Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Korepetytor]

  Kategoria: Gimnazjum > Matematyka

  Scenariusze uwzględniają treści podstawy programowej i programów: Matematyka 2001, Od Pitagorasa do Euklidesa. Można jednak wykorzystać je przy realizacji każdego programu. W scenariuszach au... Pełen opis produktu 'Matematyka - Konspekty lekcji z matematyki dla klas I - III gimnazjum' »

  Scenariusze uwzględniają treści podstawy programowej i programów: Matematyka 2001, Od Pitagorasa do Euklidesa. Można jednak wykorzystać je przy realizacji każdego programu. W scenariuszach autorki zaproponowały wiele metod pracy atrakcyjnych dla uczniów: gry dydaktyczne, dyskusje, elementy dramy, wykorzystanie komputera, karty dydaktyczne itd. Podano również przykłady oceny pracy ucznia.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Matematyka - Konspekty lekcji z matematyki dla klas I - III gimnazjum

 • [NOWIK]

  Kategoria: Szkoła średnia > Matematyka

  Książka pomocnicza dla nauczycieli pracujących z podręcznikami S. Zielenia. Podobnie jak poprzednie części zawiera rozkłady materiału nauczania matematyki dla zakresu podstawowego oraz rozsze... Pełen opis produktu 'Książka dla nauczyciela klasy III LO, LP i T. Matematyka bliżej nas. Zakres podstawowy i rozszerzony' »

  Książka pomocnicza dla nauczycieli pracujących z podręcznikami S. Zielenia. Podobnie jak poprzednie części zawiera rozkłady materiału nauczania matematyki dla zakresu podstawowego oraz rozszerzonego, a także propozycje prac klasowych i sprawdzianów, oddzielnie dla obu zakresów.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Książka dla nauczyciela klasy III LO, LP i T. Matematyka bliżej nas. Zakres podstawowy i rozszerzony

 • [NOWIK]

  Kategoria: Szkoła Podstawowa > Matematyka

  Zbiór ponad 400 interesujących i atrakcyjnych zadań dla kl. IV szkoły podstawowej. Znajdują się w nim: * zadania problemowe, * zadania ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki Pełen opis produktu 'Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy IV - wyd.III rozszerzone' »

  Zbiór ponad 400 interesujących i atrakcyjnych zadań dla kl. IV szkoły podstawowej. Znajdują się w nim: * zadania problemowe, * zadania ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki, * zadania łatwe i trudne, dla uczniów zainteresowanych matematyką, * do trudniejszych zadań wskazówki, do wszystkich odpowiedzi. Książka dla ucznia i nauczyciela! Do wykorzystania na lekcjach, na zajęciach kółka matematycznego i samodzielnie przez ucznia w domu! Zadania ciekawe, zróżnicowane pod względem trudności, wiele zadań problemowych, wymagających pomysłu i cierpliwości, ale możliwych do rozwiązania przez uczniów mających ambicję otrzymania oceny celującej z matematyki. Dużo zadań typu praktycznego, ukazujących zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Każdy rozdział kończy się krzyżówką matematyczną. Do zadań podane są odpowiedzi, do trudniejszych wskazówki ułatwiające rozwiązanie.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy IV - wyd.III rozszerzone

 • [NOWIK]

  Kategoria: MetodykaWysyłka: od ręki

  młodszych. To matematyka, ruch i zabawa! Autorka„Książka jest propozycją dydaktyczną dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego poziomu edukacyjnego.[…]. Każde zadanie – zabawa jest opatrzone informacją,... Pełen opis produktu 'Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I - III szkoły podstawowej' »

  Chcesz odejść od monotonii na zajęciach edukacji matematycznej, dbasz o rozwój aktywności dziecka? Zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tu ciekawe sposoby realizacji treści matematycznych w klasach młodszych. To matematyka, ruch i zabawa! Autorka„Książka jest propozycją dydaktyczną dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego poziomu edukacyjnego.[…]. Każde zadanie – zabawa jest opatrzone informacją, jakie obszary aktywności są w nim realizowane, np. odporność emocjonalna na trudne sytuacje, orientacja w przestrzeni, myślenie przez analogię, liczenie oraz jakie strefy rozwija. […] Bardzo pomocny dla nauczyciela jest przygotowany przez Autorkę do każdego zadania zestaw pytań i poleceń kierowanych do ucznia. To właśnie dzięki tym pytaniom uczeń zdobywa umiejętności wypowiadania swojej myśli, przygotowanie własnej strategii rozwiązania i myślenia. Pozwala też zobaczyć inne koncepcje i być kreatywnym.. Dzieci poprzez zabawę poznają świat matematyki i doskonalą umiejętności logicznego myślenia..Książka jest bardzo dobrą pozycją dydaktyczną. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na takie książki przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a nawet nauczycieli klas IV szkoły podstawowej.”(Z recenzji dr hab. Grażyny Rygał, prof. AJD)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I - III szkoły podstawowej

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: CHEMIA

  może okazać się przydatny także dla studentów fizyki, a nawet matematyki czy politechniki. Collection of mathematical problems for chemists. Part III This handbook is the third and... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z matematyki dla chemików, cz. III' »

  Skrypt stanowi trzecią i uzupełniającą część zbioru zadańprzewidzianego dla studentów I roku chemii. Materiał obejmuje zadania zzakresu równań różniczkowych, szeregów Fouriera, teorii grup orazuzupełnień z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Omawianepartie matematyki autorzy przedstawiają w pełnym zakresie (nieograniczając się tylko do fragmentów potrzebnych chemikom). Zatemskrypt może okazać się przydatny także dla studentów fizyki, a nawetmatematyki czy politechniki. Collection of mathematical problems for chemists. Part III This handbook is the third and supplementary part of a collection ofexercises for first year students of chemistry. The material containsexercises in the field of differential equations, Fourier series, grouptheory and supplements for the differential calculus of the functionwith one variable. The parts of mathematics discussed are presented bythe authors in full scope (they do not restricted only to fragmentsneeded by chemists). Therefore, the book may also be useful to studentsof physics, and even of mathematics and technology. Spis treści: Przedmowa ROZDZIAŁ I. Równania różniczkowe pierwszego rzędu rozwiązane względem pochodnej 1. Równania o rozdzielonych zmiennych 2. Równania jednorodne względem x i y 3. Równania typu y1 = f (a1x+b1y+c1/a2x+b2y+c2) 4. Równania liniowe 5. Równania Bernoulliego 6. Równania Riccatiego 7. Równania zupełne 8. Równania niezupełne. Znajdowanie czynnika całkującego Odpowiedzi ROZDZIAŁ II. Równania różniczkowe pierwszego rzędu nie rozwiązane względem pochodnej 1. Równania wyższych stopni względem y1 2. Metoda wprowadzania parametru 3. Równania Lagrange'a-d'Alemberta 4. Równania Clairauta Odpowiedzi ROZDZIAŁ III. Równania różniczkowe wyższych rzędów 1. Równania rozwiązywalne przez bezpośrednie wielokrotne całkowanie 2. Równania sprowadzalne do równań rzędu niższego A. Równania nie zawierające funkcji niewiadomej B. Równania nie zawierające zmiennej x C. Równania jednorodne względem y, y1, ... , y(n) 3. Równania liniowe A. Równania jednorodne B. Równania niejednorodne 4. Równania liniowe o stałych współczynnikach A. Równania jednorodne B. Równania niejednorodne 5. Równania liniowe sprowadzalne do równań liniowych o stałych współczynnikach A. Metody zamiany zmiennej niezależnej i funkcji niewiadomej B. Równania Eulera Odpowiedzi ROZDZIAŁ IV. Układy równań różniczkowych zwyczajnych 1. Układy równań pierwszego rzędu 2. Układy równań wyższych rzędów 3. Układy równań liniowych A. Układy równań jednorodnych o stałych współczynnikach B. Układy równań niejednorodnych o stałych współczynnikach 4. Układy równań liniowych sprowadzalne do układów równań liniowych o stałych współczynnikach Odpowiedzi ROZDZIAŁ V. Szeregi Fouriera 1. Rozwijanie w szereg Fouriera funkcji 2l-okresowej 2. Rozwijanie w szereg Fouriera funkcji nieokresowej A. Funkcje określone w przedziale [-l, l] B. Funkcje określone w przedziale [0, l] C. Funkcje dane w dowolnym przedziale [a, b] Odpowiedzi ROZDZIAŁ VI. Elementy teorii grup 1. Grupy 2. Podgrupy 3. Grupy ilorazowe 4. Morfizmy grup 5. Grupy cykliczne Odpowiedzi ROZDZIAŁ VII. Uzupełnienia 1. Pochodne jednostronne 2. Ekstrema lokalne i punkty przegięcia funkcji jednej zmiennej 3. Wartości najmniejsze i największe funkcji jednej zmiennej 4. Pochodne funkcji określonych parametrycznie i biegunowo 5. Badanie funkcji określonych parametrycznie 6. Badanie funkcji określonych równaniami biegunowymi Odpowiedzi WSKAZÓWKI I ODPOWIEDZI
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z matematyki dla chemików, cz. III

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Gimnazjum > Matematyka

  wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii z klasy I, II i III gimnazjum. Pełen opis produktu 'Matematyka - Sprawdziany do klasy III gimnazjum' »

  Seria: "Epsilon" Sprawdziany mogą być wykorzystane przy realizacji dowolnego programu nauczania matematyki, gdyż obejmują wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych. Do każdego działu zostały opracowane dwie wersje sprawdzianów dla dwóch grup oraz sprawdzian półroczny. Na końcu został zamieszczony sprawdzian z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych obejmujący wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii z klasy I, II i III gimnazjum.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Matematyka - Sprawdziany do klasy III gimnazjum

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Gimnazjum > Matematyka

  " Rozkład materiału nauczania matematyki dla klasy III gimnazjum zawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej... Pełen opis produktu 'Matematyka - Rozkład materiału nauczania dla klasy III gimnazjum' »

  Autor: Urszula Andrzejewska, Urszula Szczęsna, Krystyna Ślusarska Wydawca: Wydawnictwo Korepetytor Format: A5 Ilość stron: 61 Rok wydania: 2001 Oprawa: miękka ISBN: 83-88854-03-8 Seria: "Epsilon" Rozkład materiału nauczania matematyki dla klasy III gimnazjum zawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 129 z dnia 23 lutego 1999 r.). Może on służyć nauczycielom, którzy wybrali do realizacji dowolny program nauczania. Propozycja jest na tyle elastyczna, że pozwala przyjąć inne rozwiązania metodyczne, podyktowane wyborem określonego programu i podręcznika, które nauczyciel uzna za bardziej trafne i korzystniejsze dla ucznia. Rozkład zawiera tematy jednostek lekcyjnych poszerzone o główne zagadnienia oraz wykaz umiejętności uczniów z podziałem na umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Matematyka - Rozkład materiału nauczania dla klasy III gimnazjum

 • [Harmonia]

  Kategoria: Inne 300Wysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki. Kolejne rozdziały to: Pamięć i operacje pamięciowe, Spostrzeganie oraz Orientacja przestrzenna. Pełen opis produktu 'Aby polubic matemetykę. Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki' »

  Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki. Kolejne rozdziały to: Pamięć i operacje pamięciowe, Spostrzeganie oraz Orientacja przestrzenna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Aby polubic matemetykę. Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

 • [WNT]

  Kategoria: MatematykaWysyłka: od ręki

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii... Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV' »

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii analitycznej, elementów rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV

 • [WNT]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii... Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV' »

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii analitycznej, elementów rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV

 • Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  7,20 zł
  8,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki ścisłe >MatematykaWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii... Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV' »

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii analitycznej, elementów rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MATEMATYKA

  Niniejszy tom zbioru zadań dotyczy równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego, równań liniowych rzędu n i układów równań pierwszego rzędu, rachunku wariacyjnego, programowania liniowego, rachunku prawdopodobieństwa... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z matematyki, tom III' »

  Niniejszy tom zbioru zadań dotyczy równań różniczkowych zwyczajnychrzędu pierwszego, równań liniowych rzędu n i układów równań pierwszegorzędu, rachunku wariacyjnego, programowania liniowego, rachunkuprawdopodobieństwa i elementów statystyki matematycznej. Spis treści: PRZEDMOWA 1. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE RZĘDU PIERWSZEGO 1.1. Uwagi ogólne o równaniach różniczkowych 1.2. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych oraz równaniasprowadzalne do równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych 1.3. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu i równanie różniczkowe Bernoulliego 1.4. Równanie różniczkowe zupełne, czynnik całkujący 1.5. Równanie różniczkowe Lagrange'a i równanie różniczkowe Clairauta 1.6. Trajektorie izogonalne i ortogonalne 1.7. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego sprowadzalne do równań rzędu pierwszego 2. RÓWNANIA LINIOWE RZĘDU n I UKŁADY RÓWNAŃ PIERWSZEGO RZĘDU 2.1. Równania różniczkowe liniowe rzędu n 2.2. Układy równań różniczkowych pierwszego rzędu 3. RACHUNEK WARIACYJNY 3.1. Zagadnienie ekstremum funkcjonału. Warunek konieczny Eulera 3.2. Warunki dostateczne istnienia ekstremum funkcjonału 3.3. Funkcjonały zależne od pochodnych wyższych rzędów 3.4. Funkcjonały zależne od n funkcji i ich pierwszych pochodnych 3.5. Zagadnienie izoperymetryczne 4. PROGRAMOWANIE LINIOWE 4.1. Zbiory wypukłe 4.2. Zagadnienie programowania liniowego (ZPL) 4.3. Metoda graficzna rozwiązywania ZPL w R2 4.4. Metoda simpleks dla ZPL 4.5. Zagadnienie dualne do ZPL 5. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 5.1. Zmienne losowe jednowymiarowe. Dystrybuanta 5.2. Funkcje zmiennych losowych 5.3. Wartość średnia i wariancja zmiennej losowej jednowymiarowej 5.4. Momenty zmiennej losowej jednowymiarowej. Mediana i moda 5.5. Zmienne losowe dwuwymiarowe. Dystrybuanta 5.6. Rozkłady brzegowe i warunkowe zmiennej dwuwymiarowej 5.7. Niezależność zmiennych losowych 5.8. Momenty zmiennej losowej dwuwymiarowej 5.9. Zmienne losowe wielowymiarowe 5.10. Twierdzenia graniczne 6. ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 6.1. Estymatory 6.2. Przedziały ufności dla wartości średniej i wariancji 6.3. Niezbędna liczba pomiarów do próby 6.4. Parametryczne testy istotności 6.5. Test zgodności X2 (Pearsona) TABLICE
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z matematyki, tom III

 • [WNT]

  Kategoria: MatematykaWysyłka: od ręki

  Zawiera geometrię analityczną, teorię wektorów, wyznaczników i macierzy oraz geometrię różniczkową w ujęciu tensorowym wraz ze wstępem do teorii rozmaitości różniczkowych.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka cz.III

 • [NOWIK]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  III wydanie rozszerzone, dostosowane do najnowszej Podstawy programowej Zbiór zawiera 399 zadań otwartych i 160 zamkniętych dla kl. V szkoły podstawowej, dostosowanych do najnowszej Podsta... Pełen opis produktu 'Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy V. III wydanie rozszerzone' »

  III wydanie rozszerzone, dostosowane do najnowszej Podstawy programowej Zbiór zawiera 399 zadań otwartych i 160 zamkniętych dla kl. V szkoły podstawowej, dostosowanych do najnowszej Podstawy programowej. Znajdują się w nim: -zadania problemowe, -zadania ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki, -zadania zamknięte, -zadania łatwe i trudne, dla uczniów zainteresowanych matematyką, do trudniejszych zadań wskazówki, do wszystkich odpowiedzi. Książka dla ucznia i nauczyciela! Do wykorzystania na lekcjach, na zajęciach kółka matematycznego i samo-dzielnie przez ucznia w domu!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy V. III wydanie rozszerzone

 • [WNT]

  Kategoria: Inne 303Wysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii... Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV' »

  Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii analitycznej, elementów rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV

 • [Eduexpert]

  Kategoria: Komputery > Oprogramowanie > Programy edukacyjne

  – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie, 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki. Zakresy programowy części... Pełen opis produktu 'Matematyka bez reszty część III' »

   Produkty multimedialne w pełni dostosowane do infrastruktury IT szkół i potrzeb nauczyciela. Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach? Na ulicy, lotnisku, czy wsklepie? Dzięki nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z których można skorzystać w klasie i w domu, na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki.„Matematyka bez reszty” to trzyczęściowy multimedialny produkt edukacyjny dla szkół podstawowych, przeznaczony do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy interaktywne do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. Ponadto nauczyciel swobodnie może zmienić język – tak, aby przejść przez dane zadanie po angielsku i powrócić do wersji polskiej. Całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby wszystkie elementy aktywne były w zasięgu ręki dziecka – co jest szczególnie ważne w pracy przy tablicy interaktywnej. Nauczyciel ma wiele możliwości pracy z programem. Inspiracje może znaleźć w dołączonych do produktów przewodnikach i scenariuszach zabaw i zajęć. Postacie przewodnie „Matematyki bez reszty” są prawdziwe – mają swoje problemy, pasje, marzenia. Technologia nie musi oznaczać odrealnienia. Tworzymy połączenie z codziennością.Trzecia część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do trzech Przygód Tematycznych – Wynalazki, Zagadki anatomii, Mały przyrodnik – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką:18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem, 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie, 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki. Zakresy programowy części III:dodawanie/odejmowanie, figury płaskie i przestrzenne, mnożenie/dzielenie, ułamki zwykłe, zbiory, programowanie. „Matematyka bez reszty”:wpływa pozytywnie na interakcje między dziećmi i nauczycielem, łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy rywalizacji, łączy świat realny z ćwiczeniami i zadaniami na tablicy interaktywnej, ułatwia przejście od zabawy do nauki, wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK, kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy, wspiera naukę języka angielskiego, zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane dla dzieci w wieku 6 i 7 lat, zachęca uczniów do uczenia się na błędach, a także do szukania rozwiązań, powiązań i ciągów przyczynowo- skutkowych, zachęca do poznawania świata i szukania w nim odniesień do nauki, zawiera sprawdzone formy utrwalania wiedzy, m.in. interakcje, zabawy, eksperymenty, filmy, quizy. CECHY SZCZEGÓLNE:DWUJĘZYCZNOŚĆ – zmień język w dowolnym momencie. Dostępna wersja z językiem angielskim. WYBÓR SPRZĘTU – program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale sprawdzi się także na komputerze, tablecie. WYKORZYSTANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH – w domu, w szkole, podczas wycieczek szkolnych. INTERNET – jeśli w Twojej szkole jest słaby Internet, nie jest to już problemem. „Matematyka bez reszty” działa online i offline – zgraj potrzebne materiały na pendrive dołączony do zestawu i korzystaj bez konieczności połączenia z siecią. PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA – pozwala na łatwe i szybkie pobieranie nowych aktualizacji lub korzystania z wersji online. INTUICYJNOŚĆ - produkt jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla nauczyciela. Proste użytkowanie bez instrukcji obsługi. KAŻDA Z CZĘŚĆ PROGRAMU MULTIMEDIALNEGO ZAWIERA:pudełko z materiałamikod dostępu do programu – wersja online i offline (do pobrania na pendrive lub komputer), licencję na dany produkt na całą szkołę, na rok, pendrive do wgrania wersji offline, przewodnik po „Matematyce bez reszty”, naklejkę do pokoju nauczycielskiego z miejscem na login i hasło do platformy, do wydrukuscenariusze zabaw, scenariusze lekcji, karty pracy do wykorzystania w szkole i w domu.   RECENZJE PRODUKTU"Jako nauczyciel z dwuletnim stażem, poznający nowoczesne platformy edukacyjne takie, jak EDUEXPERT oferująca m.in. program multimedialny „Matematyka bez reszty”, chciałabym podzielić się swoją opinią i wrażeniami z autorami w/w programu:uświadomienie dzieciom, że matematyka to cały otaczający nas świat; bardzo dobra grafika, czytelna, przyjemna oraz łatwa w interpretacji zadań; tematyka oraz poziom programu jest adekwatny do możliwości dzieci, do których jest skierowany; różnorodność zadań pomaga w sposób ciekawy prowadzić zajęcia z matematyki i przyrody; to, co ważne dla mnie nauczyciela tzn. informacje, przykłady, rekwizyty, schematy, które opisane są w programie, pozwalają w sposób bezproblemowy przeprowadzić zajęcia; bardzo dobre wprowadzenie dzieci w pojęcie „czasu” w scenariuszu zajęć części III „Mały Przyrodnik” (scenariusz nr 2 – czas)" Mgr Marta Gawor - Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku"Przede wszystkim chciałam podziękować za możliwość zapoznania się z Państwa programem "Matematyka bez reszty" i jednocześnie pogratulować udanego produktu. Opracowany program multimedialny w znacznym stopniu wspomoże pracę nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych.Niewątpliwie zaletą programu jest to, że większość zadań rozwija kreatywność uczniów. Dużym plusem są scenariusze zajęć, które są w taki sposób opracowane, że nauczyciel może dostosować go do poziomu i zainteresowań ucznia. Karty pracy są czytelne oraz estetyczne. Myślę, że dzieci będą zadowolone z takiej formy pracy, ponieważ lubią one zajęcia z użyciem komputera lub tablicy interaktywnej. Program pozwoli nam urozmaicić proces edukacji. Ponadto pod względem technicznym jest prosty w obsłudze."Paulina Krawczyk - Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku "Nowa seria produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty” firmy Eduexpert to zbiór interesujących pomysłów i rozwiązań, z których można korzystać na tablicy interaktywnej, komputerze, bądź tablecie, co ułatwia dostęp do wszystkich matematycznych nowinek i ich prezentacji podczas zajęć. Główne zalety programu to przede wszystkim:bogate karty pracy o różnej tematyce, szczegółowe karty pracy z pustymi polami, mnóstwo ciekawych filmów, bogata szata graficzna, obszerne scenariusze zajęć oraz zabaw, które dostosowane są zarówno do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i przedszkolnym. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego starałam się skupić na treściach dostosowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i mogę stwierdzić, iż wiele elementów i pomysłów można przenieść właśnie do „świata przedszkola”. Treści są obszerne, zrozumiałe - dają nauczycielowi możliwość kreatywnego przedstawienia matematyki i zabrania dzieci w magiczny świat liczb, figur i muzyki. Przekaz owych treści jest prosty, czytelny, a zarazem bogaty i ciekawy. Dzięki takim programom matematykę można przedstawić dzieciom w sposób innowacyjny, oryginalny i atrakcyjny. Podczas korzystania z tego programu nie ma mowy o nudzie i bierności. Jest motywacja i chęć do dalszego poznawania kolejnych tematów. Jak wiadomo, dzieci lubią nowinki technologiczne oraz wszelkie multimedialne produkty. „Matematyka bez reszty” idealnie wpisuje się w tor na drodze pędzących zmian w świecie technologii i z pewnością spodoba się dzieciom, rodzicom jak i samym nauczycielom. Jestem przekonana, iż nowa seria produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty” będzie służyła zarówno mi, jak i wielu nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w codziennej pracy, przez długi czas."Mgr Agnieszka Matias - Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku "Jako nauczyciel przedszkola z szesnastoletnim stażem obserwuję zmieniające się pokolenia napływających do przedszkoli dzieci i ich rodziców. Wraz z postępem cywilizacyjnym, co jest rzeczą naturalną, zmieniają się oczekiwania rodziców w stosunku do jakości świadczonych przez placówkę „usług” wychowawczo-dydaktycznych, a co za tym idzie są oni coraz to bardziej wymagający. Same dzieci trudno dzisiaj przekonać do działań i zachęcić do wspólnej nauki przez zabawę jeśli nie pokażemy im czegoś co jest dla nich atrakcyjne i to w taki sposób, który sprawi, że będą za tym podążały i będą chciały do tego wracać. Tak więc mając w swym „bagażu stażu” doświadczenie, a w swym otoczeniu pędzące i nieodwracalne zmiany cywilizacyjne poszukuję codziennie nowych rozwiązań metodycznych, technicznych po to, by moja praca dawała dzieciom wiedzę, rodzicom zadowolenie, a mnie samej satysfakcję z wykonywanego zawodu. W drodze tych poszukiwań natrafiłam na platformę edukacyjną EDUEXPERT , która proponuje nam program multimedialny pt. „Matematyka bez reszty”. Zawiera on szereg interesujących propozycji zadań interaktywnych, które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w dużej części przy rozszerzeniu umiejętności i wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym. Proponowane filmy przyrodnicze i gry mają bardzo atrakcyjną szatę graficzną, a stosowane przy tym polecenia pozwalają w łatwy sposób poradzić sobie z obsługą pakietu ze strony technicznej. Narracja w filmach w bardzo przystępny sposób przekazuje małym słuchaczom wiedzę z otaczającego ich świata i pomaga ją odpowiednio systematyzować. Bezpośrednie odniesienia do naturalnych obiektów są najlepszą i najbardziej zrozumiałą formą przekazu dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Idąc za rozwojem multimedialnym i zmianami jakie zachodzą w sposobach nauczania, program wykorzystuje możliwość przekazania dzieciom wiedzyz zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej w sposób niekonwencjonalny, z wykorzystaniem środków multimedialnych. Zawarte w programie ćwiczenia, gry i filmy edukacyjne pozwalają na to, aby dzieci zauważyły przydatność opanowania umiejętności matematycznych i przyrodniczych w życiu codziennym. Świetna grafika pozwala na bardzo realistyczny odbiór treści przez dzieci. Dodatkowym atutem tego programu jest wprowadzenie poleceń zarówno w formie pisanej, jak i słownej co może mieć duże znaczenie gdy zwrócimy uwagę na możliwość wielozmysłowego odbioru świata, jak i ukierunkowania każdego z nas na preferowane kanały odbioru bodźców i komunikatów(słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy). Możliwość wprowadzenia do zabawy języków obcych pozwala na stworzenie kolejnej korelacji między przedmiotowej na której zależy nam w obecnych kierunkach edukacyjnych. Pakiet „Matematyka bez reszty” uważam za bardzo atrakcyjny i ciekawy. Jego oprawa, przystępność i atrakcyjność tematyczna skłania mnie do refleksji na temat słuszności wykorzystywania programów interaktywnych i multimedialnych w nauczaniu dzieci. Wniosek jaki się nasuwa jest jeden – dzisiaj nie da się już tego uniknąć. Pędzącego postępu nie da się zatrzymać, by być atrakcyjnymi nauczycielami musimy podążać za nowinkami technologicznymi. Jeśli tak ma być to dokonujmy dobrych wyborów, a uważam, że wybranie do pracy programu „Matematyka bez reszty” jest bardzo dobrym wyborem. Chętnie wykorzystałabym ten program w swojej pracy z dziećmi."Mgr Barbara Żeromska - Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w SzczecinkuO pomoc w analizie programu poprosiłam 2 swoje córki: 11-letnia Marię oraz 16-letnią Aleksandrę. Na wstępie przekażę nasze pierwsze wrażenia – świetnie się bawiłyśmy, dużo radości sprawiło nam układanie treści do zadań tekstowych. Szczegółowa analiza:ciekawa, czytelna, prosta grafika, zadania są przemyślane, uwzględniają stopień trudności i różnorodności zadań, zawiera odwołania do życia codziennego, szczególne nasze ulubione to kodowanie - świetne połączenie zabawy z nauką, zastanawiałam się tylko czy odważniki i waga w starym wydaniu nie będą dla dzieci zbyt dużą abstrakcją, ale to można wytłumaczyć, tym bardziej, że zadanie jest dobre, ponieważ istnieje więcej niż jedno rozwiązanie (MIARY), dobre wprowadzenie do pojęcia czasu, zegara - rozróżnienie zegara z cyferblatem od elektronicznego, poczucie, że matematyka jest wszędzie w życiu codziennym – nauka świadomego obserwowania rzeczywistości i korzystanie z różnych możliwości, program jest spójny, zadania ułożone w logicznym porządku, tematyka zadań oraz bloki tematyczne w sposób holistyczny prezentują wiedzę i bardzo dobrze przygotowują do innych przedmiotów, do życia, dodatkowo dzieci uczą się samodzielnie oceniać stopień trudności zadań." Ewa Pawłuszek-Pasińska - Logopeda, pedagog specjalny"Dziękuję,że mogłam skorzystać z materiałów "Matematyka bez reszty" wydawnictwa Eduexpert. Dzięki nim moi uczniowie uczyli się poprzez świetną zabawę. Zadania i polecenia interesujące, zrozumiałe, ciekawe i kreatywne.Dzieci doświadczyły matematyki przyjemnej i przyjaznej."Anna Kurzempa – Nauczyciel kl. II Szkoły Podstawowej w Zamościu"Testując produkt edukacyjny "Matematyka bez reszty" jako mama dwójki dzieci w wieku 7 i 9 lat, muszę przyznać, że jestem nim zachwycona. Mnogość zadań, ich różnorodność, quizy, filmiki, "zakupy w sklepie" - gdzie dzieci uczą się liczyć nawet nie wiedząc, że to robią... Możliwość wykonania tego wszystkiego w języku angielskim to dodatkowy, ogromny plus. Program wprowadza nowe rzeczy, utrwala już znane, od razu podaje informację, czy zrobiliśmy coś dobrze i bardzo za to chwali, co dzieciakom sprawia ogromną frajdę. Zachęcająco wygląda też szata graficzna, wciąga i nie pozwala się oderwać od komputera. "Matematyka bez reszty" może być wykorzystywana oczywiście w szkole podczas lekcji, gdzie będzie skarbnicą zadań i gotowych elementów, ale także w domowym zaciszu. A ponieważ sama jestem nauczycielem - uczę języka angielskiego w szkole podstawowej - wiem, o czym mówię!"Lidia Szczepanik - nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej"Matematyka bez reszty" to dzieło w całości polskie, opracowane przez firmę Eduexpert. Zawiera przyjazny, atrakcyjny graficznie, a przede wszystkich prosty w obsłudze interfejs. Głównym walorem merytorycznym pakietu jest trafny dobór ćwiczeń, które pozwalają uczniowi nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale także podnieść jego umiejętności szkolne, zapobiegać deficytom oraz motywować go do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny ucznia i rozwija go wszechstronnie. Zachęcam nauczycieli, a także rodziców, by sięgnęli po ten program."Roman Lorens - ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej, koordynator w ramach platformy szkoleniowej sektor edukacja i oświata Akademia Wspólnoty Wydawnictwa Municipium"Z ogromną przyjemnością zapoznałem się z produktami firmy Eduexpert (Metoda projektu, Matematyka bez reszty), które zostały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III. Opracowane przez zespół specjalistów programy multimedialne są zgodne z podstawą programową i w znacznym stopniu wspomagają pracę nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych. Ich niewątpliwym atutem jest przystępna forma dla dzieci. Programy te zawierają karty pracy ucznia, korespondujące ze scenariuszami opracowanych zajęć lekcyjnych, które stanowią idealną propozycję dla nauczycieli. Dodatkową zaletą programów jest to, że zdecydowana większość zaproponowanych zadań nastawiona jest na rozwijanie kreatywności uczniów (!), a nie na poszukiwanie gotowych odpowiedzi w podręczniku, Internecie. Z kolei quizy, które stanowią podsumowanie nowo poznanych treści, służą lepszemu poznaniu i zrozumieniu przez uczniów otaczającej rzeczywistości. Z punktu widzenia rodzica niewątpliwym plusem są natomiast propozycje zadań domowych, opracowane „na miarę" możliwości uczniów, a nie ich rodziców! Gratuluję firmie Eduexpert pomysłu i z niecierpliwością czekam na inne produkty multimedialne wzbogacające proces kształcenia."Kierownik Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie, dr hab. Piotr Mazur”Oba programy bardzo mi się podobają. Każdy z nich pod względem technicznym jest prosty i intuicyjny, bez problemu można się nim posługiwać, nie ma żadnych problemów. Tematyka jak najbardziej zgodna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Ciekawa, świetne filmy, jasne, czytelne dla uczniów, krótkie i konkretne. Lektor - miły wyraźny głos, co uważam - jest bardzo ważne. Również karty pracy kompatybilne ze scenariuszami. Fajnie, że scenariusze są w formie ogólnej, nie narzucają krok po kroku działań nauczyciela i ucznia. Wiadomo, jaki jest cel, jakie działania, a nauczyciel może w miarę możliwości i zainteresowań uczniów konstruować scenariusz. Choć niektórzy nauczyciele lubią "gotowce" - jeśli tak, też skorzystają z tych programów. Do tego bardzo ciekawe pomysły na doświadczenia, na polecenia w kartach pracy. Zwykle są takie sztampowe, jednorodne, łatwe do przewidzenia, a tu bardziej kreatywne"Mirosława Matczak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi"Przede wszystkim gratuluję udanego produktu, a właściwie dwóch produktów! Oba zawierają ciekawe rozwiązania, pomysły na wprowadzenie aktywności wśród uczniów, a wykorzystane metody niewątpliwie wzbogacają ofertę nauczyciela. Stanowią także odpowiedź na to, co dzieci lubią: praca z tabletem i/ lub tablicą interaktywną może angażować dzieci do samodzielnej pracy, ale także mogą pracować wspólnie, a o to nam przecież chodzi! Działania interaktywne urozmaicają proces edukacyjny i ćwiczą umiejętności, które będą przydatne nie tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ale także później, w kolejnych latach kariery szkolnej. Bardzo lubię metodę projektu, cieszę się, że scenariuszom zajęć towarzyszą filmy, dzięki którym nauczyciel może pokazywać realny świat i osoby znające się na tym, o czym opowiadają. Poza bogatą zawartością merytoryczną bardzo podoba mi się grafika - wszystko wygląda ładnie i estetycznie. "Teresa Radomska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka bez reszty część III

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki dla szkół średnich

  "Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii... Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV' »

  "Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Zadania dotyczą: funkcji elementarnych, geometrii przestrzeni i geometrii analitycznej, elementów rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  podstawowej." (Z recenzji dr hab. Grażyny Rygał, prof. AJD) Nazwa - Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej Autor -... Pełen opis produktu 'Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej - Krystyna Dąbek' »

  Opis - Chcesz odejść od monotonii na zajęciach edukacji matematycznej, dbasz o rozwój aktywności dziecka? Zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tu ciekawe sposoby realizacji treści matematycznych w klasach młodszych. To matematyka, ruch i zabawa! Autorka"Książka jest propozycją dydaktyczną dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego poziomu edukacyjnego.[...]. Każde zadanie - zabawa jest opatrzone informacją, jakie obszary aktywności są w nim realizowane, np. odporność emocjonalna na trudne sytuacje, orientacja w przestrzeni, myślenie przez analogię, liczenie oraz jakie strefy rozwija. [...] Bardzo pomocny dla nauczyciela jest przygotowany przez Autorkę do każdego zadania zestaw pytań i poleceń kierowanych do ucznia. To właśnie dzięki tym pytaniom uczeń zdobywa umiejętności wypowiadania swojej myśli, przygotowanie własnej strategii rozwiązania i myślenia. Pozwala też zobaczyć inne koncepcje i być kreatywnym.. Dzieci poprzez zabawę poznają świat matematyki i doskonalą umiejętności logicznego myślenia..Książka jest bardzo dobrą pozycją dydaktyczną. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na takie książki przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a nawet nauczycieli klas IV szkoły podstawowej."(Z recenzji dr hab. Grażyny Rygał, prof. AJD) Nazwa - Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej Autor - Krystyna Dąbek Oprawa - Miękka Wydawca - Nowik Kod ISBN - 9788362687664 Kod EAN - 9788362687664 Wydanie - 1 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 71 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Nauczanie początkowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-02-16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej - Krystyna Dąbek

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Nazwa - Zadania i testy z matematyki Pełen opis produktu 'Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV - Gdowski Bogusław, Pluciński Edmund' »

  Opis - Książka zawiera 1416 zadań i 186 testów, w tym 209 zadań i 41 testów z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wraz z odpowiedziami. Nazwa - Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV Autor - Gdowski Bogusław, Pluciński Edmund Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 832042674X Kod EAN - 9788320426748 Wydanie - 3 Rok wydania - 2001 Język - polski Format - 14.0x20.0cm Ilość stron - 270 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Książka pomocnicza Przedmiot - Matematyka Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich klasa III i IV - Gdowski Bogusław, Pluciński Edmund


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep.audiowizualne.pl

Tablice interaktywne i ekrany projekcyjne oraz projektory i nagłośnienie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2009
monacor, myboard, 2x3, bold, silcom, nobo, format, el-system, sklep.audiowizualne.pl, avers
Produkty w ofercie: 501
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2