Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne... Pełen opis produktu 'Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych' »

  Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach liczbowych i kodach oraz funkcjach logicznych. W związku z tym, że w nowoczesnych instrumentach geodezyjnych wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne i elektroniczne. W aneksie zawarto informacje dotyczące pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy interferencyjnych, omówiono światłowody, a także wskaźniki z ciekłymi kryształami. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku geodezja i kartografia. Spis treści: OD AUTORA 1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z OPTYKI INSTRUMENTALNEJ 1.1. Wiadomości podstawowe 1.2. Prawa optyki geometrycznej 1.3. Podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego 1.3.1. Zwierciadła płaskie 1.3.2. Płytka płaskorównoległa 1.3.3. Pryzmaty załamujące i odbijające 1.3.4. Soczewki 1.4. Przyrządy optyczne instrumentów geodezyjnych 1.4.1. Lupa 1.4.2. Mikroskop 1.4.3. Luneta 2. LIBELLA I EGZAMINATOR LIBELL 2.1. Klasyfikacja libell i ich budowa 2.2. Egzaminator libell 2.2.1. Budowa egzaminatora libell 2.2.2. Wyznaczanie przetaragi libelli na egzaminatorze 2.2.3. Określanie błędu średniego koincydencji pęcherzyka libelli 3. NIWELATOR TECHNICZNY (LIBELLOWY I AUTOMATYCZNY) 3.1. Budowa mechaniczno-optyczna niwelatora technicznego libellowego 3.1.1. Niwelator techniczny z lunetą stałą 3.1.2. Niwelator techniczny ze śrubą elewacyjną 3.1.3. Niwelator techniczny ze śrubą elewacyjną i lunetą obracaną wokół osi geometrycznej lunety 3.2. Budowa mechaniczno-optyczna niwelatora technicznego automatycznego 3.3. Łaty do niwelacji technicznej 3.4. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych libellowych i automatycznych. Metody polowe i laboratoryjne 3.4.1. Kolimator geodezyjny 3.4.2. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych libellowych z lunetą stałą 3.4.3. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych ze śrubą elewacyjną 3.4.4. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych automatycznych 3.5. Niwelacja geometryczna 3.5.1. Niwelacja geometryczna ?w przód" i?ze środka" 3.5.2. Wpływ kulistości Ziemi na rezultaty wyznaczeń wysokościowych wykonywanych metodą niwelacji ?w przód" 3.5.3. Wpływ refrakcji na rezultaty wyznaczeń wysokościowych wykonywanych metodą niwelacji ?w przód" i ?ze środka" 3.5.4. Wpływ kulistości Ziemi i refrakcji na wyniki niwelacji wykonywanej metodą niwelacji ?w przód" i ?ze środka" 3.5.5. Wpływ refrakcji różnicowej na wyniki niwelacji wykonywanej metodą niwelacji ?ze środka" 3.6. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami, odległości poziomej do łaty i kierunku 3.6.1. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami 3.6.2. Wyznaczanie odległości poziomej do łaty i kierunku z koła poziomego niwelatora 3.6.3. Sprawdzanie stałych k i c dalmierza kreskowego 4. NIWELATOR PRECYZYJNY (LIBELLOWY I AUTOMATYCZNY) 4.1. Wprowadzenie 4.2. Niwelator precyzyjny libellowy 4.2.1. Niwelator Ni 004 - Zeiss 4.3. Niwelator precyzyjny automatyczny 4.3.1. Niwelator NI 007 - Zeiss 4.3.2. Niwelator Ni 2- Opton 4.3.3. Niwelator NI 002A - Zeiss 4.4. Mikrometr optyczny z płytką płaskorównoległą niwelatora precyzyjnego 4.5. Łaty do niwelacji precyzyjnej 4.6. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami 4.7. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów z mikrometrem optycznym 4.8. Badanie łat do niwelacji precyzyjnej 4.9. Badanie stałości osi celowej niwelatora precyzyjnego w płaszczyźnie pionowej 4.10. Badanie mikrometru optycznego niwelatora precyzyjnego 5. TEODOLIT Z JEDNOMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM, Z MIKROSKOPEM SZACUNKOWYM LUB SKALOWYM 5.1. Wprowadzenie 5.2. Budowa mechaniczno-optyczna teodolitu 5.2.1. Teodolit z jednomiejscowym systemem odczytowym z mikroskopem szacunkowym lub skalowym 5.2.2. Układy osiowe teodolitu 5.2.3. Systemy orientacji koła poziomego teodolitu. Śruby reiteracyjne i mechanizmy repetycji 5.2.4. Pozioma oś obrotu lunety 5.2.5. Schemat optyczny teodolitu z mikroskopem skalowym. Błędy systemu odczytowego koła poziomego i pionowego 5.3. Pomiary kątów poziomych i pionowych 5.3.1. Pomiary kątów poziomych 5.3.2. Pomiary kątów pionowych 5.4. Sprawdzanie i rektyfikacja teodolitu z jednomiejscowym systemem odczytowym, z mikroskopem szacunkowym lub skalowym. Metody polowe i laboratoryjne 6. PIONY I PIONOWNIKI OPTYCZNE 6.1. Wprowadzenie 6.2. Budowa mechaniczno-optyczna pionów i pionowników optycznych 6.3. Sprawdzanie i rektyfikacja pionów i pionowników optycznych 6.3.1. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego wbudowanego w alidadę teodolitu 6.3.2. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego (nieobracanego) wbudowanego w spodarkę teodolitu 6.3.3. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego niezależnego (obracanego) o celowej jednokierunkowej (nadirowej) 6.3.4. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego niezależnego (obracanego) o celowej dwukierunkowej 6.3.5. Sprawdzanie i rektyfikacja pionownika optycznego 6.4. Centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym 6.4.1. Centrowanie teodolitu ustawionego na statywie o nieregulowanej długości nóg za pomocą pionu optycznego 6.4.2. Centrowanie teodolitu ustawionego na statywie o regulowanej długości nóg za pomocą pionu optycznego 7. TEODOLIT Z MIKROMETREM OPTYCZNYM (Z JEDNOMIEJSCOWYM LUB DWUMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM) 7.1. Budowa mechaniczno-optyczna teodolitu 7.2. Schemat optyczny teodolitu z mikrometrem optycznym. Błędy systemu odczytowego koła poziomego i pionowego 7.3. Pomiary kątów poziomych i pionowych 7.4. Sprawdzanie i rektyfikacja teodolitu z mikrometrem optycznym (z jednomiejscowym lub dwumiejscowym systemem odczytowym) 7.4.1. Sprawdzanie i rektyfikacja libell alidadowych teodolitu 7.4.2. Sprawdzenie i usuwanie błędu ustawienia krzyża kresek 7.4.3. Wykrywanie porywania limbusa 7.4.4. Wyznaczanie i usuwanie błędu kolimacji 7.4.5. Wyznaczanie i usuwanie błędu inklinacji 7.4.6. Sprawdzanie działania kompensatora automatycznego koła pionowego teodolitu 7.4.7. Wyznaczanie i usuwanie błędu indeksu koła pionowego teodolitu 8. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE DOKŁADNOŚCI TEODOLITU Z MIKROMETREM OPTYCZNYM 8.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kierunku i jego składowych 8.1.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kierunku mk 8.1.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego odczytu mo 8.1.3. Obliczanie błędu średniego celowania mc 8.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kąta pionowego i jego składowych 8.2.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kąta pionowego mk' 8.2.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego czynności obarczonej wpływem poziomowania libelli kolimacyjnej (lub błędem kompensatora automatycznego) i odczytywania koła pionowego mlo 8.2.3. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego odczytu mo 8.2.4. Obliczanie błędu średniego celowania mc, błędu średniego poziomowania libelli kolimacyjnej lub błędu średniego kompensatora automatycznego ml 9. WYKRYWANIE MIMOŚRODU KOŁA POZIOMEGO I PIONOWEGO W TEODOLITACH Z JEDNOMIEJSCOWYM I DWUMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM 9.1. Wprowadzenie 9.2. Wykrywanie mimośrodu koła poziomego w teodolicie z jednomiejscowym systemem odczytowym 9.3. Wykrywanie mimośrodu koła poziomego w teodolicie z dwumiejscowym systemem odczytowym 9.4. Wykrywanie mimośrodu koła pionowego w teodolitach z jednomiejscowym i dwumiejscowym systemem odczytowym 10.BADANIE STAŁOŚCI OSI CELOWEJ TEODOLITU 11. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ELEKTRONIKI 11.1. Wiadomości wstępne 11.2. Wybrane bierne elementy elektroniczne i ich charakterystyka 11.2.1. Rezystor 11.2.2. Kondensator 11.2.3. Cewka 11.3. Wiadomości wstępne o półprzewodnikach 11.3.1. Diody półprzewodnikowe 11.3.2. Tranzystory 11.3.3. Układy scalone 11.4. Systemy liczbowe i kody 11.4.1. System dziesiętny 11.4.2. System dwójkowy 11.4.3. System ósemkowy 11.4.4. System szesnastkowy 11.4.5. System dwójkowo-dziesiętny (BCD) 11.4,6. Kodowanie binarne 11.4.7. Kod Grava 11.4.8. Kod ASCII 11.5. Funkcje logiczne 12. ELEKTRONICZNE POMIARY ODLEGŁOŚCI 12.1. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w powietrzu 12.2. Dokładność pomiaru odległości metodą elektroniczną 12.3. Fazowe dalmierze elektrooptyczne 12.3.1. Metoda fazowa pomiaru odległości 12.3.2. Wybrane sposoby wyznaczania liczby N 12.3.3. Poprawka dodawania dalmierza elektrooptycznego 12.3.4. Dokładność wyznaczenia odległości dalmierzem fazowym 12.3.5.Schemat blokowy fazowego dalmierza elektrooptycznego 12.3.6.Reflektor zwrotny dalmierza elektrooptycznego 12.3.7.Podstawowe elementy i zespoły fazowego dalmierza elektrooptycznego 12.4. Impulsowe dalmierze elektrooptyczne 12.4.1. Metoda impulsowa pomiaru odległości 12.4.2. Cyfrowy pomiar czasu 12.4.3. Schemat blokowy impulsowego dalmierza elektrooptycznego 12.5. Fazowe dalmierze mikrofalowe 13. KOMPARACJA DALMIERZY ELEKTRONICZNYCH 13.1. Sprawdzanie częstotliwości wzorcowej fazowych dalmierzy elektronicznych 13.2. Wyznaczanie poprawki cyklicznej fazomierza 13.3. Niezależne wyznaczanie poprawki dodawania (stałej k) 13.4. Jednoczesne wyznaczanie poprawki cyklicznej fazomierza i poprawki dodawania 13.5. Sprawdzanie i rektyfikacja warunków geometrycznych tachymetru elektronicznego 14. ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIARU KĄTÓW 14.1. System kodowy pomiaru kątów 14.2. System impulsowy pomiaru kątów 14.3. System dynamiczny pomiaru kątów 14.4. Elektroniczna kompensacja wpływu odchylenia osi pionowej instrumentu na rezultaty wyznaczeń kątowych na kole poziomym i pionowym 14.4.1. Elektroniczny jednokierunkowy kompensator automatyczny 15. LASERY 15.1. Wprowadzenie 15.2. Absorpcja i emisja promieniowania 15.3. Inwersja obsadzeń poziomów energetycznych oraz czas życia atomów w stanie wzbudzonym 15.4. Pompowanie optyczne 15.5. Generacja światła laserowego 15.6. Rezonatory optyczne 15.7. Mody podłużne i mody poprzeczne 15.8. Wybrane typy laserów 15.8.1. Laser z ciałem stałym - laser rubinowy 15.8.2. Laser gazowy atomowy - laser helowo-neonowy 15.8.3. Lasery półprzewodnikowe 15.9. Cechy światła laserowego 15.10. Propagacja promieniowania laserowego 16. AUTOMATYZACJA NIWELACYJNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH 16.1. Prosta odniesienia w laserowej technice pomiarowej 16.2. Wybrane sposoby określania położenia osi wiązki laserowej lub horyzontu laserowego 16.3. System elektronicznego wyznaczania horyzontu instrumentalnego niwelatora cyfrowego z wykorzystaniem laty niwelacyjnej z kodem paskowym 17. APARATURA DO WYKRYWANIA PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU 17.1. Wyznaczanie trasy podziemnych ciągów rurowych i kablowych metodą indukcyjną i galwaniczną 17.2. Wyznaczanie głębokości położenia oraz średnicy ciągów rurowych i kablowych 18. ŚCIENNE ZNAKI GEODEZYJNE 18.1. Wiadomości wstępne 18.2. Odtwarzalne punkty geodezyjne - definicje 18.3. Ścienny znak geodezyjny 18.4. Ogólne zasady eksploatacji odtwarzalnych osnów geodezyjnych 18.5. Sprawdzanie ściennych znaków geodezyjnych 19. POCHYŁOMIERZE MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE 19.1. Pochyłomierze mechaniczne 19.2. Pochyłomierze elektroniczne 19.3. Dynamiczny system pomiaru małych kątów pochylenia LITERATURA ANEKS Załącznik 1 Załącznik 2 Zalącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne... Pełen opis produktu 'Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych' »

  Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach liczbowych i kodach oraz funkcjach logicznych. W związku z tym, że w nowoczesnych instrumentach geodezyjnych wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne i elektroniczne. W aneksie zawarto informacje dotyczące pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy interferencyjnych, omówiono światłowody, a także wskaźniki z ciekłymi kryształami. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku geodezja i kartografia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: