Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  cieplnej funkcjami kawałkami stałymi oraz złożeniem funkcji typu dzwonowego. W dalszej kolejności zajęto się wybranymi problemami związanym z identyfikacją parametrów krzepnięcia żeliwa, w tym... Pełen opis produktu 'Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie żeliwa szarego' »

  Praca   dotyczy   teoretycznych   i   praktycznych   aspektów   wyznaczania   tzw. zastępczej pojemności cieplnej stopów. Parametr ten, sterujący wydzielaniem się utajonego ciepła przemiany w interwale temperatur krzepnięcia, pojawia się w opisie matematycznym procesów cieplnych, zachodzących w szeroko rozumianym układzie odlew-forma-otoczenie bazującym na metodzie jednego obszaru (one domain method, fixed domain method). Sposoby wyznaczania tej funkcji metodami rozwiązywania zadań   odwrotnych    stanowią   najważniejszą   część   prezentowanej    pracy.   Na podkreślenie zasługuje fakt,  że  dane,  dotyczące przebiegu krzywych stygnięcia (nagrzewania) w wybranych punktach obszaru (informacja taka jest niezbędna przy rozwiązywaniu tego typu zadań), uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych na odlewach rzeczywistych, a nie (jak ma to z reguły miejsce) na podstawie wyników symulacji    numerycznych    procesu    krzepnięcia,    czyli    rozwiązania    zadania bezpośredniego.   W   kolejnych   rozdziałach   przedstawiono   opis   matematyczny procesów cieplnych zachodzących w układzie  odlew-forma-otoczenie w ujęciu makroskopowym,   omówiono   szczegółowo   aproksymację   zastępczej   pojemności cieplnej funkcjami kawałkami stałymi oraz złożeniem funkcji typu dzwonowego. W dalszej kolejności zajęto się wybranymi problemami związanym z identyfikacją parametrów krzepnięcia żeliwa, w tym również analizą wrażliwości pola temperatury na zaburzenia wybranych parametrów (co wiąże się z metodami rozwiązywania zadań odwrotnych  algorytmami  gradientowymi).   Przedstawiono  również wyniki badań doświadczalnych na odlewach rzeczywistych o zróżnicowanych kształtach. Celem badań   było   uzyskanie   informacji   o   czasoprzestrzennych   polach   temperatury w układzie, które wykorzystywano jako zbiór danych wejściowych do estymacji zastępczej pojemności cieplnej. Spis treści 1.    Wprowadzenie     2.    Opis matematyczny procesu krzepnięcia (ujęcie makroskopowe)      2.1.    Wstęp     2.2.    Równania podstawowe     2.3.    Zastępcza pojemność cieplna      3.    Opis matematyczny krzepnięcia żeliwa, analiza wrażliwości, zadania odwrotne (badania własne)      3.1.    Wstęp     3.2.    Model matematyczny      3.3.    Analiza wrażliwości     3.4.    Optymalne położenie sensorów     3.5.    Identyfikacja parametrów procesu krzepnięcia     3.5.1.    Metody gradientowe      3.5.2.    Algorytmy ewolucyjne      3.6.    Przykłady rozwiązań zadań odwrotnych     3.6.1.    Identyfikacja zastępczej pojemności cieplnej (zadanie ID)     3.6.2.    Krzepnięcie odlewu żeliwnego w formie piaskowej (zadanie 2D) 4.    Realizacja badań doświadczalnych      4.1.    Wstęp     4.2.    Cel badań eksperymentalnych     4.3.    Wyniki badań eksperymentalnych     4.4.    Opracowanie wyników badań eksperymentalnych      5.    Identyfikacja zastępczej pojemności cieplnej żeliwa na podstawie pomiarów temperatury     5.1.    Wstęp     5.2.    Wyniki identyfikacji zastępczej pojemności cieplnej na podstawie pomiarów zrealizowanych w ramach pierwszej grupy badań     5.3.    Wyniki identyfikacji zastępczej pojemności cieplnej na podstawie pomiarów zrealizowanych w ramach drugiej grupy badań      5.4.    Analiza i dyskusja wyników     6. Podsumowanie i wnioski      Bibliografia     Streszczenie    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie żeliwa szarego

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  W pracy zaproponowano i przedstawiono metodykę badań mających na celu identyfikację grupy przemysłowych źródeł emisji odorów wraz z oceną ich zapachowego oddziaływania na ludzi. Zaproponowano Pełen opis produktu 'Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych' »

  W pracy zaproponowano i przedstawiono metodykę badań mających na celu identyfikację grupy przemysłowych źródeł emisji odorów wraz z oceną ich zapachowego oddziaływania na ludzi. Zaproponowano metodologię identyfikacji przemysłowych źródeł emisji odorów pod względem ilościowym, przestrzennym oraz jakościowym. Przeprowadzono analizę metod identyfikacji źródeł emisji odorów w zależności od typu źródła emisji oraz metod zmierzających do oceny uciążliwości zapachowej. Uzupełnieniem do przeprowadzonych analiz i rozważań są wyniki badań olfaktometrycznych, terenowych oraz modelowych, na podstawie których określono zakres stosowalności wybranych metod w ocenie zapachowej przemysłowych źródeł emisji. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Cechy zapachu 2.1. Percepcja zapachów 2.2. Czynniki decydujące o wpływie odorów na organizm ludzki i otoczenie 2.3. Uciążliwość zapachowa 2.4. Stężenie zapachu 2.5. Intensywność zapachu 2.6. Jakość hedoniczna 3. Identyfikacja obiektów przemysłowych będących potencjalnym źródłem emisji odorów 3.1. Metody ilościowej identyfikacji przemysłowych źródeł emisji odorów 3.1.1. Analiza skarg ludności 3.1.2. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego 3.2. Przestrzenna identyfikacja przemysłowych źródeł emisji odorów 3.3. Jakościowa identyfikacja przemysłowych źródeł emisji odorów 3.3.1. Produkcja wyrobów mięsnych 3.3.2. Przetwórstwo ryb i rybich odpadów 3.3.3. Produkcja olejów roślinnych 3.3.4. Produkcja piwa 3.3.5. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 3.3.6. Produkcja win gronowych 3.3.7. Produkcja soków z owoców i warzyw oraz pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 3.3.8. Produkcja cukru 3.3.9. Produkcja mleka i wyrób serów 3.3.10. Produkcja wyrobów tytoniowych  3.3.11. Produkcja skór 3.3.13. Produkcja kakao 3.3.14. Przetwórstwo herbaty i kawy 3.3.15. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek 3.3.16. Produkcja przypraw 4. Metody zapachowej oceny przemysłowych źródeł emisji odorów 4.1. Metody poboru próbek 4.1.1. Pobór próbek ze źródeł punktowych 4.1.2. Pobór próbek ze źródeł powierzchniowych 4.1.3. Pobór próbek ze źródeł objętościowych 4.2. Metody identyfikacji odorów u źródła emisji 4.3. Określenie emisji zapachu ze źródła przemysłowego 4.4. Badania modelowe 4.5. Pomiary terenowe 4.5.1. Badania ankietowe 4.5.2. Badania terenowe Podsumowanie  Literatura Streszczenie w języku angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: INNE

  Ciągniki kołowe mają zastosowanie w różnych działach gospodarki – rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, transporcie itd. Złożoność konstrukcyjna ciągników wymaga na ich temat szerokiej wiedzy. Uszkodzenia... Pełen opis produktu 'Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu' »

  Ciągniki kołowe mają zastosowanie w różnych działach gospodarki – rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, transporcie itd. Złożoność konstrukcyjna ciągników wymaga na ich temat szerokiej wiedzy. Uszkodzenia złożonych układów najczęściej wpływają negatywnie na efektywność użytkowania, bezpieczeństwo i emisyjność spalin. Autorzy publikacji postawili sobie za cel wypracowanie modelu mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego. Monitorowanie online stanu parametrów pracy ciągnika kołowego w odniesieniu do przedstawionych klas uszkodzeń w toku eksploatacji stwarza użytkownikom możliwość określenia przyczyn ewentualnych uszkodzeń i może zapobiec awariom ciągnika. Praca została wydana w pełnym kolorze, co podnosi jej walor poznawczy. Spis treści: Wykaz najważniejszych oznaczeń Wprowadzenie 1. Wstęp 2. Podstawowe pojęcia i definicje w diagnostyce uszkodzeń 3. Rozwój konstrukcji ciągników kołowych 3.1. Rodzaje silników spalinowychstosowanychw ciągnikach 3.2. Rodzaje układów napędowych ciągników kołowych 3.3. Wyposażenie dodatkowe ciągników kołowych 3.4. Układy monitorowania i układy diagnostyczne 3.4.1. Monitorowanie stanu Calss Xerion za pomocą systemu CEBIS 3.4.2. Ocena stosowanych symptomów diagnostyki użytkowej w ciągnikach kołowych 3.4.3. Kody błędów ciągnika kołowego 3.4.4. System OBD w pojazdach z silnikami o zapłonie samoczynnym 3.4.5. System OBD w monitoringu układów podwozia ciągnika kołowego 3.4.6. Sposób oznaczenia usterek w systemie OBD 4. Istota i znaczenie diagnostyki uszkodzeń ciągnika kołowego 4.1. Klasyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów 4.2. Analiza uszkodzeń elementów 4.3. Przykładowe uszkodzenia ciągników kołowych 5. Metody i modele diagnostyczne ciągnika kołowego 5.1. Uwarunkowania metodyczne 5.2. Modelowanie relacji diagnostycznych 5.3. Metody i urządzenia do wyznaczania charakterystyki ciągnika kołowego w aspekcie osiągów 5.4. Model zuzycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń 6. Budowa mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego 6.1. Dobór funkcji urządzenia diagnostycznego 6.2. Sieci informtyczne 6.2.1. Podział i struktura sieci 6.2.2. Topologie sieci 6.2.3. Modele relacji w sieci 6.2.4. Charakterystyka typów sieci 6.2.5. Budowa sieci CAN 6.2.6. Sieci informatyczne w ciągnikach kołowych 6.3. Urządzenia sieciowe z protokołem DeviceNet 6.3.1. Konwerter USB/DeviceNet 6.3.2. Architektura konwertera I - 7565 DNM 6.3.3. Funkcje konwertetra I - 7565 6.3.4. Urządzenie CAN 8424 6.3.5. Moduły wejściowe 6.4. Struktura urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego 6.4.1. PRzyjęte założenia 6.4.2. Punkty pomiarowe ciągnika kołowego 6.4.3. Struktura hardwarowa urządzenia diagnostycznego 6.4.4. Konfioguracja hardwarowa urządzeń CAN - 8424 6.4.5. Urządzenia diagnostyczne MSDC - 1 i MSDC - 2 6.4.6. Zastosowanie wejść analogowych do diagnostyki żarówek 6.4.7. Pomiar zużycia paliwa z wykorzystaniem sygnału pochodzącego z wtryskiwacza 6.4.8. Ograniczenie mocy wyjściowej silnika 6.5. Oprogramowanie urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego 6.5.1. Konfiguracja urządzeń CAN - 8424 6.5.2. Kionwersja danych pomiarowych 6.5.3. Wtbrane algorytmy programu 6.5.4. Wybrane teksty struktury systemu diagnostycznego 6.6. Pomiary zużycia paliwa 6.6.1. Metody pomiaru zużycia paliwa 6.6.2. Badania eksploatacyjne zuzycia paliwa przez ciągnik kołowy 7. Testowanie urządzenia diagnostycznego 7.1. Metodyka badań diagnostycznych ciągnika kołowego zorientowana na klasy uszkodzeń 7.2. Wyniki badań 8. Podsumowanie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu

 • [CAM]

  Kategoria: Kamery Przemysłowe > Kamery tubowe

  Kamera kompaktowa n-cam 700 ANPR (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.08 lx, 9-22 mm, IR do 40m, OSD) Kamera kompaktowa n-cam 700 jest specjalnie skonstruowana na potrzeby identyfikacji nume... Pełen opis produktu 'Kamera N-CAM 700 ANPR identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów w ruchu.' »

  Kamera kompaktowa n-cam 700 ANPR (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.08 lx, 9-22 mm, IR do 40m, OSD) Kamera kompaktowa n-cam 700 jest specjalnie skonstruowana na potrzeby identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów w ruchu. Cechy wyróżniające: kamera przeznaczona do systemów odczytywania tablic rejestracyjnych, obserwacji wjazdów, parkingów w miejscach gdzie zwykłe oświetlenie jest niewystarczające, filtr światła spolaryzowanego, procesor sygnałowy specjalnie dobrany do specyficznych warunków pracy, czujnik zmierzchowy umieszczony w tylnej części obudowy - kamera nie przełącza się w tryb kolorowy gdy jest oświetlana przez światła samochodowe z przodu, funkcja HLI (High Light Inversion, Eclipse) zapewniająca kompensację silnych źródeł oświetlenia, redukcja szumów 3D - zwiększająca wyrazistość obiektów w ruchu, eliminująca efekt "duchów", przetwornik: 1/3", CCD, Sony Super Had II, 600/650 TVL, czułość 0.08 lux w trybie czarno/białym, obiektyw 9-22 mm, Auto-Iris, oświetlacz IR - 42 diody podczerwieni, zasięg do 40 m, klasa szczelności IP 66, menu OSD, serwisowe wyjście wideo. Oświetlacze IR w zwykłych kamerach przy obserwacji tablic rejestracyjnych nocą powodują prześwietlenia obrazu uniemożliwiając jakąkolwiek identyfikację. Białe tło tablic rejestracyjnych odbija silnie spolaryzowane światło z powrotem w kierunku kamery zaświetlając na obrazie czarne znaki na rejestracji. Usytuowanie tablicy rejestracyjnej na samochodzie pomiędzy reflektorami dodatkowo utrudnia odczytanie numerów ponieważ bardzo jasne punkty reflektorów na obrazie powodują automatycznie przyciemnienie pozostałych obiektów. Kamera n-cam 700 została specjalnie skonstruowana do pracy w tych specyficznych warunkach. Posiada specjalnie filtry polaryzacyjne oraz tak dobrany procesor sygnałowy, aby tablice były czytelne zarówno w warunkach dziennego oświetlenia jak i w świetle podczerwonym. Dodatkowo zewnętrzny czujnik zmierzchowy został umieszczony na tylnej części obudowy, co zabezpiecza przed czasowym przełączaniem się w tryb kolorowy, gdy kamera zostanie oświetlona przez reflektory samochodu.    Parametry pracy kamery można zmienić korzystając z ekranowego menu sterowanego za pomocą przycisków umieszczonych pod odkręcaną pokrywą w dolnej części obudowy.         W menu OSD można ustawić następujące parametry: prędkość migawki jasność kontrast ostrość balans bieli AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) HLI (kompensację silnych źródeł oświetlenia) BLC (kontrola światła wstecznego) funkcja Dzień/Noc DWDR (cyfrowe poszerzenie dynamiki obrazu) DNR |(redukcja sumów) detekcja ruchu (64 strefy, regulacja czułości) 4 maski prywatności nazwa kamery przywracanie ustawień fabrycznych Parametry techniczne: Nazwa n-cam 700 ANPR     Przeznaczenie systemy odczytywania tablic rejestracyjnych ANPR Przetwornik obrazu 1/3", CCD, Sony SuperHad II Standard wideo PAL Liczba efektywnych pikseli PAL:795(H)x596(V) Rozdzielczość pozioma (TVL) 600 (kolor)             650 (czarno-biały) Czułość (lux) przy F1,2 0,2 (kolor)                0,08 (czarno-biały) Odstęp sygnał-szum >50 dB Elektroniczna migawka 1/50...1/100000 AGC Tak Menu OSD Tak Szeroki zakres dynamiki (WDR) Tak, DWDR BLC Tak Dzień/ noc Tak Cyfrowa redukcja szumów Tak, 3D Strefy prywatności Tak, 4 strefy Odbicie lustrzane Tak Detekcja ruchu Tak, 64 strefy Oświetlacz Tak, 42szt diod IR zasięg do 40m (*) Obiektyw 9-22mm, Auto Iris Kąt widzenia 12.5°..  30° Obudowa kompaktowa Wymiary obudowy(mm) fi 85x98x280 Obudowa wandaloodporna Nie Materiał obudowy stop aluminium Temperatura pracy -20..+ 45° C Klasa szczelności IP66 Złącza zewnętrzne wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) Zasilanie DC 12 V; 0.65 A Pobór mocy 7.8 W Masa 1.1 kg zasięg reflektora IR jest zależny od rodzaju oświetlanych powierzchni i przedmiotów (współczynnika odbicia światła w zakresie podczerwieni).www.kamera-ip.com.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kamera N-CAM 700 ANPR identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów w ruchu.

 • [Panasonic]

  Kategoria: Centrale telefoniczne>Moduły do central>Panasonic

  wybrane funkcje:3-portowa karta identyfikacji abonenta CLIP na 3 liniach miejskich analogowychidentyfikacji abonenta dzwoniącego z linii miejskich na wszystkich portach wewnętrznych w standardzie... Pełen opis produktu 'Panasonic KX-TE82494X - identyfikacja CLIP do KX-TEA308 KX-TES824' »

  wybrane funkcje:3-portowa karta identyfikacji abonenta CLIP na 3 liniach miejskich analogowychidentyfikacji abonenta dzwoniącego z linii miejskich na wszystkich portach wewnętrznych w standardzie FSK (Frequency-Shift Keying)maksymalnie jedna karta może zostać zainstalowana w systemie KX-TEA308 i maksymalnie 3 w systemie KX-TES824 i KX-TEM824.produkt na zamówienieczas realizacji od 2 do 5 dni 
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Panasonic KX-TE82494X - identyfikacja CLIP do KX-TEA308 KX-TES824

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PRAWO

  Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikac... Pełen opis produktu 'Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka' »

  Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i wnioskami. Dzięki takiej strukturze książka zyskała układ przejrzysty i czytelny. W badaniach kryminalistycznych istotna jest identyfikacja osób, rzeczy i substancji, jak również zwierząt i roślin na podstawie śladów ujawnianych podczas oględzin miejsc zdarzeń. Autor podejmuje tę ważną kwestię w kryminalistyce jako samodzielnej nauce, wykazując bezpośredniego związek, jaki zachodzi między źródłami cech identyfikacyjnych a poziomem subiektywizmu. O poziomie subiektywizmu decydują właściwości cech oraz zastosowane metody badawcze. Cechy budowy materii (np. atomy, molekuły, DNA) są niezmienne i ściśle zdefiniowane, w związku z tym ograniczają subiektywizm w maksymalnym stopniu. Wyższy poziom subiektywizmu występuje przy wykorzystaniu cech morfologii (np. cech linii papilarnych). Najwyższy stopień subiektywizmu generują cechy komunikacji (mowy, pisma) ze względu na swoją modyfikowalność, dużą podatność na deformacje i niski poziom określoności. Jeśli chodzi o wykorzystywane badania to największy poziom subiektywizmu występuje w identyfikacji pismoznawczej i fonoskopijnej. Pracę kończy rozdział, w którym autor szczegółowo analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród prokuratorów i sędziów, którzy zostali poproszeni o wyrażenie swojej oceny dotyczącej ekspertyz kryminalistycznych. W celach poznawczych i źródłowych pomieszczono liczne wykresy, rysunki oraz tabele. Publikację zamyka bibliografia i streszczenie w języku angielskim. Spis Treści: Wstęp I. Identyfikacja kryminalistyczna 1. Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej 2. Cechy identyfikacyjne 3. Rodzaje identyfikacji kryminalistycznej 4. Ślady kryminalistyczne 5. Materiał porównawczy 6. Etapy badań identyfikacyjnych 7. Metody ustalania wyników badań identyfikacyjnych 8. Ocena badań identyfikacyjnych II. Obszary subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych 1. Uwagi ogólne 2. Wprowadzone pojęcia 3. Metodyka badań własnych 4. Psychologia biegłych III. Identyfikacja daktyloskopijna 1. Przedmiot i zakres badań daktyloskopijnych 2. Daktyloskopijne cechy identyfikacyjne 3. Wartość identyfikacyjna poszczególnych rodzajów cech 4. Ustalanie wartości identyfikacyjnej zespołu cech 5. Subiektywizm w identyfikacji daktyloskopijnej 6. Postulat wprowadzania opinii prawdopodobnych do badań daktyloskopijnych 7. Perspektywa stworzenia ujednoliconego standardu identyfikacji daktyloskopijnej 8. Automatyczna identyfikacja daktyloskopijna 9. Komentarze ekspertów 10. Wnioski IV. Identyfikacja genetyczna 1. Ogólna charakterystyka badań genetycznych 2. Cechy identyfikacji genetycznej i ich właściwości 3. Subiektywizm w identyfikacji genetycznej 4. Komentarze ekspertów 5. Wnioski V. Identyfikacja pismoznawcza 1. Pismo ręczne jako przedmiot badań kryminalistycznych 2. Rodzaje cech graficznych pisma ręcznego 3. Właściwości graficznych cech pisma 4. Próba wyodrębnienia quasi - grupowych, quasi - podstawowych i quasi indywidualnych cech pisma 5. Subiektywizm w identyfikacji pismoznawczej 6. Komentarze ekspertów 7. Wnioski VI. Identyfikacja fonoskopijna 1. Przedmiot i zakres badań fonoskopijnych 2. Metody badań fonoskopijnych 3. Badania aparaturowe w fonoskopii 4. Etapy badań fonoskopijnych 5. Rodzaje cech identyfikacji fonoskopijnej 6. Właściwości cech identyfikacji fonoskopijnej 7. Subiektywizm w identyfikacji fonoskopijnej 8. Komentarze ekspertów 9. Wnioski VII. Identyfikacja osmologiczna 1. Charakterystyka badań osmologicznych 2. Zapach i jego właściwości 3. Rejestrowanie i rozróżnianie zapachów 4. Przebieg badań osmologicznych 5. Subiektywizm w identyfikacji osmologicznej 6. Komentarze ekspertów 7. Wnioski VIII. Identyfikacja traseologiczna 1. Pojęcie i zakres badań traseologicznych 2. Rodzaje cech identyfikacji traseologicznej 3. Właściwości traseologicznych cech identyfikacyjnych 4. Subiektywizm w identyfikacji traseologicznej 5. Komentarze ekspertów 6. Wnioski IX. Identyfikacja kryminalistyczna w ocenie prokuratorów i sędziów 1. Badania ankietowe 2. Analiza akt spraw Podsumowanie Bibliografia Summary
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka

 • [UMCS]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Chemia

  Identyfikacja nieznanych związków organicznych należy do podstawowych czynności nie tylko chemików-organików, ale również osób na co dzień niezwiązanych z chemią. Na przykład odróżnienie soli Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych' »

  Identyfikacja nieznanych związków organicznych należy do podstawowych czynności nie tylko chemików-organików, ale również osób na co dzień niezwiązanych z chemią. Na przykład odróżnienie soli kuchennej od cukru lub sody jest prostym procesem organoleptycznej identyfikacji substancji chemicznych. Tak samo sprawdzamy, czy przygotowane przez nas posiłki są już wystarczająco ugotowane bądź przyprawione - jest to proces podświadomej analizy obecności lub nieobecności pewnych związków w testowanej ",mieszaninie reakcyjnej",. Podręcznik ",Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych", będzie pomocny przy wypracowywaniu umiejętności samodzielnej identyfikacji prostych związków organicznych na podstawie analizy jakościowej. Celem podręcznika jest podanie prostych sposobów wyznaczania podstawowych właściwości fizykochemicznych nieznanego związku organicznego, wykrycia obecnych w jego strukturze grup funkcyjnych i heteroatomów. Umożliwiają to umieszczone w podręczniku szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania poszczególnych doświadczeń, a zdobyta na tej podstawie wiedza ułatwi identyfikację badanego związku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych

 • [UE]

  Kategoria: Wyposażenie serwisu > AkcesoriaWysyłka: do 7 dni

  Szablon do identyfikacji łańcuchów. POLECAMY!

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szablon do identyfikacji łańcuchów

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  identyfikacyjnych 1.6. Warstwa wodonośna jako obiekt identyfikacji 2. Stan badań w zakresie metod oznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych 2.1. Laboratoryjne metody oznaczania... Pełen opis produktu 'Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego' »

  Celem pracy było zbadanie możliwości opracowania nowej metody identyfikacyjnej, do oznaczania in situ parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Przedstawiony w pracy model matematyczny ruchu zwierciadła wody w otworze hydrogeologicznym (piezometrze), obejmuje wszystkie możliwe przypadki ruchu, spowodowanego skokową zmianą potencjału hydraulicznego. Zaprezentowano szereg przykładów zastosowania nowej metody identyfikacyjnej w rozmaitych warunkach hydrogeologicznych. Na podstawie wieloletnich doświadczeń ze stosowaniem metody PARAMEX opracowano metodykę oceny stanu technicznego piezometru. Spis treści: Spis symboli i oznaczeń Objaśnienia do przekrojów hydrogeologicznych Od autora 1. Wprowadzenie 1.1. Historia metody PARAMEX 1.2. Zagadnienie transportu energii i masy 1.2.1. Przepływ prądu 1.2.2. Przewodnictwo ciepła 1.2.3. Filtracja wody 1.3. Zagadnienie identyfikacyjne 1.4. Sygnały identyfikacyjne 1.5. Sygnały identyfikacyjne w hydrogeologii 1.5.1. Rodzaje sygnałów identyfikacyjnych 1.5.2. Typy sygnałów identyfikacyjnych 1.6. Warstwa wodonośna jako obiekt identyfikacji 2. Stan badań w zakresie metod oznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych 2.1. Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika filtracji 2.1.1. Utwory przepuszczalne Aparat Kamieńskiego Rurka Kamieńskiego Aparat Wiłuna 2.1.2. Utwory półprzepuszczalne Aparat Olsena Stanowisko flow-pump 2.2. Terenowe metody oznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych 2.2.1. Sygnały identyfikacyjne I rodzaju Metoda Hvorsleva Metoda Coopera-Bredehoefta-Papadopulosa Metoda Bouwera-Rice'a Zastosowanie metod slug-tests podczas wiercenia otworów hydrogeologicznych 2.2.2. Sygnały identyfikacyjne II rodzaju Pompowanie badawcze studni (jednostopniowe) Pompowanie wielostopniowe - metoda Jacoba-Rorabaugha 3. Model matematyczny układu otwór hydrogeologiczny - warstwa wodonośna 3.1. Ruch drgający 3.2. Równanie równowagi sił 3.3. Równanie przypływu wody w warstwie wodonośnej 3.4. Rozwiązanie zagadnienia identyfikacyjnego 3.4.1. Utwory przepuszczalne 3.4.2. Utwory półprzepuszczalne 3.5. Algorytmy interpretacyjne 4. Sposób wykonania pomiarów metodą PARAMEX 4.1. Metodyka wykonania pomiarów 4.2. Aparatura pomiarowa 4.2.1. Urządzenia do inicjacji ruchu zwierciadła wody w piezometrze 4.2.2. Aparatura do rejestracji ruchu zwierciadła wody Zasada działania sondy poziomowskazowej i depresjometru Konstrukcja sondy Depresjometr Błędy pomiaru 4.2.3. Program komputerowy Program własny param_id.exe Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL do zredagowania raportu 4.3. Charakterystyka ruchu zwierciadła wody w otworze hydrogeologicznym podczas badania metodą PARAMEX 5. Przykłady zastosowań metody PARAMEX w badaniach hydrogeologicznych Kryteria wyboru przykładów Metodyka testów statystycznych 5.1. Ujęcie drenażowe Reda - Pieleszewo 5.1.1. Pierwsza seria pomiarów - lipiec 1985 roku 5.1.2. Druga seria pomiarów - wrzesień 1987 roku 5.1.3. Trzecia seria pomiarów - kwiecień 1988 roku 5.1.4. Wnioski 5.2. Ujęcie infiltracyjne Poznań - Dębina 5.2.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX 5.2.2. Porównanie z wynikami pompowań 5.2.3. Wnioski 5.3. Obszar konińskich złóż węgla brunatnego 5.3.1. Złoże "Bilczew - Drzewce" w rejonie Kramska 5.3.2. Złoże "Mąkoszyn - Grochowiska" w rejonie Izbicy Kujawskiej 5.3.3. Złoże "Koźmin" w rejonie Brudzewa 5.3.4. Porównanie z wynikami pompowań 5.3.5. Wnioski 5.4. Projektowane ujęcie infiltracyjne "Sowiniec" koło Mosiny 5.4.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX 5.4.2. Porównanie z wynikami pompowań 5.4.3. Porównanie z wynikami analiz granulometrycznych 5.4.4. Wnioski 5.5. Dolina rzeki Słupi w rejonie Dębnicy Kaszubskiej 5.5.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX 5.5.2. Porównanie z wynikami pompowań 5.5.3. Porównanie z wynikami analiz granulometrycznych 5.5.4. Wnioski 5.6. Składowisko odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" 5.6.1. Porównanie wyników uzyskanych metodą PARAMEX z rezultatami pompowań 5.6.2. Wnioski 5.7. Badania współczynnika filtracji w ośrodkach szczelinowatych 5.8. Podsumowanie 6. Kalibracja metody PARAMEX na stanowisku doświadczalnym z kolumnami Darcy'ego 6.1. Uwagi o kalibrowaniu metody pomiarowej 6.2. Wzorcowe oznaczenie współczynnika filtracji 6.3. Stanowisko doświadczalne 6.4. Dobór złóż i napełnianie kolumn złożami 6.5. Warunki realizacji eksperymentów kalibracyjnych 6.6. Wyniki pomiarów i analiza błędów oznaczenia współczynnika filtracji metodą wzorcową 6.7. Wyniki oznaczenia współczynnika filtracji metodą PARAMEX 6.8. Porównanie wartości współczynników filtracji uzyskanych różnymi metodami 7. Ocena stanu technicznego piezometru na podstawie badań metodą PARAMEX 7.1. Ocena jakościowa na podstawie analizy odkształceń wykresu ruchu zwierciadła wody 7.1.1. Niedrożność strefy okołofiltrowej 7.1.2. Nieszczelność korka izolującego 7.1.3. Nieszczelność rury nadfiltrowej 7.1.4. Zasyp piezometru 7.1.5. Ocena skuteczności zabiegów oczyszczających i renowacyjnych 7.2. Ocena ilościowa stanu technicznego (metoda parametrów D oraz E) 7.2.1. Warunki ustalone 7.2.2. Warunki nieustalone 7.3. Wskaźnik sprawności piezometru ? 7.3.1. Warunki ustalone 7.3.2. Warunki nieustalone 7.4. Podsumowanie 8. Badania terenowe parametrów filtracyjnych utworów półprzepuszczalnych 8.1. Podstawy teoretyczne 8.1.1. Zatłaczanie wody z piezometru do utworów półprzepuszczalnych 8.1.2. Swobodny wznios zwierciadła wody 8.2. Wyposażenie aparaturowe 8.2.1. Specjalne wykonanie piezometru 8.2.2. Urządzenia służące do zatłaczania wody oraz aparatura rejestrująca ruch zwierciadła wody 8.3. Badania terenowe metodą PARAMEX 8.3.1. Miejsce wykonania badań terenowych 8.3.2. Metodyka badań 8.3.3. Trudności techniczne zaistniałe w trakcie realizacji badań 8.3.4. Wyniki pomiarów 8.3.5. Obliczenia współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych 8.4. Badania laboratoryjne parametrów filtracyjnych utworów półprzepuszczalnych 8.4.1. Badania porozymetryczne 8.4.2. Badania metodą flow-pump 8.5. Porównanie wyników badań terenowych z wynikami badań laboratoryjnych 8.5.1. Omówienie wyników badań terenowych 8.5.2. Porównanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych 8.5.3. Zmodyfikowana metodyka wykonywania badań terenowych 8.6. Podsumowanie 9. Wnioski 9.1. Wyznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej 9.2. Ocena stanu technicznego piezometru 9.3. Zastosowania metody PARAMEX w badaniach hydrogeologicznych 10. Literatura Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego. Metoda PARAMEX (Streszczenie) ldentification of the hydrogeological parameters on the basic of sudden change in the hydraulic potential. The PARAMEX method (Summary) Spis rysunków
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INNE

  on problemu ich identyfikacji.Układ wykładu został tak opracowany, że pozwala na przedstawienie identyfikacji parametrycznej i identyfikacji stanu dynamiki układów fizycznych,... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do analizy dynamiki układów fizycznych. Cz. 3. Identyfikacja' »

  Niniejszy tom "Wprowadzenia do analizy dynamiki układów fizycznych" stanowi trzecie część wykładu o ogólnych teoretyczno-obliczeniowych zagadnieniach badania dynamiki układów fizycznych. Dotyczy on problemu ich identyfikacji.Układ wykładu został tak opracowany, że pozwala na przedstawienie identyfikacji parametrycznej i identyfikacji stanu dynamiki układów fizycznych, dyskretnych i ciągłych, w sposób niezalezny jak równiez w korelacji z poprzednimi częściami skryptów (Cz.I Modelowanie i podstawy analizy, Cz. II. Analiza).  Zgodnie z ideą przedstawienia nowoczesnej techniki analizy ilościowej, uwaga autora skupiła się na komputerowych metodach identyfikacji. Podając podstawy numeryczne (algorytmy) metod komputerowych, w pracy przedstawiono strukturę programów oraz informacje o implementacji procedur identyfikacji w mikrokoputerach. W skrócie zaprezentowano równiez konkretny system na IBM PC XT/AT komputerowej identyfikacji parametrów lub stanu dynamiki układów fizycznych, opracowany w Katedrze Automatyzacji i Dynamiki Układów Wydziału - Mechanicznego Politechniki Białostockiej.  Spis treści:    Od Autora 1. IDENTYFIKACJA MODELI MATEMATYCZNYCH DYNAMIKI UKŁADÓW FIZYCZNYCH   1.1. Identyfikacja w tworzeniu modelu matematycznego  1.2. Identyfikacja parametrów układów ciągłych i dyskretnych 2. METODY KOMPUTEROWEJ IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW   2. 1. Metody numerycznej minimalizacji wskaźnika jakości identyfikacji  2.2. Algorytmy komputerowej identyfikacji parametrów  2.2.1. Algorytm metody Gaussa-Newtona-Marąuardta  2.2.2. Algorytm metody Orena-Luenbergera  2.2.3. Algorytm metody Complex  2.3. Struktura komputerowych programów identyfikacji parametrów  2.3.1. Ogólna struktura komputerowych programów identyfikacji parametrów  2.3.2. Struktura bloku minimalizacji programu identyfikacji parametrów  2.3.3. Uwagi o implementacji algorytmów identyfikacji parametrów 3. IDENTYFIKACJA STANU PRZESTRZENNO-CZASOWYCH UKŁADÓW FIZYCZNYCH 3.1. Zagadnienie identyfikacji stanu układów przestrzenno-czasowych w warunkach niepełnej informacji  3.2. Analityczne metody identyfikacji stanu niektórych klas przestrzenno-czasowych układów fizycznych  3.3. Algorytmy identyfikacji stanu  3.3.1. Algorytm identyfikacji stanu układów liniowych i nieliniowych metodą różnic skończonych i wielopoziomowej optymalizacji  3.3.2. Algorytm identyfikacji stanu układów liniowych metodą elementów skończonych, odwzorowania niezmienniczego i wielopoziomowej optymalizacji  3.4. Komputerowa identyfikacja stanu  3.4.1. Sprowadzanie identyfikacji stanu do identyfikacji parametrycznej  3.4.2. Struktura programów komputerowej identyfikacji stanu 4. SYSTEM KOMPUTEROWY NA IBM PC AT/XT IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW I STANU DYNAMIKI UKŁADÓW FIZYCZNYCH   4.1. Cyfrowy system zbierania i wstępnego przetwarzania danych pomiarowych do celów identyfikacji  4.2. Program na IBM PC AT/XT komputerowej identyfikacji parametrów lub stanu dynamiki układów fizycznych Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wprowadzenie do analizy dynamiki układów fizycznych. Cz. 3. Identyfikacja

 • Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [akademia humanistyczna im. a. gieysztora]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Archeologia. Pradzieje.Wysyłka: od ręki

  grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją... Pełen opis produktu 'Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja' »

  Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Kronenberga w Warszawie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja

 • [Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją... Pełen opis produktu 'Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja' »

  Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Kronenberga w Warszawie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja

 • Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  23,63 zł
  26,25 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia związane z opisem i badaniami zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez żuraw samojezdny cyklu roboczego przenoszenia ładunku. Podjęta... Pełen opis produktu 'Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych' »

  Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia związane z opisem i badaniami zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez żuraw samojezdny cyklu roboczego przenoszenia ładunku. Podjęta tematyka stanowi kontynuację badań teoretycznych i eksperymentalnych, których wyniki opisane zostały we wcześniejszych pracach autorów, w tym przede wszystkim w monografiach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: MARKETING

  Organizatorzy konferencji traktują załączone materiały jako głos służący wypracowywaniu dobrych praktyk w zakresie metodologii identyfikacji przedsięwzięć do współfinansowania z regionalnych ... Pełen opis produktu 'Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska' »

  Organizatorzy konferencji traktują załączone materiały jako głossłużący wypracowywaniu dobrych praktyk w zakresie metodologiiidentyfikacji przedsięwzięć do współfinansowania z regionalnych środkówstrukturalnych i Funduszu Spójności. Ostatnie miesiące przyniosły wielenowych doświadczeń w tym zakresie, a opracowania przygotowane przezDolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych oraz Dolnośląskie CentrumZaawansowanych Technologii dostarczyły bardzo cennych sugestii ipropozycji w omawianym obszarze. Z całą więc pewnością najbliższy okreszaowocuje szerszą debatą nad tym, w jaki sposób wykorzystać okres2007-2013 do radykalnych przemian w zakresie technologicznego icywilizacyjnego rozwoju Dolnego Śląska. Ogromną rolę w tej dyskusji mado odegrania środowisko akademickie Wrocławia. Spis treści: Słowo wstępne Katarzyna Kobielska Pierwszy etap ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013. Próba podsumowania Zbigniew Mirecki Projekty zgłoszone do Funduszu Spójności z Dolnego Śląska - ich rola w kształtowaniu polityki regionalnej Marek Mielczarek, Jan Rączka, Sławomir Podgórski Zarządzanie inwestycjami międzygminnymi Mirosław Miller, Jerzy Kaleta Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna Teresa Kupczyk Obszar nauki i biznesu w Regionalnej Strategii Innowacji w aspekcie rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje na Dolnym Śląsku
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik zawiera rzetelne omówienie wzajemnie uzupełniających się technik, wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne o różnej energii: - spektrometrii mas - spektroskopii w podczerwieni IR... Pełen opis produktu 'Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych' »

  Podręcznik zawiera rzetelne omówienie wzajemnie uzupełniających się technik, wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne o różnej energii: - spektrometrii mas - spektroskopii w podczerwieni IR - spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego NMR - spektroskopii korelacyjnej 2D NMR
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: CHEMIA

  oddziałuje na inne organizmy znajdujące się w ekosystemie (rośliny, mikroorganizmy, zwierzęta roślinożerne). Możliwość identyfikacji oraz badań strukturalnych nieznanych substancji, pochodzenia... Pełen opis produktu 'Identyfikacja roślinnych związków fenolowych metodami spektrometrii masowej' »

  Roślinne metabolity wtórne należące do klasy związków fenolowych odgrywają bardzo ważną rolę w procesach życiowych roślin. Pod względem strukturalnym stanowią one niezwykle zróżnicowaną grupę substancji, o odmiennych właściwościach fizykochemicznych oraz szerokim wachlarzu aktywności biologicznych. Wiele klas pochodnych fenolowych obecnych w tkance roślinnej, albo wydzielanych do otoczenia aktywnie oddziałuje na inne organizmy znajdujące się w ekosystemie (rośliny, mikroorganizmy, zwierzęta roślinożerne). Możliwość identyfikacji oraz badań strukturalnych nieznanych substancji, pochodzenia naturalnego, posiada duże znaczenie poznawcze. Spektrometria masowa ze względu na wysoką czułość, przystosowanie do analizy mieszanin w sprzężeniu z technikami chromatograficznymi, odgrywa zasadniczą rolę w tego rodzaju badaniach. W czasie prac nad możliwościami wykorzystania MS do celów identyfikacji fenolowych metabolitów wtórnych opracowano metody blokowania grup polarnych w związkach fenolowych izolowanych z łubinu, analizowanych metodami GC-MS. Wykazano przydatność równoległego stosowania desorpcyjnych metod jonizacji oraz GC-MS, w badaniach strukturalnych cukrowych połączeń flawonoidów. Z kolei wykorzystując technikę tendemowej spektrometrii masowej, określono strukturę niezidentyfikowanych wcześniej, w materiale roślinnym, pochodnych epikatechiny wizolowanych z nasion łubinu. Opracowane metody analizy GC-MS flawonoidów zastosowano w badaniach nad zmianami jakościowymi oraz ilościowymi tej klasy związków w łubinie, powodowanych zróżnicowanym odżywianiem azotowym oraz działaniem roślinnych regulatorów wzrostu. Spis treści: Wprowadzenie 1. Biogeneza i rola fenolowych metabolitów wtórnych w świecie roślinnym  1.1. Biogeneza związków fenolowych  1.2. Aktywność biologiczna fenolowych metabolitów wtórnych oraz ich rola w oddziaływaniach roślin z innymi organizmami  1.2.1. Oddziaływania między roślinami  1.2.2. Oddziaływania roślina-owad  1.2.3. Oddziaływania roślina-mikroorganizmy  1.2.3.1. Oddziaływania patogenne  1.2.3.2. Oddziaływania symbiotyczne  1.2.4. Wpływ roślinnych związków fenolowych na zwierzęta wyższe  1.2.5. Znaczenie związków fenolowych jako substancji biologicznie aktywnych 2. Spektrometria masowa  2.1. Budowa spektrometru masowego oraz jonizacja cząsteczek  2.1.1. Systemy wprowadzania próbek do spektrometrów masowych  2.1.2. Jonizacja cząsteczek  2.1.3. Analiza jonów 3. Zastosowanie spektrometru masowej do identyfikacji związków fenolowych izolowanych z materiału biologicznego  3.1. Sprzężenie chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym do identyfikacji mieszanin prostych związków fenolowych  3.2. Identyfikacja pochodnych związków fenolowych wprowadzanych bezpośrednio do komory jonizacyjnej  3.2.1. Jonizacja poprzez bombardowanie elektronami i jonizacja chemiczna  3.2.2. Desorpcyjne metody jonizacji  3.3. Sprzężenie chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym Podsumowanie i wnioski  Literatura  Identification of plant phenolic compounds by mass spectrometry
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Identyfikacja roślinnych związków fenolowych metodami spektrometrii masowej

 • [COMMAX]

  Kategoria: Domofony i Wideodomofony / Domofony / Interkomy Commax / Interkomy słuchawkoweWysyłka: do 3 dni

  interkom przewodowy rozbudowa do 12 stacji instalacja 4-żyłowa selektywne wybieranie możliwość podłączenia stacji bramowej DR-DW2N zasilanie DC 12V (zasilacz RF-1A) Pełen opis produktu 'TP-12RC Interkom słuchawkowy z selektywnym wybieraniem i identyfikacją dzwoniącego COMMAX' »

  interkom przewodowyrozbudowa do 12 stacjiinstalacja 4-żyłowaselektywne wybieraniemożliwość podłączenia stacji bramowej DR-DW2Nzasilanie DC 12V (zasilacz RF-1A)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TP-12RC Interkom słuchawkowy z selektywnym wybieraniem i identyfikacją dzwoniącego COMMAX

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Historia ekonomii i gospodarki. Ekonomiści. PrzedsiębiorcyWysyłka: od ręki

  Ludzie nadają sens działalności przedsiębiorstwa. To oni silni wiedzą dostrzegają szansę tkwiącą w wartościach i symbolach integrujących. Nic więc dziwnego, że zarządzanie przez kulturę przez wielu teoretyków... Pełen opis produktu 'Kultura w organizacji Identyfikacja kultur znanych firm' »

  Ludzie nadają sens działalności przedsiębiorstwa. To oni silni wiedzą dostrzegają szansę tkwiącą w wartościach i symbolach integrujących. Nic więc dziwnego, że zarządzanie przez kulturę przez wielu teoretyków i praktyków jest uważane za najbardziej nowoczesną tendencję w zarządzaniu. Twierdzą oni, że jest źródło sukcesów i przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw. I o tym jest ta książka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w organizacji Identyfikacja kultur znanych firm

 • [Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Fizyka

  grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją... Pełen opis produktu 'Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja' »

  Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacji jego szczątków kostnych, a następnie dokonania rekonstrukcji wyglądu jego głowy. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Kronenberga w Warszawie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Grób Mikołaja Kopernika Odkrycie i identyfikacja

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: od ręki

  Autorka publikacji podejmuje ważną i bieżącą problematykę zapewnienia powodzenia projektów wytwarzania oprogramowania realizowanych w strategii outsourcingu IT. Koncentruje się na identyfikacji Pełen opis produktu 'Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych' »

  Autorka publikacji podejmuje ważną i bieżącą problematykę zapewnienia powodzenia projektów wytwarzania oprogramowania realizowanych w strategii outsourcingu IT. Koncentruje się na identyfikacji czynników ryzyka, stanowiących poważne bariery w procesie zarządzania wymaganiami stawianymi produktom informatycznym w projektach outsourcingowych, w realizację których zaangażowanych jest kilku dostawców.W książce zaprezentowany został autorski model identyfikowania wymagań w projektach outsourcingowych. Stanowi on zbiór wytycznych, zarówno w perspektywie technicznej, jak i kształtowania relacji między udziałowcami, dla procesu zarządzania wymaganiami w projektach informatycznych realizowanych przez kilku dostawców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Rettpol.com.pl

Systemy telewizji przemysłowej, alarmy oraz centrale telefoniczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.01.2010
import, pulsar, bcs, satel, miwi-urmet, kraj, jablotron, aco, commax, dahua
Produkty w ofercie: 7232
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 7232
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

twoja-kosiarka.pl

Części do kosiarki, pił, kos i wykaszarek oraz traktorków ogrodowych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.01.2013
ue, oregon, walbro, zama, tecomec, caber, aip, meteor piston, briggs & stratton, tillotson
Produkty w ofercie: 3692
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

CEZARtel.com

Sprzęt telekomunikacyjny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.04.2010
panasonic, siemens gigaset, castel, swissvoice, grandstream, slican, topcom, platan, alcatel, yealink
Produkty w ofercie: 649
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 7
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kamera-ip.com.pl

Monitoring przemysłowy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.07.2011
bcs, hikvision, samsung, mw power, hqvision, k2-tech, introx, aper, vtvision, novus
Produkty w ofercie: 1387
Promocje: 27
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2