając także potrzebę dostosowania opisu materiałów do systemu europejskiego. Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków mechanicznych studiów I i II stopnia.   Spis treści: 1. Charakterystyka materiałów (A. Zieliński, B. Świeczko-Żurek) 1.1. Budowa materii 1.2. Klasyfikacja pierwiastków chemicznych 1.3. Rodzaje wiązań atomowych 1.4. Podział i właściwości materiałów inżynierskich 1.5. Właściwości materiałów inżynierskich 1.6. Rozwój historyczny materiałów 1.7. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 1.8. Projektowanie i dobór materiałów 1.9. Materiały zaawansowane i prognozy rozwoju 2. Struktura ciał stałych (A. Zieliński) 2.1. Struktura ciał krystalicznych 2.2. Struktura ciał bezpostaciowych 3. Defekty struktury (A. Zieliński) 3.1. Klasyfikacja defektów struktury 3.2. Wpływ defektów na własności metali 4. Badania struktury materiałów (J. Stryjewski) 4.1. Badania metalograficzne makroskopowe 4.2. Badania metalograficzne mikroskopowe 4.3. Badania struktury z wykorzystaniem elektronów i promieniowania rentgenowskiego 5. Budowa stopów metali (M. Głowacka) 5.1. Roztwory stałe 5.2. Fazy międzymetaliczne 6. Własności mechaniczne materiałów i metody ich badań (J. Łabanowski) 6.1. Próby statyczne 6.2. Dynamiczne próby metali 6.3. Badania metali na zmęczenie 7. Układy równowagi fazowej (W. Serbiński) 7.1. Budowa stanowiska do analizy cieplnej stopów z zastosowaniem termopary 7.2. Zasady pomiaru temperatury za pomocą termopary 7.3. Pojęcie fazy, składnika stopu i układu równowagi 7.4. Reguła faz Gibbsa 7.5. Budowa, opis fazowy i strukturalny wykresów równowagi stopów dwuskładnikowych 7.6. Stopy trójskładnikowe 8. Układ równowagi żelazo-cementyt (M. Głowacka, K. Krzysztofowicz) 8.1. Wykres równowagi fazowej Fe-Fe^C - opis fazowy 8.2. Struktura stopów układu Fe-Fe C 8.3. Wyznaczanie udziału procentowego faz i składników struktury w stopach żelaza z węglem 8.4. Wyznaczanie zawartości węgla w stopach żelaza z węglem na podstawie obrazu mikrostruktury 9. Stopy żelaza 9.1. Stale (J. Łabanowski, M. Głowacka) 9.2. Żeliwa (K. Imielińska, M. Głowacka, A. Ossowska) 9.3. Staliwo (M. Głowacka) 10. Technologie wytwarzania materiałów 10.1. Krystalizacja metali (A. Sitko) 10.2. Metalurgia proszków {H. Smoleńska) 11. Obróbka plastyczna metali (H Jankowski) 11.1. Odkształcenie metali 11.2. Odkształcenie plastyczne na gorąco 12. Obróbka cieplna 12.1. Wyżarzanie (J. Łabanowski) 12.2. Hartowanie i odpuszczanie (M. Głowacka) 12.3. Obróbka cieplno-chemiczna stali (W. Serbiński) 13. Stopy metali nieżelaznych 13.1. Miedź i stopy miedzi (M. Głowacka) 13.2. Aluminium i stopy aluminium {W. Serbiński) 13.3. Stopy niklu, kobaltu i tytanu (A. Ossowska) 13.4. Stopy łożyskowe (M. Głowacka) 14. Materiały niemetalowe 14.1. Materiały ceramiczne (H. Smoleńska) 14.2. Polimery (A. Zieliński) 14.3. Materiały kompozytowe {K. Imielińska, M. Landowski) 15. Niszczenie i degradacja materiałów (M. Szkodo, A. Zieliński) 15.1.Zachowanie się materiałów w warunkach rzeczywistych 15.2. Pękanie 15.3. Zniszczenie zmęczeniowe 15.4. Pełzanie metali i stopów 15.5. Korozja chemiczna materiałów 15.6. Korozja elektrochemiczna 15.7. Niszczenie mechano - korozyjne (niszczenie środowiskowe) 15.8. Zużycie materiału spowodowane tarciem 15.9. Erozja korozyjna i atak uderzeniowy 15.10. Erozja kawitacyjna  Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy materiałoznawstwa

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  . Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych. Może być przydatny dla inżynierów i techników elektryków. Spis treści: Przedmowa 1. WPROWADZENIE DO MATERIAŁOZNAWSTWA ... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo elektrotechniczne' »

  Książka objaśnia zjawiska fizyczne zachodzące w materiałachużywanych w elektrotechnice oraz omówiono ich własności. Osobnoomówiono materiały przewodzące, półprzewodnikowe, izolacyjne orazmagnetyki. Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałówelektrycznych. Może być przydatny dla inżynierów i technikówelektryków. Spis treści: Przedmowa 1. WPROWADZENIE DO MATERIAŁOZNAWSTWA 1.1. Wstęp 1.2. Budowa atomów 1.3. Budowa cząsteczek 1.4. Budowa ciał stałych 1.5. Obróbka plastyczna i rekrystalizacja 1.6. Stopy metali 1.7. Własności materiałów i metody ich badania 2. MATERIAŁY PRZEWODZĄCE 2.1. Przewodnictwo elektryczne metali 2.2. Materiały przewodowe 2.3. Materiały oporowe 2.4. Materiały stykowe 2.5. Materiały przewodzące specjalne 2.6. Kriorezystywność i nadprzewodnictwo 2.7. Korozja metali 3. MATERIAŁY PÓŁPRZEWODZĄCE 3.1. Własności półprzewodników 3.2. Zastosowanie półprzewodników 3.3. Wytwarzanie materiałów półprzewodnikowych 4. MATERIAŁY DIELEKTRYCZNE 4.1. Budowa i własności dielektryków 4.2. Tworzywa organiczne 4.3. Dielektryki lotne 4.4. Dielektryki ciekłe 4.5. Dielektryki stałe, nieorganiczne 4.6. Żywice naturalne, asfalty, woski 4.7. Materiały włókniste 4.8. Elastomery 4.9. Termoplasty 4.10. Duroplasty 4.11. Półwyroby z tworzyw sztucznych 5. MATERIAŁY MAGNETYCZNE 5.1. Fizykalne podstawy magnetyzmu 5.2. Krzywe magnesowania 5.3. Przenikalność magnetyczna 5.4. Straty w ferromagnetykach 5.5. Materiały magnetyczne 5.6. Materiały magnetyczne miękkie 5.7. Materiały magnetyczne twarde 5.8. Magnetyki niemetaliczne Dodatek Literatura Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Materiałoznawstwo elektrotechniczne

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Postęp techniczny wymaga nieprzerwanej pracy nad doskonaleniem istniejących i opracowaniem nowych materiałów. Podczas przyswajania podstaw teoretycznych i w praktyce laboratoryjnej perspektywicznym jest... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa' »

  Postęp techniczny wymaga nieprzerwanej pracy nad doskonaleniem istniejących i opracowaniem nowych materiałów. Podczas przyswajania podstaw teoretycznych i w praktyce laboratoryjnej perspektywicznym jest zastosowanie techniki obliczeniowej, a w szczególności komputerów personalnych (KP). Za ich pomocą można realizować indywidualne studia słuchaczy mających różne przygotowanie merytoryczne. Pozwala to rozszerzyć horyzonty techniczne czytelników i rozwinąć inicjatywę samokształcenia. Zastosowanie KP w badaniach naukowych daje możliwość (pod warunkiem wykorzystania matematycznego modelowania) prowadzenia teoretycznie i praktycznie skomplikowanych studiów, zamieniając je w szczególnie pracochłonny i złożony eksperyment. Zastosowanie KP w badaniach jest niemożliwe bez odpowiedniego oprogramowania i wskazówek dotyczących jego wykorzystania. Skrypt pozwoli studentom zapoznać się z zasadami matematycznego modelowania w dziedzinie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych. Jest to szczególnie istotne dla czytelników, którzy zapoznali się z klasyczną "Mechaniką materiałów", "Wytrzymałością materiałów" i "Teorią sprężystościm. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele stopów charakteryzujących się pamięcią kształtu. Ich możliwości funkcjonalne są większe niż materiałów tradycyjnych. Pozwala to na ich zastosowanie w medycynie, technice, technologiach kosmicznych itp. Wiadomości o ich właściwościach można zna  Ieżć w monografiach LIKCHACHEVA, KUZMINA, KAMIENCEVOJ (1987); BOJARSKIEGO i MORAWCA (1989); LIKCHACHEVA, MALININA (1993); Podstawach termodynamiki... (1996); TUSINA, KONDRATIEVA, KCHACHINA (1998) lub zapoznać się z nimi na specjalnych wykładach, poświęconych tym materiałom. Skrypt może być wykorzystany w laboratoriach naukowych i odpowiednich pracach laboratoryjnych, będących dopełnieniem istniejących prac z inżynierii materiałowej. W skrypcie zawarte są teoretyczne podstawy komputerowego "konstruowania" materiałów oraz wybranych metod doświadczalnych opartych na wykorzystaniu dyfrakcji elektronów i promieni Rentgena na sieci krystalicznej ciała stałego. Komputerowa symulacja wybranych właściwości ciała stałego często pozwala zastąpić drogie metody doświadczalne i jest obecnie powszechnie stosowana w badaniach naukowych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku współczesnych materiałów funkcjonalnych. Spis treści: Wstęp    1. Wybrane właściwości stopów z pamięcią kształtu  1.1. Struktury krystaliczne  1.1.1. Kryształogeometryczny lub kryształofizyczny układ współrzędnych  1.1.2. Przemiana martenzytyczna w kryształach  1.1.3. Dystorsja przemiany  1.1.4. Mechanizm przemiany martenzytycznej pierwszego rodzaju. Martenzytyczna niesprężystość  1.1.5. Kinetyka przemian martenzytycznych  1.1.6. Statystyczne właściwości przemian martenzytycznych  1.1.7. Deformacje cieplne i sprężyste  1.2. Funkcjonalno-mechaniczne właściwości materiałów wywołane przemianą martenzytyczną pierwszego rodzaju  1.2.1. Plastyczność przemiany martenzytycznej  1.2.2. Martenzytyczna niesprężystość lub ferrosprężystość  1.2.3. Efekt pamięci kształtu  1.2.4. Efekt wielokrotnej (dwustronnej) pamięci kształtu  1.2.5. Naprężenia reaktywne  1.2.6. Efekt rewersyjnej pamięci kształtu  1.2.7. Zjawisko supersprężystości  1.2.8. Stopy z pamięcią kształtu jako przetworniki energii cieplnej w mechaniczną    2. Wybrane metody dyfrakcyjne badania ciał krystalicznych  2.1. Rentgenowska ilościowa analiza fazowa  2.1.1. Struktura krystaliczna martenzytu i austenitu  2.1.2. Rentgenowska metoda wyznaczania objętościowej zawartości austenitu szczątkowego w stali zahartowanej  2.2. Metoda rentgenowska wyznaczania zawartości węgla w stali hartowanej  2.3. Zastosowanie metody rentgenowskiej do pomiaru makronaprężeń  2.3.1. Wyznaczenie płaskiego stanu naprężeń metodą sin2?. Algorytm obliczenia płaskiego stanu naprężeń  2.3.2. Czynniki wpływające na błędy pomiarów  2.3.3. Rentgenowskie stałe materiałowe  2.3.4. Algorytm oceny błędów pomiarów  2.4. Wyznaczanie stalej sieciowej mikroskopu elektronowego  2.4.1. Dyfrakcja elektronów na sieci krystalicznej  2.4.2. Wyznaczanie stalej mikroskopu elektronowego    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Oddajemy do użytku Państwa kolejną część skryptu ?Repetytorium z materiałoznawstwa", opracowaną w formie pytań i odpowiedzi, poświęconą problematyce materiałów niemetalowych i kompozytów. Zag... Pełen opis produktu 'Repetytorium z materiałoznawstwa. Część III. Materiały niemetalowe i kompozyty' »

  Oddajemy do użytku Państwa kolejną część skryptu ?Repetytorium z materiałoznawstwa", opracowaną w formie pytań i odpowiedzi, poświęconą problematyce materiałów niemetalowych i kompozytów. Zagadnienia te s4 ujęte w programach studiów wydziałów mechanicznych i inżynierii materiałowej politechnik, a brak jest podręcznika uwzględniającego tak różnorodne materiały, jak tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, kompozyty, farby, lakiery, emalie i kleje. Sądzimy, że skrypt ten wypełni istniejącą lukę w tym zakresie i umożliwi studentom lepsze opanowanie materiału przekazywanego na wykładach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakres przedstawionych w skrypcie wiadomości nie obejmuje wszystkich materiałów niemetalowych, takich jak drewno, skóra itp., jest dość zwięzły i raczej encyklopedyczny, ale jest to podyktowane względami programowymi przedmiotu. Dlatego tych, którzy pragną pogłębić znajomość przedstawionej tu problematyki, odsyłamy do literatury źródłowej zestawionej na końcu skryptu. Ze względu na zamieszczenie skorowidza skrypt ten może służyć jako leksykon terminów dotyczących materiałów niemetalowych. Spodziewamy się, że forma skryptu umożliwi w przyszłości zastosowanie komputerowej metody nauczania materiałoznawstwa. Zakładamy, że treść skryptu będzie wówczas dostępna również w formie dyskietek możliwych do nabycia lub wypożyczenia w bibliotekach, a także w sieci komputerowej, co umożliwi dostęp do skryptu uczelniom w całej Polsce. Pragniemy nadmienić, że znaczne zainteresowanie i pochlebną ocenę wzbudziło wprowadzenie I i II części skryptu do sieci komputerowej. Sugerujemy korzystanie ze skryptu zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w przedmowach do cz. I i II. Prosimy i tym razem o uwagi dotyczące formy i treści tego podręcznika, które wykorzystamy przy opracowywaniu ewentualnego wznowienia lub przy przygotowaniu następnych części. Pragniemy podziękować Panu dr inż. Andrzejowi Ciasiowi z AGH za uwagi dotyczące rozdziału 1 oraz Panom Profesorom Andrzejowi Kielskiemu z AGH i Józefowi Koszkulowi z Politechniki Częstochowskiej za przeprowadzenie recenzji skryptu i za cenne uwagi, które przyczyniły się do usunięcia usterek. Spis treści: Przedmowa    Rozdział 1. Tworzywa sztuczne  Rozdział 2. Materiały ceramiczne  Rozdział 3. Kompozyty  Rozdział 4. Farby, emalie, lakiery  Rozdział 5. Kleje    Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Repetytorium z materiałoznawstwa. Część III. Materiały niemetalowe i kompozyty

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Dobre przyjęcie poprzednich czterech części skryptu Repetytorium z materiałoznawstwa skłoniło nas do opracowania następnej (V) części - Stopy żelaza. Są tu omówione przede wszystkim stale węglowe... Pełen opis produktu 'Repetytorium z materiałoznawstwa. Część V. Stopy żelaza' »

  Dobre przyjęcie poprzednich czterech części skryptu Repetytorium z materiałoznawstwa skłoniło nas do opracowania następnej (V) części - Stopy żelaza. Są tu omówione przede wszystkim stale węglowe i stopowe, ale także żeliwo, staliwo i stopy, w których żelazo występuje jako dodatek. Pomimo że w XX wieku pojawiło się wiele nowych materiałów, jak: tworzywa sztuczne, kompozyty i wysoko wytrzymałe stopy metali nieżelaznych, stopy żelaza nie straciły na znaczeniu, co zawdzięczają głównie niskiej cenie, możliwości masowej produkcji i korzystnej kombinacji ich właściwości. Istotnym czynnikiem jest także to, że w dziedzinie stopów żelaza zaznaczył się również duży postęp, prowadzący do poprawy jakości, opracowania wielu nowych stopów i obniżenia kosztów, co sprawiło, że są one ciągle atrakcyjne. Podobnie jak w poprzednich częściach, skrypt ten jest integralnie związany z książką K. Przybyłowicza ?Metaloznawstwo", z której zalecamy korzystać jako podstawowego podręcznika, podczas gdy skrypt powinien służyć do powtórki materiału przed egzaminem. Dzięki zamieszczeniu skorowidza, skrypt może spełniać rolę leksykonu terminów i pojęć dotyczących stopów żelaza. Zachęcamy do korzystania z I części skryptu pt. Obróbki cieplne i powierzchniowe, którego treść jest ściśle związana ze stalami. Skrypt ten został wprowadzony do sieci komputerowej GOPHERA w Politechnice Świętokrzyskiej, w dziale dydaktyka i w związku z tym jest dostępny w całej Polsce. W bieżącym wydaniu dokonano głównie zmian związanych z wprowadzeniem norm europejskich (PN-EN) oraz z koniecznością uzupełnienia podanych treści w celu poprawy walorów dydaktycznych niniejszego podręcznika. Zwracamy się do użytkowników z prośbą o zgłaszanie uwag dotyczących treści i formy prezentowanego materiału, a także celowości wprowadzania dalszych części do sieci komputerowej. Składamy serdeczne podziękowania Panom Recenzentom: prof. dr hab. M2. ANDRZEJOWI BARBACKIEMU z Politechniki Poznańskiej i prof. dr hab. M2. JERZEMU PACYNIE z AGH w Krakowie za cenne uwagi, które przyczyniły się do ulepszenia podręcznika. Spis treści: Przedmowa Rozdział 1. Stale węglowe  Rozdział 2. Żeliwa  Rozdział 3. Stopowe stale konstrukcyjne  Rozdział 4. Stopowe stale narzędziowe  Rozdział 5. Stale i stopy specjalne  Rozdział 6. Wpływ poszczególnych pierwiastków na własności stali  Rozdział 7. Staliwo Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Repetytorium z materiałoznawstwa. Część V. Stopy żelaza

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali,... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa' »

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali, żeliw, ważniejszych metali i stopów nieżelaznych, oraz obróbką cieplną stali i stopów aluminium.  W tekście uwzględniono aktualne normy europejskie dotyczące zarówno metod badania, jak i niektórych materiałów.    Spis treści: Przedmowa    CZĘŚĆ I. BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH  Ćwiczenie 1. Próba statyczna rozciągania metali (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 2. Próba statyczna ściskania żeliwa szarego (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 3. Próba udarności (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 4. Pomiary twardości (oprac. Andrzej Szummer)  Ćwiczenie 5. Próby technologiczne (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)    CZĘŚĆ II. BADANIA METALOGRAFICZNE  Ćwiczenie 6. Metalograficzne badania makroskopowe (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 7. Metalograficzne badania mikroskopowe (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 8. Analiza struktur stali niestopowych wyżarzonych (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 9. Analiza struktur stali odpornych na korozję (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 10. Analiza struktur żeliw niestopowych (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 11. Analiza struktur warstw nawęglonych, azotowanych i węgloazotowanych (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 12. Analiza struktur stali narzędziowych i węglików spiekanych (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 13. Analiza struktur stopów aluminium i stopów magnezu (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 14. Analiza struktur miedzi i jej stopów oraz stopów łożyskowych (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)    CZĘŚĆ III. OBRÓBKA CIEPLNA METALI  Ćwiczenie 15. Analiza termiczna (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) Ćwiczenie 16. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali (oprac. Andrzej Szummer)  Ćwiczenie 17. Ulepszanie cieplne stali (oprac. Andrzej Szummer)  Ćwiczenie 18. Hartowność stali (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)  Ćwiczenie 19. Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium (oprac. Andrzej Szummer)    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INNE

  Wyroby włókiennicze otaczaj ą współczesnego człowieka przez całe j ego życie, stanowią codzienny, niezastąpiony element naszego środowiska naturalnego i naszej kultury. Niektóre z nich mają historię liczoną... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe dla kierunku zarządzanie przemysłem lekkim' »

  Wyroby włókiennicze otaczaj ą współczesnego człowieka przez całe j ego życie, stanowią codzienny, niezastąpiony element naszego środowiska naturalnego i naszej kultury. Niektóre z nich mają historię liczoną w tysiącach lat, inne tylko kilkadziesiąt, a niektóre pojawiają się i znikają w ciągu jednego sezonu. Odzież, ubiór, strój, suknia, garderoba, toaleta, kreacja, ciuchy - to tylko nieliczne z wielu nazw, jakimi określa się najpopularniejszą, najszerzej stosowaną ochronę ludzkiego ciała, jedną z najstarszych jego ozdób i, obok pożywienia, codzienną potrzebę wszystkich ludzi. Mnogość używanych nazw świadczy o różnorodności tworów, jakie się pod nimi kryją, i o historycznej zmienności tego elementu kultury materialnej, znanego wszystkim ludzkim cywilizacjom. Rozwój metod produkcji surowców włókienniczych i wytwarzania odzieży, choć często ukryty w cieniu innych wielkich osiągnięć technicznych, takich jak wielkie budowle i systemy irygacyjne w starożytności i średniowieczu, czy wszystkich wynalazków czasów rewolucji przemysłowej, stanowił część składową rozwoju cywilizacyjnego, a od około dwu stuleci jest również jego stymulatorem. Wysiłki i pomysłowość starożytnych rolników z Bliskiego i Środkowego Wschodu, chińskich hodowców jedwabników, indyjskich plantatorów bawełny i indyga, nie ograniczały się tylko do zwiększania zasobów żywności, lecz zmierzały również do zwiększania plonów roślin i wydajności zwierząt włóknodajnych. Stworzona przez nich globalna baza surowcowa była wystarczająco zasobna, by umożliwić rozwój sztuki tkackiej i sztuki zdobienia tkanin, tak widoczny np. w średniowieczu. Rozwojowi produkcji włókien roślinnych i zwierzęcych towarzyszyły wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie ich barwienia. Bez wspaniałej purpury antycznej nadającej boskiego splendoru, osiągnięcia wielu władców starożytnych imperiów byłyby z pewnością mniej wyraziste, a być może, przyszłyby im z większym trudem. Niezwykłe barwy tkanin zostały rozpowszechnione dopiero dzięki postępom chemii barwników, zapoczątkowanej w praktyce przez W.H. Perkina wraz z odkrytą przez niego w roku 1856 moweiną, dziś już nie stosowaną ze względu na małą trwałość wybarwień. Spis treści: Wstęp 1. Historia rozwoju odzieży 2. Historia rozwoju przemysłu włókienniczego i odzieżowego 3. Z historii polskiego przemysłu lekkiego 4. Włókna naturalne i chemiczne 5. Właściwości włókien 6. Odkształcenia włókien zachodzące pod wpływem sił zewnętrznych 7. Przewodzenie ciepła i wilgoci przez materiały włókiennicze 8. Zasady produkcji przędz i nici 9. Zasady tworzenia tkanin i dzianin 10. Właściwości fizyczne i użytkowe materiałów włókienniczych 11. Budowa skóry surowej 12. Półprodukty skórzane 13. Tworzywa skóropodobne 14. Właściwości higieniczne skór wyprawionych i tworzyw skóropodobnych Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe dla kierunku zarządzanie przemysłem lekkim

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: CHEMIA

  identyfikacji oraz oznaczenia różnych, zwłaszcza użytkowych, właściwości tworzyw sztucznych i gumy. Treść ćwiczeń tworzy integralną całość z wykładami Pt. ‘Materiałoznawstwo i stosowanie tworzyw... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa tworzyw sztucznych' »

    PRZEDMOWA Badania własności polimerów i tworzyw sztucznych wykonuje się wykorzystując wiele różnorodnych metod. Wynika to z potrzeby określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się danego materiału w różnych warunkach, dokonania pierwszej oceny nowych produktów, porównania ich z produktami znanymi oraz wstępnego dobru tworzyw do określonego celu. Często istnieje konieczność wyznaczania charakterystycznych wielkości danego polimeru czy tworzywa sztucznego w możliwie prosty sposób. Pomimo różnorodności tworzyw sztucznych ich badanie za pomocą przyrządów i aparatury z zastosowaniem znormalizowanych metod może być podobne. Dzięki badaniom przeprowadzonym na takiej samej aparaturze i taką samą metodą można porównać różne tworzywa i dobierać materiały o optymalnych cechach do danego rozwiązania technicznego. Używane w książce symbole nazw chemicznych polimerów są zgodne z normami: PN-EN ISO 1043-1:2004 [103] i PN-ISO 1629:2005 [110]. Materiał zawarty w podręczniku dotyczy ćwiczeń laboratoryjnych identyfikacji oraz oznaczenia różnych, zwłaszcza użytkowych, właściwości tworzyw sztucznych i gumy. Treść ćwiczeń tworzy integralną całość z wykładami Pt. ‘Materiałoznawstwo i stosowanie tworzyw sztucznych”, część I [118], prowadzonymi dla studentów dziennych i zawodowych studiów dla pracujących, kończących specjalizację „technologia tworzyw sztucznych” na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa w Politechnice Radomskiej. Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie studentowi zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami metod analitycznych do identyfikacji i oznaczania różnych właściwości tworzyw sztucznych i gumy. Ćwiczenia dobrano pod kątem poznania: Podstawowej metodyki i metod identyfikacji różnych polimerów, tworzyw sztucznych i gumy, Metodyki i metod oznaczania wybranych tworzyw sztucznych, Fizykochemicznych właściwości tworzyw sztucznych, Mechanicznych właściwości tworzyw sztucznych, Cieplnych właściwości tworzyw sztucznych, Optycznych właściwości konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, klejów, Fizykomechanicznych właściwości tworzyw sztucznych, Chemicznych właściwości tworzyw sztucznych, a także przez odpowiedni dobór próbek i warunków zewnętrznych, Metod badań wpływu różnych czynników związanych z budową chemiczną, strukturą polimerów, obecnością różnych dodatków oraz niektórych czynników zewnętrznych na użytkowe właściwości tworzyw sztucznych. W rozdziale 1. omówiono podstawowe wiadomości o bezpiecznej pracy w laboratorium. Rozdział 2. zawiera wprowadzenie do materiałoznawstwa. W rozdziale 3. podano metody identyfikacji tworzyw sztucznych: wstępne czynności identyfikacyjne, identyfikację na podstawie rozpuszczalności, reakcji barwnych oraz na podstawie interpretacji widm IR. Trzy ćwiczenia dotyczą oceny palności tworzyw sztucznych (rozdz. 4) W rozdziale 5. zebrano 15 ćwiczeń obejmujących metody oznaczania fizykochemicznych właściwości tworzyw sztucznych, w tym użytkowych właściwości laminatu „Unilam” i kleju mocznikowo-formaldehydowego. Rozdział 6. (11 ćwiczeń) obejmuje metody pomiarowe mechanicznych właściwości tworzyw sztucznych, w tym bardziej defektoskopowe do określania nieciągłości strukturalnych występujących w kształtkach tworzyw sztucznych. W rozdziale 7. opisano metody oznaczania wybranych właściwości termicznych oraz oznaczania ciepła spalania tworzyw sztucznych. Rozdział ten obejmuje 7 ćwiczeń. Rozdział 8. obejmuje 2 ćwiczenia - polaryskopowi pomiary szczątkowych naprężeń wewnętrznych w polimerach przezroczystych - współczynnik załamania światła. Ze względu na odrębność użytkowych właściwości i zastosowań elastomerów. Metody oznaczania właściwości gumy ujęto w oddzielnym rozdziale 9. Oznaczenie właściwości gumy opracowano w postaci 8 ćwiczeń. Rozdział 9 ma bardziej rozbudowane wprowadzenie do ćwiczeń, ponieważ zagadnień tych nie ujęto w książce (ćwiczeń 10). Niniejszy podręcznik zawiera łącznie 56 ćwiczeń laboratoryjnych, charakteryzujące się różnym stopniem trudności wykonania i różną czasochłonnością. Dlatego zestawy ćwiczeń jako obowiązkowe minimum do wykonania przez studenta będą różne, w zależności od rodzaju studiów i czasu koniecznego do wykonania każdego ćwiczenia. Zestawy ćwiczeń będą ustalone przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa tworzyw sztucznych

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INNE

  materiałoznawstwo odzieżowe lub obuwnicze. Oprócz zbioru sposobów wykonania typowych oznaczeń laboratoryjnych, zawiera elementy statystyki pokazujące metody matematycznej obróbki danych i weryfikacji... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe. Ćwiczenia laboratoryjne' »

  Jednym z codziennych obowiązków inżyniera jest planowanie i dokonywanie pomiarów różnorodnych wielkości fizycznych, nadzorowanie prawidłowości wykonywania takich pomiarów przez podległy personel, oraz przetwarzanie i porównywanie uzyskanych wyników z przyjętymi standardami lub wartościami przewidywanymi. Dlatego każdy student uczelni technicznej powinien poznać podstawy techniki wykonywania prac laboratoryjnych, w tym zasad obowiązujących w metrologii. Umiejętność krytycznego traktowania rezultatów pomiarów będących podstawą dalszego wnioskowania, jest niezbędna dla skutecznego działania zawodowego, zdobywania autorytetu wśród podwładnych i przełożonych, a tym samym osobistego powodzenia życiowego. Niniejszy skrypt powinien ułatwić zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a w połączeniu z wykonywanymi pomiarami laboratoryjnymi pokazać praktyczne aspekty tego rodzaju pracy, często pozostającej w cieniu. Skrypt ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów, które w programie nauczania zawierają materiałoznawstwo odzieżowe lub obuwnicze. Oprócz zbioru sposobów wykonania typowych oznaczeń laboratoryjnych, zawiera elementy statystyki pokazujące metody matematycznej obróbki danych i weryfikacji hipotez statystycznych. W skrypcie zastosowano słownictwo zgodne z ogólnymi zasadami obliczania i wyrażania nie¬pewności pomiaru i obowiązującymi normami. SPIS TREŚCI WSTĘP      Część I. Wiadomości ogólne     1.    Prowadzenie notatek laboratoryjnych      2.    Rachunki przybliżone i uproszczone     3.    Pobieranie próbek     4.    Podstawowe jednostki fizyczne     5.    Wyniki pomiarów     6.    Obliczanie błędów pomiarów     7.    Zastosowanie testu t-Studenta     8.    Kwalifikowanie dostaw     9.    Korelacja-regresja     Literatura       Część II. Badania włókien, przędz i tkanin odzieżowych     Badania włókien przędzy i nici     Ćwiczenie 1. Identyfikacja włókien     Ćwiczenie 2. Wilgotność włókien i materiałów włókienniczych     Ćwiczenie 3. Wyznaczanie masy liniowej przędzy metodą pasemkową     Ćwiczenie 4. Wyznaczanie liczby skrętów metodą doprowadzenia do równoległości     Ćwiczenie 5. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przędzy i nici Ćwiczenie 6. Wyznaczanie stopnia czystości przędzy      Ćwiczenie 7. Wyznaczanie szwalności nici      Badanie tkanin i dzianin     Ćwiczenie 8.  Wyznaczanie wymiarów liniowych tkanin i dzianin      Ćwiczenie 9.   Pomiar grubości tkaniny      Ćwiczenie 10. Wyznaczanie masy liniowej, masy powierzchniowej i gęstości pozornej tkaniny     Ćwiczenie 11. Odtwarzanie splotów tkackich     Ćwiczenie 12. Ustalanie prawej strony tkaniny      Ćwiczenie 13. Wyznaczanie kierunku układów nitek     Ćwiczenie 14. Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku     Ćwiczenie 15. Wyznaczanie wrobienia nitek osnowy i wątku     Ćwiczenie 16. Wyznaczanie liczby rządków i kolumienek w dzianinach Ćwiczenie 17. Ustalanie prawej strony tkaniny lub dzianiny i wyznaczenie kierunku układu nitek    Ćwiczenie 18. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozerwanie     Ćwiczenie 19. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na przebicie kulką     Ćwiczenie 20. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na wypychanie      Ćwiczenie 21. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozdzieranie     Ćwiczenie 22. Wyznaczanie sztywności zginania     Ćwiczenie 23. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów odzieżowych przy prostopadłym kierunku działania siły     Ćwiczenie 24. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów odzieżowych przy wzdłużnym kierunku działania siły      Ćwiczenie 25. Wyznaczanie przesuwalności nitek w szwie      Ćwiczenie 26. Wyznaczanie wytrzymałości w kierunku wzdłużnym szwów występujących w wyrobach dziewiarskich     Ćwiczenie 27. Wyznaczanie odporności materiałów włókienniczych na ścieranie      Ćwiczenie 28. Wyznaczanie odporności napilling     Ćwiczenie 29. Wyznaczanie układalności wielokierunkowej wyrobów włókienniczych     Ćwiczenie 30. Wyznaczanie odporności na mięcie metodą walca     Ćwiczenie 31. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza     Ćwiczenie 32. Wyznaczanie wodoszczelności metodąpenetrometru     Ćwiczenie 33. Wyznaczanie odporności na deszcz     Ćwiczenie 34. Wyznaczanie higroskopijności wyrobów włókienniczych     Ćwiczenie 35. Wyznaczanie wodochłonności względnej i bezwzględnej wyrobów włókienniczych     Ćwiczenie 34. Wyznaczanie zmiany wymiarów po zamoczeniu w wodzie .. Ćwiczenie 37. Wyznaczanie pH wyrobów włókienniczych     Literatura     Część III. Badania skór odzieżowych     Ćwiczenie 38. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań     Ćwiczenie 39. Identyfikacja i ocena organoleptyczna skór naturalnych     Właściwości chemiczne i fizyczne skór     Ćwiczenie 40. Wyznaczanie zawartości wilgoci w skórze      Ćwiczenie 41. Wyznaczanie gęstości skór     Ćwiczenie 42. Oznaczanie zawartości tłuszczu niezwiązanego w skórze wyprawionej      Ćwiczenie 43. Oznaczanie zawartości tłuszczu związanego w skórze wyprawionej     Ćwiczenie 44. Oznaczanie zawartości chromu w skórze wyprawionej .... Ćwiczenie 45. Oznaczanie pH i liczby dyferencji wyciągu wodnego     Właściwości mechaniczne skór odzieżowych     Ćwiczenie 46. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozciąganie      Ćwiczenie 47. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozdzieranie     Właściwości powłok wykańczalniczych     Ćwiczenie 48. Badanie odporności wykończenia na tarcie     Ćwiczenie 49. Badanie odporności cieplnej wykończenia     Ćwiczenie 50. Wyznaczanie odporności powłok kryjących na wielokrotne zginanie     Ćwiczenie 51. Wyznaczanie odporności barwy na światło dzienne i sztuczne     Ćwiczenie 52. Wyznaczanie odporności barwy na wodę     Ćwiczenie 53. Wyznaczanie odporności barwy na kroplę wody      Ćwiczenie 54. Wyznaczanie odporności materiałów na działanie sztucznych czynników klimatycznych     Właściwości higieniczne skór     Ćwiczenie 55. Wyznaczanie nasiąkliwości metodą wagową     Ćwiczenie 56. Wyznaczanie przemakalności, nasiąkliwości i przepuszczalności wodnej w warunkach dynamicznych Ćwiczenie 57. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej     Ćwiczenie 58. Wyznaczanie sorpcji i desorpcji pary wodnej przez materiały skórzane      Ćwiczenie 59. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza przez skóry wyprawione     Literatura     Streszczenie w języku angielskim    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe. Ćwiczenia laboratoryjne

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Elektrotechnika

  Podręcznik jest zgodny z treściami i celami podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik do przedmiotu technologia i materiałoznawstwo dla zawodu: tech... Pełen opis produktu 'Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników' »

  Podręcznik jest zgodny z treściami i celami podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik do przedmiotu technologia i materiałoznawstwo dla zawodu: technik elektronik w technikum i szkole policealnej. Treści są podane w sposób zwięzły i przystępny. Liczne ilustracje i schematy pomagają w zrozumieniu przekazywanych treści. Na końcu każdego rozdziału jest zestaw zadań sprawdzających zdobyte wiadomości i umiejętności.   Spis treści: 1. Materiałowe i technologiczne problemy procesu wytwarzania  1.1. Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych  1.2. Budowa i właściwości materiałów konstrukcyjnych  1.3. Wpływ temperatury i ciśnienia na stan skupienia ciała  1.4. Kształtowanie mechaniczne materiałów  1.4.1. Odlewnictwo  1.4.2. Obróbka plastyczna  1.4.3. Obróbka skrawaniem  1.5. Pytania i zadania sprawdzające    2. Etapy przygotowania procesu produkcyjnego  2.1. Opracowanie projektu wstępnego  2.2. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej  2.3. Proces produkcyjny  2.4. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej i stosowane narzędzia  2.4.1. Zasady rzutowania  2.4.2. Przekroje na rysunku technicznym  2.4.3. Wymiarowanie  2.4.4. Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych  2.4.5. Metody wykonywania rysunków technicznych  2.5. Normalizacja i zarządzanie jakością  2.6. Ustalenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  2.7. Przepisy bhp na stanowisku pracy  2.8. Procedura uruchamiania urządzenia na wybranym przykładzie urządzenia montażowego  2.9. Pytania i zadania sprawdzające    3. Materiały stosowane w elektronice  3.1. Materiały konstrukcyjne  3.2. Materiały przewodzące  3.3. Materiały rezystywne  3.4. Materiały dielektryczne  3.4.1. Dielektryki izolacyjne  3.4.2. Materiały dielektryczne nieorganiczne  3.5. Materiały magnetyczne  3.5.1. Materiały magnetycznie miękkie  3.5.2. Materiały magnetycznie twarde  3.6. Tworzywa sztuczne  3.7. Materiały stosowane na powłoki ochronne i dekoracyjne  3.8. Nośniki informacji  3.8.1. Wyświetlacze  3.8.2. Magnetyczne nośniki informacji  3.8.3. Cyfrowe nośniki informacji  3.8.4. Półprzewodnikowe nośniki informacji  3.9. Pytania i zadania sprawdzające    4. Konstrukcja i technologia elektronicznych podzespołów czynnych i biernych  4.1. Rezystory  4.2. Kondensatory  4.3. Elementy indukcyjne  4.4. Przyrządy półprzewodnikowe  4.5. Optoelektroniczne przyrządy półprzewodnikowe  4.6. Pytania i zadania sprawdzające    5. Technologia obwodów drukowanych  5.1. Rodzaje obwodów drukowanych  5.2. Materiały stosowane na płytki obwodów drukowanych  5.3. Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych  5.4. Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych  5.4.1. Wykonanie połączeń między warstwami  5.4.2. Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu  5.4.3. Wytrawianie wzoru obwodu drukowanego  5.4.4. Wytwarzanie powłok ochronnych  5.5. Projektowanie obwodu drukowanego  5.5.1. Rozmieszczenie elementów na podłożu płytki  5.5.2. Prowadzenie ścieżek obwodu drukowanego  5.5.3. Dokumentacja projektu obwodu drukowanego  5.6. Pytania i zadania sprawdzające    6. Technologia montażu powierzchniowego  6.1. Wprowadzenie  6.2. Metody montażu obwodów drukowanych  6.2.1. Montaż powierzchniowy z zastosowaniem kleju  6.2.2. Montaż powierzchniowy z zastosowaniem pasty lutowniczej  6.3. Metody lutowania stosowane w montażu powierzchniowym  6.3.1. Lutowanie elementów na fali lutowia  6.3.2. Lutowanie rozpływowe  6.3.3. Lutowanie w fazie gazowej  6.4. Konstrukcja podzespołów do montażu powierzchniowego  6.5. Lutowanie bezołowiowe  6.6. Pytania i zadania sprawdzające    7. Konstrukcja i technologia mikroukładów elektronicznych  7.1. Wstęp  7.2. Klasyfikacja mikroukładów elektronicznych  7.3. Monolityczne układy scalone  7.3.1. Wprowadzenie do technologii półprzewodnikowej  7.3.2. Konstrukcja monolitycznego układu scalonego  7.3.3. Przygotowanie materiału do wytwarzania monolitycznych układów scalonych  7.3.4. Nakładanie warstw epitaksjalnych  7.3.5. Wytwarzanie warstw dielektrycznych  7.3.6. Obróbka fotolitograficzna  7.3.7. Procesy dyfuzji i implantacji  7.3.8. Wytworzenie metalizacji aluminiowej  7.4. Układy hybrydowe cienkowarstwowe  7.4.1. Konstrukcja elementów warstwowych w układach hybrydowych  7.4.2. Sposób rozmieszczenia elementów na podłożu i ich połączenie  7.4.3. Metody osadzania warstw cienkich  7.4.4. Metody kształtowania struktur cienkowarstwowych  7.4.5. Materiały stosowane na hybrydowe układy cienkowarstwowe  7.4.6. Elementy dyskretne układów hybrydowych  7.4.7. Warianty procesu technologicznego układu hybrydowego cienkowarstwowego  7.5. Układy hybrydowe grubowarstwowe  7.5.1. Proces nakładania warstw  7.5.2. Obróbka termiczna warstw  7.5.3. Materiały stosowane na hybrydowe układy grubowarstwowe  7.5.4. Operacje procesu wytwarzania hybrydowych układów grubowarstwowych  7.5.5. Precyzyjne nanoszenie warstw grubych  7.6. Moduły wielostrukturowe  7.7. Mikrosystemy  7.8. Pytania i zadania sprawdzające    8. Technologia montażu przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych  8.1. Wprowadzenie  8.2. Montaż struktur do podłoża  8.2.1. Lutowanie eutektyczne  8.2.2. Lutowanie lutem miękkim  8.2.3. Klejenie struktur  8.3. Metody wykonywania połączeń kontaktów struktury z wyprowadzeniami układu  8.3.1. Montaż drutowy - zgrzewanie  8.3.2. Montaż bezdrutowy  8.4. Tworzywa polimerowe w połączeniach układów scalonych  8.4.1. Izotropowe kleje przewodzące  8.4.2. Kleje nieprzewodzące  8.4.3. Kleje anizotropowe  8.5. Montaż przestrzenny kilku struktur w jednej obudowie  8.6. Pytania i zadania sprawdzające    9. Hermetyzacja podzespołów i mikroukładów elektronicznych  9.1. Wprowadzenie  9.2. Hermetyzacja poprzez zamknięcie układu w obudowie  9.2.1. Metody zamykania obudów metalowych i ceramicznych  9.3. Hermetyzacja przy użyciu tworzyw organicznych  9.3.1. Technologie hermetyzacji tworzywami sztucznymi  9.4. Hermetyzacja przy użyciu tworzyw nieorganicznych  9.5. Ocena skuteczności hermetyzacji  9.6. Problemy odprowadzania ciepła z elementów elektronicznych  9.7. Pytania i zadania sprawdzające    10. Konstrukcja i technologia czujników pomiarowych  10.1. Rola i znaczenie czujników pomiarowych  10.2. Zapotrzebowanie na czujniki pomiarowe  10.3. Rodzaje czujników pomiarowych  10.3.1. Czujniki wielkości fizycznych  10.3.2. Czujniki wielkości chemicznych  10.3.3. Czujniki stosowane w motoryzacji  10.3.4. Czujniki stosowane w systemach alarmowych  10.4. Pytania i zadania sprawdzające    11. Wybrane podzespoły mechaniczne w konstrukcji sprzętu elektronicznego  11.1. Wiadomości ogólne  11.2. Połączenia nierozłączne  11.3. Połączenia rozłączne  11.4. Elementy służące do przenoszenia ruchu obrotowego  11.5. Prowadnice  11.6. Sprzęgła  11.7. Przekładnie mechaniczne i cięgnowe  11.8. Połączenia, złącza, przełączniki i przekaźniki  11.8.1. Połączenia owijane i zaciskane  11.8.2. Złącza  11.8.3. Przełączniki i przekaźniki  11.9. Pytania i zadania sprawdzające    Słowniczek wybranych terminów i pojęć  Indeks
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: POLIGRAFIA

  W skrypcie przedstawiono metody uzyskiwania standardowych odbitek drukowych do badania warstwy farby, badanie właściwości fizykochemicznych, reologicznych i optycznych farb drukowych oraz badanie odporności... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego. Farby drukowe' »

  W skrypcie przedstawiono metody uzyskiwania standardowych odbitek drukowych do badania warstwy farby, badanie właściwości fizykochemicznych, reologicznych i optycznych farb drukowych oraz badanie odporności odbitek i farb na czynniki fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Spis treści: 1. Systematyka badań laboratoryjnych farb drukowych  1.1. Badanie farb drukowych  1.2. Badanie odbitek drukarskich    2. Badanie właściwości fizykotechnicznych farb drukowych  2.1. Oznaczanie gęstości farb  2.2. Oznaczanie stopnia utarcia  2.3. Oznaczanie dużych cząstek pigmentu (laki) i zanieczyszczeń mechanicznych  2.4. Oznaczanie zawartości wody w farbie  2.5. Oznaczanie intensywności barwy farb typograficznych i offsetowych  2.6. Oznaczanie odporności farb offsetowych na działanie płynów nawilżających    3. Badanie właściwości reologicznych farb drukowych  3.1. Wprowadzenie teoretyczne do badań właściwości reologicznych farb drukowych  3.2. Oznaczanie lepkości plastycznej i granicy płynięcia farb mazistych za pomocą wiskozymetru Laraya  3.3. Wyznaczanie reogramów, współczynników chronotiksotropii i mobilotiksotropii za pomocą wiskozymetru rotacyjnego  3.4. Oznaczanie lepkości umownej (kinetycznej) farb ciekłych przy zastosowaniu kubka Forda  3.5. Oznaczanie tacku farb offsetowych  3.6. Oznaczanie wskaźnika rozlewu farb typograficznych i offsetowych    4. Metody uzyskiwania standardowych odbitek do badania właściwości zaschniętej warstwy farby  4.1. Sporządzanie odbitki do badań za pomocą aparatu IGT  4.2. Sporządzanie odbitek do badań za pomocą aparatu Duncana-Lyncha  4.3. Sporządzanie odbitek do badań za pomocą aparatu K-Proofer  4.4. Sporządzanie odbitek do badań za pomocą aplikatorów prętowych K  4.5. Sporządzanie odbitek do badań za pomocą wałka anilox    5. Badanie właściwości optycznych farb drukowych  5.1. Oznaczanie charakterystyki ilościowej barw farb triadowych typograficznych i offsetowych według skali europejskiej  5.2. Oznaczanie odcienia barwy farb typograficznych i offsetowych  5.3. Oznaczanie połysku  5.4. Oznaczanie transparentowości farb ciekłych  5.5. Oznaczanie intensywności barwy farb triadowych offsetowych metodą pomiaru ich gęstości optycznej    6. Badanie odporności odbitek drukarskich i farb na czynniki fizyczne, mechaniczne i chemiczne  6.1.Oznaczanie odporności na ścieranie  6.2. Oznaczanie odporności na podwyższoną temperaturę  6.3. Oznaczanie odporności na blocking  6.4. Oznaczanie odporności na działanie wody  6.5. Oznaczanie odporności na działanie alkaliów  6.6. Oznaczanie odporności na działanie kwasów  6.7. Oznaczanie odporności na działanie rozpuszczalników organicznych  6.8. Oznaczanie odporności na działanie lakierów    Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego. Farby drukowe

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  Książka jest przeznaczona dla uczniów klas I-II zasadniczych szkół odzieżowych oraz technikum odzieżowego. Omówiono w niej podstawowe właściwości naturalnych i chemicznych surowców włókienniczych oraz... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe' »

  Książka jest przeznaczona dla uczniów klas I-II zasadniczych szkół odzieżowych oraz technikum odzieżowego. Omówiono w niej podstawowe właściwości naturalnych i chemicznych surowców włókienniczych oraz otrzymywanie z nich materiałów i dodatków krawieckich. Podano ich zastosowanie i klasyfikację, opisano metody badań oraz sposoby przechowywania i konserwacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących materiałoznawstwa. Omówiono w nim podstawy teoretyczne materiałoznawstwa, wiadomości na temat metali, tworzyw sztucznych, materiałów ... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach' »

  Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących materiałoznawstwa. Omówiono w nim podstawy teoretyczne materiałoznawstwa, wiadomości na temat metali, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, farb, lakierów, emalii i klejów, a także obróbkę cieplną, cieplno-chemiczną i cieplno-plastyczną oraz powierzchniową. Zakres tematyczny książki pokrywa się z programem materiałoznawstwa wykładanego na uczelniach technicznych. Wiadomości są ujęte w formie pytań i odpowiedzi, co ułatwia studentom przygotowanie do egzaminów. Obecne wydanie zawiera nowy rozdział pt. Metody badań materiałów metalowych. Wprowadzono też uzupełnienia związane z postępem technicznym w dziedzinie materiałoznawstwa oraz znowelizowane normy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, metalurgicznych i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach

 • [WSiP]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik do nauczania zawodu elektronik na poziomie technikum i szkoły policealnej Numer dopuszczenia: 14/2007

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników podręcznik

 • [Rea]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz w zasadniczych szkołach zawodowych.Z podręcznika mogą również korzystać osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach różnych... Pełen opis produktu 'Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem podręcznik część 1' »

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz w zasadniczych szkołach zawodowych.Z podręcznika mogą również korzystać osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie stolarstwa.Treści zawarte w podręczniku pozwalają uczniom i przyszłym pracownikom zakładów stolarskich zdobyć aktualną wiedzę w zakresie:- budowy drewna- budowy drzewa- materiałów drzewnych- tworzyw sztucznych- klejów stosowanych w stolarstwie- ręcznych narzędzi do obróbki drewna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem podręcznik część 1

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  Materiałoznawstwo odzieżowe. Zeszyt ćwiczeń 1. Jerzy Wereszko

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe. Zeszyt ćwiczeń 1. Jerzy Wereszko

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali,... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa' »

  Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenia laboratoryjne związane z określaniem własności mechanicznych i technologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych, analizą metalograficzną struktur stali, żeliw, ważniejszych metali i stopów nieżelaznych, oraz obróbką cieplną stali i stopów aluminium.W tekście uwzględniono aktualne normy europejskie dotyczące zarówno metod badania, jak i niektórych materiałów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W podręczniku omówiono całokształt zagadnień dotyczących budowy i własności tworzyw konstrukcyjnych ? metalowych i niemetalowych. W części I zabrano wiadomości dotyczące budowy teoretycznej i rzeczywistej... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo' »

  W podręczniku omówiono całokształt zagadnień dotyczących budowy i własności tworzyw konstrukcyjnych ? metalowych i niemetalowych. W części I zabrano wiadomości dotyczące budowy teoretycznej i rzeczywistej metali i stopów, ważniejszych typów podwójnych układów równowagi, podstaw obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stopów (zarówno stopów żelaza, jak i metali nieżelaznych), a także zastosowania stali, staliw i żeliw oraz metali i stopów modelowych. W części II podano charakterystykę i zastosowanie ważniejszych tworzyw niemetalowych, a w części III omówiono materiały specjalne, stosowane w elektrotechnice i elektronice. Na końcu podano tablice jednostek SI i tablice przeliczeniowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoły zawodoweWysyłka: od ręki

  Podręczniki z serii Krawiectwo zawierają niezbędne wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego i technologii odzieży z elementami historii mody. Mogą z nich korzystać uczniowie szkół Pełen opis produktu 'Krawiectwo. Materiałoznawstwo' »

  Podręczniki z serii Krawiectwo zawierają niezbędne wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego i technologii odzieży z elementami historii mody. Mogą z nich korzystać uczniowie szkół odzieżowych realizujący nowy program MEN. Posiadają wpis do rejestru podręczników zalecanych przez MEN.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Krawiectwo. Materiałoznawstwo

 • [SOP Oświatowiec]

  Kategoria: Odzież, modaWysyłka: od ręki

  Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwo... Pełen opis produktu 'Materiałoznawstwo odzieżowe' »

  Publikacja stanowi propozycję łatwego i przystępnego opanowania wiadomości na temat materiałoznawstwa odzieżowego oraz kierunków rozwoju przemysłu włókienniczego. Odpowiednia analiza właściwości surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych zapewnia ich optymalne wykorzystanie do przerobu na potrzeby przemysłu włókienniczego. Treść została podzielona na trzy główne działy: Surowce włókiennicze, Wyroby włókiennicze i dodatki krawieckie oraz Magazynowanie i konserwacja wyrobów włókienniczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiałoznawstwo odzieżowe


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, mega creative, zielona sowa, wsip, trefl, muza, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 123255
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1