Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  doręczania e-pism przez sądy administracyjne. Nazwa - Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10 Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda ... Pełen opis produktu 'Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10 - Praca zbiorowa' »

  Opis - Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658) mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Zmiany weszły w życie 15.8.2015 r. Autorzy omawiają także zmiany wynikające z ustawy z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.) mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, które będą obowiązywać od 11.2.2017 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne. Nazwa - Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10 Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325585013 Kod EAN - 9788325585013 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilość stron - 792 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10 - Praca zbiorowa

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  Książka Ta Stanowi Pierwsze Monograficzne Opracowanie Instytucji Aktów I Czynności Z Zakresu Administracji Publicznej, Dotyczących Uprawnień Lub Obowiązków Wynikających Z Przepisów Prawa... Pełen opis produktu 'Sądowa Kontrola Innych Niż Decyzje I Postanowienia Aktów I Czynności Z Zakresu Administracji Publicznej' »

  Książka Ta Stanowi Pierwsze Monograficzne Opracowanie Instytucji Aktów I Czynności Z Zakresu Administracji Publicznej, Dotyczących Uprawnień Lub Obowiązków Wynikających Z Przepisów Prawa (art. 3 § 2 Pkt 4 Ustawy Z 30.8.2002 R. - Prawo O Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi) Oraz Postępowania Przed Sądami Administracyjnymi W Tych Sprawach. Kategoria Aktów I Czynności, O Których Mowa W Tej Pracy, Obejmuje Działania Administracji O Bardzo Różnym Charakterze Prawnym, W Ramach Niemal Wszystkich Gałęzi Prawa Administracyjnego. Działania Te Dotyczą Tak Sfery Działalności Gospodarczej (np. Niektóre Zalecenia I Zarządzenia Pokontrolne), Jak I Codziennych Spraw Każdego Z Nas (np. Potwierdzenie Skierowania Na Leczenie Uzdrowiskowe, Zameldowanie, Wydanie Paszportu). Ich Cechą Wspólną Jest To, że Dotykają Sfery Praw I Obowiązków Jednostki, Lecz Nie Przybierają Form Decyzji Ani Postanowień. Zasadniczym Przedmiotem Rozważań Pracy Jest Ustalenie, Jakie środki Prawne Przysługują Jednostce W Celu Obrony Swoich Praw, W Szczególności Które Akty I Czynności Podlegają Zaskarżeniu Do Sądu Administracyjnego I Jaki Jest Tryb Postępowania W Tych Sprawach. Problematyka Ta Jest Przedmiotem Wielu Rozbieżności W Doktrynie Prawa I Orzecznictwie Sądów Administracyjnych. Książka Ta Systematyzuje Istniejące Stanowiska Co Do Węzłowych Problemów Prawnych Oraz Przedstawia Poglądy Autora Na Te Kwestie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sądowa Kontrola Innych Niż Decyzje I Postanowienia Aktów I Czynności Z Zakresu Administracji Publicznej

 • Kontrola administracji publicznej w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  52,85 zł
  56,92 zł

  [lexisnexis]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Kontrola administracji publicznej to publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli... Pełen opis produktu 'Kontrola administracji publicznej' »

  Kontrola administracji publicznej to publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce. W prezentowanym wydaniu – zaktualizowanym i znacznie poszerzonym – zawarto bogate treści teoretyczne i doktrynalne. Kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym najnowszych unormowań dotyczących wykonywania kontroli w administracji rządowej. Zaprezentowano również nowe aspekty systemu kontroli, takie jak kontrola zarządcza czy audyt wewnętrzny. W książce wskazano też na międzynarodowe, zwłaszcza unijne, czynniki tendencji rozwojowych systemu kontroli. Rozważania prowadzone są z wykorzystaniem obszernej literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i orzecznictwa.Opracowanie adresowane jest do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej.W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego i prawa postępowania administracyjnego. Główne kierunki jego zainteresowań naukowych i działalności naukowo-badawczej koncentrują się wokół zagadnień ustroju administracji publicznej, kontroli administracji, prawa o cudzoziemcach, problematyki prawnej obywatelstwa i migracji, prawa urzędniczego. Jest autorem kilkudziesięciu monografii, studiów i artykułów naukowych oraz licznych opracowań eksperckich....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola administracji publicznej

 • Sądowa kontrola administracji publicznej t.10 w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  294,23 zł
  316,89 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa admini... Pełen opis produktu 'Sądowa kontrola administracji publicznej t.10' »

  Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego.W publikacji autorzy szczegółowo omówili: uprawnienia stron, uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników postępowania na prawach strony oraz organizacji społecznychW tomie znalazły się również ważne z praktycznego punktu widzenia omówienia poświęcone zdolności sądowej i procesowej. Najobszerniejszy rozdział publikacji poświęcony jest środkom odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorzy szczegółowo opisali: ogólne założenia zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (m.in. konsekwencje wadliwości orzeczeń sądowych, sposoby zapobiegania powstawaniu oraz eliminacji wadliwości orzeczeń sądowych, rodzaje i znaczenie środków zaskarżenia; dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia; legitymacja; skutki zaskarżenia orzeczenia sądowego); środki odwoławcze (skarga kasacyjna; rozpoznanie skargi kasacyjnej i jej rozstrzygnięcie; zażalenie; wniesienie zażalenia, jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie; środki odwoławcze a pozostałe środki zaskarżenia przysługujące od nieprawomocnych orzeczeń sądowych (odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu; odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego; odwołanie od pozostałych orzeczeń przewodniczącego wydawanych w toku rozprawy; sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego).Odrębny rozdział został poświęcony prawomocności i skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Jest to bardzo istotna praktyczna kwestia, ściśle związana z obaleniem prawomocności orzeczenia sądowego; powagą rzeczy osądzonej i skutkami wyroków nieprawomocnych. Autorzy omawiają także tematykę skuteczności, jej znaczenia i wykonalność orzeczeń sądów administracyjnych.Autorzy szczegółowo omówili również na następujące zagadnienia: weryfikacja prawomocnego wyroku sądu administracyjnego (skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego) wykonanie wyroku sądu administracyjnego (wykonanie wyroku w kasacyjnym modelu orzekania; postępowanie prowadzone po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego i sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku wykonania tego wyroku)Autorzy opisali także problem jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych: rodzaje instytucji ujednolicających orzecznictwo sądów administracyjnych. W ramach rozważań omówione zostały uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; wpływ kontroli orzeczeń na skutek zaskarżenia na jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz znaczenie instytucji przedstawiania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych.Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (większość Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sądowa kontrola administracji publicznej t.10

 • [lexisnexis]

  Kategoria: Prawo i administracja>Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Kontrola administracji publicznej to publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli... Pełen opis produktu 'Kontrola administracji publicznej' »

  Kontrola administracji publicznej to publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce. W prezentowanym wydaniu – zaktualizowanym i znacznie poszerzonym – zawarto bogate treści teoretyczne i doktrynalne. Kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym najnowszych unormowań dotyczących wykonywania kontroli w administracji rządowej. Zaprezentowano również nowe aspekty systemu kontroli, takie jak kontrola zarządcza czy audyt wewnętrzny. W książce wskazano też na międzynarodowe, zwłaszcza unijne, czynniki tendencji rozwojowych systemu kontroli. Rozważania prowadzone są z wykorzystaniem obszernej literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i orzecznictwa.Opracowanie adresowane jest do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej.W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego i prawa postępowania administracyjnego. Główne kierunki jego zainteresowań naukowych i działalności naukowo-badawczej koncentrują się wokół zagadnień ustroju administracji publicznej, kontroli administracji, prawa o cudzoziemcach, problematyki prawnej obywatelstwa i migracji, prawa urzędniczego. Jest autorem kilkudziesięciu monografii, studiów i artykułów naukowych oraz licznych opracowań eksperckich....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola administracji publicznej

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola rządowa w administracji publicznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Przez stosunki kontroli w administracji publicznej autorka rozumie relacje zachodzące na podstawie prawa pomiędzy organami/instytucjami administracji publicznej... Pełen opis produktu 'Stosunki kontroli w administracji publicznej... - Iwona Niżnik-Dobosz' »

  Opis - Przez stosunki kontroli w administracji publicznej autorka rozumie relacje zachodzące na podstawie prawa pomiędzy organami/instytucjami administracji publicznej w związku z kontrolą sprawowaną przez samą administrację wobec własnej działalności w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Celem pracy jest m.in. określenie roli i zasad, jakie powinna spełniać kontrola administracji publicznej przez administrację publiczną w demokratycznym państwie prawnym. Publikacja zaadresowana jest nie tylko do osób zajmujących się nauką prawa administracyjnego, dydaktyków i studentów, przedstawicieli zawodów prawniczych, polityków, ale jest skierowana w tym samym stopniu do praktyków zajmujących się kontrolą w administracji publicznej w swoim życiu zawodowym. Nazwa - Stosunki kontroli w administracji publicznej... Autor - Iwona Niżnik-Dobosz Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788379309191 Kod EAN - 9788379309191 Rok wydania - 2015 Format - 16x23 cm Ilość stron - 289 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Stosunki kontroli w administracji publicznej... - Iwona Niżnik-Dobosz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w... Pełen opis produktu 'Kontrola rządowa w administracji publicznej' »

  Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Książka stanowi praktyczny przewodnik wdrażania regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej.Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki. Publikacja jest również komentarzem do ustawy, w którym dokonywana jest analiza poszczególnych przepisów. W treści zamieszczono gotowe wzory dokumentów, które będą mogły być wykorzystane przez Czytelników w ramach realizacji konkretnych zadań kontrolnych. W poradniku:?komentarz do ustawy o kontroli w administracji rządowej?omówienie Standarów prowadzenia kontroli w administracji rządowej?wzory dokumentów do bezpośredniego wykorzystania podczas realizowania zadań kontrolnych?gotowe rozwiązania praktyczne oparte na regulacjach prawnych i doświadczeniach autora.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola rządowa w administracji publicznej

 • []

  Kategoria: /Książki/Poradniki/Wydawnictwa prawnicze/Komentarze i opracowania prawne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola rządowa w administracji publicznej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo / Prawo - książki dla praktyków

  Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktĂłw i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązkĂłw wynikających z przepisĂłw... Pełen opis produktu 'SÄ dowa kontrola innych niĹź decyzje i postanowienia aktĂłw i czynności z zakresu administracji publicznej' »

  Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz postępowania przed sądami administracyjnymi w tych sprawach. Kategoria aktów i czynności, o których mowa w tej pracy, obejmuje działania administracji o bardzo różnym charakterze prawnym, w ramach niemal wszystkich gałęzi prawa administracyjnego. Działania te dotyczą tak sfery działalności gospodarczej (np. niektóre zalecenia i zarządzenia pokontrolne), jak i codziennych spraw każdego z nas (np. potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zameldowanie, wydanie paszportu). Ich cechą wspólną jest to, że dotykają sfery praw i obowiązków jednostki, lecz nie przybierają form decyzji ani postanowień. Zasadniczym przedmiotem rozważań pracy jest ustalenie, jakie środki prawne przysługują jednostce w celu obrony swoich praw, w szczególności które akty i czynności podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego i jaki jest tryb postępowania w tych sprawach. Problematyka ta jest przedmiotem wielu rozbieżności w doktrynie prawa i orzecznictwie sądów administracyjnych. Książka ta systematyzuje istniejące stanowiska co do węzłowych problemów prawnych oraz przedstawia poglądy autora na te kwestie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SÄ dowa kontrola innych niĹź decyzje i postanowienia aktĂłw i czynności z zakresu administracji publicznej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa admini... Pełen opis produktu 'Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10' »

  Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. W publikacji autorzy szczegółowo omówili: uprawnienia stron, uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników postępowania na prawach strony oraz organizacji społecznych W tomie znalazły się również ważne z praktycznego punktu widzenia omówienia poświęcone zdolności sądowej i procesowej. Najobszerniejszy rozdział publikacji poświęcony jest środkom odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorzy szczegółowo opisali: ogólne założenia zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (m.in. konsekwencje wadliwości orzeczeń sądowych, sposoby zapobiegania powstawaniu oraz eliminacji wadliwości orzeczeń sądowych, rodzaje i znaczenie środków zaskarżenia; dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia; legitymacja; skutki zaskarżenia orzeczenia sądowego); środki odwoławcze (skarga kasacyjna; rozpoznanie skargi kasacyjnej i jej rozstrzygnięcie; zażalenie; wniesienie zażalenia, jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie; środki odwoławcze a pozostałe środki zaskarżenia przysługujące od nieprawomocnych orzeczeń sądowych (odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu; odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego; odwołanie od pozostałych orzeczeń przewodniczącego wydawanych w toku rozprawy; sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego). Odrębny rozdział został poświęcony prawomocności i skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Jest to bardzo istotna praktyczna kwestia, ściśle związana z obaleniem prawomocności orzeczenia sądowego; powagą rzeczy osądzonej i skutkami wyroków nieprawomocnych. Autorzy omawiają także tematykę skuteczności, jej znaczenia i wykonalność orzeczeń sądów administracyjnych. Autorzy szczegółowo omówili również na następujące zagadnienia: weryfikacja prawomocnego wyroku sądu administracyjnego (skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego) wykonanie wyroku sądu administracyjnego (wykonanie wyroku w kasacyjnym modelu orzekania; postępowanie prowadzone po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego i sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku wykonania tego wyroku) Autorzy opisali także problem jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych: rodzaje instytucji ujednolicających orzecznictwo sądów administracyjnych. W ramach rozważań omówione zostały uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; wpływ kontroli orzeczeń na skutek zaskarżenia na jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz znaczenie instytucji przedstawiania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów. Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (większość Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji. Tytuł oryginału: U Seria cyklu: SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ISBN: 9788325563059 Kod paskowy: 9788325563059 Redakcja: Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej Wydanie: 1 Rok wydania: 2010 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 772 Oprawa: Twarda z obwolutą PKWiU: 58.11.1 Format: 15.5x23.5cm Głębokość (mm): 45 Waga: 1.31 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w... Pełen opis produktu 'Kontrola rządowa w administracji publicznej [Antoniak Marcin]' »

  Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Książka stanowi praktyczny przewodnik wdrażania regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej. Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki. Publikacja jest również komentarzem do ustawy, w którym dokonywana jest analiza poszczególnych przepisów. W treści zamieszczono gotowe wzory dokumentów, które będą mogły być wykorzystane przez Czytelników w ramach realizacji konkretnych zadań kontrolnych. W poradniku: •komentarz do ustawy o kontroli w administracji rządowej •omówienie Standarów prowadzenia kontroli w administracji rządowej •wzory dokumentów do bezpośredniego wykorzystania podczas realizowania zadań kontrolnych •gotowe rozwiązania praktyczne oparte na regulacjach prawnych i doświadczeniach autora. Podtytuł: Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Seria cyklu: BECK INFO BIZNES ISBN: 9788325537043 Kod paskowy: 9788325537043 Autorzy: Antoniak Marcin Wydanie: 1 Rok wydania: 2012 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 304 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 16 Waga: 0.38 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola rządowa w administracji publicznej [Antoniak Marcin]

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Kontrola działań administracji publicznej, będąca przedmiotem naukowych dociekań uczestników konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im.... Pełen opis produktu 'Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki' »

  Kontrola działań administracji publicznej, będąca przedmiotem naukowych dociekań uczestników konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego na
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  Kontrola działań administracji publicznej, będąca przedmiotem naukowych dociekań uczestników konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im.... Pełen opis produktu 'Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki' »

  Kontrola działań administracji publicznej, będąca przedmiotem naukowych dociekań uczestników konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego na temat „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”., stanowi jedno z kluczowych zagadnień odnoszących się do funkcjonowania administracji w gospodarce. Jest immanentną cechą administrowania i to zarówno w ujęciu kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, jak i kontroli komplementarnej wobec kontroli sądowej, jaką jest kontrola państwowa, sprawowana tak przez organy państwowe wchodzące w skład aparatu administracji publicznej, jak i funkcjonujące poza tą strukturą.Wszechstronność działań administracji publicznej, a w konsekwencji złożoność systemu kontroli działań administracji publicznej wymagają naukowej weryfikacji. Analiza przepisów prawa między innymi z punktu widzenia realizacji celów, dla których zostały one uchwalone, pozwoliła autorom nie tylko na dokonanie oceny, ale także wypracowanie wspólnych pojęć i instytucji publicznego prawa gospodarczego. Publikacja ta obejmuje zarówno refleksje krytyczne, propozycje nowych rozwiązań normatywnych w obszarze kontroli, jak i koncepcje teoretyczne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: Książki>RóżneWysyłka: do 3 dni

  Kontrola Działań Administracji Publicznej, Będąca Przedmiotem Naukowych Dociekań Uczestników Konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Im.... Pełen opis produktu 'Kontrola Działań Administracji Publicznej W Sferze Gospodarki' »

  Kontrola Działań Administracji Publicznej, Będąca Przedmiotem Naukowych Dociekań Uczestników Konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Oraz Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Na Temat "Kontrola Działań Administracji Publicznej W Sferze Gospodarki"., Stanowi Jedno Z Kluczowych Zagadnień Odnoszących Się Do Funkcjonowania Administracji W Gospodarce. Jest Immanentną Cechą Administrowania I To Zarówno W Ujęciu Kontroli Sprawowanej Przez Sądy Administracyjne, Jak I Kontroli Komplementarnej Wobec Kontroli Sądowej, Jaką Jest Kontrola Państwowa, Sprawowana Tak Przez Organy Państwowe Wchodzące W Skład Aparatu Administracji Publicznej, Jak I Funkcjonujące Poza Tą Strukturą.Wszechstronność Działań Administracji Publicznej, A W Konsekwencji Złożoność Systemu Kontroli Działań Administracji Publicznej Wymagają Naukowej Weryfikacji. Analiza Przepisów Prawa Między Innymi Z Punktu Widzenia Realizacji Celów, Dla Których Zostały One Uchwalone, Pozwoliła Autorom Nie Tylko Na Dokonanie Oceny, Ale Także Wypracowanie Wspólnych Pojęć I Instytucji Publicznego Prawa Gospodarczego. Publikacja Ta Obejmuje Zarówno Refleksje Krytyczne, Propozycje Nowych Rozwiązań Normatywnych W Obszarze Kontroli, Jak I Koncepcje Teoretyczne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola Działań Administracji Publicznej W Sferze Gospodarki

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Tom 10 Zawiera Szczegółowe Omówienia Poświęcone Sądowej Kontroli Administracji. Autorzy W Pierwszej Części Omawiają Problematykę Ogólną, Tj. Genezę, Rozwój I Model Sądownictwa Admini... Pełen opis produktu 'Sądowa Kontrola Administracji Publicznej T. 10' »

  Tom 10 Zawiera Szczegółowe Omówienia Poświęcone Sądowej Kontroli Administracji. Autorzy W Pierwszej Części Omawiają Problematykę Ogólną, Tj. Genezę, Rozwój I Model Sądownictwa Administracyjnego W Polsce, Jego Konstytucyjne Podstawy Oraz Zasady Postępowania Sądowoadministracyjnego. W Publikacji Autorzy Szczegółowo Omówili: Uprawnienia Stron, Uprawnienia Uczestników Postępowania Oraz Uczestników Postępowania Na Prawach Strony Oraz Organizacji Społecznych W Tomie Znalazły Się Również Ważne Z Praktycznego Punktu Widzenia Omówienia Poświęcone Zdolności Sądowej I Procesowej. Najobszerniejszy Rozdział Publikacji Poświęcony Jest środkom Odwoławczym W Postępowaniu Sądowoadministracyjnym. Autorzy Szczegółowo Opisali: Ogólne Założenia Zaskarżalności Orzeczeń Sądowych W Postępowaniu Sądowoadministracyjnym (m. In. Konsekwencje Wadliwości Orzeczeń Sądowych, Sposoby Zapobiegania Powstawaniu Oraz Eliminacji Wadliwości Orzeczeń Sądowych, Rodzaje I Znaczenie środków Zaskarżenia; Dopuszczalność Zaskarżenia Orzeczenia; Legitymacja; Skutki Zaskarżenia Orzeczenia Sądowego); środki Odwoławcze (skarga Kasacyjna; Rozpoznanie Skargi Kasacyjnej I Jej Rozstrzygnięcie; Zażalenie; Wniesienie Zażalenia, Jego Rozpoznanie I Rozstrzygnięcie; środki Odwoławcze A Pozostałe środki Zaskarżenia Przysługujące Od Nieprawomocnych Orzeczeń Sądowych (odwołanie Od Zarządzenia Przewodniczącego Składu Orzekającego W Sprawie Sprostowania Lub Uzupełnienia Protokołu; Odwołanie Od Zarządzenia Przewodniczącego Składu Orzekającego; Odwołanie Od Pozostałych Orzeczeń Przewodniczącego Wydawanych W Toku Rozprawy; Sprzeciw Od Postanowień I Zarządzeń Referendarza Sądowego). Odrębny Rozdział Został Poświęcony Prawomocności I Skuteczności Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Jest To Bardzo Istotna Praktyczna Kwestia, ściśle Związana Z Obaleniem Prawomocności Orzeczenia Sądowego; Powagą Rzeczy Osądzonej I Skutkami Wyroków Nieprawomocnych. Autorzy Omawiają Także Tematykę Skuteczności, Jej Znaczenia I Wykonalność Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Autorzy Szczegółowo Omówili Również Na Następujące Zagadnienia: Weryfikacja Prawomocnego Wyroku Sądu Administracyjnego (skarga O Wznowienie Postępowania Sądowoadministracyjnego; Skarga O Stwierdzenie Niezgodności Z Prawem Prawomocnego Orzeczenia; Wniosek O Unieważnienie Prawomocnego Orzeczenia Sądu Administracyjnego) Wykonanie Wyroku Sądu Administracyjnego (wykonanie Wyroku W Kasacyjnym Modelu Orzekania; Postępowanie Prowadzone Po Uprawomocnieniu Się Wyroku Sądu Administracyjnego I Sankcje Związane Z Niedopełnieniem Obowiązku Wykonania Tego Wyroku) Autorzy Opisali Także Problem Jednolitości Orzecznictwa Sądów Administracyjnych: Rodzaje Instytucji Ujednolicających Orzecznictwo Sądów Administracyjnych. W Ramach Rozważań Omówione Zostały Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; Wpływ Kontroli Orzeczeń Na Skutek Zaskarżenia Na Jednolitość Orzecznictwa Sądów Administracyjnych Oraz Znaczenie Instytucji Przedstawiania Pytań Prawnych Do Trybunału Konstytucyjnego Oraz Pytań Prejudycjalnych Do Trybunału Sprawiedliwości UE Dla Jednolitości Orzecznictwa Sądów Administracyjnych. Niniejsza Pozycja To Nieodzowna Pomoc Dla Praktyków, W Szczególności Sędziów Sądów Administracyjnych, Referendarzy Sądowych, Radców Prawnych, Adwokatów, Doradców Podatkowych, Urzędników Państwowych Oraz Stron I Innych Uczestników Postępowania W Sprawach Sądowoadministracyjnych. Stanowi Ona Również Nieocenioną Bazę Wiedzy Dla Doktorantów, Aplikantów Zawodów Prawniczych W Trakcie Odbywania Aplikacji I Tych, Którzy Przygotowują Się Do Egzaminu Końcowego, A Także Zainteresowanych Tematem Studentów. Wybitny Skład Redakcyjny I Autorski Z Udziałem Przedstawicieli Doktryny, Ale Przede Wszystkim Praktyki (większość Autorów To Sędziowie NSA) Oraz Bardzo Liczne Odwołania Do Orzecznictwa Sądów Administracyjnych I Piśmiennictwa Z Prezentowanego Zakresu Gwarantują Wysoki Walor Praktyczny Prezentowanej Publikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sądowa Kontrola Administracji Publicznej T. 10


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, bellona
Produkty w ofercie: 134757
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 134757
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2