Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  zawarte w podręczniku  są adresowane przede wszystkim do studentów kierunku metalurgia, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Mogą być również pomocne... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii' »

  W podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę z dziedziny ochrony środowiska. Szczególny nacisk położono na zanieczyszczenie wód i powietrza, metody ich oczyszczania oraz gospodarkę odpadami. Treści zawarte w podręczniku  są adresowane przede wszystkim do studentów kierunku metalurgia, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Mogą być również pomocne osobom pragnącym zdobyć wiedzę o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi. Spis treści Część pierwsza Hydrosfera 1.    Zanieczyszczenia wód 1.1.    Właściwości skład chemiczny wody 1.2.    Wskaźniki jakości wód 1.3.    Klasy czystości wód 1.4.    Stan czystości wód powierzchniowych w Polsce 1.4.1.    Stan rzek w Polsce 1.4.2.    Stan jezior w Polsce 1.4.3.    Stan czystości Morza Bałtyckiego 1.5.    Skutki zanieczyszczeń  wód – eutrofizacja 2.    Metody oczyszczania wód 2.1.    Koagulacja 2.2.    Sedymentacja 2.3.    Flotacja 2.4.    Wymiana jonowa 2.5.    Procesy membranowe 2.6.    Dezynfekcja wody 3.    Metody oczyszczania ścieków 3.1.    Ścieki oraz ich klasyfikacja 3.2.    Charakterystyka ścieków 3.3.    Oczyszczanie mechaniczne ścieków 3.4.    Oczyszczanie biologiczne ścieków 3.4.1.    Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków 3.4.2.    Sztuczne biologiczne sposoby oczyszczania ścieków Bibliografia Część druga Litosfera 1.    Gospodarka odpadami w świetle przepisów prawa 2.    Klasyfikacja i źródła powstawania odpadów 3.    Rodzaje odpadów 3.1.     Odpady przemysłowe 3.2.    Odpady komunalne 3.2.1.    Gromadzenie odpadów komunalnych 3.2.2.    Selektywna zbiórka odpadów 3.2.3.    Transport odpadów komunalnych 3.3.    Odpady niebezpieczne 3.3.1.    Gromadzenie odpadów niebezpiecznych 3.3.2.    Transport odpadów niebezpiecznych 4.    Metody postępowanie z odpadami 4.1.    Składowanie odpadów 4.1.1.    Uszczelnianie składowisk odpadów 4.1.2.    Drenaż wód i odcieków 4.1.3.    Gaz wysypiskowy 4.1.4.    Składowanie odpadów niebezpiecznych 4.1.5.    Stan składowisk odpadów w Polsce 4.2.    Kompostowanie 4.2.1.    Metody kompostowania 4.2.2.    Jakość kompostu 4.2.3.    Kompostowanie odpadów w Polsce 4.3.    Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów 4.3.1.    Spalanie 4.3.2.    Piroliza Bibliografia Część trzecia Atmosfera 1.    Źródła zanieczyszczeń powietrza 1.1.    Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń powietrza 2.    Stan powietrza w Polsce 3.    Zjawiska klimatyczne wywołane zanieczyszczeniami powietrza 3.1.    Kwaśne opady 3.1.1.    Negatywne skutki kwaśnych deszczy 3.2.    Smog 3.3.    Efekt cieplarniany 3.4.    Dziura ozonowa 4.    Przepisy prawne w ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Podczas rozwiązywania każdego problemu technicznego, niezależnie od charakteru pracy zawodowej, zawsze istotne są zagadnienia związane z inżynierią materiałową. Należy przez to rozumieć... Pełen opis produktu 'Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium wyd. II' »

  Podczas rozwiązywania każdego problemu technicznego, niezależnie od charakteru pracy zawodowej, zawsze istotne są zagadnienia związane z inżynierią materiałową. Należy przez to rozumieć świadomy dobór materiałów dla osiągnięcia zamierzonego celu. Umożliwiają to badania, prowadzone w celu wyznaczenia lub sprawdzenia, w sposób powtarzalny, istotnych właściwości materiałów i ich zależności od czynników zewnętrznych. Badania takie są ściśle określone przez odpowiednie międzynarodowe dokumenty normalizacyjne.  Tematyka skryptu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu badań podstawowych właściwości materiałów przewodzących, półprzewodzących, dielektrycznych i magnetycznych, zebrane w dziesięć tematycznych ćwiczeń laboratoryjnych.  Omówienie każdego ćwiczenia składa się z wyjaśnienia fizycznych podstaw zjawisk, układów pomiarowych, sposobu wykonania badań i programu ćwiczenia.  Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrycznego kierunku elektrotechnika oraz automatyka i robotyka, ale może być również przydatny inżynierom i technikom elektrykom.  Spis treści: Wstęp  Regulamin bezpieczeństwa w Laboratorium Podstaw Inżynierii Materiałowej    1. Badanie rezystywności dielektryków  2. Wyznaczanie przenikalności elektrycznej  3. Pomiary współczynnika strat dielektrycznych  4. Badanie wytrzymałości elektrycznej  5. Badanie właściwości magnetycznych próbek blach elektrotechnicznych  6. Badanie właściwości mechanicznych materiałów izolacyjnych  7. Badanie właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych  8. Badanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych dielektryków ciekłych  9. Badanie zjawisk termoelektrycznych  10. Badanie zjawiska Halla 
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium wyd. II

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono najnowszą wiedzę na temat inżynierii materiałów stalowych. Omówiono metody wytwarzania stali, w tym najnowsze technologie odlewania stali z uwzględnieniem odlewania ci... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa stal' »

  W książce przedstawiono najnowszą wiedzę na temat inżynierii materiałów stalowych. Omówiono metody wytwarzania stali, w tym najnowsze technologie odlewania stali z uwzględnieniem odlewania ciągłego, składniki strukturalne stali węglowych i stopowych. Zamieszczono informacje o wpływie poszczególnych składników fazowych i licznych pierwiastków na właściwości stali, a także podstawowe informacje krystalograficzne o występujących w stali fazach. Opisano między innymi takie procesy technologiczne, jak hartowanie i odpuszczanie stali. Przedstawiono wpływ mikrostruktury na właściwości stali. Obszernie omówiono stale na wyroby kształtowane na zimno, stale konstrukcyjne, maszynowe, narzędziowe, odporne na korozję i stale do pracy w podwyższonych temperach. Książka jest przeznaczona dla studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki oraz kierunków pokrewnych, a także dla inżynierów tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa stal

 • [Galaktyka]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa' »

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się na co dzień. Na przykład pojazdów, narzędzi, a także procesorów do naszych komputerów. Książka Inżynieria materiałowa jest podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowych materiałów. Została napisana przez wybitnego naukowca i wspaniałego dydaktyka, profesora Michaela Ashby?ego. Jest to dzieło kompletne i nowoczesne!Inżynieria materiałowa to:Nowatorskie i aktualne podejście do nauki o materiałachNowoczesne strategie doboru materiałów oraz procesów produkcyjnychWiedza ukierunkowana na projektowanie inżynierskieLiczne wykresy i ilustracje wspomagające naukęNarzędzia wspierające samodzielne zdobywanie wiedzyPowiązanie przedstawionej wiedzy z komputerowymi narzędziami projektowania
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  SPEKTROSKOPIA IMPEDANCYJNA 4.1. Wstęp 4.2. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w inżynierii materiałowej 4.3. Liniowe aproksymacje charakterystyk procesów elektrochemicznych 4.4.... Pełen opis produktu 'Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w inżynierii materiałowej' »

  Monografia obejmuje zagadnienia związane z badaniem korozji materiałów metodami elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono w niej analizę właściwości środowisk korozyjnych oraz ich oddziaływań na różnorodne materiały. Omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu elektrochemii niezbędne do zrozumienia mechanizmów procesów korozji oraz badania ich metodami elektrochemicznymi. Podano opisy urządzeń i systemów stosowanych do badań w elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono analizę i interpretację wyników pomiarów elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej za pomocą modeli w postaci obwodów elektrycznych. Podano zasady fizycznej realizacji takich badań procesów korozyjnych oraz omówiono interpretację uzyskiwanych wyników. Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Rozdział 1. PROCESY ELEKTROCHEMICZNE 1.1. Wstęp 1.2. Roztwory i ich podstawowe właściwości 1.3. Elektrolity 1.4. Przewodnictwo elektrolitów 1.5. Procesy oksydacyjno-redukcyjne 1.6. Zjawiska międzyfazowe i elektryczna warstwa podwójna Rozdział 2. ANALOGIE PROCESÓW W UKŁADACH ELEKTROCHEMICZNYCH I OBWODACH ELEKTRYCZNYCH 2.1. Wstęp 2.2. Podstawowe elementy obwodowe oraz ich połączenia i właściwości 2.3. Właściwości transmitancji obwodów 2.4. Właściwości częstotliwościowych charakterystyk transmitancji 2.5. Specjalne elementy obwodowe stosowane w elektrochemii 2.6. Podstawy syntezy obwodów elektrycznych 2.7. Zasada nieoznaczoności Rozdział 3. KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA 3.1. Wstęp 3.2. Procesy korozyjne 3.3. Charakterystyka procesów korozyjnych 3.4. Modelowanie procesów korozji elektrochemicznej Rozdział 4. ELEKTROCHEMICZNA SPEKTROSKOPIA IMPEDANCYJNA 4.1. Wstęp 4.2. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w inżynierii materiałowej 4.3. Liniowe aproksymacje charakterystyk procesów elektrochemicznych 4.4. Wyznaczanie częstotliwościowych charakterystyk procesów korozyjnych 4.5. Immitancja obwodów liniowych w procesach elektrochemicznych 4.5.1. Podstawowe zależności 4.5.2. Obwody elektryczne jako modele procesów korozyjnych 4.5.3. Optymalizacja modelu obwodowego 4.6. Odporność korozyjna metali 4.6.1. Czynniki decydujące o procesach korozyjnych 4.6.2. Ocena odporności korozyjnej materiałów Rozdział 5. BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ METALI 5.1. Wstęp 5.2. Metody badania korozji 5.3. Elektrochemiczne metody badania korozji metali 5.4. Korozja wybranych metali 5.4.1. Odporność korozyjna żelaza 5.4.2. Odporność korozyjna miedzi 5.4.3. Odporność korozyjna niklu 5.5. Odporność korozyjna warstw powierzchniowych PODSUMOWANIE Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w inżynierii materiałowej

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  urządzenia wzorowane na zwierzętach 2.3.    Naturalne czujniki    3.      WZORCE Z NATURY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ    3.1.    Naturalne kompozyty    3.2.    Naturalne struktury typu... Pełen opis produktu 'Wzorce z Natury w technice i inżynierii materiałowej' »

  Treścią książki są zagadnienia związane z intensywnie rozwijanym w ostatnich latach kierunkiem nauki, zwanym biomimetyką. Kierunek ten opiera się generalnie na wykorzystaniu we współczesnej technice wzorców pochodzących z Natury. W pracy przedstawione są wybrane przykłady takich wzorców, które już stały się inspiracją dla współczesnych naukowców z różnych dziedzin techniki - w tym inżynierii materiałowej, budowy maszyn i architektury - do ich wykorzystania w projektowaniu, konstrukcji, technologii i wytwarzaniu nowych materiałów.   Książka przeznaczona jest dla czytelników interesujących się popularnonaukową wiedzą o przyrodzie i technice. Studentom i młodym pracownikom nauki może posłużyć jako materiał do pogłębiania wiedzy, a nawet stać się inspiracją do samodzielnego poszukiwania pomysłów w Naturze. Spis treści Przedmowa    1.     BIOMIMETYKA I JEJ ZAKRES 2.      WZORCE Z NATURY W TECHNICE    2.1.    Inspiracje z Natury w rozwiązaniach architektonicznych    2.2.    Latające maszyny i inne urządzenia wzorowane na zwierzętach 2.3.    Naturalne czujniki    3.      WZORCE Z NATURY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ    3.1.    Naturalne kompozyty    3.2.    Naturalne struktury typu laminaty i materiały gradientowe    3.3.    Naturalne materiały porowate    3.4.    Samoczyszczące się powierzchnie    3.5.    Naturalne prekursory do syntezy innych materiałów    3.6.    Diatomity    3.7.    Skuteczne połączenia materiałów    3.8.    Tajemnica łapy gekona    3.9.    Kolory strukturalne    4.      MOLEKULARNA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA    4.1.    Budowa materiałów biologicznych     4.2.    Biomimetyka molekularna    4.3.    Naturalne nanosilniki    Wnioski
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wzorce z Natury w technice i inżynierii materiałowej

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono najnowszą wiedzę na temat inżynierii materiałów stalowych. Omówiono metody wytwarzania stali, w tym najnowsze technologie odlewania stali z uwzględnieniem odlewania ci... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa stal' »

  W książce przedstawiono najnowszą wiedzę na temat inżynierii materiałów stalowych. Omówiono metody wytwarzania stali, w tym najnowsze technologie odlewania stali z uwzględnieniem odlewania ciągłego, składniki strukturalne stali węglowych i stopowych. Zamieszczono informacje o wpływie poszczególnych składników fazowych i licznych pierwiastków na właściwości stali, a także podstawowe informacje krystalograficzne o występujących w stali fazach. Opisano między innymi takie procesy technologiczne, jak hartowanie i odpuszczanie stali. Przedstawiono wpływ mikrostruktury na właściwości stali. Obszernie omówiono stale na wyroby kształtowane na zimno, stale konstrukcyjne, maszynowe, narzędziowe, odporne na korozję i stale do pracy w podwyższonych temperach. Książka jest przeznaczona dla studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki oraz kierunków pokrewnych, a także dla inżynierów tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa stal

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  Nowoczesne metody wytwarzania stali, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sposobu wytwarzania na ich jakość;Przemiany zachodzące w stalach oraz wpływ pierwiastków stopowych i obróbki cieplnej na ich mikrostrukturę... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa' »

  Nowoczesne metody wytwarzania stali, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sposobu wytwarzania na ich jakość;Przemiany zachodzące w stalach oraz wpływ pierwiastków stopowych i obróbki cieplnej na ich mikrostrukturę i własności;Poszczególne grupy stali, czyli stale wolne od atomów międzywęzłowych, umacnianie podczas utwardzania lakieru, wielofazowe, z mikrododatkami, odporne na korozję, żaroodporne, narzędziowe i inne;Zasady oznaczania stali zgodne z PN-EN.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa

 • Inżynieria materiałowa Tom 2 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  22,46 zł
  24,95 zł

  [galaktyka]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa Tom 2' »

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się na co dzień, np. pojazdów, narzędzi, a także procesorów do naszych komputerów. Książka Inżynieria materiałowa jest podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowych materiałów. Została napisana m.in. przez wybitnego naukowca i wspaniałego dydaktyka, profesora Michaela Ashby’ego. Jest to dzieło kompletne i nowoczesne!Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski, dr h.c...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Tom 2

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna > Materiałoznawstwo

  , inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalo... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa Stal' »

  "Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych. Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Stal

 • [GALAKTYKA]

  Kategoria: Książki / Podręczniki. Ćwiczenia i zadania / Podręczniki akademickie. Skrypty

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Tom 2.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia: - budowę wewnętrzną ciał stałych - związki między strukturą i własnościami... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa - Marek Blicharski' »

  Opis - Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:- budowę wewnętrzną ciał stałych- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów- własności głównych grup materiałów inżynierskich- problemy formowania materiałów i korozji- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej. Nazwa - Inżynieria materiałowa Autor - Marek Blicharski Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301193300 Kod EAN - 9788301193300 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 676 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa - Marek Blicharski

 • [Galaktyka]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa > Inne

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa T.2' »

  Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się na co dzień, np. pojazdów, narzędzi, a także procesorów do naszych komputerów. Książka Inżynieria materiałowa jest podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowych materiałów. Została napisana m.in.przez wybitnego naukowca i wspaniałego dydaktyka, profesora Michaela Ashby’ego. Jest to dzieło kompletne i nowoczesne! Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski, dr h.c.   Inżynieria materiałowa to: - Nowatorskie i aktualne podejście do nauki o materiałach - Nowoczesne strategie doboru materiałów oraz procesów produkcyjnych - Wiedza ukierunkowana na projektowanie inżynierskie - Liczne wykresy i ilustracje wspomagające naukę - Narzędzia wspierające samodzielne zdobywanie wiedzy - Powiązanie przedstawionej wiedzy z komputerowymi narzędziami projektowania W tomie 2 znajdziesz informacje o: - stosowaniu materiałów w wysokich temperaturach - przewodnikach, izolatorach i dielektrykach, - materiałach magnetycznych, - utlenianiu, korozji i degradacji, - procesach produkcyjnych (nagrzewanie, obrabianie, łączenie, obróbka wykańczająca) i o ich wpływie na właściwości   materiałów,  - sposobach samodzielnego pogłębiania wiedzy w oparciu o liczne materiały dodatkowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa T.2

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:- budowę wewnętrzną ciał stałych- związki między strukturą i własnościami a procesem... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa' »

  Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:- budowę wewnętrzną ciał stałych- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów- własności głównych grup materiałów inżynierskich- problemy formowania materiałów i korozji- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:- budowę wewnętrzną ciał stałych- związki między strukturą i własnościami a procesem... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa' »

  Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:- budowę wewnętrzną ciał stałych- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów- własności głównych grup materiałów inżynierskich- problemy formowania materiałów i korozji- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, wydziałów mechanicznych oraz... Pełen opis produktu 'Wstęp do inżynierii materiałowej' »

  W podręczniku przedstawiono budowę materiałów, ich właściwości mechaniczne, podstawowe informacje o strukturze metali i możliwości jej kształtowania, charakterystykę metali, tworzyw ceramicznych, polimerów i kompozytów oraz zagadnienia korozji materiałów. Omówiono własności elektryczne, optyczne, cieplne i magnetyczne materiałów. Zamieszczono liczne przykłady i zadania. Cennym uzupełnieniem jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, wydziałów mechanicznych oraz innych kierunków, na których prowadzone są wykłady z zakresu materiałoznawstwa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do inżynierii materiałowej

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  wzorców pochodzących z Natury. W pracy przedstawione są wybrane przykłady takich wzorców, które już stały się inspiracją dla współczesnych naukowców z różnych dziedzin techniki - w tym inżynierii... Pełen opis produktu 'Wzorce w technice i inżynierii materiałowej' »

  Treścią książki są zagadnienia związane z intensywnie rozwijanym w ostatnich latach kierunkiem nauki, zwanym biomimetyką. Kierunek ten opiera się generalnie na wykorzystaniu we współczesnej technice wzorców pochodzących z Natury. W pracy przedstawione są wybrane przykłady takich wzorców, które już stały się inspiracją dla współczesnych naukowców z różnych dziedzin techniki - w tym inżynierii materiałowej, budowy maszyn i architektury - do ich wykorzystania w projektowaniu, konstrukcji, technologii i wytwarzaniu nowych materiałów.Książka przeznaczona jest dla czytelników interesujących się popularnonaukową wiedzą o przyrodzie i technice. Studentom i młodym pracownikom nauki może posłużyć jako materiał do pogłębiania wiedzy, a nawet stać się inspiracją do samodzielnego poszukiwania pomysłów w Naturze.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzorce w technice i inżynierii materiałowej

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  , inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalo... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa Stal' »

  Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych.Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Stal

 • [WNT]

  Kategoria: MateriałoznawstwoWysyłka: od ręki

  , inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalo... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa Stal' »

  Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych.Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Stal

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  , inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalo... Pełen opis produktu 'Inżynieria materiałowa Stal' »

  Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych.Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inżynieria materiałowa Stal


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2