Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  W nauczaniu "elementów i układów elektronicznych" zastosowano metody polegające na ograniczeniu wykładu na korzyść projektów, laboratoriów i samodzielnego uczenia... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne. Projekt i laboratorium' »

  W nauczaniu "elementów i układów elektronicznych" zastosowano metody polegające na ograniczeniu wykładu na korzyść projektów, laboratoriów i samodzielnego uczenia się. W formie skryptu zestawiono zagadnienia dotyczące analizy i projektowania elementów i układów z zakresu podstawowych problemów elektroniki. Skrypt został podzielony na 7 rozdziałów, z których każdy ma część wstępną, część projektową z opisem problemów i plików komputerowych oraz część laboratoryjną z opisem pomiarów wykonywanych w laboratorium Spis treści:  Przedmowa    1. Dioda półprzewodnikowa  1.1. Wstęp  1.2. Część projektowa  1.3. Część laboratoryjna    2. Tranzystor bipolarny  2.1. Wstęp  2.2. Część projektowa  2.3. Część laboratoryjna    3. Tranzystor MOS  3.1. Wstęp  3.2. Część projektowa  3.3. Część laboratoryjna    4. Jednostopniowy wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym pracującym w układzie wspólnego emitera  4.1. Wstęp  4.2. Część projektowa  4.3. Część laboratoryjna  5. Tranzystorowy układ różnicowy  5.1. Wstęp  5.2. Część projektowa  5.3. Część laboratoryjna    6. Liniowe zastosowania wzmacniacza operacyjnego  6.1. Wstęp  6.2. Część projektowa  6.3. Część laboratoryjna    7. Bramki cyfrowe  7.1. Wstęp  7.2. Część projektowa  7.3. Część laboratoryjna
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne. Projekt i laboratorium

 • [WNT]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów. Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [WNT]

  Kategoria: Elektronika. ElektrotechnikaWysyłka: od ręki

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [WNT]

  Kategoria: Elektronika. ElektrotechnikaWysyłka: od ręki

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: ELEKTRO

  napięcia Rozdział 8. UKŁADY DWUSTANOWE I CYFROWE 8.1. Algebra Boole'a i funkcje logiczne 8.2. Elementarne bramki logiczne i ich realizacje 8.2.1. Element negacji... Pełen opis produktu 'Elektrotechnika ogólna. Część II. Elementy i układy elektroniczne. Wyd 2004' »

  Niniejsza praca stanowi drugą część trzyczęściowego opracowania poświęconego zagadnieniom teoretycznym i praktycznym związanym z dyscyplinami elektrotechniki i elektroniki. Opracowanie pt. ?Elektrotechnika ogólna" przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów studiujących na kierunkach technicznych nieelektrycznych. Może stanowić również pomoc jako podręcznik uzupełniający dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących w systemie wieczorowym i zaocznym. Część pierwsza wydana w 1997 r. poświęcona jest podstawowym zagadnieniom z elektrotechniki teoretycznej. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem wśród studentów. Część druga, którą oddajemy do rąk Czytelnika została podzielona na dziewięć rozdziałów i poświęcona jest podstawowym zagadnieniom elektroniki. Natomiast część trzecia poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrotechnika i elektronika należą do podstawowych przedmiotów wykładanych w uczelniach technicznych niemal na wszystkich kierunkach studiów. Elektrotechnika i elektronika należą do dziedzin nauki, które się stale rozwijają. Oprócz podstawowych tematów, które są bardzo ważne i należą do klasyki tych dyscyplin, pojawiają się wciąż nowe wątki, których nie wolno pominąć w nowoczesnej nauce. Z drugiej strony zauważa się ograniczenie liczby godzin wykładowych i laboratoryjnych przeznaczonych na elektrotechnikę i elektronikę na wydziałach nieelektrycznych. Ta ograniczona liczba godzin wykładowych, laboratoryjnych i ćwiczeniowych nie pozwala na szczegółowe omówienie wielu nowych zagadnień z tych dyscyplin. Ponadto konieczność zapewnienia studentom warunków do samodzielnego studiowania stała się inspiracją do napisania niniejszej pracy. Praca powstała jako wynik naszych wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych na wydziale elektrycznym i na wydziałach nieelektrycznych Politechniki Śląskiej. Spis treści: PRZEDMOWA Rozdział 1. MATERIAŁY PÓŁPRZEWODNIKOWE 1.1. Wstęp 1.2. Rodzaje półprzewodników 1.3. Złącze półprzewodnikowe Rozdział 2. PODSTAWOWE PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE 2.1. Elementy bezzłączowe 1.1.1. Termistor 2.1.2. Warystor 2.1.3. Fotorerystor 2.2. Diody i ich rodzaje 2.2.1. Dioda prostownicza (DP) 2.2.2. Dioda stabilizacyjna Zenera (DZ) 2.2.3. Dioda tunelowa (DT) 2.2.4. Dioda elektroluminescencyjna (DEL) 2.2.5. Dioda pojemnościowa (DC) 2.2.6. Fotodioda (FD) 2.3. Tranzystory i ich rodzaje 2.3.1. Tranzystory bipolarne 2.3.2. Elementarne układy pracy tranzystora bipolarnego 2.3.2.1. Układ ze wspólnym emiterem 2.3.2.2. Układ ze wspólnym kolektorem - wtórnik emiterowy 2.3.2.3. Układ ze wspólną bazą 2.3.2.4. Źródło o stałej wydajności prądowej 2.3.2.5. Układ Darlingtona 2.3.2.6. Źródło prądowe typu lustrzanego 2.3.2.7. Wzmacniacz różnicowy 2.3.3. Tranzystory polowe 2.4. Tyrystor - dioda wielowarstwowa sterowana Rozdział 3. WZMACNIACZE MOCY 3.1. Ogólne właściwości wzmacniaczy mocy 3.2. Rodzaje klas wzmacniaczy mocy 3.3. Realizacje praktyczne wzmacniaczy mocy 3.3.1. Wzmacniacz mocy klasy A 3.3.2. Wzmacniacze mocy klasy B 3.3.3. Wzmacniacz mocy klasy AB 3.3.4. Wzmacniacz mocy klasy C 3.4. Scalone monolityczne wzmacniacze mocy Rozdział 4. WZMACNIACZ OPERACYJNY (WO) 4.1. Wiadomości wstępne 4.2. Właściwości idealnego i rzeczywistego WO 4.3. Liniowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi 4.3.1. Podstawowe układy wzmacniaczy napięcia 4.3.2. Przetworniki napięcie prąd i prąd-napięcie 4.3.3. Rezystancja ujemna 4.3.4. Integratory i układy różniczkujące 4.3.5. Symulacja indukcyjności 4.4. Nieliniowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi 4.4.1. Diodowo-rerystancyjne układy z WO 4.4.2. Układy logarytmujące i potęgujące 4.4.3. Analogowe układy mnożące, dzielące i pierwiastkujące 4.4.4. Podstawowe zastosowania analogowych układów mnożących Rozdział 5. FILTRY AKTYWNE 5.1. Pojęcia funkcji przejścia - transmitancja 5.2. Rodzaje filtrów i ich właściwości 5.3. Filtr dolnoprzepustowy rzędu drugiego 5.4. Filtr gómoprzepustowy rzędu drugiego 5.5. Filtr środkowoprzepustowy rzędu drugiego 5.6. Filtr środkowo-zaporowy rzędu drugiego 5.7. Filtr wszechprzepustowy 5.8. Filtr uniwersalny Rozdział 6. GENERATORY 6.1. Warunki powstawania drgań elektrycznych 6.2. Generatory o sprzężeniu indukcyno-pojemnościowym LC 6.3. Generatory o sprzężeniu rezystancyjno-pojemnościowym RC 6.4. Generatory kwarcowe 6.5. Generatory funkcyjne Rozdział 7. STABILIZOWANE ZASILACZE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 7.1. Podstawowe właściwości konstrukcyjne zasilacza 7.2. Parametry charakteryzujące stabilizatory 7.3. Stabilizatory parametryczne 7.4. Stabilizator kompensacyjny o pracy ciągłej 7.5. Zabezpieczenie stabilizatorów przed przeciążeniem prądowym 7.6. Scalone stabilizatory monolityczne 7.7. Impulsowe stabilizatory napięcia Rozdział 8. UKŁADY DWUSTANOWE I CYFROWE 8.1. Algebra Boole'a i funkcje logiczne 8.2. Elementarne bramki logiczne i ich realizacje 8.2.1. Element negacji - NOT 8.2.2. Element sumy - OR 8.2.3. Element iloczynu - AND 8.2.4. Element zanegowanej sumy - NOR 8.2.5. Element zanegowanego iloczynu - NAND 8.2.6. Element nierównoważności - EX-OR 8.3. Układy sterujące transmisją sygnałów - selektory 8.3.1. Multiplekser 8.3.2. Demultiplekser 8.3.3. Dekodery 8.4. Projektowanie układów kombinacyjnych 8.4.1. Sumatory 8.5. Elementarne cyfrowe układy sekwencyjne 8.6. Złożone układy sekwencyjne Rozdział 9. ELEKTRONICZNE UKŁADY POMIAROWE 9.1. Analogowe elektroniczne przyrządy pomiarowe 9.1.1. Woltomierz elektroniczny 9.1.2. Amperomierz elektroniczny 9.1.3. Omomierz elektroniczny 9.1.4. Miernik wartości skutecznej przebiegu okresowego o dowolnym kształcie 9.1.5. Pomiar mocy czynnej 9.1.6. Pomiar wartości szczytowej 9.1.7. Pomiar częstotliwości 9.1.8. Pomiar przesunięcia fazowego 9.2. Cyfrowe elektroniczne przyrządy pomiarowe 9.2.1. Cyfrowy pomiar czasu 9.2.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe 9.3. Elektroniczne przetworniki temperatury LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Elektrotechnika ogólna. Część II. Elementy i układy elektroniczne. Wyd 2004

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W nauczaniu "elementów i układów elektronicznych" zastosowano metody polegające na ograniczeniu wykładu na korzyść projektów, laboratoriów i samodzielnego uczenia... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne' »

  W nauczaniu "elementów i układów elektronicznych" zastosowano metody polegające na ograniczeniu wykładu na korzyść projektów, laboratoriów i samodzielnego uczenia się. W formie skryptu zestawiono zagadnienia dotyczące analizy i projektowania elementów i układów z zakresu podstawowych problemów elektroniki. Skrypt został podzielony na 7 rozdziałów, z których każdy ma część wstępną, część projektową z opisem problemów i plików komputerowych oraz część laboratoryjną z opisem pomiarów wykonywanych w laboratorium.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne

 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  39,84 zł
  42,90 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika technicznaWysyłka: do 3 dni

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Książki/Nauka/Nauki ścisłeWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [WNT]

  Kategoria: Inne 302Wysyłka: do 3 dni

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów. Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach

 • [WNT]

  Kategoria: Elektronika

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System... Pełen opis produktu 'Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach - Rusek Mirosław, Pasierbiński Jerzy' »

  W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z elementami i układami elektronicznymi, kładąc nacisk na to, co najważniejsze dla danego układu. System pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału, a także przygotowanie się do egzaminów.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół elektronicznych, studentów elektroniki i kierunków pokrewnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach - Rusek Mirosław, Pasierbiński Jerzy


Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0