Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: INNE

  Redaktorzy tomu podkreślają powszechność chrematonimów w naszym życiu. Są to nazwy związane z wytworami rąk i myśli ludzkiej. Aż 49 autorów zaprezentowało swoje przemyślenia. Pracę otwiera ciekawy artykuł... Pełen opis produktu 'Chrematonimia jako fenomen współczesności' »

  Redaktorzy tomu podkreślają powszechność chrematonimów w naszym życiu. Są to nazwy związane z wytworami rąk i myśli ludzkiej. Aż 49 autorów zaprezentowało swoje przemyślenia. Pracę otwiera ciekawy artykuł autorstwa Beaty Afeltowicz, Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich. Termin falerystyka funkcjonuje na oznaczenie dyscypliny pomocniczej historii, która zajmuje się badaniem historii odznaczeń. Pierwsze ordery pojawiły się w Europie w XII wieku. Król August II 1 listopada 1705 r. ustanowił Order Orła Białego.  Do najnowszych należą odznaczenia: Gwiazda Konga, Gwiazda Czadu i Gwiazda Morza Śródziemnego ustanowione rozporządzeniem prezydenta RP z 12 lutego 2010 r. W Polsce ordery pełnią funkcję wyłącznie honorową i dekoracyjną. Istnieje kolejność noszenia odznaczeń, zwana precendencją. Autorka na zakończenie pracy zestawiła występujące w Polsce ordery i odznaczenia. Równie ciekawy jest artykuł Ewy Badydy O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu - na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych. Autorka podkreśla, że dotychczas przy klasyfikowaniu produktów spożywczych wystarczało operowanie nazwami pospolitymi, dziś jednak tworzone są nazwy własne, choć czasami dochodzi do sytuacji niezręcznych, np. gdy kupujemy Mleczną z Całymi Orzechami lub w dopowiedzeniu - czekolada gorzka potrójnie orzechowa... Jak zauważa autorka, sporo na tym polu kreatywności, bo każdy produkt musi osiągnąć sukces rynkowy. Zainteresowanych czytelników odsyłamy do tej książki, która z pewnością jest lekturą zajmującą, a powinna być obowiązkową dla badaczy i ... praktyków. Spis treści: Wstęp Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu - na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych Mens sana in corpore sano. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim Imiona pochodzące od nazw bóstw germańskich Jakie korzyści daje anomastyce chrematonimia Zachodnioeuropelsjie poglądy na chrematonimię O nazwach ulic pamiątkowych w Ostrołęce Nazwiska z sufiksem -uk, -czuk w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" Kazimierza Rymuta Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego Nazwy białoruskich kawiarnii, restauracji i barów Chrematonyme in Leipzig Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych Rola chrematonimów w autoprogramowaniu lingwistycznym osób z chorobą afektywną dwubiegową Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych Z Zagadnień chrematonimii chińskiej Chrematonimy w literaturze (na przykładzie współczesnej powieści kryminalnej) Potencjał nominacyjny kaszubskiego słownictwa w chrematonimach Pomorza Gdańskiego Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. (Projekt słownika utbozoonimów słowiańskich) Nazwy firm szkoleniowo-doradczych jako chrematonimy Kreacje nazewnicze w nazwach drinków Niemieckie zjawiska fonetyczno-fonologiczne i słowotwórcze w nazwiskach pomorskich Imiona w różnych klasach chrematonimów Czy nazwy herbat to chrematonimy? Tworzenie i funkcja skrótowców od nazw zakonów w Polsce Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi? Chrematonimy we współczesnej prozie rosyjskiej ( na materiale wybranych powieści Darji Docowej) Chrematomiczny potencjał frazeologii Dynamika chrematonymie ako faktor dynamizacie onymise O sposobach tworzenia chrematonim Marken- und Produktnamen in der neuen rissischen Literatur Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perzwazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych) Chrematonimy w procesie ich generowania - typologia gatunku Nazwiska odtoponicziczne w antroponimii bułgarskiej Nazwiska rektorów i wykładowców Kolegium Łomżyńskiego zgromadzenia pijarów w latach 1774-1807 Zagadkowa nazwa śląska Kornowac Zastosowanie metod statystycznych w analizie ideonimii filmowej W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii O nazwach kategorii pociągów pazażerskich Transonymizace a chreamatonyma Chrematonyma -niekol'ko pozamok k problemom definicie, klasifikacie, a vzt'ahom medzi apelativom a propriom Die Gewahnheit der mehrfachen Vor(Tauf)namengebung im 18. Jahrundert in Ungarn Naukowiec, ekspert, urzędnik - funkcje i role językoznawcy w procesie standaryzacji nazw geograficznych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Chrematonimia jako fenomen współczesności

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: FILOZOFIA

  prowadzi do problematyzacji fenomenu pięknego życia. Tu jednak pojawiają się kolejne pytania. Czy we współczesnym świecie kategoria piękna nie okazuje się bezużyteczna, bo czasem zbyt uniwersalna,... Pełen opis produktu 'Fenomen pięknego życia' »

  Próba odpowiedzi na pytanie o piękno sięga samych początków ludzkiej myśli. Czym jest, w jaki sposób i dlaczego się objawia, jakie jest jego miejsce wśród innych wartości, jaką odgrywa rolę w życiu człowieka? W końcu - czy można ostatecznie ustalić jego kryteria, czy jest ono ponadczasowe, czy też może historycznie zmienne? Piękno oglądać możemy wieloaspektowo - zarówno w wymiarze estetycznym, jak i fenomenologicznym czy metafizycznym. Co istotne - każdy z wymienionych obszarów związany jest z obecnością człowieka w kulturze, czyli tak z jego drogą indywidualną, jak i z byciem w zbiorowości. Odniesienie do piękna organizuje zatem nasz stosunek nie tylko do samych siebie, ale i do świata oraz innych ludzi. Tak rozumiane, staje się ono wartością nie tyle stńcte estetyczną, ile egzystencjalną, a to z kolei prowadzi do problematyzacji fenomenu pięknego życia. Tu jednak pojawiają się kolejne pytania. Czy we współczesnym świecie kategoria piękna nie okazuje się bezużyteczna, bo czasem zbyt uniwersalna, a czasem zbyt partykularna? Czy sztuka, która odwróciła się od łatwego piękna, od tyranii tego, co się podoba, i zmierzająca w stronę de-kreacji, wspiera życie, chroniąc je przed zbanalizowanym i funkcjonalnym pięknem, czy może wręcz przeciwnie, odrywa się od życia w kierunku odsłaniania swej autonomicznej, obcej, nie--ludzkiej postaci? W jaki sposób człowiek spotyka się z pięknem? Czy czyni go ono istotnie lepszym? Czy doświadczenie religijne może obejść się bez piękna? Nie można też uciec od pytań jeszcze bardziej podstawowych, a mianowicie o kształt tego, co określa się mianem pięknego życia. Czy jest to po prostu życie wygodne, beztroskie, bezkłopotliwe, jak się potocznie uważa? Czy jest to życie podporządkowane społecznym wyobrażeniom i oczekiwaniom? Czy piękno może zaistnieć w życiu niedoskonałym, w nieludzkiej rzeczywistości, w czasie cierpienia, bólu i śmierci? Czy wreszcie jest ono czymś danym, czy raczej zadanym jako nieustanne wyzwanie, próba i droga? Spis treści Wstęp          PIĘKNO W SZTUCE Renata Rogozińska Na tropie Niespaczonego. Estetyka i mistyka deformacji w sztuce religijnej          Tomasz  Kubikowski Teatr, życie, piękno, pożytek: fenomen Wilhelma Meistra          Juliusz Tyszka Kondycja ludzka aktorki i aktora: czy życie „pomiędzy” może być piękne?          Mirosław Loba Skandal pięknego życia          PIĘKNO JAKO KATEGORIA ETYCZNA Kazimierz Ilski Piękno jako kryterium etyczne          Małgorzata Jankowska Odwaga i odpowiedzialność. Andrzeja Grzegorczyka przepis na piękne życie          Sergiusz Niziński Święta Teresa o pięknie przyjaźni          PIĘKNO JAKO TRANSCENDENCJA Witold Kawecki Teologia piękna           Wojciech Ciak Piękno transcendencji pięknem ludzkiego życia – św. Teresa od Jezusa           Anna Grzegorczyk Góra piękna i ekstazy. O ścieżkach doskonalenia ducha i ciała          Krzysztof Pawłowski Trud wspólnego życia bogactwem osoby PIĘKNO W MYŚLI FILOZOFICZNEJ Marek Jędraszewski Piękno, które niesie ocalenie          Wanda Półtawska Koncepcja pięknej miłości Jana Pawła II              Krzysztof J. Pawłowski Piękno życia jako harmonia rozumu, uczuć i woli      TRUDY PIĘKNEGO ŻYCIA Agnieszka Kulig Męstwo bycia – męstwo  samotności. Ujęcie antropologiczne          Małgorzata Baranowska Jak dzisiaj żyć pięknie?          Wiesław  Małecki Dzieciństwo a fenomen pięknego życia – Joachim Heinrich Campe          Dagmara Drewniak Fenomen pięknego życia albo literatura piękna (p)o Zagładzie          PIĘKNE BIOGRAFIE Izolda Topp-Wójtowicz Złota legenda. O pięknym życiu świętego          Małgorzata  Grzywacz Mulieres religiosae. Piękno życia jako element zakonnych zapisów autobiograficz-nych kobiet          Indeks osób          Noty o autorach
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Fenomen pięknego życia

 • [Erica]

  Kategoria: rozmaitościWysyłka: od ręki

  w pełni zrozumieć fenomen najsłynniejszego polskiego rycerstwa Radosław Sikora opisuje kluczowe elementy decydujące o olbrzymiej wartości bojowej husarii, tj. charakterystykę głównej broni husarzy... Pełen opis produktu 'Fenomen husarii [E-book]' »

  Husaria to jazda, która w powszechnej świadomości Polaków kojarzy się z czymś niezwyczajnym, niepospolitym, czymś co łączy w sobie cechy potęgi i piękna. To coś, co zachwyca i wywołuje dumę. Aby w pełni zrozumieć fenomen najsłynniejszego polskiego rycerstwa Radosław Sikora opisuje kluczowe elementy decydujące o olbrzymiej wartości bojowej husarii, tj. charakterystykę głównej broni husarzy (kopii), koni, zbroi, taktyki, a także źródeł wysokiego morale. Składniki te decydowały o niepospolitej wartości tej jazdy i bardzo wyraźnie odróżniały ją od współczesnych sobie formacji kawaleryjskich, jakimi dysponowały inne kraje europejskie. Przedstawia także ludzi, którzy zaciągali się pod sztandary tej najbardziej prestiżowej formacji dawnej Rzeczpospolitej. Radosław Sikora – doktor nauk historycznych, ekspert do spraw husarii, autor książek i publikacji z zakresu staropolskiej wojskowości i kawalerii, m.in.: "Z dziejów husarii", "Niezwykłe bitwy i szarże husarii" oraz "Husaria pod Wiedniem". Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen husarii [E-book]

 • Fenomen poranka w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  31,41 zł
  34,90 zł

  [galaktyka]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >PsychologiaWysyłka: do 3 dni

  Hal Elrod – człowiek sukcesu i światowej sławy mówca motywacyjny, autor programu Miracle Morning – w książce Fenomen poranka uczy, jak zmienić swój sposób wstawania dzięki prostym technikom, ... Pełen opis produktu 'Fenomen poranka' »

  Hal Elrod – człowiek sukcesu i światowej sławy mówca motywacyjny, autor programu Miracle Morning – w książce Fenomen poranka uczy, jak zmienić swój sposób wstawania dzięki prostym technikom, które uczynią twoje poranki bardziej zorganizowanymi i owocnymi. Zdaniem Elroda, udane początki dnia są kluczem do szczęśliwszego, pełnego sukcesów życia. Miracle Morning to program 30-dniowej przemiany nawyków związanych z poranną rutyną, dzięki któremu nauczysz się, jak z radością zaczynać każdy dzień i stać się lepszą wersją siebie. Książka Elroda to zbiór sześciu sprawdzonych praktyk, pozwalających wspiąć się na wyżyny własnych możliwości we wszystkich aspektach życia. Nawet jeżeli od zawsze miałeś kłopoty z porannym wstawaniem i rozpoczynaniem dnia o wczesnej porze, po lekturze Fenomenu poranka, z pewnością uda ci się to zmienić. Ta prosta metoda może całkowicie odmienić twój harmonogram dnia i uświadomić ci, że długie spanie wcale nie jest tym, czego potrzebujesz. Korzyści, jakich możesz oczekiwać po lekturze tej książki, to m.in.:• poranki wypełnione radosnym oczekiwaniem oraz energią do działania;• zmniejszenie stresu i łatwiejsze pokonywanie życiowych przeszkód;• lepsza kondycja fizyczna, a nawet redukcja wagi;• zwiększenie efektywności i koncentracji w pracy;• osiąganie lepszych wyników finansowych;• motywacja do realizacji wizji swojego wymarzonego życia!...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen poranka

 • [Wektory]

  Kategoria: HistoriaWysyłka: od ręki

  Autor, przedstawiając dystynktywne cechy żydowskiej kultury i osobowości, drobiazgowo ukazując je na przestrzeni dziejów, wykorzystuje zarówno żydowskie, jak i nie-żydowskie udokumentowane źródła. A wspominając... Pełen opis produktu 'Fenomen żydowski ze studiów nad etniczną aktywnością' »

  Autor, przedstawiając dystynktywne cechy żydowskiej kultury i osobowości, drobiazgowo ukazując je na przestrzeni dziejów, wykorzystuje zarówno żydowskie, jak i nie-żydowskie udokumentowane źródła. A wspominając spór, jaki rozgorzał wokół filmu „Pasja", kiedy to głównie żydowscy przeciwnicy rozpętali wokół filmu oraz Mela Gibsona ogromną kampanię wrogości i jawnych oszczerstw, udowadnia, że dosłownie wszystko, co dotyczy istoty tego sporu, pasuje do jego modelu „żydowskich wpływów" i teorii „kultury krytyki", jaką stworzyli Żydzi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen żydowski ze studiów nad etniczną aktywnością

 • [Mlodzieżowa Agencja Wydawnicza]

  Kategoria: / Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł FENOMEN STALINA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 200 Ciężar 0.265 kg Wydawnictwo Mlodzieżowa Pełen opis produktu 'FENOMEN STALINA' »

  Tytuł FENOMEN STALINA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 200 Ciężar 0.265 kg Wydawnictwo Mlodzieżowa
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o FENOMEN STALINA

 • [Wydawnictwo Poznańskie]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł FENOMEN KOSMOSU - C. Chruszczewski Autor Czesław Chruszczewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 254 Ciężar 0.3 Pełen opis produktu 'FENOMEN KOSMOSU - C. Chruszczewski' »

  Tytuł FENOMEN KOSMOSU - C. Chruszczewski Autor Czesław Chruszczewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 254 Ciężar 0.3
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o FENOMEN KOSMOSU - C. Chruszczewski

 • [IFiS PAN]

  Kategoria: Nauka / Socjologia

  Jest to książka […] niezwykle waĹźna, ciekawa, wyczerpująca (tematycznie) i doskonale udokumentowana. Jest waĹźna nie tylko dlatego, Ĺźe zawiera bardzo rzetelną syntezę socjologiczną przemian w... Pełen opis produktu 'Fenomen Solidarności i zmiana ustroju' »

  Jest to książka […] niezwykle ważna, ciekawa, wyczerpująca (tematycznie) i doskonale udokumentowana. Jest ważna nie tylko dlatego, że zawiera bardzo rzetelną syntezę socjologiczną przemian w społeczeństwie polskim w ostatnim ćwierćwieczu, ale także dlatego, że burzy szereg mitów i błędnych stereotypów. Co także ważne, została napisana przez najwybitniejszych socjologów w przystępny sposób. Ukazuje się także „na czasie”, w roku wielu ważnych rocznic, a więc w okresie rosnącego zainteresowania wydarzeniami społeczno-historycznymi. Książka nie stroni od kontrowersji, ale są to kontrowersje interpretacyjne, apolityczne i ponadpartyjne. Burzy utarte mity, ale robi to z wielką dbałością o empiryczny rygor. Zainteresuje naukowców społecznych, studentów, a przede wszystkim szerokie rzesze ludzi wykształconych, którzy interesują się stanem polskiego społeczeństwa i cenią naukową diagnozę. Bez wahania i z entuzjazmem polecam książkę do publikacji. (z recenzji Jana Pakulskiego)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Fenomen Solidarności i zmiana ustroju

 • [Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  Turystyka industrialna jest zjawiskiem nowym, szczególnie w Polsce. Budzi coraz większe zainteresowanie, stając się znaczącym działem turystyki poznawczej. Poświęca się jej coraz więcej uwagi w środkach... Pełen opis produktu 'Fenomen turystyki industrialnej' »

  Turystyka industrialna jest zjawiskiem nowym, szczególnie w Polsce. Budzi coraz większe zainteresowanie, stając się znaczącym działem turystyki poznawczej. Poświęca się jej coraz więcej uwagi w środkach masowego przekazu. Zaczyna się ją uwzględniać w programach uczelni przygotowujących kadry fachowców do obsługi turystyki, stającej się – także i u nas – coraz ważniejszą dziedziną gospodarki narodowej. Brak wszakże dotychczas w języku polskim monografii ujmującej w sposób uporządkowany całość związanej z tym nowym zjawiskiem problematyki. Wypełnieniu tej luki ma posłużyć właśnie ta książka. Napisałem ją głównie z myślą o wykładach, jakie prowadzę od 2006 r. w Ciechanowie, na Wydziale Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Porządkując i systematyzując wiedzę związaną z dziedzictwem przemysłu, techniki i inżynierii budowlanej i jego rolą edukacyjną ma ułatwiać życie moim słuchaczom, a także dostarczyć kluczowych wiadomości z tej dziedziny wszystkim zainteresowanym. Wygląda na to, że termin ",turystyka industrialna", już się przyjął i upowszechnił w języku polskim. Zapewne puryści nie będą tym zachwyceni, ale wydaje się to zgodne z duchem epoki. Posługuję się więc nim – uznając wszelki opór przeciwko neologizmom aktualnej globalnej rzeczywistości za daremny – zwłaszcza, że najbliższa memu sercu alternatywa ",turystyka w obiektach poprzemysłowych”, również nie budzi, ze względów językowo-konstrukcyjnych, zbytnio mego entuzjazmu... Publikacja powstała we współpracy z Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen turystyki industrialnej

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Nauka / Socjologia

  , wreszcie o współczesnym obrazie Gdańska, o procesach metropolizacji czy o Ĺźyciu codziennym. Warto jeszcze podkreślić fakt, Ĺźe tytułowy gdański fenomen jest przez autorĂłw róşnie interpretowany... Pełen opis produktu 'Gdański fenomen' »

  W książce piszą o Gdańsku przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, filozofii, geografii, kulturoznawstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten wielogłos brzmi spójnie. Wszyscy autorzy piszą o Gdańsku współczesnym, jeśli sięgają wstecz, to nie wychodzą poza wiek XX, za każdym razem skupiając się na procesach i wydarzeniach, które uformowały dzisiejszy społeczny kształt miasta. Znajdziemy tu zatem teksty o gdańskiej pamięci zbiorowej, o doświadczeniu Solidarności, o mniejszościach etnicznych i narodowych, o symbolicznych wymiarach miasta, wreszcie o współczesnym obrazie Gdańska, o procesach metropolizacji czy o życiu codziennym. Warto jeszcze podkreślić fakt, że tytułowy gdański fenomen jest przez autorów różnie interpretowany i oceniany.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Gdański fenomen

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktu > PozostałeWysyłka: do 3 dni

    praca zbiorowa Fenomen Stalina     Wydawnictwo: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Rok wydania: 1989 Wydanie II Nakład 200 000 Okładka miękka Stan: dobry+ Drobne przetarcia, zagniecenia Stan o... Pełen opis produktu 'Fenomen Stalina - praca zbiorowa' »

    praca zbiorowa Fenomen Stalina     Wydawnictwo: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Rok wydania: 1989 Wydanie II Nakład 200 000 Okładka miękka Stan: dobry+ Drobne przetarcia, zagniecenia Stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  4100/05/2014/MD  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen Stalina - praca zbiorowa

 • [Katedra Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  struktura pozwalająca na łączenie różnych funkcji i ról społecznych, w tym sfery prywatnej i publicznej”.prof. Grażyna Penkowska„Zespół autorów Fenomenu Facebooka pod red. G. Penkowskiej otwiera... Pełen opis produktu 'Fenomen Facebooka' »

  Facebook w edukacji• Facebook na co dzień• Facebook w badaniach„Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Facebook jest tak popularny w Polsce, ani pewności, że w dłuższej perspektywie czasowej tendencja ta się utrzyma. W 2013 roku wieszczono rychły upadek tego portalu społecznościowego, jednak prognozy się nie sprawdziły, a popularność Facebooka stale rośnie. [...] Polska zajmuje drugie miejsce na świecie, po Indiach, pod względem liczby rekrutowanych programistów przez Facebooka. Jednym z najważniejszych powodów popularności tego serwisu społecznościowego jest jego wielokontekstowa struktura pozwalająca na łączenie różnych funkcji i ról społecznych, w tym sfery prywatnej i publicznej”.prof. Grażyna Penkowska„Zespół autorów Fenomenu Facebooka pod red. G. Penkowskiej otwiera ważne pole problemowe dla pedagogiki. Autorki i Autorzy poszczególnych rozdziałów analizują fenomen Facebooka, unikając demonizowania tej przestrzeni, wskazując ważne obszary i konteksty domagające się pogłębionych eksploracji. Szkicują mapę problemów, których bazą są niewielkie przedsięwzięcia badawcze związane z tym portalem społecznościowym. Są to przedsięwzięcia udane, z dobrze opracowaną koncepcją badawczą, rzetelnymi analizami i bardzo ciekawymi wynikami”.prof. Lucyna Kopciewicz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen Facebooka

 • [KOS]

  Kategoria: Czary Mary (Druidzi)

  Książka w twórczy i otwarty sposób podejmuje temat zadań życiowych nowych dzieci, dzieci indygo. Wydaje się, że poczyniły one pewien skok ewolucyjny - w porównaniu z dziećmi "normalnymi" posiadają zdolności... Pełen opis produktu 'Fenomen indygo' »

  Książka w twórczy i otwarty sposób podejmuje temat zadań życiowych nowych dzieci, dzieci indygo. Wydaje się, że poczyniły one pewien skok ewolucyjny - w porównaniu z dziećmi "normalnymi" posiadają zdolności paranormalne, a w życiu kierują się przede wszystkim intuicją. Dzieci indygo żyją zgodnie z własnymi zasadami, nie dają się zmusić do niczego ani podporządkować, nie pasują do naszego utrwalonego sposobu myślenia, a wręcz sprzeciwiają się mu, choć jest to tylko opór bierny. Ich sprzeciw przejawia się często problemami w nauce i w zachowaniu w szkole. To powoduje, że z objawami ADHD, nadpobudliwością, dysleksją, uczuleniami na artykuły spożywcze albo alergiami dzieci te trafiają do psychiatrów i terapeutów. W sposób zrozumiały dla wszystkich autorka wyjaśnia przyczyny i znaczenie niezwykłego zjawiska dzieci indygo. Dzieląc się swoimi rozwiązaniami, spostrzeżeniami oraz doświadczeniami, chce zachęcić czytelnika do zmiany myślenia i ukazuje nowe, niezwykłe zrozumienie złożonych związków pomiędzy dziećmi indygo, ich rodzicami i społeczeństwem.O autorce:Carolina Hehenkamp urodziła się w roku 1947 w Holandii, gdzie mieszkała do roku 1966. Po ukończeniu szkoły przeprowadziła się do Paryża, gdzie studiowała projektowanie mody. Jako projektantka, redaktorka i dziennikarka mieszkała i pracowała przez wiele lat w Hiszpanii, Francji i Niemczech. W roku 1989 zrezygnowała z projektowania, aby poświęcić się życiu duchowemu. Na początku lat dziewięćdziesiątych nauczyła się technik Aura-Soma i została nauczycielem oraz doradcą w tej dziedzinie. Od 10 lat jest znaną i uznaną nauczycielką, uzdrowicielką i terapeutką w takich dziedzinach jak praca z ciałem świetlistym, terapia światłem i kryształami. Jesienią 1999 roku założyła międzynarodową grupę Pierścień Światła Dzieci Indygo, pomagając zarówno rodzicom jak i dzieciom.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen indygo

 • [DEHON]

  Kategoria: Religia / Literatura religijna

  Z ciekawością właściwą dla kronikarza i ze spojrzeniem człowieka wiary Francesco Strazzari udał się do Fatimy, aby rĂłwnieĹź przez wywiady i świadectwa zrozumieć coś, co Benedykt XVI zdefiniował... Pełen opis produktu 'Fenomen fatimy' »

  Z ciekawością właściwą dla kronikarza i ze spojrzeniem człowieka wiary Francesco Strazzari udał się do Fatimy, aby również przez wywiady i świadectwa zrozumieć coś, co Benedykt XVI zdefiniował jako „duchowe serce Portugalii”. Jego książka jest relacją ze spotkań z biskupem diecezji Leiria-Fatima, Antonim dos Santos Marto, s. Anielą Coelho, postulatorką procesu kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty, o. Karolem Emanuelem Pedrosa Cabecinhas, rektorem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz z Markiem Danielem Duarte, dyrektorem muzeów na terenie sanktuarium. Styl dialogu, przystępny język i dynamiczność opowiadania, wychodzącego z ust rozmówców, porywają czytelnika, pozwalają odczuć wyjątkowy klimat Fatimy i przejąć się orędziem, jakie Matka Boża tam zostawiła. Książka została ubogacona kolorowymi zdjęciami ilustrującymi Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. FRANCESCO STRAZZARI jest specjalnym wysłannikiem czasopisma "Il Regno". W sercańskim wydawnictwie EDB opublikował ponad dziesięć książek dotyczących sytuacji Kościoła w różnych krajach świata. Wśród najnowszych publikacji należy wymienić: Racconti danubiani. Chiese dell’est comunista dalla persecuzione allo smarrimento (2009); Fragile croce sul Mekong. Chiese e popoli del sud-est asiatico (2009); Dalla terra dei due fiumi. Iraq ? Iran. Cristiani tra l’integralismo e la guerra (2010); Ucraina Caucaso Urali. Chiese dopo l’89 (2011); Fragmentos di America Latina. Martiri, profeti e Chiese a rischio (2012); In Argentina per conoscere Papa Bergoglio (2013); Pentecoste nella terra di Maometto. Vivere da cristiani nei Paesi del Golfo arabo (2014).
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Fenomen fatimy

 • [Wydawnictwo Poznańskie Poznań]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł FENOMEN KOSMOSU Czesław Chruszczewski Autor Czesław Chruszczewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 255 Ciężar 0.2 Pełen opis produktu 'FENOMEN KOSMOSU Czesław Chruszczewski' »

  Tytuł FENOMEN KOSMOSU Czesław Chruszczewski Autor Czesław Chruszczewski Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 255 Ciężar 0.2
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o FENOMEN KOSMOSU Czesław Chruszczewski

 • Gdański fenomen w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  43,47 zł
  48,30 zł

  [scholar]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  Gdańska, o procesach metropolizacji czy o życiu codziennym. Warto jeszcze podkreślić fakt, że tytułowy gdański fenomen jest przez autorów różnie interpretowany i oceniany.... Pełen opis produktu 'Gdański fenomen' »

  W książce piszą o Gdańsku przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, filozofii, geografii, kulturoznawstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten wielogłos brzmi spójnie. Wszyscy autorzy piszą o Gdańsku współczesnym, jeśli sięgają wstecz, to nie wychodzą poza wiek XX, za każdym razem skupiając się na procesach i wydarzeniach, które uformowały dzisiejszy społeczny kształt miasta. Znajdziemy tu zatem teksty o gdańskiej pamięci zbiorowej, o doświadczeniu Solidarności, o mniejszościach etnicznych i narodowych, o symbolicznych wymiarach miasta, wreszcie o współczesnym obrazie Gdańska, o procesach metropolizacji czy o życiu codziennym. Warto jeszcze podkreślić fakt, że tytułowy gdański fenomen jest przez autorów różnie interpretowany i oceniany....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gdański fenomen

 • [IFiS PAN]

  Kategoria: Nauka / Filozofia

  Francuska estetyka fenomenologiczna pokazuje, Ĺźe fenomenologiczna zasada ĹşrĂłdłowości moĹźe być interpretowana w terminach hermeneutycznych, Ĺźe kaĹźde doświadczenie kultury jest jej rozumieniem.... Pełen opis produktu 'Fenomen i przedstawienie' »

  Francuska estetyka fenomenologiczna pokazuje, że fenomenologiczna zasada źródłowości może być interpretowana w terminach hermeneutycznych, że każde doświadczenie kultury jest jej rozumieniem. Artystyczne "powroty do źródeł" są tyleż ekspresją naszych rudymentarnych związków ze światem i z innymi ludźmi, co ich interpretacją i kształtowaniem.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Fenomen i przedstawienie

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  . W przypadku jej kolejnej autorskiej książki, zatytułowanej Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, przypuszczenia te uzyskują nie tylko potwierdzenie, ale zrealizowane są... Pełen opis produktu 'Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe' »

  Pani dr Małgorzata Bogunia-Borowska przyzwyczaiła swoich czytelników do tego, że prowadzi bardzo rzetelny i wiarygodny wywód naukowy, a jednocześnie ujmuje go w atrakcyjnej formie językowej. W przypadku jej kolejnej autorskiej książki, zatytułowanej Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, przypuszczenia te uzyskują nie tylko potwierdzenie, ale zrealizowane są na najwyższym poziomie.W tej książce czytelnik odnajdzie ponadto bardzo atrakcyjną prezentację skomplikowanej problematyki najnowszej humanistyki. Autorka jest ze wszech miar kompetentna w zakresie dyskutowanej przez nią metodologii, jak również bardzo sprawnie oraz z niebanalnym pomysłem prezentuje koncepcje analityczne.Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Godzica
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe

 • [CARTA BLANCA]

  Kategoria: Popularnonaukowa

  Dlaczego czas zwalnia, kiedy się boimy? Czemu Ĺźycie nabiera tempa, w miarę jak się starzejemy? Jaką niezwykłą umiejętność mają szczupli młodzi mężczyĹşni? Ile trwa moment? Na czym polega... Pełen opis produktu '70 minut na godzinę Fenomen czasu' »

  Dlaczego czas zwalnia, kiedy się boimy? Czemu życie nabiera tempa, w miarę jak się starzejemy? Jaką niezwykłą umiejętność mają szczupli młodzi mężczyźni? Ile trwa moment? Na czym polega paradoks wakacyjny? W jaki sposób pokonać monotonię? Kiedy będą możliwe podróże w czasie? Czy kiedykolwiek próbowaliście spędzić dzień bez patrzenia na zegarek? To prawie niewykonalne. Czas rządzi naszym życiem, ale co o nim wiemy? I czy można tak przeszkolić mózg, aby poprawić własne relacje z czasem? Claudia Hammond przekonuje, że czasu mamy pod dostatkiem, musimy tylko nauczyć się odpowiednio nim posługiwać.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o 70 minut na godzinę Fenomen czasu

 • Fenomen dobra. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 13/14 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  36,00 zł
  40,00 zł

  [wydawnictwo naukowe uam]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Zapraszamy Państwa do lektury podwójnego numeru „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”. Jego znaczna objętość wynika z faktu, że podejmujemy w nim refleksję nad fenomenem zasadniczym... Pełen opis produktu 'Fenomen dobra. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 13/14' »

  Zapraszamy Państwa do lektury podwójnego numeru „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”. Jego znaczna objętość wynika z faktu, że podejmujemy w nim refleksję nad fenomenem zasadniczym i kluczowym dla życia człowieka i funkcjonowania kultur i cywilizacji – fenomenem Dobra. Podstawowe pytanie, przed jakim stanęli autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie, brzmi: na ile wskazówki obecne w przekazie biblijnym, rozmaitych tradycjach filozoficznych, twórczości artystycznej i wielu praktykach życia społecznego mogą wprowadzić współczesnego człowieka na drogę uobecniania dobra i pozwolić mu rozpoznać jego prawdziwą naturę?...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fenomen dobra. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 13/14


Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 967667
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2261
Opinie neutralne: 15
Opinie negatywne: 9

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159142
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, zielona sowa, cambridge university press, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 235208
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, zielona sowa, egmont, clementoni, trefl, pzwl
Produkty w ofercie: 98260
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174033
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, piw, pwn, czytelnik, wsip, książka i wiedza, pzwl, wydawnictwo morskie, kaw, iskry
Produkty w ofercie: 15683
Promocje: 7
Wysyłka do 3 dni: 13973
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, biblioteka akustyczna, wydawnictwo muza
Produkty w ofercie: 11770
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 11770
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0