Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [LexisNexis]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Publikacja Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego związane z pracami legislacyjnymi podejm... Pełen opis produktu 'Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego' »

  Publikacja Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego związane z pracami legislacyjnymi podejmowanymi w Unii Europejskiej i w Polsce oraz wyniki badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, także na potrzeby dydaktyki i praktyki gospodarczej. Autorami artykułów są przedstawiciele nauki ze wszystkich polskich uniwersytetów i innych uczelni wyższych, jak i praktyki z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W publikacji znajduje się 49 artykułów, pogrupowanych w trzech częściach – w pierwszej zawarto artykuły poświęcone problematyce spółek handlowych, część druga dotyczy umów i innych czynności handlowych, na część trzecią składają się zagadnienia ogólne prawa spółek oraz szeroko pojętej działalności gospodarczej. Celem publikacji jest zaprezentowanie wpływu prawa europejskiego na tendencje rozwojowe prawa handlowego w Polsce, także w związku z toczącymi się obecnie pracami legislacyjnymi, formułowanie postulatów de lege ferenda odnośnie do polskiego prawa prywatnego oraz pochylenie się nad problemami przedsiębiorców zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Publikacja została przygotowana w związku z odbywającym się 26–28 września 2013 r. IX Ogólnopolskim Zjazdem Katedr Prawa Handlowego organizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Część z zawartych w niej artykułów zostanie wygłoszona w formie referatów podczas Zjazdu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego

 • Europeizacja w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,80 zł
  42,00 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  To pierwsze polskie opracowanie książkowe podejmujące problem teorii i praktyki. Praca napisana przystępnym językiem omawia problemy ważne, interesujące i aktualne z punktu widzenia teorii i praktyki integracji... Pełen opis produktu 'Europeizacja' »

  To pierwsze polskie opracowanie książkowe podejmujące problem teorii i praktyki. Praca napisana przystępnym językiem omawia problemy ważne, interesujące i aktualne z punktu widzenia teorii i praktyki integracji europejskiej i miejsca Polski w Unii Europejskiej.Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja W. Jabłońskiego, Uniwersytet Wrocławski...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Księga Pamiątkowa stanowi zbór 43 artykułów (publikowanych w języku polskim oraz obcych), których tematyka dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa prywatnego. Poszczególne grupy tematyczne dotyczą: polskiego... Pełen opis produktu 'W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu' »

  Księga Pamiątkowa stanowi zbór 43 artykułów (publikowanych w języku polskim oraz obcych), których tematyka dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa prywatnego.Poszczególne grupy tematyczne dotyczą: polskiego i europejskiego prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa międzynarodowego postępowania cywilnego i arbitrażu, kodyfikacji prawa, ogólnych problemów komparatystyki prawniczej, problematyki Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu

 • [Scholar]

  Kategoria: Historia Unii EuropejskiejWysyłka: od ręki

  raczej charakter kosmetyczny. Przedmiotem refleksji są zmienne, od których zależy intensywność europeizacji ugrupowań politycznych.Czy stosunek partii do Unii Europejskiej, program polityczny,... Pełen opis produktu 'Europeizacja Polskich Partii Politycznych' »

  Książka jest efektem badań czterech partii politycznych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie czy obserwowane w polskich partiach zmiany, będące konsekwencją integracji europejskiej, są głębokie, sięgają korzeni, wartości i zasad, wpływają na ich model organizacyjny, czy też mają raczej charakter kosmetyczny. Przedmiotem refleksji są zmienne, od których zależy intensywność europeizacji ugrupowań politycznych.Czy stosunek partii do Unii Europejskiej, program polityczny, rodowód partii, liczebność reprezentacji w Parlamencie Europejskim, oczekiwania elektoratu mają wpływ na europeizację? Dzięki analizie wewnętrznych dokumentów partyjnych i programów politycznych oraz badaniom ankietowym i indywidualnym wywiadom pogłębionym z parlamentarzystami i kierownictwem partii ? odpowiedzi udzielone w prezentowanej monografii mają solidny fundament empiryczny.Publikacja skierowana jest do politologów, socjologów, europeistów, ale powinna zainteresować także obserwatorów i praktyków życia politycznego, dotyka bowiem tematu wzbudzającego dyskusję, a często i emocje.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja Polskich Partii Politycznych

 • [Poznańskie Wydawnictwo Sp.z o.o.]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Prawo/Prawo karne/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – podstawy konstytucyjnoprawne

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

  Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca. W związku z tym książkę dr K. Wacha należy powitać jako... Pełen opis produktu 'Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw' »

  Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca.W związku z tym książkę dr K. Wacha należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego]

  Kategoria: Historia Unii EuropejskiejWysyłka: od ręki

  Monografia jest poświęcona wpływowi integracji europejskiej na politykę zagraniczną Polski w wymiarze europejskim i globalnym. Autorka w opracowaniu podjęła między innymi próbę określenia preferencji Polski... Pełen opis produktu 'Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego' »

  Monografia jest poświęcona wpływowi integracji europejskiej na politykę zagraniczną Polski w wymiarze europejskim i globalnym. Autorka w opracowaniu podjęła między innymi próbę określenia preferencji Polski wobec trendów rozwojowych zachodzących w Unii Europejskiej, starając się wykazać, jak skutecznie Polska realizowała własne interesy w kontekście zajmowanego przez nią miejsca w strukturze instytucjonalno-prawnej organizacji. W konsekwencji przedmiotem rozważań była między innymi kwestia, w jakim stopniu Polska świadomie i efektywnie współkształtowała unijną politykę zagraniczną i polityki ściśle powiązane z tak zwanymi stosunkami zewnętrznymi UE. Szczególne miejsce w książce zajęła analiza dwustronnych stosunków Polski z innymi państwami UE (Niemcami, Francją, Litwą, Republika Czeską oraz Słowacją) i wybranymi krajami spoza UE (Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oraz Rosją, Białorusią i Ukrainą). Zagadnienie to rozpatrywane było przez pryzmat interesów własnych Rzeczypospolitej w zetknięciu z interesami pozostałych graczy w systemie międzynarodowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego

 • [UMCS]

  Kategoria: Historia EuropyWysyłka: od ręki

  odpowiada na wszystkie te problemy z nawiązką. Za pomysł szczególnie trafny uznać należy samą konstrukcję pracy skoncentrowaną wokół triady: demokratyzacja - konsolidacja - europeizacja, co wskazuje... Pełen opis produktu 'Polska i Europa Środkowa Demokratyzacja Konsolidacja Europeizacja' »

  Istnieje w polskiej politologii niewątpliwe zapotrzebowanie na opracowania dotyczące postępów procesów demokratyzacji po dwudziestu latach transformacji w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze większe zapotrzebowanie jest na takie ich ujęcie, które wskazywało by na specyfikę ewolucji ustrojów państw tej części Europy. Sprawą najważniejszą jednak byłaby próba uwidocznienia współzależności pomiędzy procesami demokratyzacji państw Europy Środkowej a europejskimi procesami integracyjnymi, w kręgu których państwa te znajdowały się od pierwszych chwil swojej niezależności. Praca odpowiada na wszystkie te problemy z nawiązką. Za pomysł szczególnie trafny uznać należy samą konstrukcję pracy skoncentrowaną wokół triady: demokratyzacja - konsolidacja - europeizacja, co wskazuje na umiejętność wykazania daleko idącej współzależności.Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Kika
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polska i Europa Środkowa Demokratyzacja Konsolidacja Europeizacja

 • [IFIS PAN]

  Kategoria: Historia PolskiWysyłka: od ręki

  Polacy, studiujący na londyńskich uczelniach to grupa, w której ogniskują się sukcesy i porażki europeizacji, charakterystyczne dla społeczeństw kontynentu, integrującego się pod egidą Unii Pełen opis produktu 'Europeizacja w diasporze' »

  Polacy, studiujący na londyńskich uczelniach to grupa, w której ogniskują się sukcesy i porażki europeizacji, charakterystyczne dla społeczeństw kontynentu, integrującego się pod egidą Unii Europejskiej. Z jednej strony stanowią segment diaspory polskiej w Wielkiej Brytanii, społeczności o wieloletniej historii i tradycji. Z drugiej strony należą do grupy mobilnych europejskich profesjonalistów, dla których granice między państwami Unii powoli tracą na znaczeniu. Badanie przeprowadzone wśród migrantów edukacyjnych pokazuje typowe ścieżki edukacyjne i zawodowe Polaków studiujących za granicą, ich ocenę brytyjskiej wielokulturowości, stosunek do innych imigrantów oraz aspiracje i plany na przyszłość.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja w diasporze

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego]

  Kategoria: Historia NiemiecWysyłka: od ręki

  W rozprawie przedmiotem badań uczyniono niemieckie prawo imigracyjne, aby na jego przykładzie przeanalizować i ocenić zjawisko europeizacji krajowego prawa imigracyjnego. Przedstawiono w niej Pełen opis produktu 'Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009' »

  W rozprawie przedmiotem badań uczyniono niemieckie prawo imigracyjne, aby na jego przykładzie przeanalizować i ocenić zjawisko europeizacji krajowego prawa imigracyjnego. Przedstawiono w niej dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie teorii europeizacji, który powstał głównie w Europie Zachodniej. Autorka bada przebieg, formy, sposoby, zakres i skutki europeizacji niemieckiego prawa imigracyjnego, a tym samym weryfikuje wyniki dotychczasowych badań w kontekście debat i działań aktorów politycznych na poziomie narodowym. Praca ma charakter interdyscyplinarny ? opiera się na dorobku politologicznym i prawniczym w zakresie teorii europeizacji oraz ukazuje zmiany dokonane w prawie niemieckim pod wpływem integracji europejskiej. Rozprawa przedstawia stan prawny na dzień 31 grudnia 2009 r.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009

 • [IFiS PAN]

  Kategoria: Historia Polaków. PoloniaWysyłka: od ręki

  Polacy, studiujący na londyńskich uczelniach to grupa, w której ogniskują się sukcesy i porażki europeizacji, charakterystyczne dla społeczeństw kontynentu, integrującego się pod egidą Unii Pełen opis produktu 'Europeizacja w diasporze' »

  Polacy, studiujący na londyńskich uczelniach to grupa, w której ogniskują się sukcesy i porażki europeizacji, charakterystyczne dla społeczeństw kontynentu, integrującego się pod egidą Unii Europejskiej. Z jednej strony stanowią segment diaspory polskiej w Wielkiej Brytanii, społeczności o wieloletniej historii i tradycji. Z drugiej strony należą do grupy mobilnych europejskich profesjonalistów, dla których granice między państwami Unii powoli tracą na znaczeniu. Badanie przeprowadzone wśród migrantów edukacyjnych pokazuje typowe ścieżki edukacyjne i zawodowe Polaków studiujących za granicą, ich ocenę brytyjskiej wielokulturowości, stosunek do innych imigrantów oraz aspiracje i plany na przyszłość.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja w diasporze

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Publikacja Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego związane z pracami legislacyjnymi podejm... Pełen opis produktu 'Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego' »

  Publikacja Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego związane z pracami legislacyjnymi podejmowanymi w Unii Europejskiej i w Polsce oraz wyniki badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, także na potrzeby dydaktyki i praktyki gospodarczej. Autorami artykułów są przedstawiciele nauki ze wszystkich polskich uniwersytetów i innych uczelni wyższych, jak i praktyki z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W publikacji znajduje się 49 artykułów, pogrupowanych w trzech częściach ? w pierwszej zawarto artykuły poświęcone problematyce spółek handlowych, część druga dotyczy umów i innych czynności handlowych, na część trzecią składają się zagadnienia ogólne prawa spółek oraz szeroko pojętej działalności gospodarczej. Celem publikacji jest zaprezentowanie wpływu prawa europejskiego na tendencje rozwojowe prawa handlowego w Polsce, także w związku z toczącymi się obecnie pracami legislacyjnymi, formułowanie postulatów de lege ferenda odnośnie do polskiego prawa prywatnego oraz pochylenie się nad problemami przedsiębiorców zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Publikacja została przygotowana w związku z odbywającym się 26?28 września 2013 r. IX Ogólnopolskim Zjazdem Katedr Prawa Handlowego organizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Część z zawartych w niej artykułów zostanie wygłoszona w formie referatów podczas Zjazdu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego

 • [Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]

  Kategoria: Różne

  na wszystkie te problemy z nawiązką. Za pomysł szczególnie trafny uznać należy samą konstrukcję pracy skoncentrowaną wokół triady: demokratyzacja - konsolidacja - europeizacja, co wskazuje n... Pełen opis produktu 'Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, ,,Europeizacja".' »

  Istnieje w polskiej politologii niewątpliwe zapotrzebowanie na opracowania dotyczące postępów procesów demokratyzacji po dwudziestu latach transformacji w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze większe zapotrzebowanie jest na takie ich ujęcie, które wskazywało by na specyfikę ewolucji ustrojów państw tej części Europy. Sprawą najważniejszą jednak byłaby próba uwidocznienia współzależności pomiędzy procesami demokratyzacji państw Europy Środkowej a europejskimi procesami integracyjnymi, w kręgu których państwa te znajdowały się od pierwszych chwil swojej niezależności. Praca odpowiada na wszystkie te problemy z nawiązką. Za pomysł szczególnie trafny uznać należy samą konstrukcję pracy skoncentrowaną wokół triady: demokratyzacja - konsolidacja - europeizacja, co wskazuje na umiejętność wykazania daleko idącej współzależności. Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Kika
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, ,,Europeizacja".

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do osób poruszając... Pełen opis produktu 'System Prawa Administracyjnego Tom 3 Europeizacja prawa administracyjnego - Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej' »

  Opis - Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego.Komentarz adresowany jest przede wszystkim do osób poruszających zainteresowanych prawem administracyjnym i prawem Unii Europejskiej. Pozycja ta przydatna będzie dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów, studentów kierunków prawniczych, administracyjnych oraz wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką. Tematyka tomu powinna być szczególnie istotna dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Autorzy, oprócz ogromnej wiedzy teoretycznej, prezentują także orzeczenia ETPCz na poparcie swoich tez. Jest to tym bardziej cenne, że Autorzy są praktykami - sędziami sądów administracyjnych, adwokatami, radcami, specjalistami w zakresie prawa UE. Nazwa - System Prawa Administracyjnego Tom 3 Europeizacja prawa administracyjnego Autor - Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej Oprawa - Twarda Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325546113 Kod EAN - 9788325546113 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilość stron - 750 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-03-22
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o System Prawa Administracyjnego Tom 3 Europeizacja prawa administracyjnego - Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  , stanowi próbę uchwycenia pewnych prawidłowości i tendencji o ogólnym charakterze. Można na ich podstawie sformułować wniosek, że europeizacja konstytucji jest zjawiskiem charakterystycznym dla... Pełen opis produktu 'Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej - Praca zbiorowa' »

  Opis - Członkostwo państwa w Unii Europejskiej powoduje daleko idące konsekwencje ustrojowe, stawiając przed państwami członkowskimi nowe wyzwania w procesie dostosowywania ich porządków prawnych do wciąż zmieniającej się rzeczywistości politycznej i prawnej. Problem ten odgrywa szczególną rolę wówczas, gdy przedmiotem badań " jak w tej książce " są szeroko pojęte zależności między prawem unijnym a prawem krajowym, w tym głównie konstytucjami wybranych państw członkowskich UE.Państwa te nie były i nadal nie są gotowe, by postanowieniami traktatowymi jednoznacznie zdefiniować istotę władzy w UE oraz określić hierarchię norm prawnych obowiązujących w zintegrowanej przestrzeni prawnej. Zasadna jest dziś zatem nie tyle decyzja, czy zmieniać konstytucję, ile pytanie: co w jej treści modyfikować i w jakim trybie?Analiza zmian ustaw zasadniczych dokonywanych przez wybrane państwa po wstąpieniu do Unii, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji związanych z rozwojem integracji europejskiej, stanowi próbę uchwycenia pewnych prawidłowości i tendencji o ogólnym charakterze. Można na ich podstawie sformułować wniosek, że europeizacja konstytucji jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnych demokracji europejskich.Katarzyna Kubuj i Jan Wawrzyniak Nazwa - Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - Scholar Kod ISBN - 9788373835085 Kod EAN - 9788373835085 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 360 Podatek VAT - 5% Premiera - 2011-11-25
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej - Praca zbiorowa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Rymarczyka Nazwa - Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw Autor - Krzysztof Wach Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN... Pełen opis produktu 'Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw - Krzysztof Wach' »

  Opis - Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca.W związku z tym książkę dr K. Wacha należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze ekonomicznej i jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące badane zjawisko.Z recenzji prof. dr hab. Jana Rymarczyka Nazwa - Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw Autor - Krzysztof Wach Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301172718 Kod EAN - 9788301172718 Wydanie - 1 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 336 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-12-07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw - Krzysztof Wach

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Historia świataWysyłka: od ręki

  To pierwsze polskie opracowanie książkowe podejmujące problem teorii i praktyki. Praca napisana przystępnym językiem omawia problemy ważne, interesujące i aktualne z punktu widzenia teorii i praktyki integracji... Pełen opis produktu 'Europeizacja' »

  To pierwsze polskie opracowanie książkowe podejmujące problem teorii i praktyki. Praca napisana przystępnym językiem omawia problemy ważne, interesujące i aktualne z punktu widzenia teorii i praktyki integracji europejskiej i miejsca Polski w Unii Europejskiej.Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja W. Jabłońskiego, Uniwersytet Wrocławski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja

 • [Scholar Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Prawo/Prawo administracyjne

  pewnych prawidłowości i tendencji o ogólnym charakterze. Można na ich podstawie sformułować wniosek, że europeizacja konstytucji jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnych demokracji... Pełen opis produktu 'Europeizacja konstytucji państw unii europejskiej.' »

  Członkostwo państwa w Unii Europejskiej powoduje daleko idące konsekwencje ustrojowe, stawiając przed państwami członkowskimi nowe wyzwania w procesie dostosowywania ich porządków prawnych do wciąż zmieniającej się rzeczywistości politycznej i prawnej. Problem ten odgrywa szczególną rolę wówczas, gdy przedmiotem badań - jak w tej książce - są szeroko pojęte zależności między prawem unijnym a prawem krajowym, w tym głównie konstytucjami wybranych państw członkowskich UE. Państwa te nie były i nadal nie są gotowe, by postanowieniami traktatowymi jednoznacznie zdefiniować istotę władzy w UE oraz określić hierarchię norm prawnych obowiązujących w zintegrowanej przestrzeni prawnej. Zasadna jest dziś zatem nie tyle decyzja, czy zmieniać konstytucję, ile pytanie: co w jej treści modyfikować i w jakim trybie? Analiza zmian ustaw zasadniczych dokonywanych przez wybrane państwa po wstąpieniu do Unii, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji związanych z rozwojem integracji europejskiej, stanowi próbę uchwycenia pewnych prawidłowości i tendencji o ogólnym charakterze. Można na ich podstawie sformułować wniosek, że europeizacja konstytucji jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnych demokracji europejskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja konstytucji państw unii europejskiej.

 • [PWN]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  Problematyka Małych I średnich Przedsiębiorstw W Literaturze Ekonomicznej W Kontekście Ich Umiędzynarodowienia Zajmuje Względnie Niewiele Miejsca. W Związku Z Tym Książkę Dr K. Wacha Należy Powitać Jako... Pełen opis produktu 'Europeizacja Małych I Średnich Przedsiębiorstw' »

  Problematyka Małych I średnich Przedsiębiorstw W Literaturze Ekonomicznej W Kontekście Ich Umiędzynarodowienia Zajmuje Względnie Niewiele Miejsca.W Związku Z Tym Książkę Dr K. Wacha Należy Powitać Jako Jedno Z Pionierskich Opracowań Tematu, Szczególnie W Polskiej Naukowej Literaturze Ekonomicznej I Jako Pierwsze Tak Kompleksowo Ujmujące Badane Zjawisko.Z Recenzji Prof. Dr Hab. Jana Rymarczyka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Europeizacja Małych I Średnich Przedsiębiorstw


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 162278
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 162278
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, cherry red
Produkty w ofercie: 1318806
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146217
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, cambridge university press, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, olesiejuk, bellona, trefl, zielona sowa
Produkty w ofercie: 212612
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 1

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, wolters kluwer, zielona sowa, olesiejuk, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, lektorklett
Produkty w ofercie: 95700
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 296847
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296847
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 171594
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, zielona sowa, umcs, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91482
Promocje: 89618
Wysyłka do 3 dni: 91482
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, wolters kluwer, bellona, olesiejuk, egmont, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 109261
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 109261
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka, zysk i s-ka wydawnictwo
Produkty w ofercie: 5051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0