Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  rachunek pomocniczy, * kompensata (potrącenia) wzajemnych należności - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu, * wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,... Pełen opis produktu ' jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż. Wydanie 2' »

  Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej - drugie zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Wzory księgowań operacji gospodarczych w ujęciu systematycznym na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności: * gospodarka majątkiem trwałym; * majątek obrotowy; * gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe; * rozrachunki i zaangażowanie; * przychody; koszty i wynik finansowy; * fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. Dodatkowo - praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: * koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie, * ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa, * likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy, * kompensata (potrącenia) wzajemnych należności - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu, * wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego, * wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie, * ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów * i inne. Drugie wydanie książki dostosowano do przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, do których zalicza się w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Ponadto, w porównaniu z pierwszych wydaniem książki * rozszerzono prezentację wielu zagadnień i włączono wzory księgowań nowych dodatkowych operacji i całych zespołów operacji odpowiadających odrębnym zagadnieniom gospodarki finansowej - zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2011r., * wiele zagadnień zaprezentowano oddzielnie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, co było podyktowane wprowadzeniem odrębnych zasad wielu zagadnień gospodarki finansowej dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych, * dodano rozdział VI zawierający wzory księgowań w księdze rachunkowej budżetu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż. Wydanie 2

 • [TAXPRESSS]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Praktyczny komentarz do ustawy o finansach publicznych, ukierunkowany wyłącznie na problematykę finansów samorządu terytorialnego Wskazanie najistotniejszych problemów... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego' »

  Praktyczny komentarz do ustawy o finansach publicznych, ukierunkowany wyłącznie na problematykę finansów samorządu terytorialnego Wskazanie najistotniejszych problemów praktycznych wynikających ze stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, omówienie źródeł ich powstawania, skutków z nich wynikających, ocena poglądów orzecznictwa i literatury na ich temat i wskazanie propozycji rozwiązań wraz z uzasadnieniem. Stan prawny na 1 stycznia 2007 roku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego

 • Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  54,00 zł
  60,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finans... Pełen opis produktu 'Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego' »

  Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu niezwykle pogmatwanych aspektach.Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  16,11 zł
  17,90 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszen... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [CeDeWu]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  1,00 zł
  40,95 zł

  [liber]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu... Pełen opis produktu 'Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego' »

  - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działaności- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finasowymi- granice decentralizacji finansów publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego' »

  Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania, polityki, strategii, kontroli i audytu w sferze finansów jednostek samorządu terytorialnego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • [DIFIN]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki... Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego' »

  W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy.Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów... Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego - Wojciech Gonet' »

  Opis - W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy. Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji. Nazwa - Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego Autor - Wojciech Gonet Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788379300495 Kod EAN - 9788379300495 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-11-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego - Wojciech Gonet

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r. Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za narusz... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • [Difin]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego' »

  W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy.Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek... Pełen opis produktu 'Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kornberger-Sokołowska' »

  Opis - - pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działaności- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finasowymi- granice decentralizacji finansów publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Nazwa - Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego Autor - Elżbieta Kornberger-Sokołowska Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Prawnicze PWN Kod ISBN - 8372060614 Kod EAN - 9788372060617 Wydanie - 1 Rok wydania - 2001 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 196 Podatek VAT - 5% Premiera - 2001-01-01
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kornberger-Sokołowska

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszen... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego' »

  Stan prawny na: wrzesień 2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki akademickie. Skrypty

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego.... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego' »

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych w celu realizacji zadań przypisanych ustawowo jednost-kom samorządu terytorialnego.Książka jest adresowana do prawników praktyków, a w szczególności pracowników administracji samorządowej, jak również członków organów stanowiących samorząd terytorialny. Ponadto można ją polecić studentom, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, zarządzanie.Prof. dr hab. E. Kornberger-Sokołowska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego ? wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członkiem Rady Legislacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 oraz ustawą z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu... Pełen opis produktu 'Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Praca zbiorowa' »

  Opis - Książka zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego. Uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 oraz ustawą z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1609). Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. Nazwa - Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788380928725 Kod EAN - 9788380928725 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 12.0x16.5cm Ilość stron - 424 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-10-28
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Praca zbiorowa

 • [DIFIN]

  Kategoria: rachunkowość, finanse, księgowość

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,74 zł
  53,57 zł

  [lexisnexis]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego.... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego' »

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych w celu realizacji zadań przypisanych ustawowo jednost-kom samorządu terytorialnego.Książka jest adresowana do prawników praktyków, a w szczególności pracowników administracji samorządowej, jak również członków organów stanowiących samorząd terytorialny. Ponadto można ją polecić studentom, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, zarządzanie.Prof. dr hab. E. Kornberger-Sokołowska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego – wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członkiem Rady Legislacyjnej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  41,50 zł
  44,69 zł

  [difin]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki... Pełen opis produktu 'Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego' »

  W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy.Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

 • Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  48,69 zł
  52,44 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w... Pełen opis produktu 'Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego' »

  Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika z przedmiotu finanse samorządu terytorialnego" dla studentów kierunków ekonomicznych. Zawiera podstawowe zagadnienia związane z... Pełen opis produktu 'Finanse jednostek samorządu terytorialnego.' »

  Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika z przedmiotu finanse samorządu terytorialnego" dla studentów kierunków ekonomicznych. Zawiera podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach. Rozważania teoretyczne poparte zostały danymi empirycznymi mającymi przybliżyć Czytelnikowi prezentowane treści. Założeniem Autorki było zaprezentowanie skondensowanej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, a jednocześnie pozostawienie marginesu do dalszych badań nad rozwojem samorządności w Polsce w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Finanse jednostek samorządu terytorialnego.


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166657
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166657
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, zielona sowa, egmont, olesiejuk, wolters kluwer, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 116441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 116441
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, wolters kluwer, egmont, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 171585
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0