Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  . Wydawane są w następujących blokach tematycznych: - Technika podstawy zawodu - Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych - Zeszyt 8' »

  Zeszyt ucznia stanowią połączenie wiedzy teorertycznej z praktyką, umożliwia realizację ćwiczeń(jednostek modułowych) według nowoczesnego programu nauczania zawodu Mechanika pojazdówsamochodowych. Wydawane są w następujących blokach tematycznych: - Technika podstawy zawodu - Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 4 3. MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 5 3.1.1. Budowa układu zasilania silników o zapłonie samoczynnym / 5 3.1.2. Zasada działania układu zasilania paliwem / 7 3.1.3. Budowa tłoczkowej pompy zasilającej / 7 3.1.4. Budowa i zasada działania rzędowej pompy wtryskowej / 8 3.1.5. Budowa i zasada działania rozdzielaczowej pompy wtryskowej / 10 3.1.6. Budowa wtryskiwacza / 12 3.1.7. Wymontowanie pompy wtryskowej / 14 3.1.8. Zamontowanie pompy wtryskowej / 14 3.1.9. Układy z pompowtrysltiwaczami i Common Rail / 15 3.2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 17 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UlV11EJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych - Zeszyt 8

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Książka stanowi uzupełnienie publikacji „Eksploatacja maszyn. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyn.” Uzupełnienie to zawiera treści kompletujące wymagania stawiane w ramach nauki... Pełen opis produktu 'Eksploatacja maszyn. Część 2. Budowa systemu i zarządzanie systemem eksploatacji' »

  Książka stanowi uzupełnienie publikacji „Eksploatacja maszyn. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyn.” Uzupełnienie to zawiera treści kompletujące wymagania stawiane w ramach nauki i praktyki w zakresie eksploatacji maszyn studentom specjalności maszyny górnicze, budowlane i drogowe oraz maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zagadnienia ogólne eksploatacji technicznej 2.1. Pojęcia podstawowe i definicje 2.2. Składowe procesu eksploatacji maszyn 2.2.1. Procesy przedużytkowe 2.2.2. Proces użytkowania maszyn 2.2.3. Procesy zapewnienia zdatności maszyn 2.2.4. Procesy logistyczne 2.2.5. Procesy likwidowania maszyn 2.2.6. Procesy diagnostyczne 2.2.7. Procesy badawcze 2.3. Konflikt eksploatacyjny 2.4. Stan techniczny stany i działanie eksploatacyjne 2.5. Odpad eksploatacyjny 2.6. Ryzyko i niepewność eksploatacji 2.7. Strategie eksploatacyjne 2.7.1. Strategia według resursu, czyli ilości wykonanej pracy (system planowo - zapobiegawczych remontów) 2.7.2. Strategia według stanu technicznego 2.7.3. Strategia mieszana 2.7.4. Strategie według efektywności ekonomicznej 2.7.5. Strategia według niezawodności 2.7.6. Autoryzowana strategia istnienia maszyn (ASIM) 3. Systemy eksploatacji maszyn 3.1. Model systemu eksploatacji 3.2. Budowa sytemu eksploatacji 3.2.1. Składniki systemu eksploatacji 3.2.2. Identyfikacja systemu eksploatacji 3.2.3. Struktury systemu eksploatacji 3.2.4. Zasady budowy eksploatacji 3.3. Zarządzanie w systemie eksploatacji 3.3.1. Cele, zadania eksploatacyjne i podziały pracy 3.3.2. Planowanie w systemie eksploatacji 3.3.3. Systemy komputerowego wspomagania eksploatacji (CMMs) 4. Rozpoznawanie stanu technicznego maszyn 4.1. Rodzaje badań diagnostycznych 4.1.1. Diagnozowanie stanu maszyny 4.1.2. Monitorowanie (dozorowanie) stanów maszyny 4.1.3. Genezowanie stanów maszyny 4.1.4. Prognozowanie stanów maszyny 4.1.5. Diagnozowanie operatora maszyn 4.2. Problematyka diagnostyki technicznej 4.3. Funkcja sterująca diagnostyki 4.4. Badania nieniszczące w diagnostyce technicznej 4.5. Nośniki informacji o stanie maszyny 4.6. Przykłady zastosowań układów diagnostycznych 4.6.1. Produkty zużycia jako źródła sygnału diagnostycznego 4.6.2. Zjawiska cieplne jako źródło sygnału o stanie maszyny 4.6.3. Diagnostyka wibroakustyczna 5. Podstawy teorii niezawodności 5.1.Niezawodność obiektu pracującego do pierwszego uszkodzenia 5.1.1. Określenie funkcji niezawodności 5.1.2. Wskaźniki niezawodnościowe 5.1.3. Podstawowe rozkłady stosowane w teorii niezawodności 5.2. Niezawodność systemu pracującego do pierwszego uszkodzenia 5.2.1. Określenie systemu i jego struktury niezawodnościowe 5.2.2. Rezerwowanie 5.2.3. Wskaźniki niezawodności systemu pracującego do pierwszego uszkodzenia 5.3. Niezawodność obiektu odnawialnego 5.3.1. Niezawodność obiektu z pomijalnym czasem odnowy 5.3.2. Niezawodność obiektu o skończonym czasie odnowy 5.4. Metody zwiększania niezawodności 6. Elementy teorii bezpieczeństwa systemów 6.1. Związek teorii niezawodności z teorią bezpieczeństwa 6.2. Podstawowe pojęcia teorii bezpieczeństwa systemów 6.3. Kwantyfikacja bezpieczeństwa 7. Jakość w eksploatacji maszyn 7.1. Wprowadzenie 7.2. Jakość eksploatacyjna (ogólna) 7.3. Jakość wyboru a utrzymanie ruchu maszyn Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksploatacja maszyn. Część 2. Budowa systemu i zarządzanie systemem eksploatacji

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Budowa pojazdów samochodowych - Zeszyt 1' »

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 3 3 .MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 4 3.1.1. Rodzaje pojazdów samochodowych / 4 3.1.2. Zasadnicze zespoły pojazdu samochodowego / 6 3.1.3. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego / 7 3.1.4. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka pojazdu samochodowego / 8 3.2 Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 9 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Budowa pojazdów samochodowych - Zeszyt 1

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  Książka przedstawia niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatacj... Pełen opis produktu 'Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja' »

  Książka przedstawia niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatację. W rozdziale 'Nowoczesne instalacje elektroenergetyczne typu instabus - EIB' przedstawiono podstawową wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania oraz zasadniczych procedur projektowych tych instalacji Spis treści: Przedmowa Budowa 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTALACJI (Janusz Pasternakiewicz) 1.1. Przewody i kable 1.2. Sprzęt instalacyjny 1.3. Rozdzielnice 1.4. Kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej 2. ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski) 2.1. Wiadomości ogólne 2.2. Elektryczne źródła światła 2.3. Oprawy oświetleniowe 2.4. Silniki elektryczne 2.5. Urządzenia elektrotermiczne 2.6. Inne odbiorniki energii elektrycznej 3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz) 4. MONTAŻ ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz) 4.1. Przewody i osprzęt instalacyjny 4.2. Oprawy oświetleniowe 4.3. Rozdzielnice (stycznikownie) 4.4. Baterie kondensatorów Projektowanie 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Tadeusz Wiśniewski) 5.1. Rodzaje i przeznaczenie dokumentacji 5.2. Uczestnicy procesu budowlanego 5.3. Charakterystyka projektowej dokumentacji technicznej 5.4. Podział projektowej dokumentacji branży elektrycznej 5.5. Dane wyjściowe do projektowania 5.6. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji 5.7. Rysunek techniczny elektryczny 5.8. Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych 5.9. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie wstępnym 5.10. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie technicznym 6. USTALANIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski) 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Ustalanie obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 6.3. Ustalanie obciążeń sieci oświetleniowej 6.4. Ustalanie obciążeń instalacji siłowych 7. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz) 7.1. Wybór rodzaju przewodów i kabli 7.2. Dobór przekroju przewodów i kabli 7.3. Dobór rur 8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (Tadeusz Wiśniewski) 8.1. Wprowadzenie 8.2. Zabezpieczenie przetężeniowe przewodów 8.3. Zabezpieczenia silników 8.4. Zabezpieczanie baterii kondensatorów elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV 9. DOBÓR ŁĄCZNIKÓW (Janusz Pasternakiewicz) 10. STEROWANIE (Janusz Pasternakiewicz) 10.1. Układy sterowania i blokady 10.2. Urządzenia i elementy układów sterowania 10.3. Układy sterowania silników 10.4. Układy załączania rezerwy 10.5. Układy sterowania oświetleniem elektrycznym 11. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ (Stefan Niestępski) 11.1. Uwagi ogólne 11.2. Dobór mocy i lokalizacji urządzeń kompensacyjnych 12. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W BUDYNKACH (Stefan Niestępski) 12.1. Wiadomości ogólne 12.2. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych 12.3. Instalacje w budynkach niemieszkalnych 12.4. Projektowanie instalacji elektrycznych 13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH (Stefan Niestępski) 13.1. Wiadomości ogólne 13.2. Rozdzielnice oddziałowe 13.3. Projektowanie instalacji siłowej 13.4. Projektowanie instalacji oświetleniowej 13.5. Dobór głównej stacji transformatorowej 14. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Stefan Niestępski) 14.1. Uwagi ogólne 14.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki 14.3. Impedancja ciała człowieka 14.4. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV 14.4.1. Wprowadzenie 14.4.2. Rodzaje napięć 14.4.3. Typy układów sieci 14.4.4. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych 14.4.5. Ochrona podstawowa 14.5. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV 14.5.1. Wprowadzenie 14.5.2. Samoczynne wyłączenie zasilania 14.5.3. Podwójna lub wzmocniona izolacja 14.5.4. Separacja elektryczna 14.5.5. Bardzo niskie napięcie SELV i PELV 14.5.6. Ochrona uzupełniająca 14.6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV 14.7. Uziomy i przewody ochronne 14.7.1. Uziomy 14.7.2. Przewody ochronne 14.7.3. Główna szyna uziemiająca i połączenia wyrównawcze 15. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI (Stefan Niestępski, Mirosław Parol) 15.1. Wprowadzenie 15.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej 15.3. Zasady instalowania ograniczników przepięć 15.4. Wielostopniowe systemy ochrony przeciwpożarowej 16. NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE TYPU INSTABUS EIB (Mirosław Parol) 16.1. Wprowadzenie 16.2. Podstawy systemu instabus KNX TP 16.3. Uwarunkowania sieciowe systemu instabus KNX TP 16.4. Topologia i organizacja systemu instabus KNX TP 16.5. Techniczna realizacja systemu instabus KNX TP 16.6. Projektowanie instalacji typu instabus KNX TP Eksploatacja 17. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz) 17.1. Prawo energetyczne 17.2. Wymagania kwalifikacyjne 17.3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 17.4. Szczegółowe zasady eksploatacji 17.4.1. Wprowadzenie 17.4.2. Instalacje elektroenergetyczne 17.4.3. Urządzenia oświetlenia elektrycznego 17.4.4. Urządzenia napędowe 17.4.5. Rozdzielnice 17.4.6. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 18. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRACY (Janusz Pasternakiewicz) 18.1. Zagadnienia ogólne 18.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 18.3. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 18.4. Ochrona pracy kobiet 18.5. Ochrona zatrudnienia młodocianych 18.6. Szkolenie pracowników 18.7. Profilaktyczne badania pracowników 19. ORGANIZACJA I WYKONYWANIE PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz) 19.1. Wprowadzenie 19.2. Polecenie wykonania pracy 19.3. Obsługa urządzeń elektroenergetycznych 19.4. Przygotowanie miejsca pracy 19.5. Dopuszczenie do pracy 19.6. Przebieg wykonywania pracy 19.7. Zakończenie pracy 19.8. Organizacja pracy pod napięciem (PPN) 19.9. Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej 19.9.1. Narzędzia pracy 19.9.2. Sprzęt ochrony osobistej 20. ZASADY RATOWANIA OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM (Janusz Pasternakiewicz) 20.1. Uwalnianie porażonych spod działania prądu elektrycznego 20.1.1. Wiadomości ogólne 20.1.2. Uwalnianie porażonych spod napięcia do 1 kV 20.2. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym 20.2.1. Wiadomości ogólne 20.2.2. Czynności wstępne 20.2.3. Ocena stanu porażonego i wybór metody postępowania 20.2.4. Sztuczne oddychanie 20.2.5. Pośredni masaż serca 21. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Janusz Pasternakiewicz) 21.1. Wiadomości ogólne 21.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 21.3. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru 21.4. Profilaktyka przeciwpożarowa w budownictwie 21.4.1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań przeciwpożarowych 21.4.2. Zasady określania zagrożenia przeciwpożarowego i zagrożenia ludzi 21.4.3. Zasady ustalania wymaganej klasy odporności ogniowej budynku 21.5. Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektroenergetycznych 21.5.1. Zjawiska pożarowo niebezpieczne 21.5.2. Przyczyny pożarów i wybuchów 21.6. Sprzęt przeciwpożarowy oraz środki gaśnicze Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja

 • [Seidel-Przywecki]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna pt. "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja" dotyczy projektowania, wykonania i eksploatacji... Pełen opis produktu 'Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja' »

  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna pt. "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja" dotyczy projektowania, wykonania i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracujących z tymi instalacjami. W ramach konferencji wygłoszonych będzie 29 referatów obejmujących następującą tematykę: jakość wody w instalacjach, aspekty hydrauliczne i konstrukcyjne w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Istotnym wzbogaceniem treści prezentowanych w ramach konferencji są wystąpienia takich firm jak: Apator-PoWoGaz, Geberit, Grohe, Hydro - Vacuum i Wavin Spis treści Zbigniew Hedrich - Słowo wstępne Andrzej Górecki - Korozyjność wody wodociągowej podstawą wyboru materiału instalacji Renata Matuszewska, Dorota Święcicka, Marta Bartosik, Bożena Krogulska - Ocena skuteczności zastosowania ditlenku chloru do eliminacji bakterii z rodzaju Legionella z instalacji wody ciepłej Maciej Szczotko, Bożena Krogulska, Adam Krogulski, Wiesław Kurzątkowski, Monika Staniszewska - Porównanie struktury i tępa wzrostu biofilmów powstających na powierzchni materiałów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia Beata Kowalska, Dariusz Kowalski - Zamiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej w PE-X Agnieszka Rożej, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska - Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) Maria Orłowska - Szostak - Wyznaczanie przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Władysław Szaflik, Jerzy Nejranowski - modelowanie zmienności poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Julia Skiba - wpływ zaworów antyskażeniowych na opory przepływu w instalacjach wodociągowych Marcin K. Widomski, Anna Musz, Małgorzata Iwanek - Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe Agnieszka Malesińska - Lokalizacja podpór stałych w instalacjach tryskaczowych Wojciech Koral - Dlaczego zastosowanie odczytu radiowego wodomierzy nie rozwiązuje problemu rozbieżności bilansu wody w budownictwie wielorodzinnym? Florian G, Piechurski - Badania współczynnika strat liniowych orz współczynnika chropowatości bezwzględnej k dla rur instalacyjnych PVC i CPVC Andrzej Świerszcz - Wężyki elastyczne w oplocie metalowym jako najczęstsza przyczyna awarii wodociągowych w budynkach M. Hirol, D. Kowalski, M. Kizeev, A. Girol - Problemy energochłonności instalacji wewnętrznych na Ukrainie Kiran Tota - Maharaj, Piotr Grabowiecki, Miklas Scholz - Ground - source heat pumps and permeable pavements for urban stormwater recycling and energy savings Florian G. Piechurski, Alina Piechurska - Możliwości oszczędności i odzysków wody oraz ciepła na przykładzie rozwiązania instalacji w krytych pływalniach Maria Orłowska - Szostak, Ryszard Orłowski - Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c. w. u. Jan Bagieński, Tomasz Schiller - Współczynnik energochłonności (EEI) pomp wodociągowych Jarosław Chudzicki - Techniczne możliwości oszczędzania wody i energii w budynkach użyteczności publicznej Andrzej Eymontt, Janusz Chabr - Parametry eksploatacyjne, ekonomiczne i środowiskowe systemów i urządzeń odprowadzani i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich na przykładzie wybranego obiektu Tomasz Kaźmierski - Energochłonność pompowni ścieków Klemens A. Wyszkowski - Separatory substancji ropopochodnych -  instalacje umożliwiające lokalne zagospodarowanie wód opadowych Jacek Chlipalski - Nowe kierunki w kanalizacji ciśnieniowej Jacek Chlipalski - Zagospodarowanie wód opadowych w budownictwie jednorodzinnym Wojciech Ciejka - System stacjonarny zdalnego odczytu wodomierzy - narzędzie wspomagające obsługę sieci wodociągowych Piotr Narkiewicz - Prosta i niezawodna regulacja ciśnienia w wewnętrznych instalacjach wodociągowych dzięki nowym regulatorom SOCLA Zuzanna Łepkowska - Geberit Silent - PP. Ochrona akustyczna w technice sanitarnej Jakub Franczak - Pompy głębinowe jako początek instalacji wodociągowej. Kilka uwag na temat metodyki doboru pomp Kamil Baran - Parametry akustyczne systemów kanalizacji wewnętrznej w świetle badań aprobacyjnych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: TRANSPORT

  Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenie z eksploatacji tych systemów potwierdzają zależność... Pełen opis produktu 'Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym' »

  Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenie z eksploatacji tych systemów potwierdzają zależność ich poprawnego funkcjonowania od niezawodności części składowych oraz efektywnego zarządzania ich eksploatacją. Analiza zjawisk eksploatacyjnych musi uwzględniać efektywność zarządzania, w celu pełniejszego niż dotychczas odwzorowania zjawisk zachodzących w rzeczywistości w modelach badawczych systemów sterowania ruchem kolejowym [16, 19, 24, 59, 62, 66, 75, 80, 82]. W rozwoju złożonych systemów technicznych należy uwzględnić własności eksploatacyjne tych systemów oraz metody i sposoby doskonalenia ich cech eksploatacyjnych. Uwzględnienie tych dwóch problemów w rozwoju współczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym stwarza możliwości ich szerszego i szybszego niż dotychczas stosowania w warunkach eksploatacyjnych kolei w Polsce. Sterowanie ruchem kolejowym jest elementem kolejowego systemu transportowego, wpływającym istotnie na bezpieczeństwo i sprawność procesu przemieszczania ludzi i ładunków. W przyjętych rozważaniach eksploatacją systemu sterowania ruchem kolejowym nazywać będziemy wykorzystywanie środków technicznych, głównie urządzeń automatyki, realizujących funkcje sterowania w procesie przemieszczania pojazdów szynowych (system operacyjny) wraz z zagwarantowaniem potrzeb systemu operacyjnego, zapewniającym jego bezpieczne i sprawne działanie.   Spis treści   1. Wstęp 2. Pojęcie eksploatacji 2.1. Obiekt eksploatacji 2.1.1. Obiekt eksploatacji i jego cechy 2.1.2. Fazy istnienia obiektu eksploatacji 2.1.3. Obiekt w łańcuchu działania 2.2. System eksploatacji 2.2.1. System i jego otoczenie 2.2.2. System eksploatacji jako system działania 2.3. Procesy w systemie eksploatacji 2.3.1. Pojęcie procesu 2.3.2. Procesy realizowane w systemie eksploatacji urządzeń srk 2.3.3. Użytkowanie i obsługiwanie obiektu. Konflikt eksploatacyjny 2.4. Zmiany cech urządzeń i ich elementów 2.4.1. Oddziaływanie otoczenia na obiekty eksploatacji 2.4.2. Starzenie elementów urządzeń 2.4.3. Zużycie elementów urządzeń 2.4.4. Uszkodzenia urządzeń 3. Model procesu eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym 3.1. Sformułowanie założeń modelu 3.1.1. Określenie nadsystemu 3.1.2. Eksploatacja systemu sterowania ruchem kolejowym 3.1.3. Sformułowanie założeń do modelowania 3.2. Model matematyczny zarządzania eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym 3.2.1. Funkcjonalne własności systemów sterowania ruchem kolejowym 3.2.2. Model procesu sterowania ruchem kolejowym 3.2.3. Proces odnowy systemu sterowania ruchem kolejowym 3.2.4. Sformułowanie kryteriów optymalizacyjnych 4. Niezawodność i trwałość urządzeń 4.1. Pojęcia podstawowe 4.2. Elementy teorii niezawodności 4.2.1. Obiekty proste 4.2.2. Obiekty złożone 4.3. Obiekty mechaniczne i elektryczne 4.4. Niezawodność w życiu urządzenia 4.5. Badanie niezawodności 5. Metoda symulacji zarządzania eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym 5.1. Model symulacyjny 5.2. Metoda badań rzeczywistych systemów sterowania ruchem kolejowym 6. Bezpieczeństwo systemów 6.1. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów 6.2. Bezpieczeństwo systemów srk 7. Diagnostyka urządzeń 7.1. Pojęcie diagnostyki 7.2. Diagnostyka w życiu urządzenia 7.3. Stan techniczny obiektu 7.4. Diagnozowanie stanu technicznego urządzenia 7.5. Modelowanie w diagnostyce 7.6. Metody diagnozowania 7.7. System diagnostyczny 7.8. Informacje w systemie diagnostycznym 7.9. Wnioskowanie diagnostyczne 7.10. Efektywność diagnostyki 7.11. Rola człowieka w procesie diagnozowania 8. Zarządzanie eksploatacją 8.1. Pojęcie zarządzania eksploatacją 8.2. Zarządzanie w systemie eksploatacji urządzeń srk 8.3. Systemy informacyjne w zarządzaniu procesem eksploatacji 8.4. Wspomaganie decyzji w eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym 9. Badania eksploatacyjne urządzeń ASR na stacjach kolejowych 9.1. Charakterystyka badań eksploatacyjnych 9.2. Nośniki informacji w badaniach eksploatacyjnych 9.2.1. Karta uszkodzeń 9.2.2. Instrukcja wypełniania karty uszkodzeń 9.2.3. Kodowanie informacji z kart uszkodzeń 9.2.4. Karta eksploatacyjna 9.2.5. Karta identyfikacyjna Bibliografia Stresczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym

 • [Seidel-Przywecki]

  Kategoria: INNE

  zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem in... Pełen opis produktu 'Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę' »

  Problematyka zawarta w monografii to efekt badań naukowych i odczucie pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem interdyscyplinarny w sposób systemowy. Przynależność SZZW do infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskiej wymaga analiz i ocen związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem. Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń Słowo wstępne 1. Wstęp 2. Podstawy bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3. Metody analizy i oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy i oceny ryzyka 3.2. Dwuparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.3. Trójparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.4.  Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.5. Pięcioparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.6. Metody drzew logicznych 3.6.1. Metoda drzewa uszkodzeń 3.6.2. Metoda drzewa zdarzeń 3.6.3. Metoda hybrydowa 3.7. Metoda grafów ryzywa 3.8. Niekonwencjalne metody analizy ryzyka 4. Ryzyko awarii sieci wodociągowej4.1. Charakterystyka zagrożeń  sieci wodociągowej 4.2. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii sieci wodociągowych 4.3. Przeciwdziałanie awariom na sieci wodociągowej 4.4. Metoda analizy ryzyka awarii sieci wodocjągowej 4.5. Metoda analizy barier zabezpieczeń 4.6. Metoda wyznaczania zintegrowanego ryzyka w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej 4.7. Ocena awaryjności sieci wodociągowej metodą analizy rangowej 5. Ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej5.1. Bezpieczeństwo wodne w unormowaniach krajowych 5.2. Pojęcia ryzyka w ujęciu Dyrektywy Seveso II 5.3. Szacowanie ryzyka związanego z konsumpcją wody wodociągowej 5.4. Zdefiniowanie ryzyka rozkładu wykładniczego 5.5. Wartościowanie ryzyka 5.6. Pojęcie mikroryzyka 5.7. metoda oceny ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody 6. Ryzyko związane z funkcjonowaniem opeatora SZZW6.1. Podejmowanie decyzji przez operatora 6.2. Motywy w pracy operatora 6.3. Aktywność operatora SZZW 6.4. Wskaźniki niezawodności pracy operatora 6.5. Typy zachowania operatora w systemie technicznym 6.6. Rodzaje błędów operatora 6.7. Metoda analizy niezawodności operatora TESEO 6.8. Metoda przewidywania błędu operatora THERP 6.9. Metoda szacowania i redukcji błędu operatora HEART 6.10. Esymatory wskaźników niezawodności do oceny pracy operatora 7. Zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę7.1. Podstawowe informacje i definicje 7.2. Metody reagowania na ryzyko 7.2.1. Transfer ryzyka 7.2.2. Łagodzenie ryzyka 7.2.3. Eliminacja ryzyka 7.2.4. Tolerowanie ryzyka 7.2.5. Redukcja ryzyka 7.3. Ubezpieczenie jako forma uniezależnienia się od ryzyka 7.4. Zasady badań marketingowych 7.5. Procedury zarządzania ryzykiem w ramach planu bezpieczeństwa wodnego 8. Podsumowanie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Skrypt do przedmiotów "eksploatacja wodociągów i kanalizacji" oraz "wodociągi i kanalizacja" przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawsk... Pełen opis produktu 'Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami' »

  Skrypt do przedmiotów "eksploatacja wodociągów i kanalizacji" oraz "wodociągi i kanalizacja" przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej. W pracy omówiono podstawy prawne i naukowe wraz z praktycznymi przykładami z zakresu eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Ponieważ autor jest wieloletnim pracownikiem naukowym, a w przeszłości kierował i zarządzał rzeczywistym systemem eksploatacji wodociągów i kanalizacji w Warszawie, zaprezentowane w opracowaniu treści dotyczą zarówno zagadnień naukowych, jak i praktycznych. Spis treści: Przedmowa 1. Wprowadzenie 2. Definicje podstawowych pojęć z zakresu eksploatacji wodociągów i kanalizacji 3. Ważniejsze zagadnienia z zakresu eksploatacji wodociągów i kanalizacji 3.1. Cele i zadania systemu eksploatacji wodociągów i kanalizacji 3.2. Elementy składowe oraz podstawowe czynności procesu eksploatacji wodociągów i kanalizacji 3.3. Uszeregowanie eksploatacji wodociągów i kanalizacji w łańcuchu procesów technicznych 3.4. Charakterystyczne cechy eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 4. Podstawy prawne eksploatacji wodociągów i kanalizacji 4.1. Ustawodawstwo oraz normy i wytyczne 4.2. Organy kontrolne i nadzorcze 5. Wybrane elementy dyscyplin naukowych mających zastosowanie w eksploatacji wodociągów i kanalizacji 5.1. Teoria eksploatacji 5.2. Teoria systemów 5.3. Teoria modelowania 5.4. Teoria cybernetyki 5.5. Teoria organizacji 5.6. Teoria zarządzania 5.7. Teoria planowania 5.8. Teoria niezawodności 5.9. Teoria bezpieczeństwa 5.10. Teoria ryzyka 5.11. Teoria odnowy 5.12. Teoria zapasów 5.13. Teoria masowej obsługi 5.14. Teoria wartości 5.15. Teoria informacji 5.16. Teoria decyzji 5.17. Elementy psychologii 5.18. Elementy socjologii 5.19. Elementy ergonomii 5.20. Teoria zrównoważonego rozwoju 5.21. Teoria przedsiębiorstwa 5.22. Inne nauki 6. Modelowanie i standardy systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji 7. Rodzaje systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji 7.1. Klasyfikacja stosowanych systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji 7.2. Tradycyjne systemy eksploatacji wodociągów i kanalizacji 7.3. Nowoczesne systemy eksploatacji wodociągów i kanalizacji 7.4. Wzorcowe systemy eksploatacji wodociągów i kanalizacji 8. Projektowanie systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji 8.1. Projektowanie struktury systemu eksploatacji 8.2. Wdrażanie systemu eksploatacji 8.3. Funkcjonowanie systemu eksploatacji 8.4. Audytowanie systemu ekspolatacji 8.5. Rekomendowanie systemu ekspolatacji 8.6. Certyfikowanie systemu eksploatacji 8.7. Akredytowanie systemu eksploatacji 8.8. Algorytm budowy kompleksowego systemu eksploatacji 9. Zasady eksploatacji wodociągów i kanalizacji 10. Organizacja przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 10.1. Statut 10.2. Regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny 10.3. Regulamin świadczenia usług 10.4. Regulamin pracy 11. Zarządzanie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 11.1. Zarządzanie eksploatacją wodociągów i kanalizacji w warunkach normalnych 11.2. Zarządzanie eksploatacją wodociągów i kanalizacji w warunkach kryzysowych 11.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania (ZSZ) 11.4. Techniki wspomagające zarządzanie eksploatacją wodociągów i kanalizacji 12. Awarie wodociągowe i kanalizacyjne w procesie eksploatacji 12.1. Obciążenia, zakłócenia i awarie 13. Praktyczne przykłady eksploatacji wodociągów i kanalizacji 13.1. Usuwanie uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 13.2. Pomiary ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz pomiary zamulenia w sieci kanalizacyjnej 13.3. Płukanie i badanie jakości wody oraz utrzymywanie i przywracanie wymaganej jakości wody w sieci wodociągowej 13.4. Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pobliżu realizacji głębokich wykopów 13.5. Sprawdzanie możliwości stosowania metod bewykopowych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 13.6. Reagowanie w przypadku dużych awarii sieci kanalizacyjnych 13.7. Zabezpieczanie ujęć wody powierzchniowej przed skażeniami (biomonitoring) 13.8. Patrolowanie obszaru eksploatacyjnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 14. Podsumowanie Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: MECHANIKA

  studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw... Pełen opis produktu 'Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn' »

  Niniejszy skrypt opracowany został dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn, transport, inżynieria produkcji i inżynieria bezpieczeństwa. Opracowanie to wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw technicznych brak jest podstawowej literatury dotyczącej ćwiczeń z zakresu eksploatacji i inżynierii powierzchni. Skrypt zawiera zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być wykorzystywane w przedmiotach takich jak: Podstawy eksploatacji, Inżynieria powierzchni, Eksploatacja maszyn produkcyjnych. Opisy ćwiczeń laboratoryjnych uzupełniono informacjami wstępnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania i zrozumienia ćwiczenia. Zawarte w części opisowej laboratoriów informacje stanowią syntetyczne ujęcie treści wykładów z wymienionych przedmiotów. Bazę techniczną ćwiczeń stanowią laboratoria Katedry Inżynierii Eksploatacji a w szczególności Laboratorium Tribologiczne, Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Eksploatacja maszyn i jej dziedziny 2.1. Wybrane zagadnienia z tribologii 3. Przykłady ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji 3.1. Ocena zużycia części maszyn 3.2. Badanie procesu tarcia materiałów na skojarzenia ślizgowe 3.3. Badanie właściwości środków smarnych 3.4. Ocena zużycia materiałów podczas ścierania 3.5. Badanie odporności na zacieranie 3.6. Określenie prędkości krytycznych wirujących wałów 3.7. Badanie tarcia i zużycia tworzy w sztucznych 3.8. Badanie procesu zużycia erozyjnego Załącznik
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Obliczanie siły napędowej i bilansu mocy oraz sporządzanie charakterystyki dynamicznej samochodu - Zeszyt 11' »

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 3 3. MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 5 3.1.1. Charakterystyka techniczna samochodu / 5 3.1.2. Mechanika toczenia kola samochodu / 5 3.1.3. Naciski na osie samochodu stojącego na drodze poziomej oraz na wzniesieniu / 6 3.1.4. Opory ruchu samochodu / 8 3.1.5. Siły napędowe działające na kola samochodu / 9 3.1.6. Bilans mocy samochodu / 10 3.1.7. Obliczenia trakcyjne samochodu Polonez Caro 1,4 GLI / 11 3.2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 21 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Obliczanie siły napędowej i bilansu mocy oraz sporządzanie charakterystyki dynamicznej samochodu - Zeszyt 11

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż silnika dwusuwowego - Zeszyt 2' »

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 4 3. MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 5 3.1.1. Ogólna budowa i zasada działania silnika dwusuwowego / 5 3.1.2. Materiały konstrukcyjne wykorzystywane do budowy silników dwusuwowych 19 3.1.3. Warunki techniczne montażu silnika dwusuwowego, przepisy bhp i przeciwpożarowe / 10 3.2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 11 3.2.1. Demontaż jednocylindrowego silnika dwusuwowego / 12 3.2.2. Montaż jednocylindrowego silnika dwusuwowego / 15 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż silnika dwusuwowego - Zeszyt 2

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MECHANIKA

  jedną z dwóch występujących pod wspólnym głównym tytułem „Eksploatacja maszyn” i jest przeznaczona dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na dwóch specjalnościach – maszyny górn... Pełen opis produktu 'Eksploatacja maszyn. Część 1. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyn' »

  Książka poświęcona jest fizycznym procesom starzenia maszyn w trakcie ich użytkowania oraz technologiom zwiększającym ich trwałość zarówno w trakcie użytkowania jak i obsługiwania. Publikacja ta jest jedną z dwóch występujących pod wspólnym głównym tytułem „Eksploatacja maszyn” i jest przeznaczona dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na dwóch specjalnościach – maszyny górnicze, budowlane i drogowe oraz maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Spis treści: 1. WPROWADZENIE 1.1. Eksploatacja maszyn. Pojęcia podstawowe 1.2. Fazy istnienia maszyn 1.3. Stany techniczne obiektu technicznego 1.4. Zapewnienie utrzymania ruchu maszyn 2. OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2.1. Technologie obsług technicznych i napraw 2.2. Technologiczność remontowa 3. FIZYCZNE STARZENIE ELEMENTÓW I MASZYN 3.1. Intensywność procesów destrukcyjnych 3.2. Proces zużywania tribologicznego 3.2.1. Określenia ogólne 3.2.2. Zużywanie utleniające i korozyjne 3.2.3. Zużywanie wodorowe 3.2.4. Zużywania ścierne i erozyjne 3.2.5. Zużywanie zmęczeniowe 3.2.6. Zużywanie odkształceniowe 3.2.7. Zużywanie adhezyjne 3.2.8. Zużywanie cieplne 3.2.9. Fretting 3.2.10. Zatarcie 3.2.11. Obliczeniowe modele zużywania tribologicznego 3.3. Przeciwdziałanie zużywaniu tribologicznemu 3.3.1. Podstawy teoretyczne techniki smarowania 3.3.2. Cele smarowania 3.3.3. Tarcie płynne 3.3.4. Środki smarne i sposoby smarowania 3.3.5. Tarcie graniczne 3.3.6. Granice skuteczności smarowania 3.4. Procesy starzenia elementów maszyn pod wpływem korozji 3.4.1. Wprowadzenie do teorii procesów korozji metal 3.4.2. Proces korozji chemicznej metal 3.4.3. Procesy korozji elektrochemicznej metali 3.4.4. Procesy korozji elementów maszyn w różnych środowiskach 3.5. Metody przeciwdziałania procesom korozji 3.5.1. Ochrona przed korozją na etapie projektowania i wytwarzania 3.5.2. Ochrona elektrochemiczna przed korozją 4. REGENERACJA ELEMENTÓW MASZYN 4.1. Projektowanie procesu technologicznego regeneracji 4.1.1. Opracowanie procesu technologicznego regeneracji 4.1.2. Kryteria stosowane przy wyborze sposobu regeneracji 4.1.3. Właściwości warstw regeneracyjnych wpływające na wybór sposobu regeneracji 4.1.4. Obliczanie kosztów regeneracji z uwzględnieniem trwałości elementów maszyn 4.1.5. Kwalifikowanie elementu maszyny do regeneracji 4.2. Regenerowanie i wymiana elementów maszyn 4.2.1. Metody regeneracji 4.2.2. Przykład dokumentacji procesu technologicznego 4.3. Napawanie jako metoda regeneracji elementów maszyn 4.3.1. Napawanie elektrodami otulonymi 4.3.2. Napawanie gazowe 4.3.3. Napawanie piazmowe 4.4. Natryskiwanie jako metoda regeneracji elementów maszyn 4.4.1. Natryskiwanie płomieniowe 4.4.2. Natryskiwanie łukowe 4.4.3. Natryskiwanie plazmowe 4.4.4. Natryskiwanie naddźwiekowe 4.5. Pokrycia galwaniczne i chemiczne 4.5.1. Uwagi ogólne 4.5.2. Proces technologiczny nakładania pokryć galwanicznych 4.6. Uwagi końcowe do procesu technologicznego regeneracji elementów maszyn 4.6.1. Wpływ wielkości produkcji na koszt regeneracji elementów maszyn 4.6.2. Określenie wykazu i kolejności operacji dla każdego z wybranych sposobów regeneracji 4.6.3. Scalanie cząsteczkowych wykazów operacji w wykaz ogólny 4.6.4. Opracowanie dokumentacji BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksploatacja maszyn. Część 1. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyn

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: GÓRNICTWO

  liniowe powierzchni terenu powstające w toku prowadzenia głębokiej eksploatacji górniczej 4. Deformacje nieciągłe powierzchni terenu towarzyszące płytkiej eksploatacji górniczej 4.1.... Pełen opis produktu 'Wypełnianie pustek podziemnych w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą' »

  W książce przedstawiono zarys zagadnienia likwidacji zagrożeń geotechnicznych ze strony nieciągłych deformacji powierzchni terenu. Zawiera też obszerny rozdział dotyczący hydrauliki mieszanin stosowanych do wypełniania pustek podziemnych. Spis treści: Przedmowa 1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka deformacji powierzchni terenu i górotworu w wyniku prowadzenia działalności górniczej 3. Deformacje liniowe powierzchni terenu powstające w toku prowadzenia głębokiej eksploatacji górniczej 4. Deformacje nieciągłe powierzchni terenu towarzyszące płytkiej eksploatacji górniczej 4.1. Rozwój deformacji nieciągłych od płytkich poziomych wyrobisk górniczych 4.2. Rozwój deformacji nieciągłych związanych z pionowymi wyrobiskami górniczymi 4.3. Wpływ uskoków na deformacje powierzchni 4.4. Sufozja gruntów jako przyczyna występowania nieciągłych deformacji powierzchni terenu 4.5. Procesy krasowe w procesie powstawania nieciągłych deformacji powierzchni terenu 4.6. Eksploatacja wielopokładowa i pobieranie starych zrobów   5. Określenie stopnia wypełnienia zrobów zawałowych w procesie ich doszczelniania 5.1. Wyznaczanie stopnia wypełnienia zarobów na podstawie objętości pustek w gruzowisku zwałowym 5.2. Stopień doszczelniania zarobów w warunkach kopalń węgla kamiennego 5.4. Przykład obniżenia deformacji powierzchni terenu przez doszczelnianie zarobów ścian zawałowych   6. Metody likwidacji pustek podziemnych w górotworze 6.1. Metody iniekcji otworowej 6.2. Przebieg robót iniekcyjnych przy wypełnieniu płytkich pustek podziemnych 6.3. Iniekcja strumieniowo – ciśnieniowa (jet grouting)   7. Technologia doszczelniania zarobów zawałowych   8. Pustki między warstwowe (Webera)   9. Mieszaniny stosowane do wypełniania pustek podziemnych 9.1. Umiejscowienie mieszanin do wypełnienia pustek i ich podziale ze względu na homo – i heterogeniczność 9.2. Własności fizykochemiczne mieszanin drobnofrakcyjnych 9.3. wymagania dotyczące własności mieszanin do wypełniania pustek podziemnych i doszczelniania zarobów zawałowych 9.4. Własności przepływowe mieszanin drobnofrakcyjnych   10. Elementy projektowania hydraulicznych metod wypełniania pustek w górotworze 10.1. Przepływ mieszanin w szczelinach 10.2. Rozpływ mieszaniny w gruzowisku zawałowym 10.3. Przepływ mieszanin w rurociągach 10.4. Parametry iniekcji otworowej   11. Prognozowanie zagrożenia dla powierzchni terenu   12. Metody lokalizacji starych pustek podziemnych w górotworze i oceny zagrożenia występowaniem deformacji nieciągłych powierzchni terenu   13. Uwagi dotyczące inwestycji na terenach górniczych i pogórniczych zagrożonych występowaniem deformacji powierzchni terenu 13.1. Wpływ zagrożenia występowaniem deformacji nieciągłych na przebieg procesu inwestycyjnego 13.2. Rola opinii geologiczno – górniczej w procesie planowania inwestycji na terenach górniczych i pogórniczych   14. Podsumowanie   Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wypełnianie pustek podziemnych w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INNE

  górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie Pełen opis produktu 'Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową' »

  Rezultaty dotychczasowych badań związków deformacji powierzchni terenu z sejsmicznością indukowaną, opartych na wynikach okresowych pomiarów geodezyjnych wykazały, że w przebiegu obniżeń w okresach związanych z wystąpieniem wstrząsu górniczego, występują charakterystyczne zmiany. Porównania przebiegów obniżeń stwierdzonych pomiarami oraz wyznaczonych z wykorzystaniem metod prognozowania poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego wykazały występowanie różnic w tych przebiegach. Można przyjąć, że różnice te wskazują na możliwość wystąpienia wstrząsu. [...] Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Dotychczasowe badania związków deformacji górotworu i powierzchni terenu z sejsmicznością towarzyszącą prowadzonym robotom górniczym 3.Sposób aproksymacji ciągłych pomiarów obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem zmiennych postępów frontów ścianowych 4. Teza i zakres pracy 5. Charakterystyka zaobserwowanej sejsmiczności indukowanej oraz zrealizowanych pomiarów przemieszczeń pionowych w rejonach badań 6. Analiza przebiegu zaobserwowanych przemieszczeń pionowych punktów terenu górniczego w czasie, w okresie wystąpienia wstrząsu górniczego 7. Autoagresyjny model procesu przemieszczeń pionowych terenu górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: ELEKTRO

  W pracy przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej transportowych systemów Pełen opis produktu 'Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych' »

  W pracy przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej transportowych systemów elektronicznych. Przedstawiono stosowane strategie eksploatacyjne w TSE i modele procesu eksploatacji wraz z zależnościami pozwalającymi wyznaczać wartości prawdopodobieństw przebywania dowolnego transportowego systemu elektronicznego w stanach pełnej zdatności, zagrożenia bezpieczeństwa i zawodności bezpieczeństwa. Dokonano również analizy kompatybilności elektromagnetycznej TSE, czego efektem jest określenie poziomu bezpieczeństwa działania transportowego systemu elektronicznego w przypadku oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych. Książka jest przeznaczona dla studentów oraz praktyków zajmujących się niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną, a także dla projektantów, producentów i decydentów urządzeń wchodzących w skład transportowych systemów elektronicznych. Spis treści: 1. Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 2. Wstęp 2.1. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów 2.2. Bezpieczeństwo transportowych systemów elektronicznych 3. Podstawy teoretyczne eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 3.1. Proces eksploatacji transportowego systemu elektronicznego 3.2. Stany niezawodnościowe transportowego sytemu elektronicznego 3.3. Miary niezawodności transportowych systemów elektronicznych 3.4. Zastosowanie rozkładów przy ocenie wskaźników niezawodności 3.5. Niezawodność struktur transportowych systemów elektronicznych w systemach sygnalizacji pożarowej na przykładzie czujek temperatury 3.5.1. Czujka temperatury w systemie elektronicznym o konstrukcji mozaikowej jako model fizyczny obiektu szeregowego 3.5.2. Czujka temperatury w systemie elektronicznym o konstrukcji mozaikowej jako model fizyczny obiektu równoległego 3.5.3. Czujka temperatury w systemie elektronicznym o konstrukcji mozaikowej jako model fizyczny obiektu szeregowo -równoległego 3.5.4. Czujka temperatury w systemie elektronicznym o konstrukcji mozaikowej jako model fizyczny obiektu równoległo -szeregowego 3.6. Bezpieczność transportowych systemów elektronicznych 3.6.1. Modele bezpieczeństwa nieodnawialnych transportowych systemów elektronicznych 3.6.2. Modele bezpieczeństwa odnawialnych transportowych systemów elektronicznych 4. Modelowanie procesu eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 4.1. Model oddziaływania zakłóceń na transportowy system elektroniczny 4.1.1. Sformułowanie założeń do modelowania 4.2. Podział zakłóceń oddziaływających na transportowy system elektroniczny 4.3. Założenia procesu eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 4.4. Modelowanie procesu eksploatacji transportowego systemu elektronicznego bez zakłóceń 4.4.1. Model transportowego systemu elektronicznego dyskretny w stanach i czasie 4.4.2. Model transportowego systemu elektronicznego dyskretny w stanach i ciągły w czasie 4.5. Modelowanie procesu eksploatacji transportowego systemu elektronicznego z zakłóceniami 4.5.1. Model transportowego systemu elektronicznego dyskretny w stanach i czasie 4.5.2. Model transportowego systemu elektronicznego dyskretny w stanach i ciągły w czasie 5. Strategie eksploatacyjne stosowane w transportowych systemach elektronicznych 5.1. Strategia według resursu 5.2. Strategia według stanu 5.3. Strategia mieszana 5.4. Strategia według efektywności 5.5. Strategia według niezawodności 5.6. Strategia maksymalizacji wskaźnika gotowości 5.7. Strategia maksymalizacji efektywności nakładów finansowych 6. Modele procesu eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 6.1. Modele procesu eksploatacji transportowych systemów elektronicznych bez zakłóceń 6.1.1. System zjedna magistralą transmisyjną i modułem rozszerzającym 6.1.2. System zjedna magistralą transmisyjną i modułami rozszerzającymi 6.1.3. System z dwoma magistralami transmisyjnymi i modułami 6.1.4. System z trzema magistralami transmisyjnymi i modułami 6.1.5. System z czterema magistralami transmisyjnymi i modułami 6.2. Modele procesu eksploatacji transportowych systemów elektronicznych z zakłóceniami 6.2.1. System zjedna magistralą transmisyjną i modułami 6.2.2. Systemzjedną magistralą transmisyjną! modułem rozszerzającym 6.2.3. System z dwoma magistralami transmisyjnymi i modułami 6.2.4. System z trzema magistralami transmisyjnymi i modułami 6.2.5. System z czterema magistralami transmisyjnymi i modułami. 7. Kompatybilność elektromagnetyczna w transportowych systemach elektronicznych 7.1. Ziemskie środowisko elektromagnetyczne 7.2. Wprowadzenie w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej na obszarze kolejowym 7.3. Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane na obszarze kolejowym 7.4. Określenie poziomu bezpieczeństwa i poziomu niezakłóconej pracy transportowego systemu elektronicznego 7.5. Wzajemne oddziaływanie zakłóceń i sygnałów użytecznych w transportowych systemach elektronicznych 7.5.1. Pasożytnicze sprzężenia elektromagnetyczne występujące podczas pracy transportowego systemu elektronicznego 8. Wskaźniki oddziaływania zakłóceń na transportowy system elektroniczny 8.1. Parametry, charakterystyki i rozkłady wybranych źródeł zaburzeń elektromagnetycznych występujących na rozległym obszarze kolejowym 8.1.1. Zaburzenia elektromagnetyczne generowane na rozległym obszarze kolejowym 8.2. Określenie wskaźników y oddziaływania zakłóceń na transportowy system elektroniczny dla zakłóceń z zakresu częstotliwości ELF i VLF 8.3. Oddziaływanie zakłóceń radioelektrycznych generowanych na obszarze kolejowym na transportowy system elektroniczny 9. Poziom bezpieczeństwa pracy transportowego systemu elektronicznego. 9.1. Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na intensywność uszkodzeń X w procesie eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 9.2. Wpływ zakłóceń na intensywność uszkodzeń ?i elementów elektronicznych wchodzących w skład transportowego systemu elektronicznego 9.3. Określenie dopuszczalnego poziomu zakłóceń wpływającego na bezpieczeństwo eksploatacji transportowych systemów elektronicznych 9.4. Określenie dopuszczalnych zakłóceń dla poziomu bezpieczeństwa T pracy transportowego systemu elektronicznego 9.5. Określenie poziomu bezpieczeństwa T działania transportowego systemu elektronicznego w przypadku oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych 10. Wspomaganie komputerowe zarządzania procesem eksploatacyjnym transportowego systemu elektronicznego 11. Zakończenie 12. Bibliografia Summary
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych

 • [WKiŁ]

  Kategoria: Książki z serii > Eksploatacja i naprawy samochodów

  nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących... Pełen opis produktu 'Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu' »

  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311[52]) na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010. W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących go zespołów: sprzęgieł, skrzynek biegów, wałów napędowych, przegubów, przekładni głównych, mechanizmów różnicowych, skrzynek rozdzielczych, półosi, piast kół napędowych i in. Przedstawiono zasady diagnostyki, obsługi i naprawy omawianych elementów oraz stosowane narzędzia i materiały eksploatacyjne. Treść bogato zilustrowano przykładami nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej. 1. Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 9 1.1. Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9 1.2. Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15 1.3. Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka 19 1.4. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 22 1.4.1. Napęd elektryczny 24 1.4.2. Napęd hybrydowy 28 1.5. Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 33 1.6. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 40 1.7. Ćwiczenia i test kontrolny 44 2. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 47 2.1. Wiadomości wstępne 47 2.2. Obciążenia statyczne pojazdu 47 2.3. Siły oporów ruchu pojazdu 51 2.3.1. Opory toczenia 52 2.3.2. Siła oporów wzniesienia 62 2.3.3. Siła oporów powietrza 63 2.3.4. Siła oporów bezwładności 66 2.3.5. Siła oporów uciągu przyczepy 69 2.4. Siła i moment napędowy 69 2.4.1. Moment obrotowy i moc silnika 70 2.4.2. Elastyczność silnika 72 2.4.3. Przełożenie całkowite układu napędowego 75 2.4.4. Prędkość obrotowa i moment obrotowy na kołach 76 2.4.5. Siła napędowa na kołach 77 2.4.6. Przyczepność kół do nawierzchni 78 2.5. Bilans sił 80 2.6. Bilans mocy 85 2.7. Dobór parametrów układu napędowego 89 2.7.1. Dobór silnika 89 2.7.2. Dobór przełożeń 92 2.8. Siły działające na pojazd podczas hamowania 100 2.9. Siły działające na pojazd poruszający się po łuku 102 2.10. Ćwiczenia i test kontrolny 104 3. Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 107 3.1. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym 107 3.2. Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 111 3.2.1. Rodzaje tarcia 111 3.2.2. Smarowanie elementów współpracujących 114 3.2.3. Rodzaje i przebieg zużywania się części 119 3.3. Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 125 3.3.1. Wpływ czynników konstrukcyjnych 126 3.3.2. Wpływ czynników technologicznych 127 3.3.3. Wpływ czynników eksploatacyjnych 127 3.4. Obsługa techniczna 130 3.4.1. Cel technicznej obsługi okresowej 131 3.4.2. Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów 133 3.4.3. Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu 136 3.4.4. Zakres czynności obsługowych 139 3.5. Badania diagnostyczne 144 3.5.1. Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej 145 3.5.2. Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów 147 3.5.3. Zakres badań diagnostycznych pojazdów 154 3.6. Naprawy zespołów i części pojazdów 156 3.6.1. Mycie pojazdów, ich zespołów i części 157 3.6.2. Demontaż i montaż 158 3.6.3. Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu 160 3.6.4. Metody weryfikacji części 166 3.6.5. Metody naprawy i regeneracji części 170 3.7. Ćwiczenia i test kontrolny 180 4. Układ przeniesienia napędu 183 4.1. Wiadomości wstępne 183 4.2. Sprzęgła samochodowe 191 4.2.1. Zadania i rodzaje sprzęgieł 191 4.2.2. Sprzęgła cierne tarczowe 197 4.2.3. Obsługa i naprawa sprzęgieł 214 4.3 Skrzynki biegów 224 4.3.1. Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów 224 4.3.2. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych 230 4.3.3. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych 259 4.3.4. Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów 264 4.3.5. Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się 273 4.3.6. Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów 307 4.3.7. Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych stosowane w pojazdach specjalnych 310 4.3.8. Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów 311 4.4. Wały napędowe i przeguby 325 4.4.1. Budowa i zadania wałów napędowych 325 4.4.2. Rodzaje i zadania przegubów 329 4.4.3. Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów 337 4.5. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 344 4.5.1. Budowa i zadania przekładni głównej 345 4.5.2. Budowa i zadania mechanizmu różnicowego 360 4.5.3. Budowa i zadania obudowy mostu napędowego 370 4.5.4. Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego 372 4.6. Półosie i piasty kół napędowych 381 4.6.1. Budowa i zadania półosi i piast kół 381 4.6.2. Obsługa i naprawa półosi i piast kół 385 4.7. Napęd na więcej niż jedną oś 388 4.7.1. Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych 388 4.7.2. Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych 403 4.7.3. Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych 405 4.8. Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu 406 4.9. Ćwiczenia i testy kontrolne 409 Bibliografia 418 Rozwiązania testów kontrolnych 422
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 4 3. MATERIAŁY POMOCNICZE / 6 3.1. Wiadomości teoretyczne / 6 3.1.1. Zmiany stanu technicznego części i zespołów samochodu podczas eksploatacji /... Pełen opis produktu 'Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Sprawdzenie zużycia gładzi cylindrów i czopów wału korbowego silnika - Zeszyt 12' »

  Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE / 2 2. PYTANIA PROWADZACE / 2 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 4 3. MATERIAŁY POMOCNICZE / 6 3.1. Wiadomości teoretyczne / 6 3.1.1. Zmiany stanu technicznego części i zespołów samochodu podczas eksploatacji / 6 3.1.2. Zużycie gładzi cylindra silnika / 10 3.1.3. Zużycie czopów wału korbowego silnika / 12 3.1.4. Przepisy bhp i przeciwpożarowe obowiązujące na stanowisku pracy / 14 3.2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 15 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH / 21 5. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH / 24
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Sprawdzenie zużycia gładzi cylindrów i czopów wału korbowego silnika - Zeszyt 12

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Budownictwo

  , administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie... Pełen opis produktu 'Eksploatacja obiektów budowlanych' »

  Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie i materiały stosowane w robotach remontowych, roboty rozbiórkowe. Prezentowane zagadnienia uzupełniono licznymi ćwiczeniami i pytaniami sprawdzajającymi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja obiektów budowlanych

 • [Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Budownictwo

  , administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych,... Pełen opis produktu 'Eksploatacja obiektów budowlanych' »

  Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie i materiały stosowane w robotach remontowych, roboty rozbiórkowe. Prezentowane zagadnienia uzupełniono licznymi ćwiczeniami i pytaniami sprawdzajającymi.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksploatacja obiektów budowlanych

 • [Kabe]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  W książce w odpowiedziach na pytania zostały ujęte podsta... Pełen opis produktu 'PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM MTS' »

  PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  W książce w odpowiedziach na pytania zostały ujęte podstawowe wiadomości, wymagane od kandydatów na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem komputerowego systemu szkoleniowego MTS. Odbiorcy książki:Książka jest adresowana właśnie do kandydatów na operatorów tychże obrabiarek. Może być też pomocna innym osobom zainteresowanym tymi obrabiarkami. Podręcznik powstał częściowo z materiałów udostępnionych przez firmę MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Berlin. Opinia na temat książki:Zagadnienie programowania obrabiarek CNC jest obecnie bardzo aktualne ze względu na uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, w których zautomatyzowana obróbka części maszyn jest podstawowym czynnikiem warunkującym efektywność wytwarzania. Tym bardziej na pochwałę zasługują publikacje z tego zakresu, adresowane przede wszystkim do wykwalifikowanego personelu technicznego, uwzględniające nowoczesne trendy w budowie maszyn. Recenzowana publikacja mieści się w tym kanonie i zawiera opracowane w sposób przystępny najważniejsze zagadnienia z przedmiotowej tematyki. Istotny i konieczny do podkreślenia jest fakt, iż Autor prezentowaną wiedzę teoretyczną odniósł do ćwiczeń na renomowanym systemie szkoleniowym MTS, stanowiącym bardzo dobre narzędzie do nauki obsługi i programowania obrabiarek CNC. Książka zawiera opis budowy obrabiarek CNC i ich eksploatacji. Scharakteryzowano w niej również dosyć szeroko zagadnienie programowania obrabiarek CNC. Układ książki jest prawidłowy a całość spójna merytorycznie. Dr inż. Witold Habrat PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS Spis treści  Wstęp 1. Charakterystyka obrabiarek CNC 2. Eksploatacja, obsługa i konserwacja 3. Dokumentacja techniczna 4. Podstawy programowania obrabiarek CNC 5. MTS – środowisko szkoleniowo-programistyczne 6. Wybrane technologie obróbki skrawaniem 7. Bhp na obrabiarkach CNC 8. MTS – przykłady praktyczne Kup Teraz! Książka na temat eksploatacji obrabiarek CNC - polecamy! Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM MTS


MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo zp grupa, buk rower
Produkty w ofercie: 1048
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Autodata - Księgarnia motoryzacyjna dla warsztatów

Ksiązki i programy z danymi do naprawy samochodow.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.12.2012
wkiŁ, instalator polski, autodata, auto, stihl, bosch, eurotax
Produkty w ofercie: 134
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, c.h. beck, helion, lektorklett, znak, wilga
Produkty w ofercie: 128131
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 128131
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, kaw warszawa, wydawnictwo Łódzkie, iskry
Produkty w ofercie: 79862
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2