Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Format-AB]

  Kategoria: Technik hotelarstwaWysyłka: od ręki

  Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana... Pełen opis produktu 'Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hot. FORMAT-AB' »

  Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 17.02.2012 r. poz. 184) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w kwietniu 2015 roku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hot. FORMAT-AB

 • [Format-AB]

  Kategoria: Podręczniki /Do nauki zawodu/Branża turystyczno-hotelarska/Technik hotelarstwa

  Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana... Pełen opis produktu 'Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hot. FORMAT-AB' »

  Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 17.02.2012 r. poz. 184) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w kwietniu 2015 roku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hot. FORMAT-AB

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: Liceum, technikumWysyłka: od ręki

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.: •podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja, •badania... Pełen opis produktu 'Marketing usług. Technik hotelarstwa' »

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.: •podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja, •badania marketingowe, zarządzanie i planowanie, •mierniki stosowane w działalności hotelarskiej. Prezentowane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług. Technik hotelarstwa

 • [Wydawnictwo REA]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Turystyka/Hotelarstwo

  24/2007 Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów: ● rozdział I zawiera zagadnienia dotyczące marketingu oraz rynku usług hotelarskich;  ● rozdział II przedstawia poszczególne ins... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Książka przedstawia w sposób praktyczny podstawowe wiadomości zmarketingu, a ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonaniaumożliwiają uczniom połączenie teorii z praktyką. Nr dopuszczenia MEN 24/2007 Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów: ● rozdział I zawiera zagadnienia dotyczące marketingu oraz rynku usług hotelarskich;  ● rozdział II przedstawia poszczególne instrumenty marketingowe (produkt/usługa, cena, dystrybucja, promocja, personel); ● rozdział III uczy, w jaki sposób zaprojektować i przeprowadzić proste badania marketingowe w hotelu; ● rozdział IV przedstawia zagadnienia z dziedziny zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach hotelarskich; ● rozdział V zawiera elementy planowania działalności marketingowej oraz uczy, jak sporządzić prosty plan marketingowy; ● rozdział VI ostatni wyjaśnia zastosowanie mierników oceny działalności hotelarskiej. Podręcznik został opracowany w oparciu o podstawę programową orazstandardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Spis treści Rozdział I. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 1.1. Pojęcie słowa „marketing”. 1.2. Podstawowe orientacje marketingowe 1.3. Pojęcie „rynek” i „mechanizm rynkowy” 1.4. Podmioty rynku 1.5. Elementy rynku 1.6. Segmentacja rynku 1.7. Postępowanie nabywców – typologia zachowań 1.8. Koszty utraty klientów Rozdział II. Instrumenty marketingu 2.1. Pojęcie „marketing mix” 2.2. Klasyfi kacja produktu / usługi 2.3. Produkt (usługa) i jego warstwy 2.4. Polityka kształtowania produktu (usługi) i wyrabiania marki 2.5. Znaczenie i miejsce serwisu w marketingu 2.6. Cykl życia produktu (usługi) na rynku 2.7. Strategie wprowadzania produktu (usługi) na rynek 2.8. Analiza portfelowa 2.9. Rodzaje cen 2.10. Rodzaje rabatów 2.11. Funkcje cen i strategie cenowe 2.12. Kształtowanie warunków transakcji 2.13. Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku 2.14. Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen 2.15. Istota i miejsce dystrybucji w marketingu mix 2.16. Rodzaje kanałów dystrybucji 2.17. Strategie dystrybucji 2.18. Zalety i wady pośredników handlowych 2.19. Penetracja rynku 2.20. Logistyka dystrybucji 2.21. Zastosowanie systemów logistycznych w hotelarstwie 2.22. Wpływ dystrybucji na poziom zapasów 2.23. Defi nicja i cele promocji 2.24. Elementy promocji mix 2.25. Problemy związane z projektowaniem reklam 2.26. Model AIDA 2.27. Rodzaje reklam 2.28. Reklama zewnętrzna OUTDOOR 2.29. Rodzaje kampanii reklamowych 2.30. Projekt kampanii reklamowej hotelu 2.31. Mierzenie skuteczności reklamy 2.32. Public relations jako element promocji 2.33. Metody aktywizacji sprzedaży 2.34. Piąty element – ludzie 2.35. Analiza umiejętności pracowników hotelu 2.36. Pojęcie negocjacji 2.37. Plan negocjacji 2.38. Przebieg procesu negocjacji Rozdział III. Badania marketingowe 3.1. Przedmiot i cel badań marketingowych 3.2. Marketingowy system informacji 3.3. Metody badań 3.4. Metody budowania kwestionariusza 3.5. Rodzaje skal pomiarowych 3.6. Badania marketingowe usług hotelarskich 3.7. Metody pośrednich pomiarów sondażowych 3.8. Projekt ankiety pocztowej 3.9. Projekt kwestionariusza wykładanego w pokoju hotelowym 3.10. Redakcja i zliczanie danych Rozdział VI. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 4.1. Misja i cel przedsiębiorstwa hotelarskiego 4.2. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu marketingowym 4.3. Organizacja działu marketingu 4.4. Zarządzanie różnicowaniem usług 4.5. Zarządzanie jakością usług i wydajnością 4.6. Analiza SWOT 4.7. Marketing wewnętrzny personelu 4.8. Kontrola działalności marketingowej Rozdział V. Planowanie działalności marketingowej 5.1. Rodzaje planowania 5.2. Planowanie marketingowe 5.3. Planowanie strategii produktu (usługi) 5.4. Planowanie strategii ceny 5.5. Planowanie strategii dystrybucji 5.6. Planowanie strategii promocji 5.7. Planowanie strategii w zatrudnieniu 5.8. Planowanie strategii badania marketingowego 5.9. Elementy planu marketingowego 5.10. Opracowanie planu marketingowego Rozdział VI. Mierniki oceny działalności hotelarskiej 6.1. Mierniki ilościowe 6.2. Mierniki jakościowe 6.3. Mierniki wartościowe 6.4. Zadania na wskaźnikach
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Marketing. Badania marketingoweWysyłka: od ręki

  , tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której ... Pełen opis produktu 'Marketing usług zdrowotnych' »

  Coraz szersza grupa lekarzy praktykujących prywatnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach konkurencji same umiejętności medyczne - nawet najlepsze - mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Książka ta nie wchodzi w obszar medycznego sacrum, zajmuje się problematyką funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w obszarze profanum, tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której pracują w oczach aktualnych i potencjalnych nabywców. Nie stanowi jednak zbioru gotowych rozwiązań - na pewno gwarantujących rynkowy sukces placówki, a jest to raczej ,,marketingowy kierunkowskaz" możliwych do podjęcia działań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług zdrowotnych

 • [PWE]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I ... Pełen opis produktu 'Usługi marketing i zarządzanie' »

  Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I marketing usług, część II - zarządzanie organizacją usługową oraz część III problemy współczesnego marketingu usług. W poszczególnych rozdziałach Autorka omawia uwarunkowania marketingu usług, różnice w marketingu organizacji nastawionych (na przykładzie bankowości detalicznej, firm turystycznych i hotelarstwa) i nienastawionych na zysk (muzeów i organizacji charytatywnych), problematykę zarządzania organizacją usługową, a zwłaszcza zarządzania zmianą, metody zarządzania ludźmi, marketing wewnętrzny organizacji usługowej i kompetencje jej pracowników, a także przedstawia współczesne problemy marketingu usług i co niesie w tym zakresie przyszłość.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Usługi marketing i zarządzanie

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług me... Pełen opis produktu 'Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych' »

  Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług medycznych, koncepcję marketingowego zarządzania gabinetem, a także elementy konieczne do jego efektywnego wdrożenia, takie jak: wiedza na temat potrzeb i zachowań pacjentów, umiejętność tworzenia oraz zarządzania wizerunkiem i marką placówki, kształtowania cen, komunikowania się z podmiotami otoczenia czy prowadzenia negocjacji. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób prowadzących lub pragnących założyć własny gabinet medyczny, które kierują się zasadą tworzenia partnerskich relacji między gabinetami a pacjentami, a także do wszystkich zajmujących się teorią zarządzania w służbie zdrowia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Marketing. Badania marketingoweWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług me... Pełen opis produktu 'Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych' »

  Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług medycznych, koncepcję marketingowego zarządzania gabinetem, a także elementy konieczne do jego efektywnego wdrożenia, takie jak: wiedza na temat potrzeb i zachowań pacjentów, umiejętność tworzenia oraz zarządzania wizerunkiem i marką placówki, kształtowania cen, komunikowania się z podmiotami otoczenia czy prowadzenia negocjacji.Książka adresowana jest przede wszystkim do osób prowadzących lub pragnących założyć własny gabinet medyczny, które kierują się zasadą tworzenia partnerskich relacji między gabinetami a pacjentami, a także do wszystkich zajmujących się teorią zarządzania w służbie zdrowia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych

 • [Rea]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  Poradnik metodyczny dla nauczyciela jest ściśle skorelowany z podręcznikiem i stanowi pomoc w organizowaniu procesu kształcenia.Zamieszczone w poradniku propozycje mogą stanowić podpowiedź dla nauczyciela... Pełen opis produktu 'Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny' »

  Poradnik metodyczny dla nauczyciela jest ściśle skorelowany z podręcznikiem i stanowi pomoc w organizowaniu procesu kształcenia.Zamieszczone w poradniku propozycje mogą stanowić podpowiedź dla nauczyciela do zaplanowania i zorganizowania własnego procesu kształcenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  gospodarczych zajmujących się organizacją i marketingiem usług turystycznych. Książka zawiera kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług... Pełen opis produktu 'Marketing usług turystycznych' »

  Podręcznik akademicki skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku Turystyka i rekreacja, na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyczną oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych zajmujących się organizacją i marketingiem usług turystycznych. Książka zawiera kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług turystycznych, a w tym: ? podstawy teoretyczne i terminologię, ? funkcjonowanie marketingu usług turystycznych z uwzględnieniem zachowań konsumenckich, ? działalność marketingową na docelowym rynku, ? badania marketingowe w turystyce, ? analizę wybranych strategii marketingowych w turystyce. Do głównych zalet podręcznika należą: ? dostosowanie do programów nauczania, ? logiczna struktura i jasność wykładu, ? liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, ? słowniczek podstawowych terminów, ? bogata bibliografia, ? indeks rzeczowy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług turystycznych

 • [DIFIN]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich. Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest elementom marketingu. Zostały one omówione szerzej niż przewiduje program nauczania – technik hotelarstwa nr 34 [04]/MEN/2008.02.07. Czynimy to z przekonaniem, że kompleksowe ujęcie problematyki marketingu najpełniej odpowiada współczesnym potrzebom poznawczym i praktycznym. Szczególną uwagę w tym rozdziale poświęcono czynnikowi ludzkiemu ze względu na usługowy charakter działalności hotelarskiej i ważną w niej rolę personelu. Rozdział trzeci uczy sporządzania kwestionariusza ankiety oraz prezentuje zagadnienia związane z badaniami marketingowymi. W rozdziale czwartym zawarto problematykę oceny działalności hotelu w oparciu o zastosowanie mierników ilościowych, wartościowych i jakościowych. Rozdział piąty prezentuje tematykę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • Marketing usług zdrowotnych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  45,00 zł
  50,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  , tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której ... Pełen opis produktu 'Marketing usług zdrowotnych' »

  Coraz szersza grupa lekarzy praktykujących prywatnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach konkurencji same umiejętności medyczne - nawet najlepsze - mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Książka ta nie wchodzi w obszar medycznego sacrum, zajmuje się problematyką funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w obszarze profanum, tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której pracują w oczach aktualnych i potencjalnych nabywców. Nie stanowi jednak zbioru gotowych rozwiązań - na pewno gwarantujących rynkowy sukces placówki, a jest to raczej "marketingowy kierunkowskaz" możliwych do podjęcia działań.Biorąc pod uwagę polskie realia, głównym adresatem tej książki są lekarze prywatnie praktykujący, dostrzegający zależność między satysfakcją pacjenta a wynikiem ekonomicznym prowadzonej przez siebie placówki. Jednak lekarze pracujący w państwowej służbie zdrowia, studenci ostatnich lat studiów medycznych, czy personel pomocniczy powinni również w niej znaleźć narzędzia do budowania pozytywnych relacji z pacjentami, a tym samym budowania lepszego wizerunku w oczach pacjentów....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług zdrowotnych

 • [Rea]

  Kategoria: Liceum, technikumWysyłka: od ręki

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa

 • [PWE]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i rozszerzonym III wydaniu znajdzie Czytelnik około 160. Zmiany w obecnym wydaniu polegają na uwzględnieniu najnowszej wiedzy na temat nowych form produktu, globalizacji, łańcuchów hotelarskich, nowych narzędzi promocji i dystrybucji (Internet, sprzedaż bezpośrednia, telefonia komórkowa). Autor podaje też nowe dane statystyczne. Książka jest przeznaczona dla uczniów oraz studentów kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. Hotelarzom ksiażka pomoże zaś usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę praktyczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [Rea]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  oraz managerowie zainteresowani tematyką marketingu, w szczególności marketingu w turystyce. Pełen opis produktu 'Marketing usług turystycznych. Podręcznik do zawodu technik obsługi turystycznej.' »

  Podręcznik adresowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie - technik obsługi turystycznej.Z podręcznika mogą również korzystać uczniowie szkół hotelarskich, gastronomicznych i studenci oraz managerowie zainteresowani tematyką marketingu, w szczególności marketingu w turystyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług turystycznych. Podręcznik do zawodu technik obsługi turystycznej.

 • [REA]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich Podręcznik' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich Podręcznik

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Ró?ne

  medycznymi oraz pracowników tych placówek, a także podmiotów współpracujących z placówkami medycznymi (dostawców sprzętu, leków, usług). Będzie pomocna studentom zainteresowanym zarządzaniem... Pełen opis produktu 'Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Wydanie 2' »

  Publikacja przedstawia problematykę skutecznego zarządzania marketingowego różnorodnymi placówkami medycznymi. W książce podano liczne przykłady ilustrujące zasady tworzenia i wdrażania planu marketingowego, sposoby analizy otoczenia, zasady budowania skutecznej strategii rozwoju, budowania marki placówki medycznej oraz profesjonalnej obsługi pacjentów. Opracowanie może być pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów, np. związanych z lokalizacją placówki oraz potrzebami obsługiwanego segmentu pacjentów. Ponadto w publikacji zawarto rozważania na temat uwarunkowań zachowań pacjentów (m.in. zagadnienia z zakresu neuronauki), a także tworzenia oraz wdrażania wartości dla pacjenta. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli podmiotów medycznych, osób zarządzających placówkami medycznymi oraz pracowników tych placówek, a także podmiotów współpracujących z placówkami medycznymi (dostawców sprzętu, leków, usług). Będzie pomocna studentom zainteresowanym zarządzaniem placówkami medycznymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Wydanie 2

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Marketing. Badania marketingoweWysyłka: od ręki

  Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyfi... Pełen opis produktu 'Jakość i marketing usług medycznych' »

  Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia.W publikacji zaprezentowano: sposoby definiowania jakości i metody jej pomiaru zastosowanie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej specyfikę relacji lekarz-pacjent wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy Adresaci:Książka skierowana jest do menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, studentów kierunków medycznych, zarządzania i zdrowia publicznego, a jej lektura pozwoli zobaczyć, jakie działania i procesy mogą sprawić, że placówka opieki zdrowotnej będzie odbierana przez pacjentów jako oferująca świadczenia medyczne najwyższej jakości, przyjazna i dbająca o chorego oraz holistycznie zainteresowana pacjentem. Zdobyta wiedza niech będzie zachętą do spojrzenia na swoją organizację oczyma pacjentów i pomoże zaplanować właściwą strategię działania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Jakość i marketing usług medycznych

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.:? podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja,? badania... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich' »

  W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.:? podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja,? badania marketingowe, zarządzanie i planowanie,? mierniki stosowane w działalności hotelarskiej.Prezentowane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich

 • [Rea]

  Kategoria: Turystyka. HotelarstwoWysyłka: od ręki

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom... Pełen opis produktu 'Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa' »

  Książka kierowana jest do osób związanych lub zainteresowanych skutecznym marketingiem usług hotelarskich w aspekcie praktycznym ? czyli wszystkim hotelarzom, jak również uczniom/studentom szkół i uczelni hotelarskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing usług hotelarskich - podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, wilga, harmonia
Produkty w ofercie: 92884
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, skrzat, harmonia, edycja Świętego pawła, trefl, impuls, wilga
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, mega creative, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, harmonia, wilga
Produkty w ofercie: 104682
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1