Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [PWE]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Autorzy ? oprócz zagadnień teoretycznych i licznych przykładów ? zamieścili w podręczniku wiele zadań do sam... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw' »

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Autorzy ? oprócz zagadnień teoretycznych i licznych przykładów ? zamieścili w podręczniku wiele zadań do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe. Dzięki takiej konstrukcji czytelnik może poznać teorię finansów i zweryfikować swoją wiedzę. Autorzy przedstawili m.in. wartość pieniądza w czasie, koszt kapitału inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, strukturę finansowania i strukturę kapitału, zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej, funkcje amortyzacji, aktywa obrotowe i kapitał pracujący. Książka jest przeznaczona dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych a także uczestników kursów kształcących w zakresie finansów przedsiębiorstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw

 • [Wydawnictwo SGGW]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Zamierzeniem autorki jest, aby książka stanowiła pomoc dla studentów interesują cych się zagadnieniami finansów przedsiębiorstwa. W związku z powyższym każdy rozdział zakończono zbiorem... Pełen opis produktu 'Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia' »

  Zamierzeniem autorki jest, aby książka stanowiła pomoc dla studentów interesują cych się zagadnieniami finansów przedsiębiorstwa. W związku z powyższym każdy rozdział zakończono zbiorem zadań do samodzielnego rozwiązania, poprzedzonym omówieniem problemu i zaprezentowaniem metod, technik i narzędzi stosowanych w finansach na przykładach spółek funkcjonujących w polskich realiach. Przyjęto założenie, że osobykorzystające z pracy znają podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw i analizy finansowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia

 • [WSHE]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwaCharakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i... Pełen opis produktu 'Finanse Wybrane zagadnienia' »

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwaCharakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i venture capitalCredit-rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowejZasady naliczania podatku VAT w krajach Unii EuropejskiejMiejsce kosztów jakości w kosztach przedsiębiorstwa
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse Wybrane zagadnienia

 • [PWE]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Autorzy ? oprócz zagadnień teoretycznych i licznych przykładów ? zamieścili w podręczniku wiele zadań do sam... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw' »

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Autorzy ? oprócz zagadnień teoretycznych i licznych przykładów ? zamieścili w podręczniku wiele zadań do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe. Dzięki takiej konstrukcji czytelnik może poznać teorię finansów i zweryfikować swoją wiedzę. Autorzy przedstawili m.in. wartość pieniądza w czasie, koszt kapitału inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, strukturę finansowania i strukturę kapitału, zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej, funkcje amortyzacji, aktywa obrotowe i kapitał pracujący.Książka jest przeznaczona dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych a także uczestników kursów kształcących w zakresie finansów przedsiębiorstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw

 • [Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  gmin o charakterze użyteczności publicznejBeata Guziejewska- Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznychDagmara Hajdas-Wybrane obligatoryjnie elementy umowy... Pełen opis produktu 'Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia' »

  Książka jest kolejną z cyklu monografii pokonferencyjnych ukazujących się corocznie (od 2002 r.) pod redakcją naukową prof. dr. hab. Leszka Patrzałka.˙Zawarte w niej artykuły traktują o różnorodnych, aktualnych problemach finansów samorządu terytorialnego, takich jak:-dług publiczny,-polityka dochodowa i wydatkowa,-samodzielność finansowa,-wykorzystanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.Publikacja polecana jest uwadze środowiska naukowego zajmującego się finansami publicznymi, studentom oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.Spis treści:WprowadzenieJan Czempas- Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004-2007)Teresa Famulska-Podatkowe zasilanie budżetów lokalnych w krajach Unii EuropejskiejBeata Filipiak, Anna Biesenthal- Zarządzanie portfelem projektów i jego znaczenie w skali przedsiębiorstwaJadwiga Glumińska-Pawlic- Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznejBeata Guziejewska- Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznychDagmara Hajdas-Wybrane obligatoryjnie elementy umowy partnerstwa publiczno-prywatnegoSławomira Kańduła- Sprzedaż majątku jako źródło finansowania działalności jednostki samorządu gminnego w warunkach rosnących potrzeb finansowychMagdalena Kogut-Jaworska- Modele interwencjonizmu lokalnego oparte na zasobach majątkowych gminJanina Kotlińska, Grzegorz Kotliński- Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego a zakres i formy usług bankowychAgnieszka Kowalska, Magdalena Kowalska- Względy techniczne w definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a zasada prawdy obiektywnejMaja Krasucka- Lokalne grupy działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskichJarosław Marczak- Algorytmy podziału środków publicznych dla jednostek samorządu lokalnego w HiszpaniiEwa Markowska-Bzducha- Potencjał inwestycyjny gmin podregionu radomskiego a ich wydatki majątkoweZbigniew Ofiarski- Wybrane aspekty finansowania zadań samorządu wojewodztwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnychKatarzyna Ofsiak, Katarzyna Maj-Waśniowska- Obligacje przychodowe jako źródło finasowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w PolsceJacek Piczonka- Warunki pozyskania środków z Funduszu Pracy w kontekście kształtowania się poziomu bezrobocia w powiatach województwa opolskiegoMarian Podstawka-Ekonomiczna ocena podatku rolnego od gospodarstw rolnychEmil Rudowicz- Analiza wskaźnikowa finansów samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych powiatów województwa mazowieckiegoMarta Szaja- Ryzyko i niepewność w gospodarce finasowej jednostek samorządu terytorialnegoTomasz Turka-Wybrane problemy konsekwencji prawnych z tytułu nieterminowego zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału spółki akcyjnejAgnieszka Werwińska- Saldo operacyjne a saldo budżetowe gmin w latach 2004-2007Marek Zdybel- Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów gminy - wybrane zagadnienia prawnofinansoweMagdalena Zioło-Innowacyjne usługi finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego (wybrane aspekty)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Szczegółowy przewodnik i użyteczne narzędzia z zakresu finansów przedsiębiorstw – każdy z omawianych w książce aspektów wyjaśniony został w ujęciu teoretycznym, a także na praktycznych przykł... Pełen opis produktu 'Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw. (z suplementem)' »

  Szczegółowy przewodnik i użyteczne narzędzia z zakresu finansów przedsiębiorstw – każdy z omawianych w książce aspektów wyjaśniony został w ujęciu teoretycznym, a także na praktycznych przykładach wzbogaconych interpretacjami.Książka wzbogacona o suplement elektroniczny, który zawiera szereg arkuszy kalkulacyjnych (w formacie MS Excel) z gotowymi narzędziami, które pomogą każdemu szybko i łatwo wyliczyć dany wskaźnik, wartość. Wszystkie arkusze kalkulacyjne zostały tak sformatowane, aby po wprowadzeniu właściwych informacji można było od razu drukować odpowiednio sformatowaną stronę, na której znajdują się właściwe obliczenia.Zakres zagadnień poruszanych w książce: * rachunek procentów (kategorie procentów prostych, procentów złożonych, wyznaczania różnych kombinacji rent, a także zaktualizowanej wartości bieżącej przyszłych przepływów finansowych NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR) * analiza progu rentowności (w tym także m.in. dźwignia operacyjna, finansowa, wyznaczanie poziomu dźwigni łącznej) * rachunek amortyzacyjny – praktyczne aspekty stosowania różnych wariantów rachunku * zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa (w tym m.in.: rola, znaczenie i sposoby ustalania poziomu kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, wybrane aspekty zarządzania elementami aktywów obrotowych – zapasami, należnościami oraz środkami pieniężnymi) * ocena przedsiębiorstw przez pryzmat publikowanych sprawozdań finansowych (w tym analiza wskaźnikowa) * praktyczne aspekty sporządzania prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych (ważny element przy sporządzaniu biznesplanów działalności gospodarczejZawartość suplementu elektronicznego – wykaz arkuszy kalkulacyjnych: 1. Ustalanie bieżącej wartości środków finansowych przy uwzględnieniu danej stopy dyskontowej 2. Ustalanie przyszłej wartości środków finansowych przy uwzględnieniu danej stopy procentowej 3. Ustalanie bieżącej wartości netto dla danych przepływów inwestycyjnych projektu 4. Ustalanie wartości renty początkowej płatności dokonywanych z dołu 5. Ustalanie wartości renty początkowej płatności dokonywanych z góry 6. Ustalanie wartości renty końcowej płatności dokonywanych z dołu 7. Ustalanie wartości renty końcowej płatności dokonywanych z góry 8. Ustalanie wartości rent początkowych i końcowych w różnych odmianach dokonywanych płatności (z dołu i z góry) 9. Równanie progu rentowności produkcji jednoasortymentowej 10. Wyznaczanie wartości kapitału pracującego i określenie poziomu płynności finansowej 11. Analiza finansowa a. bilans, rachunek zysków i strat – analiza dynamiki zmian b. analiza płynności finansowej c. analiza rentowności obrotu d. analiza produktywności majątku e. analiza poziomu zadłużenia f. analiza aktywności i produktywności 12. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw. (z suplementem)

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o WYBRANE ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI FINANS.DLA ZAAW.ZBIÓR ZADA

 • [Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa Charakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private... Pełen opis produktu 'Finanse Wybrane zagadnienia' »

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa Charakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i venture capital Credit-rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej Zasady naliczania podatku VAT w krajach Unii Europejskiej Miejsce kosztów jakości w kosztach przedsiębiorstwa
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse Wybrane zagadnienia

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse muzułmańskie. Zagadnienia wybrane

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Nazwa - Finanse Wybrane zagadnienia Autor - Witold Luciński, red. Oprawa - Miękka Wydawca - WSHE Kod ISBN - 8374051760 Kod... Pełen opis produktu 'Finanse Wybrane zagadnienia - Witold Luciński, red.' »

  Opis - Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwaCharakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i venture capitalCredit-rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowejZasady naliczania podatku VAT w krajach Unii EuropejskiejMiejsce kosztów jakości w kosztach przedsiębiorstwa Nazwa - Finanse Wybrane zagadnienia Autor - Witold Luciński, red. Oprawa - Miękka Wydawca - WSHE Kod ISBN - 8374051760 Kod EAN - 9798374051766 Rok wydania - 2005 Język - polski Format - 14.0x20.0cm Ilość stron - 135 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse Wybrane zagadnienia - Witold Luciński, red.

 • []

  Szczegółowy Przewodnik I Użyteczne Narzędzia Z Zakresu Finansów Przedsiębiorstw - Każdy Z Omawianych W Książce Aspektów Wyjaśniony Został W Ujęciu Teoretycznym, A Także Na Praktycznych Przyk...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka Finansowa W Praktyce Wybrane Zagadnienia Z Zakresu Finansów Przedsiębiorstw

 • [Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samorządu terytorialnego. Ostatnia Konferencja odbyta ... Pełen opis produktu 'Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane' »

  Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samorządu terytorialnego. Ostatnia Konferencja odbyta się w dniach 15-17 listopada 2004 roku. Jej celem była prezentac
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane

 • [ODDK]

  Kategoria: rachunkowość, finanse, księgowość

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (z suplementem elektronicznym) w specjalistycznym sklepie... Pełen opis produktu 'Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (z suplementem elektronicznym)' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (z suplementem elektronicznym) w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (z suplementem elektronicznym)

 • Finanse Wybrane zagadnienia w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  20,75 zł
  22,35 zł

  [wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna w Łodzi]

  Kategoria: Książki naukowe>Ekonomia>FinanseWysyłka: od ręki

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwaCharakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i... Pełen opis produktu 'Finanse Wybrane zagadnienia' »

  Kwestie podatkowe i nieodsetkowe tarcze podatkowe jako czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwaCharakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private i venture capitalCredit-rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowejZasady naliczania podatku VAT w krajach Unii EuropejskiejMiejsce kosztów jakości w kosztach przedsiębiorstwa...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse Wybrane zagadnienia

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/Ekonomia, biznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka finansowa w praktyce Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/Ekonomia, biznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse Wybrane zagadnienia


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0