Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  rachunek pomocniczy, * kompensata (potrącenia) wzajemnych należności - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu, * wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,... Pełen opis produktu ' jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż. Wydanie 2' »

  Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej - drugie zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Wzory księgowań operacji gospodarczych w ujęciu systematycznym na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności: * gospodarka majątkiem trwałym; * majątek obrotowy; * gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe; * rozrachunki i zaangażowanie; * przychody; koszty i wynik finansowy; * fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. Dodatkowo - praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: * koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie, * ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa, * likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy, * kompensata (potrącenia) wzajemnych należności - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu, * wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego, * wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie, * ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów * i inne. Drugie wydanie książki dostosowano do przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, do których zalicza się w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Ponadto, w porównaniu z pierwszych wydaniem książki * rozszerzono prezentację wielu zagadnień i włączono wzory księgowań nowych dodatkowych operacji i całych zespołów operacji odpowiadających odrębnym zagadnieniom gospodarki finansowej - zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2011r., * wiele zagadnień zaprezentowano oddzielnie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, co było podyktowane wprowadzeniem odrębnych zasad wielu zagadnień gospodarki finansowej dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych, * dodano rozdział VI zawierający wzory księgowań w księdze rachunkowej budżetu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż. Wydanie 2

 • [TAXPRESSS]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Praktyczny komentarz do ustawy o finansach publicznych, ukierunkowany wyłącznie na problematykę finansów samorządu terytorialnego Wskazanie najistotniejszych problemów... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego' »

  Praktyczny komentarz do ustawy o finansach publicznych, ukierunkowany wyłącznie na problematykę finansów samorządu terytorialnego Wskazanie najistotniejszych problemów praktycznych wynikających ze stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, omówienie źródeł ich powstawania, skutków z nich wynikających, ocena poglądów orzecznictwa i literatury na ich temat i wskazanie propozycji rozwiązań wraz z uzasadnieniem. Stan prawny na 1 stycznia 2007 roku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu. Nazwa - Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego ... Pełen opis produktu 'Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego - Tomasz Sowiński' »

  Opis - Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu niezwykle pogmatwanych aspektach.Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu. Nazwa - Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego Autor - Tomasz Sowiński Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375567090 Kod EAN - 9788375567090 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 358 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego - Tomasz Sowiński

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów... Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego - Wojciech Gonet' »

  Opis - W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy. Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji. Nazwa - Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego Autor - Wojciech Gonet Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788379300495 Kod EAN - 9788379300495 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-11-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego - Wojciech Gonet

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek... Pełen opis produktu 'Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kornberger-Sokołowska' »

  Opis - - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działaności- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finasowymi- granice decentralizacji finansów publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Nazwa - Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego Autor - Elżbieta Kornberger-Sokołowska Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Prawnicze PWN Kod ISBN - 8372060614 Kod EAN - 9788372060617 Wydanie - 1 Rok wydania - 2001 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 196 Podatek VAT - 5% Premiera - 2001-01-01
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kornberger-Sokołowska

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finans... Pełen opis produktu 'Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego' »

  Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu niezwykle pogmatwanych aspektach.Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego' »

  Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania, polityki, strategii, kontroli i audytu w sferze finansów jednostek samorządu terytorialnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.W... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 r., w tym ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy? Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1537).Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaakcentowano je kolorowym tłem.W książce zamieszczono wykazy aktów zmieniających te ustawy, opublikowanych po 19 października 2016 r., oraz skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w... Pełen opis produktu 'Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego' »

  Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszen... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Opis - Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 r., w tym ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy " Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy" Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1537).Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaakcentowano je kolorowym tłem.W książce zamieszczono wykazy aktów zmieniających te ustawy, opublikowanych po 19 października 2016 r., oraz skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. Nazwa - Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Oprawa - Miękka Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788381078108 Kod EAN - 9788381078108 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 11.9x16.7 Ilość stron - 324 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-09-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Finanse/Finanse publiczne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego.... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego' »

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych w celu realizacji zadań przypisanych ustawowo jednost-kom samorządu terytorialnego.Książka jest adresowana do prawników praktyków, a w szczególności pracowników administracji samorządowej, jak również członków organów stanowiących samorząd terytorialny. Ponadto można ją polecić studentom, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, zarządzanie.Prof. dr hab. E. Kornberger-Sokołowska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego ? wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członkiem Rady Legislacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  publicznoprawnych, jednak dotyczą one najczęściej budżetu państwa. Z kolei w zakresie budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego skądinąd niezbyt liczne publikacje... Pełen opis produktu 'Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego' »

  (...) publikacja stanowi wypełnienie istniejącej luki w literaturze przedmiotu dotyczącej szczegółowych zagadnień budżetowania. Oczywiście istnieją opracowania z zakresu budżetowania w podmiotach publicznoprawnych, jednak dotyczą one najczęściej budżetu państwa. Z kolei w zakresie budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego skądinąd niezbyt liczne publikacje zawierają, bądź też zagadnienia traktowane wybiórczo. Natomiast Autor recenzowanego opracowania zaproponował podejście do budżetowania uwzględniające wykorzystanie kontrolingu oraz rachunku kosztów. Jest to istotna, nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie problematyka. (...)Z recenzji dr hab. J. Salachny, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego

 • [DIFIN]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki... Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego' »

  W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy.Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego - Maria Jastrzębska' »

  Opis - Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania, polityki, strategii, kontroli i audytu w sferze finansów jednostek samorządu terytorialnego. Nazwa - Finanse jednostek samorządu terytorialnego Autor - Maria Jastrzębska Oprawa - Miękka Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326416767 Kod EAN - 9788326416767 Wydanie - 1 Rok wydania - 2012 Język - polski Seria wydawnicza - AKADEMICKA / prawo Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 284 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-02-07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego - Maria Jastrzębska

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 r., w tym ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1537). Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono wykazy aktów zmieniających te ustawy, opublikowanych po 19 października 2016 r., oraz skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. Seria cyklu: TEKSTY USTAW ISBN: 9788381078108 Kod paskowy: 9788381078108 Wydanie: 15 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Liczba stron: 324 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.12.0 Format: 11.9x16.7 Głębokość (mm): 12 Waga: 0.225 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Stan prawny na: 29.08.2019 r.W 17. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw,- z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,- z 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego objaśniają ich sens.Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i dochodów samorządu terytorialnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [CeDeWu]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • [ODDK]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni... Pełen opis produktu 'Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego' »

  Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne. Koncentrują się na regulacjach i powstających na gruncie ich stosowania problemach, z którymi na co dzień spotykają się osoby zatrudnione w szeroko pojętej administracji samorządowej. Zamieszczony w książce indeks rzeczowy pozwala na szybkie odnalezienie zagadnienia uregulowanego w ustawie.Dzięki ogromnemu doświadczeniu zawodowemu Autorów publikacja ma charakter wybitnie praktyczny i stanowi cenną pomocą dla samorządowców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, zielona sowa, penguin books, wolters kluwer, -, znak, harmonia
Produkty w ofercie: 141605
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 141605
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2