Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  1.4. Rzeki jako drogi wodne 1.5. Zapotrzebowanie na wodę 1.6. Powodzie i ochrona przed powodzią 1.7. Istotne potrzeby w zakresie regulacji rzek 2. HYDRAULIKA RZEK 2.1. Budowa koryta... Pełen opis produktu 'Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek' »

  Rzeki odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu klimatu i ekologii oraz w życiu materialnym i cywilizacyjnym człowieka. Istnieje więc potrzeba przybliżenia wiedzy o funkcjonowaniu rzek i ich oddziaływaniu na otoczenie, a także choćby krótkiego wyjaśnienia kwestii, dlaczego ludzkość tak bardzo przywiązana jest do rzek, pomimo tego że rzeki wyrządzają często ogromne szkody. Spis treści: WYKAZ PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ 1. WPROWADZENIE 1.1. Udział rzek w wymianie wód pomiędzy atmosferą a litosferą 1.2. Wpływ rzek na rozwój cywilizacyjny ludzkości 1.3. Wykorzystanie wód rzek dla potrzeb energetycznych 1.4. Rzeki jako drogi wodne 1.5. Zapotrzebowanie na wodę 1.6. Powodzie i ochrona przed powodzią 1.7. Istotne potrzeby w zakresie regulacji rzek 2. HYDRAULIKA RZEK 2.1. Budowa koryta rzeki 2.1.1. Rzeka, jej koryto i tereny nadrzeczne 2.1.2. Klasyfikacja koryt rzecznych 2.1.3. Oddziaływanie płynącej wody na koryto rzeki 2.1.4. Wpływ ruchu obrotowego Ziemi na wody rzeki i jej koryto 2.1.5. Przyspieszenie przepływu działające na zakolach i jego wpływ na wody i koryto rzeki 2.1.6. Ukształtowanie koryta rzeki na odcinkach prostych 2.1.7. Formy denne koryta rzeki 2.1.8. Oddziaływanie wezbrań wód na koryto rzeki i jej dolinę zalewową 2.1.9. Oddziaływanie wód rzeki na wody gruntowe przyległego terenu 2.2. Opis matematyczny przepływów wody w korycie rzeki 2.2.1. Rodzaje przepływów wody w naturalnym korycie 2.2.2. Równania przepływu ustalonego 2.2.3. Przepływ nieustalony wolnozmienny 2.2.4. Ruch fal translacyjnych 2.3. Prędkość przepływu i opory ruchu wody w naturalnym korycie rzeki 2.3.1. Pojęcie prędkości przepływu wody 2.3.2. Przepływ laminarny i turbulentny w naturalnym korycie rzeki 2.3.3. Formuła Chezy'ego 2.3.4. Współczynnik prędkości ze wzoru Chezy'ego jako funkcja promienia hydraulicznego i szorstkości koryta 2.3.5. Współczynnik prędkości ze wzoru Chezy'ego jako funkcja wielkości ziaren rumowiska zalegających na dnie koryta rzeki 2.3.6. Opory ruchu w świetle teorii Prandtla-Karmana-Nikuradsego 2.3.7. Opory ruchu w korycie ze zmarszczkami i fałdami 2.4. Rozkład prędkości przepływu w przekroju poprzecznym koryta rzeki i jego znaczenie w hydraulice 2.4.1. Ogólny opis rozkładu prędkości 2.4.2. Przepływ wody w warstwie przydennej 2.4.3. Paraboliczny rozkład prędkości w pionie 2.4.4. Model rozkładu prędkości w pionie oparty o teorię Prandtla-Karmana 2.4.5. Wpływ nierównomiernego rozkładu prędkości na wartość energii kinetycznej przepływu 2.5. Ruch wody na zakolu i jego skutki działania 2.5.1. Wpływ promienia krzywizny na prędkość przepływu strugi wody 2.5.2. Układ zwierciadła wody w przekroju poprzecznym na łuku rzeki 2.5.3. Ruch poprzeczny wód na zakolu 2.5.4. Ruch wypadkowy w korycie rzeki meandrującej 2.6. Przepływ wody w korycie rzeki pod mostem 2.6.1. Rodzaje przepływu wód pod mostem 2.6.2. Spiętrzenie wód wywołane przez filary i przyczółki 3. TRANSPORT RUMOWISKA W KORYCIE RZEKI 3.1. Rumowisko rzeczne 3.1.1. Denudacja 3.1.2. Erozja koryta rzeki 3.1.3. Skutki przyrodnicze i gospodarcze erozji i transportu rumowiska korytem rzeki 3.1.4. Klasyfikacja rumowiska 3.1.5. Prędkość opadania zawiesin jako hydrauliczna miara ziaren 3.1.6. Rodzaje transportu rumowiska rzecznego 3.2. Transport rumowiska unoszonego 3.2.1. Mętność wody a koncentracja rumowiska w wodzie 3.2.2. Warunki unoszenia rumowiska przez płynącą wodę 3.2.3. Zmiana mętności i koncentracji rumowiska na głębokości 3.2.4. Wzory i metody empiryczne do wymaczania ilości rumowiska unoszonego 3.2.5. Zdolność transportowa wody 3.2.6. Prędkość niezamulająca 3.3. Transport rumowiska wleczonego 3.3.1. Rodzaje ruchu rumowiska po dnie rzeki 3.3.2. Siły działające na ziarno rumowiska znajdujące się na dnie rzeki 3.3.3. Wpływ ułożenia ziarna na rodzaj możliwego jego ruchu 3.3.4. Warunki powstania ruchu postępowego ziarna 3.3.5. Podstawy teoretyczne opisu transportu rumowiska 3.3.6. Początek wleczenia ziaren rumowiska po dnie 3.3.7. Krytyczna prędkość przepływu 3.3.8. Szacowanie wydatku transportu rumowiska 4. TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA WIELKOŚCI KORYTA RZEKI UREGULOWANEJ 4.1. Zasady Farguza i ich analiza 4.2. Praktyczne zasady doboru parametrów hydraulicznych regulowanego koryta rzeki i trasy regulacyjnej 4.3. Dobór wielkości przekroju uregulowanego koryta w warunkach istnienia ruchu rumowiska dennego 4.4. Dopuszczalne naprężenia styczne w stabilnym korycie cieku 4.5. Profil poprzeczny stabilnego koryta cieku, którego podłoże stanowią grunty niespoiste 4.6. Wielkość i kształt poprzecznego koryta o możliwie najkorzystniejszej sprawności hydraulicznej 4.7. Teoretyczne linie trasy regulacyjnej 4.7.1. Zasady prowadzenia trasy regulacyjnej 4.7.2. Łuki kołowe 4.7.3. Wybrane krzywe przejściowe łuków kołowych 4.7.4. Łuki kołowe złożone (koszowe) 4.7.5. Łuki paraboliczne 4.7.6. Łuki lemniskaty 4.7.7. Łuki spirali Archimedesa 4.7.5. Łuki radioidy 4.7.9. Luki klotoidy 4.7.10. Cosinusoida 5. METODY REGULACJI RZEK 5.1. Podstawowe cele regulacji rzek 5.2. Tworzenie regularnego koryta rzeki wraz z jego ochroną przed erozją 5.2.1. Systemy tworzenia regularnego koryta rzeki 5.2.2. Regulacja rzeki za pomocą tam poprzecznych 5.2.3. Regulacja rzeki za pomocą tam równoległych 5.3. Zasady regulacji rzeki przeznaczonej dla żeglugi śródlądowej 5.4. Ujęcia wód z rzeki do kanału derywacyjnego 5.4.1. Podstawowe wymagania stawiane ujęciu wody 5.4.2. Usytuowanie ujęcia wody 5.4.3. Przepływ wody na ujęciu brzegowym 5.4.4. Zanoszenie rumowiskiem rzecznym wlotu do kanału derywacyjnego 5.4.5. Zabezpieczenie kanału derywacyjnego przed penetracją rumowiska 5.5. Regulacja rzeki na wielką wodę 5.5.1. Wezbranie a powódź 5.5.2. Sposoby ochrony czynnej przed powodzią 5.5.3. Oddziaływanie zbiornika retencyjnego na wody wezbrania 5.5.4. Oddziaływanie zbiornika zalewowego na wezbranie wód w rzece 5.5.5. Ochrona przed powodzią za pomocą kanałów ulgi 5.6. Ochrona doliny zalewowej za pomocą wałów przeciwpowodziowych 5.6.1. Ogólne zasady usytuowania wałów 5.6.2. Klasyfikacja wałów 5.6.3. Zasady doboru miarodajnego przepływu wezbraniowego służącego do zwymiarowania wałów 5.6.4. Wymagania hydrotechniczne stawiane wałom 5.7. Regulacja rzeki pod mostem 5.7.1. Zakres potrzebnych regulacji rzeki pod mostem 5.7.2. Dobór światła mostu 5.7.3. Regulacja rzeki w obrębie przyczółków 5.7.4. Umocnienie dna rzeki w obrębie czoła filarów 6. EKOLOGICZNE UMOCNIENIA KORYT RZECZNYCH 6.1. Potrzeby stosowania umocnień naturalnych koryt rzecznych 6.2. Budowle hydrotechniczne chroniące brzeg rzeki przed erozją 6.2.1. Ostrogi 6.2.2. Opaski brzegowe z ostrogami 6.2.3. Ostrogi kierunkowe 6.2.4. Progi piętrzące na zakolach 6.2.5. Kosze gabionowe z nasadzeniami 6.2.6. Kaszyce 6.2.7. Rowy kamienne 6.2.8. Umocnienia karpinami drzew 6.3. Lekkie konstrukcje ochronne brzegów i skarp 6.3.1. Namulacze 6.3.2. Walce kokosowe 6.3.3. Umocnienia roślinne 6.3.4. Umocnienia faszynowe 6.3.5. Darń zbrojona 6.3.6. Maty przeciwerozyjne 6.3.7. Materace faszynowe 6.3.8. "Mozaiki" betonowe z nasadzeniami 6.4. Zastosowanie geosyntetyków do ochrony stromego brzegu 6.4.1. Grunt zbrojony z nasadzeniami 6.4.2. Geosyntetyki komórkowe (geokraty) BIBIAOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: