Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WNT]

  Kategoria: Kucharstwo. Żywność. GastronomiaWysyłka: od ręki

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne do... Pełen opis produktu 'Emulgatory' »

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej- praktyczne zastosowanie emulgatoró w piekarstwie, mleczarstwie, produkcji soków i napojów oraz żywności niskotłuszczowej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: BudownictwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizyk... Pełen opis produktu 'Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych' »

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: TRANSPORT

  DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Budownictwo drogowe i inżynieria lądowa Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów... Pełen opis produktu 'DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH' »

  DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Budownictwo drogowe i inżynieria lądowa Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: Inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych. Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych Spis treści 1. Podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych 1.1. Podstawowe elementy budowy materii i układ okresowy pierwiastków 9 1.2. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe 17 1.2.1. Wiadomości ogólne 17 1.2.2. Wiązania międzyatomowe 18 1.2.3. Wiązania międzycząsteczkowe 31 1.3. Rozpuszczalniki, roztwory, kwasy, zasady i ich nowe ujęcie 36 1.4. Dysocjacja elektrolityczna, elektrolity i elektroliza 40 1.5. Hydroliza 43 1.6. Utlenianie i redukcja 44 1.7. Mechanizm oddziaływania katalizatorów metalicznych 47 2. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej 2.1. Podstawowe związki węglowodorowe. Nomenklatura 49 2.2. Związki pierścieniowe heterocykliczne 55 2.3. Grupy funkcyjne 57 2.4. Pochodne węglowodorów 59 2.4.1. Pochodne chlorowcowe związków alifatycznych i aromatycznych 60 2.4.2. Alkohole alifatyczne, fenole i alkohole aromatyczne 65 2.4.3. Aldehydy i ketony alifatyczne oraz aromatyczne 69 2.4.4. Etery 74 2.4.5. Kwasy alifatyczne i aromatyczne 75 2.4.6. Estry 78 2.4.7. Inne pochodne kwasów tłuszczowych 80 2.4.8. Połączenia azotowe 82 2.4.9. Połączenia siarkowe 88 3. Wpływ rodzaju ropy i technologii jej przeróbki na skład chemiczny asfaltów 3.1. Pochodzenie ropy naftowej 92 3.2. Klasyfikacja rop naftowych jako surowców do produkcji asfaltów 93 3.3. Metody przeróbki ropy naftowej na asfalty 94 3.4. Analiza chemiczno-grupowa asfaltów w ocenie ich laboratoryjnego starzenia 99 3.5. Budowa koloidalna asfaltów 105 3.6. Procesy powstawania struktur w asfaltach 108 4. Przemiany chemiczne asfaltu w robotach bitumicznych na gorąco 4.1. Zagadnienia termochemii w mieszankach mineralno-asfaltowych 112 4.2. Oddziaływanie katalizatorów metaloorganicznych na asfalty 114 4.2.1. Związki metaloorganiczne - historia i współczesność 114 4.2.2. Katalizator utleniania asfaltu ChemcreteTM Modifier 119 4.2.3. Sole żelazowe kwasów organicznych katalizatorami polimeryzacji utleniającej asfaltów 124 4.2.4. Biolepiszcza, propozycje technologii otrzymywania 132 5. Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych substancji i plastyfikatorów na asfalty i mieszanki mineralno-bitumiczne 5.1. Wiadomości wstępne 140 5.2. Niektóre zagadnienia budowy chemicznej dodatków kationowych 143 5.3. Funkcje dodatków powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w robotach bitumicznych 149 5.3.1. Wiadomości ogólne 150 5.3.2. Dodatki kationoaktywne w roli środków adhezyjnych 151 5.3.3. Dodatki kationoaktywne w roli substancji plastyfikujących asfalty 157 5.3.4. Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji jako inhibitory starzenia asfaltów 159 5.3.5. Wpływ pochodnych ropy naftowej i smoły węglowej na właściwości techniczne asfaltów drogowych 160 6. Rola emulgatorów w emulsjach asfaltowych i technologii na zimno 6.1. Uwarunkowania fizyczno-chemiczne powstawania emulsji prostych i odwrotnych 166 6.2. Skład chemiczny i struktura emulgatora a jego aktywność powierzchniowa 169 6.3. Klasyfikacja emulgatorów stosowanych w emulsjach asfaltowych 171 6.3.1. Emulgatory anionowe 171 6.3.2. Emulgatory kationowe 174 6.3.3. Emulgatory amfoteryczne 177 6.3.4. Emulgatory niejonowe 178 6.4. Dobór ilości emulgatora do asfaltu 180 6.4.1. Liczba kwasowa asfaltu 180 6.4.2. Badanie samorzutnej emulgacji anionowej - podstawa doboru asfaltów do emulsji kationowych 181 6.5. Przemysłowe recepty emulsji kationowych i anionowych 184 6.5.1. Emulsje anionowe 185 6.5.2. Emulsje kationowe 187 6.6. Mechanizm wiązania szkieletu mineralnego z emulsją 192 6.6.1. Emulgatory kationowe w mieszankach mineralno-emulsyjnych 193 6.6.2. Składniki mieszanek mineralno-emulsyjnych 194 7. Konsekwencje ekologiczne utylizacji niektórych odpadów poużytkowych w robotach bitumicznych na gorąco 7.1. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania siarki w budownictwie drogowym 198 7.1.1. Oddziaływanie siarki na asfalt 198 7.1.2. Badania strukturalno-mechaniczne lepiszczy asfaltowo-siarkowych 202 7.2. Utylizacja poużytkowych opon samochodowych w budownictwie drogowym 209 7.3. Konsekwencje ekologiczne utylizacji odpadów poużytkowych z PVC 214 Literatura 219 Książka pt. Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych - polecamy!
  Ranking sklepy24.pl : 4

  Więcej o DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

 • [WKiŁ]

  Kategoria: Podręczniki dla szkół

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizyk... Pełen opis produktu 'Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych' »

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych. 1. Podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych 9 1.1. Podstawowe elementy budowy materii i układ okresowy pierwiastków 9 1.2. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe 17 1.2.1. Wiadomości ogólne 17 1.2.2. Wiązania międzyatomowe 18 1.2.3. Wiązania międzycząsteczkowe 31 1.3. Rozpuszczalniki, roztwory, kwasy, zasady i ich nowe ujęcie 36 1.4. Dysocjacja elektrolityczna, elektrolity i elektroliza 40 1.5. Hydroliza 43 1.6. Utlenianie i redukcja 44 1.7. Mechanizm oddziaływania katalizatorów metalicznych 47 2. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej 49 2.1. Podstawowe związki węglowodorowe. Nomenklatura 49 2.2. Związki pierścieniowe heterocykliczne 55 2.3. Grupy funkcyjne 57 2.4. Pochodne węglowodorów 59 2.4.1. Pochodne chlorowcowe związków alifatycznych i aromatycznych 60 2.4.2. Alkohole alifatyczne, fenole i alkohole aromatyczne 65 2.4.3. Aldehydy i ketony alifatyczne oraz aromatyczne 69 2.4.4. Etery 74 2.4.5. Kwasy alifatyczne i aromatyczne 75 2.4.6. Estry 78 2.4.7. Inne pochodne kwasów tłuszczowych 80 2.4.8. Połączenia azotowe 82 2.4.9. Połączenia siarkowe 88 3. Wpływ rodzaju ropy i technologii jej przeróbki na skład chemiczny asfaltów 92 3.1. Pochodzenie ropy naftowej 92 3.2. Klasyfikacja rop naftowych jako surowców do produkcji asfaltów 93 3.3. Metody przeróbki ropy naftowej na asfalty 94 3.4. Analiza chemiczno-grupowa asfaltów w ocenie ich laboratoryjnego starzenia 99 3.5. Budowa koloidalna asfaltów 105 3.6. Procesy powstawania struktur w asfaltach 108 4. Przemiany chemiczne asfaltu w robotach bitumicznych na gorąco 112 4.1. Zagadnienia termochemii w mieszankach mineralno-asfaltowych 112 4.2. Oddziaływanie katalizatorów metaloorganicznych na asfalty 114 4.2.1. Związki metaloorganiczne - historia i współczesność 114 4.2.2. Katalizator utleniania asfaltu ChemcreteTM Modifier 119 4.2.3. Sole żelazowe kwasów organicznych katalizatorami polimeryzacji utleniającej asfaltów 124 4.2.4. Biolepiszcza, propozycje technologii otrzymywania 132 5. Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych substancji i plastyfikatorów na asfalty i mieszanki mineralno-bitumiczne 140 5.1. Wiadomości wstępne 140 5.2. Niektóre zagadnienia budowy chemicznej dodatków kationowych 143 5.3. Funkcje dodatków powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w robotach bitumicznych 149 5.3.1. Wiadomości ogólne 150 5.3.2. Dodatki kationoaktywne w roli środków adhezyjnych 151 5.3.3. Dodatki kationoaktywne w roli substancji plastyfikujących asfalty 157 5.3.4. Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji jako inhibitory starzenia asfaltów 159 5.3.5. Wpływ pochodnych ropy naftowej i smoły węglowej na właściwości techniczne asfaltów drogowych 160 6. Rola emulgatorów w emulsjach asfaltowych i technologii na zimno 166 6.1. Uwarunkowania fizyczno-chemiczne powstawania emulsji prostych i odwrotnych 166 6.2. Skład chemiczny i struktura emulgatora a jego aktywność powierzchniowa 169 6.3. Klasyfikacja emulgatorów stosowanych w emulsjach asfaltowych 171 6.3.1. Emulgatory anionowe 171 6.3.2. Emulgatory kationowe 174 6.3.3. Emulgatory amfoteryczne 177 6.3.4. Emulgatory niejonowe 178 6.4. Dobór ilości emulgatora do asfaltu 180 6.4.1. Liczba kwasowa asfaltu 180 6.4.2. Badanie samorzutnej emulgacji anionowej - podstawa doboru asfaltów do emulsji kationowych 181 6.5. Przemysłowe recepty emulsji kationowych i anionowych 184 6.5.1. Emulsje anionowe 185 6.5.2. Emulsje kationowe 187 6.6. Mechanizm wiązania szkieletu mineralnego z emulsją 192 6.6.1. Emulgatory kationowe w mieszankach mineralno-emulsyjnych 193 6.6.2. Składniki mieszanek mineralno-emulsyjnych 194 7. Konsekwencje ekologiczne utylizacji niektórych odpadów poużytkowych w robotach bitumicznych na gorąco 197 7.1. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania siarki w budownictwie drogowym 198 7.1.1. Oddziaływanie siarki na asfalt 198 7.1.2. Badania strukturalno-mechaniczne lepiszczy asfaltowo-siarkowych 202 7.2. Utylizacja poużytkowych opon samochodowych w budownictwie drogowym 209 7.3. Konsekwencje ekologiczne utylizacji odpadów poużytkowych z PVC 214 Literatura 219
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

 • [WNT]

  Kategoria: Inne książkiWysyłka: do 3 dni

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne do... Pełen opis produktu 'Emulgatory' »

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej- praktyczne zastosowanie emulgatoró w piekarstwie, mleczarstwie, produkcji soków i napojów oraz żywności niskotłuszczowej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Rolnictwo. Gospodarstwo rolne. Leśnictwo > Przetwórstwo spożywcze

  "- aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne d... Pełen opis produktu 'Emulgatory' »

  "- aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej- praktyczne zastosowanie emulgatoró w piekarstwie, mleczarstwie, produkcji soków i napojów oraz żywności niskotłuszczowej"
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Prezentujemy książkę o emulgatorach - środkach powierzchniowo czynnych, mających wielkie znaczenie w produkcji żywności. W publikacji omówiono m. in.: surfaktanty, jako związki am... Pełen opis produktu 'Emulgatory - Stauffer Clyde E.' »

  Opis - Prezentujemy książkę o emulgatorach - środkach powierzchniowo czynnych, mających wielkie znaczenie w produkcji żywności. W publikacji omówiono m. in.: surfaktanty, jako związki amfofilowe; tworzenie i stabilizację emulsji; mikroemulsje; formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów; mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności; regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej; praktyczne zastosowanie emulgatorów w piekarstwie, mleczarstwie, produkcji soków i napojów oraz żywności niskotłuszczowej. Wartość merytoryczną książki podnoszą przejrzyste ilustracje, słowniczek używanych terminów oraz tabele, w których zawarto wskazówki, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w trakcie różnych operacji produkcyjnych. Nazwa - Emulgatory Oryginalny tytuł - EMULSIFIERS Autor - Stauffer Clyde E. Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 8320426618 Kod EAN - 9788320426618 Wydanie - 1 Rok wydania - 2001 Język - polski Tłumacz - Emilia Barbara Cybulska Format - 19.0x24.0cm Ilość stron - 182 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Chemia Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory - Stauffer Clyde E.

 • [Eurogast]

  Kategoria: Gastronomia/Obróbka mechaniczna/Miksery roboty
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgator SAMMIC CKE8

 • [Eurogast]

  Kategoria: Gastronomia/Obróbka mechaniczna/Miksery roboty
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgator SAMMIC CKE5

 • [WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WKŁ]

  Kategoria: Podręczniki akademickie

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatkĂłw, katalizatorĂłw i emulgatorĂłw na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii... Pełen opis produktu 'Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych' »

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

 • [WNT]

  Kategoria: /Książki/Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia/Chemia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory

 • [WNT]

  Kategoria: Książki kucharskieWysyłka: do 3 dni

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne do... Pełen opis produktu 'Emulgatory [Stauffer Clyde E.]' »

  - aktywność powierzchniowa- tworzenie i stabilizacja emulsji- mikroemulsje- formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów- mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności- regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej- praktyczne zastosowanie emulgatoró w piekarstwie, mleczarstwie, produkcji soków i napojów oraz żywności niskotłuszczowej Tytuł oryginału: EMULSIFIERS ISBN: 8320426618 Kod paskowy: 9788320426618 Autorzy: Stauffer Clyde E. Tłumaczenie: Emilia Barbara Cybulska Wydanie: 1 Rok wydania: 2001 Kod wydawcy: 20320 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 182 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 19.0x24.0cm Głębokość (mm): 11 Waga: 0.379 Język oryginału: angielski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Emulgatory [Stauffer Clyde E.]

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizyk... Pełen opis produktu 'Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych' »

  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych. Spis treści 1. Podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych 9 1.1. Podstawowe elementy budowy materii i układ okresowy pierwiastków 9 1.2. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe 17 1.2.1. Wiadomości ogólne 17 1.2.2. Wiązania międzyatomowe 18 1.2.3. Wiązania międzycząsteczkowe 31 1.3. Rozpuszczalniki, roztwory, kwasy, zasady i ich nowe ujęcie 36 1.4. Dysocjacja elektrolityczna, elektrolity i elektroliza 40 1.5. Hydroliza 43 1.6. Utlenianie i redukcja 44 1.7. Mechanizm oddziaływania katalizatorów metalicznych 47 2. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej 49 2.1. Podstawowe związki węglowodorowe. Nomenklatura 49 2.2. Związki pierścieniowe heterocykliczne 55 2.3. Grupy funkcyjne 57 2.4. Pochodne węglowodorów 59 2.4.1. Pochodne chlorowcowe związków alifatycznych i aromatycznych 60 2.4.2. Alkohole alifatyczne, fenole i alkohole aromatyczne 65 2.4.3. Aldehydy i ketony alifatyczne oraz aromatyczne 69 2.4.4. Etery 74 2.4.5. Kwasy alifatyczne i aromatyczne 75 2.4.6. Estry 78 2.4.7. Inne pochodne kwasów tłuszczowych 80 2.4.8. Połączenia azotowe 82 2.4.9. Połączenia siarkowe 88 3. Wpływ rodzaju ropy i technologii jej przeróbki na skład chemiczny asfaltów 92 3.1. Pochodzenie ropy naftowej 92 3.2. Klasyfikacja rop naftowych jako surowców do produkcji asfaltów 93 3.3. Metody przeróbki ropy naftowej na asfalty 94 3.4. Analiza chemiczno-grupowa asfaltów w ocenie ich laboratoryjnego starzenia 99 3.5. Budowa koloidalna asfaltów 105 3.6. Procesy powstawania struktur w asfaltach 108 4. Przemiany chemiczne asfaltu w robotach bitumicznych na gorąco 112 4.1. Zagadnienia termochemii w mieszankach mineralno-asfaltowych 112 4.2. Oddziaływanie katalizatorów metaloorganicznych na asfalty 114 4.2.1. Związki metaloorganiczne - historia i współczesność 114 4.2.2. Katalizator utleniania asfaltu ChemcreteTM Modifier 119 4.2.3. Sole żelazowe kwasów organicznych katalizatorami polimeryzacji utleniającej asfaltów 124 4.2.4. Biolepiszcza, propozycje technologii otrzymywania 132 5. Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych substancji i plastyfikatorów na asfalty i mieszanki mineralno-bitumiczne 140 5.1. Wiadomości wstępne 140 5.2. Niektóre zagadnienia budowy chemicznej dodatków kationowych 143 5.3. Funkcje dodatków powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w robotach bitumicznych 149 5.3.1. Wiadomości ogólne 150 5.3.2. Dodatki kationoaktywne w roli środków adhezyjnych 151 5.3.3. Dodatki kationoaktywne w roli substancji plastyfikujących asfalty 157 5.3.4. Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji jako inhibitory starzenia asfaltów 159 5.3.5. Wpływ pochodnych ropy naftowej i smoły węglowej na właściwości techniczne asfaltów drogowych 160 6. Rola emulgatorów w emulsjach asfaltowych i technologii na zimno 166 6.1. Uwarunkowania fizyczno-chemiczne powstawania emulsji prostych i odwrotnych 166 6.2. Skład chemiczny i struktura emulgatora a jego aktywność powierzchniowa 169 6.3. Klasyfikacja emulgatorów stosowanych w emulsjach asfaltowych 171 6.3.1. Emulgatory anionowe 171 6.3.2. Emulgatory kationowe 174 6.3.3. Emulgatory amfoteryczne 177 6.3.4. Emulgatory niejonowe 178 6.4. Dobór ilości emulgatora do asfaltu 180 6.4.1. Liczba kwasowa asfaltu 180 6.4.2. Badanie samorzutnej emulgacji anionowej - podstawa doboru asfaltów do emulsji kationowych 181 6.5. Przemysłowe recepty emulsji kationowych i anionowych 184 6.5.1. Emulsje anionowe 185 6.5.2. Emulsje kationowe 187 6.6. Mechanizm wiązania szkieletu mineralnego z emulsją 192 6.6.1. Emulgatory kationowe w mieszankach mineralno-emulsyjnych 193 6.6.2. Składniki mieszanek mineralno-emulsyjnych 194 7. Konsekwencje ekologiczne utylizacji niektórych odpadów poużytkowych w robotach bitumicznych na gorąco 197 7.1. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania siarki w budownictwie drogowym 198 7.1.1. Oddziaływanie siarki na asfalt 198 7.1.2. Badania strukturalno-mechaniczne lepiszczy asfaltowo-siarkowych 202 7.2. Utylizacja poużytkowych opon samochodowych w budownictwie drogowym 209 7.3. Konsekwencje ekologiczne utylizacji odpadów poużytkowych z PVC 214 Literatura 219
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

 • []

  Kategoria: NowościWysyłka: od ręki

  wszelkiego rodzaju ciastKutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynamiZdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE' »

  Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciastKutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynamiZdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia- W komplecie nóż ząbkowanyZgarniak służący do dodatkowego mieszania (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminiumPrzyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LEDTimer pozwalający na programowanie czasowe pracy w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów)Wyświetlacz prędkości, czasu i kodów błędów (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut)Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywieŁatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystościFilm: https://www.youtube.com/watch?v=9w6NGAbjsSI...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE

 • Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050150 w sklepie internetowym Dodatkimasarskiezwm.pl

  Powiększ zdjęcie

  5888,13 zł
  6542,37 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Maszyny i urządzenia>Obróbka mechaniczna>KutryWysyłka: od ręki

  rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwszym u... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050150' »

  Cechy produktu: − Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia − W komplecie nóż ząbkowany − Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium − Przyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LED − Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów) − Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut) − Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywie − Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystości Urządzenie ustawić na stabilnej powierzchni (która nie będzie działać jak rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia umyć powierzchnie mające kontakt z żywnością [letnią] wodą z mydłem, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia.Dodatkowe akcesoria 2053091 Nóż ząbkowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053058 Nóż gładki do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053063 Nóż perforowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053930 Nóż ząbkowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053935 Nóż gładki do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053940 Nóż perforowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2059417 Zgarniak do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053960 Zgarniak do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 wymiary zbiornika: Ø240x(H)240 mm typ:    CK-8; ilość biegów: 2; prędkość noża...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050150

 • Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE w sklepie internetowym Dodatkimasarskiezwm.pl

  Powiększ zdjęcie

  5467,47 zł
  6074,97 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Maszyny i urządzenia>Obróbka mechaniczna>KutryWysyłka: od ręki

  jak rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwsz... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE' »

  Cechy produktu: − Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia − W komplecie nóż ząbkowany − Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium − Przyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LED − Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów) − Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut) − Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywie − Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystości Urządzenie ustawić na stabilnej powierzchni (która nie będzie działać jak rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia umyć powierzchnie mające kontakt z żywnością [letnią] wodą z mydłem, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia.Dodatkowe akcesoria 2053091 Nóż ząbkowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053058 Nóż gładki do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053063 Nóż perforowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053930 Nóż ząbkowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053935 Nóż gładki do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053940 Nóż perforowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2059417 Zgarniak do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053960 Zgarniak do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 wymiary zbiornika: Ø240x(H)150 typ:    CK-5; ilość biegów: 2; prędkość noża...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE

 • Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050160 w sklepie internetowym Dodatkimasarskiezwm.pl

  Powiększ zdjęcie

  7570,77 zł
  8411,97 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Maszyny i urządzenia>Obróbka mechaniczna>KutryWysyłka: od ręki

  oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Kutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynami − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050160' »

  Cechy produktu: − Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Kutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynami − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia − W komplecie nóż ząbkowany − Zgarniak służący do dodatkowego mieszania − Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium − Przyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LED − Timer pozwalający na programowanie czasowe pracy w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty − Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów) − Wyświetlacz prędkości, czasu i kodów błędów − Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut) − Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywie − Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystości – Płynna regulacja prędkości Urządzenie ustawić na stabilnej powierzchni (która nie będzie działać jak rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia umyć powierzchnie mające kontakt z żywnością [letnią] wodą z mydłem, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia.Dodatkowe akcesoria 2053091 Nóż ząbkowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053058 Nóż gładki do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053063 Nóż perforowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053930 Nóż ząbkowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053935 Nóż gładki do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053940 Nóż perforowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2059417 Zgarniak do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053960 Zgarniak do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 wymiary zbiornika: Ø240x(H)240...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050160

 • Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050140 w sklepie internetowym Dodatkimasarskiezwm.pl

  Powiększ zdjęcie

  6308,79 zł
  7009,77 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Maszyny i urządzenia>Obróbka mechaniczna>KutryWysyłka: od ręki

  oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Kutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynami − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050140' »

  Cechy produktu: − Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciast − Kutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynami − Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia − W komplecie nóż ząbkowany − Zgarniak służący do dodatkowego mieszania − Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium − Przyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LED − Timer pozwalający na programowanie czasowe pracy w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty − Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów) − Wyświetlacz prędkości, czasu i kodów błędów − Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut) − Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywie − Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystości – Płynna regulacja prędkości Urządzenie ustawić na stabilnej powierzchni (która nie będzie działać jak rezonator). Kutera/emulgatora nie przytwierdza się na stałe do podłoża, dlatego można go z łatwością przenosić. Po 30 minutach eksploatacji wyłączyć urządzenie na 10 minut. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia umyć powierzchnie mające kontakt z żywnością [letnią] wodą z mydłem, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia.Dodatkowe akcesoria 2053091 Nóż ząbkowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053058 Nóż gładki do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053063 Nóż perforowany do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053930 Nóż ząbkowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053935 Nóż gładki do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2053940 Nóż perforowany do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 2059417 Zgarniak do kutra CK-5 oraz kutra-emulgatora CKE-5 2053960 Zgarniak do kutra CK-8 oraz kutra-emulgatora CKE-8 wymiary zbiornika: Ø240x(H)150 typ:    CKE-5; prędkość noża...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050140

 • []

  Kategoria: NowościWysyłka: od ręki

  wszelkiego rodzaju ciastKutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynamiZdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz... Pełen opis produktu 'Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050140' »

  Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz zagniatania wszelkiego rodzaju ciastKutry-emulgatory służą ponadto do pracy z płynamiZdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą wykonaną z poliwęglanu oraz otworem, pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia- W komplecie nóż ząbkowanyZgarniak służący do dodatkowego mieszania (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminiumPrzyjazny dla użytkownika, elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LEDTimer pozwalający na programowanie czasowe pracy w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów)Wyświetlacz prędkości, czasu i kodów błędów (tylko w kutrach-emulgatorach CKE-5 oraz CKE-8)Silnik chłodzony wentylatorem pozwalający na pracę ciągłą do 30 minut (po 30 minutach ciągłej pracy wymagana przerwa ok. 10 minut)Mikrowyłącznik bezpieczeństwa blokujący obroty noża przy zdjętej pokrywieŁatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystościFilm: https://www.youtube.com/watch?v=9w6NGAbjsSI...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kutry seria CK i kutry-emulgatory seria CKE 1050140

 • [SAMMIC]

  Kategoria: Szatkownice kutry krajalnice warzyw mandoliny>Przemysłowe

  Pozwala pociąć, utłuc, zmieszać, zagnieść czy rozdrobnić każdy produkt w kilka sekund.Kompaktowe urządzenie cutter-wilk (SK) lub cutter-wilk/emulgator (ze zgarniakiem -SKE),przeznaczone Pełen opis produktu 'Cutter-Emulgator Compact SKE-3 SAMMIC sam_ske_3 1050086' »

  Pozwala pociąć, utłuc, zmieszać, zagnieść czy rozdrobnić każdy produkt w kilka sekund.Kompaktowe urządzenie cutter-wilk (SK) lub cutter-wilk/emulgator (ze zgarniakiem -SKE),przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów: warzyw, ziół, mięs surowych i gotowanych, ryb, owoców, orzechów, kostek lodu oraz zagniatania ciast,demontowany 3 l zbiornik cuttera ze stali nierdzewnej z pokrywą z polikarbonatu z otworem umożliwiającym dodawanie składników płynnych podczas pracy urządzenia,zmienna prędkość pozwala na pracę ciągłą, a dodatkowy przycisk pracy pulsacyjnej zapewnia wygodę i wszechstronność urządzenia, mikroprzełącznik bezpieczeństwa,Pojemność zbiornika: 3 litry.Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej. Elektroniczny panel sterujący. Stała, elektroniczna kontrola zmiennej prędkości.Górna pokrywa z otworem umożliwiającym dodawanie płynów podczas pracy urządzenia.Wyposażony w mikroprzełącznik bepieczeństwa. Wyżej umieszczony wirnik pozwala na miksowanie większej ilości płynu.Wymiary zewnętrzne urządzenia: 240 mm x 370 mm x 305 mmPojemnośc zbiornika: 3lWymiary zewnętrzne zbiornika: 160 x 160Zasilanie: 230VMoc: 500WPłynna regulacja prędkości obrotowej silnika: 450-3000 obr/minWaga netto: 11kg...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cutter-Emulgator Compact SKE-3 SAMMIC sam_ske_3 1050086


MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo zp grupa, buk rower
Produkty w ofercie: 1011
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 137
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

investhoreca.pl

Artykuły wielobranżowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.03.2019
stalgast, hendi, polgast, bartscher, rm gastro, redfox, dora metal, royal catering, cookpro, egaz
Produkty w ofercie: 26151
Promocje: 408
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Autodata - Księgarnia motoryzacyjna dla warsztatów

Ksiązki i programy z danymi do naprawy samochodow.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.12.2012
wkiŁ, instalator polski, autodata, auto, stihl, eurotax, bosch
Produkty w ofercie: 134
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MaxiGastro

Wyposażenie gastronomii
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2017
hendi, yato, hendi premium, clinex, czĘŚci zamienne, ego, steinberg systems, revolution, czĘŚci zamienne premium, stalgast
Produkty w ofercie: 4779
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 4772
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

dlasklepu.pl

Wyposażenie sklepów, supermarketów ,gastronomii w meble i urządzenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.08.2017
hendi, soda pluss, tom-gast, stalgast, lozamet, eurogast, bp, planownia, juka, rilling
Produkty w ofercie: 6292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika gdańska, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1572
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Gastrosklep.pl

Kompleksowe wyposażenie lokali gastronomicznych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.08.2011
stalgast, hendi, rm gastro, redfox, resto quality, tomgast, cambro, fine dine, de buyer, eternum
Produkty w ofercie: 20650
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dodatkimasarskiezwm.pl

Hurtownia gastronomiczna
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.09.2008
lozamet, stalgast, hendi, rm gastro, redfox, yato, aj group - pros, robot coupe, lainox, revolution
Produkty w ofercie: 17689
Promocje: 15743
Wysyłka do 3 dni: 13501
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2