Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo REA]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Turystyka/Hotelarstwo

  24/2007 Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów: ● rozdział I zawiera zagadnienia dotyczące marketingu oraz rynku usług hotelarskich;  ● rozdział II przedstawia poszczególne... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Książka przedstawia w sposób praktyczny podstawowe wiadomości zmarketingu, a ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonaniaumożliwiają uczniom połączenie teorii z praktyką. Nr dopuszczenia MEN 24/2007 Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów: ● rozdział I zawiera zagadnienia dotyczące marketingu oraz rynku usług hotelarskich;  ● rozdział II przedstawia poszczególne instrumenty marketingowe (produkt/usługa, cena, dystrybucja, promocja, personel); ● rozdział III uczy, w jaki sposób zaprojektować i przeprowadzić proste badania marketingowe w hotelu; ● rozdział IV przedstawia zagadnienia z dziedziny zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach hotelarskich; ● rozdział V zawiera elementy planowania działalności marketingowej oraz uczy, jak sporządzić prosty plan marketingowy; ● rozdział VI ostatni wyjaśnia zastosowanie mierników oceny działalności hotelarskiej. Podręcznik został opracowany w oparciu o podstawę programową orazstandardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Spis treści Rozdział I. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 1.1. Pojęcie słowa „marketing”. 1.2. Podstawowe orientacje marketingowe 1.3. Pojęcie „rynek” i „mechanizm rynkowy” 1.4. Podmioty rynku 1.5. Elementy rynku 1.6. Segmentacja rynku 1.7. Postępowanie nabywców – typologia zachowań 1.8. Koszty utraty klientów Rozdział II. Instrumenty marketingu 2.1. Pojęcie „marketing mix” 2.2. Klasyfi kacja produktu / usługi 2.3. Produkt (usługa) i jego warstwy 2.4. Polityka kształtowania produktu (usługi) i wyrabiania marki 2.5. Znaczenie i miejsce serwisu w marketingu 2.6. Cykl życia produktu (usługi) na rynku 2.7. Strategie wprowadzania produktu (usługi) na rynek 2.8. Analiza portfelowa 2.9. Rodzaje cen 2.10. Rodzaje rabatów 2.11. Funkcje cen i strategie cenowe 2.12. Kształtowanie warunków transakcji 2.13. Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku 2.14. Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen 2.15. Istota i miejsce dystrybucji w marketingu mix 2.16. Rodzaje kanałów dystrybucji 2.17. Strategie dystrybucji 2.18. Zalety i wady pośredników handlowych 2.19. Penetracja rynku 2.20. Logistyka dystrybucji 2.21. Zastosowanie systemów logistycznych w hotelarstwie 2.22. Wpływ dystrybucji na poziom zapasów 2.23. Defi nicja i cele promocji 2.24. Elementy promocji mix 2.25. Problemy związane z projektowaniem reklam 2.26. Model AIDA 2.27. Rodzaje reklam 2.28. Reklama zewnętrzna OUTDOOR 2.29. Rodzaje kampanii reklamowych 2.30. Projekt kampanii reklamowej hotelu 2.31. Mierzenie skuteczności reklamy 2.32. Public relations jako element promocji 2.33. Metody aktywizacji sprzedaży 2.34. Piąty element – ludzie 2.35. Analiza umiejętności pracowników hotelu 2.36. Pojęcie negocjacji 2.37. Plan negocjacji 2.38. Przebieg procesu negocjacji Rozdział III. Badania marketingowe 3.1. Przedmiot i cel badań marketingowych 3.2. Marketingowy system informacji 3.3. Metody badań 3.4. Metody budowania kwestionariusza 3.5. Rodzaje skal pomiarowych 3.6. Badania marketingowe usług hotelarskich 3.7. Metody pośrednich pomiarów sondażowych 3.8. Projekt ankiety pocztowej 3.9. Projekt kwestionariusza wykładanego w pokoju hotelowym 3.10. Redakcja i zliczanie danych Rozdział VI. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 4.1. Misja i cel przedsiębiorstwa hotelarskiego 4.2. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu marketingowym 4.3. Organizacja działu marketingu 4.4. Zarządzanie różnicowaniem usług 4.5. Zarządzanie jakością usług i wydajnością 4.6. Analiza SWOT 4.7. Marketing wewnętrzny personelu 4.8. Kontrola działalności marketingowej Rozdział V. Planowanie działalności marketingowej 5.1. Rodzaje planowania 5.2. Planowanie marketingowe 5.3. Planowanie strategii produktu (usługi) 5.4. Planowanie strategii ceny 5.5. Planowanie strategii dystrybucji 5.6. Planowanie strategii promocji 5.7. Planowanie strategii w zatrudnieniu 5.8. Planowanie strategii badania marketingowego 5.9. Elementy planu marketingowego 5.10. Opracowanie planu marketingowego Rozdział VI. Mierniki oceny działalności hotelarskiej 6.1. Mierniki ilościowe 6.2. Mierniki jakościowe 6.3. Mierniki wartościowe 6.4. Zadania na wskaźnikach
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [DIFIN]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest elementom marketingu. Zostały one omówione szerzej niż przewiduje program nauczania – technik hotelarstwa nr 34 [04]/MEN/2008.02.07. Czynimy to z przekonaniem, że kompleksowe ujęcie problematyki marketingu najpełniej odpowiada współczesnym potrzebom poznawczym i praktycznym. Szczególną uwagę w tym rozdziale poświęcono czynnikowi ludzkiemu ze względu na usługowy charakter działalności hotelarskiej i ważną w niej rolę personelu. Rozdział trzeci uczy sporządzania kwestionariusza ankiety oraz prezentuje zagadnienia związane z badaniami marketingowymi. W rozdziale czwartym zawarto problematykę oceny działalności hotelu w oparciu o zastosowanie mierników ilościowych, wartościowych i jakościowych. Rozdział piąty prezentuje tematykę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [Rea]

  Kategoria: Liceum, technikumWysyłka: od ręki

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa

 • [PWE]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i rozszerzonym III wydaniu znajdzie Czytelnik około 160. Zmiany w obecnym wydaniu polegają na uwzględnieniu najnowszej wiedzy na temat nowych form produktu, globalizacji, łańcuchów hotelarskich, nowych narzędzi promocji i dystrybucji (Internet, sprzedaż bezpośrednia, telefonia komórkowa). Autor podaje też nowe dane statystyczne. Książka jest przeznaczona dla uczniów oraz studentów kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. Hotelarzom ksiażka pomoże zaś usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę praktyczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [REA]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich Podręcznik' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Podręcznik

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.:? podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja,?... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.:? podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja,? badania marketingowe, zarządzanie i planowanie,? mierniki stosowane w działalności hotelarskiej.Prezentowane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [Rea]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa

 • [Rea]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotu marketing usług hotelarskich w technikum hotelarskim. Poradnik został opracowany na podstawie podręcznika... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich Poradnik metodyczny' »

  Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotu marketing usług hotelarskich w technikum hotelarskim. Poradnik został opracowany na podstawie podręcznika Marketing usług hotelarskich, zgodnie z nowym programem nauczania.W poradniku przedstawiono plan wynikowy, wskazano materiały przydatne do realizacji poszczególnych zagadnień, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych oraz przykładowe scenariusze wybranych lekcji i przykładowe testy z rozwiązaniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Poradnik metodyczny

 • [PWE]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i rozszerzonym III wydaniu znajdzie Czytelnik około 160. Zmiany w obecnym wydaniu polegają na uwzględnieniu najnowszej wiedzy na temat nowych form produktu, globalizacji, łańcuchów hotelarskich, nowych narzędzi promocji i dystrybucji (Internet, sprzedaż bezpośrednia, telefonia komórkowa). Autor podaje też nowe dane statystyczne.Książka jest przeznaczona dla uczniów oraz studentów kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. Hotelarzom książka pomoże zaś usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę praktyczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • Marketing usług hotelarskich w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  22,50 zł
  25,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >GeografiaWysyłka: od ręki

  związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest elementom marketingu. Zostały one omówione szerzej niż przewiduje program nauczania – technik hotelarstwa nr 34 [04]/MEN/2008.02.07. Czynimy to z przekonaniem, że kompleksowe ujęcie problematyki marketingu najpełniej odpowiada współczesnym potrzebom poznawczym i praktycznym. Szczególną uwagę w tym rozdziale poświęcono czynnikowi ludzkiemu ze względu na usługowy charakter działalności hotelarskiej i ważną w niej rolę personelu. Rozdział trzeci uczy sporządzania kwestionariusza ankiety oraz prezentuje zagadnienia związane z badaniami marketingowymi. W rozdziale czwartym zawarto problematykę oceny działalności hotelu w oparciu o zastosowanie mierników ilościowych, wartościowych i jakościowych. Rozdział piąty prezentuje tematykę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [WSiP]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie: technik hotelarstwa. Kwalifikacja: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji. Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich t.1 Kwalifikacja T.11 Podręcznik' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie: technik hotelarstwa. Kwalifikacja: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich t.1 Kwalifikacja T.11 Podręcznik

 • [DIFIN]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest elementom marketingu. Zostały one omówione szerzej niż przewiduje program nauczania ? technik hotelarstwa nr 34 [04]/MEN/2008.02.07. Czynimy to z przekonaniem, że kompleksowe ujęcie problematyki marketingu najpełniej odpowiada współczesnym potrzebom poznawczym i praktycznym. Szczególną uwagę w tym rozdziale poświęcono czynnikowi ludzkiemu ze względu na usługowy charakter działalności hotelarskiej i ważną w niej rolę personelu. Rozdział trzeci uczy sporządzania kwestionariusza ankiety oraz prezentuje zagadnienia związane z badaniami marketingowymi. W rozdziale czwartym zawarto problematykę oceny działalności hotelu w oparciu o zastosowanie mierników ilościowych, wartościowych i jakościowych. Rozdział piąty prezentuje tematykę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • Marketing usług hotelarskich Tom 1 Podręcznik w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,29 zł
  38,10 zł

  []

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >GeografiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie: technik hotelarstwa.Kwalifikacja: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich Tom 1 Podręcznik' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie: technik hotelarstwa.Kwalifikacja: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Tom 1 Podręcznik

 • [WSiP]

  Kategoria: Książki / Podręczniki. Ćwiczenia i zadania

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Tom 1 Podręcznik. Kwalifikacja T.11

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja... Pełen opis produktu 'Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich cz.6 - Sawicka Beata , Górska-Warsewicz Hanna' »

  Opis - Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 17.02.2012 r. poz. 184) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w kwietniu 2015 roku. Nazwa - Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich cz.6 Autor - Sawicka Beata, Górska-Warsewicz Hanna Oprawa - Miękka Wydawca - Format-AB Numer dopuszczenia - 60/2015 Kod ISBN - 9788389184634 Kod EAN - 9788389184634 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 272 Szkoła - Zasadnicza szkoła zawodowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-11-17
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich cz.6 - Sawicka Beata , Górska-Warsewicz Hanna

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  marketingu, koncentrując się szczególnie na rynku usług hotelarskich. Przeprowadza dokładną analizę strategii sprzedaży realizowanych w konkretnych hotelach. Zawiera załącznik,... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.11 Hotelarstwo tom 1 podręcznik - Adam Stefański' »

  Opis - Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). Omawia podstawowe pojęcia z zakresu marketingu, koncentrując się szczególnie na rynku usług hotelarskich. Przeprowadza dokładną analizę strategii sprzedaży realizowanych w konkretnych hotelach.Zawiera załącznik, w którym przedstawiony jest szczegółowy plan sprzedażowy. Nazwa - Marketing usług hotelarskich Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.11 Hotelarstwo tom 1 podręcznik Autor - Adam Stefański Oprawa - Miękka Wydawca - WSiP Kod ISBN - 9788302146954 Kod EAN - 9788302146954 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 200 Szkoła - Zasadnicza szkoła zawodowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-05-21
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.11 Hotelarstwo tom 1 podręcznik - Adam Stefański

 • [Difin]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Szkoła Zasadnicza / Zasadnicza szkoła zawodowa 1 / Przedmioty zawodowe

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Marketing. Badania marketingowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich t.1 Kwalifikacja T.11 Podręcznik

 • [Format-AB]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Gospodarka/Handel. Usługi
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hotelarstwo Część 6 Marketing usług hotelarskich

 • [FORMAT AB]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, na poziomie technikum i szkoły policealnej. Spis treści: Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług ... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, na poziomie technikum i szkoły policealnej. Spis treści: Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich Instrumenty marketingu Badania marketingowe Zarzadzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Mierniki oceny działalności hotelarskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich


Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6587
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, mega creative, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, harmonia, wilga
Produkty w ofercie: 104682
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1