Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INNE

  górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie Pełen opis produktu 'Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową' »

  Rezultaty dotychczasowych badań związków deformacji powierzchni terenu z sejsmicznością indukowaną, opartych na wynikach okresowych pomiarów geodezyjnych wykazały, że w przebiegu obniżeń w okresach związanych z wystąpieniem wstrząsu górniczego, występują charakterystyczne zmiany. Porównania przebiegów obniżeń stwierdzonych pomiarami oraz wyznaczonych z wykorzystaniem metod prognozowania poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego wykazały występowanie różnic w tych przebiegach. Można przyjąć, że różnice te wskazują na możliwość wystąpienia wstrząsu. [...] Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Dotychczasowe badania związków deformacji górotworu i powierzchni terenu z sejsmicznością towarzyszącą prowadzonym robotom górniczym 3.Sposób aproksymacji ciągłych pomiarów obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem zmiennych postępów frontów ścianowych 4. Teza i zakres pracy 5. Charakterystyka zaobserwowanej sejsmiczności indukowanej oraz zrealizowanych pomiarów przemieszczeń pionowych w rejonach badań 6. Analiza przebiegu zaobserwowanych przemieszczeń pionowych punktów terenu górniczego w czasie, w okresie wystąpienia wstrząsu górniczego 7. Autoagresyjny model procesu przemieszczeń pionowych terenu górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: MECHANIKA

  studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw... Pełen opis produktu 'Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn' »

  Niniejszy skrypt opracowany został dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn, transport, inżynieria produkcji i inżynieria bezpieczeństwa. Opracowanie to wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw technicznych brak jest podstawowej literatury dotyczącej ćwiczeń z zakresu eksploatacji i inżynierii powierzchni. Skrypt zawiera zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być wykorzystywane w przedmiotach takich jak: Podstawy eksploatacji, Inżynieria powierzchni, Eksploatacja maszyn produkcyjnych. Opisy ćwiczeń laboratoryjnych uzupełniono informacjami wstępnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania i zrozumienia ćwiczenia. Zawarte w części opisowej laboratoriów informacje stanowią syntetyczne ujęcie treści wykładów z wymienionych przedmiotów. Bazę techniczną ćwiczeń stanowią laboratoria Katedry Inżynierii Eksploatacji a w szczególności Laboratorium Tribologiczne, Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Eksploatacja maszyn i jej dziedziny 2.1. Wybrane zagadnienia z tribologii 3. Przykłady ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji 3.1. Ocena zużycia części maszyn 3.2. Badanie procesu tarcia materiałów na skojarzenia ślizgowe 3.3. Badanie właściwości środków smarnych 3.4. Ocena zużycia materiałów podczas ścierania 3.5. Badanie odporności na zacieranie 3.6. Określenie prędkości krytycznych wirujących wałów 3.7. Badanie tarcia i zużycia tworzy w sztucznych 3.8. Badanie procesu zużycia erozyjnego Załącznik
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn

 • [Seidel-Przywecki]

  Kategoria: INNE

  zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem in... Pełen opis produktu 'Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę' »

  Problematyka zawarta w monografii to efekt badań naukowych i odczucie pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem interdyscyplinarny w sposób systemowy. Przynależność SZZW do infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskiej wymaga analiz i ocen związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem. Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń Słowo wstępne 1. Wstęp 2. Podstawy bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3. Metody analizy i oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy i oceny ryzyka 3.2. Dwuparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.3. Trójparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.4.  Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.5. Pięcioparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.6. Metody drzew logicznych 3.6.1. Metoda drzewa uszkodzeń 3.6.2. Metoda drzewa zdarzeń 3.6.3. Metoda hybrydowa 3.7. Metoda grafów ryzywa 3.8. Niekonwencjalne metody analizy ryzyka 4. Ryzyko awarii sieci wodociągowej4.1. Charakterystyka zagrożeń  sieci wodociągowej 4.2. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii sieci wodociągowych 4.3. Przeciwdziałanie awariom na sieci wodociągowej 4.4. Metoda analizy ryzyka awarii sieci wodocjągowej 4.5. Metoda analizy barier zabezpieczeń 4.6. Metoda wyznaczania zintegrowanego ryzyka w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej 4.7. Ocena awaryjności sieci wodociągowej metodą analizy rangowej 5. Ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej5.1. Bezpieczeństwo wodne w unormowaniach krajowych 5.2. Pojęcia ryzyka w ujęciu Dyrektywy Seveso II 5.3. Szacowanie ryzyka związanego z konsumpcją wody wodociągowej 5.4. Zdefiniowanie ryzyka rozkładu wykładniczego 5.5. Wartościowanie ryzyka 5.6. Pojęcie mikroryzyka 5.7. metoda oceny ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody 6. Ryzyko związane z funkcjonowaniem opeatora SZZW6.1. Podejmowanie decyzji przez operatora 6.2. Motywy w pracy operatora 6.3. Aktywność operatora SZZW 6.4. Wskaźniki niezawodności pracy operatora 6.5. Typy zachowania operatora w systemie technicznym 6.6. Rodzaje błędów operatora 6.7. Metoda analizy niezawodności operatora TESEO 6.8. Metoda przewidywania błędu operatora THERP 6.9. Metoda szacowania i redukcji błędu operatora HEART 6.10. Esymatory wskaźników niezawodności do oceny pracy operatora 7. Zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę7.1. Podstawowe informacje i definicje 7.2. Metody reagowania na ryzyko 7.2.1. Transfer ryzyka 7.2.2. Łagodzenie ryzyka 7.2.3. Eliminacja ryzyka 7.2.4. Tolerowanie ryzyka 7.2.5. Redukcja ryzyka 7.3. Ubezpieczenie jako forma uniezależnienia się od ryzyka 7.4. Zasady badań marketingowych 7.5. Procedury zarządzania ryzykiem w ramach planu bezpieczeństwa wodnego 8. Podsumowanie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcja eksploatacji i BHP urządz. odpylającego

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcja BHP eksploatacji inst. i urzadz. elekt.

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: SERIE WYDAWNICZE > Budowa, naprawa, eksploatacja

  INSTRUKCJA SAMOCHODU SKODA 105, SKODA 120 i SKODA 130 Książka napraw zawiera opis samochodów produkowanych od 1976 do 1989 roku. Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Skodę 105? Samochody marki Skoda produkowane... Pełen opis produktu 'SKODA 105, 120 i 130. BUDOWA NAPRAWA EKSPLOATACJA' »

  INSTRUKCJA SAMOCHODU SKODA 105, SKODA 120 i SKODA 130 Książka napraw zawiera opis samochodów produkowanych od 1976 do 1989 roku. Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Skodę 105? Samochody marki Skoda produkowane w latach 1976-1989 w odmianach 105 S, 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS, 130 L, 130 GL, 135 L, 135 GL, 136 Loraz 136 GL, wyposażone w silniki benzynowe gaźnikowe 1,1 (742.10); 1,2 (742.12 i 742.12X), a także 1,3 (742.13, 742.130, 742.1358 i 742.136) , z pięciobiegowymi skrzynkami przekładniowymi.
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o SKODA 105, 120 i 130. BUDOWA NAPRAWA EKSPLOATACJA

 • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku. Prezentowana książka jest pierwszą w polskim... Pełen opis produktu 'Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych' »

  Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku. Prezentowana książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie publikacją o charakterze monograficznym poświęconą specjalnie problematyce prawnej pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz prawnych aspektów rozwoju podsektora gazu niekonwencjonalnego przedmiotem analiz uczyniono także pozaprawne (głównie ekonomiczne i społeczne) determinanty i uwarunkowania rozwoju tego obszaru energetyki. Uwzględniono przy tym zarówno międzynarodowy, jak i krajowy (polski) kontekst tytułowego zagadnienia. Intencją autorów tej książki było włączenie się w dyskurs naukowy na temat, który co prawda nie budzi obecnie już tak wielu emocji, jak jeszcze niedawno, ale pozostaje jednak wciąż niezwykle aktualny, a jego doniosłość teoretyczna i praktyczna bynajmniej nie słabnie. Ze wstępu Podtytuł: Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Kod paskowy: 9788379720750 Redakcja: Molski Rajmund Wydanie: 1 Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 20413 Miejscowość: Szczecin Liczba stron: 206 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.7x20.9 Głębokość (mm): 10 Waga: 0.285 Język oryginału: polski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo autorskie. Prawo patentoweWysyłka: od ręki

  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i p... Pełen opis produktu 'Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji' »

  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normatywnego wyodrębnienia najmu i użyczenia jako oddzielnych pól eksploatacji utworu z uwzględnieniem międzynarodowych umów z zakresu prawa autorskiego, unijnej dyrektywy dotyczącej tego zagadnienia oraz ustawodawstwa polskiego. Część druga zawiera prezentację najmu i użyczenia egzemplarzy utworu w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Przedstawiono tu najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty tej materii, tj.:- praktycznie istotne zagadnienie dozwolonego korzystania z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu,- problematykę podmiotu autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu oraz- kwestię charakteru, treści i ograniczenia tego prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: GeografiaWysyłka: od ręki

  Omówione zagadnienia: techniczna i ekonomiczna specyfika podziemnej eksploatacji złóż, złoże jako przedmiot górniczej eksploatacji - w aspekcie geologii, prawa i rynku, budowa kopalni... Pełen opis produktu 'Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż' »

  Omówione zagadnienia: techniczna i ekonomiczna specyfika podziemnej eksploatacji złóż, złoże jako przedmiot górniczej eksploatacji - w aspekcie geologii, prawa i rynku, budowa kopalni - zakładanie "fundamentu" przewidywanej eksploatacji złoża, systemy podziemnej eksploatacji złóż i transportowa infrastruktura dołu kopalń - uwarunkowania ich ekonomicznej efektywności, proefektywnościowe zarządzanie produkcją i rozwojem podziemnej kopalni - monitoring i identyfikacja stanu kopalni, prognozowanie i planowanie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Omówione zagadnienia: techniczna i ekonomiczna specyfika podziemnej eksploatacji złóż, złoże jako przedmiot górniczej eksploatacji - w aspekcie geologii, prawa i rynku, budowa kopalni... Pełen opis produktu 'Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż [Lisowski Andrzej]' »

  Omówione zagadnienia: techniczna i ekonomiczna specyfika podziemnej eksploatacji złóż, złoże jako przedmiot górniczej eksploatacji - w aspekcie geologii, prawa i rynku, budowa kopalni - zakładanie "fundamentu" przewidywanej eksploatacji złoża, systemy podziemnej eksploatacji złóż i transportowa infrastruktura dołu kopalń - uwarunkowania ich ekonomicznej efektywności, proefektywnościowe zarządzanie produkcją i rozwojem podziemnej kopalni - monitoring i identyfikacja stanu kopalni, prognozowanie i planowanie. ISBN: 8301136839 Kod paskowy: 978830113683301 Autorzy: Lisowski Andrzej Wydanie: 1 Rok wydania: 2001 Kod wydawcy: 20411 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 493 Oprawa: Twarda Format: 17.0x25.0cm Głębokość (mm): 27 Waga: 0.98 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż [Lisowski Andrzej]

 • [Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Do powstania książki przyczynił się udział Autora w naukowym ruchu eksploatacyjnym i inspiracje liderów tego ruchu. Intencją Autora było wskazanie i rozwinięcie tych podstaw nauki o zarządzaniu, które... Pełen opis produktu 'System eksploatacji Zarządzanie zasobami techniki [Downarowicz Olgierd]' »

  Do powstania książki przyczynił się udział Autora w naukowym ruchu eksploatacyjnym i inspiracje liderów tego ruchu. Intencją Autora było wskazanie i rozwinięcie tych podstaw nauki o zarządzaniu, które wiążą się z zasobami techniki, a tymi dysponuje każda organizacja. Zarządzanie innymi zasobami organizacji, jak np. personelem, finansami, materiałami, opisywane jest już dosyć szeroko w dotychczasowej literaturze. ISBN: 8372040060 Kod paskowy: 2800000000127 Autorzy: Downarowicz Olgierd Rok wydania: 2005 Kod wydawcy: 42846 Liczba stron: 172 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 11 Waga: 0.285 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o System eksploatacji Zarządzanie zasobami techniki [Downarowicz Olgierd]

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i p... Pełen opis produktu 'Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji [Szczotka Jerzy]' »

  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normatywnego wyodrębnienia najmu i użyczenia jako oddzielnych pól eksploatacji utworu z uwzględnieniem międzynarodowych umów z zakresu prawa autorskiego, unijnej dyrektywy dotyczącej tego zagadnienia oraz ustawodawstwa polskiego. Część druga zawiera prezentację najmu i użyczenia egzemplarzy utworu w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Przedstawiono tu najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty tej materii, tj.: - praktycznie istotne zagadnienie dozwolonego korzystania z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu, - problematykę podmiotu autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu oraz - kwestię charakteru, treści i ograniczenia tego prawa. Seria cyklu: MONOGRAFIE LEX ISBN: 9788326441424 Kod paskowy: 9788326441424 Autorzy: Szczotka Jerzy Rok wydania: 2013 Kod wydawcy: 30787 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 532 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 13.0x20.5cm Głębokość (mm): 30 Waga: 0.6 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji [Szczotka Jerzy]

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: SERIE WYDAWNICZE > Budowa, naprawa, eksploatacja

  LADA WAZ 2104 - LADA WAZ 2105 Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Ładę? Samochody produkowane od 1980 roku w odmianach: WAZ-2105, WAZ-21051, WAZ-21053,... Pełen opis produktu 'LADA WAZ 2104 i 2105. BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA' »

  LADA WAZ 2104 - LADA WAZ 2105 Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Ładę? Samochody produkowane od 1980 roku w odmianach: WAZ-2105, WAZ-21051, WAZ-21053, WAZ-2104, WAZ-21043, wyposażone w silniki benzynowe gaźnikowe: 1,2 dm3 (WAZ-2101); 1,3 dm3 (WAZ-2105); 1,5 dm3 (WAZ-2103), z nadwoziami limuzyna czterodrzwiowa i kombi, z cztero- i pięciobiegowymi mechanicznymi skrzynkami biegów. W książce opisano, zilustrowano i zestawiono: Budowę mechanizmów i zespołów  Szczegółowe dane techniczne i regulacyjne  Czynności obsługowe i naprawcze Wyposażenie niezbędne do obsługi i naprawy Momenty dokręcania połaczeń gwintowych Materiały eksploatacyjne Schematy instalacji elektrycznej Książka serii Budowa, Naprawa, Eksploatacja przeznaczona dla posiadaczy i użytkowników samochodów Lada (modele WAZ-2105, WAZ-21051, WAZ-21053, WAZ-2104, WAZ-21043).
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o LADA WAZ 2104 i 2105. BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA

 • [CeDeWu]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym.Dla podniesienia skuteczności reali... Pełen opis produktu 'Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji' »

  W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym.Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, które zostały zastosowane za pośrednictwem modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury technicznej szpitala. Wdrożenie modelu będzie powodowało, przy kompleksowym podejściu, dostarczenie udogodnień dla wspomagania utrzymania ruchu w obiekcie szpitalnym. Praktyczne zastosowanie będzie mogło mieć miejsce poprzez wykorzystanie metod i narzędzi z nauki eksploatacji, w zależności od zidentyfikowanego problemu w kierowaniu procesem eksploatacji.W monografii dokonano:- przeglądu metod i narzędzi stosowanych w eksploatacji obiektów technicznych i działalności służb utrzymania ruchu,- analizy uwarunkowań prawnych i technicznych w kierowaniu eksploatacją obiektów szpitalnych,- identyfikacji procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym,- opracowania modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w fazie „użytkowanie" istniejącego obiektu szpitalnego,- weryfikacji opracowanego modelu w wybranej jednostce obiektu szpitalnego,- oceny funkcjonowania procesów eksploatacji i działalności służb utrzymania ruchu w wybranej jednostce szpitalnej,- doboru kluczowych wskaźników efektywności, jako elementu wdrażania koncepcji FM (zarządzanie udogodnieniami) za pomocą wybranej metody heurystycznej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji

 • [KaBe]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej.Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach' »

  W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej.Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych.Książka zawiera wiadomości z zakresu sterowania konwencjonalnego, proporcjonalnego, budowy i działania serwozaworów oraz serwomechanizmów hydraulicznych. Omówiono też sposoby wykonywania zabiegów obsługowych, konserwacji oraz napraw urządzeń hydraulicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach

 • [WSIP]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: od ręki

  Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik, realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych), została opracow... Pełen opis produktu 'Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych EE.21. Podręcznik do nauki zawodu mechatronik Część 2' »

  Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik, realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych), została opracowana zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. Prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności związanych z eksploatacją i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych. Przedstawiono tu takie zagadnienia, jak: programowanie sterowników PLC, programowanie paneli operatorskich, programowanie robotów przemysłowych, programowanie obrabiarek CNC (tokarki, frezarki) oraz pomiary części i narzędzi. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami zrzutami ekranowymi i ilustracjami wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych EE.21. Podręcznik do nauki zawodu mechatronik Część 2

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: MotoryzacjaWysyłka: od ręki

  Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, w której przedstawiono rozległą i różnorodną problematykę związaną zarówno z ochroną środowiska, jak i z racjonalnym użytkowaniem paliw plynnych, olejów... Pełen opis produktu 'Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji' »

  Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, w której przedstawiono rozległą i różnorodną problematykę związaną zarówno z ochroną środowiska, jak i z racjonalnym użytkowaniem paliw plynnych, olejów smarowych i innych cieczy eksploatacyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji

 • [WSiP]

  Kategoria: Technik elektrykWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, realizujący treści z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych), został opracowany zgodnie z nową podst... Pełen opis produktu 'Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych EE.26 WSIP' »

  Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, realizujący treści z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych), został opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. Prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Przedstawiono tu takie zagadnienia, jak: zasady BHP, transformatory, maszyny prądu stałego, maszyny indukcyjne, maszyny synchroniczne, wybrane maszyny małej mocy, pomiary maszyn elektrycznych, aparatura łączeniowa i sterownicza, przekształtniki energoelektroniczne, odbiorniki energii elektrycznej, zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych, przewody w instalacjach elektrycznych, osprzęt i narzędzia instalacyjne, ochrona przeciwporażeniowa, zabezpieczenia instalacji elektrycznych, pomiary i lokalizacja uszkodzeń w instalacjach elektrycznych). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami zdjęciami i ilustracjami wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych EE.26 WSIP

 • [WSiP]

  Kategoria: Technik mechatronikWysyłka: od ręki

  Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik , realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) , została oprac... Pełen opis produktu 'Eksploatacja i program. urządzeń mechat. EE.21 cz2 WSIP' »

  Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik, realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych), została opracowana zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. Prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności związanych z eksploatacją i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych. Przedstawiono tu takie zagadnienia, jak: programowanie sterowników PLC, programowanie paneli operatorskich, programowanie robotów przemysłowych, programowanie obrabiarek CNC (tokarki, frezarki) oraz pomiary części i narzędzi. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami zrzutami ekranowymi i ilustracjami wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja i program. urządzeń mechat. EE.21 cz2 WSIP

 • [KaBe]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w t... Pełen opis produktu 'Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci urządzeń i instalacji gazowych' »

  W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).Stan prawny – czerwiec 2015 r.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci urządzeń i instalacji gazowych


NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, egmont, zielona sowa, -, penguin books, znak, helion, harmonia, greg
Produkty w ofercie: 110365
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 110365
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika gdańska, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1474
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, olesiejuk sp. z o.o., wolters kluwer, skrzat, storybox, muza, znak, novae res, sonia draga, wsip
Produkty w ofercie: 69998
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69998
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Fireshop.pl

Sprzęt p.poż, pierwszej pomocy oraz oznakowania budynków.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.03.2011
kzwm ogniochron s.a., gzwm s.a.
Produkty w ofercie: 1901
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, wydawnictwo auto, instalator polski, helion, wydawnictwo zp grupa, buk rower, wydawnictwa naukowo-techniczne
Produkty w ofercie: 1019
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 137
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, kaw warszawa, wydawnictwo Łódzkie, iskry
Produkty w ofercie: 79863
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1