Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Komentarz do artykułów... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633' »

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Komentarz do artykułów 491–633 zawiera obszerne omówienie łączenia, podziału i przekształcenia spółek uwzględniające specyfikę każdego z tych procesów. Szczegółowo została przedstawiona także problematyka odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych oraz zmian w przepisach obowiązujących, przejściowych i końcowych. Komentarz wzbogacono o liczne tezy orzecznictwa i najnowsze poglądy doktryny. Wydanie trzecie dzieła uwzględnia - nowelizację przepisów dotyczących łączenia się, w tym łączenia transgranicznego, podziału i przekształcenia spółek na mocy ustawy z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182); - przepisy dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową opatrzone szczegółowym komentarzem, które zostały dodane do KSH na mocy ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanie różnych argumentów na poparcie  swoich racji, a w ramach obsługi spółek – na obronę racji klienta. W książce uwzględniono najnowszą linię orzecznictwa oraz w sposób kompleksowy zestawiono poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek osobowych. Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawem handlowym. Stanowi on także praktyczny przewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądź planujących rozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółek osobowych. Publikacja jest także doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.   Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, masz możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wystarczy zalogować się na stronie www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki. Dostęp trwa od 25.9.2012 r. do 25.9.2013 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconej: Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o krajowym rejestrze sądowym, ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych- rozporządzenie w sprawie statutu spółki europejskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz' »

  Stan prawny: 1 września 2016 r.Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:Tom I ? Spółki osoboweTom II ? Spółka z o.o.Tom IIIA - Spółka akcyjna. Art. 301-392Tom IIIB ? Spółka akcyjna. Art. 393-490Tom IV - Łączenie, podział i przekształcanie spółekKodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów o łączeniu się, podziale oraz przekształcaniu spółek handlowych, a ponadto przepisów o odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych oraz przepisów przechodnich. Komentarz rozwiązuje pojawiające w praktyce problemy wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia dorobek najnowszego orzecznictwa sądowego i doktryny.Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów i studentów oraz innych osób zajmujących się prawem handlowym w praktyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Komentarz do artykułów 491–633... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633' »

  Dzieła z serii DużeKomentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzyomawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów –wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literaturyprawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos orazliteratury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobyciewyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podziałi przekształcanie spółek Komentarz do artykułów491–633 zawiera obszerneomówienie łączenia, podziału i przekształcenia spółek uwzględniające specyfikękażdego z tych procesów. Szczegółowo została przedstawiona także problematykaodpowiedzialności karnej w spółkach handlowych oraz zmian w przepisachobowiązujących, przejściowych i końcowych. Komentarz wzbogacono o liczne tezyorzecznictwa i najnowsze poglądy doktryny.Wydanie trzecie dzieła uwzględnia- nowelizacjęprzepisów dotyczących łączenia się, w tym łączenia transgranicznego, podziału iprzekształcenia spółek na mocy ustawy z 19.8.2011 r. o zmianieustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182);- przepisydotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałowąopatrzone szczegółowym komentarzem, które zostały dodane do KSH na mocy ustawyz 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny,co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanieróżnych argumentów na poparcie  swoich racji, a w ramachobsługi spółek – na obronęracji klienta. W książce uwzględniono najnowszą linię orzecznictwaoraz w sposób kompleksowy zestawionopoglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu nakluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółekosobowych. Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnychproblemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługęprawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawem handlowym. Stanowi ontakże praktycznyprzewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądźplanujących rozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzujewiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogąsię pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnymwalorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnychinformacji dotyczących szczegółowychzagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółekosobowych. Publikacja jest także doskonałym narzędziem pracydla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego,sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów,a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawyhandlowe.   Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktówprawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, maszmożliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających tezmiany! Wystarczy zalogować się na stronie www.legalis.pl/beckplusi użyćkodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki.Dostęp trwa od 25.9.2012 r. do 25.9.2013 r. iuprawnia do korzystania z wersji ujednoliconej:Kodeksu spółek handlowych,ustawy o rachunkowości,ustawy o krajowym rejestrze sądowym,ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych- rozporządzenie wsprawie statutu spółki europejskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Nazwa - Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek.... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz - Praca zbiorowa' »

  Opis - Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Nazwa - Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz Oryginalny tytuł - U Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325585440 Kod EAN - 9788325585440 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 24.8x17.0 Ilość stron - 1136 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-10-07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz - Praca zbiorowa

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo handlowe i gospodarcze, spółki

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz 2012 do... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz 2012 do artykułów 491-633. Wydanie 3' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz 2012 do artykułów 491-633. Wydanie 3 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz 2012 do artykułów 491-633. Wydanie 3

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów: Kodeksu cywilnego regulujących... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe' »

  Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów: Kodeksu cywilnego regulujących zagadnienia prokury i firmy,ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,ustawy o rachunkowości,ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego orazrozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).W dziele uwzględniono, w stosunku do poprzedniego wydania, ostatnie zmiany do wymienionych aktów prawnych, a także nowe poglądy w doktrynie i judykaturze.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania.W dwunastym wydaniu komentarza... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2' »

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania.W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.:– ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), która przewiduje możliwość sporządzania skróconych sprawozdań finansowych dla spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej po spełnieniu określonych warunków;– ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), które dotyczą m.in. możliwości elektronicznej rejestracji spółki jawnej i komandytowej, ustanowienia prokury w spółce z o.o. już w momencie jej rejestracji, zmniejszenia opłat sądowych związanych z rejestracją spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym;– ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), które dotyczą m.in. wyłączenia możliwości rozwiązania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone.Część omówionych zmian wejdzie w życie w styczniu 2016 r., a część uzyska moc obowiązującą w kwietniu 2016 r. W wydaniu tym zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu.Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania.W dwunastym wydaniu komentarza... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2' »

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania.W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.:? ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), która przewiduje możliwość sporządzania skróconych sprawozdań finansowych dla spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej po spełnieniu określonych warunków;? ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), które dotyczą m.in. możliwości elektronicznej rejestracji spółki jawnej i komandytowej, ustanowienia prokury w spółce z o.o. już w momencie jej rejestracji, zmniejszenia opłat sądowych związanych z rejestracją spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym;? ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), które dotyczą m.in. wyłączenia możliwości rozwiązania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone.Część omówionych zmian wejdzie w życie w styczniu 2016 r., a część uzyska moc obowiązującą w kwietniu 2016 r. W wydaniu tym zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu.Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Różne

  wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 393-490.' »

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach: Tom I - Spółki osobowe Tom II - Spółka z o.o. Tom IIIA - Spółka akcyjna. Art. 301-392 Tom IIIB - Spółka akcyjna. Art. 393-490 Tom IV - Łączenie, podział i przekształcanie spółek Prezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej. Publikacja zawiera pogłębione studium zagadnień dotyczących: walnego zgromadzenia (m.in. kompetencji walnego zgromadzenia, zasad zwoływania i odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, prawa uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, w tym w drodze elektronicznej, pełnomocnictwa na walne zgromadzenie, przymusowego odkupu i wykupu akcji, prawa akcjonariuszy do informacji) zmiany statutu i zwykłego podwyższenie kapitału zakładowego (m.in. subskrypcji akcji i ich przydziału, prawa poboru, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału ze środków spółki); kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (m.in. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa); obniżenia kapitału zakładowego (m.in. trybów i sposobów obniżenia kapitału zakładowego, wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń w związku z obniżeniem kapitału, przesłanek uproszczonego trybu obniżenia kapitału, zgłoszenia obniżenia do rejestru); rozwiązania i likwidacji spółki (m.in. przyczyn rozwiązania spółki, zgłoszenia likwidacji spółki do rejestru, kompetencji likwidatorów, bilansu likwidacyjnego, czynności likwidacyjnych, uprawnień wierzycieli, podziału masy likwidacyjnej); odpowiedzialności cywilnoprawnej (m.in. odpowiedzialności w procesie tworzenia spółki akcyjnej, odpowiedzialności członków organów spółki i likwidatorów za szkodę wyrządzoną spółce, actio pro socio, przedawnienia roszczeń odszkodowawczych). Komentarz do Kodeksu spółek handlowych został napisany przez grono wybitnych Autorów, specjalistów prawa spółek oraz praktyków: prof. dr hab. Adam Opalski, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 r. członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek, członek European Model Company Act Group. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących transgranicznego łączenia się spółek, reformy kapitału zakładowego spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek, w tym monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) i kapitałowi zakładowemu (2002). Współautor Systemu Prawa Prywatnego, t. 17B (spółka akcyjna) i t. 9 (umowy nienazwane). Doradca międzynarodowej kancelarii prawnej, radca prawny w Warszawie. dr Maciej Goszczyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, m.in. komentarza do przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zmian statutu i kapitału spółki akcyjnej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych, specjalizuje się w prawie papierów wartościowych (w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi), zagadnieniach prawnych rynku kapitałowego oraz prawie spółek. Doradca w kancelarii prawnej ,,Domański Zakrzewski Palinka". Radca prawny w Warszawie. radca prawny Robert Pabis, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2011-2012). Autor kilkudziesięciu publikacji, w większości z zakresu prawa spółek, w tym komentarza do przepisów o spółce z o.o. (C.H. Beck, 3 wydania), współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych (C.H. Beck, J. Bieniak i inni, przepisy o spółce z o.o., art. 151-300, 4 wydania), współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych (C.H. Beck, red. Z. Jara, przepisy o spółce akcyjnej, art. 301-art. 368). W działalności zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i upadłościowym. dr Mateusz Rodzynkiewicz, radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2011-2012). Autor wielu publikacji naukowych, w tym komentarzy do kodeksu spółek handlowych oraz do przepisów o łączeniu się spółek. Mateusz Rodzynkiewicz jest wspólnikiem w kancelarii ,,Oleś & Rodzynkiewicz" w Krakowie, prawnikiem rekomendowanym przez ,,Chambers Europe Guide - Europe's Leading Lawyers for Business", w latach 2008-2011 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. dr hab. Andrzej W. Wiśniewski, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw docelowej regulacji prawnej przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym (2008). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa spółek i prawa handlowego, w tym monografii ,,Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny", t. 1-3, 1991-1993. Radca prawny w Warszawie. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala rozwiązać pojawiające się w praktyce problemy wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 1.1.2016 r. Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Prezentowany Komentarz jest doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 393-490.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:Tom... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 393-490' »

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:Tom I ? Spółki osoboweTom II ? Spółka z o.o.Tom IIIA - Spółka akcyjna. Art. 301-392Tom IIIB ? Spółka akcyjna. Art. 393-490Tom IV - Łączenie, podział i przekształcanie spółekPrezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej.Publikacja zawiera pogłębione studium zagadnień dotyczących: walnego zgromadzenia (m.in. kompetencji walnego zgromadzenia, zasad zwoływania i odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, prawa uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, w tym w drodze elektronicznej, pełnomocnictwa na walne zgromadzenie, przymusowego odkupu i wykupu akcji, prawa akcjonariuszy do informacji) zmiany statutu i zwykłego podwyższenie kapitału zakładowego (m.in. subskrypcji akcji i ich przydziału, prawa poboru, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału ze środków spółki); kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (m.in. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa); obniżenia kapitału zakładowego (m.in. trybów i sposobów obniżenia kapitału zakładowego, wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń w związku z obniżeniem kapitału, przesłanek uproszczonego trybu obniżenia kapitału, zgłoszenia obniżenia do rejestru); rozwiązania i likwidacji spółki (m.in. przyczyn rozwiązania spółki, zgłoszenia likwidacji spółki do rejestru, kompetencji likwidatorów, bilansu likwidacyjnego, czynności likwidacyjnych, uprawnień wierzycieli, podziału masy likwidacyjnej); odpowiedzialności cywilnoprawnej (m.in. odpowiedzialności w procesie tworzenia spółki akcyjnej, odpowiedzialności członków organów spółki i likwidatorów za szkodę wyrządzoną spółce, actio pro socio, przedawnienia roszczeń odszkodowawczych).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 393-490

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji' »

  Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony przez pięć nowelizacji: ustawę z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381); ustawę z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547); ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69); ustawę z 13.2.2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 341);ustawę z 21.5.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 104, poz. 860). W 2009 r. KSH był nowelizowany trzykrotnie.Nowelizacja z 5.12.2008 r. weszła w zasadniczej części w życie 3.8.2009 r. Zmiany, spowodowane implementacją do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, dotyczą m.in.: przepisów o transgranicznym łączeniu się spółek oraz wdrażających zasadę „push towards investors” („pchnięcie” informacji do inwestorów), stosownie do której sposób zwołania walnego zgromadzenia powinien zapewniać skuteczne przekazanie informacji do publicznej wiadomości w całej UE; skrócenia terminu na zwołanie walnego zgromadzenia (26 dni) oraz obowiązku prowadzenia przez spółkę publiczną strony internetowej; wyposażenia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu w autonomiczne prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;prawa akcjonariuszy do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika; obowiązku ujawniania przez spółkę publiczną wyników głosowań na stronie internetowej, w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Różne

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2.2' »

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.: - ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), która przewiduje możliwość sporządzania skróconych sprawozdań finansowych dla spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej po spełnieniu określonych warunków; - ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), które dotyczą m.in. możliwości elektronicznej rejestracji spółki jawnej i komandytowej, ustanowienia prokury w spółce z o.o. już w momencie jej rejestracji, zmniejszenia opłat sądowych związanych z rejestracją spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym; - ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), które dotyczą m.in. wyłączenia możliwości rozwiązania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone. Część omówionych zmian wejdzie w życie w styczniu 2016 r., a część uzyska moc obowiązującą w kwietniu 2016 r. W wydaniu tym zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2.2

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1–150. Spółki osobowe – najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz – stanowi obszerne omówienie przepisów... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150' »

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1–150. Spółki osobowe – najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz – stanowi obszerne omówienie przepisów regulujących działalność spółek handlowych w Polsce, z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązujących regulacji Kodeksu handlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie KSH orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny. W publikacji opatrzono szczegółowym komentarzem przepisy ogólne oraz wspólne dla wszystkich typów spółek, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku KSH do KC, zagadnień związanych z umową spółki handlowej (jej istotą, zakresem przedmiotowym, elementami umowy), obowiązkami rejestracyjnymi, relacjami pomiędzy spółką dominującą i zależną. W przeważającym zakresie jednak, Tom I jest poświęcony spółkom osobowym – jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W ramach każdego typu spółki osobowej scharakteryzowano szczegółowo proces jej powstania, podejmowanej działalności, uprawnień, obowiązków i zakresu odpowiedzialności wspólników, poprzez stosunki wewnętrzne i zewnętrzne w spółce, skończywszy na jej rozwiązaniu i procedurze likwidacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi wartościowe i szczegółowe kompendium wiedzy na temat  założenia, funkcjonowania i prowadzenia działalności w ramach danego typu spółki osobowej, ułatwiając tym samym przygotowanie się do obsługi klientów z tego zakresu. W porównaniu do poprzedniego, 2. wydania Komentarza, uwzględniono wszystkie zmiany przepisów dotyczące spółek osobowych, m.in.: - wymogi dotyczące pism i zamówień handlowych składanych przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także dotyczące informacji zamieszczanych na stronach internetowych spółki - zmiany dotyczące procedury zgłoszenia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną - zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności osób zawierających umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo - zmiany w zakresie odstąpienia od wymogu sporządzenia umowy spółki partnerskiej w formie aktu notarialnego, zastępując ją formą pisemną pod rygorem nieważności. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanie różnych argumentów na poparcie  swoich racji, a w ramach obsługi spółek – na obronę racji klienta. W książce uwzględniono najnowszą linię orzecznictwa oraz w sposób kompleksowy zestawiono poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek osobowych. Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawem handlowym. Stanowi on także praktyczny przewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądź planujących rozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółek osobowych. Publikacja jest także doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe. Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, masz możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wystarczy zalogować się na stronie www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki. Dostęp trwa od 25.9.2012 r. do 25.9.2013 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconej: Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o krajowym rejestrze sądowym, ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, rozporządzenie w sprawie statutu spółki europejskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Różne

  wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych tom 3A komentarz ART.301-392 spółka akcyjna.' »

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach: Tom I ? Spółki osobowe Tom II ? Spółka z o.o. Tom IIIA - Spółka akcyjna. Art. 301-392 Tom IIIB ? Spółka akcyjna. Art. 393-490 Tom IV - Łączenie, podział i przekształcanie spółek Prezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej. W taki sam sposób komentuje również przepisy ogólne KSH w zakresie, w jakim dotyczą one spółki akcyjnej, ze względu na pierwszeństwo wydania wspomnianego tomu. Publikacja zawiera pogłębione studium zagadnień dotyczących: przepisów ogólnych KSH (m.in. umiejscowienia KSH w systemie prawa prywatnego, stosowania przepisów KSH w wymiarze ponadkrajowym, stosowania Kodeksu cywilnego do stosunków spółek handlowych, definicji umowy spółki handlowej, wkładów niepieniężnych, zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy); powstania spółki (m.in. etapów procesu założycielskiego, charakteru statutu spółki, spółki w organizacji, spółki jednoosobowej, akcji i zasad ich objęcia, kapitału zakładowego i jego pokrycia, zgłoszenia spółki do rejestru); praw i obowiązków akcjonariuszy (m.in. wpłat na akcje i sankcji za brak ich pokrycia, rodzajów akcji, zasad rozporządzania akcjami, księgi akcyjnej, legitymacji akcjonariusza, ograniczeń pomocy finansowej, wypłaty dywidendy i zaliczki na jej poczet, przywilejów akcyjnych i indywidualnych, umorzenia akcji, nabywania i obejmowania przez spółkę własnych akcji); organów spółki (m.in. kompetencji zarządu, zasad jego powoływania i odwoływania, ustalania kadencji i mandatu członków zarządu, sposobu reprezentowania spółki przez zarząd, wynagrodzenia członków zarządu i zawierania umów z członkami zarządu, kompetencji rady nadzorczej, zasad jej powoływania i odwoływania, zakazu łączenia stanowisk, zasad podejmowania uchwał przez radę nadzorczą). Komentarz do Kodeksu spółek handlowych został napisany przez grono wybitnych Autorów, specjalistów prawa spółek oraz praktyków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych tom 3A komentarz ART.301-392 spółka akcyjna.

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1–150. Spółki osobowe – najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz – stanowi obszerne omówienie przepisów... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150' »

  Kodeks spółek handlowych.Komentarz do artykułów 1–150. Spółki osobowe –najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz – stanowi obszerneomówienie przepisów regulujących działalność spółek handlowych w Polsce, zjednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązujących regulacji Kodeksuhandlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie KSH orzecznictwa oraz nowychpoglądów doktryny.W publikacji opatrzonoszczegółowym komentarzem przepisy ogólne oraz wspólne dla wszystkich typówspółek, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku KSH do KC, zagadnień związanychz umową spółki handlowej (jej istotą, zakresem przedmiotowym, elementamiumowy), obowiązkami rejestracyjnymi, relacjami pomiędzy spółką dominującą izależną. W przeważającym zakresie jednak, Tom I jest poświęcony spółkomosobowym – jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W ramach każdego typu spółki osobowej scharakteryzowanoszczegółowo proces jej powstania, podejmowanej działalności, uprawnień,obowiązków i zakresu odpowiedzialności wspólników, poprzez stosunki wewnętrznei zewnętrzne w spółce, skończywszy na jej rozwiązaniu i procedurzelikwidacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi wartościowe iszczegółowe kompendium wiedzy na temat  założenia, funkcjonowaniai prowadzenia działalności w ramach danego typu spółki osobowej, ułatwiając tym samym przygotowaniesię do obsługi klientów z tego zakresu.W porównaniu do poprzedniego, 2. wydaniaKomentarza, uwzględniono wszystkiezmiany przepisów dotyczące spółek osobowych, m.in.:- wymogi dotyczące pism izamówień handlowych składanych przez spółkę komandytowo-akcyjną w formiepapierowej i elektronicznej, a także dotyczące informacji zamieszczanych nastronach internetowych spółki- zmiany dotyczące proceduryzgłoszenia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną - zmiany w zakresie rozszerzeniaodpowiedzialności osób zawierających umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym,który wniósł do spółki przedsiębiorstwo- zmiany w zakresie odstąpieniaod wymogu sporządzenia umowy spółki partnerskiej w formie aktu notarialnego,zastępując ją formą pisemną pod rygorem nieważności. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwai poglądów doktryny, co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanie różnych argumentów napoparcie  swoich racji, a w ramach obsługi spółek – na obronę racji klienta. W książceuwzględniono najnowszą linięorzecznictwa oraz w sposób kompleksowy zestawionopoglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe izarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek osobowych. Komentarz przedstawia też propozycjerozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osobyprowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawemhandlowym. Stanowi on także praktycznyprzewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądź planującychrozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzuje wiedzę w tymzakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawićprzy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacjijest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowychzagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółekosobowych. Publikacja jest także doskonałymnarzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługującychuczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących sięsprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa iprzedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe. Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktówprawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, maszmożliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających tezmiany! Wystarczy zalogować się na stronie www.legalis.pl/beckplusi użyćkodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki.Dostęp trwa od 25.9.2012 r. do 25.9.2013 r. iuprawnia do korzystania z wersji ujednoliconej:Kodeksu spółek handlowych,ustawy o rachunkowości,ustawy o krajowym rejestrze sądowym,ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych,rozporządzenie w sprawie statutu spółki europejskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2' »

  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania.W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.:– ustawą
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Nazwa - Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Autor - Andrzej Kidyba Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer ... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 - Andrzej Kidyba' »

  Opis - W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.: ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), która przewiduje możliwość sporządzania skróconych sprawozdań finansowych dla spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej po spełnieniu określonych warunków; ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), które dotyczą m.in. możliwości elektronicznej rejestracji spółki jawnej i komandytowej, ustanowienia prokury w spółce z o.o. już w momencie jej rejestracji, zmniejszenia opłat sądowych związanych z rejestracją spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym; ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), które dotyczą m.in. wyłączenia możliwości rozwiązania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone. Część omówionych zmian wejdzie w życie w styczniu 2016 r., a część uzyska moc obowiązującą w kwietniu 2016 r. W wydaniu tym zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu. Nazwa - Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Autor - Andrzej Kidyba Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326492709 Kod EAN - 9788326492709 Wydanie - 12 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 17,5x25 cm Ilość stron - 3100 Ilość elementów - 2 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-11-05
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 - Andrzej Kidyba

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  W komentarzu, poza omówieniem przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych, przedstawiono cel ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. Autor komentuje najnowsze... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II' »

  W komentarzu, poza omówieniem przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych, przedstawiono cel ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. Autor komentuje najnowsze zmiany, w tym przepisy: dotyczące unowocześnienia sposobów realizacji wymogów informacyjnych (publikacyjnych) spółek akcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej; regulujące funkcjonowanie spółek prawa handlowego przez uproszczenie wymogów dotyczących sprawozdawczości l dokumentacji w przypadku połączeń podziałów; wprowadzające liberalizacje obowiązków objętych procedurami łączeniowymi podziałowymi, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w połączeniu lub podziale wyrażą zgodę na zwolnienie z takich wymogów; umożliwiające posiadanie akcji spółek publicznych nie tylko poprzez rachunki papie rów wartościowych, lecz także poprzez rachunki zbiorcze; związane z zakazem ograniczania praw akcjonariuszy do ustanawiania kilku pełnomocnictw. Adresaci:Komentarz przeznaczony jest zarówno dla praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i teoretyków prawa handlowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  W komentarzu omówione zostały wszystkie przepisy ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), cel ich wprowadzenia,... Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tom I i II' »

  W komentarzu omówione zostały wszystkie przepisy ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), cel ich wprowadzenia, jak również praktyczne skutki stosowania. Niniejsze wydanie zawiera odniesienie do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, jakie miały miejsce na przestrzeni 2009 r. Najistotniejsze zmiany są następstwem wejścia w życie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69). Powołaną ustawą wdrożono dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17) oraz dyrektywę 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. zmieniającą dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia się spółek akcyjnych lub ich podziału (Dz. Urz. UE L 300 z 17.11.2007, str. 47). Komentarz uwzględnia ponadto regulacje wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547) oraz ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 217, poz. 1381) a także skutki wejścia w życie na przestrzeni 2009 r. szeregu innych przepisów.Zaletą opracowania jest uwzględnienie stanowiska doktryny prawa, adaptacja orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz nowe orzeczenia SN i SA. Adresatami publikacji są przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni, sędziwie, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Książka powinna być także punktem odniesienia dla osób specjalizujących się w teorii i praktyce prawa handlowego, na seminariach doktoranckich i magisterskich z dziedziny prawa i administracji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tom I i II

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo handlowe i gospodarcze, spółki

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159142
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, imports, naxos classical, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1292577
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139034
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174033
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, zysk i s-ka wydawnictwo, universitas towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych
Produkty w ofercie: 5142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0