Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  Książka zawiera informacje dotyczące budowy, działania i opisu matematycznego elementów elektroniki sygnałowej i energoelektroniki z uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących w materiała... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki' »

  Książka zawiera informacje dotyczące budowy, działania i opisu matematycznego elementów elektroniki sygnałowej i energoelektroniki z uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących w materiałach półprzewodnikowych. Układy wzmacniające opisano pod kątem analizy stałoprądowej i zmiennoprądowej w oparciu o elementy teorii sprzężenia zwrotnego. Podano także zasady techniki analogowej i cyfrowej a także wstęp do mikroprocesorów. W osobnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia modulacji i demodulacji oraz układy generacji przebiegów sinusoidalnych i prostokątnych. Ważną i nowoczesną część materiału stanowią układy energoelektroniczne.  Książka zawiera wiele przykładów liczbowych ilustrujących omawiany materiał. Adresatami są studenci Wydziałów Elektrycznych z kierunków Elektronika i Automatyka i Robotyka, Wydziałów Mechanicznych interesujący się zagadnieniami elektroniki i energoelektroniki oraz słuchacze innych kierunków w ramach prac dyplomowych związanych z robotyką i sterowaniem. Spis treści:  1. WSTĘP    2. ELEMENTY I PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE  2.1. Podstawy teorii półprzewodników  2.2. Klasyfikacja elementów i przyrządów elektronicznych  2.3. Elementy półprzewodnikowe bezzłączowe  2.4. Elementy jednozłączowe  2.5. Elementy wielozłączowe  2.6. Tranzystory mocy  2.7. Tyrystory  2.8. Elementy transmisji optycznej sygnałów    3. PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE JAKO ELEMENTY UKŁADÓW  3.1. Metody analizy układów nieliniowych  3.2. Elementy teorii sprzężenia zwrotnego  3.3. Charakterystyki statyczne tranzystorów, schematy zastępcze, parametry  3.4. Polaryzacja i stabilizacja punktu pracy  3.5. Praca dwustanowa elementów półprzewodnikowych    4. WZMACNIACZE JEDNOSTOPNIOWE - UKŁADY PRACY TRANZYSTORÓW  4.1. Charakterystyki i definicje podstawowych parametrów wzmacniaczy  4.2. Układ o wspólnym emiterze (OE)  4.3. Układ o wspólnym kolektorze - wtórnik emiterowy (OC)  4.4. Układ o wspólnej bazie (OB)  4.5. Wyznaczanie parametrów wzmacniaczy z tranzystorami polowymi  4.6. Układ o wspólnym emiterze ze sprzężeniem napięciowym równoległym  4.7. Układ o wspólnym emiterze z ujemnym prądowym sprzężeniem zwrotnym  4.8. Porównanie własności wzmacniaczy pracujących w układzie OE  4.9. Charakterystyki częstotliwościowe  4.10. Układ Darlingtona  4.11. Układ źródła prądowego  4.12. Układ różnicowy  4.13. Łączenie wzmacniaczy jednostopniowych    5. PODSTAWY TECHNIKI ANALOGOWEJ  5.1. Wzmacniacze operacyjne  5.2. Wzmacniacz operacyjny idealny  5.3. Wzmacniacz operacyjny rzeczywisty  5.4. Kompensacja częstotliwościowa, zerowanie oraz zabezpieczenia wzmacniaczy operacyjnych  5.5. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych    6. PODSTAWY TECHNIKI CYFROWEJ  6.1. Wprowadzenie  6.2. Układy kombinacyjne  6.3. Układy sekwencyjne  6.4. Układy logiki programowalnej (PLP)  6.5. Wstęp do mikroprocesorów    7. MODULACJA I DEMODULACJA  7.1. Modulacja amplitudy  7.2. Układy modulacji i demodulacji (detekcji) amplitudy  7.3. Modulacja częstotliwości  7.4. Układy modulacji i demodulacji (detekcji) częstotliwości  7.5. Modulacja impulsowa  7.6. Pętla fazowa (PLL) i jej zastosowania    8. UKŁADY GENERACYJNE  8.1. Generatory napięć sinusoidalnych  8.2. Generatory przebiegów prostokątnych  8.3. Generatory uniwersalne    9. WPROWADZENIE DO ENERGOELEKTRONIKI  9.1. Podział przekształtników energoelektronicznych  9.2. Elementy magnetyczne w energoelektronice  9.3. Praca ciągła i dwustanowa elementów energoelektronicznych  9.4. Minimalizacja strat łączeniowych  9.5. Sterowniki tyrystorów i tranzystorów mocy  9.6. Układy pomiarowe w energoelektronice    10. UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE JEDNOFAZOWE  10.1. Wprowadzenie  10.2. Prostowniki diodowe, filtry sieciowe  10.3. Przekształtniki tyrystorowe  10.4. Stabilizatory napięcia i prądu stałego o działaniu ciągłym  10.5. Przekształtniki DC/DC i DC/AC  10.6. Wzmacniacze mocy    11. UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE TRÓJFAZOWE 390  11.1. Prostowniki i przekształtniki AC/DC  11.2. Falowniki trójfazowe  11.3. Trójfazowy prostownik PWM  11.4. Filtry aktywne  11.5. Przemienniki częstotliwości    Dodatki:  D1. Wskaźniki jakości przebiegów odkształconych  D2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: ELEKTRO

  W książce przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat energoelektronicznych układów rezonansowych; metod analizy i projektowania oraz nowych struktur układów dla różnych zastosowań praktycznych. Obwody... Pełen opis produktu 'Układy rezonansowe w energoelektronice' »

  W książce przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat energoelektronicznych układów rezonansowych; metod analizy i projektowania oraz nowych struktur układów dla różnych zastosowań praktycznych. Obwody rezonansowe występują w urządzeniach energoelektronicznych jako podstawowe części składowe obwodów głównych przekształtników. Kształtując prąd i napięcie sinusoidalne o wysokiej częstotliwości, wspomagają procesy przełączania przyrządów półprzewodnikowych przekształtnika, minimalizując zarówno straty mocy w procesie przełączania, jak i stromości zmian prądów i napięć. Minimalizacja strat mocy w procesie przełączania przyrządów umożliwia podwyższenie częstotliwości przekształcania energii, co prowadzi do minimalizacji wielkości stosowanych transformatorów, dławików i filtrów. Najstarszym klasycznym rozwiązaniem są falowniki z obciążeniem rezonansowym, zwane falownikami szeregowymi lub szeregowo-równoległymi. W układach tranzystorowych zmiana impedancji obwodu rezonansowego wraz z częstotliwością sterowania pozwala sterować parametrami układu, takimi jak: napięcie, prąd czy moc wyjściowa układu. W układach tyrystorowych zjawisko rezonansu służy dodatkowo do wymuszonego wyłączenia tyrystorów. Tę grupę układów przekształtnikowych przedstawia rozdział trzeci. Kolejną odrębną grupę przekształtników z wykorzystaniem obwodu rezonansowego stanowią przekształtniki quasi-rezonansowe. W układach tych tranzystor i dioda rozładowcza wraz z obwodem rezonansowym stanowią integralny łącznik, którego elementy półprzewodnikowe są przełączane przy zerowym napięciu bądź zerowym prądzie, co minimalizuje straty mocy w procesie przełączania. Czas przewodzenia (lub wyłączenia) tranzystora w takim łączniku musi być stały, określony parametrami obwodu rezonansowego, stąd regulacja parametrów wyjściowych przekształtnika (napięcia, prądu, mocy) możliwa jest tylko poprzez zmianę częstotliwości sterowania. Spis treści: WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. WSTĘP 2. PROCESY PRZEŁĄCZANIA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH  2.1. Proces przełączania diody  2.2. Proces przełączania tranzystora MOSFET 3. FALOWNIKI REZONANSOWE  3.1. Falowniki rezonansowe zasilane ze źródła napięcia  3.1.1. Falownik szeregowy  3.1.2. Falowniki szeregowe z odbiornikiem włączonym równolegle do kondensatora  3.1.3. Falownik rezonansowy o układzie CLL  3.1.4. Falownik rezonansowy o sterowaniu fazowym napięcia odbiornika  3.2. Falowniki zasilane ze źródła prądu  3.2.1. Falowniki klasy D z obwodem rezonansu równoległego  3.2.2. Falownik rezonansowy przełączany przy zerowym napięciu (ZVS)  3.3. Falowniki z modulacją gęstości impulsów  3.4. Rezonansowe przekształtniki DC/DC  3.4.1. Przekształtnik DC/DC z falownikiem szeregowym  3.4.2. Przekształtnik DC/DC z falownikiem szeregowym i obciążeniem równoległym do kondensatora rezonansowego 4. PRZEKSZTAŁTNIKI QUASIREZONANSOWE  4.1. Podstawowe układy quasi-rezonansowych przekształtników DC/DC  4.1.1. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC obniżający napięcie przełączany przy zerowym prądzie  4.1.2. Ouasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC obniżający napięcie przełączany przy zerowym napięciu  4.1.3. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie przełączany przy zerowym prądzie  4.1.4. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie przełączany przy zerowym napięciu  4.1.5. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC podwyższająco-obniżający napięcie przełączany przy zerowym prądzie  4.1.6. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC podwyższająco-obniżający napięcie przełączany przy zerowym napięciu  4.1.7. Złożone konfiguracje quasi-rezonansowych przekształtników DC/DC  4.2. Przekształtniki napięcia stałego na stale z izolacją galwaniczną  4.2.1. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC z izolacja galwaniczną przełączany przy zerowym prądzie  4.2.1.1. Półfalowy stan pracy przekształtnika quasi-rezonansowego z diodą rozładowczą i pojemnością rezonansową na wyjściu prostownika  4.2.1.2. Półfalowy stan pracy przekształtnika ąuasi-rezonansowego bez diody rozładowczej  4.2.1.3. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC z mostkowym układem prostownika i półfalowym stanem pracy  4.2.1.4. Pełnofalowy stan pracy przekształtników quasi-rezonansowych  4.2.1.5. Rezonansowy przekształtnik DC/DC z mostkowym układem prostownika i pełnofalowym stanem pracy  4.2.2. Quasi-rezonansowy przekształtnik DC/DC z izolacją galwaniczną przełączany przy zerowym napięciu 5. PRZEKSZTAŁTNIKI MULTIREZONANSOWE  5.1. Multirezonansowy przekształtnik DC/DC obniżający napięcie przełączany przy zerowym napięciu  5.2. Różne konfiguracje przekształtników DC/DC z łącznikiem multi-rezonansowym  5.3. Przekształtniki multirezonansowe o stałej częstotliwości kluczowania 6. PRZEKSZTAŁTNIKI STEROWANE POPRZEZ REGULACJĘ SZEROKOŚCI IMPULSÓW  6.1. Układy ?miękkiego" przełączania przy zerowym napięciu  6.2. Układ komutacji z ?przeniesieniem" procesu wyłączania przy zerowym napięciu (zero voltage transition)  6.3. Układy ?miękkiego" przełączania przy zerowym prądzie  6.4. Przekształtnik biegunowy komutowany rezonansowo 7. REZONANSOWE UKŁADY POŚREDNICZĄCE FALOWNIKÓW  7.1. Przekształtnik DC/AC zasilany przez napięciowe złącze rezonansowe  7.2. Przekształtnik DC/AC zasilany przez prądowe złącze rezonansowe  7.3. Przekształtnik z quasi-rezonansowym obwodem szeregowym kształtującym impulsy stałoprądowe 8. PRZEKSZTAŁTNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO NA PRĄD STAŁY  8.1 Wprowadzenie  8.2 Układy przetwarzające wielkości wyjściowe falowników  8.2.1. Prostowniki klasy D zasilane z źródła prądu  8.2.2. Prostowniki klasy D zasilane z źródła napięcia  8.2.3. Prostowniki klasy E o małej stromości napięcia du/dt  8.2.4. Prostowniki klasy E o małej stromości prądu di/dt LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Układy rezonansowe w energoelektronice

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: ELEKTRO

  Podręcznik „Laboratorium podstaw energoelektroniki" przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego Pełen opis produktu 'Laboratorium podstaw energoelektroniki' »

  Podręcznik „Laboratorium podstaw energoelektroniki" przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, studiujących na kierunkach kształcenia elektrotechnika i transport. Skrypt ten może być również przydatny studentom innych wyższych uczelni technicznych, gdzie przedmiot ten prowadzony jest w podobnym zakresie. Zakres podręcznika „Laboratorium podstaw energoelektroniki" obejmuje zagadnienia związane z analizą właściwości wybranych układów energoelektronicznych za pomocą badań symulacyjnych. Przedmiotem badań są układy prostownikowe o komutacji sieciowej, cyklokonwertery oraz przekształtniki o komutacji wymuszonej. Badania symulacyjne są prowadzone za pomocą programu SIMPLORER firmy ANSOFT. Książka zawiera 10 instrukcji objaśniających do ćwiczeń laboratoryjnych wykonywanych w ramach 2 godzin lekcyjnych. Każda instrukcja składa się z części teoretycznej i z części ćwiczeniowej. Część teoretyczna podaje pojęcia podstawo¬we, konieczne do poprawnego zrozumienia istoty ćwiczenia. Część ćwiczeniowa zawiera instrukcje kolejności wykonywania badań. Materiał zgromadzony w podręczniku jest niezbędny do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych ze wspomaganiem komputerowym przez studentów oraz stanowi uzupełnienie zdobytej wiedzy na wykładach z zakresu podstaw energoelektroniki prowadzonych na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Autorzy będą wdzięczni czytelnikom niniejszej książki za wszelkie uwagi dotyczące jej układu i treści. Uwagi te i dalsze doświadczenia w pracy dydaktycznej będą stanowić podstawę ewentualnej przyszłej jej modyfikacji. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA    1. PROSTOWNIKI JEDNOFAZOWE NIESTEROWANE     1.1.    Prostownik jednopulsowy     1.1.1.    Obciążenie indukcyjne     1.1.2.    Obciążenierezystancyjno -pojemnościowe     1.2.    Układy dwupulsowe     1.3.    Program ćwiczenia     1.3.1.    Przebieg ćwiczenia     1.3.2.    Symulacja układu prostownikowego jednopulsowego     1.3.3.    Badanie układu prostownikowego dwupulsowego     1.3.4.    Schematy połączeń oraz przebiegi prądów i napięć     1.4.    Uwagi i wnioski    2. PROSTOWNIKI WIELOFAZOWE NIESTEROWANE . 2.1.    Prostownik z przewodem neutralnym     2.2.    Prostowniki z dławikiem wyrównawczym     2.3.    Prostownikw układzie mostkowym     2.4.    Program ćwiczenia     2.5.    Przebieg ćwiczenia     2.6.    Uwagi i wnioski    3. PROSTOWNIKI WIELOFAZOWE STEROWANE. 3.1.    Prostownik sterowany gwiazdowy     3.2.    Prostownik sterowany mostkowy     3.3.    Program ćwiczenia    4. KOMUTACJA W UKŁADACH PROSTOWNIKOWYCH 4.1.    Rodzaje komutacji     4.2.    Komutacja w układzie prostownikowym trójpulsowym 4.3.    Program ćwiczenia     4.3.1. Uwagi i wnioski     5.    PRACA FALOWNIKOWA UKŁADU Q-PULSOWEGO O KOMUTACJI SIECIOWEJ     5.1.    Falowniki o komutacji sieciowej     5.2.    Program ćwiczenia     5.2.1. Przebieg ćwiczenia     6.    ŁĄCZNIK TRANZYSTOROWY JAKO REGULATOR NAPIĘCIA STAŁEGO     6.1.    Źródła zasilania wagonów kolejowych     6.2.    Oświetlenie wagonów     6.3.    Regulatory proporcjonalno - całkujące PI     6.4.    Łącznik tranzystorowy jako regulator napięcia     6.5.    Przebieg ćwiczenia    7.    SZEREGOWY ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY     7.1.    Łączniki szeregowe prądu stałego     7.2.    Przebieg ćwiczenia     7.2.1. Budowa układu łącznika tyrystorowego     8.    RÓWNOLEGŁY ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY     8.1.    Łączniki równoległe prądu stałego     8.2.    Przebieg ćwiczenia     8.3.    Uwagi i wnioski    9.    ZAŁĄCZNIK     9.1.    Wstęp     9.2.    Rozpoczęcie procesu symulacji Simplorer     9.3.    Tworzenie nowego projektu     9.4.    Niesterowalny jednofazowy prostownik mostkowy     9.5.    Analiza stanów nieustalonych tranzystora IGBTs     9.6.    Odpowiedź impulsowa regulatora PID w zamkniętej pętli     9.7.    Przedstawienie i odwzorowanie, rozplanowanie modelu arkusza     9.8.    System symulacji SIMPLORER wersja 4.2     9.9.    Nowe funkcje SIMPLORER'A wersja 4.2     LITERATURA     Streszczenie     Summary    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium podstaw energoelektroniki

 • Energoelektronika Podręcznik w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  31,14 zł
  34,60 zł

  [wsip]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik elektryk na poziomie technikum i szkoły policealnej.Numer dopuszczenia: 05/2004....

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energoelektronika Podręcznik

 • []

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik elektryk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Numer dopuszczenia: 05/2004. Tytuł Energoelektronika Podręc...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energoelektronika Podręcznik

 • [WSiP]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik obejmuje materiał przewidziany programem nauczania przedmiotu energoelektronika w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum i szkoły policealnej.iono w nim przyrządy półprzew... Pełen opis produktu 'Energoelektronika' »

  Podręcznik obejmuje materiał przewidziany programem nauczania przedmiotu energoelektronika w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum i szkoły policealnej.iono w nim przyrządy półprzewodnikowe i moduły energoelektroniczne, układy energoelektroniczne, zaprezentowano różnorodne zastosowania urządzeń energoelektronicznych, m.in. w układach napędowych, przedstawiono także wybrane zagadnienia dotyczące konstrukcji i projektowania układów energoelektronicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energoelektronika

 • Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  71,10 zł
  79,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  W książce przedstawiono wiedzę o:- zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych,- oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania,- metodach i układach sterowania,- konstrukcji... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1' »

  W książce przedstawiono wiedzę o:- zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych,- oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania,- metodach i układach sterowania,- konstrukcji urządzeń energoelektronicznych,- metodach projektowania wspomaganego komputerowo,- obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych,- wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń,- przepisach prawnych i normach technicznych.Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie też przydaną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1

 • Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  85,50 zł
  95,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzi... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2' »

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzie przemysłu, informatykę, transport, komunikację, rolnictwo, a także produkcję sprzętu medycznego oraz urządzeń powszechnie wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.W publikacji przedstawiono główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne.W przystępny sposób omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów energetycznych i sterujących, zastępując skomplikowane analizy matematyczne opisowymi wyjaśnieniami o charakterze syntetyzującym.W takiej formie przedstawiono m. in. wiedzę o: - zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych, - oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, - metodach i układach sterowania, - konstrukcji urządzeń energoelektronicznych, - metodach projektowania wspomaganego komputerowo, - obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych, - wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń, - przepisach prawnych i normach technicznych.Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów - energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie tez przydatną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna > Energetyka. Elektryka. Technika oświetlenia

  "Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęz... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2' »

  "Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzie przemysłu, informatykę, transport, komunikację, rolnictwo, a także produkcję sprzętu medycznego oraz urządzeń powszechnie wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. W publikacji przedstawiono główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne. W przystępny sposób omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów energetycznych i sterujących, zastępując skomplikowane analizy matematyczne opisowymi wyjaśnieniami o charakterze syntetyzującym. W takiej formie przedstawiono m. in. wiedzę o: - zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych, - oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, - metodach i układach sterowania, - konstrukcji urządzeń energoelektronicznych, - metodach projektowania wspomaganego komputerowo, - obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych, - wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń, - przepisach prawnych i normach technicznych. Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów - energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie tez przydatną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna > Energetyka. Elektryka. Technika oświetlenia

  "W książce przedstawiono wiedzę o: - zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych, - oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, - metodach i układach sterowania, -... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1' »

  "W książce przedstawiono wiedzę o: - zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych, - oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, - metodach i układach sterowania, - konstrukcji urządzeń energoelektronicznych, - metodach projektowania wspomaganego komputerowo, - obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych, - wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń, - przepisach prawnych i normach technicznych. Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie też przydaną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2.

 • [WNT]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzi... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2' »

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzie przemysłu, informatykę, transport, komunikację, rolnictwo, a także produkcję sprzętu medycznego oraz urządzeń powszechnie wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.W publikacji przedstawiono główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne.W przystępny sposób omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów energetycznych i sterujących, zastępując skomplikowane analizy matematyczne opisowymi wyjaśnieniami o charakterze syntetyzującym.W takiej formie przedstawiono m. in. wiedzę o: - zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych, - oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, - metodach i układach sterowania, - konstrukcji urządzeń energoelektronicznych, - metodach projektowania wspomaganego komputerowo, - obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych, - wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń, - przepisach prawnych i normach technicznych.Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów - energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie tez przydatną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono wiedzę o:- zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych,- oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania,- metodach i układach sterowania,- konstrukcji... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1' »

  W książce przedstawiono wiedzę o:- zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych,- oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania,- metodach i układach sterowania,- konstrukcji urządzeń energoelektronicznych,- metodach projektowania wspomaganego komputerowo,- obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych,- wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń,- przepisach prawnych i normach technicznych.Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie też przydaną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  energoelektronika Tom 1 Autor - Nowak Mieczysław, Barlik Roman Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301185503 Kod EAN... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 - Nowak Mieczysław, Barlik Roman' »

  Opis - W książce przedstawiono wiedzę o:- zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych,- oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania,- metodach i układach sterowania,- konstrukcji urządzeń energoelektronicznych,- metodach projektowania wspomaganego komputerowo,- obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych,- wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń,- przepisach prawnych i normach technicznych.Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów energetyków, elektroników i energoelektroników, a także studentów uczelni technicznych kształcących w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń energoelektronicznych. Będzie też przydaną pomocą w pracy działów energetycznych większości firm produkcyjnych. Nazwa - Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 Autor - Nowak Mieczysław, Barlik Roman Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301185503 Kod EAN - 9788301185503 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 14.0x20.5cm Ilość stron - 400 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-04-22
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 - Nowak Mieczysław, Barlik Roman

 • [WNT]

  Kategoria: Poradniki. Informatory. SpisyWysyłka: od ręki

  W Poradniku zostały przedstawione główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne. Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika' »

  W Poradniku zostały przedstawione główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne. Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów energetycznych i sterujących, zastępując skomplikowane analizy matematyczne opisowymi wyjaśnieniami o charakterze syntetyzującym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Prezentowany podręcznik "Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania" jest poprawioną i poszerzoną wersją pierwszego wydania zatytułowanego "Przekształtniki elektroenergetyczne", które... Pełen opis produktu 'Energoelektronika' »

  Prezentowany podręcznik "Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania" jest poprawioną i poszerzoną wersją pierwszego wydania zatytułowanego "Przekształtniki elektroenergetyczne", które ukazało się w 1990r. To zasadniczo zbiór, opatrzonych solidnym omówieniem, 22 ćwiczeń laboratoryjnych poświęconych prostym i złożonym układom przekształtnikowym. Poszczególne rozdziały zawierają m.in.. Podstawowe, wprowadzające informacje dotyczące badanego układu, opis modelu laboratoryjnego oraz przebiegu ćwiczeń w praktyce.Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Elektrycznego, jak i dla studentów studiów niestacjonarnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energoelektronika

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  odręcznik, w odróżnieniu od innych dostępnych pozycji książkowych związanych tematycznie z energoelektroniką, jest poświęcony przede wszystkim elementom i podzespołom stosowanym do budowy urz... Pełen opis produktu 'Energoelektronika Elementy Podzespoły Układy' »

  odręcznik, w odróżnieniu od innych dostępnych pozycji książkowych związanych tematycznie z energoelektroniką, jest poświęcony przede wszystkim elementom i podzespołom stosowanym do budowy urządzeń energoelektronicznych, które służą do przekształcania i sterowania energią elektryczną. Przedstawiono w nim podstawowe właściwości materiałów i przyrządów półprzewodnikowych mocy, takich jak różne odmiany diod, tranzystorów i tyrystorów. Dużo miejsca poświęcono elementom magnetycznym, zwracając uwagę na specyficzne warunki pracy rdzeni i uzwojeń dławników i transformatorów, stosowanych w urządzeniach energoelektronicznych, w których wartości chwilowe napięć i prądów są zwykle odkształcone, a ich częstotliwości są zawarte w bardzo szerokim zakresie. Trudnym warunkom pracy są także poddawane inne elementy zaprezentowane w podręczniku, takie jak kondensatory, rezystory i różnego rodzaju przyrządy przeciwprzepięciowe, w tym warystory i iskierniki. Omówiono reprezentatywne topologie przekształtników energoelektronicznych, kładąc nacisk na wymagania, jakie muszą spełniać elementy i podzespoły zarówno w odniesieniu do parametrów elektrycznych, jak i termicznych. Zamieszczone w podręczniku wskazówki dotyczące wymaganych parametrów i zasad stosowania elementów i podzespołów energoelektronicznych mogą być przydatne zarówno studentom, jak i projektantom urządzeń energoelektronicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energoelektronika Elementy Podzespoły Układy

 • [WNT]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzi... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2' »

  Trudno obecnie wyobrazić sobie procesy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej bez udziału energoelektroniki. Obszar jej zastosowań rozciąga się niemal na wszystkie gałęzie przemysłu, informatykę, transport, komunikację, rolnictwo, a także produkcję sprzętu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2

 • []

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł MIKROPROCESORY W ENERGOELEKTRONICE- A. Wójciak Autor Andrzej Wójciak Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 162 Ciężar 0.2 Pełen opis produktu 'MIKROPROCESORY W ENERGOELEKTRONICE- A. Wójciak' »

  Tytuł MIKROPROCESORY W ENERGOELEKTRONICE- A. Wójciak Autor Andrzej Wójciak Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 162 Ciężar 0.2
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MIKROPROCESORY W ENERGOELEKTRONICE- A. Wójciak


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2