Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Marketing, Zarządzanie

  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: * rozwój w perspektywie teorety... Pełen opis produktu 'Rozwój w dobie globalizacji.' »

  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: * rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje pojęcia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju); * przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki międzynarodowej); * najważniejsze stare i nowe kwestie rozwoju gospodarczego (np. ewolucja systemów gospodarczych, podział dochodów, problem ekspansji korporacji transnarodowych, propagowanie zasad sprawiedliwego handlu); * rola instytucji w procesach rozwojowych (np. koncepcja obywatelstwa, prawa człowieka, zagadnienia związane z terroryzmem politycznym i pomocą rozwojową); * społeczno-kulturowy wymiar rozwoju (np. zagadnienie zderzenia cywilizacji, aspekty rewolucji informacyjnej, rola kobiet). Książkę warto polecić: studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, słuchaczom różnych studiów podyplomowych (np. Rozwój w Dobie Globalizacji - Global Development na Uniwersytecie Warszawskim), pracownikom naukowym i pracownikom instytucji rządowych i samorządowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rozwój w dobie globalizacji.

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Socjologia. Społeczeństwo. PolitykaWysyłka: do 3 dni

  Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie... Pełen opis produktu 'Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna' »

  Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie czy proces postępującego zróżnicowania? Te pytania zadała etnograficzna grupa badawcza kierowana przez Piotra Cichockiego i Helenę Patzer, działająca na północnym Podlasiu w latach 2009-2011. Odpowiedzi, które znajdą Państwo na kartach tej książki, są dalekie od uogólnień. ISBN: 9788323509271 Kod paskowy: 9788323509271 Redakcja: Cichocki Piotr Patzer Helena Rok wydania: 2012 Kod wydawcy: 20322 Liczba stron: 258 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.0x21.8 Głębokość (mm): 13 Waga: 0.32 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna

 • [Aspra]

  Kategoria: Socjologia. Społeczeństwo. PolitykaWysyłka: do 3 dni

  narodowości, języka lub pochodzenia etnicznego. Debaty dotyczące kryzysów kultury narodowej w obliczu różnorodności kulturowej oraz opinie, że globalizacja prowadzi do hegemonizacji kultury,... Pełen opis produktu 'Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji' »

  Tom 24. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziaływanie pomiędzy kulturami w danym kraju czy regionie odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, wymianę informacji oraz wzajemne uczenie się i rozumienie pojęć pochodzących z różnych środowisk zdefiniowanych według narodowości, języka lub pochodzenia etnicznego. Debaty dotyczące kryzysów kultury narodowej w obliczu różnorodności kulturowej oraz opinie, że globalizacja prowadzi do hegemonizacji kultury, coraz częściej zderzają się z poglądem o przenikaniu się wpływów kulturowych, czego efektem jest hybrydowość globalnej kultury. Media, stanowiące istotny kanał komunikacji kształtują obrazy różnych kultur. Poprzez przekazy medialne odbywa się powielanie lub obalanie stereotypów, dlatego też szczególnego znaczenia nabierają w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej kwestie równego dostępu do kanałów przekazu różnych grup społecznych, często dotychczas niedoreprezentowanych. W książce, dość mocno zróżnicowanej treściowo, czytelnik znajdzie zarówno teksty ogólnie traktujące kwestie wpływu mediów masowych na sferę komunikowania międzykulturowego, jak i studia przypadków dialogu międzykulturowego, przebiegającego za pośrednictwem medialnej sieci, zarówno tradycyjnych, jak i nowych środków przekazu treści kulturowych. Seria cyklu: MEDIA POCZĄTKU XXI WIEKU ISBN: 9788375454789 Kod paskowy: 9788375454789 Redakcja: Adamowski Janusz W., Jaskiernia Alicja Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 29692 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 224 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11 Format: 16.0x23.5cm Głębokość (mm): 10 Waga: 0.345 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tenden... Pełen opis produktu 'Region wobec procesów globalizacji [Sokołowicz Mariusz E.]' »

  Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tendencji zewnętrznych oraz nasilającej się presji konkurencyjnej. Jedną z głównych ról w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa ponadnarodowe będące jednocześnie jego siłą sprawczą i głównymi beneficjantami. Podtytuł: Terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych na przykładzie regionu łódzkiego ISBN: 9788375252095 Kod paskowy: 9788375252095 Autorzy: Sokołowicz Mariusz E. Rok wydania: 2008 Kod wydawcy: 23368 Miejscowość: Łódź Liczba stron: 130 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.0cm Głębokość (mm): 9 Waga: 0.23 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Region wobec procesów globalizacji [Sokołowicz Mariusz E.]

 • [PWE]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  , skupiając uwagę na:podstawowych wymiarach globalizacji,istocie globalizacji finansowej,roli rynków finansowych,cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce,globalizacji... Pełen opis produktu 'Finansowe aspekty globalizacji' »

  We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając uwagę na:podstawowych wymiarach globalizacji,istocie globalizacji finansowej,roli rynków finansowych,cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce,globalizacji wymiany handlowej i handlu usługami,międzynarodowych przepływach kapitału (bezpośrednich inwestycjach zagranicznych),globalnym bezpieczeństwie,roli Chin we współczesnej gospodarce światowej.Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny: ekonomii, finansów, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finansowe aspekty globalizacji

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  dodatkowe zagrożenia dla międzynarodowej równowagi gospodarczej; nieuchronnie padają więc pytania o przyczyny ułomności globalizacji, jej konsekwencje, kierunki dalszych działań i ich zasadność.... Pełen opis produktu 'Niedoskonała globalizacja' »

  Celem niniejszej publikacji jest reinterpretacja zjawisk i procesów zachodzących w obecnej zglobalizowanej gospodarce. Współcześnie mamy do czynienia m.in. z niedoskonałą konkurencją związaną z korzyściami skali produkcji, z niedoskonałą regulacją rynków, a równocześnie z głębokimi przemianami związanymi z postępującą integracją ekonomiczną. Kryzys gospodarki światowej z lat 2008-2009 przyniósł dodatkowe zagrożenia dla międzynarodowej równowagi gospodarczej; nieuchronnie padają więc pytania o przyczyny ułomności globalizacji, jej konsekwencje, kierunki dalszych działań i ich zasadność. Publikacja zawiera teksty referatów zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej w 2013 r., w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Wy działu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego. Tom ten jest dedykowany prof. dr hab. Włodzimierzowi Siwińskiemu, wybitnemu polskiemu ekspertowi w zakresie ekonomii międzynarodowej. Podtytuł: Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego ISBN: 9788323513346 Kod paskowy: 9788323513346 Redakcja: Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 20322 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 260 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.0cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.59 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Niedoskonała globalizacja

 • [PWE]

  Kategoria: Historia świataWysyłka: od ręki

  Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przysz... Pełen opis produktu 'Polityka rolna w warunkach globalizacji' »

  Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB krajów wysokorozwiniętych, poziom wsparcia sektora rolnego i jego znaczenie społeczno-polityczne nie uległy zmniejszeniu. Liberalizacja polityki rolnej w ramach postanowień Rundy Urugwajskiej wprawdzie zmieniła formę i instrumenty interwencjonizmu w sektorze rolno-żywnościowym, nie zmieniła jednak w istotnym stopniu poziomu wsparcia finansowego. Oznacza to, że rozwój sektora rolno-żywnościowego w krajach wysokorozwiniętych warunkowany jest nadal interwencją państwową, pomimo że na forum międzynarodowym deklarują one chęć liberalizacji handlu rolnego i redukcji finansowego wsparcia rolnictwa.Książka jest rezultatem badań prowadzonych w ramach grantu badawczego własnego pt. „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w Sprawie Rolnictwa GATT/WTO”. Zaprezentowane przez Autorów, prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego i dr Agnieszkę Poczta-Wajdę, rozważania stanowią zwieńczenie wieloletniej pracy badawczej nad problemami polityki rolnej w krajach rozwiniętych, szczególnie w krajach członkowskich UE, i jej ewolucją, a także nad uwarunkowaniami rozwoju sektora rolnego w warunkach globalizującej się gospodarki światowej. Książka stanowi pomoc i źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą problematyką, w szczególności praktyków życia gospodarczego, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polityka rolna w warunkach globalizacji

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teorie i casusy globalizacji

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako Pełen opis produktu 'Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna - Piotr Cichock, Helena Patzer' »

  Opis - Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie czy proces postępującego zróżnicowania? Te pytania zadała etnograficzna grupa badawcza kierowana przez Piotra Cichockiego i Helenę Patzer, działająca na północnym Podlasiu w latach 2009-2011. Odpowiedzi, które znajdą Państwo na kartach tej książki, są dalekie od uogólnień. Nazwa - Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna Autor - Piotr Cichock, Helena Patzer Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Kod ISBN - 9788323509271 Kod EAN - 9788323509271 Wydanie - 2 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 13.5x20.5cm Ilość stron - 258 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-01-11
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna - Piotr Cichock, Helena Patzer

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  przyniósł dodatkowe zagrożenia dla międzynarodowej równowagi gospodarczej; nieuchronnie padają więc pytania o przyczyny ułomności globalizacji, jej konsekwencje, kierunki dalszych działań i ich... Pełen opis produktu 'Niedoskonała globalizacja' »

  Opis - Celem niniejszej publikacji jest reinterpretacja zjawisk i procesów zachodzących w obecnej zglobalizowanej gospodarce. Współcześnie mamy do czynienia m.in. z niedoskonałą konkurencją związaną z korzyściami skali produkcji, z niedoskonałą regulacją rynków, a równocześnie z głębokimi przemianami związanymi z postępującą integracją ekonomiczną. Kryzys gospodarki światowej z lat 2008-2009 przyniósł dodatkowe zagrożenia dla międzynarodowej równowagi gospodarczej; nieuchronnie padają więc pytania o przyczyny ułomności globalizacji, jej konsekwencje, kierunki dalszych działań i ich zasadność.Publikacja zawiera teksty referatów zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej w 2013 r., w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Wy działu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.Tom ten jest dedykowany prof. dr hab. Włodzimierzowi Siwińskiemu, wybitnemu polskiemu ekspertowi w zakresie ekonomii międzynarodowej. Nazwa - Niedoskonała globalizacja Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Kod ISBN - 9788323513346 Kod EAN - 9788323513346 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 260 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Niedoskonała globalizacja

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Historia Polski 1990Wysyłka: od ręki

  Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie... Pełen opis produktu 'Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna' »

  Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie czy proces postępującego zróżnicowania? Te pytania zadała etnograficzna grupa badawcza kierowana przez Piotra Cichockiego i Helenę Patzer, działająca na północnym Podlasiu w latach 2009-2011. Odpowiedzi, które znajdą Państwo na kartach tej książki, są dalekie od uogólnień.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na ... Pełen opis produktu 'Region wobec procesów globalizacji - Sokołowicz Mariusz E.' »

  Opis - Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tendencji zewnętrznych oraz nasilającej się presji konkurencyjnej. Jedną z głównych ról w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa ponadnarodowe będące jednocześnie jego siłą sprawczą i głównymi beneficjantami. Nazwa - Region wobec procesów globalizacji Autor - Sokołowicz Mariusz E. Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Kod ISBN - 9788375252095 Kod EAN - 9788375252095 Rok wydania - 2008 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 130 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Region wobec procesów globalizacji - Sokołowicz Mariusz E.

 • [PWE]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  , skupiając uwagę na: podstawowych wymiarach globalizacji, istocie globalizacji finansowej, roli rynków finansowych, cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce, globalizacji... Pełen opis produktu 'Finansowe aspekty globalizacji' »

  We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając uwagę na: podstawowych wymiarach globalizacji, istocie globalizacji finansowej, roli rynków finansowych, cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce, globalizacji wymiany handlowej i handlu usługami, międzynarodowych przepływach kapitału (bezpośrednich inwestycjach zagranicznych), globalnym bezpieczeństwie, roli Chin we współczesnej gospodarce światowej. Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny: ekonomii, finansów, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania. ISBN: 9788320822328 Kod paskowy: 9788320822328 Redakcja: Szopa Bogumiła, Ślęzak Ewa Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 20234 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 166 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 9 Waga: 0.304 Język oryginału: polski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finansowe aspekty globalizacji

 • [Atut]

  Kategoria: Kultura i sztukaWysyłka: do 3 dni

  Na książkę złożyły się teksty poświęcone architekturze, malarstwie, kolekcjom sztuki, zabytkom oraz pomnikom, w szczególności zaś sztuce XX wieku. Dialog naukowców młodego pokolenia po wschodniej i zachodniej... Pełen opis produktu 'Historia sztuki w dobie globalizacji' »

  Na książkę złożyły się teksty poświęcone architekturze, malarstwie, kolekcjom sztuki, zabytkom oraz pomnikom, w szczególności zaś sztuce XX wieku. Dialog naukowców młodego pokolenia po wschodniej i zachodniej granicy Polski skupiony jest na tym, co wspólne – dziedzictwie sztuki zachodniej, co może prowadzić nie tylko do wzajemnego zrozumienia i zrastania się Europy, ale także do owocnego dyskursu naukowego. Publikacja w językach polskim i angielskim. Podtytuł: Art history in the age of globalization ISBN: 9788374325813 Kod paskowy: 9788374325813 Redakcja: Jezierska Anna, Szewczyk Aleksandra, Śliwowska Anna Rok wydania: 2013 Kod wydawcy: 20969 Miejscowość: Wrocław Liczba stron: 282 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 15 Waga: 0.54 Języki: polski, angielski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Historia sztuki w dobie globalizacji

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury... Pełen opis produktu 'Region i jego rozwój w warunkach globalizacji [Chądzyński Jacek, Nowakowska Aleksandra, Przygodzki Zbigniew]' »

  W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury instytucjonalnej, przedsiębiorczosci i innowacyjności. Odpowiedzialność za tworzenie tych warunków w głównej mierze, spoczywa na barkach przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Poprzez paletę strategicznych instrumentów mogą stymulować wykorzystanie posiadanego potencjału, zachowania aktorów regionalnych oraz okreolać pożądane kierunki rozwoju. ISBN: 9788375564259 Kod paskowy: 9788375564259 Autorzy: Chądzyński Jacek, Nowakowska Aleksandra, Przygodzki Zbigniew Wydanie: 2 Rok wydania: 2012 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 258 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 13 Waga: 0.42 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Region i jego rozwój w warunkach globalizacji [Chądzyński Jacek, Nowakowska Aleksandra, Przygodzki Zbigniew]

 • [FIJORR PUBLISHING]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  (...) Nie ma „lepszego" sposobu trwonienia pieniędzy publicznych niż poprzez tzw. politykę rolną. Koszt tej rozrzutności w najbardziej uprzemysłowionych krajach świata wynosi rocznie 360 miliardów dolarów... Pełen opis produktu 'Spór o globalizację Kto zyskuje kto traci ile i dlaczego [Norberg Johan]' »

  (...) Nie ma „lepszego" sposobu trwonienia pieniędzy publicznych niż poprzez tzw. politykę rolną. Koszt tej rozrzutności w najbardziej uprzemysłowionych krajach świata wynosi rocznie 360 miliardów dolarów rocznie. Płacą za to podatnicy-i konsumenci. (...) Tytuł oryginału: In defense of global capitalism ISBN: 838981224X Kod paskowy: 9788389812247 Autorzy: Norberg Johan Tłumaczenie: Bonisławski Piotr, Fijor Jan M. Wydanie: 1 Rok wydania: 2013 Kod wydawcy: 28487 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 348 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 12.0x19.5cm Głębokość (mm): 20 Waga: 0.35 Język oryginału: angielski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Spór o globalizację Kto zyskuje kto traci ile i dlaczego [Norberg Johan]

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Socjologia. Społeczeństwo. PolitykaWysyłka: do 3 dni

  wcześniejszych, przede wszystkim za sprawą uwarunkowania postępującymi procesami globalizacji. Każda kolejna fala imigrantów zmieniała obraz Ameryki. Każda miała też swoją specyfikę, gdyż przybywali... Pełen opis produktu 'Imigracja a globalizacja [Węgleński Jan]' »

  Międzynarodowe ruchy wędrówkowe ludności to jeden z najbardziej fascynujących problemów współczesnego świata. Zagadnienie to budziło zawsze żywe zainteresowanie nie tylko naukowców czy polityków, lecz także opinii publicznej. W ostatnich kilku dekadach temat ten nabrał szczególnego znaczenia. Dzisiejsze migracje różnią się bowiem znacząco od tych sprzed kilkudziesięciu lat i jeszcze wcześniejszych, przede wszystkim za sprawą uwarunkowania postępującymi procesami globalizacji. Każda kolejna fala imigrantów zmieniała obraz Ameryki. Każda miała też swoją specyfikę, gdyż przybywali tam ludzie z różnych rejonów świata, z różnych kultur i różne zewnętrzne okoliczności towarzyszyły ich przyjazdom. Stale aktualne jest stwierdzenie, że największą siłą Ameryki jest to, iż tak wiele osób chce w niej mieszkać. Zdaniem Richarda Floridy „prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ameryki jest nie terroryzm, lecz to, że kreatywni, utalentowani ludzie mogą przestać chcieć tu przyjeżdżać". Tematem książki są współczesne migracje do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ od ponad czterdziestu lat do tego kraju przybywa kolejna wielka fala imigrantów, stanowi on dobrą ilustrację zależności między migracjami a procesami globalizacji we współczesnym świecie. Podtytuł: Przykład Stanów Zjednoczonych ISBN: 9788373835993 Kod paskowy: 9788373835993 Autorzy: Węgleński Jan Wydanie: 1 Rok wydania: 2012 Kod wydawcy: 20012 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 108 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 15.0x21.0cm Głębokość (mm): 8 Waga: 0.17 Język oryginału: polski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Imigracja a globalizacja [Węgleński Jan]

 • [ASKON]

  Kategoria: Religia. ReligioznawstwoWysyłka: do 3 dni

  Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, postmodernizm Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji Nowe formy ekspresji religijnej pod wpływem globalizacji... Pełen opis produktu 'Religia a globalizacja [Mrozek-Dumanowska Anna]' »

  Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, postmodernizm Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji Nowe formy ekspresji religijnej pod wpływem globalizacji Fundamentalizm religijny jako wykwit globalizacji Religia w diasporze Próby pokonania oddalenia między Bogiem a człowiekiem: kościoły charyzmatyczne Pozycja religii w kulturze popularnej Religia w cyberprzestrzeni ISBN: 9788374520782 Kod paskowy: 9788374520782 Autorzy: Mrozek-Dumanowska Anna Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 29588 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 292 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 20 Waga: 0.612 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia a globalizacja [Mrozek-Dumanowska Anna]

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej Zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski Konsumpcja społeczeństwa Polityka innowacyjna w okresie transformacji Polska a strefa... Pełen opis produktu 'Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji' »

  Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej Zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski Konsumpcja społeczeństwa Polityka innowacyjna w okresie transformacji Polska a strefa euro ISBN: 9788375561616 Kod paskowy: 9788375561616 Redakcja: Noga Marian, Stawicka Magdalena Wydanie: 1 Rok wydania: 2009 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 249 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.4x23.3cm Głębokość (mm): 13 Waga: 0.41 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji

 • [VIZJA PRESS&IT]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Niniejsza książka daje przegląd najważniejszych zmian, jakie zaszły w rozumieniu pojęcia globalizacji gospodarczej oraz strukturze tego zjawiska w ostatniej dekadzie. Przeobrażenia te zapreze... Pełen opis produktu 'Meandry globalizacji XXI wieku [Kulig Jan]' »

  Niniejsza książka daje przegląd najważniejszych zmian, jakie zaszły w rozumieniu pojęcia globalizacji gospodarczej oraz strukturze tego zjawiska w ostatniej dekadzie. Przeobrażenia te zaprezentowane zostały na tle tendencji występujących w tej problematyce w ostatnim ćwierćwieczu XX w. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje sukces mniej do tej pory zaawansowanych ekonomicznie krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, stwarzający nowe relacje w stosunkach gospodarczych między tzw. Północą a resztą świata. ISBN: 9788361086741 Kod paskowy: 9788361086741 Autorzy: Kulig Jan Wydanie: 1 Rok wydania: 2010 Kod wydawcy: 30610 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 238 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.0cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.56 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Meandry globalizacji XXI wieku [Kulig Jan]


Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, uniwersytet Śląski
Produkty w ofercie: 124860
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2