Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Ortopedia i traumatologia

  potrząsania, podrzucania, podnoszenia) Objaw Derbolowsky’ego Test Gaenslena (drugi objaw Mennella) Test uciskowy kości biodrowej Pierwszy objaw Mennella Test Yeomana Test Laguerre’a... Pełen opis produktu 'Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Badanie, objawy, testy' »

  Testy kliniczne to praktyczny przewodnik do szybkiego i prostego rozpoznania zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego.

  Badanie kliniczne, przeprowadzone w oparciu o zawarte w książce materiały, umożliwia sprawne diagnozowanie różnicowe.

  Nowe wydanie zawiera:
  opis charakterystycznych objawów
  - zestaw najważniejszych testów klinicznych do rozpoznawania chorób narządu ruchu, układu nerwowego i naczyniowego,
  - dokładny opis testów, sposób ich wykonania i zastosowania,
  - nowe, dodatkowe materiały - 18 testów i 65 ilustracji - służące do utrwalenia wiadomości.  SPIS TREŚCI:

  Podstawy
  Podstawy badania pacjenta

  1. Kręgosłup
  Ocena ruchomości kręgosłupa (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
  Test odległości końca palca od podłoża
  Objaw Otta
  Objaw Schobera
  Test fałdu skóry Kiblera
  Testy klatki piersiowej
  Test ucisku mostka
  Test ucisku żeber
  Test obwodu klatki piersiowej
  Test Schepelmanna
  Testy szyjnego odcinka kręgosłupa
  Badanie skriningowe ruchów rotacyjnych szyjnego odcinka kręgosłupa
  Test rotacji głowy przy maksymalnym wyproście
  Test rotacji głowy przy maksymalnym zgięciu
  Segmentarny test funkcjonalny szyjnego odcinka kręgosłupa
  Test Soto–Halla
  Test perkusyjny
  Test O’Donoghue’a
  Test Valsalvy
  Test Spurlinga
  Test dystrakcyjny szyjnego odcinka kręgosłupa
  Test Elveya (testy rozciągowe kończyny górnej)
  Test rozciągowy splotu ramiennego
  Test przemieszczania barku w kierunku dystalnym
  Test odwiedzenia ramienia (test Bakody)
  Test kompresyjny Jacksona
  Test kompresyjny otworów międzykręgowych
  Test kompresyjny w zgięciu
  Test kompresyjny w wyproście
  Objaw Lhermitte’a
  Testy piersiowego odcinka kręgosłupa
  Objaw Adama
  Test wypadu (osuwania)
  Segmentarne testy funkcjonalne piersiowego odcinka kręgosłupa w wyproście i zgięciu
  Testy lędźwiowego odcinka kręgosłupa
  Test biernego zginania goleni wbrew oporowi
  Test opukiwania wyrostków kolczystych
  Objaw ze strony mięśnia lędźwiowego
  Test uwalniania (upuszczania) Lasegue’a
  Test sprężynowania I (resorowy)
  Test przeprostu
  Test stania na jednej nodze (test Storcha, test przeprostu lędźwi)
  Test podpieranego (podtrzymywanego) zgięcia do przodu (test obręczy)
  Zespoły uciskowe korzeni nerwowych
  Test zgięciowy (Slump Test)
  Objaw Lasegue’a (test SLR – Straight Leg Raise)
  Objaw udowy Lasegue’a (odwrócony objaw Lasegue’a)
  Objaw Bonneta (objaw mięśnia gruszkowatego)
  Objaw Lasegue’a–Moutauda–Martina (skrzyżowany objaw Lasegue’a)
  Objaw Bragarda
  Różnicujący test Lasegue’a
  Objaw Duchenne’a
  Test Kerniga–Brudzińskiego
  Test poruszania się na piętach lub palcach
  Objaw Lasegue’a w pozycji siedzącej
  Objaw Hoovera
  Staw krzyżowo-biodrowy
  Testy więzadłowe
  Test sprężynowania II
  Test Patricka (test Fabere) – objaw czwórki
  Trójfazowy test przeprostu
  Test kolców
  Objaw wyprzedzania
  Test sprężynowania stawów krzyżowo-biodrowych z udem
  Test mobilizacji stawu krzyżowo-biodrowego (test potrząsania, podrzucania, podnoszenia)
  Objaw Derbolowsky’ego
  Test Gaenslena (drugi objaw Mennella)
  Test uciskowy kości biodrowej
  Pierwszy objaw Mennella
  Test Yeomana
  Test Laguerre’a
  Krzyżowo-biodrowy test rozciągania
  Test odwodzenia z obciążeniem

  2. Bark i staw ramienny
  Zakres ruchomości stawu ramiennego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
  Testy orientacji (ustawienia)
  Szybki test do oceny złożonego ruchu w stawie (test Apleya)
  Chwyt Codmana
  Test „znaku dłoni” i test „znaku palca”
  Testy zapalenia kaletek
  Kaletki
  Objaw zapalenia kaletki
  Test Dawbarna
  Dyskineza łopatkowo-żebrowa
  Test łopatkowy z asystą
  Pierścień rotatorów
  Test zerowego odwodzenia
  Test mięśnia nadgrzebieniowego Jobe’a (test pustej puszki)
  Test mięśnia podłopatkowego
  Objaw ułożeniowy ramienia w rotacji wewnętrznej (IRLS, Internal Rotation Lag Sign)
  Test startu Gerbera
  Test ucisku brzucha
  Objaw oderwania ręki od brzucha
  Test przytulania „na misia”
  Objaw Napoleona
  Test zerowej rotacji zewnętrznej (test mięśnia podgrzebieniowego)
  Objaw ułożeniowy ramienia w pozycji rotacji zewnętrznej (ERLS, External Rotation Lag Sign)
  Test odwodzenia i zewnętrznej rotacji (test Patte)
  Niespecyficzny test mięśnia nadgrzebieniowego
  Objaw opadającego ramienia (drop-arm)
  Objaw trębacza wg Walcha
  Test draśnięcia Apleya (Apleys scratch test)
  Bolesny łuk I
  Test ciasnoty Neera
  Test siły w rotacji wewnętrznej ramienia (IRRST, Internal Rotation Resistance Strenth-Test)
  Test ciasnoty Hawkinsa i Kennedy’ego
  Test ciasnoty Neera po iniekcji środka przeciwbólowego
  Staw barkowo-obojczykowy
  Bolesny łuk II
  Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej
  Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej
  Test skrzyżowanego przywodzenia
  Test stawu barkowo-obojczykowego po iniekcji środka przeciwbólowego
  Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego
  Niespecyficzny test ścięgna mięśnia dwugłowego
  Test Abotta–Saundersa
  Test dłoni zwróconej ku górze (Palm up Test)
  Test trzasku
  Test Yergasona
  Objaw Huetera
  Test więzadła poprzecznego kości ramiennej
  Test Ludingtona
  Test Lippmana
  Uszkodzenie typu SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior)
  Czynno-kompresyjny test O’Briena
  Test rozciągania
  Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia I
  Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia II
  Test zgięcia z oporem Habermeyera
  Niestabilność stawu ramiennego
  Test ucisku
  Przedni test obronny
  Test obronny w pozycji leżącej
  Test rzutu
  Test Lefferta
  Test szufladki przedniej i tylnej
  Tylny test obronny (Posterior Shift and Load Test)
  Test przedniej szufladki Gerbera–Ganza (Anterior Drawer Test)
  Test tylnej szufladki Gerbera–Ganza (Posterior Drawer Test)
  Test szarpnięcia
  Test Fukudy
  Objaw rowka, dolna szufladka
  Test nadmiernego odwiedzenia Gageya
  Test Rowego

  3. Staw łokciowy
  Ocena ruchomości stawu łokciowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
  Testy funkcjonalne stawu łokciowego
  Testy orientacyjne
  Test maksymalnego zgięcia
  Test wymuszonego odwracania
  Testy stabilności stawu łokciowego
  Test wymuszonego szpotawienia
  Test wymuszonego koślawienia
  Test koślawienia w ruchu
  Tylno-boczny test obawy (tylno-boczny pivot-shift)
  Testy świadczące o obecności zespołów bolesności przedziałów stawu łokciowego
  Test krzesła
  Test Bowdena
  Test Thomsona (objaw łokcia tenisisty)
  Test Milla
  Test wymuszonego ruchu
  Test Cozena
  Odwrócony test Cozena
  Objaw łokcia gracza w golfa
  Test prostowania przedramienia
  Objawy ucisku pni nerwowych
  Test Tinela
  Test zginania stawu łokciowego
  Test kompresyjny mięśnia odwracacza

  4. Nadgarstek, ręka i palce
  Ocena ruchomości ręki (punkty wyjścia w pozycji zerowej stawów)
  Testy funkcjonalne ręki (testy ścięgien zginaczy)
  Mięsień zginacz głęboki palców
  Mięsień zginacz powierzchowny palców
  Mięsień zginacz długi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka
  Test Muckarda
  Test Finkelsteina
  Test Grinda
  Test Linburga
  Test funkcjonalny Bunella–Littlera
  Test Watsona (test przemieszczania kości łódeczkowatej)
  Test balotowania łódeczkowato-półksiężycowatego
  Test wyprostu palców (test łuski)
  Test przemieszczenia grzbietowego kości główkowatej
  Test reakcji (test balotowania półksiężycowato-trójgraniastego)
  Test stabilności po uszkodzeniu pobocznych więzadeł łokciowych stawu śródręczno-paliczkowego kciuka
  Test unoszenia w odwróceniu
  Zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej
  Test mięśnia nawrotnego obłego
  Zespół kanału de Guyona
  Zespół kanału nadgarstka
  Zespół rowka nerwu łokciowego
  Motoryczne testy funkcjonalne ręki
  Badanie chwytu szczypcowego
  Badanie chwytu klucza
  Badanie chwytu zgrubnego
  Badanie chwytu dłonią
  Badanie siły chwytu
  Szybki test dla nerwu promieniowego
  Test prostowania kciuka
  Test odwracania (supinacji)
  Objaw Hoffmanna–Tinela
  Szybki test dla nerwu pośrodkowego
  Test Ochsnera
  Objaw zespołu kanału nadgarstka
  Test Phalena
  Objaw cyrkla (kręgu)
  Test butelki Lüthy’ego
  Odwrócony test Phalena
  Test nawracania
  Objaw Fromenta
  Szybki test nerwu łokciowego
  Test wewnętrznych mięśni ręki
  Test O
  Test zginania nadgarstka

  5. Staw biodrowy
  Zakres ruchomości stawu biodrowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
  Testy funkcjonalne stawu biodrowego
  Test końca palca
  Test przykurczu mięśnia prostego uda
  Test rozciągnięcia mięśnia prostego uda (test Ely’ego)
  Test wyprostu stawu biodrowego
  Chwyt Thomasa
  Test kompresyjny Noble’a
  Test Obera
  Objaw Drehmanna
  Test rotacji biernej (test rolowania)
  Test Anvila
  Test bólu przy pchnięciu w osi uda
  Test na mięsień gruszkowaty
  Objaw Trendelenburga–Duchenne’a
  Objaw Fabere–Patricka (świadczy o chorobie Perthesa)
  Objaw teleskopowy
  Test Rosera–Ortolaniego–Barlowa
  Test Galeazzi–Ellisa
  Test antetorsji (test Craiga)
  Test określający różnicę długości kończyn dolnych
  Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych
  Objaw podrażnienia krętarza
  Test tylnego brzegu
  Testy dysplazji biodra wg Kalchschmidta
  Test cieśni udowo-panewkowej

  6. Staw kolanowy
  Ocena ruchomości stawu kolanowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
  Testy rozciągania mięśni
  Test rozciągania mięśnia czworogłowego uda (test przykurczu mięśnia czworogłowego uda)
  Test rozciągania mięśnia prostego uda
  Test rozciągania mięśni zginaczy kolana (mięśnie kulszowo-goleniowe)
  Obrzęk stawu kolanowego
  Test szczotkowania
  Objaw balotowania rzepki (tańcząca rzepka)
  Rzepka
  Kąt Q
  Test przemieszczania rzepki
  Objaw Zohlena
  Test bólowy po ucisku powierzchni stawowych
  Test trzeszczenia (krepitacji)
  Test obronny Fairbanka
  Test McConnella
  Test hamowania podwichnięcia
  Test nachylania
  Test Dreyera
  Test fałdu przyśrodkowego rzepki
  Test fałdu Hugstona
  Łąkotka
  Test dystrakcyjno-kompresyjny Apleya (Grinding test)
  Test Thessaly’ego
  Test McMurraya (objaw Fouche)
  Test Bragarda
  Objaw Payra
  Test Payra
  Objaw Steinmanna I
  Objaw Steinmanna II
  Test Böhlera–Krömera
  Test Merke’a
  Test Cabota
  Objaw Finoschietto (signo del salto)
  Objaw Childressa
  Objaw Turnera
  Przyśrodkowy i boczny test kompresyjny Andersona
  Test rotacyjno-kompresyjny Pässlera
  Objaw Czaklina
  Test Wilsona
  Testy stabilności
  Test odwodzenia–przywodzenia (test koślawienia–szpotawienia)
  Testy funkcjonalne do oceny przedniego więzadła krzyżowego
  Test Lachmanna (szufladka w pobliżu wyprostu)/ test Noulisa
  Test Lachmanna w pozycji leżenia przodem
  Test Lachmanna po stabilizacji
  Test Lachmanna bez dotykania (no touch)
  Czynny test Lachmanna
  Test przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90°
  Test maksymalnej szufladki Jakoba
  Test pivot-shift (test Galwaya)
  Stopniowany test pivot-shift Jakoba
  Zmodyfikowany test pivot-shift
  Test przyśrodkowego przesunięcia (Medialer Shift Test)
  Łagodny test pivot-shift (Soft Pivot-shift Test)
  Test Martensa
  Test Loseego
  Test Slocuma
  Test cross over Arnolda (Cross over Test)
  Test Noyesa
  Test ustępowania (giving way) Jakoba
  Test Lemaire
  Test szarpnięcia Hughstona
  Testy funkcjonalne do oceny tylnego więzadła krzyżowego
  Test tylnej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90° – tylny test Lachmanna
  Odwrócony test pivot-shift Jakoba
  Test skurczu mięśnia czworogłowego
  Test tylnego opadania
  Łagodny tylno-boczny test szufladki
  Test opadania do tyłu pod wpływem grawitacji (Gravity Sign Recurvatum Test)
  Test zewnętrznej rotacji i przeprostu Hughstona
  Test Godfreya
  Dynamiczny tylny test przemieszczenia
  Test rotacyjny niestabilności przednio-tylnej Loomera
  Pasmo biodrowo-piszczelowe
  Test kompresyjny Noble’a

  7. Staw skokowy i stopa
  Ocena ruchomości stawu skokowego – stopy (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
  Testy funkcjonalne stawu skokowego
  Test Grifki
  Test Strunsky’ego
  Test przesuwania palucha
  Test „chrupania”
  Chwyt Gänsslena
  Test opukiwania śródstopia
  Test uciskowy Thompsona
  Objaw Hoffy
  Test opukiwania ścięgna piętowego (Achillesa)
  Test Colemana
  Test giętkości (elastyczności) stopy
  Test korekcji przywiedzenia przodostopia
  Więzadła poboczne i więzozrosty
  Test stabilności skokowej 1 (test przywiedzenia/szpotawienia)
  Test stabilności skokowej 2 (test odwiedzenia/koślawienia)
  Test szufladki przedniej i tylnej
  Test rotacji zewnętrznej (test Kleigera)
  Test wyciskania
  Test zgięcia grzbietowego
  Test uciskania pięty
  Zespoły cieśni stawu skokowego górnego (skokowo-goleniowego)
  Test na przedni zespół cieśni stawu skokowego (test przeprostu)
  Test na tylny zespół cieśni stawu skokowego (test maksymalnego zgięcia)
  Uszkodzenia nerwów
  Test rozciągania na nerw międzypalcowy
  Test trzasku Muldera (test Mortona)
  Objaw Tinela
  Złamania
  Test kompresji pięty

  8. Zaburzenia postawy
  Test Krausa–Webera
  Testy zdolności do utrzymania postawy Matthiasa

  9. Zakrzepica żylna
  Test Lowenberga
  Test Trendelenburga
  Test Perthesa
  Test Homansa

  10. Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach tętniczych – zespoły cieśni
  Test Allena (test zamknięcia pięści)
  Test tętnicy kręgowej według George’a (test De-Klyn)
  Test Ratschowa–Boergera
  Zespół górnego otworu klatki piersiowej
  Test żebrowo-obojczykowy (chwyt Geisela)
  Test forsownego odwiedzenia
  Test chromania przestankowego
  Manewr Allena
  Chwyt Allena
  Test Wrighta
  Test Adsona

  11. Zaburzenia nerwowe ośrodkowe
  Test utrzymywania kończyn górnych
  Test utrzymywania kończyn dolnych

  Piśmiennictwo
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Badanie, objawy, testy

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Języki obce w medycynie

  . Topograficzny układ pozwala na przygotowanie się do ćwiczeń prosektoryjnych. Integralną częścią książki są zestawienia topograficzne i kliniczne. Zwrócono w nich szczególną uwagę na wzajemne relacje... Pełen opis produktu 'Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła. Przewodnik polsko-łaciński' »

  Książka zawiera szczegółowe miana anatomiczne z zakresu osteologii i artrologii. Omówiono w niej także klasyfikację stawów i zakresy ich ruchów, wyczuwalność punktów kostnych oraz miejsca przyczepów mięśni na strukturach kostnych.

  Hierarchię ważności struktur anatomicznych zaznaczono za pomocą odcieni czerwieni i szarości oraz różnych krojów pisma i wcięć umożliwiających precyzyjną lokalizację mian. Topograficzny układ pozwala na przygotowanie się do ćwiczeń prosektoryjnych. Integralną częścią książki są zestawienia topograficzne i kliniczne. Zwrócono w nich szczególną uwagę na wzajemne relacje kości, mięśni, nerwów i naczyń.

  Kieszonkowy format zachęca do częstego korzystania z publikacji, zwłaszcza w pierwszych latach studiów. Alfabetyczny indeks nazw polskich i łacińskich ułatwia szybkie odszukanie danej struktury w tekście.

  Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz studentów fizykoterapii. Może być również przydatna wykładowcom prowadzącym zajęcia ze studentami.


  SPIS TREŚCI

  1. Kości i ich połączenia
  2. Kręgosłup i szkielet klatki piersiowej
  3. Kości kończyny górnej
  4. Kości kończyny dolnej
  5. Czaszka
  6. Indeks nazw polskich
  7. Indeks nazw łacińskich

  CONTENTUM

  1. Ossa et iuncturae
  2. Columna vertebralis et skeleton thoracis
  3. Ossa membri superioris
  4. Ossa membri inferioris
  5. Cranium
  6. Index terminorum polonorum
  7. Index terminorum latinorum

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła. Przewodnik polsko-łaciński

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Diagnostyka

  terapeutycznych , które stosuje się w złamaniach dalszego końca kości promieniowej. Pełen opis produktu 'Złamania dalszego końca kości promieniowej. Diagnostyka i leczenie' »

  Jeden z najczęstszych urazów w obrębie kończyny górnej tradycyjnie wiązano przede wszystkim z grupą kobiet w średnim i starszym wieku.

  W ostatnich latach coraz powszechniej doznają go osoby przed 35. rokiem życia.

  Uraz powstaje u nich zwykle w mechanizmie wysokoenergetycznym, co oznacza skomplikowany charakter złamania.

  Praca zawiera nowoczesne przedstawienie metod diagnostycznych i terapeutycznych, które stosuje się w złamaniach dalszego końca kości promieniowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Złamania dalszego końca kości promieniowej. Diagnostyka i leczenie

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Ortopedia i traumatologia

  3.5. Złamanie 3.5.1. Wiadomości ogólne 3.5.2. Mechanizm powstawania złamania 3.5.3. Biomechanika złamań kości rosnącej 3.5.4. Podział złamań 3.5.5. Objawy złamania 3.5.6. Ogólne zasady... Pełen opis produktu 'Ortopedia i traumatologia t. 1-2, Gaździk. Podręcznik dla studentów medycyny' »

  Podręcznik zawiera informacje dotyczące etiologii, patogenezy, diagnostyki oraz leczenia chorób i urazów narządu ruchu. W obecnym, dwutomowym (uaktualnionym i rozszerzonym)  wydaniu zaprezentowano najnowsze techniki diagnostyczne i operacyjne.
   
  Walory publikacji podnosi przejrzysty układ treści. Znakomitym uzupełnieniem tekstu są liczne zdjęcia rentgenowskie, a także rysunki obrazujące badania ortopedyczne.
  Książka przeznaczona jest dla studentów akademii i uniwersytetów medycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Może być również przydatna dla chirurgów różnych specjalności.


  Spis treści

  TOM 1
  ZAGADNIENIA OGÓLNE
  WSTĘP
  1. BADANIE ORTOPEDYCZNE
  1.1. Wiadomości ogólne
  1.2. Badania dodatkowe
  2. LECZENIE
  2.1. Leczenie nieoperacyjne
  2.1.1. Unieruchomienie zewnętrzne
  2.1.2. Wyciągi
  2.1.3. Redresje
  2.1.4. Blokady i nakłucia
  2.2. Leczenie operacyjne
  2.3. Rehabilitacja
  2.3.1. Wiadomości ogólne
  2.3.2. Patofizjologiczne uwarunkowania rehabilitacji
  2.3.3. Następstwa nieczynności oraz przeciwdziałanie im
  2.3.4. Profilaktyczne zastosowanie kinezyterapii
  2.3.5. Fizykalne sposoby wspomagania kinezyterapii
  2.3.6. Leczenie usprawniające po uszkodzeniach kończyn
   2.3.7. Zasady rehabilitacji kończyn
  2.3.8. Postępowanie usprawniające po urazowych uszkodzeniach kręgosłupa
  2.3.9. Kinezyterapia
  2.3.10. Fizykoterapia
  2.3.11. Zaopatrzenie ortopedyczne
  CHIRURGIA URAZOWA NARZĄDU RUCHU
  3. WIADOMOŚCI OGÓLNE
  3.1. Uraz
  3.2. Uszkodzenie
  3.3. Zamknięte uszkodzenia tkanek miękkich
  3.3.1. Stłuczenie
  3.3.2. Uszkodzenia jednostki mięśniowo-ścięgnistej
  3.3.3. Uszkodzenia kaletek maziowych
  3.4. Rany
  3.4.1. Obrażenia postrzałowe układu narządu ruchu
  3.5. Złamanie
  3.5.1. Wiadomości ogólne
  3.5.2. Mechanizm powstawania złamania
  3.5.3. Biomechanika złamań kości rosnącej
  3.5.4. Podział złamań
  3.5.5. Objawy złamania
  3.5.6. Ogólne zasady postępowania doraźnego w przypadkach złamań
  3.5.7. Postępowanie ostateczne w złamaniach
  3.5.8. Leczenie czynnościowe złamań
  3.6. Złamania otwarte
  3.6.1. Wiadomości ogólne
  3.6.2. Podział złamań otwartych
  3.6.3. Postępowanie w przypadkach złamań otwartych
  3.7. Powikłania złamań
  3.7.1. Zrost opóźniony
  3.7.2. Staw rzekomy
  3.8. Zapalenie tkanki kostnej
  3.9. Przykurcze stawów
  3.10. Zesztywnienia stawów
  3.11. Skostnienia pozaszkieletowe
  3.11.1. Skostnienia mięśni w schorzeniach układu nerwowego
  3.11.2. Pourazowe skostnienia mięśni
  3.11.3. Postępujące skostnienia mięśni
  3.12. Zespół Volkmanna
  3.12.1. Odmiana przykurczu spowodowana niedokrwieniem mięśni przedramienia (Bunnel)
  3.13. Zespół Sudecka (zespół Sudecka-Babińskiego-Leriche'a, choroba Sudecka, ostry zanik kości Sudecka, dystrofia kończyn typu Sudecka, ostry zapalny zanik kości, morbus Sudeck)
   3.14. Złamania z przeciążenia (powolne, przewlekłe, marszowe)
  3.15. Złamania patologiczne
  3.16. Urazy porodowe
  3.17. Urazowe zniszczenie nasad
  3.18. Zwichnięcie
  3.19. Skręcenie
  3.20. Zespoły bólowe stawów
  3.21. Uszkodzenia chrząstki stawowej
  3.22. Obrażenia detonacyjne
  3.23. Zespół zmiażdżenia (crush syndrom)
  3.24. Oparzenia
  3.25. Odmrożenia
  3.26. Uszkodzenia nerwów
  3.26.1. Uszkodzenia wybranych nerwów
  3.26.2. Uszkodzenia splotu ramiennego
  3.27. Uszkodzenia naczyń
  3.28. Zakrzepica żył głębokich i zator tętnicy płucnej
  3.29. Amputacja częściowa i całkowita
  4. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO
  4.1. Kręgosłup szyjny
  4.1.1. Stłuczenie kręgosłupa szyjnego
  4.1.2. Skręcenia stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego
  4.1.3. Podwichnięcia i chwilowe zwichnięcia stawów międzykręgowych
  4.1.4. Uszkodzenia wyprostne kręgosłupa szyjnego
  4.1.5. Złamania i zwichnięcia kręgosłupa szyjnego
  4.1.6. Wybrane urazowe uszkodzenia okolicy pierwszego i drugiego kręgu szyjnego
  4.2. Uszkodzenia kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
  4.2.1. Złamania kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
  4.2.2. Stłuczenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
  4.2.3. Skręcenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
  4.2.4. Złamania wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym
  4.3. Urazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego
  4.3.1. Wstrząśnienie rdzenia kręgowego
  4.3.2. Stłuczenie rdzenia kręgowego
  4.3.3. Ucisk rdzenia kręgowego
  4.3.4. Uszkodzenia naczyniowe rdzenia kręgowego
  4.3.5. Wybrane zespoły neurologiczne występujące w urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego
  4.4. Zaburzenia czynności pęcherza moczowego
  4.5. Ból w paraplegii
  4.6. Spastyczność
  4.7. Skostnienia pozaszkieletowe
  4.8. Zaparcia
  4.9. Przykurcze
  4.10. Odleżyny
  4.11. Czynności seksualne
  4.12. Prognoza po uszkodzeniach rdzenia kręgowego
  5. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ
  5.1. Złamania obojczyka
  5.2. Uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego
  5.3. Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
  5.4. Złamania łopatki
  5.5. Skręcenie stawu ramiennego
  5.6. Zwichnięcie stawu ramiennego
  5.7. Zwichnięcie nawykowe stawu ramiennego
  5.8. Niestabilność stawu ramiennego
  5.9. Uszkodzenie mięśnia dwugłowego ramienia
  5.10. Uszkodzenie pierścienia rotatorów
  5.11. Złamania bliższego końca kości ramiennej
  5.11.1. Złamanie guzka większego kości ramiennej
  5.11.2. Złamanie guzka mniejszego kości ramiennej
  5.11.3. Złamania szyjki chirurgicznej i anatomicznej kości ramiennej
  5.12. Złamania trzonu kości ramiennej
  5.13. Złamania części dalszej kości ramiennej
  5.13.1. Złamania nadkłykciowe kości ramiennej
  5.13.2. Złamania przez- i międzykłykciowe kości ramiennej
  5.13.3. Izolowane złamania kłykci kości ramiennej
  5.13.4. Złamanie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
  5.13.5. Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
  5.13.6. Złamania powierzchni stawowych dalszej nasady kości ramiennej
  5.14. Zwichnięcia stawu łokciowego
  5.15. Zwichnięcie głowy kości promieniowej
  5.15.1. Podwichnięcie głowy kości promieniowej u małych dzieci (Chassaignac)
  5.16. Złamania kości przedramienia
  5.16.1. Złamanie wyrostka łokciowego
  5.16.2. Złamania głowy kości promieniowej
  5.16.3. Złamania trzonów kości przedramienia
  5.16.4. Specyficzne złamania w obrębie przedramienia
  5.16.5. Złamanie dalszej nasady kości promieniowej (w miejscu typowym)
  5.17. Uszkodzenia w obrębie nadgarstka
  5.17.1. Zwichnięcie kości księżycowatej oraz zwichnięcia i złamania okołoksiężycowate
  5.17.2. Złamanie kości łódeczkowatej
  5.18. Uszkodzenia w obrębie ręki
  5.18.1. Zwichnięcia w obrębie ręki
  5.18.2. Złamanie podstawy I kości śródręcza
  5.18.3. Złamania kości śródręcza
  5.18.4. Złamania palców
  5.18.5. Uszkodzenia ścięgien
  5.18.6. Urazy tkanek miękkich rąk
  5.18.7. Infekcje w obrębie ręki
  6. ZŁAMANIA MIEDNICY
  6.1. Złamania miednicy bez przerwania ciągłości obręczy kończyny dolnej
  6.1.1. Złamanie kolców biodrowych
  6.1.2. Złamanie guza kulszowego
  6.1.3. Złamanie kolca kulszowego
  6.1.4. Złamanie talerza biodrowego (Duverneya)
  6.1.5. Złamanie jednej gałęzi kości łonowej
  6.1.6. Złamanie gałęzi kości kulszowej
  6.1.7. Złamanie kości krzyżowej
  6.1.8. Złamanie kości guzicznej
  6.2. Złamania miednicy z przerwaniem ciągłości obręczy kończyny dolnej
  6.2.1. Rozejście spojenia łonowego
  6.2.2. Jednostronne złamanie kości łonowej i kulszowej
  6.2.3. Obustronne złamanie kości łonowej i kulszowej
  6.2.4. Zwichnięcia stawu krzyżowo-biodrowego lub izolowane pionowe złamanie w jego okolicy
  6.2.5. Podwójne złamanie miednicy typu Malgaigne'a
  6.2.6. Złamania kulszowo-panewkowe (Walthera)
  6.2.7. Wieloodłamowe złożone złamania miednicy
  7. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ
  7.1. Zwichnięcia stawu biodrowego
  7.2. Złamania panewki i centralne zwichnięcia stawu biodrowego
  7.3. Złamania bliższego końca kości udowej
  7.3.1. Złamanie szyjki kości udowej
  7.3.2. Złamania krętarzowe
  7.3.3. Izolowane złamania krętarzy
  7.4. Złamanie trzonu kości udowej
  7.4.1. Złamanie trzonu kości udowej u dorosłych
  7.4.2. Złamania kości udowej u dzieci
  7.5. Złamania dalszej części kości udowej
  7.6. Uszkodzenie aparatu wyprostnego kolana
  7.6.1. Złamania rzepki
  7.7. Uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego
  7.7.1. Skręcenia stawu kolanowego (uszkodzenia czynnych i biernych stabilizatorów stawu kolanowego)
  7.8. Zwichnięcie stawu kolanowego
  7.9. Niestabilności stawu kolanowego
  7.10. Uszkodzenia łąkotek
  7.11. Pourazowe zapalenie błony maziowej
  7.12. Zapalenie kaletek
  7.13. Choroba Hoffy
  7.14. Zwichnięcie rzepki
  7.15. Złamania kości goleni
  7.15.1. Złamania bliższego końca kości piszczelowej
  7.15.2. Złamanie lub zwichnięcie głowy kości strzałkowej
  7.15.3. Złamanie trzonów kości goleni
  7.16. Uszkodzenie ścięgna Achillesa
  7.17. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych w obrębie kończyny dolnej (ZCPP)
  7.18. Złamania dalszej części kości piszczelowej
  7.19. Uszkodzenia stawu skokowo-goleniowego
  7.19.1. Skręcenie stawu skokowo-goleniowego
  7.19.2. Złamania kostek
  7.20. Złamanie i zwichnięcie kości skokowej
  7.21. Złamanie kości piętowej
  7.22. Złamania kości stępu
  7.22.1. Złamanie kości łódkowatej
  7.22.2. Złamanie kości sześciennej
  7.22.3. Złamania kości klinowatych
  7.23. Złamania kości śródstopia
  7.24. Złamania palców
  7.25. Zwichnięcia w obrębie stopy
  SKOROWIDZ
   
  TOM 2
  WRODZONE I NABYTE CHOROBY NARZĄDU RUCHU
  8. WADY WRODZONE NARZĄDU RUCHU
  8.1. Część ogólna
  8.2. Część szczegółowa
  8.2.1. Płodowe zbliznowacenie mięśni, wrodzona sztywność stawów, artrogrypoza (arthrogryposis multiplex congenita, myodysplasia foetalis deformans Middleton)
   8.2.2. Kręcz szyi (torticollis)
  8.2.3. Klatka piersiowa lejkowata, szewska (pectus infundibiliforme, pectus excavatum)
   8.2.4. Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum)
   8.2.5. Wysokie wrodzone ustawienie łopatki, choroba Sprengela (scapula alta congenita)
   8.2.6. Żebro szyjne (costa cervicalis)
  8.2.7. Wady rozwojowe kręgów
  8.2.8. Mielodysplazja i stan dysraficzny
   8.2.9. Wady wrodzone kończyn
  8.2.10. Wrodzone zniekształcenia stóp
  9. POSTAWA I WADY STATYCZNE
  9.1. Postawa
  9.2. Wady statyczne kończyn dolnych
  9.2.1. Stopa płasko-koślawa statyczna (pes planovalgus staticus)
  9.2.2. Stopa poprzecznie płaska statyczna (pestransversoplanus staticus)
  9.2.3. Kolana koślawe (genua valga)
  9.2.4. Kolana szpotawe (genua vara)
  9.2.5. Paluch koślawy (hallux valgus)
  10. DEFORMACJE KRĘGOSŁUPA U DZIECI I MŁODZIEŻY
  10.1. Klasyfikacja deformacji kręgosłupa
  10.2. Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa
  10.2.1. Charakterystyka skolioz idiopatycznych
  10.2.2. Naturalna historia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa
  10.3. Wrodzone skrzywienia (deformacje) kręgosłupa
  10.3.1. Naturalna historia wrodzonych skrzywień kręgosłupa
  11. JAŁOWE MARTWICE KOŚCI (NECROSIS ASEPTICA OSSIUM, NECROSIS ISCHEMICA APOPHYSITIS, CHONDROOSTEONECROSIS)
  11.1. Wiadomości ogólne
  11.2. Jałowa martwica głowy kości udowej, choroba Calvégo-Legga-Perthesa, choroba Perthesa (osteochondrosis coxae iuvenilis, osteochondropathia deformans coxae iuvenilis)
  11.3. Martwica guzowatości kości piszczelowej, choroba Osgooda-Schlattera (necrosis aseptica tuberositas tibiae, morbus Osgood-Schlatter)
  11.4. Jałowa martwica głowy II kości śródstopia (necrosis aseptic capitis ossis metatarsi II, morbus Freiberg, s. Köhler II)
  11.5. Jałowa martwica guza piętowego (morbus Haglund-Sever, apophysitis calcanei)
  11.6. Jałowa martwica kości łódkowatej stopy (morbus Köhler)
  11.7. Martwica kości księżycowatej, choroba Kienböcka (necrosis aseptica ossis lunati, morbus Kienböck)
  11.8. Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna, choroba Königa (osteochondrosis dissecans)
  11.9. Chrzęstniakowatość stawów (chondromatosis, osteochondromatosis)
  12. ZNIEKSZTAŁCENIA I DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W CHOROBACH UKŁADU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO
  12.1. Mózgowe porażenie dziecięce
  12.1.1. Postępowanie ortopedyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym
  12.2. Jamistość rdzenia (syringomyelia)
  12.3. Wiąd rdzenia (tabes dorsalis)
  12.4. Porażenia i niedowłady wiotkie
  12.4.1. Porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis anterior acuta)
  13. ZABURZENIA NERWOWE POCHODZENIA OBWODOWEGO
  13.1. Zespół ciasnoty kanału nadgarstka (syndroma canalis carpi)
  13.2. Zespół kanału Guyona (syndroma canalis Guyoni)
  13.3. Zespół rowka nerwu łokciowego (syndroma sulcus nervi ulnaris)
  13.4. Choroba Mortona (morbus Mortoni)
  14. ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ZNIEKSZTAŁCAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW (ARTHROSIS DEFORMANS, OSTEOARTHROSIS, ARTHRITIS DEFORMANS, OSTEOARTHRITIS)
  14.1. Wiadomości ogólne
  14.2. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów międzykręgowych (spondylosis et spondyloarthrosis)
  14.2.1. Choroba Baastrupa (morbus Baastrupi)
  14.3. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego (coxarthrosis)
  14.3.1. Choroba Otto-Chrobaka (protrusio acetabul intrapelvica)
  14.3.2. Samoistna martwica głowy kości udowej u dorosłych (necrosis idiopathica capitis femoris)
  14.4. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (gonarthrosis)
  14.5. Zmiany zwyrodnieniowe stawu rzepkowo-udowego (arthrosis art. patello-femoralis)
  14.6. Zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego (omarthrosis)
  14.7. Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego (arthrosis cubiti)
  15. CHOROBY ŚCIĘGIEN, WIĘZADEŁ I TKANKI ŁĄCZNEJ
   15.1. Przykurcz Dupuytrena (contractura Dupuytreni)
  15.2. Zapalenie kaletki maziowej (bursitis)
  15.3. Zmiany zwyrodnieniowe i odczynowo-zapalne pochewek ścięgnistych (tendovaginitis)
  15.3.1. Zespół de Quervaina, choroba de Quervaina (tendovaginitis stenosans musculi abductoris longi et extensoris brevis pollicis)
  15.3.2. Palec przeskakujący, trzaskający, strzelający (tendovaginitis stenosans)
  15.4. Torbiel galaretowata (ganglion)
  15.5. Ostroga piętowa (calcar calcanei)
  15.6. Tenopatie
  15.6.1. Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej, łokieć tenisisty (enthesopathia epicondyli lateralis humeri, epicondylitis radii)
   15.6.2. Entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, łokieć golfisty (enthesopathia epicondyli medialis humeri)
  15.6.3. Zapalenie okołostawowe kolana (periarthritis genu, epicondylitis genu)
  15.6.4. Zapalenie okołostawowe biodra (periarthritis coxae)
  15.6.5. Entezopatia ścięgna piętowego (enthesopathia Achillis)
  15.7. Zespół bolesnego barku (periarthritis humeroscapularis, frozen shoulder)
  15.8. Biodro trzaskające (coxa saltans)
  15.9. Trzaskająca łopatka (scapula stenosans)
  15.10. Fibromialgia
  16. ZAPALENIA NARZĄDU RUCHU
  16.1. Nieswoiste zapalenia kości (ostitis non specifica)
  16.1.1. Postacie podostre zapaleń
  16.2. Zapalenie stawów (arthritis)
  16.3. Swoiste zapalenia kości i stawów
  16.3.1. Gruźlica kostno-stawowa
  16.3.2. Kiła kości (syphilis ossinum)
  16.3.3. Rzeżączkowe zapalenie stawów (arthritis gonorrhoica)
  16.3.4. Bruceloza (brucelosis)
  16.3.5. Wirusowe zapalenia stawów
  16.3.6. Reumatoidalne zapalenie stawów (polyarthritis rheumatoidea)
  16.3.7. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (polyarthritis chronica juvenilis)
  16.3.8. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (spondyloarthritis ankylopoetica)
  16.3.9. Łuszczycowe zapalenie stawów (arthritis psoriatica)
  16.3.10. Zapalenia stawów towarzyszące enteropatiom
  16.3.11. Reaktywne zapalenia stawów
  16.3.12. Zespół Reitera (syndroma Reiteri)
  16.3.13. Dna moczanowa (arthritis urica)
  16.3.14. Chondrokalcynoza (chondrocalcinosis)
  17. NOWOTWORY NARZĄDU RUCHU
  17.1. Część ogólna
  17.2. Nowotwory pierwotne złośliwe kości
  17.2.1. Mięsak kościopochodny (sarcoma osteogenes, osteosarcoma)
  17.2.2. Mięsak przykostny (osteosarcoma juxtacaticale, parosteal osteosarcoma)
  17.2.3. Mięsak chrzęstnopochodny, chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma)
  17.2.4. Włókniakomięsak (fibrosarcoma)
  17.2.5. Mięsak Ewinga
  17.2.6. Szpiczak mnogi
  17.3. Przerzuty nowotworów do kości
  17.4. Nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne kości
  17.4.1. Guz olbrzymiokomórkowy (osteoclastoma, gigant cell tumor)
  17.4.2. Chrzęstniak (chondroma)
  17.4.3. Wyrośl kostnochrzęstna, kostniakochrzęstniak (exostosis osteocartilaginea, osteochondroma)
  17.4.4. Chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy (chondroblastoma benignum, chondroblastoma epiphyseale), guz Codmana
  17.4.5. Włókniak chrzęstnośluzowaty (fibroma chondromyxoides, chondromyxofibroma)
  17.4.6. Kostniak (osteoma)
  17.4.7. Kostniak kostnawy (osteoid osteoma)
  17.4.8. Kostniak zarodkowy (osteoblastoma benignum)
  17.4.9. Naczyniak (hemangioma)
  17.4.10. Włókniak (fibroma), włókniak niekostniejący (fibroma non ossificans), włóknisty ubytek (defectus fibrosus)
  17.4.11. Dysplazja włóknista (dysplasia fibrosa), uogólnione torbielowato-włókniste zwyrodnienie kośćca, zespół Albrighta
  17.5. Zmiany guzopodobne kości
  17.5.1. Torbiel samotna kości (cystis ossis solitaria)
  17.5.2. Torbiel tętniakowata kości (cystis aneurysmatica ossis)
  17.5.3. Ziarniniak kwasochłonny (granuloma eozynophilicum)
  17.5.4. Dystrofia kości przytarczyczkowa, guz brunatny spowodowany nadczynnością przytarczyc (osteodystrofia parathyroidea, osteodystrofia fibrosa cystica generalisata)
  17.6. Nowotwory tkanek miękkich
  17.6.1. Maziówczak złośliwy (sarcoma synovialis)
  17.6.2. Tłuszczakomięsak (liposarcoma)
  17.6.3. Złośliwy mięsak histiocytarny włóknisty (fibrohistiocytoma malignum)
  17.6.4. Mięsak prążkowokomórkowy (rhabdomyosarcoma)
  17.6.5. Tłuszczak (lipoma)
  17.6.6. Barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej, kaletek oraz pochewek ścięgien (synovitis ursitis et tenosynovitis villonodularis pigmentosa)
  17.6.7. Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatosis, choroba Recklinghausena)
  18. INNE CHOROBY NARZĄDU RUCHU
  18.1. Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (epiphyseolysis capitis femoris)
  18.2. Piszczel szpotawa, choroba Blounta (morbus Blount)
  18.3. Kręgoszczelina (spondylolysis) i kręgozmyk (spondylolisthesis)
  18.4. Stenoza kanału kręgowego (stenosis canalis vertebralis)
  18.5. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
  18.6. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego
  18.7. Algodystroficzne zespoły odruchowo-współczulne
  18.8. Choroby układowe narządu ruchu
  18.9. Achondroplazja (chondrodystrophia foetalis, achondroplasia)
  18.10. Wrodzona łamliwość kości (fragilitas ossium congenita, osteogenesis imperfecta)
  18.11. Choroba Pageta (osteitis deformans, morbus Paget)
  18.12. Osteoporoza
  18.12.1. Wprowadzenie
  18.12.2. Podział
  18.13. Osteomalacja
  18.13.1. Patomechanizm osteomalacji
  18.14. Choroby zawodowe narządu ruchu
  18.15. Patologie kości towarzyszące chorobom narządów wewnętrznych
  19. AMPUTACJE I PROTEZOWANIE
  19.1. Amputacje
  19.1.1. Definicja
  19.1.2. Zapadalność
  19.1.3. Wskazania
  19.1.4. Wiek a wskazania do amputacji
  19.1.5. Rodzaje amputacji
  19.2. Podstawy zaopatrzenia protetycznego z elementami ortotyki
  19.2.1. Protezy kończyn górnych
  19.2.2. Protezy kończyn dolnych
  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ortopedia i traumatologia t. 1-2, Gaździk. Podręcznik dla studentów medycyny

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Anatomia

  Metameria organizmu ludzkiego Układ narządów ruchu Nauka o kościach (osteologia) Połączenia kości - Połączenia włókniste - Połączenia chrząstkowe - Połączenia maziowe... Pełen opis produktu 'Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny' »

  Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową.

  Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych.

  Jest adresowana do studentów medycyny. Mogą z niej również korzystać lekarze rozpoczynający samodzielną pracę zawodową.  SPIS TREŚCI:


  CZĘŚĆ OGÓLNA

  Osie i płaszczyzna ciała ludzkiego
  Metameria organizmu ludzkiego
  Układ narządów ruchu
  Nauka o kościach (osteologia)
  Połączenia kości
  - Połączenia włókniste
  - Połączenia chrząstkowe
  - Połączenia maziowe
  a)Podział stawów
  Nauka o mięśniach
  Urządzenia pomocnicze mięśni
  Czynność i mechanika mięśni
  Układ krążenia
  Naczynia krwionośne
  Budowa tętnic
  Naczynia włosowate
  Budowa żył
  Krążenie oboczne
  Zespolenia tętniczo-żylne
  Budowa naczyń chłonnych
  Naczynia tętnicze
  Naczynia żylne
  Krew
  Układ chłonny
  Układ trawienny - narząd trawienny
  Układ nerwowy
  Rdzeń kręgowy
  Nerw rdzeniowy
  Mózgowie
  Układ nerwowy autonomiczny


  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Osteologia szczegółowa
  Kręgosłup
  Budowa kręgu
  Kręgi szyjne
  Kręgi piersiowe
  Kręgi lędźwiowe
  Kość krzyżowa
  Kość guziczna
  Klatka piersiowa
  Klatka piersiowa jako całość
  Czaszka
  Kości czaszki mózgowej
  - Kość czołowa
  - Kość sitowa
  - Kość ciemieniowa
  - Kość potyliczna
  Kość skroniowa
  Kość klinowa
  Kości czaszki trzewnej
  Kość łzowa
  Lemiesz
  Małżowina nosowa dolna
  Kości twarzy
  - Szczęka
  - Kość nosowa
  - Kość jarzmowa
  - Kość podniebienna
  - Żuchwa
  - Kość gnykowa
  Czaszka jako całość
  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki
  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki
  Sklepienie czaszki
  Ściana tylna czaszki
  Ściana przednia czaszki
  Jama nosowa
  Ściana boczna czaszki
  Kończyna górna
  Kości obręczy kończyny górnej
  Kość ramienna
  Kości przedramienia
  Kości ręki
  - Kości nadgarstka
  - Kości śródręcza
  - Kości palców ręki
  Kończyna dolna
  Kości obręczy kończyny dolnej
  Miednica jako całość
  - Płaszczyzny i wymiary miednicy mniejszej
  - Pochylenie miednicy
  - Różnice płciowe miednicy
  Kości uda
  Kości goleni
  Kości stopy
  - Kości stępu
  - Kości śródstopia
  - Kości palców stopy
  Syndesmologia i artrologia szczegółowa (więzadła i stawy)
  Połączenia kości czaszki
  Staw skroniowo-żuchwowy
  Połączenia kręgosłupa
  Krążki międzykręgowe
  Więzadła kręgosłupa
  Stawy kręgosłupa
  Połączenia kręgosłupa z czaszką.
  Stawy żebrowo-kręgowe
  Mechanika kręgosłupa
  Połączenia kości klatki piersiowej
  Połączenia mostka
  Mechanika klatki piersiowej
  Połączenia kości kończyny górnej
  Staw mostkowo-obojczykowy
  Staw barkowo-obojczykowy
  Staw ramienny
  Staw łokciowy
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy
  Błona międzykostna przedramienia
  Stawy ręki
  - Stawy kości nadgarstka
  - Stawy kości śródręcza
  - Stawy śródręczno-paliczkowe
  - Stawy międzypaliczkowe
  Połączenia kości kończyny dolnej
  Połączenia obręczy kończyny dolnej
  Staw krzyżowo-biodrowy
  Spojenie łonowe
  Połączenia kończyny wolnej
  Staw biodrowy
  Staw kolanowy
  - Powierzchnie stawowe
  - Łąkotki stawowe
  - Więzadła wewnętrzne
  - Torebka stawowa
  - Więzadła zewnętrzne
  - Kaletki maziowe
  Połączenia kości goleni
  Stawy stopy
  - Staw skokowo-goleniowy
  - Stawy międzystępowe
  - Stawy stępowo-śródstopne
  - Stawy śródstopno-paliczkowe
  - Stawy międzypaliczkowe
  Tułów
  Ściany tułowia
  Warstwa powierzchowna przedniej ściany tułowia
  Mięśnie ścian tułowia
  - Mięśnie klatki piersiowej
  - Ściany brzucha
  a) Mięśnie brzucha
  b) Współdziałanie mięśni brzucha
  c) Powięzie ściany brzucha
  d) Ściana przednia jamy brzusznej od wewnątrz
  e) Kanał pachwinowy
  f) Przepona
  g) Mięśnie ściany tylnej brzucha
  Mięśnie grzbietu
  Warstwa powierzchowna grzbietu
  Mięśnie grzbietu powierzchowne
  - Mięśnie kolcowo-ramienne
  - Mięśnie kolcowo-żebrowe
  Mięśnie grzbietu głębokie
  - Mięśnie płatowate
  - Mięśnie długie grzbietu (biodrowo-żebrowy, najdłuższy, kolcowy).
  - Mięsień poprzeczno-kolcowy
  - Mięśnie krótkie grzbietu
  Mięśnie podpotyliczne
  Naczynia ścian tułowia
  - Tętnice ścian klatki piersiowej
  Tętnice ścian brzucha
  Żyły ścian tułowia
  - Żyły powierzchowne tułowia
  - Żyły głębokie ścian tułowia
  - Żyły ścian klatki piersiowej
  - Żyły ścian brzucha
  Naczynia i węzły chłonne ścian tułowia
  - Głębokie naczynia i węzły chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej
  - Naczynia i węzły chłonne przepony
  Nerwy ścian tułowia
  Trzewa klatki piersiowej
  Serce
  - Osierdzie
  - Kształt, wielkość i położenie serca
  - Powierzchnia serca
  - Szkielet serca
  - Mięsień sercowy
  - Układ przewodzący serca
  - Jamy serca
  a) Przedsionek prawy
  b) Komora prawa
  c) Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
  d) Zastawka pnia płucnego
  e) Przedsionek lewy
  f) Komora lewa
  g) Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
  h) Zastawka aorty
  - Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej
  - Unaczynienie serca
  a) Tętnice wieńcowe
  b) Żyły serca
  c) Naczynia chłonne serca
  d) Nerwy serca
  Dolne drogi oddechowe i płuca
  - Tchawica
  - Oskrzela
  - Płuca
  a) Drzewo oskrzelowe
  b) Segmenty oskrzelowo-płucne
  c) Budowa pęcherzyków płucnych
  d) Opłucna
  e) Ruchy płuc
  f) Unaczynienie płuc
  Przełyk
  Grasica
  Śródpiersie
  Naczynia i nerwy śródpiersia
  - Tętnice śródpiersia
  a) Tętnica główna
  b) Pień ramienno-głowowy
  c) Gałęzie trzewne tętnicy piersiowej wewnętrznej i aorty piersiowej
  d) Pień płucny
  - Żyły śródpiersia
  a) Żyły śródpiersia górnego i środkowego
  b) Układ żył nieparzystych
  c) Żyły płucne
  - Układ chłonny klatki piersiowej
  - Przewód piersiowy
  - Naczynia i węzły chłonne śródpiersia i trzew klatki piersiowej
  Nerwy śródpiersia
  - Nerw przeponowy - odcinek piersiowy
  - Nerw błędny - odcinek piersiowy
  Jama brzuszna
  Otrzewna
  Rozwój otrzewnej
  Czynności otrzewnej
  Zachyłki jamy otrzewnej
  Trzewa jamy brzusznej
  Żołądek
  - Granice żołądka
  - Obraz rentgenologiczny żołądka
  - Budowa ścian żołądka
  a) Błona surowicza i więzadła żołądka
  b) Błona mięśniowa
  c) Błona śluzowa
  - Rola żołądka
  - Stosunek żołądka do sąsiednich narządów
  - Pień trzewny i naczynia żołądka
  - Unerwienie żołądka
  Jelito cienkie
  - Dwunastnica
  a) Budowa i położenie
  b) Budowa ściany
  c) Naczynia i nerwy
  - Jelito krezkowe
  a) Podział i budowa
  b) Budowa kosmków jelitowych
  c) Czynności kosmków jelitowych
  d) Skupienia tkanki chłonnej
  e) Czynności błony mięśniowej jelita
  f) Naczynia jelita krezkowego
  - Nerwy jelita cienkiego
  Jelito grube
  - Budowa
  - Jelito ślepe
  a) Wyrostek robaczkowy
  - Okrężnica, budowa i położenie
  a) Tętnice krezkowe
  b) Żyła wrotna
  c) Żyła krezkowa górna
  d) Żyła śledzionowa
  e) Żyła krezkowa dolna
  - Odbytnica
  a) Budowa
  b) Anatomia praktyczna
  c) Naczynia i nerwy okrężnicy i odbytnicy
  Wielkie gruczoły trawienne
  Wątroba
  - Kształt i wymiary
  - Powierzchnia przeponowa
  - Powierzchnia trzewna
  - Położenie
  - Budowa wewnętrzna
  - Żyły wątrobowe
  - Segmenty wątroby
  - Czynności wątroby
  - Pęcherzyk żółciowy
  a) Kształt i położenie
  b) Budowa
  c) Czynność
  - Drogi żółciowe
  a) Naczynia i nerwy dróg żółciowych
  Trzustka
  - Budowa i położenie
  - Sok trzustkowy
  - Narząd wyspowy trzustki
  - Naczynia i nerwy
  Śledziona
  - Położenie, kształt i wielkość
  - Budowa i czynności
  Przestrzeń zaotrzewnowa
  Narządy przestrzeni zaotrzewnowej
  Gruczoł nadnerczowy
  Nerki
  - Kształt i wymiary
  - Osłonki nerek
  - Położenie nerek
  - Budowa nerek
  - Nefron
  - Naczynia i nerwy
  - Odmiany i wady rozwojowe
  Drogi wyprowadzające mocz
  - Miedniczka nerkowa
  - Moczowód
  a) Położenie moczowodu
  b) Budowa moczowodu
  c) Naczynia i nerwy moczowodu
  Naczynia przestrzeni zaotrzewnowej
  Aorta brzuszna
  - Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej
  Żyła główna dolna
  - Zespolenia między układami obu żył głównych
  Układ chłonny przestrzeni zaotrzewnowej
  - Naczynia chłonne
  - Węzły chłonne
  - Nerwy przestrzeni zaotrzewnowej
  Narządy miednicy mniejszej
  Pęcherz moczowy
  - Położenie pęcherza moczowego
  - Budowa pęcherza moczowego
  - Naczynia i nerwy pęcherza moczowego
  Cewka moczowa
  Układ narządów płciowych
  - Narządy płciowe męskie wewnętrzne
  a) Jądro
  b) Najądrze
  c) Przyjądrze
  d) Naczynia i nerwy jądra i najądrza
  e) Nasieniowód
  f) Pęcherzyk nasienny
  g) Gruczoł krokowy
  - Narządy płciowe męskie zewnętrzne
  a) Moszna. Powrózek nasienny
  b) Osłonki jądra i powrózka nasiennego
  c) Prącie
  d) Cewka moczowa męska
  e) Gruczoł opuszkowo-cewkowy
  f) Nasienie
  - Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne
  - Jajnik
  - Położenie i budowa
  - Stosunek do otrzewnej
  - Więzadła jajnika
  - Naczynia i nerwy
  - Nadjajnik i przyjajnik
  - Jajowód
  - Położenie i budowa
  - Budowa ściany jajowodu
  - Zapłodnienie
  - Naczynia i nerwy
  - Macica
  - Położenie i budowa
  - Budowa ściany
  - Więzadła macicy
  - Ułożenie części macicy i jej położenie
  - Czynności macicy
  - Cykl miesiączkowy
  - Zmiany w czasie ciąży
  - Łożysko
  - Poród
  - Połóg
  - Naczynia i nerwy macicy
  - Pochwa
  - Sklepienie pochwy
  - Budowa ściany
  - Naczynia i nerwy
  - Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne
  - Wzgórek łonowy
  - Wargi sromowe większe
  - Wargi sromowe mniejsze
  - Łechtaczka
  - Przedsionek pochwy
  - Gruczoły przedsionkowe
  - Opuszka przedsionka
  - Naczynia i nerwy sromu
  - Naczynia miednicy mniejszej
  - Dno miednicy mniejszej
  - Przepona miednicy
  - Dynamika przepony miednicy
  - Dół kulszowo-odbytniczy
  - Przepona moczowo-płciowa
  - Środek ścięgnisty krocza
  - Mięśnie powierzchowne krocza
  - Powięzie miednicy mniejszej
  - Mechanika trzew jamy brzusznej i jamy miednicy
  Szyja
  Charakterystyka ogólna szyi
  Trójkąty szyi
  Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi
  Blaszka powierzchowna powięzi szyi
  Blaszka przedtchawicza powięzi szyi
  Przestrzeń podżuchwowa
  Blaszka przedkręgowa powięzi szyi
  Mięśnie szyi
  Podział mięśni szyi
  - Mięśnie powierzchowne szyi
  - Grupa środkowa mięśni szyi
  a) Mięśnie podgnykowe
  b) Mięśnie nadgnykowe
  - Grupa głęboka mięśni szyi
  a) Mięśnie pochyłe
  b) Mięśnie przedkręgowe
  Unerwienie szyi
  Splot szyjny
  Pętla szyjna
  Splot ramienny
  Nerw dodatkowy
  Nerw błędny - odcinek szyjny
  Naczynia szyi
  Tętnice szyi
  - Tętnica podobojczykowa
  a) Gałęzie tętnicy podobojczykowej
  - Tętnica szyjna wspólna
  - Tętnica szyjna wewnętrzna
  - Tętnica szyjna zewnętrzna
  a) Gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej
  b) Gałęzie tylne tętnicy szyjnej zewnętrznej
  c) Gałąź przyśrodkowa tętnicy szyjnej zewnętrznej
  d) Gałęzie końcowe tętnicy szyjnej zewnętrznej
  Żyły szyi
  Naczynia i węzły chłonne szyi
  - Przebieg naczyń chłonnych szyi
  - Rozmieszczenie węzłów chłonnych szyi
  Trzewa szyi
  Krtań
  - Opis ogólny krtani
  - Chrząstki krtani
  - Więzadła krtani
  - Stawy krtani
  - Mięśnie krtani
  - Położenie krtani
  - Powstawanie i barwa głosu
  Tchawica
  Gruczoł tarczowy
  Gruczoły przytarczyczne
  Gardło
  - Opis ogólny gardła
  - Mięśnie gardła
  - Unaczynienie i unerwienie gardła
  - Topografia gardła
  Część szyjna przełyku
  Część szyjna pnia współczulnego
  Głowa
  Mięśnie i powięzie głowy
  Mięśnie wyrazowe
  - Mięśnie sklepienia czaszki
  - Mięśnie małżowiny usznej
  - Mięśnie otoczenia szpary powiek
  - Mięśnie nozdrzy
  - Mięśnie otoczenia szpary ust
  Mięśnie żwaczowe
  Trzewa głowy
  Jama ustna
  - Wargi
  - Policzki
  - Dziąsła
  - Podniebienie
  - Migdałki podniebienne
  - Język
  - Okolica podjęzykowa
  Gruczoły ślinowe
  - Ślinianka przyuszna
  - Ślinianka podżuchwowa
  - Ślinianka podjęzykowa
  - Unaczynienie i unerwienie ślinianek
  Zęby i uzębienie
  - Budowa ogólna zębów
  - Kształt zębów stałych
  - Uzębienie mleczne
  Nos zewnętrzny i jama nosowa
  Zatoki przynosowe
  Naczynia krwionośne głowy
  Tętnice głowy
  - Tętnica szyjna wewnętrzna
  - Tętnica szyjna zewnętrzna
  Żyły głowy
  - Żyły śródkościa
  Układ chłonny głowy
  Unerwienie głowy
  - Nerwy czaszkowe
  - Nerw twarzowy
  - Nerw trójdzielny
  a) Nerw oczny
  b) Zwój rzęskowy
  c) Nerw szczękowy
  d) Zwój skrzydłowo-podniebienny
  e) Nerw żuchwowy
  f) Gałęzie czuciowe nerwu żuchwowego
  g) Gałęzie ruchowe nerwu żuchwowego
  h) Zwój uszny
  i) Zwój podżuchwowy
  j) Nerwy węchowe
  k) Nerwy zaopatrujące zawartość oczodołu
  l) Nerw przedsionkowo-ślimakowy
  ł) Nerw językowo-gardłowy
  m) Nerw błędny
  n) Nerw dodatkowy - p. Szyja
  o) Nerw podjęzykowy
  Kończyna górna
  Uwagi ogólne
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna
  Żyły powierzchowne, czyli skórne
  Naczynia i węzły chłonne
  Nerwy
  Splot ramienny
  Nerwy skórne
  Nerwy barku
  Nerwy ramienia
  Nerwy przedramienia
  Powięzie
  Naczynia głębokie
  Tętnica podobojczykowa
  Tętnica pachowa
  Tętnica ramienna
  Żyły głębokie
  Mięśnie kończyny górnej
  Mięśnie obręczy kończyny górnej.
  Mechanika stawu ramiennego
  Anatomia praktyczna
  Dół pachowy i jama pachowa
  Węzły chłonne pachowe
  Część wolna kończyny
  Mięśnie ramienia
  - Grupa przednia mięśni
  - Grupa tylna mięśni
  - Działanie mięśni ramienia na staw łokciowy
  Topografia naczyń i nerwów ramienia
  Dół łokciowy
  Mięśnie przedramienia
  - Grupa przednia mięśni
  a) Warstwa powierzchowna
  b) Warstwa głęboka
  - Grupa boczna mięśni
  - Grupa tylna mięśni
  a) Warstwa powierzchowna
  b) Warstwa głęboka
  - Troczki ścięgien
  Mechanika stawu promieniowo-nadgarstkowego
  Topografia naczyń i nerwów przedramienia
  Sieć stawowa łokcia
  Nerwy przedramienia
  Ręka
  - Pochewki ścięgien
  a) Pochewki strony dłoniowej
  b) Pochewki strony grzbietowej
  - Mięśnie ręki
  - Ruchy palców
  - Tętnice ręki
  a) Unaczynienie tętnicze palców
  - Żyły i naczynia chłonne ręki
  - Nerwy ręki
  a) Nerw pośrodkowy
  b) Nerw łokciowy
  c) Nerw promieniowy
  Kończyna dolna
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna
  Żyły skórne
  Nerwy
  Splot lędźwiowy
  Splot krzyżowy
  - Nerwy mięśni miednicy
  - Nerw skórny tylny uda
  - Nerw kulszowy
  a) Nerw strzałkowy wspólny
  b) Nerw piszczelowy
  c) Nerw sromowy
  d) Nerw guziczny
  Unerwienie czuciowe kończyny dolnej
  Powięzie kończyny
  Powięzie uda
  Dół podkolanowy
  Powięzie goleni
  Naczynia kończyny dolnej
  Tętnica udowa
  Tętnica podkolanowa
  Tętnica piszczelowa przednia
  Tętnica piszczelowa tylna
  Tętnica grzbietowa stopy
  Tętnica podeszwowa przyśrodkowa
  Tętnica podeszwowa boczna
  Sieci tętnicze kończyny dolnej
  Żyły głębokie, naczynia chłonne kończyny dolnej
  Mięśnie kończyny dolnej
  Mięśnie obręczy kończyny dolnej
  - Mięśnie wewnętrzne
  - Mięśnie zewnętrzne
  Mięśnie uda
  - Grupa przednia
  - Grupa tylna
  - Grupa przyśrodkowa
  Topografia naczyń i nerwów uda
  Mechanika stawu biodrowego
  Mięśnie goleni
  - Grupa przednia
  - Grupa boczna
  - Grupa tylna
  Mechanika stawu kolanowego
  Topografia naczyń i nerwów goleni
  Mechanika stawu skokowogoleniowego
  Mięśnie stopy
  - Mięśnie grzbietu stopy
  - Mięśnie podeszwy
  Mechanika stopy
  Topografia naczyń i nerwów stopy
  Ośrodkowy układ nerwowy
  Rdzeń kręgowy
  Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego
  Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
  Drogi rdzenia kręgowego
  Mózgowie - ogólny opis budowy
  Pień mózgu
  - Powierzchnia brzuszna pnia mózgu
  - Powierzchnia grzbietowa pnia mózgu
  - Komora czwarta
  - Budowa wewnętrzna pnia mózgu
  a) Budowa wewnętrzna rdzenia przedłużonego
  b) Budowa wewnętrzna mostu
  c) Budowa wewnętrzna śródmózgowia
  d) Jądra nerwów czaszkowych
  Móżdżek
  - Kora móżdżku
  - Jądra móżdżku
  - Drogi móżdżku
  Przodomózgowie
  - Budowa zewnętrzna międzymózgowia
  - Komora trzecia
  - Budowa zewnętrzna półkul mózgu
  a) Bruzdy i zakręty powierzchni górno-bocznej
  - Bruzdy i zakręty powierzchni przyśrodkowej i dolnej
  - Kora mózgu
  - Układ limbiczny
  - Komora boczna
  - Budowa wewnętrzna przodomózgowia
  a) Jądra przodomózgowia
  b) Istota biała przodomózgowia
  Układy czuciowe mózgowia i rdzenia kręgowego
  Ośrodki i drogi wzrokowe
  Ośrodki i drogi słuchowe
  Ośrodki i drogi węchowe
  Ośrodki i drogi czucia powierzchniowego i głębokiego (somatosensoryczne)
  Układy ruchowe mózgowia i rdzenia kręgowego
  Układ piramidowy
  Układ pozapiramidowy
  Opony ośrodkowego układu nerwowego
  - Opony rdzenia kręgowego
  - Opona twarda rdzenia kręgowego
  - Pajęczynówka i opona miękka rdzenia kręgowego
  - Opony mózgowia
  - Opona twarda mózgowia
  - Pajęczynówka i opona miękka mózgowia
  Naczynia układu nerwowego ośrodkowego
  Naczynia rdzenia kręgowego
  Naczynia mózgowia
  Gruczoły dokrewne związane z ośrodkowym układem nerwowym
  Szyszynka
  Przysadka
  Układ nerwowy autonomiczny
  Podział układu autonomicznego
  Część współczulna układu autonomicznego
  - Pień współczulny i jego gałęzie
  a) Część szyjna pnia współczulnego
  b) Gałęzie zwoju szyjnego górnego
  c) Gałęzie zwoju szyjnego środkowego
  d) Gałęzie zwoju szyjnego dolnego
  e) Część piersiowa pnia współczulnego
  f) Część brzuszna (lędźwiowa) pnia współczulnego
  g) Część miedniczna pnia współczulnego
  - Część przywspółczulna układu autonomicznego
  a) Odcinek głowowy (czaszkowy)
  b) Odcinek krzyżowy
  - Sploty układu autonomicznego
  a) Splot sercowy
  b) Splot trzewny
  c) Sploty parzyste - pochodne splotu trzewnego
  d) Sploty nieparzyste - pochodne splotu trzewnego
  e) Splot podbrzuszny
  - Ciała przyzwojowe
  Powłoka wspólna
  Wiadomości ogólne
  Budowa ogólna skóry
  Budowa szczegółowa skóry
  - Naskórek
  - Skóra właściwa
  - Tkanka podskórna
  - Twory nabłonkowe skóry
  a) Gruczoły skóry
  b) Gruczoły potowe
  c) Gruczoły wonne
  d) Gruczoły łojowe
  e) Gruczoły sutkowe
  - Włosy
  - Paznokcie
  Narządy zmysłów
  Wiadomości ogólne
  Narząd smaku
  Narząd powonienia
  Narząd wzroku
  - Budowa ogólna
  - Gałka oczna
  a) Błona włóknista gałki ocznej
  b) Twardówka
  d) Rogówka
  e) Błona naczyniowa gałki ocznej
  f) Naczyniówka
  h) Ciało rzęskowe
  i) Tęczówka
  j) Błona wewnętrzna gałki ocznej
  - Nerw wzrokowy
  - Zawartość gałki ocznej
  a) Komora przednia gałki ocznej
  b) Komora tylna gałki ocznej
  c) Soczewka
  d) Ciało szkliste
  - Naczynia i nerwy gałki ocznej
  - Narządy dodatkowe oka
  a) Aparat ruchowy gałki ocznej
  b) Aparat ochronny gałki ocznej
  d) Spojówka
  e) Narząd łzowy
  f) Gruczoł łzowy
  g) Drogi łzowe
  Narząd przedsionkowo-ślimakowy
  - Wiadomości ogólne
  - Ucho zewnętrzne
  - Błona bębenkowa
  - Ucho środkowe
  a) Jama bębenkowa
  b) Kosteczki słuchowe
  c) Trąbka słuchowa
  - Ucho wewnętrzne
  a) Błędnik kostny
  b) Błędnik błoniasty
  a) Przewód ślimakowy
  b) Przewody półkoliste
  c) Łagiewka i woreczek

  Skorowidz rzeczowy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Ortopedia i traumatologia

  - Złamanie jednej z gałęzi kości łonowej lub gałęzi kości kulszowej (jedno- i obustronne) - Poziome złamanie kości krzyżowej - Poziome złamanie... Pełen opis produktu 'Kompendium traumatologii' »

  Jest to nowoczesne, praktyczne i zwięzłe opracowanie z zakresu traumatologii, w którym kompleksowo omówiono standardy postępowania przy najczęściej występujących urazach u dorosłych i dzieci, na miejscu wypadku i w czasie transportu chorego do szpitala, a także podstawowe zasady rehabilitacji w traumatologii. Autorzy uwzględnili współcześnie stosowane podziały, sposoby leczenia oraz standardy postępowania w traumatologii.

  Kompendium z pewnością ułatwi przyswajanie wiadomości do ćwiczeń, seminariów i zaliczeń, bądź egzaminów.

  Adresowane jest do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz uczelni wychowania fizycznego, lekarzy nie specjalizujących się w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitantów i pielęgniarek.


  Spis treści

  1. Wprowadzenie

  2. Uraz, zaburzenia metaboliczne po urazie, fizjologia zrostu kostnego
  Uraz
  - Zamknięte obrażenia tkanek miękkich
  - Rany
  - Skręcenia
  - Zwichnięcia
  - Złamania
  Zaburzenia metaboliczne po urazie
  - Wstrząs
  Fizjologia zrostu kostnego

  3. Uraz wielomiejscowy i wielonarządowy. Postępowanie na miejscu wypadku oraz w czasie transportu chorego do szpitala
  Uraz wielomiejscowy
  Uraz wielonarządowy (\""politrauma\"")
  Postępowanie na miejscu wypadku
  - \""Złota godzina\""
  - Standardy postępowania (ABC-DEF-MNO-PR-S)
  - Zasady wstępnego zaopatrzenia ran i złamań na miejscu wypadku

  4. Obrażenia czaszkowo-mózgowe
  Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
  Pomoc przedszpitalna
  Pomoc szpitalna
  Obrzęk mózgu
  Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
  Otwarty uraz czaszkowo-mózgowy
  - Złamanie podstawy czaszki
  Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe
  - Wstrząśnienie mózgu
  - Stłuczenie mózgowia
  - Stłuczenie móżdżku
  - Uszkodzenie pnia mózgu
  Krwotoki wewnątrzczaszkowe
  - Krwotok podpajęczynówkowy
  - Krwiak nadtwardówkowy
  - Krwiak podtwardówkowy
  - Krwiak wewnątrzmózgowy
  Wodniak podtwardówkowy
  Pourazowe przetoki płynowe
  - Płynotok nosowy
  - Płynotok uszny

  5. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
  Pomoc przedszpitalna
  - Transport chorego po urazie kręgosłupa
  Pomoc szpitalna
  Złamania stabilne i niestabilne kręgów
  Urazowe uszkodzenia szyjnej części kręgosłupa
  - Stłuczenie kręgosłupa
  - Skręcenie stawów międzykręgowych
  - Podwichnięcie i chwilowe zwichnięcie stawów międzykręgowych
  - Złamanie kręgu szczytowego (złamanie Jeffersona)
  - Złamanie zęba kręgu obrotowego
  Urazowe uszkodzenia piersiowo-lędźwiowej części kręgosłupa
  - Stłuczenie kręgosłupa
  - Złamania wyrostków poprzecznych
  - Złamania wyrostków kolczystych
  - Złamania kręgów piersiowo-lędźwiowych
  - Kręgozmyk
  Urazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego
  - Wstrząśnienie rdzenia kręgowego
  - Szok rdzeniowy

  6. Obrażenia klatki piersiowej
  Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
  Pomoc przedszpitalna
  Pomoc szpitalna
  Stłuczenie ściany klatki piersiowej
  Izolowane złamania żeber
  Ubytek ściany klatki piersiowej
  Złamanie mostka
  Wiotka klatka piersiowa
  Krwiak opłucnej
  Odma opłucnowa
  Stłuczenie płuca
  Stłuczenie śródpiersia
  Rana kłuta i postrzałowa
  Obrażenia tchawicy
  Tępe urazy serca
  Rany serca
  Tamponada serca
  Obrażenia dużych naczyń
  Uraz przełyku
  Uszkodzenie przepony

  7. Obrażenia miednicy
  Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
  Pomoc przedszpitalna
  Pomoc szpitalna
  Podział złamań miednicy
  - Złamanie awulsyjne
  - Złamanie Duverneya
  - Złamanie jednej z gałęzi kości łonowej lub gałęzi kości kulszowej (jedno- i obustronne)
  - Poziome złamanie kości krzyżowej
  - Poziome złamanie kości guzicznej
  - Rozejście spojenia łonowego
  - Złamanie górnej gałęzi kości łonowej i gałęzi kości kulszowej (bądź dolnej gałęzi kości łonowej)
  - Złamanie przezpanewkowe (złamanie Walthera)
  - Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego (ewentualne pionowe złamanie kości krzyżowej lub biodrowej w pobliżu)
  - Podwójne, pionowe złamanie miednicy (złamanie Malgaigne\'a)
  Złamania panewki stawu biodrowego
  - Podstawowe (proste) złamania panewki
  Zwichnięcie stawu biodrowego
  - Zwichnięcie tylne (biodrowe lub kulszowe)
  - Zwichnięcie przednie (łonowe, zasłonowe, kroczowe, mosznowe)

  8. Obrażenia obręczy kończyny górnej i kończyny górnej
  Zwichnięcie w stawie mostkowo-obojczykowym
  Złamanie obojczyka
  Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
  Złamanie łopatki
  Zwichnięcie stawu ramiennego
  Zerwanie głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
  Złamanie bliższego końca kości ramiennej
  Złamanie guzka większego kości ramiennej
  Złamanie trzonu kości ramiennej
  Złamanie dalszego końca kości ramiennej
  Zwichnięcie stawu łokciowego
  Złamanie wyrostka łokciowego
  Złamanie głowy kości promieniowej
  Złamanie trzonów kości przedramienia
  - Złamanie trzonu kości łokciowej ze zwichnięciem głowy kości promieniowej (złamanie Monteggia)
  - Złamanie trzonu kości promieniowej ze zwichnięciem w stawie promieniowo-łokciowym dalszym (złamanie Galeazziego)
  Złamanie dalszego końca kości promieniowej
  Złamanie kości łódeczkowatej
  Zwichnięcie kości księżycowatej i okołoksiężycowate
  Złamanie kości śródręcza
  Złamanie paliczków
  Zwichnięcie w stawach międzypaliczkowych
  Uszkodzenie ścięgien

  9. Obrażenia kończyny dolnej i złamania przeciążeniowe
  Złamania bliższego końca kości udowej
  - Złamanie głowy kości udowej
  - Złamanie szyjki kości udowej
  - Złamanie przezkrętarzowe
  - Złamanie podkrętarzowe
  Złamanie trzonu kości udowej
  Złamania dalszego końca kości udowej
  Urazy stawu kolanowego
  - Uszkodzenia łąkotek kolana
  - Uszkodzenia więzadłowe stawu kolanowego
  - Złamanie rzepki
  - Zwichnięcie rzepki
  - Zwichnięcie stawu kolanowego
  Złamanie bliższego końca kości piszczelowej
  Złamanie trzonów kości goleni
  Złamanie dostawowe dalszego końca kości piszczelowej (pilon fracture)
  Złamanie kostek goleni
  Skręcenie stawu skokowo-goleniowego
  Uszkodzenie ścięgna piętowego
  Złamanie kości skokowej
  Złamanie kości piętowej
  Uszkodzenia przedniej części stępu i śródstopia
  Uszkodzenia stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych stopy
  Złamania przeciążeniowe

  10. Obrażenia występujące u dzieci
  Dane epidemiologiczne
  Odmienności budowy anatomicznej
  Urazy okołoporodowe
  Odmienności i uwarunkowania patogenetyczne
  Uszkodzenia chrząstki nasadowej
  Złamanie typu \""zielonej gałązki\""
  Złamanie typu \""wału kostnego\""
  Odkształcenie plastyczne
  Zwichnięcie stawu łokciowego
  Złamanie kości przedramienia
  Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
  Urazowe zwichnięcie stawu biodrowego
  Złamanie panewki stawu biodrowego
  Złamanie bliższego końca kości udowej
  Złamanie trzonu kości udowej
  Złamanie dalszego końca kości udowej
  Złamanie wyniosłości międzykłykciowej
  Złamanie guzowatości piszczeli
  Złamanie dalszego końca kości piszczelowej

  11. Rehabilitacja w traumatologii
  Fizjoterapia po urazach u osób w podeszłym wieku
  Fizjoterapia po urazach ręki
  Fizjoterapia po urazach stopy
  Metody kinezyterapeutyczne
  Słownik traumatologiczny
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kompendium traumatologii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pediatria i neonatologia

  olbrzymiokomórkowy Guz pęcherzyka żółtkowego Guz Wilmsa Guzy jajników Guzy jąder Guzy kości łagodne Guzy kości złośliwe Guzy nadnerczy Guzy nerek Guzy... Pełen opis produktu 'Pediatria. Pytania i odpowiedzi' »

  Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna również ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale wiele miejsca poświęcono metodom obrazowania - szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej. przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom. ale także radiologom.

  Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych

  Spis treści

  1. Alergologia. immunologia i reumatologia
  Fagocytoza
  Odpowiedź humoralna - limfocyty B
  Odporność komórkowa - limfocyty T
  Układ dopełniacza
  2. Anomalie chromosomowe
  Trisomie
  - Zespół Downa
  - Zespół Edwardsa
  - Zespół Klinefeltera
  - Zespół łamliwego chromosomu X
  - Zespół Pataua
  - Zespół Turnera
  3. Anomalie naczyniowe
  Malformacja żyły Galena
  Malformacje naczyniowe
  Nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych
  Zespoły i stany chorobowe związane z malformacjami naczyniowymi i naczyniakami
  Zwężenia tętnic
  4. Dziecko maltretowane
  5. Dziedziczenie
  Dziedziczenie autosomalne dominujące
  Dziedziczenie autosomalne recesywne
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X - informacje ogólne
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X dominujące
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X recesywne
  6. Głowa i szyja
  Atrezja nozdrzy tylnych
  Bakteryjne zapalenie tchawicy
  Brodawczakowatość krtani nawracająca
  Ciało obce w drogach oddechowych
  Guzy głowy i szyi
  Guzy w obrębie dróg oddechowych
  Krup zakaźny
  Makroglosja - język olbrzymi
  Migdałki
  Naczyniak limfatyczny - lymphangioma
  Naczyniak podgłośniowy
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  Pierścień naczyniowy
  Polip choanalny
  Polipy nosa
  Porażenie fałdów głosowych
  Przestrzeń pozagardłowa - pogrubienie tkanki miękkiej
  Ropień pozagardłowy
  Rozszczep czaszki
  Rozszczep krtani. tchawicy i przełyku
  Stridor
  Struniak
  Torbiel kieszonki krtaniowej - laryngocele
  Torbiel przewodu tarczowo-językowego
  Torbiel śluzowa
  Wiotkość krtani - laryngomalacja
  Wiotkość tchawicy - tracheomalacja
  Wodniak torbielowaty
  Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
  Zapalenie nagłośni
  Zatoki
  Zespół CHARGE
  Zespół Hurler
  Zespół nabłoniaków znamionowych - zespół Gorlina
  Zespół Pierre’a Robina
  Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
  Ziarniniak Wegenera
  Zwężenie głośniowe
  Zwężenie nadgłośniowe
  Zwężenie podgłośniowe
  Zwężenie tchawicy
  Żuchwa
  7. Neonatologia
  Aspiracja smółki
  Atrezja przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowe
  Cewniki. rurki intubacyjne
  Choroba Wolmana
  Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
  Cukrzyca u matki
  Dysplazja oskrzelowo-płucna
  Kardiomegalia w okresie noworodkowym
  Kiła wrodzona
  Krótkie żebra
  Krwotok do nadnerczy
  Leukomalacja okołokomorowa
  Macierz rozrodcza - krwawienia śródczaszkowe
  Mała okrężnica
  Małowodzie
  Martwicze zapalenie jelit
  Niedokonany zwrot jelit
  Niedrożność jelit
  Niedrożność smółkowa
  Niemowlę
  Noworodek
  Płyn owodniowy
  Promieniowanie - dawka dla gonad
  Przejściowe zaburzenia oddychania noworodków - ‘mokre płuca’
  Przepuklina Morgagniego
  Przesunięcie śródpiersia
  Punkty kostnienia (ogniska kostnienia)
  Smółka
  Surfaktant
  Wielowodzie
  Więzadło obłe
  Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
  Wrodzona przepuklina pępkowa
  Wrodzona przepuklina przeponowa
  Wrodzona rozedma płatowa płuc
  Wytrzewienie
  Zaburzenia oddychania u noworodka
  Zapalenie otrzewnej smółkowe
  Zapalenie płuc u noworodka - wrodzone zapalenie płuc
  Zespół ADAM
  Zespół Jeunego
  Zespół korka smółkowego
  Zespół małego lewego jelita grubego
  Zespół Meckela-Grubera
  Zespół pasm owodniowych
  Zespół Potter
  Zespół zaburzeń oddychania i zespół błon szklistych
  Złamania w okresie noworodkowym
  8. Oczodół
  9. Onkologia i hematologia
  Agammaglobulinemia Brutona
  Alfa-fetoproteina
  Aniridia - brak tęczówki
  Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
  Białaczka
  Brodawczak splotu naczyniówkowego
  Chłoniak
  Chłoniak Burkitta niezróżnicowany
  Chłoniak Hodgkina - ziarnica złośliwa
  Chłoniak limfoblastyczny
  Chłoniak nie-Burkitta niezróżnicowany
  Chłoniak nieziarniczy
  Czaszkogardlak
  Dziedziczne choroby predysponujące do rozwoju nowotworów u dzieci
  Glejak pnia mózgu
  Glejak podwzgórza
  Grasica
  Guz Askina
  Guz chromochłonny - pheochromocytoma
  Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy
  Guz olbrzymiokomórkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Guz Wilmsa
  Guzy jajników
  Guzy jąder
  Guzy kości łagodne
  Guzy kości złośliwe
  Guzy nadnerczy
  Guzy nerek
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego
  Guzy pęcherza moczowego
  Guzy płuc
  Guzy serca
  Guzy śródpiersia
  Guzy w obrębie jamy brzusznej u noworodków i niemowląt
  Guzy w obrębie szpiku kostnego
  Guzy w okolicy szyszynki
  Guzy wątroby
  Guzy wątroby - przerzuty
  Guzy zarodkowe
  Gwiaździak - astrocytoma
  Histiocytoza komórek Langerhansa
  Kostniakomięsak - osteosarcoma
  Krzywica związana z nowotworami
  Mięsak Ewinga
  Mięsak jasnokomórkowy nerki
  Mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma
  Naczyniak krwionośny (hemangioma) oczodołu
  Naczyniak krwionośny podgłośniowy
  Naczyniak krwionośny wątroby
  Naczyniak krwionośny zarodkowy - hemangioblastoma
  Naczyniak limfatyczny
  Naczyniak z komórkami śródbłonka - hemangioendotelioma (w obrębie wątroby)
  Naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipoma
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy nosogardła
  Nefroblastomatoza
  Nerczak mezoblastyczny
  Nerczak torbielowaty wielokomorowy
  Nerwiak niedojrzały - neuroblastoma
  Nerwiak osłonkowy - schwannoma
  Nerwiak węchowy zarodkowy
  Niedobory odporności a rak
  Niedokrwistość Fanconiego
  Nowotwory o małych okrągłych komórkach występujące u dzieci
  Nowotwory wtórne
  Oczodół
  Potworniak - teratoma
  Potworniak jajnika
  Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
  Przerost połowiczy - hemihipertrofia
  Przerzuty
  Przynasady kości długich
  Rak wątrobowokomórkowy - hepatoma
  Raki zarodkowe
  Rakowiak
  Rdzeniak - medulloblastoma
  Rozrodczak -germinoma
  Siatkówczak
  Struniak
  Stwardnienie guzowate
  Śluzak serca
  Torbiel naskórkowa
  Wątrobiak zarodkowy - hepatoblastoma
  Wodniak torbielowaty
  Wrodzone nowotwory złośliwe
  Wyściółczak
  Zespół Beckwitha-Wiedemanna
  Zespół CATCH
  Zespół Denysa-Drasha
  Zespół DiGeorge’a
  Zespół Downa - trisomia chromosomu
  Zespół międzymózgowia - zespół Russella
  Zespół von Hippla-Lindaua
  Zespół Wiskotta-Aldricha
  10. Płytka sedacja
  11. Radiologia interwencyjna
  12. Stany nagłe
  Głowa i szyja
  - Bakteryjne zapalenie tchawicy
  - Ciało obce w drogach oddechowych
  - Krup zakaźny
  - Ropień okołomigdałkowy
  - Ropień pozagardłowy
  - Zapalenie nagłośni
  - Zapalenie tkanki łącznej oczodołu i przedprzegrodowe
  - Zapalenie wyrostka sutkowatego
  - Zapalenie zatok przynosowych
  Klatka piersiowa
  Ortopedia
  Układ moczowo-płciowy
  Układ nerwowy
  Układ oddechowy
  13. Środki kontrastowe i ochrona radiologiczna
  14. Układ krążenia
  Anomalia Ebsteina
  Anomalia Uhla
  Atrezja zastawki trójdzielnej
  Choroba Kawasakiego
  Choroby spichrzeniowe glikogenu
  Ciśnienie w układzie żył płucnych
  Embriologia serca
  Guzy serca
  Hipoplazja lewego serca
  Koarktacja aorty
  Krążenie płucne
  Łuk aorty
  Naczynia pępowinowe
  Nadciśnienie tętnicze
  Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego
  Nieprawidłowe położenie serca
  Nieprawidłowy spływ żył płucnych (APVR)
  Nieprawidłowy spływ żył płucnych całkowity (TAPVR)
  Odejście obu pni tętniczych z prawej komory (DORV)
  Pentalogia Cantrella
  Pierścienie naczyniowe
  Podwójny łuk aorty
  Polisplenia
  Poszerzenie aorty
  Powiększenie przedsionka serca
  Przeciek lewo-prawy
  Przeciek tętniczo-żylny
  Przełożenie wielkich pni tętniczych (TGV)
  Przerwanie ciągłości łuku aorty
  Przetrwała lewa żyła główna górna
  Przetrwały przewód tętniczy (PDA)
  Pulmonary sling - nieprawidłowy przebieg lewej tętnicy płucnej. pętla naczyniowa tętnicy płucnej
  Serce trój przedsionkowe
  Sinica u noworodków
  Stenoza aortalna
  Tetralogia Fallota
  Tętniak aorty
  Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)
  Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)
  Wady poduszeczek wsierdzia - ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
  Wrodzone wady serca
  Wrodzone wady serca niesinicze
  Wrodzone wady serca sinicze
  Wrodzone wady serca sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym
  Wrodzone wady serca sinicze ze zwiększonym przepływem płucnym
  Wspólny pień tętniczy
  Zastoinowa niewydolność serca
  Zatory mózgowe związane z wrodzonymi wadami serca
  Zespół asplenii (zespół Ivemarka) i heterotaksja
  Zespół Edwardsa - trisomia chromosomu 18
  Zespół Eisenmengera
  Zespół Ellisa-van Crevelda
  Zespół Holt-Orama
  Zespół Kartagenera
  Zespół Lutembachera
  Zespół Marfana
  Zespół Noonan
  Zespół Pataua - trisomia chromosomu 13
  Zespół Shone’a
  Zespół szabli tureckiej
  Zespół Taussig-Binga
  Zespół Turnera - monosomia chromosomu X
  Zespół Williamsa i hiperkalcemia okresu noworodkowego
  Zwężenie tętnicy płucnej
  Zwężenie tętnicy płucnej nadzastawkowe
  Zwężenie tętnicy płucnej podzastawkowe
  15. Układ mięśniowo-szkieletowy
  Akroosteoliza
  Anomalie kończyn
  Anomalie kończyny górnej
  Arachnodaktylia
  Artrogrypoza - wrodzona sztywność wielostawowa
  Asocjacja VACTERL
  Biodro koślawe
  Choroba Blounta - piszczel szpotawa
  Choroba Caffeya-Silvermana - korowa hiperostoza niemowlęca
  Choroba Gauchera
  Choroba Legga-Calvégo-Perthesa
  Choroba Menkesa
  Choroba Olliera - mnoga chrzęstniakowatość śródkostna
  Choroba Osgooda-Schlattera
  Choroba Pannera
  Choroba Scheuermanna - kifoza młodzieńcza
  Choroba Severa
  Choroba Sindinga-Larsena i Johanssona
  Choroba Trevora - dysplazja nasadowa połowicza
  Chrzęstniak śródkostny - enchondroma
  Ciemiączka
  Coxa magna - powiększenie głowy kości udowej
  Czaszka
  Deformacja Madelunga
  Dojrzewanie układu szkieletowego - opóźnione
  Dojrzewanie układu szkieletowego - przyspieszone
  Dysplazja Meyera
  Dysplazja wielonasadowa
  Dysplazja włóknista
  Dyzostoza obojczykowo-czaszkowa
  Gruźlicze zapalenie palców
  Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy. chondroblastoma
  Guzy chrzęstne
  Hemofilia
  Jałowa martwica głowy kości udowej
  Kciuk gajowego - kciuk narciarza
  Kiła
  Kostniak - osteoma

  Kostniak kostninowy - osteoid osteoma
  Kostniak zarodkowy - osteoblastoma
  Kostniakochrzęstniak - osteochondroma i egzostoza
  Kość łonowa
  Kręgi
  Kręgi o spłaszczonych trzonach
  Kręgi z kości słoniowej
  Łokieć
  Miedź - choroby związane z nieprawidłowym metabolizmem miedzi
  Mikrognacja
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej
  Mostek
  Nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym
  Nasada głowy kości udowej
  Nasady kości długich
  Neurofibromatoza
  Niedoczynność tarczycy
  Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Ochronoza i alkaptonuria
  Oderwanie mięśnia
  Ogniska kostnienia
  Osteochondroza - jałowa martwica kości
  Osteochondroza rozwarstwiająca
  Osteopetroza - zespół Albersa-Schönberga
  Osteopoikiloza - plamistość kości
  Paliczki
  Pasma przejaśnień w przynasadach
  Pasma zagęszczeń w przynasadach
  Piszczel
  Platyspondylia
  Porażenie splotu ramiennego typu Erba
  Prostaglandyna
  Przemijające zapalenie błony maziowej stawu biodrowego
  Przerost połowiczy - hemihipertrofia
  Przyczep ścięgnisty
  Pseudoachondroplazja
  Pyknodyzostoza
  Ropień Brodiego - podostre/przewlekłe zapalenie kości
  Rozmaitości
  Rozwojowa (wrodzona) dysplazja stawu biodrowego
  Różyczka
  Skolioza - boczne skrzywienie kręgosłupa
  Skrzywienie kończyn dolnych fizjologiczne
  Staw rzekomy
  Stwardniające zapalenie kości i szpiku typu Garrégo
  Syndaktylia - palcozrost
  Szpotawość kończyn u noworodka
  Śródręcze
  Talasemia
  Torbiel kostna jednokomorowa
  Torbiel tętniakowata kości
  Torbielowate zmiany kości
  Trisomie
  Trzeszczka - fabella
  Trzeszczka przywodziciela palucha
  Twardzina
  Uniesienie okostnej
  Wgłobienie panewki
  Włókniak chrzęstno-śluzowaty
  Włókniak niekostniejący
  Włókniste zmiany kości
  Włóknisty ubytek korowy
  Wrodzona łamliwość kości - osteogenesis imperfecta
  Wyrostki kostne
  Wysepki kostne
  Zapalenie kości i szpiku - osteomyelitis
  Zapalenie krążka międzykręgowego
  Zapalenie stawów septyczne
  Zatrucie ołowiem
  Zespół Alagille’a
  Zespół Albersa-Schönberga
  Zespół Albrighta
  Zespół Aperta - akrocefalosyndaktylia
  Zespół Downa
  Zespół Ehlersa-Danlosa
  Zespół Ellisa-van Crevelda
  Zespół Fanconiego
  Zespół Gorhama
  Zespół Holt-Orama
  Zespół Klippela-Feila
  Zespół Lescha-Nyhana
  Zespół Maffucciego
  Zespół Marfana
  Zespół pasm owodniowych
  Zespół paznokciowo-rzepkowy - choroba Fonga
  Zespół Polanda
  Zespół regresji kauzalnej
  Zespół skojarzonego występowania niedokrwistości i nieprawidłowości w obrębie kończyn
  Złamania - klasyfikacja wg Saltera i Harrisa
  Złamanie bokserskie
  Złamanie Chance’a - złamanie typu pasów bezpieczeństwa. uszkodzenie fleksyjno-dystrakcyjne
  Złamanie dzieci uczących się chodzić - toddlers’ fracture
  Złamanie Galeazziego
  Złamanie Jeffersona
  Złamanie Monteggia
  Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
  Złamanie podokostnowe i złamanie typu ‘zielonej gałązki’
  Złamanie wisielcze
  Zrośnięcie kości nadgarstka
  Zrośnięcie kości stępu
  Żebra
  Żuchwa
  16. Układ moczowo-płciowy
  Agenezja nerki
  Dysplazja wielotorbielowata nerki
  Ektopia skrzyżowana nerki
  Gąbczastość rdzenia nerki
  Guzy warg sromowych
  Klasyfikacja Potter
  Martwica brodawek nerkowych
  Moczownik
  Moczowód olbrzymi wrodzony
  Nadciśnienie tętnicze
  Nadnercza
  Nerka miedniczna
  Nerka podkowiasta
  Odmiedniczkowe zapalenie nerek (ostre)
  Odmiedniczkowe zapalenie nerek (ostre ograniczone)
  Prawo Weigerta-Meyera
  Przerost nerki kompensacyjny
  Przewód śródnercza
  Refluks pęcherzowo-moczowodowy
  Spodziectwo
  Torbiel rdzeniowa nerki
  Torbiel ujścia moczowodu
  Torbielowatość nerek
  Uchyłki pęcherza moczowego
  USG nerek
  Wapnienie w układzie moczowym
  Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek autosomalne dominujące
  Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek autosomalne recesywne
  Wodonercze
  Wrodzone poszerzenie kielichów nerkowych - zespół Puigverta
  Zakrzepica żyły nerkowej u noworodków
  Zastawki cewki tylnej
  Zdwojenie nerki (i moczowodu)
  Zespół Beckwitha-Wiedemanna
  Zespół Meckela-Grubera
  Zespół Potter
  Zespół suszonej śliwki
  Zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego
  Zwężenie tętnicy nerkowej
  17. Układ nerwowy
  Adrenoleukodystrofia
  Agenezja ciała modzelowatego
  Alfa-fetoproteina
  Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
  Bezmózgowie
  Choroba Alexandra
  Choroba Canavan
  Choroba Hallervordena-Spatza
  Choroba Krabbego
  Choroba Leigha
  Choroba Pelizaeusa-Merzbachera
  Choroba Wilsona
  Choroby demielinizacyjne
  Choroby peroksysomalne
  Dysplazja Mondiniego
  Dysplazja przegrodowo-oczna
  Dysrafia kręgosłupa
  Ektazja opony twardej
  Encefalopatie mitochondrialne
  Fakomatozy
  Guz nadsiodłowy
  Guz Potta
  Guz rzekomy mózgu
  Hamartoma podwzgórza
  Heterotopia
  Holoprozencefalia
  HSV
  Hydranencefalia
  Jamistość rdzenia kręgowego
  Kostki Worma
  Kraniosynostoza
  Krwawienie śródczaszkowe
  Krwiak podokostnowy
  Leukodystrofia
  Leukodystrofia metachromatyczna
  Leukomalacja okołokomorowa
  Lipomyelomeningocele
  Lizencefalia
  Malformacja Chiariego typu I
  Malformacja Chiariego typu II
  Malformacja Chiariego typu III
  Mielinizacja
  Migracja neuronów - zaburzenia
  Neurofibromatoza
  - Neurofibromatoza typu 1
  - Neurofibromatoza typu 2
  Pachygyria
  Perlak nabyty
  Polimikrogyria
  Połowiczy przerost mózgu
  Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej (łagodne)
  Przepuklina mózgowa
  Przepuklina oponowa
  Przepuklina oponowo-rdzeniowa
  Rhombencephalosynapsis
  Rozdwojenie rdzenia kręgowego
  Schizencefalia
  Stwardnienie guzowate
  Stwardnienie hipokampa
  Stwardnienie rozsiane
  Torbiel koloidowa
  Torbiel oponowa pourazowa
  Torbiel pajęczynówki
  Torbiel splotu naczyniówkowego
  Torbiel tylnego dołu czaszki
  TORCH
  TORCH - cytomegalia
  TORCH - kiła
  TORCH - różyczka
  TORCH - toksoplazmoza
  TORCH - zakażenie HIV
  TORCH - zakażenie HSV-2
  Udar
  Wgniecenie podstawy czaszki
  Wodogłowie
  Zakotwiczenie rdzenia kręgowego
  Zanik móżdżku
  Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ostre rozsiane)
  Zapalenie mózgu Rasmussena
  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  Zatokowość czaszki (craniolacunia. craniofenestria)
  Zespół Dandy’ego-Walkera
  Zespół Guillaina-Barrégo
  Zespół Joubert
  Zespół Millera-Diekera
  Zespół moyamoya
  Zespół poszerzonego wodociągu przedsionka
  Zespół regresji kauzalnej
  Zespół Sturge’a-Webera
  Zespół von Hippla-Lindaua
  Zespół Walkera-Warburg
  Zespół Zellwegera
  Żółtaczka jąder podstawnych mózgu
  18. Układ oddechowy
  Adenopatia
  AIDS
  Anomalie rozwojowe drzewa oskrzelowego
  Aspergiloza
  Astma
  Atrezja oskrzela
  Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
  Dyskineza rzęsek pierwotna
  Górne płaty płuc
  Grasica
  Gruczolak oskrzela
  Gruźlica
  Guzy śródpiersia
  Histoplazmoza
  Jamy w płucach
  Kanał Lamberta
  Kiła
  Krztusiec
  Malformacje oskrzelowo-płucne prajelita (wrodzone)
  Mukowiscydoza
  Naczyniak limfatyczny torbielowaty
  Niedobór ?-1-antytrypsyny
  Obrzęk płuc
  Odma opłucnowa
  Pneumatocele
  Promienica
  Przerzuty do płuc
  Przewlekła choroba ziarniniakowa
  Przewód piersiowy
  Rakowiak oskrzela
  Ropień płuca
  Ropniak
  Rozstrzenie oskrzeli
  Sarkoidoza
  Sekwestracja
  Torbiel oskrzelopochodna
  Torbiele z nabłonka prajelita
  Zapalenie płuc - informacje ogólne
  Zapalenie płuc bakteryjne
  Zapalenie płuc chlamydiowe
  Zapalenie płuc gronkowcowe
  Zapalenia płuc nawracające
  Zapalenie płuc paciorkowcowe
  Zapalenie płuc spowodowane aspiracją węglowodorów
  Zapalenie płuc wirusowe
  Zapalenie płuc zachłystowe
  Zespół Goodpasture’a
  Zespół Mendelsona
  Zespół Mouniera-Kuhna
  Zespół Polanda
  Zespół Swyera-Jamesa
  Zespół szabli tureckiej
  Ziarniniak Wegenera
  19. Układ pokarmowy
  Achalazja pierścienno-gardłowa
  Achalazja przełyku
  Asocjacja VACTERL
  Atrezja dróg żółciowych
  Atrezja dwunastnicy
  Atrezja jelita krętego
  Atrezja przełyku i przetoka przełykowo-tchawicza
  Bezoary
  Choroba Behçeta
  Choroba Caroliego
  Choroba Hirschsprunga
  Choroba Kawasakiego
  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Choroba Schönleina-Henocha - plamica alergiczna
  Ciało obce w przełyku
  Dysphagia lusoria
  Geofagia
  Guzy przedkrzyżowe
  Jelito kręte
  Kamica dróg żółciowych
  Korek smółkowy
  Krwawienie
  Krwiak śródścienny dwunastnicy
  Łaknienie spaczone - pica
  Makroglosja - język olbrzymi
  Malformacje odbytowo-odbytnicze
  Megacolon
  Megacolon toxicum - toksyczne rozszerzenie okrężnicy
  Megaesophagus - przełyk olbrzymi
  Microcolon - mała okrężnica
  Mukowiscydoza
  Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Niedrożność dwunastnicy
  Niedrożność jelita cienkiego
  Niedrożność smółkowa
  Objaw podwójnej bańki
  Odma otrzewnowa
  Odma pęcherzykowa jelit
  Oparzenie substancjami żrącymi
  Pasma Ladda
  Pełzakowica
  Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (postać dystroficzna)
  Pogrubienie ściany jelita cienkiego
  Polipowatość
  Polipowatość dziedziczna
  - Dziedziczne polipy hamartomatyczne
  - Zespół Gardnera
  - Zespół Turcota
  Polipowatość niedziedziczna
  Polipy nitkowate
  Połykanie
  Powietrze w przewodzie pokarmowym
  Prawy dolny kwadrant jamy brzusznej
  Przełyk Barretta
  Przepona dwunastnicy
  Przepuklina Bochdaleka
  Przepuklina pachwinowa
  Przepuklina pępkowa i wytrzewienie
  Przewlekła choroba ziarniniakowa
  Przewód piersiowy
  Pylorostenoza - przerostowe zwężenie odźwiernika
  Refluks żołądkowo-przełykowy
  Skręt jelit
  Skręt żołądka
  Smółka
  Sole żółciowe
  Splenomegalia
  Stłuszczenie wątroby
  Śledziona
  Torbiele dróg żółciowych
  Torbiele krezki
  Torbiele trzustki
  Torbiele wątroby
  Triada Currarino
  Uchyłek Meckela
  Wgłobienie
  Więzadło Treitza
  Wodniak pęcherzyka żółciowego
  Wodobrzusze
  Wymioty treścią żółciową
  Zapalenie jelit martwicze
  Zapalenie jelita grubego wrzodziejące
  Zapalenie jelita ślepego - zapalenie okrężnicy z neutropenią
  Zapalenie otrzewnej smółkowe
  Zapalenie płuc zachłystowe
  Zapalenie przełyku
  Zapalenie trzustki
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Zapalenie żołądka i jelit
  Zatrucie żelazem ostre
  Zdwojenie jelit
  Zdwojenie żołądka
  Zespół Alagille’a - dysplazja tętniczo-wątrobowa
  Zespół Boerhaavego
  Zespół Budda-Chiariego
  Zespół CREST
  Zespół hemolityczno-mocznicowy
  Zespół korka spółkowego
  Zespół Mallory’ego-Weissa
  Zespół Peutza-Jeghersa
  Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
  Zespół Sandifera
  Zespół Shwachmana-Diamonda
  Zespół Williamsa
  Zwapnienia w obrębie wątroby
  Zwężenie odźwiernika
  Żółtaczka (cholestaza noworodkowa)
  Żylaki przełyku
  20. Witaminy. zaburzenia metaboliczne
  Krzywica
  Osteodystrofia nerkowa
  Witamina A
  Witamina C
  Witamina D
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pediatria. Pytania i odpowiedzi

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Słowniki, albumy, atlasy

  ilustracyjny. Przygotowano go z myślą o studentach medycyny, wydziałów lekarsko-dentystycznych i nauk paramedycznych, w szczególności początkowych lat studiów. Spis treści Rozdział 3. KOŃCZYNA GÓRNA... Pełen opis produktu 'Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Tom II' »

  Tom 2 podręcznika anatomii człowieka z uwzględnieniem elementów anatomii czynnościowej i anatomii klinicznej. Podręcznik cechuje świetne usystematyzowanie materiału, a wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny. Przygotowano go z myślą o studentach medycyny, wydziałów lekarsko-dentystycznych i nauk paramedycznych, w szczególności początkowych lat studiów.

  Spis treści

  Rozdział 3. KOŃCZYNA GÓRNA
  3.1. Kości kończyny górnej
  3.1.1. Kości obręczy kończyny górnej
  3.1.2. Kość ramienna
  3.1.3. Kości przedramienia
  3.1.4. Kości ręki
  3.1.5. Oś konstrukcyjna kończyny górnej
  3.2. Połączenia kości kończyny górnej
  3.2.1. Połączenia kości obręczy kończyny górnej
  3.2.2. Staw ramienny
  3.2.3. Staw łokciowy
  3.2.4. Połączenia kości przedramienia
  3.2.5. Stawy ręki
  3.3. Mięśnie kończyny górnej
  3.3.1. Mięśnie obręczy kończyny górnej
  3.3.2. Mięśnie grzbietu i klatki piersiowej działające na stawy obojczyka i staw ramienny
  3.3.3. Mięśnie ramienia
  3.3.4. Mięśnie przedramienia
  3.3.5. Mięśnie ręki
  3.3.6. Zestawienie mięśni kończyny górnej działających na poszczególne stawy
  3.4. Tętnice kończyny górnej
  3.4.1. Tętnica pachowa
  3.4.2. Tętnica ramienna
  3.4.3. Tętnice przedramienia
  3.4.4. Tętnice ręki
  3.5. Żyły kończyny górnej
  3.5.1. Żyły powierzchowne kończyny górnej
  3.5.2. Żyły głębokie kończyny górnej
  3.6. Naczynia i węzły chłonne kończyny górnej
  3.6.1. Naczynia chłonne powierzchowne
  3.6.2. Naczynia chłonne głębokie
  3.6.3. Węzły chłonne pachowe
  3.7. Nerwy kończyny górnej
  3.7.1. Splot ramienny
  3.7.2. Krótkie nerwy splotu ramiennego
  3.7.3. Nerw promieniowy
  3.7.4. Nerw mięśniowo-skórny
  3.7.5. Nerw łokciowy
  3.7.6. Nerw pośrodkowy
  3.7.7. Nerwy skórne przyśrodkowe
  3.7.8. Unerwienie skóry kończyny górnej
  3.8. Topografia niektórych okolic kończyny górnej
  3.8.1. Jama pachowa
  3.8.2. Dół łokciowy
  3.8.3. Kanał nadgarstka
  3.8.4. Palce
  Rozdział 4. KOŃCZYNA DOLNA
  4.1. Kości kończyny dolnej
  4.1.1. Kość miedniczna
  4.1.2. Miednica jako całość
  4.1.3. Kość udowa. Rzepka
  4.1.4. Kości goleni
  4.1.5. Kości stopy
  4.1.6. Oś konstrukcyjna kończyny dolnej
  4.2. Połączenia kości kończyny dolnej
  4.2.1. Połączenia kości miednicy
  4.2.2. Staw biodrowy
  4.2.3. Staw kolanowy
  4.2.4. Połączenia kości goleni
  4.2.5. Staw skokowo-goleniowy
  4.2.6. Stawy stopy
  4.3. Mięśnie kończyny dolnej
  4.3.1. Mięśnie obręczy kończyny dolnej
  4.3.2. Mięśnie uda
  4.3.3. Mięśnie goleni
  4.3.4. Mięśnie stopy
  4.3.5. Zestawienie mięśni kończyny dolnej działających na poszczególne stawy
  4.4. Tętnice kończyny dolnej
  4.4.1. Tętnica udowa
  4.4.2. Tętnica głęboka uda
  4.4.3. Tętnica podkolanowa
  4.4.4. Tętnice goleni
  4.4.5. Tętnice stopy
  4.4.6. Gałęzie ścienne tętnicy biodrowej wewnętrznej
  4.5. Żyły kończyny dolnej
  4.5.1. Żyły powierzchowne kończyny dolnej
  4.5.2. Żyły głębokie kończyny dolnej
  4.5.3. Żyły przeszywające
  4.6. Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej
  4.6.1. Naczynia chłonne powierzchowne
  4.6.2. Naczynia chłonne głębokie
  4.6.3. Węzły chłonne podkolanowe
  4.6.4. Węzły chłonne pachwinowe
  4.7. Nerwy kończyny dolnej
  4.7.1. Splot lędźwiowy
  4.7.2. Nerw udowy
  4.7.3. Nerw zasłonowy
  4.7.4. Nerw skórny boczny uda
  4.7.5. Nerw płciowo-udowy
  4.7.6. Splot krzyżowy
  4.7.7. Nerw kulszowy
  4.7.8. Nerwy pośladkowe
  4.7.9. Nerw skórny tylny uda
  4.7.10. Unerwienie skóry i dużych stawów kończyny dolnej
  4.8. Topografia niektórych okolic kończyny dolnej
  4.8.1. Rozstęp mięśni. Rozstęp naczyń
  4.8.2. Kanał udowy
  4.8.3. Trójkąt udowy
  4.8.4. Kanał przywodzicieli
  4.8.5. Dół podkolanowy
  Skorowidz haseł polskich
  Skorowidz haseł łacińskich
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Tom II

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pediatria i neonatologia

  pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia refluksowa Choroba Schönleina-Henocha Wrodzona agenezja i dysplazja nerek Zespół Fanconiego Nadciśnienie tętnicze z przyczyn nerkowych Choroby kości... Pełen opis produktu 'Choroby wieku dziecięcego' »

  W książce w sposób zwięzły i przystępny omawiają najważniejsze zagadnienia z zakresu chorób wieku dziecięcego. Poszczególne jednostki chorobowe omówiono według ustalonego schematu: etiologia, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, leczenie oraz rokowanie.
  Ogromnym atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny - ponad 1100 kolorowych zdjęć. Będą  niezwykle pomocne w diagnostyce poszczególnych jednostek chorobowych.
  Książka będzie przydatna dla lekarzy pediatrów w codziennej praktyce lekarskiej oraz studentów przygotowujących się do egzaminu z pediatrii.

  Spis treści

  Współautorzy
  Przedmowa
  Słowo od autorów

  1. Medycyna ratunkowa
  Wprowadzenie
  Anafilaksja
  Niedrożność górnych dróg oddechowych
  Astma
  Zapalenie oskrzelików
  Stany nagłe w kardiologii
  - Sinica
  - Wstrząs kardiogenny
  - Zaburzenia rytmu serca
  Wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa
  Dziecko po urazie głowy
  Dziecko z licznymi obrażeniami
  Oparzenia
  Cukrzycowa kwasica ketonowa
  Stan padaczkowy
  Zatrucie
  Sedacja na OIOM-ie
  Zwalczanie bólu
  Sposoby podawania tlenu

  2. Dziecko krzywdzone
  Formy krzywdzenia
  Krzywdzenie fizyczne
  - Ślady po ugryzieniu
  - Siniaki
  - Oparzenia
  - Złamania
  - Zespół dziecka potrząsanego
  - Choroby wywoływane celowo
  Zaniedbywanie
  Molestowanie seksualne
  Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym

  3. Choroby zakaźne
  Zakażenia bakteryjne
  - Błonica
  - Tężec
  - Zakażenia meningokokowe
  - Gruźlica
  - Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  - Zakażenia prątkami niegruźliczymi
  - Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego
  - Ropień wątroby
  Zakażenia wirusowe
  - Zakażenie HIV i AIDS
  - Choroby wskaźnikowe AIDS
  - Mononukleoza zakaźna
  - Zakażenie wirusem opryszczki u noworodka
  - Ospa wietrzna
  - Półpasiec
  - Odra
  Pierwotniaki / grzyby / choroby tropikalne / inne
  - Toksoplazmoza wrodzona
  - Kryptosporydioza
  - Wągrzyca (cystycerkoza)
  - Aspergiloza inwazyjna
  - Malaria
  - Schistosomatoza układu moczowego
  - Choroba Kawasakiego

  4. Pulmonologia
  Mukowiscydoza
  Astma i nawracające świsty
  Zapalenie oskrzelików
  Zapalenie płuc
  Nawracające epizody zachłystowe
  Odma opłucnowa
  Ropniak opłucnej
  Rozstrzenie oskrzeli
  Sekwencja Robina
  Zespół CHARGE
  Tracheobronchomalacja
  Przepuklina przeponowa
  Ciało obce
  Prosówkowy obraz radiologiczny płuc
  Pierwotna dyskineza rzęsek
  Mykoplazmowe zapalenie płuc
  Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej
  Agenezja i aplazja płuc
  Wrodzona rozedma płatowa
  Torbiel oskrzelopochodna
  Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
  Zespół szabli tureckiej
  Włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych

  5. Kardiologia
  Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)
  Koarktacja aorty
  Przetrwały przewód tętniczy (PDA)
  Tetralogia Fallota (ToF)
  Zwężenie tętnicy płucnej
  Zwężenie drogi odpływu lewej komory
  Kardiomiopatia
  Tachykardia nadkomorowa (SVT)
  Zapalenie osierdzia
  Całkowity blok przedsionkowo-komorowy
  Nieprawidłowy spływ żył płucnych
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  Atrezja zastawki trójdzielnej
  Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych
  Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych
  Pierścień naczyniowy

  6. Dermatologia
  Brodawki wirusowe
  Mięczak zakaźny
  Atopowe zapalenie skóry
  Świerzb
  Naczyniak krwionośny
  Opryszczka ust i twarzy
  Ziarniniak ropotwórczy
  Bliznowiec
  Łupież pstry
  Łupież różowy
  Bielactwo
  Łuszczyca
  Plamy typu czerwonegowina
  Pokrzywka barwnikowa
  Wyprysk opryszczkowy
  Rumień wielopostaciowy
  Kłykciny kończyste
  Liszaj pasmowaty
  Znamię łojowe
  Naskórkowe znamiona brodawkowate
  Histiocytoza z komórek
  Langerhansa
  Trądzik niemowlęcy
  Stwardnienie guzowate
  Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
  Zespół Klippela-Trenaunaya
  Nietrzymanie barwnika
  Pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  Acrodermatitis enteropathica

  7. Okulistyka
  Anatomia oka
  Rozwój wzroku
  Niedowidzenie
  Powieki
  - Szczelina powieki
  - Symblepharon
  - Zapalenie brzegów powiek
  - Jęczmień
  - Mięczak zakaźny
  - Naczyniak włośniczkowy
  - Plamy typu czerwonego wina
  - Ptoza
  - Przykurcz powiek
  - Zapalenie przedprzegrodowe
  - Opóźnione zamykanie powiek
  - Nadmierne łzawienie (epifora)
  Rogówka
  - Zaburzenia rozwojowe
  - Dystrofie rogówki
  - Złogi w rogówce
  - Zapalenie rogówki
  Spojówka
  - Infekcyjne zapalenia spojówek
  - Nieinfekcyjne zapalenia spojówek
  - Pigmentacja spojówek
  - Wypukłe zmiany na spojówkach
  - Rozsiane wypukłe zmiany na spojówkach
  - Teleangiektazje spojówek
  Twardówka
  - Pigmentacja twardówki
  - Zapalenie twardówki
  Wady rozwojowe gałki ocznej
  Tęczówka
  - Wrodzone wady tęczówki
  - Nabyte wady tęczówki
  - Zmiana koloru tęczówki
  - Heterochromia tęczówki
  Źrenica
  Leukokoria
  - Nieprawidłowy kształt źrenicy
  - Mioza
  - Mydriaza
  - Przemieszczenie źrenicy
  - Anizokoria
  Soczewka
  - Afakia
  - Nieprawidłowy kształt
  - Przemieszczenie soczewki
  - Nieprzezierność soczewki
  Siatkówka
  - Krwotok
  - Wysięk twardy
  - Kłębki waty
  - Neowaskularyzacja siatkówki
  - Zapalenie naczyń siatkówki
  - Makulopatia
  - Bladość siatkówki
  - Odwarstwienie siatkówki
  - Fałdy dna oka
  Tarcza nerwu wzrokowego
  - Obrzęk
  - Zanik nerwu wzrokowego
  - Mała tarcza
  - Duża tarcza
  - Duże zagłębienie tarczy
  - Anomalie naczyniowe
  - Krwotoki do tarczy
  - Zaciemnienie tarczy
  Oczodół
  - Nieprawidłowa pozycja gałki ocznej
  - Powiększenie gruczołu łzowego
  Zaburzenia ruchów gałek ocznych
  - Zaburzenia spoczynkowego ustawienia gałek ocznych
  - Nieprawidłowe ruchy oczu
  - Nieprawidłowe pozycje głowy
  - Oczopląs

  8. Neurologia
  Badanie neurologiczne: nerwy czaszkowe
  Miastenia
  Zaburzenia ruchów gałek ocznych
  Porażenie nerwu twarzowego
  Zaburzenia dolnych nerwów czaszkowych
  Choroba Wilsona
  Pląsawica Sydenhama
  Układ ruchu
  Zespół Segawy (dystonia reagująca na lewodopę)
  Ataksja
  - Ataksja-teleangiektazja
  - Ataksja Friedreicha
  Hipotonia u niemowlęcia
  Dystrofia miotoniczna
  Dziedziczna neuropatia ruchowo-czuciowa typu I (choroba Charcota-Marie'a-Tootha)
  Rdzeniowy zanik mięśni typu I (choroba Werdniga-Hoffmana)
  Nagłe uogólnione osłabienie mięśni u wcześniej zdrowego dziecka
  Zespół Guillaina-Barrégo
  Zapalenie skórno-mięśniowe
  Choroby rdzenia kręgowego
  Przewlekła postępująca hipotonia mięśni u starszych dzieci
  Dystrofie mięśniowe Duchenne'a i Beckera
  Dziecięce porażenie mózgowe
  Rozszczep kręgosłupa
  Ból głowy
  - Migrena
  - Psychogenny ból głowy
  - Nadciśnienie śródczaszkowe
  Wodogłowie
  Guzy mózgu
  Najczęstsze guzy mózgu u dzieci
  Guzy podnamiotowe
  Guzy nadnamiotowe
  Makrocefalia
  Guz rzekomy mózgu (łagodne nadciśnienie śródczaszkowe)
  Trudności w nauce
  Padaczka
  Regresja neurologiczna i poznawcza
  Częste choroby z regresją neurologiczną
  - Stwardnienie rozsiane
  - Adrenoleukodystrofia
  - Leukodystrofia globoidaln
  - Leukodystrofia metachromatyczna
  - Ceroidolipofuscynoza
  - Choroba Taya-Sachsa
  - Choroba Niemanna-Picka typu C
  - Choroba Leigha
  Śpiączka i ostra encefalopatia
  Udar mózgu

  9. Gastroenterologia
  Obraz kliniczny
  - Ostry nieżyt żołądka i jelit
  - Zaburzenia przyrostu masy ciała
  - Zaparcia
  - Kolka niemowlęca
  - Nawracający ból brzucha
  - Czynnościowa biegunka małych dzieci (biegunka pędraków)
  - Przewlekła biegunka oporna na leczenie
  - Przewlekła niewydolność jelit
  Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego
  - Zastępczy zespół Münchhausena
  - Celiakia
  - Enteropatia zależna od pokarmów
  - Biegunka autoimmunologiczna
  - Eozynofilowe zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit
  - Klasyczne choroby zapalne jelit
  - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  - Choroba Leśniowskiego-Crohna
  - Alergiczne zapalenie jelita grubego
  - Naczyniakowatość limfatyczna jelit
  - Choroba wrzodowa
  - Polipy
  Zakażenia i choroby pasożytnicze
  - Helicobacter pylori
  - Campylobacter jejuni
  - Clostridium difficile
  - Salmonella
  - Escherichia coli
  - Giardia lamblia
  - Yersinia enterocolitica
  - Cryptosporidium
  - Ascaris lumbricoides (glista ludzka)
  - Enterobius vermicularis (owsik)
  Zaburzenia żywienia
  Refluks żołądkowo-przełykowy
  Przewlekła rzekoma niedrożność jelit
  Zespół krótkiego jelita
  Choroby wrodzone i dziedziczne
  - Wrodzona biegunka chlorkowa
  - Zaburzenia wchłaniania glukozy / galaktozy
  - Wrodzony niedobór sacharazy i izomaltazy
  - Nietolerancja laktozy
  - Mukowiscydoza
  Choroby trzustki
  - Zespół Shwachmana-Diamonda
  - Ostre zapalenie trzustki
  - Przewlekłe / dziedziczne zapalenie trzustki
  Choroby wątroby
  - Stwardniające zapalenie dróg żółciowych
  - Przewlekłe zapalenie wątroby
  - Ostre zapalenie wątroby
  - Zespół Alagille'a
  Niedobory pierwiastków
  - Niedobór cynku
  - Niedobór żelaza
  - Niedobór miedzi
  - Nadmiar miedzi - choroba Wilsona
  - Niedobór selenu
  Niedobory witamin
  - Szkorbut, niedobór witaminy C / kwasu askorbinowego
  - Choroba beriberi, niedobór witaminy B1 / tiaminy
  - Pelagra, niedobór witaminy PP / niacyny
  - Niedobór witaminy B2 / ryboflawiny
  - Niedobór witaminy B6 / pirydoksyny
  - Niedobór witaminy B12 / cyjanokobalaminy
  - Niedobór witaminy K / naftochinonu
  - Niedobór witaminy A / retinolu
  - Niedobór witaminy E / tokoferolu
  - Niedobór witaminy D

  10. Nefrologia
  Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS)
  Zespół nerczycowy
  Torbielowatość nerek
  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia refluksowa
  Choroba Schönleina-Henocha
  Wrodzona agenezja i dysplazja nerek
  Zespół Fanconiego
  Nadciśnienie tętnicze z przyczyn nerkowych
  Choroby kości u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
  Ostra niewydolność nerek

  11. Hematologia
  Ziarnica złośliwa
  Chłoniak nieziarniczy z komórek B
  Chłoniak nieziarniczy z komórek T / białaczka T-komórkowa
  Białaczki mielocytowe imielomonocytowe
  Ostra białaczka limfoblastyczna pozaszpikowa
  Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa
  Zespół mieloproliferacyjny z eozynofilią i translokacją T(5; 12)
  Hemofilia A i B (klasyczna hemofilia i choroba Christmasa)
  Zespół Kasabacha-Merritt
  Choroba von Willebranda (vWD)
  Małopłytkowość z aplazją kości promieniowej (zespół TAR)
  Zespół Bernarda-Souliera
  Niedobór transkobalaminy II
  Niedokrwistość Fanconiego
  Wrodzona dyskeratoza
  Wrodzona porfiria erytropoetyczna (CEP)
  Idiopatyczna hemosyderoza płuc
  Niedokrwistość Cooleya (ß-thalassemia major)
  Niedobór kinazy pirogronianowej
  Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Wrodzona eliptocytoza
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość syderoblastyczna
  Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
  Leiszmanioza
  Choroba Gauchera
  Marmurowatość kości

  12. Guzy lite i histiocytoza
  Wprowadzenie
  Guz Wilmsa i inne guzy nerek
  Guzy wątroby
  Histiocytoza
  - Histiocytoza z komórek
  - Langerhansa
  - Limfohistiocytoza hemofagocytarna
  Mięsak prążkowanokomórkowy, inne mięsaki tkanek miękkich i włókniakowatość
  Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)
  Siatkówczak (retinoblastoma)
  Mięsak Ewinga i obwodowe prymitywne guzy neuroektodermalne (pPNET)
  Kostniakomięsak (osteosarcoma)
  Pozaczaszkowe złośliwe guzy zarodkowe
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego
  - Wyściółczak (ependymoma)
  - Rdzeniak (medulloblastoma) i PNET
  - Glejak nadnamiotowy o wysokim stopniu złośliwości
  - Glejak pnia mózgu
  - Gwiaździak o niskim stopniu złośliwości
  Rzadkie guzy i rzadkie obrazy kliniczne częstych guzów
  Raki
  - Rak tarczycy
  - Rak nosogardła
  - Rak kory nadnerczy
  - Guzy ślinianek
  - Rak nerkowokomórkowy
  Raki skóry
  Późne efekty terapii przeciwnowotworowej

  13. Endokrynologia
  Obojnacze narządy płciowe
  Niskie dziecko
  Zespół Turnera
  Mała masa urodzeniowa
  Zespół Pradera-Willego
  Dysplazja szkieletowa
  Niedobór hormonu wzrostu
  Zespół Larona
  Wysoki wzrost
  Zespół Marfana
  Gigantyzm przysadkowy
  Przedwczesne dojrzewanie
  Przedwczesna telarche i łagodne warianty przedwczesnego dojrzewania płciowego
  Przedwczesne dojrzewanie płciowe zależne od gonadotropin (centralne)
  Zespół McCune'a-Albrighta
  Zespół policystycznych jajników
  Opóźnienie dojrzewania płciowego
  Zespół Klinefeltera
  Wrodzona niedoczynność tarczycy
  Nabyta niedoczynność tarczycy
  Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy
  Zespół Cushinga
  Wrodzony przerost nadnerczy
  Krzywica
  Choroba Gravesa-Basedowa
  Niedoczynność przytarczyc / rzekoma niedoczynność przytarczyc
  Zespół Williamsa
  Hiperinsulinizm
  Zespoły oporności na insulinę
  Cukrzyca
  - Cukrzyca typu 1
  - Cukrzyca typu 2
  - Cukrzyca typu MODY
  - Inne postacie cukrzycy

  14. Choroby metaboliczne
  Adrenoleukodystrofia
  Choroba Gauchera
  Zespół Hurler
  Zaburzenia cyklu mocznikowego
  Galaktozemia
  Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych
  Tyrozynemia
  Glikogenoza typu 1
  Choroby peroksysomalne
  Zespół Leigha
  Choroba Menkesa
  Choroba Wilsona
  Fenyloketonuria
  Zaburzenia przemiany biotyny
  Niedobór ?-1-antytrypsyny

  15. Genetyka
  Zespół Downa (trisomia 21)
  Zespół Edwardsa (trisomia 18)
  Zespół Pataua (trisomia 13)
  Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p-)
  Zespół cri du chat (5p-)
  Zespół Turnera
  Zespół Noonan
  Mozaicyzm chromosomowy
  Zespół łamliwego chromosomu X
  Zespół Williamsa
  Zespół Rubinsteina-Taybiego
  Zespół de Lange
  Zespół Angelmana
  Dysplazja czołowo-nosowa
  Asocjacja VATER
  Zespół Goldenhara
  Zespół Bardeta-Biedla
  Zespół CHARGE
  Zespół Marfana
  Zespół podniebienno-sercowo-twarzowy
  Stwardnienie guzowate
  Neurofibromatoza typu 1
  Zespół Moebiusa
  Zespół Sticklera
  Zespół Russela-Silvera
  Achondroplazja
  Hipochondroplazja
  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
  Zespół Ehlersa-Danlosa
  Zespół Beckwitha-Wiedemanna
  Zespół Sotosa
  Zespół Robinowa
  Zespół EEC
  Zespół Cockayne'a
  Zespół Aperta
  Zespół Pfeiffera
  Zespół Crouzona
  Holoprozencefalia
  Zespół Coffina-Lowry'ego
  Zespół BPE
  Zespół Meckela-Grubera
  Zespół Greiga
  Zespół Holt-Orama
  Zespół Robertsa
  Mikrocefalia autosomalna recesywna
  Niedokrwistość Fanconiego

  16. Immunologia
  Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID)
  Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X
  Zespół Wiskotta-Aldricha
  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X
  Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry
  Ataksja-teleangiektazja
  Zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X
  Zespół Chediaka-Higashiego
  Zespół zaburzonego przylegania leukocytów (LAD)
  Zespół DiGeorge'a
  Przewlekła choroba ziarniniakowa (PCHZ)
  Zespół hiper-IgE
  Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
  Zespół Omenna (wariant SCID)
  Niedobór deaminazy adenozyny (wariant SCID)
  Brak ekspresji antygenów zgodności tkankowej typu II

  17. Reumatologia
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)
  - Postać o początku układowym
  - Postać wielostawowa seronegatywna
  - Postać wielostawowa seropozytywna
  - Postać skąpostawowa
  Zapalenie stawów i pochewek ścięgnistych
  Łuszczycowe zapalenie stawów
  Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób przewlekłych
  Twardzina
  - Twardzina układowa
  - Twardzina ograniczona
  Zapalenie skórno-mięśniowe
  Zapalenia naczyń
  - Choroba Kawasakiego
  - Guzkowe zapalenie tętnic
  - Inne zapalenia naczyń
  Choroba Schönleina-Henocha
  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)
  Zespół nakładania chorób tkanki łącznej
  Przewlekły niemowlęcy zespół neurologiczno-skórno-stawowy (CINCA)
  Nawracające wieloogniskowe zapalenie kości
  Zespoły nawracającej gorączki
  - Rodzinna gorączka śródziemnomorska
  - Inne genetycznie uwarunkowane nawracające gorączki
  Przewlekłe zespoły bólowe
  Fibromialgia
  Odruchowa dystrofia współczulna (algodystrofia)
  Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów

  18. Logopedia
  Wstęp
  Trudności rozwojowe: mowa
  Trudności rozwojowe: język
  Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  Nabyte zaburzenia neurologiczne mowy i języka
  - Nabyta afazja dziecięca
  - Nabyta dyzartria dziecięca
  - Nabyta dyspraksja dziecięca
  Jąkanie się
  Zaburzenia głosu (dysfonia)
  Tracheostomia
  Zaburzenia rezonansu / przepływu powietrza
  Dysfagia
  Anomalie twarzoczaszki
  Rozszczep wargi / podniebienia

  19. Chirurgia dziecięca
  Wrodzona niedrożność przełyku
  Wrodzona przepuklina przeponowa
  Wrodzona niedrożność jelit
  - Niedrożność smółkowa
  - Wrodzona niedrożność dwunastnicy
  - Niedrożność jelit
  - Wady okolicy odbytu
  - Choroba Hirschsprunga
  - Niedokonany zwrot jelit
  - Zdwojenie w obrębie przewodu pokarmowego
  - Martwicze zapalenie jelit
  - Przepuklina pępowinowa
  Wytrzewienie
  Przepuklina pępkowa
  Wady pępka
  Krwawienie z przewodu pokarmowego
  Uchyłek Meckela
  Wgłobienie
  Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Zmiany na szyi
  - Wodniak torbielowaty
  - Przetoka / torbiel skrzelopochodna
  - Przetoka przeduszna
  - Torbiel skórzasta
  - Torbiel / przetoka przewodu tarczowo-językowego
  Przepuklina pachwinowa
  Wodniak jądra
  Jądro niezstąpione
  Skręt jądra
  Stulejka
  Niedrożność dróg żółciowych
  Torbiel dróg żółciowych
  Malformacje naczyniowe
  - Naczyniaki
  - Wrodzone malformacje naczyniowe
  - Zespół Klippela-Trenaunaya
  Obrzęk limfatyczny
  Rozszczep kręgosłupa

  20. Otorynolaryngologia
  Ostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego
  Ostre zapalenie ucha środkowego
  Perlak
  Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
  Zapalenie ucha zewnętrznego
  Polipy ucha
  Ciało obce w uchu
  Wrodzone anomalie ucha
  - Przetoka przeduszna i ropień
  - Wady ucha zewnętrznego
  - Wady ucha środkowego
  - Wady ucha wewnętrznego
  Polipy nosa
  Zapalenie zatok przynosowych i błony śluzowej nosa
  Guz nosa
  - Glejak nosa
  - Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  Ciało obce w nosie
  Zarośnięcie nozdrzy tylnych
  Zapalenie migdałków (ostre, przewlekłe i nawracające)
  Ropień okołomigdałkowy
  Ropień pozagardłowy
  Obturacyjny bezdech podczas snu
  Wiotkość krtani
  Nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego
  Zwężenie podgłośniowe
  Ciało obce w krtani lub tchawicy
  Torbiele i uchyłki skrzelopochodne
  Guzy okolicy głowy i szyi
  Torbiel przewodu tarczowo-językowego
  Ciało obce w gardle i przełyku

  21. Choroby jamy ustnej i zębów
  Fluoroza zębów
  Zapalenie dziąseł
  Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł
  Przebarwienia po tetracyklinach
  Lakowanie bruzd
  Przetrwałe mleczne siekacze
  Niewyrżnięty (przemieszczony) górny lewy siekacz środkowy
  Torbiel zawiązkowa
  Odontodysplazja
  Autotransplantacja
  Złożone zapalenie przyzębia
  Niedorozwój szkliwa
  Zaburzenia rozwoju zębiny (dentinogenesis imperfecta)
  Zaburzenia rozwoju szkliwa (typ hipoplastyczny)
  Zaburzenia rozwoju szkliwa (typ z hipomineralizacją)
  Zakażenie zawiązka zęba
  Ropień twarzy
  Ząb wgłobiony
  Hipodoncja
  Naczyniak jamisty języka
  Zapalenie węzłów chłonnych szyi i twarzy
  Ziarniniak kwasochłonny
  Nadziąślak wrodzony
  Ziarniniak ropotwórczy
  Ciężkie zapalenie dziąseł
  Łagodne wędrujące zapalenie języka (język geograficzny)
  Torbiel śluzowa
  Kandydoza i popromienne zapalenie błony śluzowej
  Opryszczka wargowa (opryszczka nawracająca)

  22. Ortopedia
  Wstęp
  Norma
  - Kąt udowo-piszczelowy
  - Zniekształcenie rotacyjne
  - Płaskostopie
  - Siatki centylowe
  Wady kończyn dolnych
  - Płaskostopie
  - Stopa wydrążona
  - Kolana koślawe i szpotawe
  - Chód przywiedzeniowy lub odwiedzeniowy
  - Stopa końsko-szpotawa
  - Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego
  - Różna długość kończyn dolnych
  - Niedorozwój bliższej części kości udowej
  - Wrodzony niedorozwój piszczeli
  - Wrodzony niedorozwój strzałki
  - Utykanie z powodu bólu
  Wady palców
  - Palcozrost (syndaktylia)
  - Polidaktylia
  Wady kończyn górnych
  - Staw rzekomy obojczyka
  - Wrodzone wysokie ustawienie łopatki (choroba Sprengla)
  - Wrodzone zwichnięcie głowy kości promieniowej
  - Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy
  - Deformacja Madelunga
  - Ręka hakowata promieniowa
  - Niedorozwój kości łokciowej
  - Przykurcz kciuka
  Choroby kręgosłupa
  - Skolioza
  - Ból pleców
  - Rozszczep kręgosłupa
  Uraz splotu ramiennego
  Kręcz szyi
  Dziecięce porażenie mózgowe
  Artrogrypoza
  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
  Złamania
  - Ogólne zasady leczenia
  - Urazy płytki wzrostowej
  - Przebudowa
  Typowe złamania wieku dziecięcego
  - Nadkłykciowe złamanie kości ramiennej
  - Przezkłykciowe złamanie kości ramiennej
  - Złamanie szyjki kości promieniowej
  - Złamania kości przedramienia
  - Złamania kości udowej
  - Złamania rzepki
  - Złamania bliższego końca piszczeli
  - Złamania w wyniku pociągania lub przeciążenia
  - Złamania nieprzypadkowa
  - Złamania patologiczna
  Leczenie późnych zniekształceń

  23. Urologia
  Dysplastyczna nerka wielotorbielowata
  Zaburzenia oddawania moczu o podłożu neurologicznym
  Wynicowanie pęcherza / wierzchniactwo złożone
  Guzy jąder
  Spodziectwo
  Guz Wilmsa
  Mięsak prążkowanokomórkowy
  Zespół suszonej śliwki
  Wrodzone wady odpływu moczu
  Kamica dróg moczowych
  Zastawka cewki tylnej
  Wnętrostwo
  Obojnacze narządy płciowe
  Anomalie położenia i liczby nerek
  Zdwojenie moczowodu
  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
  Torbiel ujścia moczowodu (ureterocoele)

  24. Transplantacja serca i płuc
  Transplantacja serca: biopsja wsierdzia i mięśnia sercowego
  Transplantacja serca i płuc
  Badanie czynnościowe płuc
  Biopsja przezoskrzelowa
  Ostre odrzucanie przeszczepu
  Zespół zarostowego zapalenia oskrzelików
  Rozwinięcia skrótów w języku angielskim
  Indeks
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Choroby wieku dziecięcego

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Radiologia

  radiologiczna 7.2.3. Zmiany chorobowe Ściany kostne oczodołu Gałka oczna Nerw wzrokowy Mięśnie oczodołu Naczynia Inne struktury oczodołu 7.3. Kość skroniowa i narząd słuchu - Romana... Pełen opis produktu 'Radiologia. Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MR' »

  Diagnostyka obrazowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. 

  Nowe wydanie podręcznika uwzględnia najnowsze metody  badań obrazowych i charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do poszczególnych działów klinicznej diagnostyki obrazowej.

  Ogromną wartość dydaktyczną stanowi bardzo obszerny materiał ilustracyjny (około 1600 rycin). Jest on niezbędny do zdobywania umiejętności interpretowania wyników badań obrazowych.


  Podręcznik składa się z 2 części.

  Część I - ogólna - zawiera omówienie podstaw metodycznych poszczególnych technik obrazowania.

  Część II - szczegółowa - dotyczy diagnostyki obrazowej narządów, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do badań, patomorfologii i diagnostyki różnicowej.


  Podręcznik adresowany jest do studentów medycyny. Będzie również przydatny w codziennej praktyce lekarskiej, a także podczas przygotowywania się do egzaminu specjalizacyjnego.
  SPIS TREŚCI:
   
  CZĘŚĆ OGÓLNA
   
  1. Główne etapy rozwoju badań obrazowych - Bogdan Pruszyński  
   
  2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych
  2.2. Ultrasonografia i elastografia
  2.2.1. Ultrasonografia - Henryk Kowalski, Tomasz Siedlecki
  Fizyczne podstawy ultrasonografii
  Urządzenia do ultrasonografii
  2.1.2. Elastografia - Bogdan Pruszyński
  2.2. Tomografia rezonansu magnetycznego - Piotr Bogorodzki, Ewa Piątkowska-Janko, Bogdan Pruszyński
  2.2.1. Podstawy fizyczne
  2.2.2. Wybrane przykłady sekwencji
  2.2.3. Techniki stosowane w badaniach dynamicznych
  2.2.4. Spektroskopia rezonansu magnetycznego
  2.3. Obrazowanie tensora dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego - Barbara Bobek-Billewicz, Waldemar Senczenko
  2.3.1. Podstawy fizyczne
  2.3.2. Kliniczne wykorzystanie obrazowania tensora dyfuzji i traktografii
  2.4. Rentgenodiagnostyka - Jerzy Zajgner
  2.4.1. Powstawanie promieni rentgenowskich
  2.4.2. Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii
  2.4.3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego
  2.4.4. Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki
  2.4.5. Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej
  2.4.6. Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
  2.4.7. Kliniczne znaczenie konwencjonalnej radiografii cyfrowej
  2.4.8 Radiografia cyfrowa - Bogdan Pruszyński
  2.5. Tomografia komputerowa - Bogdan Pruszyński
  2.5.1. Tomografia komputerowa wielorzędowa
  2.5.2. Tomografia komputerowa dwuenergetyczna
  2.5.3. Tomografia wolumetryczna
  2.6. Obrazowanie molekularne - Paweł Grieb    
  2.6.1. Ogólne uwagi
  2.6.2. Technologie składników wytwarzających kontrast
  2.6.3. Technologie składników adresowych
  2.6.4. Obrazowanie molekularne wybranych procesów patologicznych
  2.6.5. Obrazowanie molekularne chorób wybranych narządów
  2.6.6. Teraźniejszość i przyszłość obrazowania molekularnego
   
  3. Radiobiologia - Jacek Fijuth
  3.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
  3.1.1. Odziaływanie cząsteczek naładowanych z materią
  3.1.2. Oddziaływanie neuronów z materią
  3.1.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
  3.1.4. Dawki promieniowania
  3.2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki
  3.2.1. Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie - tarcze komórkowe
  3.2.2. Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe
  3.2.3. Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA
  3.2.4. Apoptoza
  3.3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki
  3.4. Typy odczynów popromiennych w tkankach
  3.5. Somatyczne skutki promieniowania
  3.5.1. Wczesne skutki somatyczne
  3.5.2. Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym
  3.6. Późne skutki promieniowania. Popromienna kancerogeneza
  3.7. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym   
  3.7.1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej
  3.7.2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania
  3.7.3. Definicje i jednostki
  3.7.4. Indywidualne dawki graniczne
  3.7.5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące
  3.7.6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące
  3.7.7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją
  3.7.8. Ekspozycja ludności
  3.7.9. Ekspozycja potencjalna
  3.7.10. Program ochrony radiologicznej
   
  4. Środki kontrastujące stosowane w badaniach obrazowych - Marek Gołębiowski
  4.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce
  4.1.1. Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie
  4.1.2. Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie
  4.2. Środki kontrastujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego
  4.3. Środki kontrastujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych
   
  5. Ryzyko badań obrazowych - Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski  
  5.1. Ryzyko promieniowania jonizującego związane z działalnością medyczną
  5.2. Ryzyko związane z badaniami techniką rezonansu magnetycznego
  5.3. Ryzyko związane z badaniami ultrasonograficznymi
  5.4. Powikłania występujące w przebiegu badań naczyniowych
   
  6. Podstawy interpretacji badań obrazowych - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
  6.1. Ogólna interpretacja wyników badań i nazewnictwo objawów występujących w różnych technikach obrazowych
  6.1.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
  6.1.2. Badanie dwukontrastowe przewodu pokarmowego
  6.1.3. Tomografia komputerowa
  6.1.4. Rezonans magnetyczny
  6.1.5. Ultrasonografia
   
   
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
   
  7. Głowa i szyja
  7.1. Ośrodkowy układ nerwowy - Marek Gołębiowski, Jerzy Walecki
  7.1.1. Metody badania
  7.1.2. Anatomia radiologiczna
  7.1.3. Podstawy interpretacji obrazów mózgowia
  7.1.4. Wady rozwojowe
  7.1.5. Urazy czaszkowo-mózgowe
  7.1.6. Choroby naczyniowe mózgu
  Niedokrwienie i zawał mózgu
  Krwotok śródmózgowy
  Wady naczyniowe
  7.1.7. Guzy mózgu
  Gwiaździak
  Glejak wielopostaciowy
  Oponiak
  Nerwiaki osłonkowe
  Chłoniaki
  Guzy dysontogenetyczne
  Przerzuty nowotworowe
  7.1.8. Zmiany chorobowe przysadki
  Gruczolaki
  Czaszkogardlak
  Oponiak guzka siodła tureckiego
  Zespół pustego siodła
  7.1.9. Zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
  7.1.10. Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia
  7.2. Oczodół i jego zawartość - Piotr Sosnowski
  7.2.1. Metody badania
  7.2.2. Anatomia radiologiczna
  7.2.3. Zmiany chorobowe
  Ściany kostne oczodołu
  Gałka oczna
  Nerw wzrokowy
  Mięśnie oczodołu
  Naczynia
  Inne struktury oczodołu
  7.3. Kość skroniowa i narząd słuchu - Romana Bogusławska-Walecka, Piotr Koziński
  7.3.1. Metody badania
  7.3.2. Anatomia radiologiczna
  7.3.3. Patologie ucha zewnętrznego
  Wrodzone zwężenie/zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego
  Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego
  Wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego
  Rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego
  7.3.4. Patologie ucha środkowego
  Perlak wrodzony ucha środkowego
  Tympanoskleroza ucha środkowego
  Perlak nabyty ucha środkowego
  Kłębczak bębenkowy
  7.3.5. Patologie ucha wewnętrznego
  Wady wrodzone ucha wewnętrznego
  Zmiany zapalne/pozapalne, rozrostowe i inne
  7.3.6. Przerzuty do kości skroniowej
  7.3.7. Urazy kości skroniowej
  7.4. Jama nosa i zatoki przynosowe - Romana Bogusławska-Walecka, Anna Chmielik, Lechosław Chmielik
  7.4.1. Metody badania
  7.4.2. Anatomia radiologiczna i odmiany budowy jamy nosa
  7.4.3. Ostre zapalenie zatok
  7.4.4. Przewlekłe zapalenie zatok
  Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
  7.4.5. Grzybicze zapalenie zatok przynosowych
  7.4.6. Nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne
  Brodawczak
  Torbiel śluzowa
  Torbiel retencyjna
  Torbiel zębopochodna
  Kostniak
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  7.4.7. Nowotwory złośliwe
  7.4.8. Ziarniniak Wegenera
  7.4.9. Urazy twarzoczaszki
  7.5. Narząd żucia - Ingrid Różyło-Kalinowska
  7.5.1. Metody badania
  Zęby
  Szczęki i żuchwa
  7.5.2. Próchnica zębów
  7.5.3. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego i zmiany kostne (zmiany okołowierzchołkowe)
  7.5.4. Choroby przyzębia brzeżnego (peridontopatia)
  7.5.5. Złamanie żuchwy
  7.5.6. Torbiele narządu żucia
  7.5.7. Nowotwory szczęk i żuchwy
  Guzy związane z tkanką kostną
  Nowotwory wywodzące się z tkanek miękkich
  7.5.8. Choroby stawów skroniowo-żuchwowych
  7.5.9. Choroby gruczołów ślinowych
  7.6. Część nosowa gardła - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.6.1. Metody badania
  7.6.2. Anatomia radiologiczna
  7.6.3. Torbiel Tornwalda
  7.6.4. Łagodny guz mieszany przestrzeni śluzowej gardła
  7.6.5. Rak płaskonabłonkowy nosogardła
  7.6.6. Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  7.6.7. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  7.7. Jama ustna - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.7.2. Metody badania
  7.7.1. Anatomia radiologiczna
  7.7.3. Zmiany łagodne
  Malformacje naczyniowe
  Torbiele skórzaste i naskórkowe
  Zmiany zapalne
  Łagodne guzy wychodzące ze ślinianek
  7.7.4. Nowotwory złośliwe
  7.8. Część ustna gardła - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.8.2. Metody badania
  7.8.1. Anatomia radiologiczna
  7.8.3. Zmiany zapalne
  7.8.4. Nowotwory
  7.9. Gardło dolne i krtań - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.9.1. Gardło dolne
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  Nowotwory gardła dolnego
  Monitorowanie leczenia nowotworów
  7.9.2. Krtań
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  Nowotwory krtani
  Naciekanie chrząstek krtani w badaniach obrazowych
  7.10. Tarczyca - Urszula Łebkowska, Piotr Polaków
  7.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  7.10.2. Rak tarczycy
  7.10.3. Guzy łagodne tarczycy (gruczolaki, guzki hipoplastyczne)
  7.10.4. Wole guzkowe nietoksyczne
  7.10.5. Nadczynność tarczycy
  Wole guzkowe toksyczne
  Choroba Gravesa-Basedowa
  Pojedynczy guzek autonomiczny
  7.10.6. Niedoczynność tarczycy
   
  8. Klatka piersiowa
  8.1. Płuca i opłucna
  8.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Tomografia komputerowa - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Ultrasonografia - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Rezonans magnetyczny - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Angiografia tętnicy płucnej - Bogdan Pruszyński
  8.1.2. Nazewnictwo i patomorfologia najczęściej występujących zmian płucnych - Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński, Małgorzata Żukowska
  8.1.3. Infekcje płucne
  Infekcje płucne u dorosłych - Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński, Bogusława Benendo-Kapuścińska
  Gruźlica płuc - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
  Mikobakteriozy - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
  Grzybicze zapalenia płuc - Jan Kuś, Bogdan Pruszyński
  Choroby pasożytnicze płuc - Bogdan Pruszyński
  8.1.4. Eozynofilie płucne - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  8.1.5. Nowotwory płuc
  Rak płuc - Urszula Grzesiakowska
  Chłoniaki płuc i śródpiersia - Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska
  Przerzuty nowotworowe do płuc - Urszula Grzesiakowska
  Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze - Bohdan Daniel
  8.1.6. Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  Choroby tchawicy
  Choroby oskrzeli
  Choroby oskrzelików i przestrzeni powietrznych płuc
  8.1.7. Choroby śródmiąższowe płuc - Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry
  Sarkoidoza
  Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc
  8.1.8. Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  8.1.9. Zespół ostrej niewydolności oddechowej - Mariusz I. Furmanek, Jerzy Walecki
  8.1.10. Zmiany w krążeniu płucnym w chorobach serca i płuc - Olgierd Kapuściński
  Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne
  Nadciśnienie wtórne (bierne)
  Nadciśnienie płucne obturacyjne
  Nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne)
  Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc
  Pęcherzykowy obrzęk płuc
  Zmniejszenie ukrwienia płuc
  8.1.11. Zatorowość płucna - Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk
  8.1.12. Pierwotne układowe zapalenia naczyń - Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry
  Ziarniniakowatość Wegenera
  Zespół Churga-Strauss
  Mikroskopowe zapalenie naczyń
  8.1.13. Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego
  Pylice - Jacek Heciak
  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  Niezamierzone reakcje polekowe w obrębie układu oddechowego - Elżbieta Wiatr
  8.1.14. Choroby opłucnej - Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska
  Płyn w jamie opłucnej
  Zgrubienia i zrosty opłucnej
  Odma opłucnowa
  Nowotwory opłucnej
  8.1.15. Płuco przeszczepione - Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry
  8.1.16. Zmiany na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i obrazach tomografii komputerowej oraz choroby związanych z ich występowaniem - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry
  8.2. Śródpiersie - Lilia Pawlicka
  8.2.1. Choroby śródpiersia przedniego
  Torbiel oskrzelopochodna
  Torbiel celomatyczna
  Patologia grasicy
  Choroby grasicy
  Zmiany tarczycy
  Potworniak i torbiele skórzaste śródpiersia
  8.2.2. Choroby śródpiersia środkowego
  Powiększenie węzłów chłonnych
  8.2.3. Guzy śródpiersia tylnego
  8.2.4. Zapalenie śródpiersia
  8.3. Serce
  8.3.1. Echokardiografia w diagnostyce chorób serca - Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Janusz Kochanowski
  Ogólna charakterystyka metody
  Zastosowanie echokardiografii
  8.3.2. Radiologiczne badania konwencjonalne, TK i MR w diagnostyce chorób serca - Jan Baron, Ilona Michałowska, Małgorzata Urbańczyk
  Metody badania
  Zastosowanie badań obrazowych serca
  8.4. Przełyk - Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
  8.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.4.2. Zaburzenia czynnościowe przełyku
  Achalazja
  Twardzina przełyku
  8.4.3. Zapalenia przełyku
  8.4.4. Rak przełyku
  Mięśniak gładkokomórkowy
  8.4.5. Uchyłki przełyku
  8.4.6. Żylaki przełyku
  8.4.7. Ciało obce w przełyku
  8.4.8. Perforacja przełyku
  8.4.9. Przełyk operowany
  8.5. Przepona - Bogdan Pruszyński
  8.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.5.2. Przepukliny przeponowe
  8.5.3. Nieprawidłowości położenia i zaburzenia ruchomości przepony oraz nieprawidłowości jej zarysów
  8.5.4. Nowotwory przepony
  8.6. Urazy klatki piersiowej - Bogdan Pruszyński
  8.6.1. Urazy ściany klatki piersiowej
  8.6.2. Zmiany pourazowe opłucnej
  8.6.3. Urazowe uszkodzenie płuca
  8.6.4. Uszkodzenie tchawicy i oskrzeli
  8.6.5. Uszkodzenie serca i dużych naczyń
  8.6.6. Urazy przepony
  8.7. Gruczoł piersiowy - Ewa Wesołowska
  8.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.7.2. Metody weryfikacji zmiany w gruczole piersiowym
  8.7.3. Nowotwory
  Badania przesiewowe w przypadku raku gruczołu piersiowego
   
  9. Jama brzuszna
  9.1. Żołądek i dwunastnica - Ludwik Smajkiewicz, Andrzej Drop
  9.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  9.1.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  9.1.3. Powikłania choroby wrzodowej
  Zwężenie odźwiernika
  Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  Perforacja ściany żołądka lub dwunastnicy
  9.1.5. Rak żołądka
  9.1.6. Chłoniak żołądka
  9.1.7. Guzy żołądka pochodzenia mezenchymalnego
  9.1.8. Polipy żołądka
  9.1.9. Mięsak Kaposiego
  9.1.10. Żylaki żołądka
  9.1.11. Nowotwory dwunastnicy
  9.1.12. Uchyłki żołądka i dwunastnicy
  9.1.13. Żołądek operowany
  Powikłania pooperacyjne wczesne
  Powikłania pooperacyjne późne
  9.1.14. Przepuklina żołądka
  9.2. Jelito cienkie - Joanna Pilch-Kowalczyk
  9.2.1. Metody badania
  9.2.2. Choroba Leśniowskiego-Crohna
  9.2.3. Gruźlica jelit
  9.2.4. Nowotwory jelita cienkiego
  Guz neuroendokrynny
  Złośliwe nowotwory jelita cienkiego
  Łagodne nowotwory jelita cienkiego
  9.2.5. Uchyłek Meckla
  9.3. Wyrostek robaczkowy - Joanna Pilch-Kowalczyk
  9.4. Jelito grube - Stanisław Leszczyński, Piotr Palczewski
  9.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.4.2. Uchyłki jelita grubego
  9.4.3. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Przewlekła postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  9.4.4. Choroba Leśniowskiego-Crohna
  9.4.5. Gruźlica jelit
  9.4.6. Ostre niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  Przewlekłe niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  9.4.7. Zespół jelita drażliwego
  9.4.8. Polipy jelita grubego
  9.4.9. Rak jelita grubego i odbytnicy
  Inne choroby odbytu
  9.5. Wątroba - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
  9.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.5.2. Zmiany ogniskowe wątroby
  Przerzuty do wątroby
  Rak wątrobowokomórkowy
  Postać włóknisto-blaszkowata raka wątrobowokomórkowego
  Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych
  Chłoniak wątroby
  Naczyniak wątroby
  Ogniskowy przerost guzkowy
  Gruczolak wątroby
  Torbiele wątroby
  Ogniskowe stłuszczenie wątroby
  Ropień wątroby
  Bąblowiec wątroby
  9.5.3. Uogólnione choroby wątroby
  Stłuszczenie wątroby
  Marskość wątroby
  Zespół Budda-Chiariego
  Hemosyderoza i syderozy wtórne
  9.6. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - Izabela Herman-Sucharska, Wiesław Pawlik, Bogdan Pruszyński
  9.6.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.6.2. Choroby pęcherzyka żółciowego
  Kamica pęcherzyka żółciowego
  Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Zakażenie bakteriami gazotwórczymi
  Ropień wątroby
  Ropniak pęcherzyka żółciowego
  Zespół Mirizziego
  Perforacja pęcherzyka żółciowego
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Guzy łagodne i rzekome pęcherzyka żółciowego
  9.6.3 Choroby dróg żółciowych
  Kamica przewodowa
  Zwężające (stwardniające) zapalenie dróg żółciowych
  Rak dróg żółciowych
  Choroby zwieracza Oddiego i brodawki Vatera
  Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych
  9.7. Trzustka - Joanna Pilch-Kowalczyk, Bogdan Pruszyński
  9.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.7.2. Zapalenia trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  9.7.4. Nowotwory trzustki
  Rak trzustki
  Guzy torbielowate trzustki
  Guzy neuroendokrynne trzustki i przewodu pokarmowego
  9.8. Śledziona - Bogdan Pruszyński
  9.8.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.8.2. Powiększenie śledziony
  9.8.3. Zmiany torbielowate
  9.8.4. Ropnie śledziony
  9.8.5. Zmiany lite
  9.8.6. Powiększona śledziona w przebiegu marskości wątroby
  8.8.7. Zatory i zawały śledziony
  9.8.8. Uraz śledziony
  9.8.9. Dodatkowe śledziony
  9.9. Układ moczowy - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
  9.9.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.9.2. Wady rozwojowe i wady budowy
  Nieprawidłowa liczba i wielkość nerek
  Nieprawidłowe położenie nerek
  Nerki zrośnięte
  Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerek
  Zmiany torbielowate nerek
  Wady kielichów, miedniczek i moczowodów
  Wady cewki moczowej
  9.9.3. Choroby torbielowate nerek
  Torbiel prosta
  Torbiele powikłane
  Torbielowatość nerek typu dorosłych
  Nerka wielotorbielowata
  Torbiel wielokomorowa
  Nerka gąbczasta
  Nabyta torbielowatość nerek
  Choroby przebiegające z występowaniem torbieli nerek
  9.9.4. Choroby zapalne nerek
  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Ropień nerki
  Ropowica przynerkowa
  Roponercze
  Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Pyelonephritis xantogranulomatosa
  Martwica brodawek nerkowych
  Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  9.9.5. Guzy nerek
  Rak nerkowokomórkowy
  Rak przejściowokomórkowy
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  Oncocytoma
  Chłoniak
  Przerzuty do nerek
  9.9.6. Kamica nerkowa
  9.9.7. Wapnica nerek
  9.9.8. Diagnostyka nerki przeszczepionej
  9.9.9. Choroby pęcherza moczowego
  Zapalenie pęcherza moczowego
  Guzy pęcherza moczowego
  Uchyłki pęcherza moczowego
  Przetoki pęcherza moczowego
  Kamica pęcherza moczowego
  Pęcherz neurogenny
  9.9.10. Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerek
  9.9.11. Urazy układu moczowego
  Urazy nerek
  Urazy pęcherza moczowego
  9.10. Nadnercza - Andrzej Cieszanowski, Ryszard Pacho
  9.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.10.2. Gruczolak kory nadnerczy
  9.10.3. Przerzuty do nadnerczy
  9.10.4. Rak kory nadnerczy
  9.10.5. Guz chromochłonny
  9.10.6. Przerost kory nadnerczy
  9.10.7. Tłuszczak szpiku
  9.10.8. Zwojak zarodkowy
  9.10.9. Krwotok do nadnerczy
  9.10.10. Torbiele nadnerczy
  9.11. Przestrzeń zaotrzewnowa - Ryszard Pacho, Renata Szamowska
  9.11.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.11.2. Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej
  9.11.3. Guzy pierwotne przestrzeni zaotrzewnowej
  9.11.4. Zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej
  9.12. Układ płciowy
  9.12.1. Żeński układ płciowy - Laretta Grabowska-Derlatka, Paweł Derlatka
  Metody badania i anatomia radiologiczna
  Przyczyny niepłodności i wady wrodzone macicy
  Zmiany zapalne w obrębie narządu rodnego
  Torbiele jajników
  Nowotwory
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Gruczolistość
  9.12.2. Narządy płciowe męskie
  Jądra i najądrza - Bogdan Pruszyński
  Gruczoł krokowy- Elżbieta Łuczyńska,  Janusz Jaszczyński
  9.13. Ostre choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”) - Bogdan Pruszyński, Ryszard Pacho, Bogusława Benendo-Kapuścińska
  9.13.1. Metody badania
  9.13.2. Zapalenie otrzewnej
  9.13.3. Niedrożność jelit
  Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego bez niedokrwienia
  Niedrożność żółciowa
  Mechaniczna niedrożność jelita grubego
  Niedrożność jelit przebiegająca z zaburzeniami ukrwienia
  Niedrożność porażenna jelit
   
  10. Układ naczyniowy - Bogdan Pruszyński, Grzegorz Małek
  10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  10.1.1. Ultrasonografia
  10.1.2. Tomografia komputerowa
  10.1.3. Rezonans magnetyczny
  10.1.4. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
  10.2. Symptomatologia chorób układu naczyniowego
  10.3. Niedokrwienie mózgu
  10.3.1. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
  10.3.2. Zwężenie tętnic odchodzących od łuku aorty
  10.4. Choroby aorty
  10.4.1. Wady rozwojowe aorty
  10.4.2. Tętniaki aorty
  10.4.3. Rozwarstwienie aorty
  10.4.4. Miażdżyca aorty i jej powikłania
  10.4.5. Urazy aorty
  10.5. Zwężenie tętnicy nerkowej
  10.6. Niedokrwienie kończyn dolnych
  10.7. Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych
  10.8. Nadciśnienie wrotne
  10.9. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  10.10. Zakrzepica żyły głównej górnej
   
  11. Kanał kręgowy i rdzeń kręgowy - Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska
  11.1. Metody badania
  11.1.1. Konwencjonalne badanie rentgenowskie
  11.1.2. Rezonans magnetyczny
  11.1.3. Tomografia komputerowa
  11.1.4. Badania izotopowe
  11.1.5. Inne metody badania
  11.2. Anatomia radiologiczna
  11.3. Wady rozwojowe
  11.4. Zwyrodnieniowa ciasnota kanału kręgowego
  11.5. Nowotwory kanału kręgowego
  11.6. Zmiany pourazowe kanału kręgowego i rdzenia kręgowego
  11.7. Inne procesy wewnątrzkanałowe
   
  12. Układ kostno-mięśniowy - Piotr Palczewski, Bohdan Daniel, Daniel Kotrych
  12.1. Anatomia, rozwój i fizjologia
  12.2. Metody badania i anatomia radiologiczna
  12.2.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
  12.2.2. Tomografia komputerowa
  12.2.3. Ultrasonografia
  12.2.4. Rezonans magnetyczny
  12.2.5. Badania izotopowe
  12.3. Odmiany rozwojowe układu ruchu
  12.4. Wady wrodzone układu kostnego
  12.5. Choroby metaboliczne układu kostnego
  12.5.1. Osteoporoza
  Osteoporoza miejscowa
  12.5.2. Osteomalacja
  12.5.3. Nadczynność gruczołów przytarczycznych
  12.5.4. Inne zaburzenia hormonalne
  12.5.5. Krystalopatie
  12.5.6. Choroba Pageta
  12.6. Zmiany niedokrwienne układu kostnego
  Martwica jałowa kości
  Zawał kostny
  Idiopatyczne martwice jałowe
  12.7. Urazy kości i tkanek miękkich
  12.7.1. Urazy kości
  Złamania przezstawowe
  Złamania kości płaskich
  Złamania awulsyjne kości
  Złamania przeciążeniowe kości
  12.7.2. Urazy stawów
  Zwichnięcie w stawie ramiennym
  Uszkodzenia stawu kolanowego
  Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
  Uszkodzenia łakotek
  12.7.3. Urazy mięśni
  12.7.4. Urazy kręgosłupa
  Uszkodzenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
  Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego
  12.7.5. Powikłania urazów
  12.8. Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów
  Staw biodrowy
  Staw kolanowy
  Stawy kończyn górnych
  12.8.1. Artropatia neurogenna
  Cukrzyca
  Jamistość rdzenia
  Kiła
  12.8.2. Choroby reumatoidalne
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  12.9. Choroby dermatologiczne oraz choroby tkanki łącznej
  12.9.1. Łuszczycowe zapalenie stawów
  12.9.2. Twardzina
  12.10. Hemofilia
  12.11. Zapalenie kości
  12.11.1. Nieswoiste zapalenie kości i stawów
  12.11.2. Swoiste zapalenia kości i stawów
  Gruźlica kostno-stawowa
  Bruceloza
  Kiła
  12.12. Guzy kości
  12.12.1. Zmiany guzopodobne
  Torbiel samotna
  Torbiel tętniakowata
  Korowy ubytek włóknisty i włókniak niekostniejący
  Dysplazja włóknista
  Guz olbrzymiokomórkowy
  Histiocytoza komórek Langerhansa
  12.12.2. Guzy łagodne
  Wyrośl chrzęstno-kostna
  Chrzęstniak
  Wyspa kostna
  Kostniak
  Kostniak kostninowy
  Kostniak zarodkowy
  12.12.3. Guzy złośliwe
  Mięsak kostnopochodny
  Mięsak chrzęstnopochodny
  Włókniakomięsak i złośliwy włókniak histiocytarny
  Guzy drobnokomórkowe
  Inne guzy
  12.12.4. Guzy tkanek miękkich
   
  13. Urazy wielonarządowe - Bogdan Pruszyński
  13.1. Metody badania
  13.2. Ogólne zasady techniki badania
   
  14. Radiologia zabiegowa - Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
  14.1. Zabiegi wewnątrznaczyniowe
  14.1.1. Embolizacja
  14.1.2. Angioplastyka
  14.1.3. Zastosowanie stent-graftów w chorobach naczyń
  14.1.4. Wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe
  14.1.5. Umieszczanie filtrów w żyle głównej
  14.1.6. Farmakoterapia celowana
  14.2. Przezskórne zabiegi pozanaczyniowe
  14.2.1. Przezskórny drenaż zbiorników płynu
  14.2.2. Zabiegi na drogach żółciowych
  14.2.3. Zastosowanie stentów w przypadku zwężeń przełyku
   
  Skorowidz
  Wykaz skrótów
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Radiologia. Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MR

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Diagnostyka

  radiologiczna 7.2.3. Zmiany chorobowe Ściany kostne oczodołu Gałka oczna Nerw wzrokowy Mięśnie oczodołu Naczynia Inne struktury oczodołu 7.3. Kość skroniowa i narząd słuchu - Romana... Pełen opis produktu 'Radiologia. Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MR' »

  Diagnostyka obrazowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. 

  Nowe wydanie podręcznika uwzględnia najnowsze metody  badań obrazowych i charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do poszczególnych działów klinicznej diagnostyki obrazowej.

  Ogromną wartość dydaktyczną stanowi bardzo obszerny materiał ilustracyjny (około 1600 rycin). Jest on niezbędny do zdobywania umiejętności interpretowania wyników badań obrazowych.


  Podręcznik składa się z 2 części.

  Część I - ogólna - zawiera omówienie podstaw metodycznych poszczególnych technik obrazowania.

  Część II - szczegółowa - dotyczy diagnostyki obrazowej narządów, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do badań, patomorfologii i diagnostyki różnicowej.


  Podręcznik adresowany jest do studentów medycyny. Będzie również przydatny w codziennej praktyce lekarskiej, a także podczas przygotowywania się do egzaminu specjalizacyjnego.
  SPIS TREŚCI:
   
  CZĘŚĆ OGÓLNA
   
  1. Główne etapy rozwoju badań obrazowych - Bogdan Pruszyński  
   
  2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych
  2.2. Ultrasonografia i elastografia
  2.2.1. Ultrasonografia - Henryk Kowalski, Tomasz Siedlecki
  Fizyczne podstawy ultrasonografii
  Urządzenia do ultrasonografii
  2.1.2. Elastografia - Bogdan Pruszyński
  2.2. Tomografia rezonansu magnetycznego - Piotr Bogorodzki, Ewa Piątkowska-Janko, Bogdan Pruszyński
  2.2.1. Podstawy fizyczne
  2.2.2. Wybrane przykłady sekwencji
  2.2.3. Techniki stosowane w badaniach dynamicznych
  2.2.4. Spektroskopia rezonansu magnetycznego
  2.3. Obrazowanie tensora dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego - Barbara Bobek-Billewicz, Waldemar Senczenko
  2.3.1. Podstawy fizyczne
  2.3.2. Kliniczne wykorzystanie obrazowania tensora dyfuzji i traktografii
  2.4. Rentgenodiagnostyka - Jerzy Zajgner
  2.4.1. Powstawanie promieni rentgenowskich
  2.4.2. Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii
  2.4.3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego
  2.4.4. Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki
  2.4.5. Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej
  2.4.6. Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
  2.4.7. Kliniczne znaczenie konwencjonalnej radiografii cyfrowej
  2.4.8 Radiografia cyfrowa - Bogdan Pruszyński
  2.5. Tomografia komputerowa - Bogdan Pruszyński
  2.5.1. Tomografia komputerowa wielorzędowa
  2.5.2. Tomografia komputerowa dwuenergetyczna
  2.5.3. Tomografia wolumetryczna
  2.6. Obrazowanie molekularne - Paweł Grieb    
  2.6.1. Ogólne uwagi
  2.6.2. Technologie składników wytwarzających kontrast
  2.6.3. Technologie składników adresowych
  2.6.4. Obrazowanie molekularne wybranych procesów patologicznych
  2.6.5. Obrazowanie molekularne chorób wybranych narządów
  2.6.6. Teraźniejszość i przyszłość obrazowania molekularnego
   
  3. Radiobiologia - Jacek Fijuth
  3.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
  3.1.1. Odziaływanie cząsteczek naładowanych z materią
  3.1.2. Oddziaływanie neuronów z materią
  3.1.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
  3.1.4. Dawki promieniowania
  3.2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki
  3.2.1. Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie - tarcze komórkowe
  3.2.2. Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe
  3.2.3. Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA
  3.2.4. Apoptoza
  3.3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki
  3.4. Typy odczynów popromiennych w tkankach
  3.5. Somatyczne skutki promieniowania
  3.5.1. Wczesne skutki somatyczne
  3.5.2. Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym
  3.6. Późne skutki promieniowania. Popromienna kancerogeneza
  3.7. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym   
  3.7.1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej
  3.7.2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania
  3.7.3. Definicje i jednostki
  3.7.4. Indywidualne dawki graniczne
  3.7.5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące
  3.7.6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące
  3.7.7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją
  3.7.8. Ekspozycja ludności
  3.7.9. Ekspozycja potencjalna
  3.7.10. Program ochrony radiologicznej
   
  4. Środki kontrastujące stosowane w badaniach obrazowych - Marek Gołębiowski
  4.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce
  4.1.1. Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie
  4.1.2. Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie
  4.2. Środki kontrastujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego
  4.3. Środki kontrastujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych
   
  5. Ryzyko badań obrazowych - Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski  
  5.1. Ryzyko promieniowania jonizującego związane z działalnością medyczną
  5.2. Ryzyko związane z badaniami techniką rezonansu magnetycznego
  5.3. Ryzyko związane z badaniami ultrasonograficznymi
  5.4. Powikłania występujące w przebiegu badań naczyniowych
   
  6. Podstawy interpretacji badań obrazowych - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
  6.1. Ogólna interpretacja wyników badań i nazewnictwo objawów występujących w różnych technikach obrazowych
  6.1.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
  6.1.2. Badanie dwukontrastowe przewodu pokarmowego
  6.1.3. Tomografia komputerowa
  6.1.4. Rezonans magnetyczny
  6.1.5. Ultrasonografia
   
   
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
   
  7. Głowa i szyja
  7.1. Ośrodkowy układ nerwowy - Marek Gołębiowski, Jerzy Walecki
  7.1.1. Metody badania
  7.1.2. Anatomia radiologiczna
  7.1.3. Podstawy interpretacji obrazów mózgowia
  7.1.4. Wady rozwojowe
  7.1.5. Urazy czaszkowo-mózgowe
  7.1.6. Choroby naczyniowe mózgu
  Niedokrwienie i zawał mózgu
  Krwotok śródmózgowy
  Wady naczyniowe
  7.1.7. Guzy mózgu
  Gwiaździak
  Glejak wielopostaciowy
  Oponiak
  Nerwiaki osłonkowe
  Chłoniaki
  Guzy dysontogenetyczne
  Przerzuty nowotworowe
  7.1.8. Zmiany chorobowe przysadki
  Gruczolaki
  Czaszkogardlak
  Oponiak guzka siodła tureckiego
  Zespół pustego siodła
  7.1.9. Zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
  7.1.10. Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia
  7.2. Oczodół i jego zawartość - Piotr Sosnowski
  7.2.1. Metody badania
  7.2.2. Anatomia radiologiczna
  7.2.3. Zmiany chorobowe
  Ściany kostne oczodołu
  Gałka oczna
  Nerw wzrokowy
  Mięśnie oczodołu
  Naczynia
  Inne struktury oczodołu
  7.3. Kość skroniowa i narząd słuchu - Romana Bogusławska-Walecka, Piotr Koziński
  7.3.1. Metody badania
  7.3.2. Anatomia radiologiczna
  7.3.3. Patologie ucha zewnętrznego
  Wrodzone zwężenie/zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego
  Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego
  Wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego
  Rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego
  7.3.4. Patologie ucha środkowego
  Perlak wrodzony ucha środkowego
  Tympanoskleroza ucha środkowego
  Perlak nabyty ucha środkowego
  Kłębczak bębenkowy
  7.3.5. Patologie ucha wewnętrznego
  Wady wrodzone ucha wewnętrznego
  Zmiany zapalne/pozapalne, rozrostowe i inne
  7.3.6. Przerzuty do kości skroniowej
  7.3.7. Urazy kości skroniowej
  7.4. Jama nosa i zatoki przynosowe - Romana Bogusławska-Walecka, Anna Chmielik, Lechosław Chmielik
  7.4.1. Metody badania
  7.4.2. Anatomia radiologiczna i odmiany budowy jamy nosa
  7.4.3. Ostre zapalenie zatok
  7.4.4. Przewlekłe zapalenie zatok
  Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
  7.4.5. Grzybicze zapalenie zatok przynosowych
  7.4.6. Nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne
  Brodawczak
  Torbiel śluzowa
  Torbiel retencyjna
  Torbiel zębopochodna
  Kostniak
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  7.4.7. Nowotwory złośliwe
  7.4.8. Ziarniniak Wegenera
  7.4.9. Urazy twarzoczaszki
  7.5. Narząd żucia - Ingrid Różyło-Kalinowska
  7.5.1. Metody badania
  Zęby
  Szczęki i żuchwa
  7.5.2. Próchnica zębów
  7.5.3. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego i zmiany kostne (zmiany okołowierzchołkowe)
  7.5.4. Choroby przyzębia brzeżnego (peridontopatia)
  7.5.5. Złamanie żuchwy
  7.5.6. Torbiele narządu żucia
  7.5.7. Nowotwory szczęk i żuchwy
  Guzy związane z tkanką kostną
  Nowotwory wywodzące się z tkanek miękkich
  7.5.8. Choroby stawów skroniowo-żuchwowych
  7.5.9. Choroby gruczołów ślinowych
  7.6. Część nosowa gardła - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.6.1. Metody badania
  7.6.2. Anatomia radiologiczna
  7.6.3. Torbiel Tornwalda
  7.6.4. Łagodny guz mieszany przestrzeni śluzowej gardła
  7.6.5. Rak płaskonabłonkowy nosogardła
  7.6.6. Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  7.6.7. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  7.7. Jama ustna - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.7.2. Metody badania
  7.7.1. Anatomia radiologiczna
  7.7.3. Zmiany łagodne
  Malformacje naczyniowe
  Torbiele skórzaste i naskórkowe
  Zmiany zapalne
  Łagodne guzy wychodzące ze ślinianek
  7.7.4. Nowotwory złośliwe
  7.8. Część ustna gardła - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.8.2. Metody badania
  7.8.1. Anatomia radiologiczna
  7.8.3. Zmiany zapalne
  7.8.4. Nowotwory
  7.9. Gardło dolne i krtań - Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
  7.9.1. Gardło dolne
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  Nowotwory gardła dolnego
  Monitorowanie leczenia nowotworów
  7.9.2. Krtań
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  Nowotwory krtani
  Naciekanie chrząstek krtani w badaniach obrazowych
  7.10. Tarczyca - Urszula Łebkowska, Piotr Polaków
  7.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  7.10.2. Rak tarczycy
  7.10.3. Guzy łagodne tarczycy (gruczolaki, guzki hipoplastyczne)
  7.10.4. Wole guzkowe nietoksyczne
  7.10.5. Nadczynność tarczycy
  Wole guzkowe toksyczne
  Choroba Gravesa-Basedowa
  Pojedynczy guzek autonomiczny
  7.10.6. Niedoczynność tarczycy
   
  8. Klatka piersiowa
  8.1. Płuca i opłucna
  8.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Tomografia komputerowa - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Ultrasonografia - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Rezonans magnetyczny - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
  Angiografia tętnicy płucnej - Bogdan Pruszyński
  8.1.2. Nazewnictwo i patomorfologia najczęściej występujących zmian płucnych - Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński, Małgorzata Żukowska
  8.1.3. Infekcje płucne
  Infekcje płucne u dorosłych - Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński, Bogusława Benendo-Kapuścińska
  Gruźlica płuc - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
  Mikobakteriozy - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
  Grzybicze zapalenia płuc - Jan Kuś, Bogdan Pruszyński
  Choroby pasożytnicze płuc - Bogdan Pruszyński
  8.1.4. Eozynofilie płucne - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  8.1.5. Nowotwory płuc
  Rak płuc - Urszula Grzesiakowska
  Chłoniaki płuc i śródpiersia - Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska
  Przerzuty nowotworowe do płuc - Urszula Grzesiakowska
  Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze - Bohdan Daniel
  8.1.6. Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  Choroby tchawicy
  Choroby oskrzeli
  Choroby oskrzelików i przestrzeni powietrznych płuc
  8.1.7. Choroby śródmiąższowe płuc - Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry
  Sarkoidoza
  Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc
  8.1.8. Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  8.1.9. Zespół ostrej niewydolności oddechowej - Mariusz I. Furmanek, Jerzy Walecki
  8.1.10. Zmiany w krążeniu płucnym w chorobach serca i płuc - Olgierd Kapuściński
  Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne
  Nadciśnienie wtórne (bierne)
  Nadciśnienie płucne obturacyjne
  Nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne)
  Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc
  Pęcherzykowy obrzęk płuc
  Zmniejszenie ukrwienia płuc
  8.1.11. Zatorowość płucna - Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk
  8.1.12. Pierwotne układowe zapalenia naczyń - Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry
  Ziarniniakowatość Wegenera
  Zespół Churga-Strauss
  Mikroskopowe zapalenie naczyń
  8.1.13. Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego
  Pylice - Jacek Heciak
  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
  Niezamierzone reakcje polekowe w obrębie układu oddechowego - Elżbieta Wiatr
  8.1.14. Choroby opłucnej - Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska
  Płyn w jamie opłucnej
  Zgrubienia i zrosty opłucnej
  Odma opłucnowa
  Nowotwory opłucnej
  8.1.15. Płuco przeszczepione - Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry
  8.1.16. Zmiany na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i obrazach tomografii komputerowej oraz choroby związanych z ich występowaniem - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry
  8.2. Śródpiersie - Lilia Pawlicka
  8.2.1. Choroby śródpiersia przedniego
  Torbiel oskrzelopochodna
  Torbiel celomatyczna
  Patologia grasicy
  Choroby grasicy
  Zmiany tarczycy
  Potworniak i torbiele skórzaste śródpiersia
  8.2.2. Choroby śródpiersia środkowego
  Powiększenie węzłów chłonnych
  8.2.3. Guzy śródpiersia tylnego
  8.2.4. Zapalenie śródpiersia
  8.3. Serce
  8.3.1. Echokardiografia w diagnostyce chorób serca - Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Janusz Kochanowski
  Ogólna charakterystyka metody
  Zastosowanie echokardiografii
  8.3.2. Radiologiczne badania konwencjonalne, TK i MR w diagnostyce chorób serca - Jan Baron, Ilona Michałowska, Małgorzata Urbańczyk
  Metody badania
  Zastosowanie badań obrazowych serca
  8.4. Przełyk - Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
  8.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.4.2. Zaburzenia czynnościowe przełyku
  Achalazja
  Twardzina przełyku
  8.4.3. Zapalenia przełyku
  8.4.4. Rak przełyku
  Mięśniak gładkokomórkowy
  8.4.5. Uchyłki przełyku
  8.4.6. Żylaki przełyku
  8.4.7. Ciało obce w przełyku
  8.4.8. Perforacja przełyku
  8.4.9. Przełyk operowany
  8.5. Przepona - Bogdan Pruszyński
  8.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.5.2. Przepukliny przeponowe
  8.5.3. Nieprawidłowości położenia i zaburzenia ruchomości przepony oraz nieprawidłowości jej zarysów
  8.5.4. Nowotwory przepony
  8.6. Urazy klatki piersiowej - Bogdan Pruszyński
  8.6.1. Urazy ściany klatki piersiowej
  8.6.2. Zmiany pourazowe opłucnej
  8.6.3. Urazowe uszkodzenie płuca
  8.6.4. Uszkodzenie tchawicy i oskrzeli
  8.6.5. Uszkodzenie serca i dużych naczyń
  8.6.6. Urazy przepony
  8.7. Gruczoł piersiowy - Ewa Wesołowska
  8.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  8.7.2. Metody weryfikacji zmiany w gruczole piersiowym
  8.7.3. Nowotwory
  Badania przesiewowe w przypadku raku gruczołu piersiowego
   
  9. Jama brzuszna
  9.1. Żołądek i dwunastnica - Ludwik Smajkiewicz, Andrzej Drop
  9.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  Metody badania
  Anatomia radiologiczna
  9.1.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  9.1.3. Powikłania choroby wrzodowej
  Zwężenie odźwiernika
  Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  Perforacja ściany żołądka lub dwunastnicy
  9.1.5. Rak żołądka
  9.1.6. Chłoniak żołądka
  9.1.7. Guzy żołądka pochodzenia mezenchymalnego
  9.1.8. Polipy żołądka
  9.1.9. Mięsak Kaposiego
  9.1.10. Żylaki żołądka
  9.1.11. Nowotwory dwunastnicy
  9.1.12. Uchyłki żołądka i dwunastnicy
  9.1.13. Żołądek operowany
  Powikłania pooperacyjne wczesne
  Powikłania pooperacyjne późne
  9.1.14. Przepuklina żołądka
  9.2. Jelito cienkie - Joanna Pilch-Kowalczyk
  9.2.1. Metody badania
  9.2.2. Choroba Leśniowskiego-Crohna
  9.2.3. Gruźlica jelit
  9.2.4. Nowotwory jelita cienkiego
  Guz neuroendokrynny
  Złośliwe nowotwory jelita cienkiego
  Łagodne nowotwory jelita cienkiego
  9.2.5. Uchyłek Meckla
  9.3. Wyrostek robaczkowy - Joanna Pilch-Kowalczyk
  9.4. Jelito grube - Stanisław Leszczyński, Piotr Palczewski
  9.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.4.2. Uchyłki jelita grubego
  9.4.3. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Przewlekła postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  9.4.4. Choroba Leśniowskiego-Crohna
  9.4.5. Gruźlica jelit
  9.4.6. Ostre niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  Przewlekłe niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  9.4.7. Zespół jelita drażliwego
  9.4.8. Polipy jelita grubego
  9.4.9. Rak jelita grubego i odbytnicy
  Inne choroby odbytu
  9.5. Wątroba - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
  9.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.5.2. Zmiany ogniskowe wątroby
  Przerzuty do wątroby
  Rak wątrobowokomórkowy
  Postać włóknisto-blaszkowata raka wątrobowokomórkowego
  Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych
  Chłoniak wątroby
  Naczyniak wątroby
  Ogniskowy przerost guzkowy
  Gruczolak wątroby
  Torbiele wątroby
  Ogniskowe stłuszczenie wątroby
  Ropień wątroby
  Bąblowiec wątroby
  9.5.3. Uogólnione choroby wątroby
  Stłuszczenie wątroby
  Marskość wątroby
  Zespół Budda-Chiariego
  Hemosyderoza i syderozy wtórne
  9.6. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - Izabela Herman-Sucharska, Wiesław Pawlik, Bogdan Pruszyński
  9.6.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.6.2. Choroby pęcherzyka żółciowego
  Kamica pęcherzyka żółciowego
  Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Zakażenie bakteriami gazotwórczymi
  Ropień wątroby
  Ropniak pęcherzyka żółciowego
  Zespół Mirizziego
  Perforacja pęcherzyka żółciowego
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Guzy łagodne i rzekome pęcherzyka żółciowego
  9.6.3 Choroby dróg żółciowych
  Kamica przewodowa
  Zwężające (stwardniające) zapalenie dróg żółciowych
  Rak dróg żółciowych
  Choroby zwieracza Oddiego i brodawki Vatera
  Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych
  9.7. Trzustka - Joanna Pilch-Kowalczyk, Bogdan Pruszyński
  9.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.7.2. Zapalenia trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  9.7.4. Nowotwory trzustki
  Rak trzustki
  Guzy torbielowate trzustki
  Guzy neuroendokrynne trzustki i przewodu pokarmowego
  9.8. Śledziona - Bogdan Pruszyński
  9.8.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.8.2. Powiększenie śledziony
  9.8.3. Zmiany torbielowate
  9.8.4. Ropnie śledziony
  9.8.5. Zmiany lite
  9.8.6. Powiększona śledziona w przebiegu marskości wątroby
  8.8.7. Zatory i zawały śledziony
  9.8.8. Uraz śledziony
  9.8.9. Dodatkowe śledziony
  9.9. Układ moczowy - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
  9.9.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.9.2. Wady rozwojowe i wady budowy
  Nieprawidłowa liczba i wielkość nerek
  Nieprawidłowe położenie nerek
  Nerki zrośnięte
  Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerek
  Zmiany torbielowate nerek
  Wady kielichów, miedniczek i moczowodów
  Wady cewki moczowej
  9.9.3. Choroby torbielowate nerek
  Torbiel prosta
  Torbiele powikłane
  Torbielowatość nerek typu dorosłych
  Nerka wielotorbielowata
  Torbiel wielokomorowa
  Nerka gąbczasta
  Nabyta torbielowatość nerek
  Choroby przebiegające z występowaniem torbieli nerek
  9.9.4. Choroby zapalne nerek
  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Ropień nerki
  Ropowica przynerkowa
  Roponercze
  Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Pyelonephritis xantogranulomatosa
  Martwica brodawek nerkowych
  Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  9.9.5. Guzy nerek
  Rak nerkowokomórkowy
  Rak przejściowokomórkowy
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  Oncocytoma
  Chłoniak
  Przerzuty do nerek
  9.9.6. Kamica nerkowa
  9.9.7. Wapnica nerek
  9.9.8. Diagnostyka nerki przeszczepionej
  9.9.9. Choroby pęcherza moczowego
  Zapalenie pęcherza moczowego
  Guzy pęcherza moczowego
  Uchyłki pęcherza moczowego
  Przetoki pęcherza moczowego
  Kamica pęcherza moczowego
  Pęcherz neurogenny
  9.9.10. Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerek
  9.9.11. Urazy układu moczowego
  Urazy nerek
  Urazy pęcherza moczowego
  9.10. Nadnercza - Andrzej Cieszanowski, Ryszard Pacho
  9.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.10.2. Gruczolak kory nadnerczy
  9.10.3. Przerzuty do nadnerczy
  9.10.4. Rak kory nadnerczy
  9.10.5. Guz chromochłonny
  9.10.6. Przerost kory nadnerczy
  9.10.7. Tłuszczak szpiku
  9.10.8. Zwojak zarodkowy
  9.10.9. Krwotok do nadnerczy
  9.10.10. Torbiele nadnerczy
  9.11. Przestrzeń zaotrzewnowa - Ryszard Pacho, Renata Szamowska
  9.11.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  9.11.2. Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej
  9.11.3. Guzy pierwotne przestrzeni zaotrzewnowej
  9.11.4. Zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej
  9.12. Układ płciowy
  9.12.1. Żeński układ płciowy - Laretta Grabowska-Derlatka, Paweł Derlatka
  Metody badania i anatomia radiologiczna
  Przyczyny niepłodności i wady wrodzone macicy
  Zmiany zapalne w obrębie narządu rodnego
  Torbiele jajników
  Nowotwory
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Gruczolistość
  9.12.2. Narządy płciowe męskie
  Jądra i najądrza - Bogdan Pruszyński
  Gruczoł krokowy- Elżbieta Łuczyńska,  Janusz Jaszczyński
  9.13. Ostre choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”) - Bogdan Pruszyński, Ryszard Pacho, Bogusława Benendo-Kapuścińska
  9.13.1. Metody badania
  9.13.2. Zapalenie otrzewnej
  9.13.3. Niedrożność jelit
  Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego bez niedokrwienia
  Niedrożność żółciowa
  Mechaniczna niedrożność jelita grubego
  Niedrożność jelit przebiegająca z zaburzeniami ukrwienia
  Niedrożność porażenna jelit
   
  10. Układ naczyniowy - Bogdan Pruszyński, Grzegorz Małek
  10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
  10.1.1. Ultrasonografia
  10.1.2. Tomografia komputerowa
  10.1.3. Rezonans magnetyczny
  10.1.4. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
  10.2. Symptomatologia chorób układu naczyniowego
  10.3. Niedokrwienie mózgu
  10.3.1. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
  10.3.2. Zwężenie tętnic odchodzących od łuku aorty
  10.4. Choroby aorty
  10.4.1. Wady rozwojowe aorty
  10.4.2. Tętniaki aorty
  10.4.3. Rozwarstwienie aorty
  10.4.4. Miażdżyca aorty i jej powikłania
  10.4.5. Urazy aorty
  10.5. Zwężenie tętnicy nerkowej
  10.6. Niedokrwienie kończyn dolnych
  10.7. Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych
  10.8. Nadciśnienie wrotne
  10.9. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  10.10. Zakrzepica żyły głównej górnej
   
  11. Kanał kręgowy i rdzeń kręgowy - Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska
  11.1. Metody badania
  11.1.1. Konwencjonalne badanie rentgenowskie
  11.1.2. Rezonans magnetyczny
  11.1.3. Tomografia komputerowa
  11.1.4. Badania izotopowe
  11.1.5. Inne metody badania
  11.2. Anatomia radiologiczna
  11.3. Wady rozwojowe
  11.4. Zwyrodnieniowa ciasnota kanału kręgowego
  11.5. Nowotwory kanału kręgowego
  11.6. Zmiany pourazowe kanału kręgowego i rdzenia kręgowego
  11.7. Inne procesy wewnątrzkanałowe
   
  12. Układ kostno-mięśniowy - Piotr Palczewski, Bohdan Daniel, Daniel Kotrych
  12.1. Anatomia, rozwój i fizjologia
  12.2. Metody badania i anatomia radiologiczna
  12.2.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
  12.2.2. Tomografia komputerowa
  12.2.3. Ultrasonografia
  12.2.4. Rezonans magnetyczny
  12.2.5. Badania izotopowe
  12.3. Odmiany rozwojowe układu ruchu
  12.4. Wady wrodzone układu kostnego
  12.5. Choroby metaboliczne układu kostnego
  12.5.1. Osteoporoza
  Osteoporoza miejscowa
  12.5.2. Osteomalacja
  12.5.3. Nadczynność gruczołów przytarczycznych
  12.5.4. Inne zaburzenia hormonalne
  12.5.5. Krystalopatie
  12.5.6. Choroba Pageta
  12.6. Zmiany niedokrwienne układu kostnego
  Martwica jałowa kości
  Zawał kostny
  Idiopatyczne martwice jałowe
  12.7. Urazy kości i tkanek miękkich
  12.7.1. Urazy kości
  Złamania przezstawowe
  Złamania kości płaskich
  Złamania awulsyjne kości
  Złamania przeciążeniowe kości
  12.7.2. Urazy stawów
  Zwichnięcie w stawie ramiennym
  Uszkodzenia stawu kolanowego
  Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
  Uszkodzenia łakotek
  12.7.3. Urazy mięśni
  12.7.4. Urazy kręgosłupa
  Uszkodzenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
  Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego
  12.7.5. Powikłania urazów
  12.8. Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów
  Staw biodrowy
  Staw kolanowy
  Stawy kończyn górnych
  12.8.1. Artropatia neurogenna
  Cukrzyca
  Jamistość rdzenia
  Kiła
  12.8.2. Choroby reumatoidalne
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  12.9. Choroby dermatologiczne oraz choroby tkanki łącznej
  12.9.1. Łuszczycowe zapalenie stawów
  12.9.2. Twardzina
  12.10. Hemofilia
  12.11. Zapalenie kości
  12.11.1. Nieswoiste zapalenie kości i stawów
  12.11.2. Swoiste zapalenia kości i stawów
  Gruźlica kostno-stawowa
  Bruceloza
  Kiła
  12.12. Guzy kości
  12.12.1. Zmiany guzopodobne
  Torbiel samotna
  Torbiel tętniakowata
  Korowy ubytek włóknisty i włókniak niekostniejący
  Dysplazja włóknista
  Guz olbrzymiokomórkowy
  Histiocytoza komórek Langerhansa
  12.12.2. Guzy łagodne
  Wyrośl chrzęstno-kostna
  Chrzęstniak
  Wyspa kostna
  Kostniak
  Kostniak kostninowy
  Kostniak zarodkowy
  12.12.3. Guzy złośliwe
  Mięsak kostnopochodny
  Mięsak chrzęstnopochodny
  Włókniakomięsak i złośliwy włókniak histiocytarny
  Guzy drobnokomórkowe
  Inne guzy
  12.12.4. Guzy tkanek miękkich
   
  13. Urazy wielonarządowe - Bogdan Pruszyński
  13.1. Metody badania
  13.2. Ogólne zasady techniki badania
   
  14. Radiologia zabiegowa - Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
  14.1. Zabiegi wewnątrznaczyniowe
  14.1.1. Embolizacja
  14.1.2. Angioplastyka
  14.1.3. Zastosowanie stent-graftów w chorobach naczyń
  14.1.4. Wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe
  14.1.5. Umieszczanie filtrów w żyle głównej
  14.1.6. Farmakoterapia celowana
  14.2. Przezskórne zabiegi pozanaczyniowe
  14.2.1. Przezskórny drenaż zbiorników płynu
  14.2.2. Zabiegi na drogach żółciowych
  14.2.3. Zastosowanie stentów w przypadku zwężeń przełyku
   
  Skorowidz
  Wykaz skrótów
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Radiologia. Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MR

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Ortopedia i traumatologia

  Zapalenie kaletki krętarza większego Złamania przeciążeniowe miednicy i kości udowej Bóle bioder z objawami mechanicznymi Biodro trzaskające Urazy obrąbka panewkowego 3. Urazy... Pełen opis produktu 'Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia' »

  Książka napisana przez zespół cenionych amerykańskich ortopedów pod redakcją Patricka J. McMahona to kompendium oparte na dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej autorów. Książka jest pomyślana tak. by mogła również służyć jako podręczny poradnik zespołu medycznego pracującego w terenie. Zawiera przejrzyście opisane sposoby diagnozowania. porady praktyczne. a zarazem solidną porcję nowoczesnej wiedzy medycznej. wzbogaconą o aktualne piśmiennictwo uzupełniające.

  Podręcznik zyskał już sobie ogromne uznanie w Stanach Zjednoczonych. Czytelnik polski dostaje do rąk pierwsze wydanie tej bardzo jasno i zwięźle napisanej książki. Łączy ona przystępność nawet dla laika. oraz fachowość. którą docenią lekarze. fizjoterapeuci. rehabilitanci. Głównymi adresatami publikacji są studenci uczelni medycznych. przyszli lekarze sportowi. studenci kierunków fizjoterapia i rehabilitacja. a także wszyscy zaangażowani w opiekę medyczną nad osobami uprawiającymi sport. 

  Spis treści
  Przedmowa
  Przedmowa do wydania polskiego
  1. Medyczne aspekty medycyny sportowej
  Zdrowotne korzyści z ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu
  Ocena predyspozycji fizycznych
  Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem sportu
  Schorzenia nieurazowe i przewlekłe
  Dermatologia
  Żywienie w sporcie
  2. Urazy stawu biodrowego i miednicy
  Bóle stawu biodrowego
  Stłuczenia stawu biodrowego i miednicy
  Urazy awulsyjne miednicy
  Zapalenie kaletki krętarza większego
  Złamania przeciążeniowe miednicy i kości udowej
  Bóle bioder z objawami mechanicznymi
  Biodro trzaskające
  Urazy obrąbka panewkowego
  3. Urazy stawu kolanowego
  Bóle kolan z objawami mechanicznymi
  ˇ  Uszkodzenia łąkotek
  ˇ  Uszkodzenia kostno-chrzęstne
  Zaburzenia funkcji stawu kolanowego
  ˇ  Urazy mięśnia czworogłowego
  ˇ  Rozerwanie ścięgna rzepki
  ˇ  Rozerwanie ścięgna mięśnia czworogłowego
  ˇ  Złamanie awulsyjne guzowatości piszczeli
  Niestabilność stawu kolanowego
  ˇ  Urazy więzadła pobocznego piszczelowego
  ˇ  Urazy więzadła pobocznego strzałkowego
  ˇ  Urazy więzadła krzyżowego przedniego
  ˇ  Urazy więzadła krzyżowego tylnego
  Ból kolan
  ˇ  Ból przedniej okolicy stawu kolanowego
  ˇ  Ból bocznej okolicy stawu kolanowego
  4. Urazy goleni. stawu skokowo-goleniowego i stopy
  Ból goleni
  ˇ  Powysiłkowe uszkodzenia mięśni
  ˇ  Złamania przeciążeniowe i reakcja na przeciążenie
  ˇ  Zespół przedziałów powięziowych
  Ból stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
  ˇ  Zespół przedniej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Zespół przednio-bocznej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Niestabilność stawu skokowo-goleniowego
  Ból stopy
  ˇ  Zapalenie ścięgna Achillesa
  ˇ  Ból pięty
  ˇ  'Paluch biegaczy'
  5. Urazy stawu ramiennego
  Urazy stawu ramiennego w sporcie
  ˇ   Staw ramienny
  Urazy ścięgien i mięśni
  ˇ   Urazy ścięgien pierścienia rotatorów
  ˇ   Zespół ciasnoty podbarkowej
  ˇ   Urazy ścięgna mięśnia dwugłowego
  ˇ   Przerwanie mięśnia piersiowego większego
  ˇ   Niestabilność stawu ramiennego
  ˇ   Niestabilność wielokierunkowa stawu ramiennego
  ˇ   Uszkodzenia obrąbka stawowego
  ˇ   Uszkodzenia typu SLAP
  ˇ   Sztywność stawu ramiennego
  ˇ   Złamania kości obręczy barkowej
  ˇ   Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
  ˇ   Złamania wyrostka kruczego
  ˇ   Uszkodzenia stawu mostkowo-obojczykowego
  ˇ   Uszkodzenia nerwowo-naczyniowe
  ˇ   Zespół górnego otworu klatki piersiowej
  6. Urazy łokcia. nadgarstka i ręki
  Ból stawu łokciowego
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Ból bocznej okolicy łokcia
  ˇ   Ból przyśrodkowej okolicy łokcia
  ˇ   Ból tylnej okolicy łokcia
  Niestabilność stawu łokciowego
  ˇ   Niestabilność przyśrodkowa stawu łokciowego
  ˇ   Tylno-boczna niestabilność rotacyjna
  Ból nadgarstka
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Złamanie kości łódeczkowatej
  ˇ   Skręcenia nadgarstka
  Ból ręki
  ˇ   Uszkodzenie więzadła pobocznego łokciowego kciuka
  ˇ   Uszkodzenia palców
  7. Kręgosłup
  Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Diagnostyka różnicowa
  ˇ   Uszkodzenia jednostki mięśniowo-ścięgnistej kręgosłupa szyjnego
  ˇ   Najczęstsze złamania
  ˇ   Ból szyi i parestezje
  ˇ   Neuropraksja rdzenia kręgowego. Przejściowe porażenie czterokończynowe (przejściowa tetraplegia)
  Urazy kręgosłupa lędźwiowego u sportowców
  ˇ   Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego
  ˇ   Złamania kręgosłupa lędźwiowego
  ˇ   Kręgoszczelina
  ˇ   Kręgozmyk
  8. Wstrząśnienie mózgu
  9. Młodzi sportowcy
  ˇ   Płytka wzrostowa
  ˇ   Symetria kończyn dolnych
  Biodro i miednica
  ˇ   Złuszczenie głowy kości udowej. rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. choroba Calvégo-Legga-Perthesa
  ˇ   Złamania awulsyjne
  ˇ   Biodro trzaskające
  ˇ   Ból w pachwinie
  ˇ   Septyczne zapalenie stawów i przemijające zapalenie błony maziowej
  Kolano
  ˇ   Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
  ˇ   Złamanie wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej
  ˇ   Uszkodzenia łąkotek
  ˇ   Łąkotka tarczowata
  ˇ   Osteochondritis dissecans oraz złamania chrzęstno-kostne
  ˇ   Choroba Osgooda-Schlattera
  ˇ   Choroba Sindinga-Larsena i kolano skoczka
  ˇ   Wrodzone zwichnięcie rzepki
  ˇ   Niestabilność i zwichnięcia rzepki u młodzieży
  ˇ   Objawowy fałd błony maziowej
  ˇ   Rzepka dwudzielna
  ˇ   Zespół więzadła pobocznego przyśrodkowego: 'kolano pływaka'
  ˇ   Podwichnięcie proksymalnego stawu piszczelowo-strzałkowego
  Staw skokowy i stopa
  ˇ   Uszkodzenia (skręcenia) bocznej części stawu skokowego i złuszczenia dystalnej części kości strzałkowej typu Saltera
  ˇ   Nieprawidłowe połączenia kości w obrębie stępu
  ˇ   Choroba Severa
  ˇ   Choroba Iselina
  ˇ   Dodatkowa kość łódkowata
  ˇ   Martwice jałowe
  ˇ   Bolesna os trigonum. os fibulare i trzeszczki
  Inne dysfunkcje w obrębie kończyn dolnych
  ˇ   Przewlekły zespół przedziałów powięziowych
  ˇ   Nadmierna antewersja kości udowej ze zwiększoną zewnętrzną torsją piszczeli: zespół MMS (miserable malrotation syndrome)
  ˇ   Stłuczenia
  Patologie kończyn górnych
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Bark 'małej ligi'
  ˇ   Zapalenie ścięgien stożka rotatorów
  ˇ   Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
  ˇ   Złuszczenia stawu barkowo-obojczykowego
  ˇ   Zwichnięcie stawu ramiennego
  ˇ   Górne. przednio-tylne uszkodzenia obrąbka panewki (SLAP)
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
  ˇ   Choroba Pannera
  ˇ   Osteochondritis dissecans główki kości ramiennej
  ˇ   Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
  ˇ   Nadkłykciowe złamanie kości ramiennej
  ˇ   Złamania awulsyjne wyrostka łokciowego
  ˇ   Zwichnięcia stawu łokciowego
  ˇ   Nadgarstek gimnastyka
  ˇ   Złamania i złuszczenia dystalnej części przedramienia
  10. Uszkodzenia charakterystyczne dla sportsmenek
  Triada sportsmenek
  Urazy przedniego więzadła krzyżowego
  Patologie stawu rzepkowo-udowego
  Wielokierunkowa niestabilność stawu ramiennego
  Złamania przeciążeniowe
  Ciąża a wysiłek sportowy
  Podsumowanie
  11. Zasady rehabilitacji
  Zasady prowadzenia ćwiczeń usprawniających
  Cele rehabilitacji
  Zasady sprawności pracy mięśni: siła i wytrzymałość
  Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń
  Dolegliwości bólowe mięśni
  Cele rehabilitacji funkcjonalnej
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Rehabilitacja

  Zapalenie kaletki krętarza większego Złamania przeciążeniowe miednicy i kości udowej Bóle bioder z objawami mechanicznymi Biodro trzaskające Urazy obrąbka panewkowego 3. Urazy... Pełen opis produktu 'Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia' »

  Książka napisana przez zespół cenionych amerykańskich ortopedów pod redakcją Patricka J. McMahona to kompendium oparte na dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej autorów. Książka jest pomyślana tak. by mogła również służyć jako podręczny poradnik zespołu medycznego pracującego w terenie. Zawiera przejrzyście opisane sposoby diagnozowania. porady praktyczne. a zarazem solidną porcję nowoczesnej wiedzy medycznej. wzbogaconą o aktualne piśmiennictwo uzupełniające.

  Podręcznik zyskał już sobie ogromne uznanie w Stanach Zjednoczonych. Czytelnik polski dostaje do rąk pierwsze wydanie tej bardzo jasno i zwięźle napisanej książki. Łączy ona przystępność nawet dla laika. oraz fachowość. którą docenią lekarze. fizjoterapeuci. rehabilitanci. Głównymi adresatami publikacji są studenci uczelni medycznych. przyszli lekarze sportowi. studenci kierunków fizjoterapia i rehabilitacja. a także wszyscy zaangażowani w opiekę medyczną nad osobami uprawiającymi sport. 

  Spis treści
  Przedmowa
  Przedmowa do wydania polskiego
  1. Medyczne aspekty medycyny sportowej
  Zdrowotne korzyści z ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu
  Ocena predyspozycji fizycznych
  Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem sportu
  Schorzenia nieurazowe i przewlekłe
  Dermatologia
  Żywienie w sporcie
  2. Urazy stawu biodrowego i miednicy
  Bóle stawu biodrowego
  Stłuczenia stawu biodrowego i miednicy
  Urazy awulsyjne miednicy
  Zapalenie kaletki krętarza większego
  Złamania przeciążeniowe miednicy i kości udowej
  Bóle bioder z objawami mechanicznymi
  Biodro trzaskające
  Urazy obrąbka panewkowego
  3. Urazy stawu kolanowego
  Bóle kolan z objawami mechanicznymi
  ˇ  Uszkodzenia łąkotek
  ˇ  Uszkodzenia kostno-chrzęstne
  Zaburzenia funkcji stawu kolanowego
  ˇ  Urazy mięśnia czworogłowego
  ˇ  Rozerwanie ścięgna rzepki
  ˇ  Rozerwanie ścięgna mięśnia czworogłowego
  ˇ  Złamanie awulsyjne guzowatości piszczeli
  Niestabilność stawu kolanowego
  ˇ  Urazy więzadła pobocznego piszczelowego
  ˇ  Urazy więzadła pobocznego strzałkowego
  ˇ  Urazy więzadła krzyżowego przedniego
  ˇ  Urazy więzadła krzyżowego tylnego
  Ból kolan
  ˇ  Ból przedniej okolicy stawu kolanowego
  ˇ  Ból bocznej okolicy stawu kolanowego
  4. Urazy goleni. stawu skokowo-goleniowego i stopy
  Ból goleni
  ˇ  Powysiłkowe uszkodzenia mięśni
  ˇ  Złamania przeciążeniowe i reakcja na przeciążenie
  ˇ  Zespół przedziałów powięziowych
  Ból stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
  ˇ  Zespół przedniej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Zespół przednio-bocznej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
  ˇ  Niestabilność stawu skokowo-goleniowego
  Ból stopy
  ˇ  Zapalenie ścięgna Achillesa
  ˇ  Ból pięty
  ˇ  'Paluch biegaczy'
  5. Urazy stawu ramiennego
  Urazy stawu ramiennego w sporcie
  ˇ   Staw ramienny
  Urazy ścięgien i mięśni
  ˇ   Urazy ścięgien pierścienia rotatorów
  ˇ   Zespół ciasnoty podbarkowej
  ˇ   Urazy ścięgna mięśnia dwugłowego
  ˇ   Przerwanie mięśnia piersiowego większego
  ˇ   Niestabilność stawu ramiennego
  ˇ   Niestabilność wielokierunkowa stawu ramiennego
  ˇ   Uszkodzenia obrąbka stawowego
  ˇ   Uszkodzenia typu SLAP
  ˇ   Sztywność stawu ramiennego
  ˇ   Złamania kości obręczy barkowej
  ˇ   Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
  ˇ   Złamania wyrostka kruczego
  ˇ   Uszkodzenia stawu mostkowo-obojczykowego
  ˇ   Uszkodzenia nerwowo-naczyniowe
  ˇ   Zespół górnego otworu klatki piersiowej
  6. Urazy łokcia. nadgarstka i ręki
  Ból stawu łokciowego
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Ból bocznej okolicy łokcia
  ˇ   Ból przyśrodkowej okolicy łokcia
  ˇ   Ból tylnej okolicy łokcia
  Niestabilność stawu łokciowego
  ˇ   Niestabilność przyśrodkowa stawu łokciowego
  ˇ   Tylno-boczna niestabilność rotacyjna
  Ból nadgarstka
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Złamanie kości łódeczkowatej
  ˇ   Skręcenia nadgarstka
  Ból ręki
  ˇ   Uszkodzenie więzadła pobocznego łokciowego kciuka
  ˇ   Uszkodzenia palców
  7. Kręgosłup
  Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Diagnostyka różnicowa
  ˇ   Uszkodzenia jednostki mięśniowo-ścięgnistej kręgosłupa szyjnego
  ˇ   Najczęstsze złamania
  ˇ   Ból szyi i parestezje
  ˇ   Neuropraksja rdzenia kręgowego. Przejściowe porażenie czterokończynowe (przejściowa tetraplegia)
  Urazy kręgosłupa lędźwiowego u sportowców
  ˇ   Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego
  ˇ   Złamania kręgosłupa lędźwiowego
  ˇ   Kręgoszczelina
  ˇ   Kręgozmyk
  8. Wstrząśnienie mózgu
  9. Młodzi sportowcy
  ˇ   Płytka wzrostowa
  ˇ   Symetria kończyn dolnych
  Biodro i miednica
  ˇ   Złuszczenie głowy kości udowej. rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. choroba Calvégo-Legga-Perthesa
  ˇ   Złamania awulsyjne
  ˇ   Biodro trzaskające
  ˇ   Ból w pachwinie
  ˇ   Septyczne zapalenie stawów i przemijające zapalenie błony maziowej
  Kolano
  ˇ   Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
  ˇ   Złamanie wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej
  ˇ   Uszkodzenia łąkotek
  ˇ   Łąkotka tarczowata
  ˇ   Osteochondritis dissecans oraz złamania chrzęstno-kostne
  ˇ   Choroba Osgooda-Schlattera
  ˇ   Choroba Sindinga-Larsena i kolano skoczka
  ˇ   Wrodzone zwichnięcie rzepki
  ˇ   Niestabilność i zwichnięcia rzepki u młodzieży
  ˇ   Objawowy fałd błony maziowej
  ˇ   Rzepka dwudzielna
  ˇ   Zespół więzadła pobocznego przyśrodkowego: 'kolano pływaka'
  ˇ   Podwichnięcie proksymalnego stawu piszczelowo-strzałkowego
  Staw skokowy i stopa
  ˇ   Uszkodzenia (skręcenia) bocznej części stawu skokowego i złuszczenia dystalnej części kości strzałkowej typu Saltera
  ˇ   Nieprawidłowe połączenia kości w obrębie stępu
  ˇ   Choroba Severa
  ˇ   Choroba Iselina
  ˇ   Dodatkowa kość łódkowata
  ˇ   Martwice jałowe
  ˇ   Bolesna os trigonum. os fibulare i trzeszczki
  Inne dysfunkcje w obrębie kończyn dolnych
  ˇ   Przewlekły zespół przedziałów powięziowych
  ˇ   Nadmierna antewersja kości udowej ze zwiększoną zewnętrzną torsją piszczeli: zespół MMS (miserable malrotation syndrome)
  ˇ   Stłuczenia
  Patologie kończyn górnych
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Bark 'małej ligi'
  ˇ   Zapalenie ścięgien stożka rotatorów
  ˇ   Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
  ˇ   Złuszczenia stawu barkowo-obojczykowego
  ˇ   Zwichnięcie stawu ramiennego
  ˇ   Górne. przednio-tylne uszkodzenia obrąbka panewki (SLAP)
  ˇ   Anatomia
  ˇ   Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
  ˇ   Choroba Pannera
  ˇ   Osteochondritis dissecans główki kości ramiennej
  ˇ   Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
  ˇ   Nadkłykciowe złamanie kości ramiennej
  ˇ   Złamania awulsyjne wyrostka łokciowego
  ˇ   Zwichnięcia stawu łokciowego
  ˇ   Nadgarstek gimnastyka
  ˇ   Złamania i złuszczenia dystalnej części przedramienia
  10. Uszkodzenia charakterystyczne dla sportsmenek
  Triada sportsmenek
  Urazy przedniego więzadła krzyżowego
  Patologie stawu rzepkowo-udowego
  Wielokierunkowa niestabilność stawu ramiennego
  Złamania przeciążeniowe
  Ciąża a wysiłek sportowy
  Podsumowanie
  11. Zasady rehabilitacji
  Zasady prowadzenia ćwiczeń usprawniających
  Cele rehabilitacji
  Zasady sprawności pracy mięśni: siła i wytrzymałość
  Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń
  Dolegliwości bólowe mięśni
  Cele rehabilitacji funkcjonalnej
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Anatomia

  Różnice konstytucyjne budowy ciała Postać człowieka jako całość Okolice ciała Narządy. Układy narządów UKŁAD NARZĄDÓW RUCHU Układ kostny - osteologia Dane ogólne Okostna Czynności kości... Pełen opis produktu 'Anatomia i fizjologia człowieka' »

  Podręcznik ten jest kontynuacją wydań ukazujących się uprzednio - pod redakcją Witolda Sylwanowicza, Aleksandra Michajlika i Witolda Ramotowskiego.

  Obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące budowy i czynności organizmu ludzkiego.

  Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy.

  Duża liczba rycin uatrakcyjnia materiał i ułatwia jego przyswajanie.


  SPIS TREŚCI:

  WIADOMOŚCI OGÓLNE
  Komórka
  Jądro komórkowe
  Błona komórkowa
  - Białka błony komórkowej
  Podział komórki (mitoza)
  Podział redukcyjny (mejoza)
  Rozwój organizmu człowieka
  Komórki macierzyste
  Tkanki
  Tkanka nabłonkowa
  Tkanka łączna
  Tkanka mięśniowa
  - Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (szkieletowa)
  - Tkanka mięśnia sercowego
  - Tkanka mięśniowa gładka
  Tkanka nerwowa
  Proporcje ciała ludzkiego i ich zmiany w ciągu życia
  Różnice konstytucyjne budowy ciała
  Postać człowieka jako całość
  Okolice ciała
  Narządy. Układy narządów
  UKŁAD NARZĄDÓW RUCHU
  Układ kostny - osteologia
  Dane ogólne
  Okostna
  Czynności kości
  Rozwój i wzrost kości
  Osteologia szczegółowa
  Kręgosłup
  Szkielet klatki piersiowej
  Kości kończyny górnej
  - Kości obręczy kończyny górnej
  - Kości kończyny górnej wolnej
  Kości kończyny dolnej
  - Kości obręczy kończyny dolnej
  - Kości kończyny dolnej wolnej
  Kości głowy
  - Dane ogólne
  - Dół czaszkowy przedni
  - Dół czaszkowy środkowy
  - Dół czaszkowy tylny
  - Trzewna część czaszki
  - Czaszka noworodka
  Układ więzadłowy - syndesmologia
  Połączenia kręgów
  - Czynność kręgosłupa
  Połączenia żeber
  - Klatka piersiowa jako całość
  Połączenia kończyny górnej
  - Staw mostkowo-obojczykowy
  - Staw barkowo-obojczykowy
  - Staw ramienny
  - Staw łokciowy
  - Staw promieniowo-nadgarstkowy
  - Stawy ręki
  - Ręka jako całość
  Połączenia kończyny dolnej
  - Połączenia obręczy kończyny dolnej
  - Staw krzyżowo-biodrowy
  - Spojenie łonowe
  - Miednica jako całość
  Połączenia kończyny dolnej wolnej
  - Staw biodrowy
  - Staw kolanowy
  - Połączenia kości goleni
  - Staw skokowo-goleniowy
  - Stawy stopy
  - Stopa jako całość
  Połączenia kości czaszki
  - Staw skroniowo-żuchwowy
  Układ mięśniowy - miologia
  Wstęp
  Budowa mięśni
  Miologia szczegółowa
  - Mięśnie tułowia
  - Mięśnie klatki piersiowej
  - Mięśnie brzucha
  - Mięśnie grzbietu
  - Mięśnie szyi i głowy
  - Mięśnie głowy
  - Mięśnie kończyny górnej
  - Mięśnie obręczy kończyny górnej
  - Mięśnie kończyny górnej wolnej
  - Mięśnie kończyny dolnej
  - Mięśnie obręczy kończyny dolnej
  - Mięśnie kończyny dolnej wolnej
  * Powięzie uda
  * Mięśnie goleni
  * Powięzie goleni
  * Mięśnie stopy
  * Czynność mięśni goleni i stopy
  Fizjologia mięśni
  Dane ogólne
  Mechanizmy skurczu mięśnia
  Siateczka sarkoplazmatyczna
  Generacja siły mięśni
  · Źródła energii dla skurczu mięśniowego
  · Glukoza jako źródło energii dla mięśni
  · Kwasy tłuszczowe jako źródło energii dla mięśni
  Mechanizm działania ATP
  Zasada "wszystko lub nic"
  Skurcz tężcowy
  Regulacja siły mięśniowej w organizmie człowieka
  Miomechanika
  Wstęp
  Siła mięśni
  Siła skurczu a długość mięśnia
  · Siła skurczu izometrycznego
  · Siła skurczu izotonicznego
  Praca mięśnia
  Siła mięśnia a szybkość skurczu
  Siła bezwzględna a siła użyteczna mięśnia
  Energia mięśni
  Przemiana energii
  Fizjologia mięśni gładkich
  · Rozciąganie mięśni gładkich
  UKŁAD TRAWIENNY
  Budowa ścian przewodu pokarmowego
  Jama ustna
  Podniebienie
  Zęby
  Język
  Błona śluzowa języka
  Mięśnie języka
  Gruczoły ślinowe
  Ślinianka przyuszna
  Ślinianka podżuchwowa
  Ślinianka podjęzykowa
  Gardło
  Część nosowa gardła
  Część ustna gardła
  Część krtaniowa gardła
  Budowa ściany gardła
  Trawienie pokarmu w jamie ustnej
  Połykanie
  Przełyk
  Żołądek
  Budowa ściany żołądka
  Trawienie pokarmu w żołądku
  Sok żołądkowy
  · Czynnik wewnętrzny
  Regulacja sekrecji żołądkowej
  Wymioty
  Jelito
  Jelito cienkie
  · Budowa jelita cienkiego
  · Gruczoły jelita cienkiego
  · Dwunastnica
  · Jelito cienkie krezkowe (jelito czcze i jelito kręte)
  Jelito grube
  · Jelito ślepe i wyrostek robaczkowy
  · Okrężnica
  · Odbytnica
  Wielkie gruczoły trawienne
  Wątroba
  · Budowa wątroby
  - Budowa mikroskopowa wątroby
  · Drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy
  · Czynności wątroby
  Trzustka
  · Budowa wewnętrzna trzustki
  · Czynności trzustki
  Otrzewna
  Trawienie pokarmów w jelicie cienkim
  Ruchy jelita cienkiego
  Motoryka jelita cienkiego
  Międzytrawienny wędrujący kompleks mioelektryczny (MMC)
  Żołądkowo-jelitowy układ nerwowy
  Układ dokrewny przewodu pokarmowego
  · Gastryna
  · Cholecystokinina
  · Sekretyna
  · Motylina
  · Polipeptyd hamujący czynność żołądka
  Układ immunologiczny przewodu pokarmowego
  Trawienie chemiczne w jelicie cienkim
  Sekrecja trzustki
  Sekrecja żółci
  Wchłanianie
  Trawienie pokarmów w jelicie grubym
  Flora bakteryjna przewodu pokarmowego
  Kał
  Defekacja
  Przemiana materii i energii. Odżywianie
  Krótki przegląd chemii pokarmu
  Białka
  Lipidy (tłuszczowce)
  Węglowodany
  Monosacharydy
  Dwusacharydy
  Przemiana białka
  Przemiana węglowodanów
  · Regulacja stężenia glukozy we krwi
  Przemiana tłuszczów
  Cholesterol
  Włókna pokarmowe
  Przemiana wody i soli mineralnych
  · Przemiana sodu
  · Przemiana potasu
  · Przemiana wapnia
  - Regulacja przemiany wapniowej
  - Przemiana fosforu
  - Przemiana magnezu
  Mikroelementy
  Witaminy
  Przemiana energii
  - Pomiary przemiany energii
  - Idealna masa ciała
  - Bilans cieplny i regulacja temperatury ciała
  - Oddawanie ciepła
  - Gorączka
  UKŁAD ODDECHOWY
  Drogi oddechowe
  Nos i jama nosowa
  Krtań
  - Chrząstki krtani
  - Więzadła krtani
  - Mięśnie krtani
  - Jama krtani
  Tchawica
  Oskrzela
  Płuca
  - Topografia płuc
  - Budowa oskrzeli i płuc
  - Unaczynienie i unerwienie płuc
  Opłucna
  Śródpiersie
  Fizjologia układu oddechowego
  Oddychanie płucne
  - Mechanika oddychania
  - Czynniki wpływające na ciśnienie w jamie opłucnej
  Wentylacja płucna
  - Wentylacja pęcherzykowa
  Wymiana gazów
  - Dyfuzja pęcherzykowa
  Transport gazów
  - Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew
  - Ciśnienie cząstkowe (parcjalne gazów)
  - Zawartość tlenu
  - Pojemność tlenowa
  - Wysycenie tlenem
  - Dyfuzja tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi żylnej w naczyniach włosowatych
  - Dysocjacja oksyhemoglobiny
  - Dwutlenek węgla
  - Rola dwutlenku węgla w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej
  - Kontrola nerwowa oddychania
  Oddychanie tkankowe
  UKŁAD MOCZOWY
  Budowa nerki
  Czynność nerek
  Pojęcie klirensu
  Transport w kanalikach (sekrecja i reabsorpcja)
  Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej
  Regulacja gospodarki wodnej przez nerki
  Wchłanianie zwrotne wody
  Mocz (urina)
  Moczowód (ureter)
  Pęcherz moczowy (vesica urinaria)
  Oddawanie moczu
  Cewka moczowa
  UKŁAD PŁCIOWY
  Narządy płciowe męskie
  Narządy płciowe męskie wewnętrzne
  - Jądro
  - Tkanka śródmiąższowa i wydzielanie wewnętrzne jądra
  - Najądrze
  - Nasieniowód
  - Gruczoł krokowy
  - Gruczoły opuszkowo-cewkowe
  - Powrózek nasienny
  - Przewody wytryskowe
  Narządy płciowe męskie zewnętrzne
  - Prącie
  - Wzwód prącia
  - Moszna
  Narządy płciowe żeńskie
  Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne
  - Jajnik
  - Hormony płciowe żeńskie
  - Jajowód
  - Macica
  - Pochwa
  Zewnętrzne części płciowe żeńskie
  - Wzgórek łonowy
  - Wargi sromowe większe
  - Wargi sromowe mniejsze
  - Przedsionek pochwy
  - Błona dziewicza
  - Łechtaczka
  - Opuszki przedsionka
  - Gruczoły przedsionkowe większe
  - Sutek
  Akt płciowy, spółkowanie (coitus)
  Zapłodnienie, ciąża, poród
  Implantacja
  Ciąża
  - Zmiany fizjologiczne związane z ciążą
  - Zmiany w układzie pokarmowym
  Poród
  - Mechanizm porodowy
  - Termin porodu
  Klonowanie
  UKŁAD KRĄŻENIA
  Serce
  Kształt serca
  Przedsionek prawy
  Komora prawa
  Przedsionek lewy
  Komora lewa
  Budowa serca
  Worek osierdziowy
  Położenie serca
  Unaczynienie i unerwienie serca
  Naczynia krwionośne
  Tętnice
  Żyły
  Naczynia włosowate
  Naczynia tętnicze krążenia wielkiego
  - Tętnica główna (aorta)
  - Gałęzie łuku aorty
  - Gałęzie aorty zstępującej
  - Gałęzie aorty brzusznej
  - Tętnice goleni i stopy
  Naczynia żylne krążenia wielkiego
  - Żyła główna górna
  - Żyła nieparzysta krótka
  - Żyły ramienno-głowowe
  - Żyły głowy i szyi
  - Żyły kończyny górnej
  - Żyły powierzchowne kończyny górnej
  - Żyły głębokie kończyny górnej
  - Żyła główna dolna
  - Dopływy ścienne żyły głównej dolnej
  - Dopływy trzewne żyły głównej dolnej
  - Żyły biodrowe wspólne
  - Żyły kończyny dolnej
  - Układ żyły wrotnej
  - Połączenia żyły wrotnej z układami żyły głównej górnej i dolnej
  Naczynia krążenia małego
  Krążenie płodowe
  Układ chłonny
  Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej
  Naczynia i węzły chłonne jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  Naczynia i węzły chłonne klatki piersiowej
  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi
  Naczynia i węzły chłonne kończyny górnej
  Śledziona
  - Budowa śledziony
  - Czynność śledziony
  Fizjologia układu krążenia
  Wiadomości ogólne
  Cykl pracy serca
  - Skurcz przedsionków
  - Skurcz komór
  - Rozkurcz komór
  - Regulacja cyklu sercowego
  - Uderzenie koniuszkowe i tony serca
  - Funkcjonalne możliwości serca
  - Mechanizmy pobudzenia i skurczu serca
  - Automatyzm serca
  - Powstawanie i rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego
  - Elektrokardiografia
  - Czynność serca
  - Czynniki regulujące pojemność wyrzutową serca
  - Ultrasonografia serca (echokardiografia)
  - Praca serca
  - Objętość minutowa
  - Regulacja czynności serca
  Czynność układu naczyniowego
  - Fizyczne podstawy hydrodynamiki
  - Typy przepływu krwi
  - Rola naczyń w procesie krążenia
  - Ciśnienie krwi
  - Pomiar ciśnienia krwi
  - Tętno
  - Krążenie krwi w tkankach
  - Regulacja przepływu tkankowego krwi
  - Baroreceptory
  - Stężenie CO2
  - Stężenie O2
  - Nerwy czuciowe
  - Ośrodkowy układ nerwowy
  - Inne czynniki regulujące objętość łożyska naczyniowego
  - Płyn tkankowy i chłonka
  - Powstawanie i resorpcja płynu tkankowego
  - Obrzęk
  - Krążenie płucne
  KREW
  Osocze krwi
  Odczyn krwi
  Krzepnięcie krwi
  - Środki przeciwkrzepliwe
  Chłonka
  Elementy upostaciowane krwi
  Krwinki czerwone (erytrocyty)
  Hematokryt
  · Wskaźniki czerwonokrwinkowe
  Transport tlenu
  Transport dwutlenku węgla
  Krwinki płytkowe (płytki krwi, trombocyty)
  Szpik kostny
  Krwinki białe (leukocyty)
  Limfocyty
  Monocyty
  Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)
  Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)
  Granulocyty zasadochłonne (bazofile)
  Płytki krwi (trombocyty)
  Układ siateczkowo-śródbłonkowy
  Mechanizmy obronne krwi
  Antygeny
  Przeciwciała
  Grupy krwi
  · Układ Rh
  Genetyczny typ dziedziczenia
  Przetaczanie krwi (transfuzja)
  UKŁAD NERWOWY
  Neuron
  Ciało (soma) neuronu
  Akson
  Dendryty
  Osłonka mielinowa
  Synapsy
  · Synapsy elektryczne
  · Synapsy chemiczne
  Synapsy nerwowo-mięśniowe
  Glej
  Rdzeń kręgowy
  Ośrodki i drogi nerwowe rdzenia kręgowego
  · Funkcje rdzenia kręgowego
  - Drogi czuciowe
  - Drogi ruchowe
  Odruchy
  Opony rdzenia kręgowego
  Opony mózgowia
  Opona twarda mózgowia
  Pajęczynówka mózgowia
  Opona miękka mózgowia
  Płyn mózgowo-rdzeniowy
  Mózgowie
  Rdzeń przedłużony
  Tyłomózgowie wtórne
  Śródmózgowie
  Międzymózgowie i jądra podkorowe kresomózgowia
  Kresomózgowie
  Półkule mózgowe
  - Kora mózgu
  - Komory boczne półkul mózgowych
  - Węchomózgowie
  - Ośrodki korowe
  - Pamięć
  - Mowa
  Elektroencefalografia
  Odruchy warunkowe
  Sen i czuwanie
  Układ limbiczny
  Twór siatkowaty
  Nerwy czaszkowe
  Nerwy węchowe (I)
  Nerw wzrokowy (II)
  Nerw okoruchowy (III)
  Nerw bloczkowy (IV)
  Nerw trójdzielny (V)
  Nerw odwodzący (VI)
  Nerw twarzowy (VII)
  Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII)
  Nerw językowo-gardłowy (IX)
  Nerw błędny (X)
  Nerw dodatkowy (XI)
  Nerw podjęzykowy (XII)
  Nerwy rdzeniowe
  Gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych
  Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych
  Splot szyjny
  Splot ramienny
  Nerwy międzyżebrowe
  Splot lędźwiowy
  Splot krzyżowy
  Splot sromowy
  Splot guziczny
  Układ nerwowy autonomiczny
  Zwoje autonomiczne
  Część współczulna układu autonomicznego
  Część przywspółczulna układu autonomicznego
  Autonomiczne unerwienie narządów i tkanek
  UKŁAD NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
  Narząd smaku
  Narząd powonienia
  Narząd przedsionkowo-ślimakowy
  Ucho zewnętrzne
  - Błona bębenkowa
  Ucho środkowe
  - Jama bębenkowa
  - Kosteczki słuchowe
  - Trąbka słuchowa (Eustachiusza)
  Ucho wewnętrzne
  Narząd przedsionkowy
  Narząd wzroku
  Twardówka
  Rogówka
  Błona naczyniowa gałki ocznej
  - Naczyniówka
  - Ciało rzęskowe
  - Tęczówka
  - Soczewka
  - Akomodacja
  Ciało szkliste
  Komory oka
  Siatkówka
  - Percepcja i transformacja sygnałów świetlnych w siatkówce
  Nerw wzrokowy
  - Adaptacja
  - Krótkowzroczność
  - Dalekowzroczność
  - Astygmatyzm
  - Aberracja sferyczna
  - Aberracja chromatyczna
  Aparat ruchowy gałki ocznej
  Aparat ochronny oka
  - Spojówka
  Narząd łzowy
  Naczynia krwionośne i nerwy gałki ocznej
  Skóra jako narząd zmysłu
  Mechanoreceptory
  - Propriorecepcja
  - Termorecepcja
  - Czucie bólu
  POWŁOKA WSPÓLNA
  Budowa szczegółowa skóry
  Skóra właściwa
  Twory nabłonkowe skóry
  Włosy
  Paznokcie
  Gruczoły skóry
  - Gruczoły łojowe
  - Gruczoły potowe
  GRUCZOŁY DOKREWNE
  Mechanizm działania hormonów
  Działanie hormonów na komórki docelowe
  Przysadka
  Hormony podwzgórza i przysadki .
  - Hormon wzrostowy (somatotropina)
  - Wpływ na wzrost
  - Wpływ na metabolizm
  - Hormon tyreotropowy (tyreotropina)
  - Gonadotropiny: hormon luteinizujący i hormon pobudzający pęcherzyki
  - Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
  - Prolaktyna
  - Hormon antydiuretyczny (wazopresyna)
  - Oksytocyna
  Gruczoł tarczowy (tarczyca)
  Hormony tarczycy
  - Synteza i wydzielanie hormonów tarczycy
  - Wpływ na metabolizm
  - Wpływ na inne narządy
  - Kalcytonina
  Gruczoły przytarczyczne
  Hormon gruczołów przytarczycznych (parathormon)
  Grasica
  Gruczoły nadnerczowe
  Hormony istoty rdzeniowej nadnerczy
  Hormony kory nadnerczy (steroidy nadnerczowe)
  Mineralokortykosteroidy
  Glikokortykosteroidy
  - Fizjologiczne działanie glikokortykosteroidów
  - Wpływ na stany zapalne i działanie immunologiczne
  - Regulacja wydzielania kortyzolu
  Aparat wysepkowy trzustki
  Fizjologiczne działanie insuliny
  Insulina i przemiana węglowodanowa
  Rola insuliny w przemianie lipidowej
  Niedobór i nadmiar insuliny
  Gruczoły płciowe jako gruczoły dokrewne
  Jajnik
  Jądro
  Szyszynka
  Eikozanoidy
  Leptyna
  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Anatomia i fizjologia człowieka

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Diagnostyka

  . Oczodół i jego zawartość - Anatomia - Metody badania - Zmiany chorobowe - 3. Kość skroniowa - Metody badania. Anatomia radiologiczna - Zapalenia ucha środkowego - Urazy - Nowotwory... Pełen opis produktu 'Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna' »

  Jest to nowoczesny, uaktualniony podręcznik radiologii przygotowany przez wybitnych specjalistów z wielu ośrodków akademickich w kraju.

  Przedstawiono w nim najnowsze osiągnięcia w dziedzinie radiologii. Oprócz klasycznej rentgenodiagnostyki omówiono podstawy metodyczne i znaczenie kliniczne ultrasonografu, tomografii
  komputerowej, rezonansu magnetycznego i diagnostyki radioizotopowej. Uwzględniono również rolę nowej i szybko rozwijającej się specjalności - radiologii interwencyjnej. Osobny rozdział
  poświęcono radiologii pediatrycznej.


  SPIS TREŚCI:

  CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. Zarys dziejów radiologii lekarskiej

  2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych
  1. Ultrasonografia
  - Fizyczne podstawy ultrasonografii
  - Aparatura
  2. Rezonans magnetyczny
  - Fizyczne podstawy obrazowania rezonansu magnetycznego
  - Podstawy techniczne działania aparatury rezonansu magnetycznego
  - Sekwencje impulsów w rezonansie magnetycznym. Zasady otrzymywania obrazów
  3. Rentgenodiagnostyka
  - Powstawanie promieni rentgenowskich
  - Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii
  - Właściwości promieniowania rentgenowskiego
  - Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki
  - Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej
  - Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
  4. Medycyna nuklearna
  - Podstawy metodyczne
  - Aparatura diagnostyczna
  a) Pozytonowa tomografia emisyjna
  b) Zastosowania kliniczne techniki PET
  - Tomografia radioizotopowa
  - Wskazania i przeciwwskazania do badań izotopowych
  - Ochrona radiologiczna w badaniach radioizotopowych
  - Interpretacja badania radioizotopowego
  5. Radiologia cyfrowa
  - Definicja i podstawowe pojęcia
  - Różnice między analogowym i cyfrowym zapisem obrazu
  - Stanowiska pracy w cyfrowym zakładzie radiologii
  a) Stanowisko do konwencjonalnych badań radiologicznych
  b) Stanowisko prezentacji i opisu badań
  - Cyfrowe archiwum
  - Zalety i wady radiologii cyfrowej

  3. Środki cieniujące stosowane w badaniach obrazowych
  1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce
  - Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie
  - Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie
  2. Środki cieniujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego
  - Środki cieniujące pozytywne
  - Środki cieniujące negatywne
  3. Środki cieniujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych

  4. Radiobiologia
  1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
  - Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią
  - Oddziaływanie neutronów z materią
  - Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
  - Dawki promieniowania
  2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki
  - Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie - tarcze komórkowe
  - Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe
  - Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA
  - Apoptoza
  3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki
  4. Typy odczynów popromiennych w tkankach
  5. Somatyczne skutki promieniowania
  - Wczesne skutki somatyczne
  - Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym
  6. Późne skutki promieniowania, popromienna kancerogeneza

  5. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
  1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej
  - Naturalne promieniowanie tła
  - Ekspozycja na promieniowanie
  - Produkty użytkowe
  2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania
  3. Definicje i jednostki
  4. Indywidualne dawki graniczne
  5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące
  - Sposoby ochrony przed promieniowaniem
  - Kontrola dawek indywidualnych
  - Kontrola dozymetryczna środowiska pracy
  - Kontrola lekarska
  6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące
  7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją
  8. Ekspozycja ludności
  9. Ekspozycja potencjalna
  10.Program ochrony radiologicznej


  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

  6. Głowa i szyja
  1. Ośrodkowy układ nerwowy
  - Metody badania
  - Anatomia radiologiczna
  - Podstawy interpretacji obrazów mózgowia
  - Wady rozwojowe
  - Urazy
  - Choroby naczyniowe
  - Guzy mózgu
  - Zmiany chorobowe przysadki mózgowej
  - Zapalenia
  - Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia
  - Stwardnienie rozsiane
  2. Oczodół i jego zawartość
  - Anatomia
  - Metody badania
  - Zmiany chorobowe
  - 3. Kość skroniowa
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Zapalenia ucha środkowego
  - Urazy
  - Nowotwory
  - Wady rozwojowe
  4. Jamy nosa i zatoki przynosowe
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Wady rozwojowe i odmiany budowy anatomicznej zatok przynosowych
  - Zapalenia
  - Polipy
  - Nowotwory i zmiany guzopodobne
  - Urazy
  5. Gruczoły ślinowe
  - Metody badania
  - Anatomia radiologiczna
  - Kamica przewodów ślinowych
  - Zmiany zapalne
  - Nowotwory
  6. Narząd żucia
  - Metody badania zębów i tkanek okołozębowych
  - Anatomia radiologiczna
  - Zapalenia
  - Urazy
  - Nowotwory
  - Zmiany chorobowe stawu skroniowo-żuchwowego
  7. Gardło
  - Anatomia radiologiczna. Metody badania
  - Uchyłek Zenkera
  - Achalazja gardłowa
  - nowotwory
  8. Krtań
  - Anatomia radiologiczna. Metody badania
  - Porażenie nerwu krtaniowego dolnego
  - Urazy
  - Torbiel kieszonki krtaniowej
  - Rak
  9. Badanie radiologiczne chorych z zaburzeniami połykania

  7. Klatka piersiowa
  1. Płuca i opłucna
  - Metody badania
  - Obraz rentgenowski klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej
  - Anatomia radiologiczna płuc
  a) Płaty
  b) Segmenty
  c) Oskrzela
  d) Naczynia płucne
  e) Układ chłonny płuc
  - Podstawy patomorfologiczne objawów radiologicznych
  a) Niedodma
  b) Zagęszczenia typu pęcherzykowego
  c) Zmiany śródmiąższowe
  d) Obraz jamy
  e) Cień okrągły
  f) Zwapnienia w węzłach chłonnych i płucach
  - Wady rozwojowe płuc
  a) Niedorozwój płuca
  b) Sekwestracja płuca
  - Zapalenia płuc
  a) Płatowe zapalenie płuc
  b) Odcinkowe (segmentowe) zapalenie płuc
  c) Odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia)
  d) Zapalenie płuc i opłucnej (pleuropneumonia)
  e) Gronkowcowe zapalenie płuc
  f) Zapalenie płuc na tle wirusowym
  g) Pierwotniakowe zapalenie płuc
  - Ropień płuca
  - Gruźlica płuc
  a) Gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian narządowych
  b) Gruźlica pierwotna węzłów chłonnych i węzłowo-płucna
  c) Ostra gruźlica prosówkowa
  d) Gruźlica rozsiana podostra i przewlekła
  e) Gruźlica guzkowa i włóknisto-guzkowa
  f) Gruźlica naciekowa
  g) Zapalenie płuc serowate
  h) Gruźlica przewlekła włóknisto-jamista
  i) Marskość gruźlicza płuc
  j) Gruźlicze zapalenie opłucnej
  - Sarkoidoza płuc
  - Zator tętnicy płucnej
  - Zespół płuca wstrząsowego
  - Zmiany płucne w chorobach ogólnoustrojowych
  - Rozedma płuc
  - Pylica płuc
  - Choroby oskrzeli
  a) Ciało obce w oskrzelu
  b) Rozstrzenie oskrzeli
  c) Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna
  - Nowotwory płuc
  a) Rak oskrzela
  b) Gruczolak oskrzela
  c) Przerzuty nowotworowe do płuc
  - Choroby opłucnej
  a) Zapalenie opłucnej
  b) Pleuritis calcarea
  c) Diagnostyka ultradźwiękowa płynu w jamie opłucnej
  d) Odma opłucnowa
  e) Nowotwory opłucnej
  - Podstawy diagnostyki różnicowej w chorobach płuc i opłucnej
  2. Serce i duże naczynia
  - Metody badania
  - Anatomia radiologiczna
  - Podstawy patomorfologiczne objawów radiologicznych
  a) Uogólnione powiększenie serca
  b) Powiększenie poszczególnych jam serca
  c) Szerokość dużych naczyń odchodzących od serca
  d) Zmiany w krążeniu płucnym i płucach
  - Wady wrodzone serca i dużych naczyń
  a) Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  b) Ubytek przegrody międzykomorowej
  c) Przetrwały przewód tętniczy (Botalla)
  d) Wrodzone zwężenie tętnicy płucnej
  e) Zespoły Fallota
  f) Zwężenie cieśni aorty (coarctatio aortae)
  - Wady nabyte serca
  a) Zwężenie zastawki dwudzielnej (zwężenie mitralne)
  b) Niedomykalność zastawki dwudzielnej
  c) Skojarzona wada mitralna
  d) Zwężenie zastawki aorty
  e) Niedomykalność zastawki aorty
  f) Skojarzona wada aortalna
  g) Wada mitralno-aortalna
  h) Wada wielozastawkowa
  - Miażdżyca aorty i nadciśnienie tętnicze
  - Tętniaki aorty piersiowej
  - Choroba niedokrwienna serca i miażdżyca tętnic wieńcowych
  - Serce płucne
  - Zmiany chorobowe osierdzia
  a) Wysiękowe zapalenie osierdzia
  b) Zaciskające zapalenie osierdzia
  - Nowotwory serca i osierdzia
  a) Pierwotne nowotwory serca
  b) Pierwotne nowotwory osierdzia
  c) Nowotwory przerzutowe osierdzia i serca
  - Badania radiologiczne po zabiegach kardiochirurgicznych
  3. Śródpiersie
  - Metody badania
  - Guzy
  a) Guzy śródpiersia przedniego
  b) Guzy śródpiersia środkowego
  c) Guzy śródpiersia tylnego
  d) Tętniaki aorty piersiowej
  - Zapalenie
  - Odma śródpiersia
  4. Przełyk
  - Metody badania
  - Anatomia radiologiczna
  - Symptomatologia chorób przełyku
  - Zapalenie
  - Nowotwory
  - Żylaki przełyku
  - Achalazja
  - Twardzina
  - Ciało obce w przełyku
  - Uchyłki przełyku
  - Perforacja przełyku
  - Podstawy różnicowania chorób przełyku
  - Przełyk operowany
  5. Przepona
  - Anatomia
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Patologia przepony
  a) Nieprawidłowe położenie przepony
  b) Zaburzenia czynności przepony
  c) Nieprawidłowości zarysu przepony
  d) Przepukliny przeponowe
  e) Różnicowanie patologicznych procesów okołoprzeponowych
  6. Urazy klatki piersiowej
  - Złamania żeber
  - Obrażenia opłucnej
  - Urazy płuca
  - Uszkodzenie tchawicy i oskrzeli
  - Zmiany urazowe śródpiersia
  - Uszkodzenia serca i dużych naczyń
  7. Sutek
  - Metody badania
  - Metody weryfikujące zmiany w sutku
  - Prawidłowy sutek
  - Nowotwory
  a) Rak
  b) Zmiany łagodne
  c) Badania przesiewowe w raku sutka

  8. Jama brzuszna
  1. Interpretacja obrazu dwukontrastowego
  - Badanie promieniem pionowym
  a) Elementy wypukłe
  b) Elementy zagłębione
  - Badanie promieniem poziomym
  2. Żołądek i dwunastnica
  - Metody badania
  - Anatomia radiologiczna
  - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  - Powikłania choroby wrzodowej
  - Nowotwory
  a) Rak
  b) Nowotwory łagodne
  - Przepuklina rozworu przełykowego przepony
  - Żołądek operowany
  -3. Jelito cienkie
  - Metody badania
  a) Zdjęcie przeglądowe
  b) Badanie dwukontrastowe
  c) Badanie jednokontrastowe
  d) Ultrasonografia
  f) Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
  - Choroby jelita cienkiego
  a) Uchyłek Meckla
  b) Zmiany zapalne
  c) Zespół złego wchłaniania
  d) Nowotwory
  4. Jelito grube
  - Metody badania
  a) Przygotowanie chorego
  b) Zdjęcie przeglądowe
  c) Badanie dwukontrastowe
  d) Wlew bez przygotowania
  e) Badanie jednokontrastowe
  f) Ultrasonografia
  g) Tomografia komputerowa
  - Choroby jelita grubego
  a) Uchyłki jelita
  b) Zapalenia
  c) Nowotwory
  d) Gruczolistość (endometriosis)
  5. "Ostry brzuch"
  - Niedrożność jelit
  a) Niedrożność mechaniczna jelit
  b) Niedrożność porażenna jelit
  - Perforacja przewodu pokarmowego
  - Diagnostyka za pomocą ultrasonografii
  - Diagnostyka za pomocą tomografii komputerowej
  6. Wątroba
  - Anatomia
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Zmiany ogniskowe wątroby
  a) Torbiele
  b) Ropień
  c) Rak wątrobowokomórkowy
  d) Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych
  e) Ogniskowy przerost guzkowy
  f) Gruczolak
  g) Guzki regeneracyjne
  h) Naczyniak jamisty
  i) Przerzuty do wątroby
  j) Skuteczność rozpoznawcza i różnicowanie zmian ogniskowych
  - Choroby miąższowe wątroby
  a) Stłuszczenie wątroby
  b) Marskość wątroby
  c) Zespół Budda-Chiariego
  d) Hemochromatoza
  - Badanie związane z przeszczepianiem wątroby
  7. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Kamica pęcherzyka żółciowego
  - Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  a) Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
  b) artwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
  c) Zakażenie bakteriami gazotwórczymi
  d) Ropniak pęcherzyka żółciowego
  e) Perforacja pęcherzyka żółciowego
  f) Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
  - Kamica przewodowa
  - Zwężające zapalenie dróg żółciowych
  - Rak pęcherzyka żółciowego
  - Różnicowanie przyczyn utrudnionego odpływu żółci
  8. Trzustka
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Zapalenie trzustki
  a) Ostre zapalenie
  b) Przewlekłe zapalenie
  - Rak trzustki
  - Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki
  9. Śledziona
  - Anatomia. Metody badania
  - Odmiany budowy i powiększenie śledziony
  - Choroby śledziony
  10. Urazy narządów jamy brzusznej
  - Metody badania
  - Podstawy interpretacji objawów radiologicznych
  - Urazy śledziony
  - razy wątroby
  - Urazy trzustki
  - Urazy przewodu pokarmowego
  11. Układ moczowy
  - Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Wady rozwojowe i wady budowy
  a)Nieprawidłowa liczba i wielkość nerek
  b) Nieprawidłowe położenie nerek
  c) Nerki zrośnięte
  d) Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerek
  e) Zmiany torbielowate nerek
  f) Wady kielichów, miedniczek i moczowodów
  g) Wady pęcherza moczowego
  h) Wady cewki moczowej
  - Choroby torbielowate nerek
  a) Torbiel prosta
  b) Torbiele powikłane
  c) Torbielowatość nerek typu niemowlęcego
  d) Torbielowatość nerek typu dorosłych
  e) Nerka wielotorbielowata (dysplazja wielotorbielowata)
  f) Torbiel wielokomorowa (nerczak torbielowaty wielokomorowy)
  g) Nerka gąbczasta
  h) Torbielowatość nerek nabyta
  i) Choroby, w których występują torbiele nerek
  - Choroby zapalne nerek
  a) Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  b) Ropień nerki
  c) Ropowica przynerkowa
  d) Roponercze
  e) Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek
  f) Pyelonephritis xantogranulomatosa
  g) Martwica brodawek nerkowych
  h) Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  i) Gruźlica nerek
  - Guzy nerek
  a) Rak nerkowokomórkowy
  b) rak przejściowokomórkowy
  c) Angiomyolipoma
  d) Oncocytoma
  e) Gruczolak i mały ( 3 cm) rak nerki
  f) Chłoniak
  g) Przerzuty
  - Kamica nerkowa
  - Wapnica nerek
  - Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
  - Urazy układu moczowego
  a) Urazy nerek
  b) Urazy pęcherza moczowego
  - Badanie nerki przeszczepionej
  - Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerek
  - Choroby pęcherza moczowego
  a) Zapalenie pęcherza moczowego
  b) Guzy pęcherza moczowego
  c) Uchyłki pęcherza moczowego
  d) Przetoki pęcherza moczowego
  e) Kamica pęcherza moczowego
  f) Pęcherz neurogenny
  12. Przestrzeń zaotrzewnowa i nadnercza
  - Przestrzeń zaotrzewnowa
  a) Anatomia radiologiczna. Metody badania
  b) Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej
  c) Zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej
  d) Guzy pierwotne przestrzeni zaotrzewnowej
  - Nadnercza
  a) Metody badania. Anatomia radiologiczna
  b) Choroby miąższu nadnerczy
  c) Guzy nadnerczy

  9. Narządy rodne
  1. Metody badania
  2. Diagnostyka obrazowa w położnictwie
  3. Choroby układu rozrodczego żeńskiego
  - Gruczolistość
  - Nowotwory macicy
  - Nowotwory jajnika
  4. Choroby układu rozrodczego męskiego
  - Rozpoznawanie przyczyn niepłodności u mężczyzn
  - Zmiany chorobowe gruczołu krokowego
  - Zmiany chorobowe ją dra i najądrza

  10. Układ kostno-mięśniowy
  1. Metody badania
  2. Anatomia radiologiczna
  3. Podstawy patomorfologiczne
  4. Zaburzenia i wady rozwojowe (anomaliae congenitae)
  5. Nieswoiste zapalenie kości i stawów (ostitis)
  6. Gruźlica kostno-stawowa (turberculosis osteoarticularis)
  7. Reumatoidalne zapalenie stawów (arthritis reumatoidea)
  8. Zmiany na tle niedokrwienia
  9. Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów
  - Artropatie neurogenne
  10. Guzy kości
  - Grupa I - nowotwory wytwarzające tkankę kostną
  - Grupa II - nowotwory wytwarzające tkankę chrzęstną
  - Grupa III
  - Grupa IV - nowotwory szpiku kostnego
  - Grupa V - nowotwory pochodzenia naczyniowego
  - Grupa VI - inne nowotwory tkanki łącznej
  - Grupa VII - inne nowotwory kości
  - Grupa IX - zmiany nowotworopodobne zaliczane do guzów kości
  - Przerzuty nowotworowe do kości
  11. Choroby na tle zaburzeń hormonalnych
  12. Zmiany kości na tle zaburzeń metabolizmu
  13. Choroba Pageta (osteitis fibrosa)
  14. Urazy kości i stawów
  15. Stan po implantacji endoprotezy
  16. Guzy części miękkich
  - Charakterystyka obrazu rezonansu magnetycznego
  17. Podstawy różnicowania w chorobach narządu ruchu i algorytmy diagnostyczne
  18. Densytometria układu kostnego

  11. Kanał i rdzeń kręgowy
  1. Metody badania
  2. Anatomia radiologiczna
  3. Wady rozwojowe
  4. Zwyrodnieniowa ciasnota kanału kręgowego
  5. Nowotwory
  6. Zmiany pourazowe
  7. Inne procesy wewnątrz kanałowe

  12. Układ naczyniowy
  1. Metody badania. Anatomia radiologiczna
  - Ultrasonografia
  - Tomografia komputerowa
  - Rezonans magnetyczny
  - Angiografia
  2. Symptomatologia chorób układu naczyniowego
  - Zwężenie naczynia
  - Rozszerzenie naczynia
  - Zakrzep
  - Zator
  - Przetoka tętniczo-żylna
  3. Najczęściej spotykane zespoły chorobowe
  - Niedokrwienie mózgu
  - Tętniaki aorty
  - Rozwarstwienie aorty
  - Zwężenie tętnicy nerkowej
  - Niedokrwienie kończyn dolnych
  - Zespoły zakrzepowe układu żylnego

  13. Radiologia zabiegowa
  1. Embolizacja
  2. Umieszczanie filtrów w żyle głównej
  3. Przezskórne zabiegi na drogach żółciowych
  4. Przezskórny drenaż nieprawidłowych zbiorników płynu
  5. Farmakoterapia celowana
  6. Przezskórna angioplastyka wewnątrznaczyniowa
  7. Wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe (TIPSS)
  8. Zastosowanie stent-graftów w chorobach naczyń
  9. Usuwanie złogów żółciowych przez lożę po drenie Kehra
  10. Zastosowanie stentów w zwężeniach przełyku

  14. Radiologia pediatryczna
  1. Ośrodkowy układ nerwowy
  2. Układ kostno-mięśniowy
  - Wybrane problemy diagnostyki narządu ruchu
  a) Dysplazja stawów biodrowych
  b) Uraz
  c) Zapalenie kości
  d) Martwice aseptyczne
  e) Choroby metaboliczne
  f) Guzy kości i tkanek miękkich
  3. Układ oddechowy i śródpiersie
  - Układ oddechowy
  - Śródpiersie
  4. Układ sercowo-naczyniowy
  5. Przewód pokarmowy
  - Okres noworodkowy
  a) Wrodzone niedrożności przewodu pokarmowego
  - Okres niemowlęcy
  a) Przerostowe zwężenie odźwiernika
  b) Wgłobienie jelitowe
  c) Choroba Hirschsprunga
  6. Układ moczowy
  - Zakażenie układu moczowego
  - Wady wrodzone
  - Guzy jamy brzusznej

  15. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
  1. Diagnostyka gruczołów wydzielania wewnętrznego
  - Tarczyca
  a) Scyntygrafia tarczycy
  b) Jodochwytność
  - ruczoły przytarczyczne
  - Nadnercza
  a) Scyntygrafia kory nadnerczy
  b) Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
  - Diagnostyka guzów neuroendokrynnych
  2. Diagnostyka układu kostnego
  3. Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego
  - Badanie przepływu krwi w mózgu
  - Badania receptorowe mózgu
  - Badanie metabolizmu glukozy i zużycia tlenu w tkance mózgowej
  4. Diagnostyka nerek
  - Badanie statyczne nerek
  - Badanie dynamiczne nerek
  - Badanie angioscyntygraficzne
  5. Diagnostyka wątroby i śledziony
  - Scyntygrafia statyczna
  - Angioscyntygrafia wątroby
  - Scyntygrafia wątroby znakowanym zbiorem krwi
  6. Diagnostyka układu pokarmowego
  - Scyntygrafia ślinianek
  - Scyntygrafia przełyku
  - Scyntygrafia żołądka
  - Scyntygrafia czynnościowa dróg żółciowych
  7. Diagnostyka układu oddechowego
  - Scyntygrafia perfuzyjna
  - Scyntygrafia wentylacyjna
  8. Diagnostyka układu krążenia
  - Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego
  a) Znaczenie badania perfuzyjnego mięśnia sercowego
  - Badanie PET w kardiologii
  - Wentrykulografia radioizotopowa
  - Scyntygrafia serca w zawale
  - Znaczniki obrazujące unerwienie mięśnia sercowego
  - Wizualizacja miejsca infekcji
  9. Scyntygrafia zapaleń

  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Anatomia

  , kości, stawy i więzadła oraz mięśnie. SPIS TREŚCI: ANATOMIA OGÓLNA Wstęp Rys historii anatomii Miejsce człowieka w świecie istot żyjących i jego pochodzenie Komórka Rys rozwoju osobniczego... Pełen opis produktu 'Anatomia człowieka. Tom I' »

  Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim.

  W tomie tym zostały omówione: anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła oraz mięśnie.

  SPIS TREŚCI:

  ANATOMIA OGÓLNA
  Wstęp
  Rys historii anatomii
  Miejsce człowieka w świecie istot żyjących i jego pochodzenie
  Komórka
  Rys rozwoju osobniczego człowieka
  Tkanki
  Postać ludzka jako całość
   
  KOŚCI, STAWY I WIĘZADŁA
  Budowa ogólna kości
  Budowa ogólna połączeń kości
  Podział kośćca
   
  Kości, stawy i więzadła kręgosłupa i klatki piersiowejKręgosłup
  Klatka piersiowa
   
  Kości, stawy i więzadła głowy
  Budowa ogólna czaszki
  Budowa szczegółowa czaszki
   
  Kości, stawy i więzadła kończyny górnejKości obręczy kończyny górnej
  Kości części wolnej kończyny górnej
  Stawy kończyny górnej
   
  Kości, stawy i więzadła kończyny dolnejKości obręczy kończyny dolnej
  Kości części wolnej kończyny dolnej
  Stawy kończyny dolnej
   
  MIĘŚNIE
   
  Ogólna budowa mięśni
  Mięśnie grzbietu
  Mięśnie klatki piersiowej
  Mięśnie brzucha
  Mięśnie szyi
  Mięśnie głowy
  Mięśnie kończyny górnej
  Mięśnie kończyny dolnej
   
  SKOROWIDZ RZECZOWY
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Anatomia człowieka. Tom I

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek

  stosowanych w histopatologii skóry 30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW Budowa i funkcja kości i stawów Metaboliczne choroby kości Nadczynność przytarczyc... Pełen opis produktu 'Podstawy patologii' »

  Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych.

  Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii. Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień.

  Książka jest adresowana do studentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.


  Spis treści

  1. DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA - ZASADY I CELE
  Diagnostyka mikroskopowa
  Histopatologia
  Cytodiagnostyka
  Immuno(cyto)histochemia
  Histochemia
  Mikroskopia elektronowa
  Diagnostyka molekularna
  Cytometria przepływowa

  2. ZABURZENIA KRĄŻENIA KRWI
  Krwotok
  Krzepnięcie krwi
  Zakrzep i skrzep
  Przekrwienie
  Przekrwienie płuc
  Przekrwienie wątroby
  Zawał
  Zator
  Zatory w krążeniu płucnym
  Zatory w krążeniu systemowym
  Zatory w krążeniu mózgowym
  Obrzęk
  Wstrząs

  3. USZKODZENIE, ZWYRODNIENIE, ADAPTACJA ORAZ ŚMIERĆ KOMÓREK I TKANEK
  Uszkodzenie komórki
  Zwyrodnienie wodniczkowe
  Stłuszczenie
  Stłuszczenie wątroby
  Stłuszczenie mięśnia sercowego
  Otłuszczenie
  Otłuszczenie serca
  Martwica
  Apoptoza
  Spichrzanie wewnątrzkomórkowe
  Zwapnienie patologiczne
  Szkliwienie
  Zmiany adaptacyjne
  Śmierć organizmu

  4. ZAPALENIA
  Klasyfikacja zapaleń
  Zapalenie ostre
  Zapalenie włóknikowe
  Zapalenie ropne
  Zapalenie przewlekłe

  5. GOJENIE SIĘ RAN

  6. CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
  Patogeneza zakażenia drobnoustrojami
  Zakażenia oportunistyczne
  Choroby wywołane przez priony
  Zakażenia bakteryjne
  Patogeneza zakażenia bakteryjnego
  Zakażenia wywołane przez prątki
  Gruźlica
  - Gruźlica pierwotna
  - Gruźlica wtórna
  - Gruźlica u chorych z AIDS
  - Gruźlica pozapłucna narządowa odosobniona
  - Trąd
  Zakażenia wywołane przez bakterie enteropatogenne
  - Dur brzuszny
  - Cholera
  - Czerwonka bakteryjna
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie bakterie ropotwórcze
  - Zakażenia gronkowcowe
  - Zakażenia paciorkowcowe
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie laseczki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi tworzącymi przetrwalniki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi nietworzącymi przetrwalników
  Zakażenia bakteriami pochodzenia zwierzęcego
  - Bruceloza
  Inne zakażenia bakteryjne
  - Zakażenie pałeczką ropy błękitnej
  - Legionelloza
  - Promienica
  - Rzeżączka
  - Kiła
  - Kiła nabyta
  - Kiła wrodzona
  Zakażenia bakteriami wewnątrzkomórkowymi
  - Chlamydiozy
  - Choroba kociego pazura
  Zakażenia wirusowe
  Patogeneza zakażenia wirusowego
  Wirusowe zakażenia dróg oddechowych
  - \""Przeziębienie""\
  - Grypa
  - Grypa ptasia
  Choroby wirusowe z wykwitami skórnymi
  - Odra
  - Różyczka
  - Półpasiec
  Inne zakażenia wirusowe
  - Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
  - Mononukleoza zakaźna
  - Cytomegalia
  Grzybice
  Grzybica kropidlakowa
  Kandydiaza
  Pneumocystoza
  Zakażenia pierwotniakowe
  Rzęsistkowica
  Toksoplazmoza
  Zakażenia wywołane przez robaki pasożytnicze
  Owsica
  Włośnica
  Tasiemczyce
  Wągrzyca
  Bąblowica

  7. NOWOTWORY
  Nazewnictwo nowotworów
  Zmiany i stany przednowotworowe
  Cechy nowotworów złośliwych i łagodnych
  Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
  - Naciekanie podścieliska
  - Przerzuty
  Cechy makroskopowe nowotworów łagodnych
  Szybkość wzrostu nowotworów
  Cechy mikroskopowe nowotworów
  - Kierunek i stopień zróżnicowania nowotworu
  - Cytologiczne i histologiczne cechy złośliwości
  - Neoplazja wewnątrznabłonkowa
  - Mikroinwazja i rak wczesny
  - Stopień złośliwości histologicznej nowotworu
  Nowotwory miejscowo złośliwe
  Diagnostyka nowotworów
  Diagnostyka histopatologiczna
  Cytodiagnostyka
  - Cytodiagnostyka złuszczeniowa
  - Cytodiagnostyka aspiracyjna
  Immunocytochemia
  Metody morfometryczne
  Metody cytogenetyczne i molekularne
  Biomarkery nowotworowe
  Epidemiologia nowotworów
  Etiopatogeneza nowotworów
  Czynniki rakotwórcze
  - Czynniki chemiczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące
  - Inne czynniki fizyczne
  - Wirusy i bakterie onkogenne
  - Wirusy onkogenne DNA
  - Wirusy onkogenne RNA
  - Helicobacter pylori
  Molekularno-genetyczne podstawy choroby nowotworowej
  - Onkogeny
  - Mechanizmy aktywacji protoonkogenów
  - Produkty białkowe onkogenów (onkoproteiny)
  - Geny supresorowe
  - Geny regulujące apoptozę
  - Geny regulujące naprawę DNA
  W jaki sposób powstają nowotwory?
  Czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów złośliwych
  Mechanizmy przeciwnowotworowe
  Objawy kliniczne związane z nowotworami złośliwymi
  Zespoły paraneoplazmatyczne
  Wyniszczenie nowotworowe
  Stadium zaawansowania klinicznego nowotworu - staging

  8. CHOROBY O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
  Podstawy immunologii
  Przeciwciała
  Komórki układu odpornościowego
  Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne)
  Toczeń rumieniowaty układowy
  Zespół Sjögrena
  Twardzina
  Miopatie zapalne
  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Choroby wynikające z niedoborów odporności
  Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
  Skrobiawica

  9. CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
  Choroby chromosomowe
  Zespół Downa
  Zespół Klinefeltera
  Zespół Turnera
  Choroby dziedziczone zgodnie z prawami Mendla
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny dominujący
  - Neurofibromatoza
  - Zespół Marfana
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny
  - Lizosomalne choroby spichrzeniowe
  - Glikogenozy
  Choroby sprzężone z płcią
  Choroby dziedziczone wieloczynnikowo
  Choroby monogenowe dziedziczone niezgodnie z prawami Mendla

  10. CHOROBY DZIECI
  Choroby i zmiany nienowotworowe
  Wcześniactwo, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, niedojrzałość
  - Mała urodzeniowa masa ciała
  - Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
  - Niedojrzałość narządowa
  - Zespół zaburzeń oddychania noworodków
  Urazy i wady wrodzone
  - Urazy okołoporodowe
  - Wrodzone wady rozwojowe
  Zakażenia
  - Zakażenia wewnątrzmaciczne
  - Zakażenia okołoporodowe
  - Zakażenia w okresie poporodowym
  Inne choroby nienowotworowe
  - Choroba hemolityczna noworodków
  - Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Wrodzone zaburzenia metaboliczne
  - Mukowiscydoza
  - Fenyloketonuria
  Nowotwory i zmiany rozrostowe
  Łagodne rozrosty fibroblastyczne
  - Guzkowe zapalenie powięzi
  - Kostniejące zapalenie mięśni
  Guzy pochodzenia fibroblastycznego i miofibroblastycznego
  - Włókniak młodzieńczy nosogardła
  Łagodne nowotwory nienabłonkowe
  - Naczyniak krwionośny
  - Tłuszczak zarodkowy
  Nowotwory złośliwe
  - Nerwiak zarodkowy
  - Mięsak Ewinga/PNET
  - Guz Wilmsa
  - Siatkówczak
  - Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Potworniaki
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego

  11. PATOLOGIA ŚRODOWISKOWA I STANU ODŻYWIENIA
  Palenie tytoniu
  Choroby związane z paleniem tytoniu
  - Choroby serca i naczyń
  - Rak płuca
  - Przewlekłe i ostre choroby płuc
  - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Bierne palenie tytoniu
  Zespół zatrucia tytoniowego płodu
  Szczególne następstwa palenia tytoniu u kobiet
  Nadużywanie alkoholu
  Metabolizm alkoholu
  Zmiany chorobowe związane z nadużywaniem alkoholu
  - Choroba alkoholowa wątroby
  - Stłuszczenie wątroby
  - Ostre alkoholowe zapalenie wątroby
  - Alkoholowa marskość wątroby
  - Choroby przewodu pokarmowego
  - Choroby trzustki
  - Choroby układu sercowo-naczyniowego
  - Alkoholowa kardiomiopatia rozstrzeniowa
  - Zespół krążenia hiperkinetycznego z niewydolnością serca
  - Choroby układu nerwowego
  - Choroby mięśni szkieletowych
  - Zmiany hematologiczne i układu odpornościowego
  - Zaburzenia w obrębie układu płciowego
  - Nowotwory
  Alkoholowy zespół płodowy
  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Zaburzenia stanu odżywienia
  Niedożywienie
  - Niedożywienie białkowo-energetyczne
  - Wyniszczenie
  - Kwashiorkor
  - Jadłowstręt psychiczny
  - Bulimia
  - Niedożywienie a odpowiedź odpornościowa
  - Niedożywienie jakościowe
  - Niedobory witamin
  - Niedobór kwasu foliowego
  - Niedobory pierwiastków śladowych
  Otyłość
  Dieta w profilaktyce chorób
  Niepożądane działanie leków
  Kwas acetylosalicylowy
  Paracetamol (acetaminofen)
  Estrogenowa terapia zastępcza
  Doustne środki antykoncepcyjne
  Czynniki fizyczne
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  - Pole elektromagnetyczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe
  - Promieniowanie jonizujące
  - Objawy kliniczne napromieniania
  - Ekspozycja całego organizmu na promieniowanie jonizujące
  - Miejscowe zmiany związane z radioterapią
  - Wpływ promieniowania jonizującego na zarodek, płód, noworodka i dziecko
  - Promieniowanie jonizujące i nowotwory
  - Skutki genetyczne promieniowania jonizującego
  Urazy spowodowane działaniem energii mechanicznej
  Zaburzenia termoregulacji
  - Hipertermia miejscowa
  - Hipertermia układowa
  - Hipotermia
  Czynniki chemiczne
  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
  Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  Mechanizmy działania ksenobiotyków
  Środki chemiczne stosowane w rolnictwie
  Toksyny występujące w przyrodzie

  12. PATOLOGIA TRANSPLANTACYJNA
  Rodzaje przeszczepów
  Odrzucanie przeszczepu
  Przeszczepy wątroby
  Przeszczepy nerek
  Przeszczepy szpiku kostnego

  13. CHOROBY SERCA
  Choroby mięśnia sercowego
  Niewydolność mięśnia sercowego
  - Ostra niewydolność lewokomorowa
  - Przewlekła niewydolność lewokomorowa
  - Ostra niewydolność prawokomorowa
  - Przewlekła niewydolność prawokomorowa
  Serce płucne
  Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  - Zawał mięśnia sercowego
  Zapalenie mięśnia sercowego
  Kardiomiopatie
  Choroby wsierdzia
  Zapalenia wsierdzia
  Gorączka reumatyczna
  Choroby osierdzia
  Zapalenie osierdzia
  Wrodzone wady serca
  Nowotwory serca

  14. CHOROBY NACZYŃ
  Stwardnienie naczyń
  Miażdżyca
  Stwardnienie tętnic typu Mönckeberga
  Stwardnienie małych tętnic i tętniczek
  Zapalenia naczyń
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Guzkowe zapalenie tętnic
  Ziarniniak Wegenera
  Choroba Schönleina-Henocha
  Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
  Tętniaki
  Tętniaki serca
  Tętniaki aorty i innych tętnic
  Nowotwory naczyń krwionośnych
  Naczyniak krwionośny
  Kłębczak
  Mięsak Kaposiego
  Mięsak naczyniowy
  Haemangiopericytoma
  Teleangiektazje
  Nowotwory naczyń chłonnych
  Naczyniak limfatyczny
  Choroby żył
  Zakrzepowe zapalenie żył
  Żylaki

  15. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  Nienowotworowe choroby tkanki płucnej
  Przewlekłe obturacyjne choroby płuc
  - Rozedma płuc
  - Przewlekłe zapalenie oskrzeli
  - Astma oskrzelowa
  - Rozstrzenie oskrzeli
  Śródmiąższowe rozlane (restrykcyjne) choroby płuc
  - Pylice
  - Sarkoidoza
  Niedodma płuc
  Choroby infekcyjne płuc
  - Zapalenie płuc
  - Ropień płuca
  Nowotwory
  Rak płuca
  Przerzuty nowotworowe do płuc

  16. CHOROBY OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ
  Powietrze (lub gaz) w jamie opłucnej
  Płyn w jamie opłucnej
  Płyn wysiękowy
  Płyn przesiękowy
  Krwotok do jamy opłucnej
  Płyn w jamie otrzewnej
  Nowotwory opłucnej i otrzewnej
  Międzybłoniak złośliwy

  17. CHOROBY GŁOWY I SZYI
  JAMA USTNA
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia
  Zapalenie pleśniawkowe
  Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej typu 1
  Zapalenie migdałków podniebiennych i gardła
  Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
  Ziarniniak naczyniasty
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Leukoplakia i erytroplakia błony śluzowej
  Nowotwory złośliwe
  Rak płaskonabłonkowy
  KRTAŃ
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie i obrzęk krtani
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak i brodawczakowatość
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak krtani
  NOS, ZATOKI PRZYNOSOWE I NOSOGARDŁO
  Zapalenia
  Zapalenie błony śluzowej nosa
  Zapalenie zatok przynosowych
  Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Krwawienie z nosa
  Polipy nosa i zatok przynosowych
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak
  Nowotwory złośliwe
  Rak nosogardła
  GRUCZOŁY ŚLINOWE
  Zmiany nienowotworowe
  Pseudotorbiel śluzowa
  Zapalenie ślinianki
  Nowotwory łagodne
  Gruczolak wielopostaciowy
  Nowotwory złośliwe
  Rak śluzowo-naskórkowy
  Rak gruczołowato-torbielowaty
  Rak zrazikowokomórkowy

  18. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
  PRZEŁYK
  Zmiany nienowotworowe
  Niedrożność przełyku
  Żylaki przełyku
  Przepuklina rozworu przełykowego
  Przełyk Barretta
  Zespół Malloryego-Weissa
  Achalazja
  Zapalenie przełyku
  Nowotwory
  Rak przełyku
  ŻOŁĄDEK
  Zapalenie żołądka
  Wrzód żołądka
  Wrzody ostre i trawienne
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Nowotwory żołądka
  Rak żołądka
  Chłoniak pierwotny żołądka
  Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
  JELITO CIENKIE I GRUBE
  Zespoły złego wchłaniania
  Celiakia
  Zapalenia
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Przewlekłe choroby zapalne jelit
  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Inne choroby nienowotworowe
  Ostre niedokrwienie jelita
  Uchyłkowatość
  Choroba Hirschsprunga
  Zmiany polipowate i nowotwory jelit
  Polip
  Gruczolak
  Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej
  Rak jelita grubego
  Rakowiak

  19. CHOROBY WĄTROBY
  Marskość wątroby
  Alkoholowa choroba wątroby
  Metaboliczne i wrodzone choroby wątroby
  Niealkoholowa choroba wątroby ze stłuszczeniem
  Hemochromatoza
  Zapalenia wątroby
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Przewlekłe zapalenie wątroby
  Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  Choroby wątroby i dróg żółciowych
  Pierwotna marskość żółciowa
  Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych
  Wtórna marskość żółciowa
  Zaburzenia krążenia krwi w wątrobie
  Zespół Budda-Chiariego
  Nowotwory wątroby
  Naczyniak
  Gruczolak z komórek wątrobowych
  Rak z komórek wątrobowych
  Rak z nabłonka przewodów żółciowych
  Nienowotworowe guzy wątroby

  20. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
  Kamica żółciowa
  Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Kamica i zapalenie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak przewodów żółciowych

  21. CHOROBY TRZUSTKI
  Choroby części zewnątrzwydzielniczej trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  Rak trzustki
  Inne nowotwory trzustki
  Choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki
  Cukrzyca
  Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki

  22. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
  NERKI
  Budowa anatomiczna i histologiczna
  Obraz kliniczny chorób nerek
  Ostra niewydolność nerek
  Przewlekła niewydolność nerek
  Zaburzenia rozwojowe
  Torbielowatość nerek
  Dysplazja torbielowata nerek
  Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego
  Nabyta (dializopochodna) torbielowatość nerek
  Choroby kłębuszków nerkowych
  Glomerulopatie pierwotne
  - Ostre rozlane rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (z półksiężycami)
  - Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Ogniskowe segmentowe szkliwienie kłębuszków nerkowych
  - Nefropatia IgA
  - Ogniskowe segmentowe rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Glomerulopatie wrodzone i dziedziczne
  - Zespół Alporta
  Glomerulopatie wtórne
  - Nefropatia cukrzycowa
  Choroby cewek nerkowych i tkanki śródmiąższowej
  - Ostra martwica cewek nerkowych
  Śródmiąższowe zapalenie nerek
  - Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Nefropatia poanalgetyczna
  Choroby nerek wywołane zmianami w naczyniach krwionośnych
  Łagodne stwardnienie nerek
  Złośliwe stwardnienie nerek
  Mikroangiopatia zakrzepowa
  Rozlana martwica kory nerek
  Zawał nerki
  Wodonercze
  Niedrożność układu moczowego
  Kamica nerkowa
  Nowotwory nerek
  Rak nerki
  Onkocytoma
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  PĘCHERZ MOCZOWY, MOCZOWODY, CEWKA MOCZOWA
  Zapalenia
  Zapalenie pęcherza moczowego
  - Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
  - Zapalenie śródmiąższowe
  Zapalenie moczowodu
  Zapalenie cewki moczowej
  Nowotwory
  Brodawczak urotelialny
  Rak pęcherza moczowego
  Rak cewki moczowej

  23. PATOLOGIA UKŁADU CHŁONNEGO I KRWIOTWÓRCZEGO
  UKŁAD CHŁONNY
  Powiększenie węzłów chłonnych
  Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych szyi
  Nowotwory pierwotne węzłów chłonnych
  - Chłoniak Hodgkina
  Chłoniaki nieziarnicze
  - Przewlekła białaczka limfatyczna/chłoniak z małych komórek B
  - Chłoniak grudkowy
  - Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  - Chłoniak Burkitta
  CHOROBY KRWI
  Niedokrwistość
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego
  Niedokrwistość w chorobach przewlekłych
  Niedokrwistość w zespole mielodysplastycznym
  Niedokrwistość aplastyczna
  Niedokrwistość hemolityczna
  - Niedokrwistości hemolityczne wrodzone
  - Niedokrwistości hemolityczne nabyte
  Nadkrwistość
  Skazy krwotoczne
  Skazy krwotoczne pochodzenia płytkowego (małopłytkowości)
  Wrodzone skazy krwotoczne osoczowe
  Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
  Niedobór krwinek białych
  Nadmiar krwinek białych
  Zmiany odczynowe
  Białaczki
  - Białaczka ostra
  - Przewlekła białaczka szpikowa
  PRZEWLEKŁE CHOROBY MIELOPROLIFERACYJNE
  Czerwienica prawdziwa
  Nadpłytkowość samoistna
  Przewlekła idiopatyczna mielofibroza

  24. CHOROBY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
  GRUCZOŁ SUTKOWY U KOBIET
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia, zmiany wsteczne i włókniste
  Ostre (ropne) zapalenie sutka
  Okołoprzewodowe zapalenie sutka
  Plazmatycznokomórkowe zapalenie sutka
  Rozszerzenie przewodów wyprowadzających sutka
  Ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka
  Silikonowe zapalenie sutka
  Martwica tkanki tłuszczowej sutka
  Zmiany włóknisto-torbielowate sutka
  Zmiany proliferacyjne
  Nowotwory nabłonkowe
  Rak sutka
  - Rak nieinwazyjny
  - Rak inwazyjny (naciekający)
  - Rak Pageta
  Brodawczak śródprzewodowy
  Nowotwory nienabłonkowe
  Nowotwory mezenchymalno-nabłonkowe
  Włókniakogruczolak
  Guz liściasty
  Przerzuty nowotworowe do sutka
  GRUCZOŁ SUTKOWY U MĘŻCZYZN
  Rak sutka męskiego
  Ginekomastia

  25. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO
  SROM
  Torbiel gruczołu Bartholina
  Kłykciny
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja sromu
  Rak sromu
  SZYJKA MACICY
  Zapalenie szyjki macicy
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy
  Rak szyjki macicy
  - Rak płaskonabłonkowy
  - Gruczolakorak
  TRZON MACICY
  Patologiczne krwawienia z jamy macicy
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
  Gruczolistość
  Rozrosty endometrium
  Polip błony śluzowej trzonu macicy
  Rozrost błony śluzowej trzonu macicy
  Nowotwory
  Rak endometrium
  Mięśniak gładkokomórkowy
  Mięśniakomięsak gładkokomórkowy
  JAJOWODY
  Zapalenie jajowodu
  Choroba zapalna miednicy
  Ciąża jajowodowa
  Rak jajowodu
  JAJNIK
  Zmiany nienowotworowe
  Torbiel jajnika
  Zespół wielotorbielowatych (policystycznych) jajników
  Nowotwory jajnika
  Nowotwory z nabłonka powierzchniowego i podścieliska
  - Nowotwory surowicze
  - Nowotwory śluzowe
  - Nowotwory endometrioidne
  Nowotwory ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika
  - Ziarniszczak
  - Włókniak, otoczkowiak i włókniakootoczkowiak
  - Guz z komórek Sertolego i Leydiga
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Rozrodczak
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego
  - Rak zarodkowy
  - Nabłoniak kosmówkowy
  - Potworniak
  Nowotwory przerzutowe

  26. PATOLOGIA CIĄŻY I POPŁODU
  Okresy rozwojowe człowieka
  Rozwój i anatomia łożyska
  Ciąża mnoga
  Patologia wczesnego okresu ciąży
  Poronienie samoistne
  Ciąża ektopowa
  Patologia późnego okresu ciąży
  Łożysko przyrośnięte
  Łożysko przodujące
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Zapalenie łożyska
  Nadciśnienie tętnicze w ciąży
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Zaśniad groniasty
  Zaśniad groniasty inwazyjny
  Nabłoniak kosmówkowy

  27. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO
  PRĄCIE
  Wrodzone zaburzenia rozwojowe
  Stulejka
  Zapalenia
  Kłykciny kończyste
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak prącia
  JĄDRO I NAJĄDRZE
  Wnętrostwo
  Zaburzenia fenotypowe płci
  Obojnactwo prawdziwe (hermafrodytyzm)
  Obojnactwo rzekome męskie (pseudohermafrodytyzm)
  Zapalenia
  Zapalenie najądrza i jądra
  Nowotwory jąder
  Nowotwory germinalne
  Nasieniak
  Rak zarodkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Nabłoniak kosmówkowy
  Potworniak
  Torbiele i zmiany torbielowate
  GRUCZOŁ KROKOWY
  Zapalenia
  Zapalenie gruczołu krokowego
  Zmiany rozrostowe
  Guzkowy rozrost gruczołu krokowego
  Nowotwory
  Rak gruczołu krokowego

  28. CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
  PRZYSADKA MÓZGOWA
  Nadczynność przysadki
  Niedoczynność przysadki
  TARCZYCA
  - Powiększenie tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Niedoczynność tarczycy
  - Rak tarczycy
  Diagnostyka guzków tarczycy
  PRZYTARCZYCE
  Nadczynność przytarczyc
  Niedoczynność przytarczyc
  NADNERCZA
  Choroby kory nadnerczy
  Nadczynność kory nadnerczy
  Niedoczynność kory nadnerczy
  Choroby rdzenia nadnerczy
  Guz chromochłonny
  Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza

  29. CHOROBY SKÓRY
  Infekcje wirusowe
  Brodawka zwykła
  Brodawka stóp
  Brodawki płaskie
  Kłykciny kończyste
  Mięczak zakaźny
  Infekcje bakteryjne
  Liszajec zakaźny
  Przewlekłe dermatozy zapalne
  Łuszczyca
  Liszaj płaski
  Toczeń rumieniowaty ogniskowy (przewlekły)
  Twardzina ograniczona
  Choroby pęcherzowe skóry
  Pęcherzyca
  Pemfigoid
  Choroby gruczołów łojowych
  Trądzik pospolity
  Zapalenie tkanki podskórnej
  Rumień guzowaty
  Rumień stwardniały
  Odbarwienia skóry
  Bielactwo nabyte
  Bielactwo wrodzone (albinizm)
  Przebarwienia skóry
  Ostudy
  Piegi
  Znamiona barwnikowe (melanocytarne)
  Znamię barwnikowe nabyte zwykłe
  Znamię barwnikowe wrodzone
  Znamię błękitne
  Znamię Spitz
  Znamię barwnikowe dysplastyczne
  Nowotwory złośliwe melanocytarne
  Czerniak złośliwy
  Łagodne nowotwory pochodzenia nabłonkowego
  Brodawczak naskórkowy
  Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe)
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Rogowacenie słoneczne
  Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego
  Rak płaskonabłonkowy
  Rak podstawnokomórkowy
  Pierwotne chłoniaki skóry
  Ziarniniak grzybiasty
  Słowniczek podstawowych terminów stosowanych w histopatologii skóry

  30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW
  Budowa i funkcja kości i stawów
  Metaboliczne choroby kości
  Nadczynność przytarczyc
  Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
  Choroba Pageta
  Krzywica i rozmiękanie kości
  Złamania kości
  Zapalenie kości i szpiku kostnego
  Nowotwory kości
  Nowotwory łagodne
  - Kostniak kostninowy
  - Chrzęstniak
  - Kostniakochrzęstniak
  Nowotwory złośliwe
  - Kostniakomięsak
  - Chrzęstniakomięsak
  - Szpiczak mnogi
  - Przerzuty nowotworowe do kości
  Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Ropne zapalenie stawów
  Dna moczanowa (zapalenie moczanowe stawów)
  Zapalenie kości i stawów

  31. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH
  Nowotwory łagodne tkanek miękkich
  Nowotwory złośliwe tkanek miękkich

  32. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  Neurony i komórki glejowe
  Bariera krew-mózg
  Obrzęk mózgu
  Wodogłowie
  Urazy
  Urazy okołoporodowe
  Urazy czaszkowo-mózgowe
  Choroby naczyniopochodne
  Niedokrwienie mózgu
  - Niedokrwienie całkowite
  - Niedokrwienie miejscowe
  - Zawał mózgu
  Krwotok wewnątrzczaszkowy
  - Krwiak nadtwardówkowy
  - Krwiak podtwardówkowy
  - Krwotok mózgowy
  - Krwotok podpajęczynówkowy
  Encefalopatia nadciśnieniowa
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Ropne zapalenie opon mózgowych
  - Ropień mózgu
  Kleszczowe zapalenie mózgu
  Podostre encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba
  Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
  Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Choroby zwyrodnieniowe
  Choroba Alzheimera
  Choroba Parkinsona
  Choroby zwyrodnieniowe neuronu ruchowego
  Stwardnienie zanikowe boczne
  Zatrucia
  Zatrucie tlenkiem węgla
  Zatrucie cyjankami
  Następstwa stosowania cytostatyków
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
  Nowotwory neuroepitelialne
  Nowotwory gleju gwiaździstego
  - Astrocytoma diffusum (gwiaździak rozlany, II°)
  - Glioblastoma (glejak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory embrionalne
  - Medulloblastoma (rdzeniak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych
  Meningioma (oponiak)
  Chłoniaki złośliwe
  Pierwotny chłoniak złośliwy ośrodkowego układu nerwowego
  Przerzuty nowotworowe do ośrodkowego układu nerwowego

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH ŁACIŃSKO-POLSKI

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH POLSKO-ŁACIŃSKI

  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy patologii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Etyka

  stosowanych w histopatologii skóry 30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW Budowa i funkcja kości i stawów Metaboliczne choroby kości Nadczynność przytarczyc... Pełen opis produktu 'Podstawy patologii' »

  Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych.

  Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii. Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień.

  Książka jest adresowana do studentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.


  Spis treści

  1. DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA - ZASADY I CELE
  Diagnostyka mikroskopowa
  Histopatologia
  Cytodiagnostyka
  Immuno(cyto)histochemia
  Histochemia
  Mikroskopia elektronowa
  Diagnostyka molekularna
  Cytometria przepływowa

  2. ZABURZENIA KRĄŻENIA KRWI
  Krwotok
  Krzepnięcie krwi
  Zakrzep i skrzep
  Przekrwienie
  Przekrwienie płuc
  Przekrwienie wątroby
  Zawał
  Zator
  Zatory w krążeniu płucnym
  Zatory w krążeniu systemowym
  Zatory w krążeniu mózgowym
  Obrzęk
  Wstrząs

  3. USZKODZENIE, ZWYRODNIENIE, ADAPTACJA ORAZ ŚMIERĆ KOMÓREK I TKANEK
  Uszkodzenie komórki
  Zwyrodnienie wodniczkowe
  Stłuszczenie
  Stłuszczenie wątroby
  Stłuszczenie mięśnia sercowego
  Otłuszczenie
  Otłuszczenie serca
  Martwica
  Apoptoza
  Spichrzanie wewnątrzkomórkowe
  Zwapnienie patologiczne
  Szkliwienie
  Zmiany adaptacyjne
  Śmierć organizmu

  4. ZAPALENIA
  Klasyfikacja zapaleń
  Zapalenie ostre
  Zapalenie włóknikowe
  Zapalenie ropne
  Zapalenie przewlekłe

  5. GOJENIE SIĘ RAN

  6. CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
  Patogeneza zakażenia drobnoustrojami
  Zakażenia oportunistyczne
  Choroby wywołane przez priony
  Zakażenia bakteryjne
  Patogeneza zakażenia bakteryjnego
  Zakażenia wywołane przez prątki
  Gruźlica
  - Gruźlica pierwotna
  - Gruźlica wtórna
  - Gruźlica u chorych z AIDS
  - Gruźlica pozapłucna narządowa odosobniona
  - Trąd
  Zakażenia wywołane przez bakterie enteropatogenne
  - Dur brzuszny
  - Cholera
  - Czerwonka bakteryjna
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie bakterie ropotwórcze
  - Zakażenia gronkowcowe
  - Zakażenia paciorkowcowe
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie laseczki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi tworzącymi przetrwalniki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi nietworzącymi przetrwalników
  Zakażenia bakteriami pochodzenia zwierzęcego
  - Bruceloza
  Inne zakażenia bakteryjne
  - Zakażenie pałeczką ropy błękitnej
  - Legionelloza
  - Promienica
  - Rzeżączka
  - Kiła
  - Kiła nabyta
  - Kiła wrodzona
  Zakażenia bakteriami wewnątrzkomórkowymi
  - Chlamydiozy
  - Choroba kociego pazura
  Zakażenia wirusowe
  Patogeneza zakażenia wirusowego
  Wirusowe zakażenia dróg oddechowych
  - \""Przeziębienie""\
  - Grypa
  - Grypa ptasia
  Choroby wirusowe z wykwitami skórnymi
  - Odra
  - Różyczka
  - Półpasiec
  Inne zakażenia wirusowe
  - Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
  - Mononukleoza zakaźna
  - Cytomegalia
  Grzybice
  Grzybica kropidlakowa
  Kandydiaza
  Pneumocystoza
  Zakażenia pierwotniakowe
  Rzęsistkowica
  Toksoplazmoza
  Zakażenia wywołane przez robaki pasożytnicze
  Owsica
  Włośnica
  Tasiemczyce
  Wągrzyca
  Bąblowica

  7. NOWOTWORY
  Nazewnictwo nowotworów
  Zmiany i stany przednowotworowe
  Cechy nowotworów złośliwych i łagodnych
  Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
  - Naciekanie podścieliska
  - Przerzuty
  Cechy makroskopowe nowotworów łagodnych
  Szybkość wzrostu nowotworów
  Cechy mikroskopowe nowotworów
  - Kierunek i stopień zróżnicowania nowotworu
  - Cytologiczne i histologiczne cechy złośliwości
  - Neoplazja wewnątrznabłonkowa
  - Mikroinwazja i rak wczesny
  - Stopień złośliwości histologicznej nowotworu
  Nowotwory miejscowo złośliwe
  Diagnostyka nowotworów
  Diagnostyka histopatologiczna
  Cytodiagnostyka
  - Cytodiagnostyka złuszczeniowa
  - Cytodiagnostyka aspiracyjna
  Immunocytochemia
  Metody morfometryczne
  Metody cytogenetyczne i molekularne
  Biomarkery nowotworowe
  Epidemiologia nowotworów
  Etiopatogeneza nowotworów
  Czynniki rakotwórcze
  - Czynniki chemiczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące
  - Inne czynniki fizyczne
  - Wirusy i bakterie onkogenne
  - Wirusy onkogenne DNA
  - Wirusy onkogenne RNA
  - Helicobacter pylori
  Molekularno-genetyczne podstawy choroby nowotworowej
  - Onkogeny
  - Mechanizmy aktywacji protoonkogenów
  - Produkty białkowe onkogenów (onkoproteiny)
  - Geny supresorowe
  - Geny regulujące apoptozę
  - Geny regulujące naprawę DNA
  W jaki sposób powstają nowotwory?
  Czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów złośliwych
  Mechanizmy przeciwnowotworowe
  Objawy kliniczne związane z nowotworami złośliwymi
  Zespoły paraneoplazmatyczne
  Wyniszczenie nowotworowe
  Stadium zaawansowania klinicznego nowotworu - staging

  8. CHOROBY O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
  Podstawy immunologii
  Przeciwciała
  Komórki układu odpornościowego
  Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne)
  Toczeń rumieniowaty układowy
  Zespół Sjögrena
  Twardzina
  Miopatie zapalne
  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Choroby wynikające z niedoborów odporności
  Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
  Skrobiawica

  9. CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
  Choroby chromosomowe
  Zespół Downa
  Zespół Klinefeltera
  Zespół Turnera
  Choroby dziedziczone zgodnie z prawami Mendla
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny dominujący
  - Neurofibromatoza
  - Zespół Marfana
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny
  - Lizosomalne choroby spichrzeniowe
  - Glikogenozy
  Choroby sprzężone z płcią
  Choroby dziedziczone wieloczynnikowo
  Choroby monogenowe dziedziczone niezgodnie z prawami Mendla

  10. CHOROBY DZIECI
  Choroby i zmiany nienowotworowe
  Wcześniactwo, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, niedojrzałość
  - Mała urodzeniowa masa ciała
  - Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
  - Niedojrzałość narządowa
  - Zespół zaburzeń oddychania noworodków
  Urazy i wady wrodzone
  - Urazy okołoporodowe
  - Wrodzone wady rozwojowe
  Zakażenia
  - Zakażenia wewnątrzmaciczne
  - Zakażenia okołoporodowe
  - Zakażenia w okresie poporodowym
  Inne choroby nienowotworowe
  - Choroba hemolityczna noworodków
  - Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Wrodzone zaburzenia metaboliczne
  - Mukowiscydoza
  - Fenyloketonuria
  Nowotwory i zmiany rozrostowe
  Łagodne rozrosty fibroblastyczne
  - Guzkowe zapalenie powięzi
  - Kostniejące zapalenie mięśni
  Guzy pochodzenia fibroblastycznego i miofibroblastycznego
  - Włókniak młodzieńczy nosogardła
  Łagodne nowotwory nienabłonkowe
  - Naczyniak krwionośny
  - Tłuszczak zarodkowy
  Nowotwory złośliwe
  - Nerwiak zarodkowy
  - Mięsak Ewinga/PNET
  - Guz Wilmsa
  - Siatkówczak
  - Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Potworniaki
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego

  11. PATOLOGIA ŚRODOWISKOWA I STANU ODŻYWIENIA
  Palenie tytoniu
  Choroby związane z paleniem tytoniu
  - Choroby serca i naczyń
  - Rak płuca
  - Przewlekłe i ostre choroby płuc
  - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Bierne palenie tytoniu
  Zespół zatrucia tytoniowego płodu
  Szczególne następstwa palenia tytoniu u kobiet
  Nadużywanie alkoholu
  Metabolizm alkoholu
  Zmiany chorobowe związane z nadużywaniem alkoholu
  - Choroba alkoholowa wątroby
  - Stłuszczenie wątroby
  - Ostre alkoholowe zapalenie wątroby
  - Alkoholowa marskość wątroby
  - Choroby przewodu pokarmowego
  - Choroby trzustki
  - Choroby układu sercowo-naczyniowego
  - Alkoholowa kardiomiopatia rozstrzeniowa
  - Zespół krążenia hiperkinetycznego z niewydolnością serca
  - Choroby układu nerwowego
  - Choroby mięśni szkieletowych
  - Zmiany hematologiczne i układu odpornościowego
  - Zaburzenia w obrębie układu płciowego
  - Nowotwory
  Alkoholowy zespół płodowy
  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Zaburzenia stanu odżywienia
  Niedożywienie
  - Niedożywienie białkowo-energetyczne
  - Wyniszczenie
  - Kwashiorkor
  - Jadłowstręt psychiczny
  - Bulimia
  - Niedożywienie a odpowiedź odpornościowa
  - Niedożywienie jakościowe
  - Niedobory witamin
  - Niedobór kwasu foliowego
  - Niedobory pierwiastków śladowych
  Otyłość
  Dieta w profilaktyce chorób
  Niepożądane działanie leków
  Kwas acetylosalicylowy
  Paracetamol (acetaminofen)
  Estrogenowa terapia zastępcza
  Doustne środki antykoncepcyjne
  Czynniki fizyczne
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  - Pole elektromagnetyczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe
  - Promieniowanie jonizujące
  - Objawy kliniczne napromieniania
  - Ekspozycja całego organizmu na promieniowanie jonizujące
  - Miejscowe zmiany związane z radioterapią
  - Wpływ promieniowania jonizującego na zarodek, płód, noworodka i dziecko
  - Promieniowanie jonizujące i nowotwory
  - Skutki genetyczne promieniowania jonizującego
  Urazy spowodowane działaniem energii mechanicznej
  Zaburzenia termoregulacji
  - Hipertermia miejscowa
  - Hipertermia układowa
  - Hipotermia
  Czynniki chemiczne
  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
  Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  Mechanizmy działania ksenobiotyków
  Środki chemiczne stosowane w rolnictwie
  Toksyny występujące w przyrodzie

  12. PATOLOGIA TRANSPLANTACYJNA
  Rodzaje przeszczepów
  Odrzucanie przeszczepu
  Przeszczepy wątroby
  Przeszczepy nerek
  Przeszczepy szpiku kostnego

  13. CHOROBY SERCA
  Choroby mięśnia sercowego
  Niewydolność mięśnia sercowego
  - Ostra niewydolność lewokomorowa
  - Przewlekła niewydolność lewokomorowa
  - Ostra niewydolność prawokomorowa
  - Przewlekła niewydolność prawokomorowa
  Serce płucne
  Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  - Zawał mięśnia sercowego
  Zapalenie mięśnia sercowego
  Kardiomiopatie
  Choroby wsierdzia
  Zapalenia wsierdzia
  Gorączka reumatyczna
  Choroby osierdzia
  Zapalenie osierdzia
  Wrodzone wady serca
  Nowotwory serca

  14. CHOROBY NACZYŃ
  Stwardnienie naczyń
  Miażdżyca
  Stwardnienie tętnic typu Mönckeberga
  Stwardnienie małych tętnic i tętniczek
  Zapalenia naczyń
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Guzkowe zapalenie tętnic
  Ziarniniak Wegenera
  Choroba Schönleina-Henocha
  Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
  Tętniaki
  Tętniaki serca
  Tętniaki aorty i innych tętnic
  Nowotwory naczyń krwionośnych
  Naczyniak krwionośny
  Kłębczak
  Mięsak Kaposiego
  Mięsak naczyniowy
  Haemangiopericytoma
  Teleangiektazje
  Nowotwory naczyń chłonnych
  Naczyniak limfatyczny
  Choroby żył
  Zakrzepowe zapalenie żył
  Żylaki

  15. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  Nienowotworowe choroby tkanki płucnej
  Przewlekłe obturacyjne choroby płuc
  - Rozedma płuc
  - Przewlekłe zapalenie oskrzeli
  - Astma oskrzelowa
  - Rozstrzenie oskrzeli
  Śródmiąższowe rozlane (restrykcyjne) choroby płuc
  - Pylice
  - Sarkoidoza
  Niedodma płuc
  Choroby infekcyjne płuc
  - Zapalenie płuc
  - Ropień płuca
  Nowotwory
  Rak płuca
  Przerzuty nowotworowe do płuc

  16. CHOROBY OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ
  Powietrze (lub gaz) w jamie opłucnej
  Płyn w jamie opłucnej
  Płyn wysiękowy
  Płyn przesiękowy
  Krwotok do jamy opłucnej
  Płyn w jamie otrzewnej
  Nowotwory opłucnej i otrzewnej
  Międzybłoniak złośliwy

  17. CHOROBY GŁOWY I SZYI
  JAMA USTNA
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia
  Zapalenie pleśniawkowe
  Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej typu 1
  Zapalenie migdałków podniebiennych i gardła
  Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
  Ziarniniak naczyniasty
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Leukoplakia i erytroplakia błony śluzowej
  Nowotwory złośliwe
  Rak płaskonabłonkowy
  KRTAŃ
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie i obrzęk krtani
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak i brodawczakowatość
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak krtani
  NOS, ZATOKI PRZYNOSOWE I NOSOGARDŁO
  Zapalenia
  Zapalenie błony śluzowej nosa
  Zapalenie zatok przynosowych
  Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Krwawienie z nosa
  Polipy nosa i zatok przynosowych
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak
  Nowotwory złośliwe
  Rak nosogardła
  GRUCZOŁY ŚLINOWE
  Zmiany nienowotworowe
  Pseudotorbiel śluzowa
  Zapalenie ślinianki
  Nowotwory łagodne
  Gruczolak wielopostaciowy
  Nowotwory złośliwe
  Rak śluzowo-naskórkowy
  Rak gruczołowato-torbielowaty
  Rak zrazikowokomórkowy

  18. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
  PRZEŁYK
  Zmiany nienowotworowe
  Niedrożność przełyku
  Żylaki przełyku
  Przepuklina rozworu przełykowego
  Przełyk Barretta
  Zespół Malloryego-Weissa
  Achalazja
  Zapalenie przełyku
  Nowotwory
  Rak przełyku
  ŻOŁĄDEK
  Zapalenie żołądka
  Wrzód żołądka
  Wrzody ostre i trawienne
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Nowotwory żołądka
  Rak żołądka
  Chłoniak pierwotny żołądka
  Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
  JELITO CIENKIE I GRUBE
  Zespoły złego wchłaniania
  Celiakia
  Zapalenia
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Przewlekłe choroby zapalne jelit
  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Inne choroby nienowotworowe
  Ostre niedokrwienie jelita
  Uchyłkowatość
  Choroba Hirschsprunga
  Zmiany polipowate i nowotwory jelit
  Polip
  Gruczolak
  Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej
  Rak jelita grubego
  Rakowiak

  19. CHOROBY WĄTROBY
  Marskość wątroby
  Alkoholowa choroba wątroby
  Metaboliczne i wrodzone choroby wątroby
  Niealkoholowa choroba wątroby ze stłuszczeniem
  Hemochromatoza
  Zapalenia wątroby
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Przewlekłe zapalenie wątroby
  Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  Choroby wątroby i dróg żółciowych
  Pierwotna marskość żółciowa
  Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych
  Wtórna marskość żółciowa
  Zaburzenia krążenia krwi w wątrobie
  Zespół Budda-Chiariego
  Nowotwory wątroby
  Naczyniak
  Gruczolak z komórek wątrobowych
  Rak z komórek wątrobowych
  Rak z nabłonka przewodów żółciowych
  Nienowotworowe guzy wątroby

  20. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
  Kamica żółciowa
  Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Kamica i zapalenie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak przewodów żółciowych

  21. CHOROBY TRZUSTKI
  Choroby części zewnątrzwydzielniczej trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  Rak trzustki
  Inne nowotwory trzustki
  Choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki
  Cukrzyca
  Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki

  22. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
  NERKI
  Budowa anatomiczna i histologiczna
  Obraz kliniczny chorób nerek
  Ostra niewydolność nerek
  Przewlekła niewydolność nerek
  Zaburzenia rozwojowe
  Torbielowatość nerek
  Dysplazja torbielowata nerek
  Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego
  Nabyta (dializopochodna) torbielowatość nerek
  Choroby kłębuszków nerkowych
  Glomerulopatie pierwotne
  - Ostre rozlane rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (z półksiężycami)
  - Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Ogniskowe segmentowe szkliwienie kłębuszków nerkowych
  - Nefropatia IgA
  - Ogniskowe segmentowe rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Glomerulopatie wrodzone i dziedziczne
  - Zespół Alporta
  Glomerulopatie wtórne
  - Nefropatia cukrzycowa
  Choroby cewek nerkowych i tkanki śródmiąższowej
  - Ostra martwica cewek nerkowych
  Śródmiąższowe zapalenie nerek
  - Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Nefropatia poanalgetyczna
  Choroby nerek wywołane zmianami w naczyniach krwionośnych
  Łagodne stwardnienie nerek
  Złośliwe stwardnienie nerek
  Mikroangiopatia zakrzepowa
  Rozlana martwica kory nerek
  Zawał nerki
  Wodonercze
  Niedrożność układu moczowego
  Kamica nerkowa
  Nowotwory nerek
  Rak nerki
  Onkocytoma
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  PĘCHERZ MOCZOWY, MOCZOWODY, CEWKA MOCZOWA
  Zapalenia
  Zapalenie pęcherza moczowego
  - Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
  - Zapalenie śródmiąższowe
  Zapalenie moczowodu
  Zapalenie cewki moczowej
  Nowotwory
  Brodawczak urotelialny
  Rak pęcherza moczowego
  Rak cewki moczowej

  23. PATOLOGIA UKŁADU CHŁONNEGO I KRWIOTWÓRCZEGO
  UKŁAD CHŁONNY
  Powiększenie węzłów chłonnych
  Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych szyi
  Nowotwory pierwotne węzłów chłonnych
  - Chłoniak Hodgkina
  Chłoniaki nieziarnicze
  - Przewlekła białaczka limfatyczna/chłoniak z małych komórek B
  - Chłoniak grudkowy
  - Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  - Chłoniak Burkitta
  CHOROBY KRWI
  Niedokrwistość
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego
  Niedokrwistość w chorobach przewlekłych
  Niedokrwistość w zespole mielodysplastycznym
  Niedokrwistość aplastyczna
  Niedokrwistość hemolityczna
  - Niedokrwistości hemolityczne wrodzone
  - Niedokrwistości hemolityczne nabyte
  Nadkrwistość
  Skazy krwotoczne
  Skazy krwotoczne pochodzenia płytkowego (małopłytkowości)
  Wrodzone skazy krwotoczne osoczowe
  Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
  Niedobór krwinek białych
  Nadmiar krwinek białych
  Zmiany odczynowe
  Białaczki
  - Białaczka ostra
  - Przewlekła białaczka szpikowa
  PRZEWLEKŁE CHOROBY MIELOPROLIFERACYJNE
  Czerwienica prawdziwa
  Nadpłytkowość samoistna
  Przewlekła idiopatyczna mielofibroza

  24. CHOROBY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
  GRUCZOŁ SUTKOWY U KOBIET
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia, zmiany wsteczne i włókniste
  Ostre (ropne) zapalenie sutka
  Okołoprzewodowe zapalenie sutka
  Plazmatycznokomórkowe zapalenie sutka
  Rozszerzenie przewodów wyprowadzających sutka
  Ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka
  Silikonowe zapalenie sutka
  Martwica tkanki tłuszczowej sutka
  Zmiany włóknisto-torbielowate sutka
  Zmiany proliferacyjne
  Nowotwory nabłonkowe
  Rak sutka
  - Rak nieinwazyjny
  - Rak inwazyjny (naciekający)
  - Rak Pageta
  Brodawczak śródprzewodowy
  Nowotwory nienabłonkowe
  Nowotwory mezenchymalno-nabłonkowe
  Włókniakogruczolak
  Guz liściasty
  Przerzuty nowotworowe do sutka
  GRUCZOŁ SUTKOWY U MĘŻCZYZN
  Rak sutka męskiego
  Ginekomastia

  25. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO
  SROM
  Torbiel gruczołu Bartholina
  Kłykciny
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja sromu
  Rak sromu
  SZYJKA MACICY
  Zapalenie szyjki macicy
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy
  Rak szyjki macicy
  - Rak płaskonabłonkowy
  - Gruczolakorak
  TRZON MACICY
  Patologiczne krwawienia z jamy macicy
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
  Gruczolistość
  Rozrosty endometrium
  Polip błony śluzowej trzonu macicy
  Rozrost błony śluzowej trzonu macicy
  Nowotwory
  Rak endometrium
  Mięśniak gładkokomórkowy
  Mięśniakomięsak gładkokomórkowy
  JAJOWODY
  Zapalenie jajowodu
  Choroba zapalna miednicy
  Ciąża jajowodowa
  Rak jajowodu
  JAJNIK
  Zmiany nienowotworowe
  Torbiel jajnika
  Zespół wielotorbielowatych (policystycznych) jajników
  Nowotwory jajnika
  Nowotwory z nabłonka powierzchniowego i podścieliska
  - Nowotwory surowicze
  - Nowotwory śluzowe
  - Nowotwory endometrioidne
  Nowotwory ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika
  - Ziarniszczak
  - Włókniak, otoczkowiak i włókniakootoczkowiak
  - Guz z komórek Sertolego i Leydiga
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Rozrodczak
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego
  - Rak zarodkowy
  - Nabłoniak kosmówkowy
  - Potworniak
  Nowotwory przerzutowe

  26. PATOLOGIA CIĄŻY I POPŁODU
  Okresy rozwojowe człowieka
  Rozwój i anatomia łożyska
  Ciąża mnoga
  Patologia wczesnego okresu ciąży
  Poronienie samoistne
  Ciąża ektopowa
  Patologia późnego okresu ciąży
  Łożysko przyrośnięte
  Łożysko przodujące
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Zapalenie łożyska
  Nadciśnienie tętnicze w ciąży
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Zaśniad groniasty
  Zaśniad groniasty inwazyjny
  Nabłoniak kosmówkowy

  27. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO
  PRĄCIE
  Wrodzone zaburzenia rozwojowe
  Stulejka
  Zapalenia
  Kłykciny kończyste
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak prącia
  JĄDRO I NAJĄDRZE
  Wnętrostwo
  Zaburzenia fenotypowe płci
  Obojnactwo prawdziwe (hermafrodytyzm)
  Obojnactwo rzekome męskie (pseudohermafrodytyzm)
  Zapalenia
  Zapalenie najądrza i jądra
  Nowotwory jąder
  Nowotwory germinalne
  Nasieniak
  Rak zarodkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Nabłoniak kosmówkowy
  Potworniak
  Torbiele i zmiany torbielowate
  GRUCZOŁ KROKOWY
  Zapalenia
  Zapalenie gruczołu krokowego
  Zmiany rozrostowe
  Guzkowy rozrost gruczołu krokowego
  Nowotwory
  Rak gruczołu krokowego

  28. CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
  PRZYSADKA MÓZGOWA
  Nadczynność przysadki
  Niedoczynność przysadki
  TARCZYCA
  - Powiększenie tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Niedoczynność tarczycy
  - Rak tarczycy
  Diagnostyka guzków tarczycy
  PRZYTARCZYCE
  Nadczynność przytarczyc
  Niedoczynność przytarczyc
  NADNERCZA
  Choroby kory nadnerczy
  Nadczynność kory nadnerczy
  Niedoczynność kory nadnerczy
  Choroby rdzenia nadnerczy
  Guz chromochłonny
  Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza

  29. CHOROBY SKÓRY
  Infekcje wirusowe
  Brodawka zwykła
  Brodawka stóp
  Brodawki płaskie
  Kłykciny kończyste
  Mięczak zakaźny
  Infekcje bakteryjne
  Liszajec zakaźny
  Przewlekłe dermatozy zapalne
  Łuszczyca
  Liszaj płaski
  Toczeń rumieniowaty ogniskowy (przewlekły)
  Twardzina ograniczona
  Choroby pęcherzowe skóry
  Pęcherzyca
  Pemfigoid
  Choroby gruczołów łojowych
  Trądzik pospolity
  Zapalenie tkanki podskórnej
  Rumień guzowaty
  Rumień stwardniały
  Odbarwienia skóry
  Bielactwo nabyte
  Bielactwo wrodzone (albinizm)
  Przebarwienia skóry
  Ostudy
  Piegi
  Znamiona barwnikowe (melanocytarne)
  Znamię barwnikowe nabyte zwykłe
  Znamię barwnikowe wrodzone
  Znamię błękitne
  Znamię Spitz
  Znamię barwnikowe dysplastyczne
  Nowotwory złośliwe melanocytarne
  Czerniak złośliwy
  Łagodne nowotwory pochodzenia nabłonkowego
  Brodawczak naskórkowy
  Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe)
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Rogowacenie słoneczne
  Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego
  Rak płaskonabłonkowy
  Rak podstawnokomórkowy
  Pierwotne chłoniaki skóry
  Ziarniniak grzybiasty
  Słowniczek podstawowych terminów stosowanych w histopatologii skóry

  30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW
  Budowa i funkcja kości i stawów
  Metaboliczne choroby kości
  Nadczynność przytarczyc
  Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
  Choroba Pageta
  Krzywica i rozmiękanie kości
  Złamania kości
  Zapalenie kości i szpiku kostnego
  Nowotwory kości
  Nowotwory łagodne
  - Kostniak kostninowy
  - Chrzęstniak
  - Kostniakochrzęstniak
  Nowotwory złośliwe
  - Kostniakomięsak
  - Chrzęstniakomięsak
  - Szpiczak mnogi
  - Przerzuty nowotworowe do kości
  Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Ropne zapalenie stawów
  Dna moczanowa (zapalenie moczanowe stawów)
  Zapalenie kości i stawów

  31. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH
  Nowotwory łagodne tkanek miękkich
  Nowotwory złośliwe tkanek miękkich

  32. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  Neurony i komórki glejowe
  Bariera krew-mózg
  Obrzęk mózgu
  Wodogłowie
  Urazy
  Urazy okołoporodowe
  Urazy czaszkowo-mózgowe
  Choroby naczyniopochodne
  Niedokrwienie mózgu
  - Niedokrwienie całkowite
  - Niedokrwienie miejscowe
  - Zawał mózgu
  Krwotok wewnątrzczaszkowy
  - Krwiak nadtwardówkowy
  - Krwiak podtwardówkowy
  - Krwotok mózgowy
  - Krwotok podpajęczynówkowy
  Encefalopatia nadciśnieniowa
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Ropne zapalenie opon mózgowych
  - Ropień mózgu
  Kleszczowe zapalenie mózgu
  Podostre encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba
  Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
  Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Choroby zwyrodnieniowe
  Choroba Alzheimera
  Choroba Parkinsona
  Choroby zwyrodnieniowe neuronu ruchowego
  Stwardnienie zanikowe boczne
  Zatrucia
  Zatrucie tlenkiem węgla
  Zatrucie cyjankami
  Następstwa stosowania cytostatyków
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
  Nowotwory neuroepitelialne
  Nowotwory gleju gwiaździstego
  - Astrocytoma diffusum (gwiaździak rozlany, II°)
  - Glioblastoma (glejak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory embrionalne
  - Medulloblastoma (rdzeniak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych
  Meningioma (oponiak)
  Chłoniaki złośliwe
  Pierwotny chłoniak złośliwy ośrodkowego układu nerwowego
  Przerzuty nowotworowe do ośrodkowego układu nerwowego

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH ŁACIŃSKO-POLSKI

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH POLSKO-ŁACIŃSKI

  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy patologii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Fizjologia i Patofizjologia

  stosowanych w histopatologii skóry 30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW Budowa i funkcja kości i stawów Metaboliczne choroby kości Nadczynność przytarczyc... Pełen opis produktu 'Podstawy patologii' »

  Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych.

  Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii. Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień.

  Książka jest adresowana do studentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.


  Spis treści

  1. DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA - ZASADY I CELE
  Diagnostyka mikroskopowa
  Histopatologia
  Cytodiagnostyka
  Immuno(cyto)histochemia
  Histochemia
  Mikroskopia elektronowa
  Diagnostyka molekularna
  Cytometria przepływowa

  2. ZABURZENIA KRĄŻENIA KRWI
  Krwotok
  Krzepnięcie krwi
  Zakrzep i skrzep
  Przekrwienie
  Przekrwienie płuc
  Przekrwienie wątroby
  Zawał
  Zator
  Zatory w krążeniu płucnym
  Zatory w krążeniu systemowym
  Zatory w krążeniu mózgowym
  Obrzęk
  Wstrząs

  3. USZKODZENIE, ZWYRODNIENIE, ADAPTACJA ORAZ ŚMIERĆ KOMÓREK I TKANEK
  Uszkodzenie komórki
  Zwyrodnienie wodniczkowe
  Stłuszczenie
  Stłuszczenie wątroby
  Stłuszczenie mięśnia sercowego
  Otłuszczenie
  Otłuszczenie serca
  Martwica
  Apoptoza
  Spichrzanie wewnątrzkomórkowe
  Zwapnienie patologiczne
  Szkliwienie
  Zmiany adaptacyjne
  Śmierć organizmu

  4. ZAPALENIA
  Klasyfikacja zapaleń
  Zapalenie ostre
  Zapalenie włóknikowe
  Zapalenie ropne
  Zapalenie przewlekłe

  5. GOJENIE SIĘ RAN

  6. CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
  Patogeneza zakażenia drobnoustrojami
  Zakażenia oportunistyczne
  Choroby wywołane przez priony
  Zakażenia bakteryjne
  Patogeneza zakażenia bakteryjnego
  Zakażenia wywołane przez prątki
  Gruźlica
  - Gruźlica pierwotna
  - Gruźlica wtórna
  - Gruźlica u chorych z AIDS
  - Gruźlica pozapłucna narządowa odosobniona
  - Trąd
  Zakażenia wywołane przez bakterie enteropatogenne
  - Dur brzuszny
  - Cholera
  - Czerwonka bakteryjna
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie bakterie ropotwórcze
  - Zakażenia gronkowcowe
  - Zakażenia paciorkowcowe
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie laseczki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi tworzącymi przetrwalniki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi nietworzącymi przetrwalników
  Zakażenia bakteriami pochodzenia zwierzęcego
  - Bruceloza
  Inne zakażenia bakteryjne
  - Zakażenie pałeczką ropy błękitnej
  - Legionelloza
  - Promienica
  - Rzeżączka
  - Kiła
  - Kiła nabyta
  - Kiła wrodzona
  Zakażenia bakteriami wewnątrzkomórkowymi
  - Chlamydiozy
  - Choroba kociego pazura
  Zakażenia wirusowe
  Patogeneza zakażenia wirusowego
  Wirusowe zakażenia dróg oddechowych
  - \""Przeziębienie""\
  - Grypa
  - Grypa ptasia
  Choroby wirusowe z wykwitami skórnymi
  - Odra
  - Różyczka
  - Półpasiec
  Inne zakażenia wirusowe
  - Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
  - Mononukleoza zakaźna
  - Cytomegalia
  Grzybice
  Grzybica kropidlakowa
  Kandydiaza
  Pneumocystoza
  Zakażenia pierwotniakowe
  Rzęsistkowica
  Toksoplazmoza
  Zakażenia wywołane przez robaki pasożytnicze
  Owsica
  Włośnica
  Tasiemczyce
  Wągrzyca
  Bąblowica

  7. NOWOTWORY
  Nazewnictwo nowotworów
  Zmiany i stany przednowotworowe
  Cechy nowotworów złośliwych i łagodnych
  Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
  - Naciekanie podścieliska
  - Przerzuty
  Cechy makroskopowe nowotworów łagodnych
  Szybkość wzrostu nowotworów
  Cechy mikroskopowe nowotworów
  - Kierunek i stopień zróżnicowania nowotworu
  - Cytologiczne i histologiczne cechy złośliwości
  - Neoplazja wewnątrznabłonkowa
  - Mikroinwazja i rak wczesny
  - Stopień złośliwości histologicznej nowotworu
  Nowotwory miejscowo złośliwe
  Diagnostyka nowotworów
  Diagnostyka histopatologiczna
  Cytodiagnostyka
  - Cytodiagnostyka złuszczeniowa
  - Cytodiagnostyka aspiracyjna
  Immunocytochemia
  Metody morfometryczne
  Metody cytogenetyczne i molekularne
  Biomarkery nowotworowe
  Epidemiologia nowotworów
  Etiopatogeneza nowotworów
  Czynniki rakotwórcze
  - Czynniki chemiczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące
  - Inne czynniki fizyczne
  - Wirusy i bakterie onkogenne
  - Wirusy onkogenne DNA
  - Wirusy onkogenne RNA
  - Helicobacter pylori
  Molekularno-genetyczne podstawy choroby nowotworowej
  - Onkogeny
  - Mechanizmy aktywacji protoonkogenów
  - Produkty białkowe onkogenów (onkoproteiny)
  - Geny supresorowe
  - Geny regulujące apoptozę
  - Geny regulujące naprawę DNA
  W jaki sposób powstają nowotwory?
  Czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów złośliwych
  Mechanizmy przeciwnowotworowe
  Objawy kliniczne związane z nowotworami złośliwymi
  Zespoły paraneoplazmatyczne
  Wyniszczenie nowotworowe
  Stadium zaawansowania klinicznego nowotworu - staging

  8. CHOROBY O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
  Podstawy immunologii
  Przeciwciała
  Komórki układu odpornościowego
  Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne)
  Toczeń rumieniowaty układowy
  Zespół Sjögrena
  Twardzina
  Miopatie zapalne
  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Choroby wynikające z niedoborów odporności
  Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
  Skrobiawica

  9. CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
  Choroby chromosomowe
  Zespół Downa
  Zespół Klinefeltera
  Zespół Turnera
  Choroby dziedziczone zgodnie z prawami Mendla
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny dominujący
  - Neurofibromatoza
  - Zespół Marfana
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny
  - Lizosomalne choroby spichrzeniowe
  - Glikogenozy
  Choroby sprzężone z płcią
  Choroby dziedziczone wieloczynnikowo
  Choroby monogenowe dziedziczone niezgodnie z prawami Mendla

  10. CHOROBY DZIECI
  Choroby i zmiany nienowotworowe
  Wcześniactwo, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, niedojrzałość
  - Mała urodzeniowa masa ciała
  - Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
  - Niedojrzałość narządowa
  - Zespół zaburzeń oddychania noworodków
  Urazy i wady wrodzone
  - Urazy okołoporodowe
  - Wrodzone wady rozwojowe
  Zakażenia
  - Zakażenia wewnątrzmaciczne
  - Zakażenia okołoporodowe
  - Zakażenia w okresie poporodowym
  Inne choroby nienowotworowe
  - Choroba hemolityczna noworodków
  - Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Wrodzone zaburzenia metaboliczne
  - Mukowiscydoza
  - Fenyloketonuria
  Nowotwory i zmiany rozrostowe
  Łagodne rozrosty fibroblastyczne
  - Guzkowe zapalenie powięzi
  - Kostniejące zapalenie mięśni
  Guzy pochodzenia fibroblastycznego i miofibroblastycznego
  - Włókniak młodzieńczy nosogardła
  Łagodne nowotwory nienabłonkowe
  - Naczyniak krwionośny
  - Tłuszczak zarodkowy
  Nowotwory złośliwe
  - Nerwiak zarodkowy
  - Mięsak Ewinga/PNET
  - Guz Wilmsa
  - Siatkówczak
  - Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Potworniaki
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego

  11. PATOLOGIA ŚRODOWISKOWA I STANU ODŻYWIENIA
  Palenie tytoniu
  Choroby związane z paleniem tytoniu
  - Choroby serca i naczyń
  - Rak płuca
  - Przewlekłe i ostre choroby płuc
  - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Bierne palenie tytoniu
  Zespół zatrucia tytoniowego płodu
  Szczególne następstwa palenia tytoniu u kobiet
  Nadużywanie alkoholu
  Metabolizm alkoholu
  Zmiany chorobowe związane z nadużywaniem alkoholu
  - Choroba alkoholowa wątroby
  - Stłuszczenie wątroby
  - Ostre alkoholowe zapalenie wątroby
  - Alkoholowa marskość wątroby
  - Choroby przewodu pokarmowego
  - Choroby trzustki
  - Choroby układu sercowo-naczyniowego
  - Alkoholowa kardiomiopatia rozstrzeniowa
  - Zespół krążenia hiperkinetycznego z niewydolnością serca
  - Choroby układu nerwowego
  - Choroby mięśni szkieletowych
  - Zmiany hematologiczne i układu odpornościowego
  - Zaburzenia w obrębie układu płciowego
  - Nowotwory
  Alkoholowy zespół płodowy
  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Zaburzenia stanu odżywienia
  Niedożywienie
  - Niedożywienie białkowo-energetyczne
  - Wyniszczenie
  - Kwashiorkor
  - Jadłowstręt psychiczny
  - Bulimia
  - Niedożywienie a odpowiedź odpornościowa
  - Niedożywienie jakościowe
  - Niedobory witamin
  - Niedobór kwasu foliowego
  - Niedobory pierwiastków śladowych
  Otyłość
  Dieta w profilaktyce chorób
  Niepożądane działanie leków
  Kwas acetylosalicylowy
  Paracetamol (acetaminofen)
  Estrogenowa terapia zastępcza
  Doustne środki antykoncepcyjne
  Czynniki fizyczne
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  - Pole elektromagnetyczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe
  - Promieniowanie jonizujące
  - Objawy kliniczne napromieniania
  - Ekspozycja całego organizmu na promieniowanie jonizujące
  - Miejscowe zmiany związane z radioterapią
  - Wpływ promieniowania jonizującego na zarodek, płód, noworodka i dziecko
  - Promieniowanie jonizujące i nowotwory
  - Skutki genetyczne promieniowania jonizującego
  Urazy spowodowane działaniem energii mechanicznej
  Zaburzenia termoregulacji
  - Hipertermia miejscowa
  - Hipertermia układowa
  - Hipotermia
  Czynniki chemiczne
  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
  Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  Mechanizmy działania ksenobiotyków
  Środki chemiczne stosowane w rolnictwie
  Toksyny występujące w przyrodzie

  12. PATOLOGIA TRANSPLANTACYJNA
  Rodzaje przeszczepów
  Odrzucanie przeszczepu
  Przeszczepy wątroby
  Przeszczepy nerek
  Przeszczepy szpiku kostnego

  13. CHOROBY SERCA
  Choroby mięśnia sercowego
  Niewydolność mięśnia sercowego
  - Ostra niewydolność lewokomorowa
  - Przewlekła niewydolność lewokomorowa
  - Ostra niewydolność prawokomorowa
  - Przewlekła niewydolność prawokomorowa
  Serce płucne
  Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  - Zawał mięśnia sercowego
  Zapalenie mięśnia sercowego
  Kardiomiopatie
  Choroby wsierdzia
  Zapalenia wsierdzia
  Gorączka reumatyczna
  Choroby osierdzia
  Zapalenie osierdzia
  Wrodzone wady serca
  Nowotwory serca

  14. CHOROBY NACZYŃ
  Stwardnienie naczyń
  Miażdżyca
  Stwardnienie tętnic typu Mönckeberga
  Stwardnienie małych tętnic i tętniczek
  Zapalenia naczyń
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Guzkowe zapalenie tętnic
  Ziarniniak Wegenera
  Choroba Schönleina-Henocha
  Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
  Tętniaki
  Tętniaki serca
  Tętniaki aorty i innych tętnic
  Nowotwory naczyń krwionośnych
  Naczyniak krwionośny
  Kłębczak
  Mięsak Kaposiego
  Mięsak naczyniowy
  Haemangiopericytoma
  Teleangiektazje
  Nowotwory naczyń chłonnych
  Naczyniak limfatyczny
  Choroby żył
  Zakrzepowe zapalenie żył
  Żylaki

  15. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  Nienowotworowe choroby tkanki płucnej
  Przewlekłe obturacyjne choroby płuc
  - Rozedma płuc
  - Przewlekłe zapalenie oskrzeli
  - Astma oskrzelowa
  - Rozstrzenie oskrzeli
  Śródmiąższowe rozlane (restrykcyjne) choroby płuc
  - Pylice
  - Sarkoidoza
  Niedodma płuc
  Choroby infekcyjne płuc
  - Zapalenie płuc
  - Ropień płuca
  Nowotwory
  Rak płuca
  Przerzuty nowotworowe do płuc

  16. CHOROBY OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ
  Powietrze (lub gaz) w jamie opłucnej
  Płyn w jamie opłucnej
  Płyn wysiękowy
  Płyn przesiękowy
  Krwotok do jamy opłucnej
  Płyn w jamie otrzewnej
  Nowotwory opłucnej i otrzewnej
  Międzybłoniak złośliwy

  17. CHOROBY GŁOWY I SZYI
  JAMA USTNA
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia
  Zapalenie pleśniawkowe
  Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej typu 1
  Zapalenie migdałków podniebiennych i gardła
  Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
  Ziarniniak naczyniasty
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Leukoplakia i erytroplakia błony śluzowej
  Nowotwory złośliwe
  Rak płaskonabłonkowy
  KRTAŃ
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie i obrzęk krtani
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak i brodawczakowatość
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak krtani
  NOS, ZATOKI PRZYNOSOWE I NOSOGARDŁO
  Zapalenia
  Zapalenie błony śluzowej nosa
  Zapalenie zatok przynosowych
  Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Krwawienie z nosa
  Polipy nosa i zatok przynosowych
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak
  Nowotwory złośliwe
  Rak nosogardła
  GRUCZOŁY ŚLINOWE
  Zmiany nienowotworowe
  Pseudotorbiel śluzowa
  Zapalenie ślinianki
  Nowotwory łagodne
  Gruczolak wielopostaciowy
  Nowotwory złośliwe
  Rak śluzowo-naskórkowy
  Rak gruczołowato-torbielowaty
  Rak zrazikowokomórkowy

  18. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
  PRZEŁYK
  Zmiany nienowotworowe
  Niedrożność przełyku
  Żylaki przełyku
  Przepuklina rozworu przełykowego
  Przełyk Barretta
  Zespół Malloryego-Weissa
  Achalazja
  Zapalenie przełyku
  Nowotwory
  Rak przełyku
  ŻOŁĄDEK
  Zapalenie żołądka
  Wrzód żołądka
  Wrzody ostre i trawienne
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Nowotwory żołądka
  Rak żołądka
  Chłoniak pierwotny żołądka
  Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
  JELITO CIENKIE I GRUBE
  Zespoły złego wchłaniania
  Celiakia
  Zapalenia
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Przewlekłe choroby zapalne jelit
  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Inne choroby nienowotworowe
  Ostre niedokrwienie jelita
  Uchyłkowatość
  Choroba Hirschsprunga
  Zmiany polipowate i nowotwory jelit
  Polip
  Gruczolak
  Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej
  Rak jelita grubego
  Rakowiak

  19. CHOROBY WĄTROBY
  Marskość wątroby
  Alkoholowa choroba wątroby
  Metaboliczne i wrodzone choroby wątroby
  Niealkoholowa choroba wątroby ze stłuszczeniem
  Hemochromatoza
  Zapalenia wątroby
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Przewlekłe zapalenie wątroby
  Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  Choroby wątroby i dróg żółciowych
  Pierwotna marskość żółciowa
  Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych
  Wtórna marskość żółciowa
  Zaburzenia krążenia krwi w wątrobie
  Zespół Budda-Chiariego
  Nowotwory wątroby
  Naczyniak
  Gruczolak z komórek wątrobowych
  Rak z komórek wątrobowych
  Rak z nabłonka przewodów żółciowych
  Nienowotworowe guzy wątroby

  20. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
  Kamica żółciowa
  Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Kamica i zapalenie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak przewodów żółciowych

  21. CHOROBY TRZUSTKI
  Choroby części zewnątrzwydzielniczej trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  Rak trzustki
  Inne nowotwory trzustki
  Choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki
  Cukrzyca
  Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki

  22. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
  NERKI
  Budowa anatomiczna i histologiczna
  Obraz kliniczny chorób nerek
  Ostra niewydolność nerek
  Przewlekła niewydolność nerek
  Zaburzenia rozwojowe
  Torbielowatość nerek
  Dysplazja torbielowata nerek
  Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego
  Nabyta (dializopochodna) torbielowatość nerek
  Choroby kłębuszków nerkowych
  Glomerulopatie pierwotne
  - Ostre rozlane rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (z półksiężycami)
  - Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Ogniskowe segmentowe szkliwienie kłębuszków nerkowych
  - Nefropatia IgA
  - Ogniskowe segmentowe rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Glomerulopatie wrodzone i dziedziczne
  - Zespół Alporta
  Glomerulopatie wtórne
  - Nefropatia cukrzycowa
  Choroby cewek nerkowych i tkanki śródmiąższowej
  - Ostra martwica cewek nerkowych
  Śródmiąższowe zapalenie nerek
  - Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Nefropatia poanalgetyczna
  Choroby nerek wywołane zmianami w naczyniach krwionośnych
  Łagodne stwardnienie nerek
  Złośliwe stwardnienie nerek
  Mikroangiopatia zakrzepowa
  Rozlana martwica kory nerek
  Zawał nerki
  Wodonercze
  Niedrożność układu moczowego
  Kamica nerkowa
  Nowotwory nerek
  Rak nerki
  Onkocytoma
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  PĘCHERZ MOCZOWY, MOCZOWODY, CEWKA MOCZOWA
  Zapalenia
  Zapalenie pęcherza moczowego
  - Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
  - Zapalenie śródmiąższowe
  Zapalenie moczowodu
  Zapalenie cewki moczowej
  Nowotwory
  Brodawczak urotelialny
  Rak pęcherza moczowego
  Rak cewki moczowej

  23. PATOLOGIA UKŁADU CHŁONNEGO I KRWIOTWÓRCZEGO
  UKŁAD CHŁONNY
  Powiększenie węzłów chłonnych
  Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych szyi
  Nowotwory pierwotne węzłów chłonnych
  - Chłoniak Hodgkina
  Chłoniaki nieziarnicze
  - Przewlekła białaczka limfatyczna/chłoniak z małych komórek B
  - Chłoniak grudkowy
  - Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  - Chłoniak Burkitta
  CHOROBY KRWI
  Niedokrwistość
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego
  Niedokrwistość w chorobach przewlekłych
  Niedokrwistość w zespole mielodysplastycznym
  Niedokrwistość aplastyczna
  Niedokrwistość hemolityczna
  - Niedokrwistości hemolityczne wrodzone
  - Niedokrwistości hemolityczne nabyte
  Nadkrwistość
  Skazy krwotoczne
  Skazy krwotoczne pochodzenia płytkowego (małopłytkowości)
  Wrodzone skazy krwotoczne osoczowe
  Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
  Niedobór krwinek białych
  Nadmiar krwinek białych
  Zmiany odczynowe
  Białaczki
  - Białaczka ostra
  - Przewlekła białaczka szpikowa
  PRZEWLEKŁE CHOROBY MIELOPROLIFERACYJNE
  Czerwienica prawdziwa
  Nadpłytkowość samoistna
  Przewlekła idiopatyczna mielofibroza

  24. CHOROBY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
  GRUCZOŁ SUTKOWY U KOBIET
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia, zmiany wsteczne i włókniste
  Ostre (ropne) zapalenie sutka
  Okołoprzewodowe zapalenie sutka
  Plazmatycznokomórkowe zapalenie sutka
  Rozszerzenie przewodów wyprowadzających sutka
  Ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka
  Silikonowe zapalenie sutka
  Martwica tkanki tłuszczowej sutka
  Zmiany włóknisto-torbielowate sutka
  Zmiany proliferacyjne
  Nowotwory nabłonkowe
  Rak sutka
  - Rak nieinwazyjny
  - Rak inwazyjny (naciekający)
  - Rak Pageta
  Brodawczak śródprzewodowy
  Nowotwory nienabłonkowe
  Nowotwory mezenchymalno-nabłonkowe
  Włókniakogruczolak
  Guz liściasty
  Przerzuty nowotworowe do sutka
  GRUCZOŁ SUTKOWY U MĘŻCZYZN
  Rak sutka męskiego
  Ginekomastia

  25. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO
  SROM
  Torbiel gruczołu Bartholina
  Kłykciny
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja sromu
  Rak sromu
  SZYJKA MACICY
  Zapalenie szyjki macicy
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy
  Rak szyjki macicy
  - Rak płaskonabłonkowy
  - Gruczolakorak
  TRZON MACICY
  Patologiczne krwawienia z jamy macicy
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
  Gruczolistość
  Rozrosty endometrium
  Polip błony śluzowej trzonu macicy
  Rozrost błony śluzowej trzonu macicy
  Nowotwory
  Rak endometrium
  Mięśniak gładkokomórkowy
  Mięśniakomięsak gładkokomórkowy
  JAJOWODY
  Zapalenie jajowodu
  Choroba zapalna miednicy
  Ciąża jajowodowa
  Rak jajowodu
  JAJNIK
  Zmiany nienowotworowe
  Torbiel jajnika
  Zespół wielotorbielowatych (policystycznych) jajników
  Nowotwory jajnika
  Nowotwory z nabłonka powierzchniowego i podścieliska
  - Nowotwory surowicze
  - Nowotwory śluzowe
  - Nowotwory endometrioidne
  Nowotwory ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika
  - Ziarniszczak
  - Włókniak, otoczkowiak i włókniakootoczkowiak
  - Guz z komórek Sertolego i Leydiga
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Rozrodczak
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego
  - Rak zarodkowy
  - Nabłoniak kosmówkowy
  - Potworniak
  Nowotwory przerzutowe

  26. PATOLOGIA CIĄŻY I POPŁODU
  Okresy rozwojowe człowieka
  Rozwój i anatomia łożyska
  Ciąża mnoga
  Patologia wczesnego okresu ciąży
  Poronienie samoistne
  Ciąża ektopowa
  Patologia późnego okresu ciąży
  Łożysko przyrośnięte
  Łożysko przodujące
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Zapalenie łożyska
  Nadciśnienie tętnicze w ciąży
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Zaśniad groniasty
  Zaśniad groniasty inwazyjny
  Nabłoniak kosmówkowy

  27. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO
  PRĄCIE
  Wrodzone zaburzenia rozwojowe
  Stulejka
  Zapalenia
  Kłykciny kończyste
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak prącia
  JĄDRO I NAJĄDRZE
  Wnętrostwo
  Zaburzenia fenotypowe płci
  Obojnactwo prawdziwe (hermafrodytyzm)
  Obojnactwo rzekome męskie (pseudohermafrodytyzm)
  Zapalenia
  Zapalenie najądrza i jądra
  Nowotwory jąder
  Nowotwory germinalne
  Nasieniak
  Rak zarodkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Nabłoniak kosmówkowy
  Potworniak
  Torbiele i zmiany torbielowate
  GRUCZOŁ KROKOWY
  Zapalenia
  Zapalenie gruczołu krokowego
  Zmiany rozrostowe
  Guzkowy rozrost gruczołu krokowego
  Nowotwory
  Rak gruczołu krokowego

  28. CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
  PRZYSADKA MÓZGOWA
  Nadczynność przysadki
  Niedoczynność przysadki
  TARCZYCA
  - Powiększenie tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Niedoczynność tarczycy
  - Rak tarczycy
  Diagnostyka guzków tarczycy
  PRZYTARCZYCE
  Nadczynność przytarczyc
  Niedoczynność przytarczyc
  NADNERCZA
  Choroby kory nadnerczy
  Nadczynność kory nadnerczy
  Niedoczynność kory nadnerczy
  Choroby rdzenia nadnerczy
  Guz chromochłonny
  Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza

  29. CHOROBY SKÓRY
  Infekcje wirusowe
  Brodawka zwykła
  Brodawka stóp
  Brodawki płaskie
  Kłykciny kończyste
  Mięczak zakaźny
  Infekcje bakteryjne
  Liszajec zakaźny
  Przewlekłe dermatozy zapalne
  Łuszczyca
  Liszaj płaski
  Toczeń rumieniowaty ogniskowy (przewlekły)
  Twardzina ograniczona
  Choroby pęcherzowe skóry
  Pęcherzyca
  Pemfigoid
  Choroby gruczołów łojowych
  Trądzik pospolity
  Zapalenie tkanki podskórnej
  Rumień guzowaty
  Rumień stwardniały
  Odbarwienia skóry
  Bielactwo nabyte
  Bielactwo wrodzone (albinizm)
  Przebarwienia skóry
  Ostudy
  Piegi
  Znamiona barwnikowe (melanocytarne)
  Znamię barwnikowe nabyte zwykłe
  Znamię barwnikowe wrodzone
  Znamię błękitne
  Znamię Spitz
  Znamię barwnikowe dysplastyczne
  Nowotwory złośliwe melanocytarne
  Czerniak złośliwy
  Łagodne nowotwory pochodzenia nabłonkowego
  Brodawczak naskórkowy
  Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe)
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Rogowacenie słoneczne
  Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego
  Rak płaskonabłonkowy
  Rak podstawnokomórkowy
  Pierwotne chłoniaki skóry
  Ziarniniak grzybiasty
  Słowniczek podstawowych terminów stosowanych w histopatologii skóry

  30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW
  Budowa i funkcja kości i stawów
  Metaboliczne choroby kości
  Nadczynność przytarczyc
  Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
  Choroba Pageta
  Krzywica i rozmiękanie kości
  Złamania kości
  Zapalenie kości i szpiku kostnego
  Nowotwory kości
  Nowotwory łagodne
  - Kostniak kostninowy
  - Chrzęstniak
  - Kostniakochrzęstniak
  Nowotwory złośliwe
  - Kostniakomięsak
  - Chrzęstniakomięsak
  - Szpiczak mnogi
  - Przerzuty nowotworowe do kości
  Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Ropne zapalenie stawów
  Dna moczanowa (zapalenie moczanowe stawów)
  Zapalenie kości i stawów

  31. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH
  Nowotwory łagodne tkanek miękkich
  Nowotwory złośliwe tkanek miękkich

  32. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  Neurony i komórki glejowe
  Bariera krew-mózg
  Obrzęk mózgu
  Wodogłowie
  Urazy
  Urazy okołoporodowe
  Urazy czaszkowo-mózgowe
  Choroby naczyniopochodne
  Niedokrwienie mózgu
  - Niedokrwienie całkowite
  - Niedokrwienie miejscowe
  - Zawał mózgu
  Krwotok wewnątrzczaszkowy
  - Krwiak nadtwardówkowy
  - Krwiak podtwardówkowy
  - Krwotok mózgowy
  - Krwotok podpajęczynówkowy
  Encefalopatia nadciśnieniowa
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Ropne zapalenie opon mózgowych
  - Ropień mózgu
  Kleszczowe zapalenie mózgu
  Podostre encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba
  Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
  Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Choroby zwyrodnieniowe
  Choroba Alzheimera
  Choroba Parkinsona
  Choroby zwyrodnieniowe neuronu ruchowego
  Stwardnienie zanikowe boczne
  Zatrucia
  Zatrucie tlenkiem węgla
  Zatrucie cyjankami
  Następstwa stosowania cytostatyków
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
  Nowotwory neuroepitelialne
  Nowotwory gleju gwiaździstego
  - Astrocytoma diffusum (gwiaździak rozlany, II°)
  - Glioblastoma (glejak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory embrionalne
  - Medulloblastoma (rdzeniak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych
  Meningioma (oponiak)
  Chłoniaki złośliwe
  Pierwotny chłoniak złośliwy ośrodkowego układu nerwowego
  Przerzuty nowotworowe do ośrodkowego układu nerwowego

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH ŁACIŃSKO-POLSKI

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH POLSKO-ŁACIŃSKI

  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy patologii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Patologia z patomorfologią

  stosowanych w histopatologii skóry 30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW Budowa i funkcja kości i stawów Metaboliczne choroby kości Nadczynność przytarczyc... Pełen opis produktu 'Podstawy patologii' »

  Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych.

  Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii. Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień.

  Książka jest adresowana do studentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.


  Spis treści

  1. DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA - ZASADY I CELE
  Diagnostyka mikroskopowa
  Histopatologia
  Cytodiagnostyka
  Immuno(cyto)histochemia
  Histochemia
  Mikroskopia elektronowa
  Diagnostyka molekularna
  Cytometria przepływowa

  2. ZABURZENIA KRĄŻENIA KRWI
  Krwotok
  Krzepnięcie krwi
  Zakrzep i skrzep
  Przekrwienie
  Przekrwienie płuc
  Przekrwienie wątroby
  Zawał
  Zator
  Zatory w krążeniu płucnym
  Zatory w krążeniu systemowym
  Zatory w krążeniu mózgowym
  Obrzęk
  Wstrząs

  3. USZKODZENIE, ZWYRODNIENIE, ADAPTACJA ORAZ ŚMIERĆ KOMÓREK I TKANEK
  Uszkodzenie komórki
  Zwyrodnienie wodniczkowe
  Stłuszczenie
  Stłuszczenie wątroby
  Stłuszczenie mięśnia sercowego
  Otłuszczenie
  Otłuszczenie serca
  Martwica
  Apoptoza
  Spichrzanie wewnątrzkomórkowe
  Zwapnienie patologiczne
  Szkliwienie
  Zmiany adaptacyjne
  Śmierć organizmu

  4. ZAPALENIA
  Klasyfikacja zapaleń
  Zapalenie ostre
  Zapalenie włóknikowe
  Zapalenie ropne
  Zapalenie przewlekłe

  5. GOJENIE SIĘ RAN

  6. CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
  Patogeneza zakażenia drobnoustrojami
  Zakażenia oportunistyczne
  Choroby wywołane przez priony
  Zakażenia bakteryjne
  Patogeneza zakażenia bakteryjnego
  Zakażenia wywołane przez prątki
  Gruźlica
  - Gruźlica pierwotna
  - Gruźlica wtórna
  - Gruźlica u chorych z AIDS
  - Gruźlica pozapłucna narządowa odosobniona
  - Trąd
  Zakażenia wywołane przez bakterie enteropatogenne
  - Dur brzuszny
  - Cholera
  - Czerwonka bakteryjna
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie bakterie ropotwórcze
  - Zakażenia gronkowcowe
  - Zakażenia paciorkowcowe
  Zakażenia wywołane przez Gram-dodatnie laseczki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi tworzącymi przetrwalniki
  - Zakażenia bakteriami beztlenowymi nietworzącymi przetrwalników
  Zakażenia bakteriami pochodzenia zwierzęcego
  - Bruceloza
  Inne zakażenia bakteryjne
  - Zakażenie pałeczką ropy błękitnej
  - Legionelloza
  - Promienica
  - Rzeżączka
  - Kiła
  - Kiła nabyta
  - Kiła wrodzona
  Zakażenia bakteriami wewnątrzkomórkowymi
  - Chlamydiozy
  - Choroba kociego pazura
  Zakażenia wirusowe
  Patogeneza zakażenia wirusowego
  Wirusowe zakażenia dróg oddechowych
  - \""Przeziębienie""\
  - Grypa
  - Grypa ptasia
  Choroby wirusowe z wykwitami skórnymi
  - Odra
  - Różyczka
  - Półpasiec
  Inne zakażenia wirusowe
  - Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
  - Mononukleoza zakaźna
  - Cytomegalia
  Grzybice
  Grzybica kropidlakowa
  Kandydiaza
  Pneumocystoza
  Zakażenia pierwotniakowe
  Rzęsistkowica
  Toksoplazmoza
  Zakażenia wywołane przez robaki pasożytnicze
  Owsica
  Włośnica
  Tasiemczyce
  Wągrzyca
  Bąblowica

  7. NOWOTWORY
  Nazewnictwo nowotworów
  Zmiany i stany przednowotworowe
  Cechy nowotworów złośliwych i łagodnych
  Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
  - Naciekanie podścieliska
  - Przerzuty
  Cechy makroskopowe nowotworów łagodnych
  Szybkość wzrostu nowotworów
  Cechy mikroskopowe nowotworów
  - Kierunek i stopień zróżnicowania nowotworu
  - Cytologiczne i histologiczne cechy złośliwości
  - Neoplazja wewnątrznabłonkowa
  - Mikroinwazja i rak wczesny
  - Stopień złośliwości histologicznej nowotworu
  Nowotwory miejscowo złośliwe
  Diagnostyka nowotworów
  Diagnostyka histopatologiczna
  Cytodiagnostyka
  - Cytodiagnostyka złuszczeniowa
  - Cytodiagnostyka aspiracyjna
  Immunocytochemia
  Metody morfometryczne
  Metody cytogenetyczne i molekularne
  Biomarkery nowotworowe
  Epidemiologia nowotworów
  Etiopatogeneza nowotworów
  Czynniki rakotwórcze
  - Czynniki chemiczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące
  - Inne czynniki fizyczne
  - Wirusy i bakterie onkogenne
  - Wirusy onkogenne DNA
  - Wirusy onkogenne RNA
  - Helicobacter pylori
  Molekularno-genetyczne podstawy choroby nowotworowej
  - Onkogeny
  - Mechanizmy aktywacji protoonkogenów
  - Produkty białkowe onkogenów (onkoproteiny)
  - Geny supresorowe
  - Geny regulujące apoptozę
  - Geny regulujące naprawę DNA
  W jaki sposób powstają nowotwory?
  Czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów złośliwych
  Mechanizmy przeciwnowotworowe
  Objawy kliniczne związane z nowotworami złośliwymi
  Zespoły paraneoplazmatyczne
  Wyniszczenie nowotworowe
  Stadium zaawansowania klinicznego nowotworu - staging

  8. CHOROBY O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
  Podstawy immunologii
  Przeciwciała
  Komórki układu odpornościowego
  Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne)
  Toczeń rumieniowaty układowy
  Zespół Sjögrena
  Twardzina
  Miopatie zapalne
  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Choroby wynikające z niedoborów odporności
  Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
  Skrobiawica

  9. CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
  Choroby chromosomowe
  Zespół Downa
  Zespół Klinefeltera
  Zespół Turnera
  Choroby dziedziczone zgodnie z prawami Mendla
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny dominujący
  - Neurofibromatoza
  - Zespół Marfana
  Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny
  - Lizosomalne choroby spichrzeniowe
  - Glikogenozy
  Choroby sprzężone z płcią
  Choroby dziedziczone wieloczynnikowo
  Choroby monogenowe dziedziczone niezgodnie z prawami Mendla

  10. CHOROBY DZIECI
  Choroby i zmiany nienowotworowe
  Wcześniactwo, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, niedojrzałość
  - Mała urodzeniowa masa ciała
  - Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
  - Niedojrzałość narządowa
  - Zespół zaburzeń oddychania noworodków
  Urazy i wady wrodzone
  - Urazy okołoporodowe
  - Wrodzone wady rozwojowe
  Zakażenia
  - Zakażenia wewnątrzmaciczne
  - Zakażenia okołoporodowe
  - Zakażenia w okresie poporodowym
  Inne choroby nienowotworowe
  - Choroba hemolityczna noworodków
  - Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Wrodzone zaburzenia metaboliczne
  - Mukowiscydoza
  - Fenyloketonuria
  Nowotwory i zmiany rozrostowe
  Łagodne rozrosty fibroblastyczne
  - Guzkowe zapalenie powięzi
  - Kostniejące zapalenie mięśni
  Guzy pochodzenia fibroblastycznego i miofibroblastycznego
  - Włókniak młodzieńczy nosogardła
  Łagodne nowotwory nienabłonkowe
  - Naczyniak krwionośny
  - Tłuszczak zarodkowy
  Nowotwory złośliwe
  - Nerwiak zarodkowy
  - Mięsak Ewinga/PNET
  - Guz Wilmsa
  - Siatkówczak
  - Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Potworniaki
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego

  11. PATOLOGIA ŚRODOWISKOWA I STANU ODŻYWIENIA
  Palenie tytoniu
  Choroby związane z paleniem tytoniu
  - Choroby serca i naczyń
  - Rak płuca
  - Przewlekłe i ostre choroby płuc
  - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Bierne palenie tytoniu
  Zespół zatrucia tytoniowego płodu
  Szczególne następstwa palenia tytoniu u kobiet
  Nadużywanie alkoholu
  Metabolizm alkoholu
  Zmiany chorobowe związane z nadużywaniem alkoholu
  - Choroba alkoholowa wątroby
  - Stłuszczenie wątroby
  - Ostre alkoholowe zapalenie wątroby
  - Alkoholowa marskość wątroby
  - Choroby przewodu pokarmowego
  - Choroby trzustki
  - Choroby układu sercowo-naczyniowego
  - Alkoholowa kardiomiopatia rozstrzeniowa
  - Zespół krążenia hiperkinetycznego z niewydolnością serca
  - Choroby układu nerwowego
  - Choroby mięśni szkieletowych
  - Zmiany hematologiczne i układu odpornościowego
  - Zaburzenia w obrębie układu płciowego
  - Nowotwory
  Alkoholowy zespół płodowy
  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Zaburzenia stanu odżywienia
  Niedożywienie
  - Niedożywienie białkowo-energetyczne
  - Wyniszczenie
  - Kwashiorkor
  - Jadłowstręt psychiczny
  - Bulimia
  - Niedożywienie a odpowiedź odpornościowa
  - Niedożywienie jakościowe
  - Niedobory witamin
  - Niedobór kwasu foliowego
  - Niedobory pierwiastków śladowych
  Otyłość
  Dieta w profilaktyce chorób
  Niepożądane działanie leków
  Kwas acetylosalicylowy
  Paracetamol (acetaminofen)
  Estrogenowa terapia zastępcza
  Doustne środki antykoncepcyjne
  Czynniki fizyczne
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  - Pole elektromagnetyczne
  - Promieniowanie ultrafioletowe
  - Promieniowanie jonizujące
  - Objawy kliniczne napromieniania
  - Ekspozycja całego organizmu na promieniowanie jonizujące
  - Miejscowe zmiany związane z radioterapią
  - Wpływ promieniowania jonizującego na zarodek, płód, noworodka i dziecko
  - Promieniowanie jonizujące i nowotwory
  - Skutki genetyczne promieniowania jonizującego
  Urazy spowodowane działaniem energii mechanicznej
  Zaburzenia termoregulacji
  - Hipertermia miejscowa
  - Hipertermia układowa
  - Hipotermia
  Czynniki chemiczne
  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
  Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  Mechanizmy działania ksenobiotyków
  Środki chemiczne stosowane w rolnictwie
  Toksyny występujące w przyrodzie

  12. PATOLOGIA TRANSPLANTACYJNA
  Rodzaje przeszczepów
  Odrzucanie przeszczepu
  Przeszczepy wątroby
  Przeszczepy nerek
  Przeszczepy szpiku kostnego

  13. CHOROBY SERCA
  Choroby mięśnia sercowego
  Niewydolność mięśnia sercowego
  - Ostra niewydolność lewokomorowa
  - Przewlekła niewydolność lewokomorowa
  - Ostra niewydolność prawokomorowa
  - Przewlekła niewydolność prawokomorowa
  Serce płucne
  Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  - Zawał mięśnia sercowego
  Zapalenie mięśnia sercowego
  Kardiomiopatie
  Choroby wsierdzia
  Zapalenia wsierdzia
  Gorączka reumatyczna
  Choroby osierdzia
  Zapalenie osierdzia
  Wrodzone wady serca
  Nowotwory serca

  14. CHOROBY NACZYŃ
  Stwardnienie naczyń
  Miażdżyca
  Stwardnienie tętnic typu Mönckeberga
  Stwardnienie małych tętnic i tętniczek
  Zapalenia naczyń
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Guzkowe zapalenie tętnic
  Ziarniniak Wegenera
  Choroba Schönleina-Henocha
  Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
  Tętniaki
  Tętniaki serca
  Tętniaki aorty i innych tętnic
  Nowotwory naczyń krwionośnych
  Naczyniak krwionośny
  Kłębczak
  Mięsak Kaposiego
  Mięsak naczyniowy
  Haemangiopericytoma
  Teleangiektazje
  Nowotwory naczyń chłonnych
  Naczyniak limfatyczny
  Choroby żył
  Zakrzepowe zapalenie żył
  Żylaki

  15. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  Nienowotworowe choroby tkanki płucnej
  Przewlekłe obturacyjne choroby płuc
  - Rozedma płuc
  - Przewlekłe zapalenie oskrzeli
  - Astma oskrzelowa
  - Rozstrzenie oskrzeli
  Śródmiąższowe rozlane (restrykcyjne) choroby płuc
  - Pylice
  - Sarkoidoza
  Niedodma płuc
  Choroby infekcyjne płuc
  - Zapalenie płuc
  - Ropień płuca
  Nowotwory
  Rak płuca
  Przerzuty nowotworowe do płuc

  16. CHOROBY OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ
  Powietrze (lub gaz) w jamie opłucnej
  Płyn w jamie opłucnej
  Płyn wysiękowy
  Płyn przesiękowy
  Krwotok do jamy opłucnej
  Płyn w jamie otrzewnej
  Nowotwory opłucnej i otrzewnej
  Międzybłoniak złośliwy

  17. CHOROBY GŁOWY I SZYI
  JAMA USTNA
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia
  Zapalenie pleśniawkowe
  Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej typu 1
  Zapalenie migdałków podniebiennych i gardła
  Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
  Ziarniniak naczyniasty
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Leukoplakia i erytroplakia błony śluzowej
  Nowotwory złośliwe
  Rak płaskonabłonkowy
  KRTAŃ
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie i obrzęk krtani
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak i brodawczakowatość
  Zmiany prekursorowe, z których może powstać rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak krtani
  NOS, ZATOKI PRZYNOSOWE I NOSOGARDŁO
  Zapalenia
  Zapalenie błony śluzowej nosa
  Zapalenie zatok przynosowych
  Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
  Inne zmiany nienowotworowe
  Krwawienie z nosa
  Polipy nosa i zatok przynosowych
  Nowotwory łagodne
  Brodawczak
  Nowotwory złośliwe
  Rak nosogardła
  GRUCZOŁY ŚLINOWE
  Zmiany nienowotworowe
  Pseudotorbiel śluzowa
  Zapalenie ślinianki
  Nowotwory łagodne
  Gruczolak wielopostaciowy
  Nowotwory złośliwe
  Rak śluzowo-naskórkowy
  Rak gruczołowato-torbielowaty
  Rak zrazikowokomórkowy

  18. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
  PRZEŁYK
  Zmiany nienowotworowe
  Niedrożność przełyku
  Żylaki przełyku
  Przepuklina rozworu przełykowego
  Przełyk Barretta
  Zespół Malloryego-Weissa
  Achalazja
  Zapalenie przełyku
  Nowotwory
  Rak przełyku
  ŻOŁĄDEK
  Zapalenie żołądka
  Wrzód żołądka
  Wrzody ostre i trawienne
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Nowotwory żołądka
  Rak żołądka
  Chłoniak pierwotny żołądka
  Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
  JELITO CIENKIE I GRUBE
  Zespoły złego wchłaniania
  Celiakia
  Zapalenia
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Przewlekłe choroby zapalne jelit
  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Inne choroby nienowotworowe
  Ostre niedokrwienie jelita
  Uchyłkowatość
  Choroba Hirschsprunga
  Zmiany polipowate i nowotwory jelit
  Polip
  Gruczolak
  Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej
  Rak jelita grubego
  Rakowiak

  19. CHOROBY WĄTROBY
  Marskość wątroby
  Alkoholowa choroba wątroby
  Metaboliczne i wrodzone choroby wątroby
  Niealkoholowa choroba wątroby ze stłuszczeniem
  Hemochromatoza
  Zapalenia wątroby
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Przewlekłe zapalenie wątroby
  Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  Choroby wątroby i dróg żółciowych
  Pierwotna marskość żółciowa
  Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych
  Wtórna marskość żółciowa
  Zaburzenia krążenia krwi w wątrobie
  Zespół Budda-Chiariego
  Nowotwory wątroby
  Naczyniak
  Gruczolak z komórek wątrobowych
  Rak z komórek wątrobowych
  Rak z nabłonka przewodów żółciowych
  Nienowotworowe guzy wątroby

  20. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
  Kamica żółciowa
  Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Kamica i zapalenie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
  Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak przewodów żółciowych

  21. CHOROBY TRZUSTKI
  Choroby części zewnątrzwydzielniczej trzustki
  Ostre zapalenie trzustki
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  Rak trzustki
  Inne nowotwory trzustki
  Choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki
  Cukrzyca
  Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki

  22. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
  NERKI
  Budowa anatomiczna i histologiczna
  Obraz kliniczny chorób nerek
  Ostra niewydolność nerek
  Przewlekła niewydolność nerek
  Zaburzenia rozwojowe
  Torbielowatość nerek
  Dysplazja torbielowata nerek
  Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego
  Nabyta (dializopochodna) torbielowatość nerek
  Choroby kłębuszków nerkowych
  Glomerulopatie pierwotne
  - Ostre rozlane rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (z półksiężycami)
  - Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Ogniskowe segmentowe szkliwienie kłębuszków nerkowych
  - Nefropatia IgA
  - Ogniskowe segmentowe rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Glomerulopatie wrodzone i dziedziczne
  - Zespół Alporta
  Glomerulopatie wtórne
  - Nefropatia cukrzycowa
  Choroby cewek nerkowych i tkanki śródmiąższowej
  - Ostra martwica cewek nerkowych
  Śródmiąższowe zapalenie nerek
  - Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  - Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Nefropatia poanalgetyczna
  Choroby nerek wywołane zmianami w naczyniach krwionośnych
  Łagodne stwardnienie nerek
  Złośliwe stwardnienie nerek
  Mikroangiopatia zakrzepowa
  Rozlana martwica kory nerek
  Zawał nerki
  Wodonercze
  Niedrożność układu moczowego
  Kamica nerkowa
  Nowotwory nerek
  Rak nerki
  Onkocytoma
  Naczyniakomięśniakotłuszczak
  PĘCHERZ MOCZOWY, MOCZOWODY, CEWKA MOCZOWA
  Zapalenia
  Zapalenie pęcherza moczowego
  - Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
  - Zapalenie śródmiąższowe
  Zapalenie moczowodu
  Zapalenie cewki moczowej
  Nowotwory
  Brodawczak urotelialny
  Rak pęcherza moczowego
  Rak cewki moczowej

  23. PATOLOGIA UKŁADU CHŁONNEGO I KRWIOTWÓRCZEGO
  UKŁAD CHŁONNY
  Powiększenie węzłów chłonnych
  Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych szyi
  Nowotwory pierwotne węzłów chłonnych
  - Chłoniak Hodgkina
  Chłoniaki nieziarnicze
  - Przewlekła białaczka limfatyczna/chłoniak z małych komórek B
  - Chłoniak grudkowy
  - Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  - Chłoniak Burkitta
  CHOROBY KRWI
  Niedokrwistość
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego
  Niedokrwistość w chorobach przewlekłych
  Niedokrwistość w zespole mielodysplastycznym
  Niedokrwistość aplastyczna
  Niedokrwistość hemolityczna
  - Niedokrwistości hemolityczne wrodzone
  - Niedokrwistości hemolityczne nabyte
  Nadkrwistość
  Skazy krwotoczne
  Skazy krwotoczne pochodzenia płytkowego (małopłytkowości)
  Wrodzone skazy krwotoczne osoczowe
  Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
  Niedobór krwinek białych
  Nadmiar krwinek białych
  Zmiany odczynowe
  Białaczki
  - Białaczka ostra
  - Przewlekła białaczka szpikowa
  PRZEWLEKŁE CHOROBY MIELOPROLIFERACYJNE
  Czerwienica prawdziwa
  Nadpłytkowość samoistna
  Przewlekła idiopatyczna mielofibroza

  24. CHOROBY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
  GRUCZOŁ SUTKOWY U KOBIET
  Zaburzenia rozwojowe
  Zapalenia, zmiany wsteczne i włókniste
  Ostre (ropne) zapalenie sutka
  Okołoprzewodowe zapalenie sutka
  Plazmatycznokomórkowe zapalenie sutka
  Rozszerzenie przewodów wyprowadzających sutka
  Ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka
  Silikonowe zapalenie sutka
  Martwica tkanki tłuszczowej sutka
  Zmiany włóknisto-torbielowate sutka
  Zmiany proliferacyjne
  Nowotwory nabłonkowe
  Rak sutka
  - Rak nieinwazyjny
  - Rak inwazyjny (naciekający)
  - Rak Pageta
  Brodawczak śródprzewodowy
  Nowotwory nienabłonkowe
  Nowotwory mezenchymalno-nabłonkowe
  Włókniakogruczolak
  Guz liściasty
  Przerzuty nowotworowe do sutka
  GRUCZOŁ SUTKOWY U MĘŻCZYZN
  Rak sutka męskiego
  Ginekomastia

  25. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO
  SROM
  Torbiel gruczołu Bartholina
  Kłykciny
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja sromu
  Rak sromu
  SZYJKA MACICY
  Zapalenie szyjki macicy
  Wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy
  Rak szyjki macicy
  - Rak płaskonabłonkowy
  - Gruczolakorak
  TRZON MACICY
  Patologiczne krwawienia z jamy macicy
  Zmiany nienowotworowe
  Zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
  Gruczolistość
  Rozrosty endometrium
  Polip błony śluzowej trzonu macicy
  Rozrost błony śluzowej trzonu macicy
  Nowotwory
  Rak endometrium
  Mięśniak gładkokomórkowy
  Mięśniakomięsak gładkokomórkowy
  JAJOWODY
  Zapalenie jajowodu
  Choroba zapalna miednicy
  Ciąża jajowodowa
  Rak jajowodu
  JAJNIK
  Zmiany nienowotworowe
  Torbiel jajnika
  Zespół wielotorbielowatych (policystycznych) jajników
  Nowotwory jajnika
  Nowotwory z nabłonka powierzchniowego i podścieliska
  - Nowotwory surowicze
  - Nowotwory śluzowe
  - Nowotwory endometrioidne
  Nowotwory ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika
  - Ziarniszczak
  - Włókniak, otoczkowiak i włókniakootoczkowiak
  - Guz z komórek Sertolego i Leydiga
  Nowotwory germinalne (zarodkowe)
  - Rozrodczak
  - Nowotwór pęcherzyka żółtkowego
  - Rak zarodkowy
  - Nabłoniak kosmówkowy
  - Potworniak
  Nowotwory przerzutowe

  26. PATOLOGIA CIĄŻY I POPŁODU
  Okresy rozwojowe człowieka
  Rozwój i anatomia łożyska
  Ciąża mnoga
  Patologia wczesnego okresu ciąży
  Poronienie samoistne
  Ciąża ektopowa
  Patologia późnego okresu ciąży
  Łożysko przyrośnięte
  Łożysko przodujące
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Zapalenie łożyska
  Nadciśnienie tętnicze w ciąży
  Ciążowa choroba trofoblastyczna
  Zaśniad groniasty
  Zaśniad groniasty inwazyjny
  Nabłoniak kosmówkowy

  27. CHOROBY NARZĄDU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO
  PRĄCIE
  Wrodzone zaburzenia rozwojowe
  Stulejka
  Zapalenia
  Kłykciny kończyste
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Neoplazja wewnątrzpłaskonabłonkowa
  Nowotwory złośliwe
  Rak prącia
  JĄDRO I NAJĄDRZE
  Wnętrostwo
  Zaburzenia fenotypowe płci
  Obojnactwo prawdziwe (hermafrodytyzm)
  Obojnactwo rzekome męskie (pseudohermafrodytyzm)
  Zapalenia
  Zapalenie najądrza i jądra
  Nowotwory jąder
  Nowotwory germinalne
  Nasieniak
  Rak zarodkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Nabłoniak kosmówkowy
  Potworniak
  Torbiele i zmiany torbielowate
  GRUCZOŁ KROKOWY
  Zapalenia
  Zapalenie gruczołu krokowego
  Zmiany rozrostowe
  Guzkowy rozrost gruczołu krokowego
  Nowotwory
  Rak gruczołu krokowego

  28. CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
  PRZYSADKA MÓZGOWA
  Nadczynność przysadki
  Niedoczynność przysadki
  TARCZYCA
  - Powiększenie tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Niedoczynność tarczycy
  - Rak tarczycy
  Diagnostyka guzków tarczycy
  PRZYTARCZYCE
  Nadczynność przytarczyc
  Niedoczynność przytarczyc
  NADNERCZA
  Choroby kory nadnerczy
  Nadczynność kory nadnerczy
  Niedoczynność kory nadnerczy
  Choroby rdzenia nadnerczy
  Guz chromochłonny
  Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza

  29. CHOROBY SKÓRY
  Infekcje wirusowe
  Brodawka zwykła
  Brodawka stóp
  Brodawki płaskie
  Kłykciny kończyste
  Mięczak zakaźny
  Infekcje bakteryjne
  Liszajec zakaźny
  Przewlekłe dermatozy zapalne
  Łuszczyca
  Liszaj płaski
  Toczeń rumieniowaty ogniskowy (przewlekły)
  Twardzina ograniczona
  Choroby pęcherzowe skóry
  Pęcherzyca
  Pemfigoid
  Choroby gruczołów łojowych
  Trądzik pospolity
  Zapalenie tkanki podskórnej
  Rumień guzowaty
  Rumień stwardniały
  Odbarwienia skóry
  Bielactwo nabyte
  Bielactwo wrodzone (albinizm)
  Przebarwienia skóry
  Ostudy
  Piegi
  Znamiona barwnikowe (melanocytarne)
  Znamię barwnikowe nabyte zwykłe
  Znamię barwnikowe wrodzone
  Znamię błękitne
  Znamię Spitz
  Znamię barwnikowe dysplastyczne
  Nowotwory złośliwe melanocytarne
  Czerniak złośliwy
  Łagodne nowotwory pochodzenia nabłonkowego
  Brodawczak naskórkowy
  Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe)
  Zmiany prekursorowe, z których może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy inwazyjny
  Rogowacenie słoneczne
  Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego
  Rak płaskonabłonkowy
  Rak podstawnokomórkowy
  Pierwotne chłoniaki skóry
  Ziarniniak grzybiasty
  Słowniczek podstawowych terminów stosowanych w histopatologii skóry

  30. CHOROBY KOŚCI I STAWÓW
  Budowa i funkcja kości i stawów
  Metaboliczne choroby kości
  Nadczynność przytarczyc
  Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
  Choroba Pageta
  Krzywica i rozmiękanie kości
  Złamania kości
  Zapalenie kości i szpiku kostnego
  Nowotwory kości
  Nowotwory łagodne
  - Kostniak kostninowy
  - Chrzęstniak
  - Kostniakochrzęstniak
  Nowotwory złośliwe
  - Kostniakomięsak
  - Chrzęstniakomięsak
  - Szpiczak mnogi
  - Przerzuty nowotworowe do kości
  Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Ropne zapalenie stawów
  Dna moczanowa (zapalenie moczanowe stawów)
  Zapalenie kości i stawów

  31. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH
  Nowotwory łagodne tkanek miękkich
  Nowotwory złośliwe tkanek miękkich

  32. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  Neurony i komórki glejowe
  Bariera krew-mózg
  Obrzęk mózgu
  Wodogłowie
  Urazy
  Urazy okołoporodowe
  Urazy czaszkowo-mózgowe
  Choroby naczyniopochodne
  Niedokrwienie mózgu
  - Niedokrwienie całkowite
  - Niedokrwienie miejscowe
  - Zawał mózgu
  Krwotok wewnątrzczaszkowy
  - Krwiak nadtwardówkowy
  - Krwiak podtwardówkowy
  - Krwotok mózgowy
  - Krwotok podpajęczynówkowy
  Encefalopatia nadciśnieniowa
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Ropne zapalenie opon mózgowych
  - Ropień mózgu
  Kleszczowe zapalenie mózgu
  Podostre encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba
  Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
  Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Choroby zwyrodnieniowe
  Choroba Alzheimera
  Choroba Parkinsona
  Choroby zwyrodnieniowe neuronu ruchowego
  Stwardnienie zanikowe boczne
  Zatrucia
  Zatrucie tlenkiem węgla
  Zatrucie cyjankami
  Następstwa stosowania cytostatyków
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
  Nowotwory neuroepitelialne
  Nowotwory gleju gwiaździstego
  - Astrocytoma diffusum (gwiaździak rozlany, II°)
  - Glioblastoma (glejak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory embrionalne
  - Medulloblastoma (rdzeniak zarodkowy, IV°)
  Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych
  Meningioma (oponiak)
  Chłoniaki złośliwe
  Pierwotny chłoniak złośliwy ośrodkowego układu nerwowego
  Przerzuty nowotworowe do ośrodkowego układu nerwowego

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH ŁACIŃSKO-POLSKI

  SŁOWNIK TERMINÓW MEDYCZNYCH POLSKO-ŁACIŃSKI

  SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy patologii


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo lekarskie pzwl, edgard, olesiejuk, oddk, festina, delta, wiedza powszechna, arti, multico, lektorklett
Produkty w ofercie: 17870
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0