Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [CeDeWu]

  Kategoria: Ró?ne

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana.' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z: prawidłową realizacją procesów zaopatrzenia kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie rolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznych przepływem informacji efektywnością transportu szynowego zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego. Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, nauczycieli akademickich, jak i praktyków zainteresowanych metodami zarządzania procesami logistycznymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana.

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z:prawidłową realizacją procesów zaopatrzeniakosztami logistycznymi w przedsiębiorstwierolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznychprzepływem informacjiefektywnością transportu szynowegozrównoważonym rozwojem transportu miejskiego.Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, nauczycieli akademickich, jak i praktyków zainteresowanych metodami zarządzania procesami logistycznymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • Logistyka stosowana w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  43,20 zł
  48,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z:prawidłową realizacją procesów zaopatrzeniakosztami logistycznymi w przedsiębiorstwierolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznychprzepływem informacjiefektywnością transportu szynowegozrównoważonym rozwojem transportu miejskiego.Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, nauczycieli akademickich, jak i praktyków zainteresowanych metodami zarządzania procesami logistycznymi....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Zarządzanie logistykąWysyłka: od ręki

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim.W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z:prawidłową realizacją procesów zaopatrzeniakosztami logistycznymi w przedsiębiorstwierolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznychprzepływem informacjiefektywnością transportu szynowegozrównoważonym rozwojem transportu miejskiego.Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, nauczycieli akademickich, jak i praktyków zainteresowanych metodami zarządzania procesami logistycznymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • [CeDeWu]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane... Pełen opis produktu 'Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz' »

  Zarządzanie i logistyka to dwa obszary, które występują oraz przenikają się zarówno w gospodarce i wspierającej ją ekonomii, jak również w bezpieczeństwie, a także obronności. Publikacja „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane w tytule metody, wykorzystywane w modelowaniu i ocenie zjawisk gospodarczych, związanych z nimi procesów oraz wspierających je systemów, można wykorzystać w sferze bezpieczeństwa i obronności. Zastosowanie tego typu rozwiązań w zagadnieniach ekonomiki obronności, czy też ekonomiki wojskowej jest jak najbardziej zasadne. Wspiera procesy decyzyjne oraz umożliwia dokonanie oceny systemów lub obiektów, według określonych kryteriów, wykorzystywanych we wspomnianych sferach, które warunkują skuteczną realizację operacji lub działań militarnych, kryzysowych czy humanitarnych. Niniejsze opracowanie przedstawia metody stosowane do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych prowadzonych na kierunku morsko-lądowym. Ze względu na członkostwo Polski w strukturach euroatlantyckich, tego typu interoperacyjność ma znaczenie kluczowe, gdyż decyduje o możliwości współdziałania potencjalnych i rzeczywistych uczestników danego przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia logistycznego. Bazy sił morskich, porty morskie oraz okręty zabezpieczenia logistycznego różnych klas, stanowią podstawowe elementy łańcucha dostaw na kierunku morsko-lądowym w takich operacjach, dlatego też niniejsza publikacja przedstawia możliwości ich oceny pod kątem wykorzystania we wzajemnym zabezpieczeniu logistycznym. Prezentowane rozwiązania dotyczą możliwości wybranych baz morskich, polskich portów morskich oraz jednostek pływających zabezpieczenia logistycznego różnych bander, odpowiedzialnych za uzupełnianie zapasów na morzu (ładunki stałe i płynne). Jest to nowatorskie podejście, jeżeli chodzi o piśmiennictwo krajowe, pokazujące interdyscyplinarny charakter metod stosowanych w zarządzaniu oraz logistyce do wspomagania procesów decyzyjnych.Opracowanie jest adresowane do personelu zajmującego stanowiska zarówno w siłach zbrojnych (w tym w marynarce wojennej), jak i w administracji rządowej oraz morskiej, a także polityków, których zakres obowiązków oraz zainteresowania obejmują obszary planowania strategicznego i operacyjnego, jak też planowania cywilnego. Może ono być przydatne dla kadry kierowniczej portów morskich, operatorów transportu morskiego, a także studentów na kierunkach związanych z gospodarką morską i logistyką, bezpieczeństwem i obronnością.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MARKETING

  on dwa interesujące (z punktu widzenia zarządzania logistycznego) zagadnienia, mianowicie: -    metody i techniki ilościowe w zarządzaniu, -    obszar problemów logistyki stosowanej.... Pełen opis produktu 'Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia' »

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów uczelni technicznych, kierunku kształcenia - logistyka, a także specjalności zarządzania logistycznego w ramach kierunków kształcenia: zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jako pomoc w przyswajaniu materiału nauczania z przedmiotów z obszaru logistyki. Może być również wykorzystany przez słuchaczy studiów podyplomowych zakresu zarządzania logistycznego. Opracowano go także z myślą o praktykach, chcących pogłębić wiadomości z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw, sieci logistycznych. Tytuł podręcznika wymaga komentarza - zawiera on dwa interesujące (z punktu widzenia zarządzania logistycznego) zagadnienia, mianowicie: -    metody i techniki ilościowe w zarządzaniu, -    obszar problemów logistyki stosowanej. SPIS TREŚCI Słowo wstępne     1.. WPROWADZENIE - PROBLEMY OGÓLNOMETODOLOGICZNE     1.1.    Sterowanie     1.2.    Prognozowanie     1.3.    Modelowanie     1.4.    Mapowanie procesów     1.5.    Symulacja     1.6.    Optymalizacja     2.    WYBRANE METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH     2.1.    Zasady mapowania procesów     2.2.    Modele referencyjne ARIS i SCOR     2.3.    Informatyczne systemy wykorzystywane w zarządzaniu logistycznym (ERP, CRM, CSM)     2.4.    Systemy informatyczne w logistyce     3.    WYBRANE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI TRANSPORTOWYMI I STEROWANIA ZAPASAMI     3.1.    Procesy transportowe - ujęcie logistyczne     3.2.    Zadania transportowe     3.3.    Problem komiwojażera     3.4.    Zapasy w systemie logistycznym     3.5.    Sterowanie zapasami     3.6.    Zapasy wyrobów gotowych     4.    METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W KONFIGURACJI SIECI DYSTRYBUCJI     4.1.    Logistyczne procesy dystrybucji     4.1.1.    Kanały dystrybucji     4.1.2.    Etapy projektowania kanałów dystrybucji     4.1.3.    Analiza rynku zbytu     4.2.    Logistyczna obsługa klienta   4.2.1.    Elementy logistycznej obsługi klienta     4.2.2.    Zagadnienie kolejek w kanałach dystrybucji jako element logistycznej obsługi klienta     4.2.3.    Zapasy wyrobów dystrybucji a realizacja zamówień     4.3.    Modelowanie procesów realizacji zamówienia     4.3.1.    Cykl realizacji zamówienia     4.3.2.    Główne czynności cyklu realizacji zamówienia     4.3.3.    Wartość dodana     4.3.4.    Koncepcja czasu cyklu realizacj i zamówienia     4.3.5.    Nowoczesne metody i techniki analizy cyklu realizacji zamówienia - metody zorientowane na kompresje czasu     4.4. Problemy konfiguracji sieci dostaw     4.4.1.    Przepustowości węzłów dystrybucji     4.4.2.    Lokalizacja węzłowych punktów sieci     5. ANALIZA PRZYPADKÓW     5.1.    Praktyczne aspekty sterowania zapasami w przedsiębiorstwie     5.1.1. Metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym     5.2.    Symulacja poziomu zapasów     5.3.    Analiza doboru operatora logistycznego     5.4.    Szacowanie kosztów logistycznych     5.5.    Organizacja procesów transportowych     5.5.1. Organizacja tras przewozowych w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej     5.6.    Racjonalizacja procesów transportowych w branży piwowarskiej     5.7.    Konfiguracja sieci logistycznej     5.7.1. Konfiguracja sieci farmaceutyków     5.8.    Zastosowanie metody siatki przy wyznaczaniu lokalizacji nowego magazynu 5.8.1. Istota metody     5.9.    Wybudowanie magazynu centralnego dla sieci salonów meblowych     BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  , efektywnością transportu szynowego, zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego. Nazwa - Logistyka stosowana Autor - Dominik Zimon (red.) Oprawa - Miękka ... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana - Dominik Zimon (red.)' »

  Opis - Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poścwięcona jest wybranym zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomoe menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach związnych z: prawidłową realizacją procesów zaopatrzenia, kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie, rolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznych, przepływem informacji, efektywnością transportu szynowego, zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego. Nazwa - Logistyka stosowana Autor - Dominik Zimon (red.) Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375568097 Kod EAN - 9788375568097 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 158 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana - Dominik Zimon (red.)

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Podręczniki akademickie

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poścwięcona jest wybranym zagadnieniom, ktĂłre powinien rozpatrywać logistyk na poziomoe menadĹźerskim. W książce szczegĂłlnie skupiono... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poścwięcona jest wybranym zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomoe menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach związnych z: prawidłową realizacją procesów zaopatrzenia, kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie, rolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznych, przepływem informacji, efektywnością transportu szynowego, zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana.

 • [CeDeWu]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes/Zarządzanie logistyką
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka stosowana' »

  Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z: prawidłową realizacją procesów zaopatrzenia kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie rolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznych przepływem informacji efektywnością transportu szynowego zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego. Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, nauczycieli akademickich, jak i praktyków zainteresowanych metodami zarządzania procesami logistycznymi. ISBN: 9788375568097 Kod paskowy: 9788375568097 Redakcja: Zimon Dominik Wydanie: 1 Rok wydania: 2015 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 158 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 9 Waga: 0.265 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka stosowana

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia i Biznes>Organizacja i zarządzanie>Zarządzanie logistykąWysyłka: do 3 dni

  Książka Ma Charakter Wielowymiarowy I Interdyscyplinarny, Poświęcona Jest Wybranyn Zagadnieniom, Które Powinien Rozpatrywać Logistyk Na Poziomie Menadżerskim. W Książce Szczególnie Skupiono Się Na Obszarach... Pełen opis produktu 'Logistyka Stosowana' »

  Książka Ma Charakter Wielowymiarowy I Interdyscyplinarny, Poświęcona Jest Wybranyn Zagadnieniom, Które Powinien Rozpatrywać Logistyk Na Poziomie Menadżerskim.W Książce Szczególnie Skupiono Się Na Obszarach Związanych Z:Prawidłową Realizacją Procesów ZaopatrzeniaKosztami Logistycznymi W PrzedsiębiorstwieRolą Jakości W Doskonaleniu Procesów LogistycznychPrzepływem InformacjiEfektywnością Transportu SzynowegoZrównoważonym Rozwojem Transportu Miejskiego.Publikacja Jest Adresowana Zarówno Do Studentów, Nauczycieli Akademickich, Jak I Praktyków Zainteresowanych Metodami Zarządzania Procesami Logistycznymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka Stosowana


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1576
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, helion, znak, wilga, harmonia, lektorklett
Produkty w ofercie: 126316
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 126316
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2