Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Supermemo World]

  Kategoria: Włochy / Kursy językowe

  Nauka włoskiego już bez problemu! Teraz otrzymujesz zestaw kursów multimedialnych od poziomu podstawowego do zaawansowanego wraz z wersją kursów na smartfony i tablety z systemem... Pełen opis produktu 'Włoski. Non c'è problema!+ (A1-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Komplet (3 x podręcznik + 3 x kurs multimedialny + 3 x audio + kurs na Android)' »

  Nauka włoskiego już bez problemu! Teraz otrzymujesz zestaw kursów multimedialnych od poziomu podstawowego do zaawansowanego wraz z wersją kursów na smartfony i tablety z systemem Android. Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6 000 ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych uszeregowanych w 36 lekcjach. Dzięki nauce z tym kursem: - rozwijasz rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu - wyrabiasz poprawną wymowę - zapamiętujesz przydatne słownictwo Zakres materiału wszystkich kursów jest przygotowany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości A1-A2, B1, B2-C1. Oznacza to, że po opanowaniu kompletu kursów można swobodnie porozumieć się po włosku i w stopniu zaawansowanym opanować reguły gramatyczne języka obcego. POZIOM PODSTAWOWY (A1-A2) >> Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie A1-A2. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się z 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Wprowadzenie zawiera alfabet oraz zasady wymowy. Aby jeszcze skuteczniej uczyć prawidłowej wymowy i akcentowania w języku włoskim, w podręczniku wszystkie samogłoski, których poprawne akcentowanie może sprawiać kłopot, zostały podkreślone, co ma duże znaczenie w treningu wymowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy akurat dostępu do nagrań. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. PROGRAM NAUKI - zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, - odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, - tworzenie liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego rzeczowników, - tworzenie pytań, - rodzajniki, - przyimki proste i ściągnięte, - czasowniki modalne, - liczebniki główne, - konstrukcja stare + gerundio, - tryb warunkowy i rozkazujący, - partykuła ne i ci, wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - zwroty grzecznościowe, - przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych, - opisywanie pochodzenia i miejsca zamieszkania, - opisywanie samopoczucia, - opisywanie swojego zawodu, - określanie godziny, - opowiadanie o rozkładzie dnia i codziennych czynnościach, - spotkania ze znajomymi, w domu, w kinie, - wakacje i sport, - informowanie o pogodzie, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - opisywanie wyglądu, części ciała i dolegliwości, - formułowanie prośby i zaproszenia, - sposoby wyrażania radości, składania, przyjmowania i odrzucania propozycji, - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień - czytanki i dialogi prezentowane zarówno po włosku, jak i po polsku. - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 70 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu w systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych POZIOM ŚREDNI (B1) >> Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie średnio zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się z 12 obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Kurs multimedialny i podręcznik adresowane są do osób, które znają podstawy i chcą kontynuować naukę języka włoskiego. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować opinie w języku włoskim. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Dzięki metodzie SuperMemo, kurs pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy. PROGRAM NAUKI - dialogi i teksty, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remoto, - tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie, - tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato, - tryb warunkowy condizionale composto, - strona bierna, - mowa zależna, - zdania warunkowe, - forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una, - bezokoliczniki infinito presente i infinito passato, - stopniowanie przymiotników, - tworzenie i stopniowanie przysłówków, - rodzajnik cząstkowy, - zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui, - liczebniki porządkowe, - zwroty fare bene a + bezokolicznik, stare per + bezokolicznik, stare sul punto di + bezokolicznik, - czasownik mi serve, farcela, - konstrukcja vedere/sentire qualcuno + bezokolicznik, - neanche, nemmeno, neppure. Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - przepisy kulinarne, - posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi, - zakupy, - załatwianie różnych spraw (bank, poczta), - podróżowanie, - plany wakacyjne, - poruszanie się różnymi środkami transportu, - sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne, - pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy, - wiadomości prasowe, - związki międzyludzkie, - wygląd zewnętrzny, - opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości, - biografie, - pisanie e-maili i SMSów. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający blisko 2 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 100 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych. POZIOM ZAAWANSOWANY (B2 - C1) >> Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI PROGRAM NAUKI - dialogi i teksty, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - tryby condizionale i congiuntivo w różnych użyciach - konstrukcja fare + infinito i lasciare + infinito - okresy warunkowe w mowie zależnej - zdania podrzędne z participio passato i gerundio passato - zdania podrzędne czasowe wprowadzone spójnikiem finché - zdania bezokolicznikowe z infinito passato - zdania porównawcze wprowadzone spójnikiem come se Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - turystyka, podróże, hotele - uroczystości rodzinne, ślub i wesele - wychowywanie dzieci - sport, piłka nożna - tolerancja i jej nadużycia, model rodziny, małżeństwo - zdrowie, rehabilitacja - rynek pracy, życiorys, umowa o pracę - prawo, walka z przestępczością - ochrona środowiska - świat mediów - żywność, odżywianie się - polityka krajowa i międzynarodowa - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - vWindows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Włoski. Non c'è problema!+ (A1-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Komplet (3 x podręcznik + 3 x kurs multimedialny + 3 x audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Francja / Kursy językowe

  kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany do osób,... Pełen opis produktu 'Francuski. Pas de problème!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język francuski na poziomie A1-A2. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany do osób, które dopiero rozpoczynają naukę francuskiego oraz tych, które chciałyby sobie odświeżyć zapomniane podstawy. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości A1-A2. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie porozumieć się po francusku w podstawowych sytuacjach życiowych. Przygotowanie do egzaminu A2 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. PROGRAM NAUKI - dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-francuski i francusko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Kurs składa się z 16 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi: - rodzajniki określone i nieokreślone, - czasowniki: tre, avoir, nieregularne oraz pierwsza grupa czasowników, - dopełnienie bliższe i dalsze, - liczebniki główne i porządkowe, - tryb rozkazujący; wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych, - zwierzęta domowe, - mieszkanie, - spotkania ze znajomymi, w domu, w kinie, - oglądanie telewizji, - wakacje, - jazda samochodem; - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki; - czytanki i dialogi prezentowane zarówno po francusku, jak i po polsku. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki francuskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów francuskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 80 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Francuski. Pas de problème!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Francja / Kursy językowe

  SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Adresowane są do... Pełen opis produktu 'Francuski. Pas de problème!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język francuski na poziomie średnio zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Adresowane są do osób, które znają podstawy i zamierzają kontynuować naukę języka francuskiego. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować i wyjaśniać swoje opinie w języku francuskim. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. ZAKRES PROGRAMU - dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-francuski i francusko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Kurs składa się z 15 obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi: - czasy przeszłe imparfait, passé composé, - czasy przyszłe, - zaimki wskazujące, - tryb warunkowy, - rekcja wybranych czasowników, - imiesłowy, - tryb subjonctif; Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - podróż służbowa, - spędzanie wolnego czasu, - moda, - sport, - wyrażanie opinii, - zakupy, - dowcipy; - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki; - czytanki i dialogi prezentowane zarówno po francusku, jak i po polsku. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki francuskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów francuskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 80 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Francuski. Pas de problème!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Francja / Kursy językowe

  . Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany... Pełen opis produktu 'Francuski. Pas de problème!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język francuski na poziomie zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany jest do średnio zaawansowanych użytkowników języka francuskiego, dla których celem jest doskonalenie jego znajomości. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B2-C1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można bez wysiłku zrozumieć teksty i wypowiedzi oraz płynnie i spontanicznie wypowiadać się na dowolne tematy. Przygotowanie do egzaminu C1 wymaga nauki na 3-semestralnym zaawansowanym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. PROGRAM NAUKI - dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-francuski i francusko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - zgodność czasów, - tryb subjonctif, subjonctif passé, - mowa niezależna i zależna, - imiesłów w funkcji czasownikowej i przymiotnikowej, - liczba mnoga rzeczowników złożonych, - zdania warunkowe III typu, - data, określanie dni tygodnia, nazwy miesięcy, - łączniki logiczne, - apozycja, - nominalizacja czasowników, - "fałszywi przyjaciele tłumacza", - pisanie listów; Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - instrukcje obsługi, majsterkowanie, tapetowanie, - zanieczyszczenie środowiska, określenie położenia geograficznego, opis krajobrazu, - opisywanie wypadku drogowego, - wyrażenia związane z pogodą, - zmiany społeczne w Polsce i we Francji, - słownictwo medyczne, prawnicze, urzędowe, - nowy model związków partnerskich, - środki masowego przekazu, - tolerancja, - zdrowie i choroby, - wyrażanie oburzenia, poruszenia, - wyrażanie akceptacji, odmowy, - wyrażanie radości, smutku, wzruszenia, - przysłowia i powiedzonka; - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki; - czytanki i dialogi prezentowane po francusku. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki francuskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów francuskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 80 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Francuski. Pas de problème!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Rosja / Kursy językowe

  kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download) otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs... Pełen opis produktu 'Rosyjski. Нет проблем!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język rosyjski na poziomie A1-A2. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download) otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę rosyjskiego oraz tych, które chciałyby sobie odświeżyć zapomniane podstawy. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości A1-A2. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie porozumieć się po rosyjsku w podstawowych sytuacjach życiowych. Przygotowanie do egzaminu A2 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. Диалоги oraz Выслушай и повтори - dialogi oraz teksty do powtarzania, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście, uczące prawidłowego użycia w rozmowie. Łącznie ponad 7 godzin nagrań wykonanych przez lektorów rosyjskich i ćwiczenia wymowy Новые словосочетания и выражения - listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania Грамматика - komentarze gramatyczne Комментарии - komentarze językowe i kulturowe Упражнения - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki Словарь - podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu. PROGRAM NAUKI Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi: - pismo i wymowa rosyjska, - koniugacja I, II oraz czasowników nieregularnych, - zaimki osobowe, dzierżawcze, - liczebniki i ich odmiana, - przyimki, - odmiana rzeczowników, - przymiotniki i przysłówki oraz ich odmiana, - tryb rozkazujący. wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych, - nazwy państw, miast, narodowości, - słownictwo związane z pracą zawodową, - określanie czasu (oficjalne i potoczne określanie godziny), - opis domu, mieszkania, - czynności dnia codziennego, - poruszanie się po mieście, - podróżowanie. - ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki, - ponad 2 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych, - czytanki i dialogi w języku rosyjskim z polskim tłumaczeniem, - na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie, - zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym, - tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu telc na poziomie A2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: - System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rosyjski. Нет проблем!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Włochy / Kursy językowe

  . Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się... Pełen opis produktu 'Włoski. Non c'è problema!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie średnio zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się z 12 obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Kurs multimedialny i podręcznik adresowane są do osób, które znają podstawy i chcą kontynuować naukę języka włoskiego. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować opinie w języku włoskim. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Dzięki metodzie SuperMemo, kurs pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy. PROGRAM NAUKI - dialogi i teksty, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remoto, - tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie, - tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato, - tryb warunkowy condizionale composto, - strona bierna, - mowa zależna, - zdania warunkowe, - forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una, - bezokoliczniki infinito presente i infinito passato, - stopniowanie przymiotników, - tworzenie i stopniowanie przysłówków, - rodzajnik cząstkowy, - zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui, - liczebniki porządkowe, - zwroty fare bene a + bezokolicznik, stare per + bezokolicznik, stare sul punto di + bezokolicznik, - czasownik mi serve, farcela, - konstrukcja vedere/sentire qualcuno + bezokolicznik, - neanche, nemmeno, neppure. Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - przepisy kulinarne, - posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi, - zakupy, - załatwianie różnych spraw (bank, poczta), - podróżowanie, - plany wakacyjne, - poruszanie się różnymi środkami transportu, - sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne, - pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy, - wiadomości prasowe, - związki międzyludzkie, - wygląd zewnętrzny, - opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości, - biografie, - pisanie e-maili i SMSów. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający blisko 2 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 100 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Włoski. Non c'è problema!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Rosja / Kursy językowe

  SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download)otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES... Pełen opis produktu 'Rosyjski. Нет проблем!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język rosyjski na poziomie średnio zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download)otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany jest do osób, które znają podstawy i zamierzają kontynuować naukę języka rosyjskiego. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować i wyjaśniać swoje opinie w języku rosyjskim. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. ZAKRES PROGRAMU Диалоги oraz Выслушай и повтори - dialogi oraz teksty do powtarzania, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście, uczące prawidłowego użycia w rozmowie. Łącznie ponad 7 godzin nagrań wykonanych przez lektorów rosyjskich i ćwiczenia wymowy Новые словосочетания и выражения - listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania Грамматика - komentarze gramatyczne Комментарии - komentarze językowe i kulturowe Упражнения - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki Словарь - podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu. Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi: - odmiany czasowników nieregularnych, - tryb rozkazujący i warunkowy, - rzeczowniki nieodmienne - liczebniki zestawione i zbiorowe, - przymiotniki jakościowe. wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - zwroty dotyczące zachowania się, - zakupy, - w kawiarni i restauracji, - zwiedzanie, - słownictwo i wyrażenia związane z komputerem i internetem. - ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki, - ponad 3 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych, - czytanki i dialogi w języku rosyjskim z polskim tłumaczeniem, - na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie, - zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym, - tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu telc na poziomie B1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: - System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rosyjski. Нет проблем!+ (B1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Rosja / Kursy językowe

  z kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download) otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs... Pełen opis produktu 'Rosyjski. Нет проблем!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język rosyjski na poziomie zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym (pudełkowym i w opcji download) otrzymasz KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs adresowany jest do średnio zaawansowanych użytkowników języka rosyjskiego, dla których celem jest doskonalenie jego znajomości. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B2-C1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można bez wysiłku zrozumieć teksty i wypowiedzi oraz płynnie i spontanicznie wypowiadać się na dowolne tematy. Przygotowanie do egzaminu C1 wymaga nauki na 3-semestralnym zaawansowanym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie. PROGRAM NAUKI Диалоги oraz Выслушай и повтори - dialogi oraz teksty do powtarzania, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście, uczące prawidłowego użycia w rozmowie. Łącznie ponad 8 godzin nagrań wykonanych przez lektorów rosyjskich wraz z ćwiczeniami wymowy Новые словосочетания и выражения - listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania Грамматика - komentarze gramatyczne Комментарии - komentarze językowe i kulturowe Упражнения - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki Словарь - podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu. Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi: - użycie słowa "procent" w połączeniu z liczebnikami, - wyrażenia ułamkowe, - konstrukcje czynne i bierne, - imiesłów czynny czasu przeszłego, imiesłowy przysłówkowe, imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego, - tryb rozkazujący wybranych czasowników. wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - oferty pracy i życiorys, - przedstawienie stylu neutralnego i potocznego, - podstawowe słownictwo dotyczące ekonomii, policji, wymiaru sprawiedliwości i polityki, - moda, zakupy, czas wolny i hobby, - prasa, telewizja, - elementy kultury i historii rosyjskiej. - ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki, - ponad 2 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych, - czytanki i dialogi w języku rosyjskim, - na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie, - zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym, - tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu telc na poziomie C1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: - System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rosyjski. Нет проблем!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Włochy / Kursy językowe

  multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się z 12 obszernych lekcji, w... Pełen opis produktu 'Włoski. Non c'è problema!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie A1-A2. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI Kurs składa się z 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Wprowadzenie zawiera alfabet oraz zasady wymowy. Aby jeszcze skuteczniej uczyć prawidłowej wymowy i akcentowania w języku włoskim, w podręczniku wszystkie samogłoski, których poprawne akcentowanie może sprawiać kłopot, zostały podkreślone, co ma duże znaczenie w treningu wymowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy akurat dostępu do nagrań. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. PROGRAM NAUKI - zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, - odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, - tworzenie liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego rzeczowników, - tworzenie pytań, - rodzajniki, - przyimki proste i ściągnięte, - czasowniki modalne, - liczebniki główne, - konstrukcja stare + gerundio, - tryb warunkowy i rozkazujący, - partykuła ne i ci, wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - zwroty grzecznościowe, - przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych, - opisywanie pochodzenia i miejsca zamieszkania, - opisywanie samopoczucia, - opisywanie swojego zawodu, - określanie godziny, - opowiadanie o rozkładzie dnia i codziennych czynnościach, - spotkania ze znajomymi, w domu, w kinie, - wakacje i sport, - informowanie o pogodzie, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - opisywanie wyglądu, części ciała i dolegliwości, - formułowanie prośby i zaproszenia, - sposoby wyrażania radości, składania, przyjmowania i odrzucania propozycji, - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień - czytanki i dialogi prezentowane zarówno po włosku, jak i po polsku. - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 70 minut nagrań! WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu w systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Włoski. Non c'è problema!+ (A1-A2) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Włochy / Kursy językowe

  kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI PROGRAM NAUKI - dialogi i teksty,... Pełen opis produktu 'Włoski. Non c'è problema!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język włoski na poziomie zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. ZAKRES NAUKI PROGRAM NAUKI - dialogi i teksty, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - tryby condizionale i congiuntivo w różnych użyciach - konstrukcja fare + infinito i lasciare + infinito - okresy warunkowe w mowie zależnej - zdania podrzędne z participio passato i gerundio passato - zdania podrzędne czasowe wprowadzone spójnikiem finché - zdania bezokolicznikowe z infinito passato - zdania porównawcze wprowadzone spójnikiem come se Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - turystyka, podróże, hotele - uroczystości rodzinne, ślub i wesele - wychowywanie dzieci - sport, piłka nożna - tolerancja i jej nadużycia, model rodziny, małżeństwo - zdrowie, rehabilitacja - rynek pracy, życiorys, umowa o pracę - prawo, walka z przestępczością - ochrona środowiska - świat mediów - żywność, odżywianie się - polityka krajowa i międzynarodowa - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU - Wymagania procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - vWindows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Nagrania MP3 Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3 Wymagania dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Włoski. Non c'è problema!+ (B2-C1) Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym i nagraniami MP3. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Pozostałe kraje / chiński

  "Chiński - Szybki start" to podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie początkującym. Kurs zawiera 39 rozdziałów,... Pełen opis produktu 'Chiński. Szybki start. Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym (książka + audiobook + kurs multimedialny)' »

  "Chiński - Szybki start" to podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie początkującym. Kurs zawiera 39 rozdziałów, w których prezentowane jest podstawowe chińskie słownictwo i zdania w oparciu o doskonałą metodę SuperMemo. Dzięki metodzie SuperMemo, już w 3 miesiące możesz opanować 1 500 podstawowych słów i wyrażeń obejmujących tematy życia codziennego. Słowa i struktury prezentowane są zarówno w tradycyjnym piśmie chińskim, jak i alfabecie fonetycznym pinyin z zaznaczonymi tonami. Wszystkie nagrania w kursie multimedialnym zostały wykonane przez rodowitych Chińczyków. Aby zachęcić Cię do podjęcia wyzwania, jakim jest nauka chińskiego, przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjny prezent. Każdy nabywca kursu "Chiński - Szybki start" może za darmo skorzystać z 25-minutowej lekcji weryfikującej poziom znajomości chińskiego oraz z 50-minutowej lekcji z nauczycielem z Pekinu, prowadzonej w języku angielskim! Zawartość pakietu: - kurs multimedialny na DVD z nagraniami słówek, - podręcznik zawierający słownictwo wyrażenia oraz zestawy ćwiczeń, - kurs multimedialny na płycie DVD-ROM z nagraniami słówek, wyrażeń oraz ćwiczeniami. Struktura kursu: Podręcznik: - 39 rozdziałów - prezentuje 1 500 podstawowych słów i wyrażeń, zarówno w tradycyjnym piśmie chińskim, jak i alfabecie fonetycznym pinyin z zaznaczonymi tonami. - Nowe słowa i struktury obejmują wiele tematów życia codziennego, np. rodzinę, zakupy, transport i zainteresowania. - Każdy z rozdziałów zawiera od 4 do 6 lekcji. Kurs na płycie DVD-ROM: - Obejmuje ten sam zestaw słownictwa, zdań i wyrażeń, jaki znajduje się w książce. - Dodatkowo ponad 3 300 ćwiczeń w kursie multimedialnym przygotowano w oparciu o metodę SuperMemo, dzięki czemu nauka jest jeszcze bardziej skuteczna. - Płyta DVD-ROM zawiera nagrania MP3 słówek, zdań i wyrażeń z całego kursu w języku chińskim z polskim tłumaczeniem. - Nagrania MP3 zawierają dodatkowe ćwiczenia utrwalające znajomość słownictwa i zdań z kursu. - Pliki MP3 można wgrać na odtwarzacz MP3, iPod®, komórkę lub komputer, aby słuchać i powtarzać w dowolnej chwili. Wymagania sprzętowe programu: - komputer PC, Windows XP SP2 PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL, Windows 8 PL - procesor klasy Pentium 2GHz lub szybszy, RAM 256 MB - napęd DVD-ROM, karta dźwiękowa - 500MB miejsca na dysku do instalacji kursu. Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3: - dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), - niektóre modele telefonów komórkowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chiński. Szybki start. Podręcznik do samodzielnej nauki z kursem multimedialnym (książka + audiobook + kurs multimedialny)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Dla odbiorcy angielskojęzycznego

  multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. Obszerny podręcznik do samodzielnej nauki, wyposażony w kurs... Pełen opis produktu 'Polski. Bez problemu!+ (A1-A2) Polish for foreingers. Elementary level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język polski na poziomie A1-A2. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. Obszerny podręcznik do samodzielnej nauki, wyposażony w kurs komputerowy i zestaw nagrań MP3 do niezależnego odtwarzania. Poziom podstawowy A1-A2 pozwala na swobodne porozumiewanie się podstawowym zasobem słownictwa. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy. Kurs jest przeznaczony dla osób anglojęzycznych rozpoczynających naukę polskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi swobodne porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach życiowych (poziom A2 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Zestaw zawiera książkę, płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagrania MP3. Kontakt z językiem na 3 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków. PROGRAM NAUKI- dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie. - objaśnienia gramatyczne - ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń - praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:- odmiana czasowników - liczebniki główne i porządkowe, - zaimki osobowe i dzierżawcze, - czasy: teraźniejszy, przyszły i przeszły - tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, - odmiana i stopniowanie przymiotników, - przypadki i rodzaje rzeczownika, - czasowniki dokonane i niedokonane.Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:- przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych, - podawanie godziny i daty, - czynności dnia codziennego, - opisywanie własnych zainteresowań, - opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość, - opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru, - podstawowe zagadnienia związane z pracą, - opis państwa pod kątem turystycznym, - udzielanie wskazówek w mieście, - spędzanie czasu wolnego, - obchodzenie urodzin i imienin.Nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego; Kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 2 500 ćwiczeń i objaśnień; Pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 130 minut nagrań! Nagrania MP3  Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU- procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy - Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3- dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), - niektóre modele telefonów komórkowych. Pobierz ulotkę PDF
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polski. Bez problemu!+ (A1-A2) Polish for foreingers. Elementary level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom podstawowy (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Dla odbiorcy angielskojęzycznego

  . Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android.Kurs przeznaczony dla osób dobrze... Pełen opis produktu 'Polski. Bez problemu!+ (B1) Polish for foreigners. Intermediate level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język polski na poziomie średnio zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android.Kurs przeznaczony dla osób dobrze znających podstawy i zamierzających kontynuować naukę polskiego na poziomie średnim. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi formułowanie spójnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji (poziom B1 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty i komentarze kulturowe oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie. Zestaw zawiera książkę oraz płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagraniami MP3. Kontakt z językiem na 2 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków. Językiem opisowym w kursie jest język angielski. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - odmiana przymiotników, - liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, - czas przyszły, - tryb rozkazujący, - przysłówki, - liczebniki - odmiana, liczebniki zbiorcze. Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - Internet, - reklama i media, - uczelnie wyższe, - biznes, - relacje i związki, - zakwaterowanie, wynajmowanie mieszkania, - przyjmowanie gości oraz picie i jedzenie, dobre maniery, - robienie zakupów, - podróże, - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki, - dialogi prezentowane po polsku, z tłumaczeniem na angielski. Zawartość pakietu: - podręcznik w formacie 135x190 mm, 260 stron, oprawa miękka, lakierowana, - kurs multimedialny na płycie CD-ROM, - nagrania w formacie MP3 do niezależnego odtwarzania. Skuteczna nauka: - nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego dla obcokrajowców; - kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający 2 500 ćwiczeń i objaśnień; - pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - ponad 2 godziny nagrań! Autorzy programu: Academia Polonica dr Ewy Masłowskiej w składzie: Marzena Jasnos, Ewa Masłowska (redaktor naukowy), Agnieszka Pabiańczyk, Marzena Suska i Emil Szczepański. Nagrania MP3  Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU- procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy - Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3- dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), - niektóre modele telefonów komórkowych. Pobierz ulotkę PDF
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polski. Bez problemu!+ (B1) Polish for foreigners. Intermediate level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom średni (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Supermemo World]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Dla odbiorcy angielskojęzycznego

  kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. Kurs dla osób pragnących kontynuować naukę... Pełen opis produktu 'Polski. Bez problemu!+ (B2-C1) Polish for foreingers. Advanced level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)' »

  Wystarczy 20 minut dziennie, aby w pół roku opanować język polski na poziomie zaawansowanym. Efektywność Twojej nauki kontroluje potwierdzony badaniami naukowymi algorytm powtórek SuperMemo. Teraz z kursem multimedialnym otrzymasz również KOD uprawniający do ściągnięcia pełnej wersji kursu na urządzenia z systemem Android. Kurs dla osób pragnących kontynuować naukę języka polskiego na poziomie zaawansowanym. Opanowanie zaprezentowanego materiału pozwoli na swobodne rozumienie tekstów i wypowiedzi oraz płynne i spontaniczne wypowiedzi na dowolne tematy (poziom C1 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Zawartość pakietu: - kurs multimedialny na płycie CD-ROM, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 2300 ćwiczeń i objaśnień. Bazuje na programie SuperMemo UX z wielokrotnie nagradzaną metodą powtórek, której skuteczność potwierdzają wyniki badań; - podręcznik, nowoczesny, podzielony na rozdziały, w formacie 13,5x19 cm, 285 stron, okładka miękka, lakierowana, do nauki polskiego dla obcokrajowców; - nagrania w formacie MP3 do niezależnego odtwarzania z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie. Ponad 4 godziny nagrań! Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty i komentarze kulturowe oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek angielsko-polski polsko-angielski, obejmujący kluczowe słowa występujące w kursie. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków. Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.: - przymiotniki złożone, - odmiana liczebników zbiorowych, - rzeczowniki mające tylko jedną liczbę, - zdrobnienia i zgrubienia, - czasowniki opisujące procesy i przyzwyczajenia, - tryb rozkazujący z "niech", - podsumowanie imiesłowów i przyimków. Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: - sztuka kinowa, - sport i kibice, - zdrowy styl życia i długowieczność, - dzieje Polski, słynni Polacy, - scena polityczna, - odkrycia astronomów, - trendy mody, - prasa codzienna i brukowa, - środowisko naturalne, - życie uczuciowe, - język i słownictwo potoczne, - ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki. Autorzy: Academia Polonica dr Ewy Masłowskiej w składzie: Marzena Jasnos, Ewa Masłowska (redaktor naukowy), Agnieszka Pabiańczyk, Marzena Suska, Anna Tokarska. Językiem opisowym w kursie jest język angielski. Nagrania MP3  Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU- procesor 400 MHz, 256 MB RAM, - CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon, - Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 - Internet Explorer 7 lub nowszy - Dla kursu na systemie Android: System Android 2.1 lub nowszy Wymagania sprzętowe dla nagrań MP3- dowolny odtwarzacz mp3 (w tym CD/mp3 i DVD/mp3), - niektóre modele telefonów komórkowych. Pobierz ulotkę PDF
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polski. Bez problemu!+ (B2-C1) Polish for foreingers. Advanced level. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom zaawansowany (podręcznik + kurs multimedialny + audio + kurs na Android)

 • [Edgard]

  Kategoria: Pozostałe kraje / japoński

  Japoński Multimedialny kurs podstawowy - w książce (128 stron) przystępnie objaśniona gramatyka oraz sylabariusze (katakana i hiragana), - blisko 2,5 godziny wysokiej jakości nagrań -... Pełen opis produktu 'Japoński. Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)' »

  Japoński Multimedialny kurs podstawowy - w książce (128 stron) przystępnie objaśniona gramatyka oraz sylabariusze (katakana i hiragana), - blisko 2,5 godziny wysokiej jakości nagrań - tylko profesjonalni lektorzy, - nauka słownictwa, rozumienia ze słuchu i struktur językowych, - wszechstronny kurs do nauki języka japońskiego dla osób początkujących, - 1500 słów i zwrotów oraz naturalne dialogi z życia codziennego, - samodzielny trening prawidłowej wymowy, - w programie interaktywne zadania z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji i nagrań, - dodatkowo ciekawostki dotyczące Japonii. Wyjątkowy kurs do nauki i samodzielnego treningu języka japońskiego dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności na wyższym poziomie. W jego skład wchodzą: książka ze wstępem gramatycznym i pełnym zapisem nagrań, program multimedialny z różnorodnymi ćwiczeniami i grami językowymi oraz praktyczne nagrania z kursu w formacie mp3 do słuchania w dowolnym czasie i miejscu. Kurs polecany jest osobom zaczynającym naukę oraz wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności (m.in. rozumienie ze słuchu i rozumienie słowa pisanego), poszerzyć zasób słownictwa i poznać niezbędne konstrukcje językowe. Pakiet jest pomocny również w nauce prowadzenia swobodnych rozmów i prawidłowej wymowy. W programie - różnorodne ćwiczenia, - nagrania profesjonalnych lektorów, - gry językowe, - zapis alfabetem łacińskim i kanji, - pełne tłumaczenia, - ćwiczenia memory i na obrazkach, - opcja nagrywania przez mikrofon, - ciekawostki o Japonii. Książka oraz nagrania pochodzą z Audio Kursu Japoński Kurs podstawowy. Wymagania techniczne: - Windows XP/Vista/7 (32bit), - grafika min. 1024X768, - ok. 300 MB miejsca na dysku, - karta dźwiękowa. Do poprawnego działa programu należy uruchomić pakiet języków wschodnioazjatyckich w systemie Windows. Zobacz darmowe fragmentyZobacz wszystkie produkty z tej seriiZobacz wszystkie dostępne produkty wydawnictwa EDGARD
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Japoński. Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)

 • [Edgard]

  Kategoria: Norwegia / Podręczniki językowe

  Norweski Multimedialny kurs podstawowy - w książce (104 strony) przystępnie objaśniona gramatyka , sekcje dla ambitnych oraz informacje o pracy w Norwegii, - blisko 2,5 godziny wysokiej... Pełen opis produktu 'Norweski. Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)' »

  Norweski Multimedialny kurs podstawowy - w książce (104 strony) przystępnie objaśniona gramatyka, sekcje dla ambitnych oraz informacje o pracy w Norwegii, - blisko 2,5 godziny wysokiej jakości nagrań - tylko profesjonalni lektorzy, - nauka słownictwa, rozumienia ze słuchu i struktur językowych, - wszechstronny kurs do nauki języka norweskiego dla osób początkujących, - 1500 słów i zwrotów oraz naturalne dialogi z życia codziennego, - samodzielny trening prawidłowej wymowy, - w programie interaktywne zadania z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji i nagrań, - dodatkowo ciekawostki dotyczące Norwegii. Wyjątkowy kurs do nauki i samodzielnego treningu języka norweskiego dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności na wyższym poziomie. W jego skład wchodzą: książka ze wstępem gramatycznym i pełnym zapisem nagrań, program multimedialny z różnorodnymi ćwiczeniami i grami językowymi oraz praktyczne nagrania z kursu w formacie mp3 do słuchania w dowolnym czasie i miejscu. Kurs polecany jest osobom zaczynającym naukę oraz wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności (m.in. rozumienie ze słuchu i rozumienie słowa pisanego), poszerzyć zasób słownictwa i poznać niezbędne konstrukcje językowe. Pakiet jest pomocny również w nauce prowadzenia swobodnych rozmów i prawidłowej wymowy. W programie - różnorodne ćwiczenia, - nagrania profesjonalnych lektorów, - gry językowe, - nauka niezbędnych słów i wyrażeń, - pełne tłumaczenia, - ćwiczenia memory i na obrazkach, - opcja nagrywania przez mikrofon, - ciekawostki o Norwegii. Książka oraz nagrania pochodzą z Audio Kursu Norweski Kurs podstawowy. Wymagania techniczne: - Windows XP/Vista/7 (32bit), - grafika min. 1024×768, - ok. 300 MB miejsca na dysku, - karta dźwiękowa. Zobacz wszystkie produkty z tej seriiZobacz wszystkie dostępne produkty wydawnictwa EDGARD
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Norweski. Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)

 • [Edgard]

  Kategoria: Nauka języka>Programy do nauki językaWysyłka: do 7 dni

  Nowoczesny kompleksowy kurs języka norweskiego dla początkujących Pełen opis produktu 'Norweski Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)' »

  Nowoczesny kompleksowy kurs języka norweskiego dla początkujących
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Norweski Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)

 • [Edgard]

  Kategoria: Nauka języka>Programy do nauki językaWysyłka: do 7 dni

  Nowoczesny kompleksowy kurs języka japońskiego dla początkujących Pełen opis produktu 'Japoński Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)' »

  Nowoczesny kompleksowy kurs języka japońskiego dla początkujących
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Japoński Multimedialny kurs podstawowy (Książka + CD mp3 + program multimedialny)

 • [Edgard]

  Kategoria: Niemcy / Kursy językowe

  ciekawostki zapoznają Cię z obyczajami oraz kulturą Niemiec. W skład kursu wchodzą: książka i płyta z nagraniami mp3 oraz programem multimedialnym. Książka (160 str.) zawiera dialogi,... Pełen opis produktu 'Niemiecki. Kurs podstawowy MP3 (książka + MP3 + program multimedialny). Nowa Edycja' »

  Niemiecki Kurs podstawowy mp3 Niemiecki Kurs podstawowy mp3 przeznaczony jest dla osób początkujących oraz wszystkich, którzy chcą szybko i samodzielnie nauczyć się podstawy języka niemieckiego. Kurs uczy 1700 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień - teraz już samodzielnie zrobisz zakupy, zarezerwujesz pokój, zapytasz o drogę i bez problemu poradzisz sobie w każdej sytuacji! Ilustrowane zdjęciami ciekawostki zapoznają Cię z obyczajami oraz kulturą Niemiec. W skład kursu wchodzą: książka i płyta z nagraniami mp3 oraz programem multimedialnym. Książka (160 str.) zawiera dialogi, interesujące ćwiczenia, zapis wszystkich nagrań, sekcje dla ambitnych, dodatkowe słownictwo, ciekawostki, m.in. o jarmarkach bożonarodzeniowych, niemieckich trunkach czy podróżowaniu autostopem. Część gramatyczna wyjaśnia najważniejsze zagadnienia, a liczne przykłady pozwalają na lepsze zrozumienie i ugruntowanie opisanych zasad gramatycznych. Wysokiej jakości nagrania (196 min) pozwalają osłuchać się z językiem, poznać jego melodię oraz prawidłową wymowę. Słówka, zwroty i dialogi wraz z tłumaczeniami zostały udźwiękowione przez profesjonalnych lektorów. Uczysz się bez konieczności zaglądania do książki! Program Multimedialny uczy nowych słówek, utrwala zdobytą wiedzę, zawiera interaktywne ćwiczenia, testy oraz gry. Doskonali umiejętność pisania i rozumienia ze słuchu. Nagrywając wypowiedź możesz porównać swoją wymowę z wzorcowym przykładem udźwiękowionym przez native speakera i dzięki temu doskonalić niemiecki akcent. Niemiecki Kurs podstawowy mp3 jest polecany do samodzielnej nauki w podróży, w domu, w samochodzie. Ucz się, gdziekolwiek jesteś! Opanuj podstawy języka i zacznij rozmawiać swobodnie!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Niemiecki. Kurs podstawowy MP3 (książka + MP3 + program multimedialny). Nowa Edycja

 • [Marksoft]

  Kategoria: Anglia / Kursy językowe

  , występującymi na nim typami ćwiczeń oraz sposobami ich prawidłowego rozwiązania. Kurs FCE Exam składa sie z 14 tematycznych rozdziałów (unitów) , omawiających zagadnienia związane z poszczególnymi... Pełen opis produktu 'FCE exam. Multimedialny kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat FCE. Krok po kroku. Język angielski. Krok 6. PC CD-ROM' »

  Poziom średniozaawansowany-wyższy B2 Celem programu FCE Exam jest nie tylko nauka języka angielskiego na poziomie FCE, ale również zapoznanie zainteresowanych z poszczególnymi częściami egzaminu, występującymi na nim typami ćwiczeń oraz sposobami ich prawidłowego rozwiązania. Kurs FCE Exam składa sie z 14 tematycznych rozdziałów (unitów), omawiających zagadnienia związane z poszczególnymi częściami egzaminu - Reading, Speaking, Use of English, Writing, Listening. Teksty znajdujące się w kursie FCE Exam zostały stworzone na wyłączny użytek programu przez profesjonalny zespół złożony z dziennikarzy, naukowców, nauczycieli i innych specjalistów pochodzenia angielskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego, australijskiego oraz nowozelandzkiego. Poruszane w tekstach zagadnienia dobrano w taki sposób, aby były interesujące dla każdego - to naprawdę ciekawa i pożyteczna lektura! Kurs wzbogacono o możliwość odsłuchania występujących w nim tekstów, poleceń i ćwiczeń, a nagrania zostały dokonane przez zespół dziewięciu anglojęzycznych lektorów pochodzących m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W programie została wykorzystana baza niemal 8,000 słów, także zwrotów, czasowników frazowych oraz idiomów, która powstała w wyniku analizy egzaminów FCE z ostatnich kilku lat. Kurs zawiera opisy reguł gramatyki angielskiej na poziomie wymaganym podczas egzaminu FCE. Większość wymaganych konstrukcji gramatycznych jest przyswajana przez studenta podczas rozwiązywania różnorodnych ćwiczeń. Ponad 30 typów ćwiczeń zawartych w programie pozwala na zapoznanie sie z materiałem merytorycznym oraz formą ćwiczeń występujących podczas rzeczywistego egzaminu FCE. Intuicyjny i estetyczny interfejs programu zapewnia efektywną i przyjemną naukę już od pierwszego uruchomienia. Dzięki FCE Exam zdanie egzaminu na certyfikat FCE będzie znacznie prostsze, a sama nauka - przyjemna, interesująca i bezstresowa. Kurs zapewnia 160 godzin nauki. Minimalne wymagania systemowe: - Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista - Procesor klasy Pentium™ II 333 MHz - Pamięć RAM 64 MB - Karta graficzna z rozdzielczością 800x600 lub wyższą - CD-ROM - Karta dźwiękowa - 340 MB wolnego miejsca na dysku - MS Internet Explorer™ 6.0 lub nowszy - MS Media Player™ 9.0 lub nowszy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o FCE exam. Multimedialny kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat FCE. Krok po kroku. Język angielski. Krok 6. PC CD-ROM


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, level trading, wiedza powszechna, multico, arti, lingea, rea, marksoft
Produkty w ofercie: 15396
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

3Kropki.pl

Gry i programy komputerowe oraz elektronika.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.06.2006
garmin, opus, wg, st. majewski, fantasy flight games, patio, rebel, caretero, simba, chicco
Produkty w ofercie: 11692
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 26
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166441
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1138652
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146835
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, egmont, olesiejuk, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, zielona sowa, trefl, wsip
Produkty w ofercie: 214826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 92074
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

PraktyczneKursy.pl

Kursy multimedialne i książkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.05.2010
lk avalon, strefa kursĂłw, absonic, midi-max, wydawnictwo koga, vesper, pwm (polskie wydawnictwo muzyczne)
Produkty w ofercie: 149
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 307588
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 307588
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Planetaksiazki.pl

Podręczniki, literatura popularnonaukowa oraz audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
opracowanie zbiorowe, pwm, edgard, nomos, opracowanie zbiorowe, pozostałe, contra, storybox, gamma, mck
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Mudu.pl

Programy multimedialne, edukacyjne oraz użytkowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.10.2014
lk avalon, techland, strefa kursĂłw, ryszard music, koga, 3e, madboy, voice kraft
Produkty w ofercie: 191
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 191
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0