Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Michalczyk i Prokop]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Rodzaj papieru: offsetowy Zastosowanie: podatnicy objęci podatkiem od towarów i usług Oprawa: zeszyt 4 strony Druk: dwustronny Pełen opis produktu 'Ewidencja VAT - oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej. Typ: Vu73-u (A4)' »

  Rodzaj papieru: offsetowy Zastosowanie: podatnicy objęci podatkiem od towarów i usług Oprawa: zeszyt 4 strony Druk: dwustronny
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ewidencja VAT - oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej. Typ: Vu73-u (A4)

 • [Ekspertax]

  Kategoria: Książki ogólne / prawo

  zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy 7. Kasy rejestrujące... Pełen opis produktu 'Zbiór praw 2015 z komentarzem praktyków. Ustawa o rachunkowości, podatki dochodowe, ordynacja podatkowa, VAT i kasy rejestrujące + Wzory pism do US' »

  ZBIÓR PRAW 2015 z komentarzem praktyków Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych: VAT, CIT, PIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, Ordynacji podatkowej a także rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych na lata 2015-2016. Do książki załączono najczęściej stosowane wzory pism do urzędu skarbowego oraz wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla VAT. Stan prawny publikacji jest aktualny na dzień 30 stycznia 2015 r. - uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1, 4 oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. Proponowane przez nas opracowanie ZBIÓR PRAW 2015 powstało z myślą o wszystkich, którzy na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Wiedza i umiejętności, jakimi dysponuje specjalista z tych dziedzin, muszą być nieustannie poszerzane - szczególnie niezbędna jest informacja o najnowszych aktach prawnych i stały dostęp do ciągle zmieniających się przepisów podatkowych. Załączone do publikacji wzory pism usprawnią kontakt z urzędem skarbowym. Autorami komentarza są eksperci i praktycy Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Ekspertax. Całość opracowania otrzymała przychylne recenzje. "Zaletą publikacji jest osadzenie rachunkowości w otoczeniu prawno-podatkowym, co stanowi praktyczne narzędzie dla osób pracujących zarówno w księgowości, jak i zajmujących się podatkami. Poruszone zagadnienia w komentarzach do ustaw zostały ułożone w spójną i logiczną całość. Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach mających największe znaczenie wynikające z nowelizacji wskazanych ustaw, dzięki czemu opracowanie ma rozsądną objętość i przystępną formę". Prof. dr hab. Waldemar Gos - kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego "Książka stanowi przydatne zestawienie ustaw podatkowych oraz Ustawy o rachunkowości. Autorski komentarz wprowadzający do każdej z nich z uwagami ogólnymi odnoszącymi się do zmian wynikających z nowelizacji dodaje waloru teoretyczno-praktycznego, co z pewnością spełni oczekiwania wszystkich, którzy z prawem podatkowym stykają się na co dzień". Dr Maciej Jurczyga - biegły rewident, wieloletni praktyk, autor publikacji na temat rachunkowości i podatków SPIS TREŚCI: 1. Ustawa o rachunkowości 1.1. Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości 1.2. Ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3 Inwentaryzacja Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Rozdział 4a Łączenie się spółek Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki Rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Rozdział 7 Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 8 Ochrona danych Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 9 Odpowiedzialność karna Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków Załącznik nr 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla Zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Załącznik nr 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro 2. Ordynacja podatkowa 2.1. Komentarz do zmian w ustawie Ordynacja podatkowa 2.2. Ujednolicony tekst ustawy Ordynacja podatkowa Dział I Przepisy ogólne Dział II Organy podatkowe i ich właściwość Dział Ila Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Dział III Zobowiązania podatkowe Dział IV Postępowanie podatkowe Dział V Czynności sprawdzające Dział VI Kontrola podatkowa Dział VII Tajemnica skarbowa Dział VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Dział VIII Przepisy karne Dział VIIIa Zaświadczenia Dział IX Zmiany w przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 3. Podatek dochodowy od osób prawnych 3.1. Komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 3.2. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2 Przychody Rozdział 3 Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4 Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Rozdział 6 Pobór podatku Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mająart. 10, 6, art. 12 ust. 11, art. 15, ust. 8, art. 16 ust. 9, art. 25a ust. 2 ustawy Załącznik nr 4. Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy Załącznik nr 5. Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 4.1. Komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2 Źródła przychodów Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5 Szczególne zasady ustalania dochodu Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Rozdział 8 Zeznania podatkowe Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mająart. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy 5. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 5.1. Komentarz do zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 5.2. Ujednolicony tekst ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Rozdział 3 Karta podatkowa Rozdział 4 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Rozdział 5 Przepisy wspólne Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego Załącznik nr 2. Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług Załącznik nr 3. Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej Załącznik nr 4. Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej Załącznik nr 5. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów Załącznik nr 6. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy 6. Ustawa o VAT 6.1. Komentarz do zmian w ustawie o VAT 6.2. Ujednolicony tekst ustawy o VAT Dział I Przepisy ogólne Dział II Zakres opodatkowania Dział III Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi Dział IV Obowiązek podatkowy Dział V Miejsce świadczenia Dział VI Podstawa opodatkowania Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów Dział VIII Wysokość opodatkowania Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku Dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach Dział XI Dokumentacja Dział XII Procedury szczególne Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. (uchylony) Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% Załącznik nr 4. (uchylony) Załącznik nr 5. (uchylony) Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. I pkt 26 ustawy Załącznik nr 9. (uchylony) Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy 7. Kasy rejestrujące 7.1. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 7.2. Tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 8. Wzory pism 8.1 Wzór czynnego żalu 8.2 Wzór wniosku o uchylenie mandatu 8.3 Wzór odwołanaia od decyzji 8.4 Wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku 8.5 Wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty 8.6 Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty 8.7 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 8.8 Wzór wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 8.9 Wzór wniosku o potwierdzenie rejestracji 8.10 Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla VAT
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór praw 2015 z komentarzem praktyków. Ustawa o rachunkowości, podatki dochodowe, ordynacja podatkowa, VAT i kasy rejestrujące + Wzory pism do US

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Zmiany wynikają m.in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące' »

  Publikacja skierowana do księgowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które z mocy prawa są zobowiązani do stosowania kas fiskalnych.Od początku roku 2011 obowiązują zmienione zasady prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Zmiany wynikają m.in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz z uchwalonych przez Sejm zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, jak: zmiany stawek VAT, zmiana klasyfikacji PKWiU oraz zmiany stawek podatkowych niektórych towarów i usług.Od 1 maja 2011 r. w wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas najbardziej licznymi grupami zawodowymi podatników, którzy zostali objęci obowiązkiem stosowania kas, to podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, w zakresie kultury oraz sportu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące

 • [Warszawa]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł KASY REJESTRUJĄCE Autor C.Orłowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 189 Ciężar 0.2 kg Wydawnictwo Warszawa Rok Pełen opis produktu 'KASY REJESTRUJĄCE' »

  Tytuł KASY REJESTRUJĄCE Autor C.Orłowski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 189 Ciężar 0.2 kg Wydawnictwo Warszawa Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o KASY REJESTRUJĄCE

 • [wolters kluwer polska]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące' »

  Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.:- ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ,- dokumentowanie bonifikat udzielanych przez aptekę,- zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej,- dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  obowiązki producentów Osoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2017 - Tomasz Krywan' »

  Opis - Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na zakup obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki związane z ich stosowaniem. Dlatego też niniejsza publikacja pomocna będzie nie tylko osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kasami rejestrującymi, ale również osobom stosującym je od wielu lat.Publikacja niniejsza zawiera nie tylko omówienie przepisów oraz wskazanie sposobu ich interpretacji przez organy podatkowe, ale również wskazuje stanowisko reprezentowane przez sądy.W publikacji znajdą Państwo również wiele przykładów ułatwiających zrozumienie obowiązujących przepisów, zaś na jej końcu ? aktualne przepisy dotyczące kas rejestrujących.Podatnicy dowiedzą się z opracowania m.in.: kto jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania kiedy zaczyna się termin rozpoczęcia ewidencjonowania jakie są zasady używania kas rejestrujących czy każdy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kas kto i dlaczego może narazić się na dodatkowe zobowiązanie podatkowe jakie obowiązki mają producenci kas rejestrujących oraz podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu Nazwa - Kasy rejestrujące 2017 Autor - Tomasz Krywan Oprawa - Miękka Wydawca - Infor Biznes Kod ISBN - 9788365622297 Kod EAN - 9788365622297 Rok wydania - 2017 Język - polski Ilość stron - 176 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-02-15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017 - Tomasz Krywan

 • [Infor Ekspert]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  zastosowaniem kas rejestrujących. Jest to generalna zasada, od której Minister Finansów przewidział wyjątki, czyli zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach.W publikacji... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2011' »

  Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jest to generalna zasada, od której Minister Finansów przewidział wyjątki, czyli zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach.W publikacji tej zostaną omówione zasady, na jakich obowiązek ten powinien być przez podatników realizowany w 2011 r.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2011

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące

 • [Infor Biznes]

  Kategoria: Książki / Prawo i administracja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017.

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące' »

  Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.:- ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ,- dokumentowanie bonifikat udzielanych przez aptekę,- zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej,- dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące

 • [Infor Biznes]

  Kategoria: Prawo podatkoweWysyłka: od ręki

  obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2017' »

  Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na zakup obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki związane z ich stosowaniem. Dlatego też niniejsza publikacja pomocna będzie nie tylko osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kasami rejestrującymi, ale również osobom stosującym je od wielu lat.Publikacja niniejsza zawiera nie tylko omówienie przepisów oraz wskazanie sposobu ich interpretacji przez organy podatkowe, ale również wskazuje stanowisko reprezentowane przez sądy.W publikacji znajdą Państwo również wiele przykładów ułatwiających zrozumienie obowiązujących przepisów, zaś na jej końcu ? aktualne przepisy dotyczące kas rejestrujących.Podatnicy dowiedzą się z opracowania m.in.: kto jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania kiedy zaczyna się termin rozpoczęcia ewidencjonowania jakie są zasady używania kas rejestrujących czy każdy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kas kto i dlaczego może narazić się na dodatkowe zobowiązanie podatkowe jakie obowiązki mają producenci kas rejestrujących oraz podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017

 • [Infor Biznes]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2017' »

  Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na zakup obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki związane z ich stosowaniem. Dlatego też niniejsza publikacja pomocna będzie nie tylko osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kasami rejestrującymi, ale również osobom stosującym je od wielu lat.Publikacja niniejsza zawiera nie tylko omówienie przepisów oraz wskazanie sposobu ich interpretacji przez organy podatkowe, ale również wskazuje stanowisko reprezentowane przez sądy.W publikacji znajdą Państwo również wiele przykładów ułatwiających zrozumienie obowiązujących przepisów, zaś na jej końcu – aktualne przepisy dotyczące kas rejestrujących.Podatnicy dowiedzą się z opracowania m.in.: kto jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania kiedy zaczyna się termin rozpoczęcia ewidencjonowania jakie są zasady używania kas rejestrujących czy każdy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kas kto i dlaczego może narazić się na dodatkowe zobowiązanie podatkowe jakie obowiązki mają producenci kas rejestrujących oraz podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017

 • [Infor Biznes]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  obowiązki producentów Osoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2017' »

  Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na zakup obowiązki producentówOsoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017

 • [Infor Biznes]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Osoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki związane z ich... Pełen opis produktu 'Kasy rejestrujące 2017 [Krywan Tomasz]' »

  Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na zakup obowiązki producentów Osoby stosujące kasy rejestrujące powinny na bieżąco śledzić zmiany przepisów, a także mieć na uwadze zmieniające się poglądy organów podatkowych na niektóre obowiązki związane z ich stosowaniem. Dlatego też niniejsza publikacja pomocna będzie nie tylko osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kasami rejestrującymi, ale również osobom stosującym je od wielu lat. Publikacja niniejsza zawiera nie tylko omówienie przepisów oraz wskazanie sposobu ich interpretacji przez organy podatkowe, ale również wskazuje stanowisko reprezentowane przez sądy. W publikacji znajdą Państwo również wiele przykładów ułatwiających zrozumienie obowiązujących przepisów, zaś na jej końcu – aktualne przepisy dotyczące kas rejestrujących. Podatnicy dowiedzą się z opracowania m.in.: kto jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania kiedy zaczyna się termin rozpoczęcia ewidencjonowania jakie są zasady używania kas rejestrujących czy każdy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kas kto i dlaczego może narazić się na dodatkowe zobowiązanie podatkowe jakie obowiązki mają producenci kas rejestrujących oraz podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu ISBN: 9788365622297 Kod paskowy: 9788365622297 Autorzy: Krywan Tomasz Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 44172 Liczba stron: 176 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 10 Waga: 0.195 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kasy rejestrujące 2017 [Krywan Tomasz]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, wiedza powszechna, rea, olesiejuk, marksoft, pwn s.a., lingea, cztery głowy
Produkty w ofercie: 12648
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180737
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0