Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Na studiach pedagogicznych pojawił się przedmiot „Antropologia kultury”, a dlaczego nie antropologia pedagogiki łącząca antropologię kultury z antropologią fizyczną? W programach studiów antropologicznych... Pełen opis produktu 'Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii' »

  Na studiach pedagogicznych pojawił się przedmiot „Antropologia kultury”, a dlaczego nie antropologia pedagogiki łącząca antropologię kultury z antropologią fizyczną? W programach studiów antropologicznych studenci poznają elementy antropologii kultury zaliczając przedmiot archeologia oraz etnologia. Z tych względów sądzimy, że antropologowie są predysponowani do wykładania antropologii dla pedagogów oraz biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. Pozwoliliśmy sobie wzbogacić treści w prezentowanym podręczniku, naszym zdaniem, o niezbędne zagadnienia dotyczące motoryczności człowieka, w tym podziału ćwiczeń fizycznych i ich pomiaru oraz problematyki z zakresu rytmów biologicznych jakże istotnych w przyszłej pracy pedagoga szkolnego. Nasza propozycja jest pierwszą podręcznikową próbą wprowadzenia takiej antropologii do pedagogiki (...). Główne akcenty położono na problemy zróżnicowania biologicznego człowieka – rasę, konstytucję, płeć, wiek. Nasz podręcznik stanowi wstęp do antropologii, jest niewątpliwie lokalną próbą ujęcia zagadnień, które jak antropomotoryka czy biomechanika wyrastają w znacznej mierze z antropologii. Spis treści Ogólne problemy antropologii Antropologia jako nauka o specyficznie ludzkich cechach gatunkowych Podział antropologii i jej definicja Antropologia fizyczna (biologiczna) Antropologia kulturowa i antropologia kultury Antropologia społeczna Antropologia filozoficzna Antropologia pedagogiczna (edukacji) Pochodzenie człowieka Człowiek świecie Biologia i jej podstawowe dyscypliny naukowe Miejsce człowieka w świecie zwierząt Antropogeneza Ewolucja kulturowa Układ narządów zmysłu Skóra Narząd wzroku Narząd słuchu Smak i węch Termoregulacja Układ wewnątrzwydzielniczy (dokrewny, hormonalny) Niektóre zaburzenia hormonalne Zmienność morfologiczna człowieka Rasogeneza Klasyfikacje typologiczne i odmiany ras Charakterystyka elementów antropologicznych Populacyjne koncepcje rasy Rasizm Budowa ciała i jej geograficzne zróżnicowanie Zmienność konstytucjonalna (biotyp) Zmienność dymorficzna (płciowa) Symetria i asymetria Zmienność ontogenetyczna człowieka – rozwój osobniczy Aspekty rozwoju biologicznego Czynniki rozwoju osobniczego Podział życia ludzkiego na okresy Problem powstania życia osobniczego Okresy rozwoju osobniczego Okres prenatalny (wewnątrzłonowy) Okres postnatalny (zewnątrzłonowy) Tendencja przemian (trend sekularny) Wiek rozwojowy i metody jego oceny Praktyczna ocena procesu wzrastania dziecka Norma jako biologiczny układ odniesienia Motoryczność ludzka – podstawy antropomotoryki Podstawowe pojęcia Ontogenetyczna zmienność cech motorycznych Podział ćwiczeń fizycznych Sport a organizm kobiety Postawa ciał, klasyfikacja postawy, podstawowe odchylnia i wady postawy Metody oceny postawy ciała Przemiany postawy ciała z wiekiem Rytm biologiczny Przegląd badań nad rozwojem dzieci i młodzieży Wybór metod antropometrycznych stosowanych w badaniach auksologicznych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: INNE

  Monografia Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii stanowi kolejne wydawnictwo z serii Inżynieria Ergonomii, jest kontynuacją i rozwinięciem tematyki poruszan... Pełen opis produktu 'Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii' »

  Monografia Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii stanowi kolejne wydawnictwo z serii Inżynieria Ergonomii, jest kontynuacją i rozwinięciem tematyki poruszanej we wcześniejszych publikacjach. Monografia jest wynikiem międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy środowiska akademickiego oraz przedstawicieli przemysłu. Takie podejście do problematyki bezpieczeństwa i ergonomii pracy odpowiada na współczesne potrzeby holistycznego rozpatrywania problemów związanych z pracą. Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii są monografią naukową, w której omawiane tematy zebrane zostały w trzech obszarach. Pierwszy – Proces edukacji i wychowania, drugi – Aspekty psychospołeczne, trzeci – Aspekty techniczno-organizacyjne w środowisku pracy. Wszystkie rozdziały obejmują spójne tematycznie problemy oraz stanowią wyniki badań prowadzonych przez poszczególnych autorów. Proces edukacji i wychowania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii został skoncentrowany na edukacji dorosłych. Naturalnym dla ergonomii miejscem edukacji akademickiej są uczelnie i wydziały techniczne. Podjęto również propozycję utworzenia kierunku studiów o tej nazwie. Bezsprzecznie z ergonomią związane jest pojęcie kultury bezpieczeństwa i kultury technicznej. Wyraźnie podkreślona została konieczność podjęcia tej tematyki w programach studiów pedagogicznych. Czynniki psychospołeczne w środowisku pracy i ryzyko zawodowe wynikające z ich oddziaływania wymagają zintegrowanego działania i opracowania systemu zarządzania ryzykiem psychospołecznym, w którym zasadniczą rolę przewidzieć należy również dla pracowników służby bhp. Zagrożenia psychospołeczne mają też wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników. W rozdziale drugim podjęto też próbę opisu psychologicznych uwarunkowań wypadków przy pracy. Techniczno-organizacyjne aspekty bezpieczeństwa pracy przedstawiono w szerokim ujęciu, począwszy od przedstawienia dobrych praktyk technicznego bezpieczeństwa w użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych na wybranym przykładzie, poprzez analizę tendencji zmian i sposobów zmniejszania wypadkowości w przemyśle. Jeden z rozdziałów poświęcono badaniom laboratoryjnym w zakresie wpływu oddziaływania ciepła konwekcyjnego na izolacyjność i rezystancję przewodów elektrycznych. Monografia odpowiada na współczesne pojmowanie bezpieczeństwa pracy, gdzie zwraca się szczególna uwagę na systemowe ujęcie problemu. Takie podejście podkreśla potrzebę holistycznego traktowania bezpieczeństwa pracy, które zależy od prawidłowej równowagi między życiem zawodowym a prywatny, między szeroko rozumianą edukacją w szkole oraz na dalszych etapach życia człowieka, a problemami technicznymi, których bez odpowiedniego stanu psychicznego człowieka i edukacji nie jesteśmy wstanie rozwiązać. Holistyczne podejście pozwala uzyskać efekt synergii. Czyli pozytywnego wzmocnienia poszczególnych działań na rzecz bezpieczeństwa pracy. Spis treści: WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I PROCES EDUKACJI I WYCHOWANIA Ergonomia kierunkiem studiów w obszarze nauk stosowanych Jerzy S. Marcinkowski Kultura bezpieczeństwa, jako przedmiot nauczania na kierunkach pedagogicznych Wojciech Oleszak Problematyka bhp w edukacji zawodowej dorosłych Adam Chodyniecki Wybrane problemy ergonomiczne w kształtowaniu materialnego środowiska dydaktycznego Jan Janiga ROZDZIAŁ II ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE Ryzyko psychospołeczne wyzwaniem dla specjalisty bhp Joanna Sadłowska-Wrzesińska Psychologiczne uwarunkowania wypadków przy pracy Beata Zawadzka, Izabela Gabryelewicz Poczucie bezpieczeństwa a zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy Anna Góralewska-Słońska Ergonomiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty pracy starszych osób z niepełnosprawnością Marcin Butlewski Evaluation of Psychomotor Skills of Employees by Means of  Vienna Tests Henrieta Rajnicov  ROZDZIAŁ III ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwignicowych - dobra praktyka technicznego bezpieczeństwa maszyn Marcin Chciuk, Marek Rybakowski, Zbigniew Węgrzyn Assessment of the heat convection impact on the insulation resistance of the PVC cable CYKY 3 x 2.5 Jozef Martinka, Ivan Hrusovsky, Tomas Chrebet, Karol Balog, Marek Sobota Tendencje zmian i sposoby zmniejszania wypadkowości w górnictwie miedzi Izabela Gabryelewicz, Dariusz Stojke, Beata Zawadzka Zdrowie pracowników w rozwijającej się gospodarce na przykładzie Polski Katarzyna Lis Health and safety at work in the Slovak republic Martin Kucerka, Alena Ockajova Arbeitssicherheit beim schweissen Petra Kvasnova Streszczenia Autorzy
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  pracy. Arkuszowa ocena jest szczególnie korzystna do oceny stanowisk pracy w pojazdach i innych środkach transportu. Spis treści :Przedmowa Przedmiot i zadania ergonomii Ćwiczenie 1. Ocena hałasu... Pełen opis produktu 'Ergonomia. Materiały do ćwiczeń' »

  Skrypt zawiera 7 tematów ćwiczeniowych. Ćwiczenia 1 i 2 zapoznają studentów z metodami oceny narażania na hałas i drgania na stanowiskach pracy w środkach transportu. Wykonując ćwiczenie 3 studenci poznają podstawowe parametry elementów i zespołów potrzebnych do ergonomicznego projektowania stanowiska pracy. Ćwiczenie 4 podaje sposoby oceny wysiłku fizycznego i psychicznego człowieka w czasie wykonywania zadań na stanowisku pracy, a ćwiczenie 5 - sposób korzystania ze zmodyfikowanego arkusza oceny, wmożliwiającego szybką i dokładną ocenę wrunków ergonomicznych i technicznych badanaego stanowiska pracy. Arkuszowa ocena jest szczególnie korzystna do oceny stanowisk pracy w pojazdach i innych środkach transportu. Spis treści: Przedmowa Przedmiot i zadania ergonomii Ćwiczenie 1. Ocena hałasu i wybranych paramaterów środowiska pracy Ćwiczenie 2. Ocena drgań na stanowisku pracy Ćwiczenie 3. Paramaetry człowieka i elementów stanowiska pracy Ćwiczenie 4. Ocena obciążenia umysłowego i wysiłku fizycznego człowieka na stanowsku pracy Ćwiczenie 5. Ergonomiczna ocena stanowiska pracy Ćwiczenie 6. Projekt wstępny ruchomego stanowiska pracy Ćwiczenie. 7. Projektwstępny stacyjnego stanowiska pracy Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ergonomia. Materiały do ćwiczeń

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauka/Ekonomia, zarządzanie i finanse/Zarządzanie i Kierowanie/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomia -technika i technologia - zarządzanie

 • [Womet-Tech]

  Kategoria: Dodatki>KlamkiWysyłka: do 3 dni

  Marka womet-tech racing accessories to producent komponentów tuningowych do motocykli obecny na rynku od 2003 roku. Firma powstała z pasji – by tworzyć części i akcesoria dla pasjonatów. Dziś produkty... Pełen opis produktu 'KLAMKI DŁUGIE SKŁADANE LCB03R - Ergonomia' »

  Marka womet-tech racing accessories to producent komponentów tuningowych do motocykli obecny na rynku od 2003 roku. Firma powstała z pasji – by tworzyć części i akcesoria dla pasjonatów. Dziś produkty z naszej oferty testowane są przez czołowych zawodników. Komponenty womet-tech pracują w motocyklach zawodowców, ale także prywatnych wielbicieli motoryzacji w kraju i za granicą. Dzięki nowoczesnej technologii tworzymy produkty wysokiej jakości za rozsądną cenę. Znajdują one zastosowanie w większości modeli dostępnych na rynku. Naszym priorytetem są zawsze: zaufanie ze strony Klientów i najwyższa jakość oferowanych Państwu produktów.   Materiał - Utwardzany stop aluminium 6061 T6 Kolor regulatora - Czerwony Kraj produkcji - Polska W pełni regulowane Dźwignie wykonane w technologii CNC z utwardzanego stopu aluminium. Posiadają innowacyjny system z 6-stopniową regulacją odległości od kierownicy. Dostępne w dwóch wersjach długości oraz kilku wariantach kolorystycznych.  Zaprojektowane oraz wyprodukowane w Polsce
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o KLAMKI DŁUGIE SKŁADANE LCB03R - Ergonomia

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  ergonomicznym. Spis treści: PRZEDMOWA    1. WPROWADZENIE  1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej  1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa  1.3. Organizacja... Pełen opis produktu 'Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.' »

  Podręcznik zawiera najważniejsze informacje dotyczące procesu kształtowania, badania i oceny stanowisk pracy oraz otoczenia, przykłady rozwiązań opartych na badaniach autorki, schematy działań projektowych i diagnostycznych oraz propozycje eksperymentów do przeprowadzania w warunkach laboratoryjnych. Zawarte w nim informacje pozwalają na doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w aspekcie ergonomicznym. Spis treści: PRZEDMOWA    1. WPROWADZENIE  1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej  1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa  1.3. Organizacja badań ergonomicznych, instytucje naukowe oraz piśmiennictwo periodyczne z zakresu ergonomii w Polsce i na świecie  1.4. Podstawowe pojęcia stosowane w ergonomii, diagnostyce i organizacji pracy    2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA ERGONOMICZNEGO  2.1. Działania ergonomiczne w sferze techniki  2.2. Procesy projektowania w technice  2.3. Elementy metodyki projektowania ergonomicznego  2.4. Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego  2.5. Procedura wykonania zadania projektowego  2.6. Zadania Projektowe  Zadanie 1. Podział czynności i zadań między człowieka i maszynę  Zadanie 2. Prognoza obciążeń fizycznych pracownika  Zadanie 3. Prognoza obciążenia psychicznego przyszłych użytkowników  Zadanie 4. Metody pracy 75  Zadanie 5. Ustalenie wysokości manipulacyjnej i przestrzeni czynności ruchowych  Zadanie 6. Projektowanie stanowiska pracy w pozycji siedzącej  Zadanie 7. Projektowanie struktury przestrzeni pracy na podstawie danych antropometrycznych  Zadanie 8. Projektowanie koniecznej przestrzeni obserwacji  Zadanie 9. Architektura obiektu technicznego 79  Zadanie 10. Projektowanie rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i wskaźnikowych  Zadanie 11. Konstrukcja i dobór urządzeń sygnalizacyjnych i informacyjnych  Zadanie 12. Konstrukcja i dobór typowych urządzeń sterowniczych  Zadanie 13. Badanie prototypu  Zadanie 14. Projektowanie modernizacji stanowisk pracy  Zadanie 15. Projektowanie środowiska fizyczno-chemiczno-biologicznego    3. DIAGNOZA W ERGONOMII  3.1. Istota diagnozy  3.2. Diagnoza ergonomiczna  3.3. Diagnoza jako źródło danych do projektowania  3.4. Diagnoza obciążeń człowieka w procesie pracy  3.5. Diagnoza obiektów technicznych  3.6. Diagnoza materialnego środowiska pracy  3.7. Przegląd metod i technik diagnostycznych  3.8. Struktura metod oceny stanowisk roboczych    4. ZASADY PROJEKTOWANIA ZHUMANIZOWANYCH FORM ORGANIZACJI PRACY  4.1. Ergonomiczne aspekty nowych form organizacji pracy  4.2. Psychologiczne i społeczne aspekty organizacji pracy  4.3. Partycypacyjne metody usprawnienia organizacji pracy    5. NOWE NURTY W BADANIACH ERGONOMICZNYCH  5.1. Ergonomia mieszkania  5.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych  5.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości  5.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy  5.5. Stan normalizacji w ergonomii    6. EKSPERYMENTY    Część 1  STRUKTURA PRZESTRZENNA STANOWISKA PRACY  Eksperyment 1. Graficzne wyznaczanie obszarów pracy  Eksperyment 2. Modelowe wyznaczanie obszarów pracy (fantomy)  Eksperyment 3. Komputerowe wyznaczanie obszarów pracy  Eksperyment 4. Ocena rozmieszczenia urządzeń sterowniczych  Eksperyment 5. Ocena ergonomiczności różnych typów krzeseł  Eksperyment 6. Wyznaczanie wysokości pola pracy i rozległości strefy manipulacyjnej  Eksperyment 7. Wyznaczanie położenia strefy manipulacji  Eksperyment 8. Uwarunkowania sprawności komunikacyjnej układu człowiek-maszyna  Eksperyment 9. Wyznaczanie optymalnego położenia kątowego strefy manipulacyjnej  Eksperyment 10. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant A)  Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B)  Eksperyment 12. Badanie szybkości i precyzji pracy  Eksperyment 13. Weryfikacja antropometryczna stanowiska pracy    Część 2  FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WYKONYWANIA PRACY  Eksperyment 14. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi  Eksperyment 15. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc  Eksperyment 16. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru tętna  Eksperyment 17. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru odnowy tętna, ciśnienia krwi, wentylacji minutowej płuc  Eksperyment 18. Warunki utrzymania maksymalnej siły mięśni  Eksperyment 19. Statyczne obciążenie mięśni  Eksperyment 20. Indeks sprawności fizycznej    Część 3  PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYKONANIA PRACY  Eksperyment 21. Badanie wydolności psychicznej na podstawie pomiaru czasu reakcji prostej  Eksperyment 22. Badanie wydolności psychicznej na podstawie pomiaru czasu reakcji złożonej  Eksperyment 23. Koordynacja wzrokowo-ruchowa  Eksperyment 24. Preferencje w spostrzeganiu  Eksperyment 25. Monotonia    Część 4  HAŁAS  Eksperyment 26. Ocena poziomu hałasu w pomieszczeniu zamkniętym  Eksperyment 27. Sumowanie poziomów hałasu  Eksperyment 28. Wpływ szumu na odbiór informacji werbalnych  Eksperyment 29. Ocena poziomu ekspozycji na hałas  Eksperyment 30. Absolutny próg słuchowy  Eksperyment 31. Wpływ hałasu na słuch  Eksperyment 32. Ocena szkodliwości hałasu  Eksperyment 33. Ocena dokuczliwości hałasu  Eksperyment 34. Indywidualne środki ochrony przed hałasem  Eksperyment 35. Wykreślenie mapy hałasu  Eksperyment 36. Chłonność akustyczna pomieszczenia  Eksperyment 37. Izolacyjność akustyczna przegród z materiałów dźwiękoizolacyjnych  Eksperyment 38. Tłumienie dźwięku przez materiały dźwiękoizolacyjne    Część 5  DRGANIA MECHANICZNE (WIBRACJE)  Eksperyment 39. Ocena parametrów wibracji  Eksperyment 40. Wpływ parametrów wibracji na pracę człowieka    Część 6  OŚWIETLENIE  Eksperyment 41. Ocena parametrów oświetlenia w pomieszczeniu zamkniętym  Eksperyment 42. Oświetlenie płaszczyzny roboczej  Eksperyment 43. Cienistość ogólna i zaciemnienie miejscowe na płaszczyźnie roboczej  Eksperyment 44. Wpływ natężenia oświetlenia na czas reakcji prostej operatora    Część 7  WARUNKI TERMICZNE  Eksperyment 45. Ocena parametrów mikroklimatu  Eksperyment 46. Mikroklimat w środowisku termicznym umiarkowanym    Część 8  ZAGROŻENIA WYPADKOWE  Eksperyment 47. Analityczna ocena częstości zagrożeń wypadkowych    7. JAKOŚĆ PRZEKAZU INFORMACJI NAUKOWEJ  7.1. Osobowość wykładowcy  7.2. Konstrukcja treści przekazu  7.3. Zasada poglądowości przekazu    BIBLIOGRAFIA  ZAŁĄCZNIKI
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.

 • [Oldenbourg]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  §Dieses Buch ist eine wissenschaftliche, aber leicht lesbare Einführung in die Software-Ergonomie. Es ist kein "Kochbuch für Programmierer", sondern eine methodische Einführung in die wesentl... Pełen opis produktu 'Software-Ergonomie' »

  §Dieses Buch ist eine wissenschaftliche, aber leicht lesbare Einführung in die Software-Ergonomie. Es ist kein "Kochbuch für Programmierer", sondern eine methodische Einführung in die wesentlichen Aspekte der Mensch-Computer-Kommunikation.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Software-Ergonomie

 • [Springer, Berlin]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Das Buch zeigt den aktuellen Stand in Forschung und Praxis ?ber virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Methoden und Werkzeuge f?r Praktiker, Wissenschaftler sowie Studierende, um die Pełen opis produktu 'Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle' »

  Das Buch zeigt den aktuellen Stand in Forschung und Praxis ?ber virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Methoden und Werkzeuge f?r Praktiker, Wissenschaftler sowie Studierende, um die Menschmodelle einzusetzen, werden erl?utert. Dazu bietet es methodisch aufbereitetes Wissen zu digitalen Menschmodellen und virtueller Ergonomie. Insbesondere f?r Konstrukteure und Planer werden wertvolle Praxisbeispiele zum Einsatz der Menschmodelle gegeben.? Dieses Lehr- und Praxisbuch vermittelt das Wissen, dass zur digitalen, rechnergest?tzten Arbeit mit dem Fokus ergonomischer Produkt- und Prozessgestaltung notwendig ist. Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat die Art und Weise, wie ergonomische Gestaltung mit dem Mensch im Mittelpunkt funktioniert, wesentlich ver?ndert. Im Buch werden dazu Grundlagen der Ergonomie behandelt, nachvollziehbar und systematisch die Entwicklung seit den ersten K?rperumrissschablonen dargestellt und neuste Werkzeugen virtueller Ergonomie gezeigt. Im Mittelpunkt stehen au?erdem spannende Beispiele virtueller Ergonomie aus Wissenschaft und Praxis zahlreicher Autoren. ?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle

 • [Vieweg+Teubner]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  In diesem Lehrbuch werden die für die praktische Produkt- und Arbeitsgestaltung relevanten Erkentnisse der Ergonomie beschrieben und systematisch dargestellt. Dabei werden unter anderem wicht... Pełen opis produktu 'Ergonomie, 1' »

  In diesem Lehrbuch werden die für die praktische Produkt- und Arbeitsgestaltung relevanten Erkentnisse der Ergonomie beschrieben und systematisch dargestellt. Dabei werden unter anderem wichtige Erkenntnisse der Physiologie und der Psychologie behandelt. Ausgehend von diesen Grundlagen wird die ergonomisch richtige Gestaltung der Arbeitsumgebung und des Arbeitsplatzes aufgezeigt. Weiterhin werden Regeln und Empfehlungen für eine integrierte ergonomische Produktgestaltung und für die Mensch-Maschine-Schnittstellengestaltung gegeben.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomie, 1

 • [Hanser Fachbuchverlag]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Zahlreiche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, Regeln sowie nationale und internationale Normen verlangen von den Herstellern technischer Produkte die Berücksichtigung gesicherter arbeitswissenschaftlich-ergonomischer... Pełen opis produktu 'Ergonomie' »

  Zahlreiche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, Regeln sowie nationale und internationale Normen verlangen von den Herstellern technischer Produkte die Berücksichtigung gesicherter arbeitswissenschaftlich-ergonomischer Erkenntnisse sowohl in der Entwicklung und Produktion dieser Güter als auch bei deren Gebrauch durch den Nutzer. Bei dieser Flut von Vorgaben ist die Gefahr groß, dass der Hersteller einzelne übersieht und damit nicht einhält. Hier setzt das vorliegende Buch an. Es ist so aufgebaut, dass für alle in Mensch-Maschine-Systemen vorkommenden technischen Komponenten, Umweltfaktoren und Arbeitsaufgaben eine Objektbeschreibung erfolgt, an die sich eine ergonomische Forderung als "Sollvorgabe" anschließt. Für jede Vorgabe existiert ein Quellenhinweis, sei es der Verweis auf eine Norm, eine Literaturstelle oder auf eine Expertenempfehlung. Damit bietet das Werk einen umfassenden Überblick über die relevanten Vorschriften.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomie

 • [GRIN Verlag]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Gesundheit erhaltende Maßnahmen für Bildschirmarbeit. Entweder sorgt man sich selbst darum oder niemand tut es. Ergonomie wird dadurch zu einem der Schlüsselbegriffe des modernen Computerzei... Pełen opis produktu 'Ergonomie-Skript - Ein Ratgeber für Computer-User' »

  Skript aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Informatik - Sonstiges, Note: ohne Note, Technische Universität Berlin (Institut für Semiotik), Veranstaltung: Sprache und Internet, 16 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In den Industrienationen gibt es mehr und mehr Bildschirmarbeitsplätze. Die durchschnittlich vor dem Computer verbrachte Zeit nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig verstärken sich die Beschwerden verursacht durch falsches Verhalten der Computer-User, ebenso wie Beschwerden durch ein falsche ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze oder zu harte Nutzungsbestimmungen, Stichwort: Pausenreglementierung, Schichtarbeit, Leistungsdruck. Erfahrungsgemäß verwenden Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und der private User keine oder wenig Zeit auf Schulungen für Gesundheit erhaltende Maßnahmen für Bildschirmarbeit. Entweder sorgt man sich selbst darum oder niemand tut es. Ergonomie wird dadurch zu einem der Schlüsselbegriffe des modernen Computerzeitalters.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomie-Skript - Ein Ratgeber für Computer-User

 • [Alphascript Publishing]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomie

 • [Hanser Fachbuchverlag]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Technik an den Menschen. In diesem Lehrbuch wird in 7 Kapiteln aufgezeigt wie man Arbeitssysteme wirtschaftlich und human gestaltet. Es we... Pełen opis produktu 'Ergonomie' »

  Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Technik an den Menschen. In diesem Lehrbuch wird in 7 Kapiteln aufgezeigt wie man Arbeitssysteme wirtschaftlich und human gestaltet. Es werden jeweils Grundlagen, Vorgehensweisen, Methoden und Fallbeispiele sowie Empfehlungen und Regeln vorgestellt, so dass der Leser umfassende praxisrelevante Kenntnisse in der Ergonomie erwirbt. Sachverhalte der Produkt- und Produktionsergonomie werden aufeinander bezogen dargestellt, so dass Verknüpfungen deutlich werden. Anliegen des Buches ist es, dem Leser eine zeitgemäße Grundausbildung in Ergonomie zu vermitteln.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomie

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomia w pracy biurowej

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BHP i ergonomia na stanowisku z pracy z komputerem

 • [Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Jest to trzeci podręcznik z cyklu zatytułowanego Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, przeznaczonego dla studentów, którzy w przyszłości będą pracodawcami oraz Pełen opis produktu 'Ergonomia Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców' »

  Jest to trzeci podręcznik z cyklu zatytułowanego Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, przeznaczonego dla studentów, którzy w przyszłości będą pracodawcami oraz projektantami obiektów technicznych, procesów i systemów pracy, a także dla osób odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz pełniących funkcje zarządcze, mających możliwość wpływu na jakość życia poprzez poprawę warunków pracy. Jego tematem są zagadnienia związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców wzrokowych, słuchowych, mechanicznych i termicznych w środowisku pracy. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i wymagania ergonomii niezbędne do projektowania elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych dopasowanych do możliwości człowieka. Podręcznik składa się z części teoretycznej (podstawowe pojęcia i zagadnienia) oraz praktycznej (prezentacja aparatury pomiarowej oraz ćwiczenia umożliwiające nabycie umiejętności pomiaru, stosowania zasad ergonomii jako podstawowych wytycznych w procesie doboru środków pracy, a także projektowania, modernizacji i kształtowania stanowisk pracy oraz ergonomicznej oceny systemów i procesów pracy). Uzupełnieniem części praktycznej są załączniki (wzory, tabele i nomogramy zaczerpnięte z licznych pozycji literatury przedmiotu). Ponadto w książce zamieszczono wykazy: literatury, skrótów oraz najważniejszych terminów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomia Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Prawo pracyWysyłka: od ręki

  bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w komputeryXI. Badanie, szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach wyposażonych w komputeryXII. Przepisy,... Pełen opis produktu 'BHP i ergonomia na stanowisku z pracy z komputerem' »

  I. WprowadzenieII. Uciążliwość i zagrożenia na stanowisku pracy wyposażonym w komputerIII. Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy ze stanowiskami wyposażonymi w komputeryIV. OświetlenieV. HałasVI. OgrzewanieVII Wentylacja, klimatyzacjaVIII. Instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach ze stanowiskami wyposażonymi w komputerIX. Ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń biurowychX. Wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w komputeryXI. Badanie, szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach wyposażonych w komputeryXII. Przepisy, normy, literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BHP i ergonomia na stanowisku z pracy z komputerem

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Kadry. Zarządzanie personelemWysyłka: od ręki

  I. WprowadzenieII. Ergonomia - pojęcia podstawoweIII. Ergonomia - organizacja stanowisk pracy biurowejIV. Ryzyko zawodowe oraz okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy z uwzględnieniem... Pełen opis produktu 'Ergonomia w pracy biurowej' »

  I. WprowadzenieII. Ergonomia - pojęcia podstawoweIII. Ergonomia - organizacja stanowisk pracy biurowejIV. Ryzyko zawodowe oraz okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy z uwzględnieniem ergonomiiV. Listy kontrolneVI. Przepisy, normy, literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomia w pracy biurowej

 • [Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej]

  Kategoria: Praca. Rynek pracy. PłaceWysyłka: od ręki

  Jest to pierwszy podręcznik z cyklu zatytułowanego Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, przeznaczonego dla studentów, którzy w przyszłości będą pracodawcami oraz Pełen opis produktu 'Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy Wprowadzenie' »

  Jest to pierwszy podręcznik z cyklu zatytułowanego Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, przeznaczonego dla studentów, którzy w przyszłości będą pracodawcami oraz projektantami obiektów technicznych, procesów i systemów pracy, a także dla osób odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz pełniących funkcje zarządcze, mających możliwość wpływu na jakość życia poprzez poprawę warunków pracy. We Wprowadzeniu autorzy zapoznają czytelnika z przedmiotem badań ergonomii oraz jej podstawowymi zastosowaniami, przedstawiają sformułowane w literaturze oraz w normach i standardach międzynarodowych wybrane zasady ergonomii dotyczące kształtowania warunków pracy oraz prezentują krótką charakterystykę zawodu ergonomisty, służb BHP i medycyny pracy. Cennym uzupełnieniem są zestawienia podstawowych norm i dokumentów prawnych, wykaz literatury oraz wykazy skrótów i najważniejszych terminów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy Wprowadzenie

 • [Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przedstawia swój dorobek badawczy w zakresie wybranych metod analizy, z myślą Pełen opis produktu 'Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji' »

  Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przedstawia swój dorobek badawczy w zakresie wybranych metod analizy, z myślą o przydatności w praktyce projektowania i zarządzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Defender.net.pl

Kaski i kurtki oraz rękawice i kombinezony motocyklowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.12.2008
puig, d.i.d., sw-motech, givi, dainese, mra, kappa, ixil, alpinestars, rev'it
Produkty w ofercie: 25757
Promocje: 5824
Wysyłka do 3 dni: 12664
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
springer, berlin, books on demand, grin verlag, betascript publishing, cambridge university press, alphascript publishing, bertrams, oxford university press, forgotten books, bibliolife
Produkty w ofercie: 600000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 934025
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2311
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, amber
Produkty w ofercie: 318662
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 318662
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2