Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WKiŁ]

  Kategoria: Książki z serii > Eksploatacja i naprawy samochodów

  nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących... Pełen opis produktu 'Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu' »

  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311[52]) na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010. W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących go zespołów: sprzęgieł, skrzynek biegów, wałów napędowych, przegubów, przekładni głównych, mechanizmów różnicowych, skrzynek rozdzielczych, półosi, piast kół napędowych i in. Przedstawiono zasady diagnostyki, obsługi i naprawy omawianych elementów oraz stosowane narzędzia i materiały eksploatacyjne. Treść bogato zilustrowano przykładami nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej. 1. Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 9 1.1. Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9 1.2. Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15 1.3. Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka 19 1.4. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 22 1.4.1. Napęd elektryczny 24 1.4.2. Napęd hybrydowy 28 1.5. Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 33 1.6. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 40 1.7. Ćwiczenia i test kontrolny 44 2. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 47 2.1. Wiadomości wstępne 47 2.2. Obciążenia statyczne pojazdu 47 2.3. Siły oporów ruchu pojazdu 51 2.3.1. Opory toczenia 52 2.3.2. Siła oporów wzniesienia 62 2.3.3. Siła oporów powietrza 63 2.3.4. Siła oporów bezwładności 66 2.3.5. Siła oporów uciągu przyczepy 69 2.4. Siła i moment napędowy 69 2.4.1. Moment obrotowy i moc silnika 70 2.4.2. Elastyczność silnika 72 2.4.3. Przełożenie całkowite układu napędowego 75 2.4.4. Prędkość obrotowa i moment obrotowy na kołach 76 2.4.5. Siła napędowa na kołach 77 2.4.6. Przyczepność kół do nawierzchni 78 2.5. Bilans sił 80 2.6. Bilans mocy 85 2.7. Dobór parametrów układu napędowego 89 2.7.1. Dobór silnika 89 2.7.2. Dobór przełożeń 92 2.8. Siły działające na pojazd podczas hamowania 100 2.9. Siły działające na pojazd poruszający się po łuku 102 2.10. Ćwiczenia i test kontrolny 104 3. Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 107 3.1. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym 107 3.2. Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 111 3.2.1. Rodzaje tarcia 111 3.2.2. Smarowanie elementów współpracujących 114 3.2.3. Rodzaje i przebieg zużywania się części 119 3.3. Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 125 3.3.1. Wpływ czynników konstrukcyjnych 126 3.3.2. Wpływ czynników technologicznych 127 3.3.3. Wpływ czynników eksploatacyjnych 127 3.4. Obsługa techniczna 130 3.4.1. Cel technicznej obsługi okresowej 131 3.4.2. Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów 133 3.4.3. Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu 136 3.4.4. Zakres czynności obsługowych 139 3.5. Badania diagnostyczne 144 3.5.1. Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej 145 3.5.2. Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów 147 3.5.3. Zakres badań diagnostycznych pojazdów 154 3.6. Naprawy zespołów i części pojazdów 156 3.6.1. Mycie pojazdów, ich zespołów i części 157 3.6.2. Demontaż i montaż 158 3.6.3. Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu 160 3.6.4. Metody weryfikacji części 166 3.6.5. Metody naprawy i regeneracji części 170 3.7. Ćwiczenia i test kontrolny 180 4. Układ przeniesienia napędu 183 4.1. Wiadomości wstępne 183 4.2. Sprzęgła samochodowe 191 4.2.1. Zadania i rodzaje sprzęgieł 191 4.2.2. Sprzęgła cierne tarczowe 197 4.2.3. Obsługa i naprawa sprzęgieł 214 4.3 Skrzynki biegów 224 4.3.1. Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów 224 4.3.2. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych 230 4.3.3. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych 259 4.3.4. Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów 264 4.3.5. Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się 273 4.3.6. Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów 307 4.3.7. Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych stosowane w pojazdach specjalnych 310 4.3.8. Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów 311 4.4. Wały napędowe i przeguby 325 4.4.1. Budowa i zadania wałów napędowych 325 4.4.2. Rodzaje i zadania przegubów 329 4.4.3. Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów 337 4.5. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 344 4.5.1. Budowa i zadania przekładni głównej 345 4.5.2. Budowa i zadania mechanizmu różnicowego 360 4.5.3. Budowa i zadania obudowy mostu napędowego 370 4.5.4. Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego 372 4.6. Półosie i piasty kół napędowych 381 4.6.1. Budowa i zadania półosi i piast kół 381 4.6.2. Obsługa i naprawa półosi i piast kół 385 4.7. Napęd na więcej niż jedną oś 388 4.7.1. Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych 388 4.7.2. Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych 403 4.7.3. Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych 405 4.8. Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu 406 4.9. Ćwiczenia i testy kontrolne 409 Bibliografia 418 Rozwiązania testów kontrolnych 422
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu

 • [Kabe]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  W książce w odpowiedziach na pytania zostały ujęte podsta... Pełen opis produktu 'PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM MTS' »

  PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  W książce w odpowiedziach na pytania zostały ujęte podstawowe wiadomości, wymagane od kandydatów na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem komputerowego systemu szkoleniowego MTS. Odbiorcy książki:Książka jest adresowana właśnie do kandydatów na operatorów tychże obrabiarek. Może być też pomocna innym osobom zainteresowanym tymi obrabiarkami. Podręcznik powstał częściowo z materiałów udostępnionych przez firmę MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Berlin. Opinia na temat książki:Zagadnienie programowania obrabiarek CNC jest obecnie bardzo aktualne ze względu na uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, w których zautomatyzowana obróbka części maszyn jest podstawowym czynnikiem warunkującym efektywność wytwarzania. Tym bardziej na pochwałę zasługują publikacje z tego zakresu, adresowane przede wszystkim do wykwalifikowanego personelu technicznego, uwzględniające nowoczesne trendy w budowie maszyn. Recenzowana publikacja mieści się w tym kanonie i zawiera opracowane w sposób przystępny najważniejsze zagadnienia z przedmiotowej tematyki. Istotny i konieczny do podkreślenia jest fakt, iż Autor prezentowaną wiedzę teoretyczną odniósł do ćwiczeń na renomowanym systemie szkoleniowym MTS, stanowiącym bardzo dobre narzędzie do nauki obsługi i programowania obrabiarek CNC. Książka zawiera opis budowy obrabiarek CNC i ich eksploatacji. Scharakteryzowano w niej również dosyć szeroko zagadnienie programowania obrabiarek CNC. Układ książki jest prawidłowy a całość spójna merytorycznie. Dr inż. Witold Habrat PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO MTS Spis treści  Wstęp 1. Charakterystyka obrabiarek CNC 2. Eksploatacja, obsługa i konserwacja 3. Dokumentacja techniczna 4. Podstawy programowania obrabiarek CNC 5. MTS – środowisko szkoleniowo-programistyczne 6. Wybrane technologie obróbki skrawaniem 7. Bhp na obrabiarkach CNC 8. MTS – przykłady praktyczne Kup Teraz! Książka na temat eksploatacji obrabiarek CNC - polecamy! Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PRAKTYCZNE PODSTAWY EKSPLOATACJI OBRABIAREK CNC Z WYKORZYSTANIEM MTS

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcja eksploatacji i BHP urządz. odpylającego

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcja BHP eksploatacji inst. i urzadz. elekt.

 • [WSiP]

  Kategoria: Podręczniki /Do nauki zawodu/Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna/Technik informatyk

  kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci i zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminu zawodowego. Autorzy dołożyli starań, by nie tylko... Pełen opis produktu 'Montaż i eksploatacja systemów komp. cz.2 EE.08' »

  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2017 roku! Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera materiał z zakresu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci i zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminu zawodowego. Autorzy dołożyli starań, by nie tylko przedstawić tematy związane z kwalifikacją EE.08, lecz także przekazać uczniom umiejętności praktyczne. Podręcznik zapoznaje przyszłych informatyków z zagadnieniami dotyczącymi systemów operacyjnych i sieci komputerowych, takimi jak: zasady BHP, budowa, instalacja i konfiguracja systemów Windows 7 i Linux, naprawa komputera osobistego, zabezpieczenie systemu operacyjnego, procedura naprawy aplikacji i dysku, podstawy lokalnych sieci komputerowych, modele sieci, protokoły i adresowanie sieci, projektowanie i konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Dzięki licznym przykładom, zrzutom ekranowym i zdjęciom uczniowie poznają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Montaż i eksploatacja systemów komp. cz.2 EE.08

 • [Seidel-Przywecki]

  Kategoria: INNE

  zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem in... Pełen opis produktu 'Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę' »

  Problematyka zawarta w monografii to efekt badań naukowych i odczucie pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne. lecz także jako problem interdyscyplinarny w sposób systemowy. Przynależność SZZW do infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskiej wymaga analiz i ocen związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem. Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń Słowo wstępne 1. Wstęp 2. Podstawy bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3. Metody analizy i oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy i oceny ryzyka 3.2. Dwuparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.3. Trójparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.4.  Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.5. Pięcioparametryczna matryca szacowania ryzyka 3.6. Metody drzew logicznych 3.6.1. Metoda drzewa uszkodzeń 3.6.2. Metoda drzewa zdarzeń 3.6.3. Metoda hybrydowa 3.7. Metoda grafów ryzywa 3.8. Niekonwencjalne metody analizy ryzyka 4. Ryzyko awarii sieci wodociągowej4.1. Charakterystyka zagrożeń  sieci wodociągowej 4.2. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii sieci wodociągowych 4.3. Przeciwdziałanie awariom na sieci wodociągowej 4.4. Metoda analizy ryzyka awarii sieci wodocjągowej 4.5. Metoda analizy barier zabezpieczeń 4.6. Metoda wyznaczania zintegrowanego ryzyka w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej 4.7. Ocena awaryjności sieci wodociągowej metodą analizy rangowej 5. Ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej5.1. Bezpieczeństwo wodne w unormowaniach krajowych 5.2. Pojęcia ryzyka w ujęciu Dyrektywy Seveso II 5.3. Szacowanie ryzyka związanego z konsumpcją wody wodociągowej 5.4. Zdefiniowanie ryzyka rozkładu wykładniczego 5.5. Wartościowanie ryzyka 5.6. Pojęcie mikroryzyka 5.7. metoda oceny ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody 6. Ryzyko związane z funkcjonowaniem opeatora SZZW6.1. Podejmowanie decyzji przez operatora 6.2. Motywy w pracy operatora 6.3. Aktywność operatora SZZW 6.4. Wskaźniki niezawodności pracy operatora 6.5. Typy zachowania operatora w systemie technicznym 6.6. Rodzaje błędów operatora 6.7. Metoda analizy niezawodności operatora TESEO 6.8. Metoda przewidywania błędu operatora THERP 6.9. Metoda szacowania i redukcji błędu operatora HEART 6.10. Esymatory wskaźników niezawodności do oceny pracy operatora 7. Zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę7.1. Podstawowe informacje i definicje 7.2. Metody reagowania na ryzyko 7.2.1. Transfer ryzyka 7.2.2. Łagodzenie ryzyka 7.2.3. Eliminacja ryzyka 7.2.4. Tolerowanie ryzyka 7.2.5. Redukcja ryzyka 7.3. Ubezpieczenie jako forma uniezależnienia się od ryzyka 7.4. Zasady badań marketingowych 7.5. Procedury zarządzania ryzykiem w ramach planu bezpieczeństwa wodnego 8. Podsumowanie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INNE

  górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie Pełen opis produktu 'Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową' »

  Rezultaty dotychczasowych badań związków deformacji powierzchni terenu z sejsmicznością indukowaną, opartych na wynikach okresowych pomiarów geodezyjnych wykazały, że w przebiegu obniżeń w okresach związanych z wystąpieniem wstrząsu górniczego, występują charakterystyczne zmiany. Porównania przebiegów obniżeń stwierdzonych pomiarami oraz wyznaczonych z wykorzystaniem metod prognozowania poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego wykazały występowanie różnic w tych przebiegach. Można przyjąć, że różnice te wskazują na możliwość wystąpienia wstrząsu. [...] Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Dotychczasowe badania związków deformacji górotworu i powierzchni terenu z sejsmicznością towarzyszącą prowadzonym robotom górniczym 3.Sposób aproksymacji ciągłych pomiarów obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem zmiennych postępów frontów ścianowych 4. Teza i zakres pracy 5. Charakterystyka zaobserwowanej sejsmiczności indukowanej oraz zrealizowanych pomiarów przemieszczeń pionowych w rejonach badań 6. Analiza przebiegu zaobserwowanych przemieszczeń pionowych punktów terenu górniczego w czasie, w okresie wystąpienia wstrząsu górniczego 7. Autoagresyjny model procesu przemieszczeń pionowych terenu górniczego dla oceny możliwości wystąpienia wstrząsu indukowanego prowadzoną eksploatacją ścianową 8. Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: MECHANIKA

  studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw... Pełen opis produktu 'Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn' »

  Niniejszy skrypt opracowany został dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn, transport, inżynieria produkcji i inżynieria bezpieczeństwa. Opracowanie to wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu studentów, którzy w coraz większej liczbie podejmują studia związane z szeroko pojętą eksploatacją obiektów technicznych, jak i inżynierią powierzchni. Należy zaznaczyć, że na rynku wydawnictw technicznych brak jest podstawowej literatury dotyczącej ćwiczeń z zakresu eksploatacji i inżynierii powierzchni. Skrypt zawiera zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być wykorzystywane w przedmiotach takich jak: Podstawy eksploatacji, Inżynieria powierzchni, Eksploatacja maszyn produkcyjnych. Opisy ćwiczeń laboratoryjnych uzupełniono informacjami wstępnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania i zrozumienia ćwiczenia. Zawarte w części opisowej laboratoriów informacje stanowią syntetyczne ujęcie treści wykładów z wymienionych przedmiotów. Bazę techniczną ćwiczeń stanowią laboratoria Katedry Inżynierii Eksploatacji a w szczególności Laboratorium Tribologiczne, Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Eksploatacja maszyn i jej dziedziny 2.1. Wybrane zagadnienia z tribologii 3. Przykłady ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji 3.1. Ocena zużycia części maszyn 3.2. Badanie procesu tarcia materiałów na skojarzenia ślizgowe 3.3. Badanie właściwości środków smarnych 3.4. Ocena zużycia materiałów podczas ścierania 3.5. Badanie odporności na zacieranie 3.6. Określenie prędkości krytycznych wirujących wałów 3.7. Badanie tarcia i zużycia tworzy w sztucznych 3.8. Badanie procesu zużycia erozyjnego Załącznik
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn

 • [WSIP]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych... Pełen opis produktu 'Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk E.24.1' »

  Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z zasadami bhp i ppoż., transformatorami, maszynami prądu stałego, maszynami indukcyjnymi, maszynami synchronicznymi, pomiarami maszyn elektrycznych, aparaturą łączeniową i sterowniczą, przekształtnikami energoelektronicznymi, odbiornikami energii elektrycznej oraz zabezpieczeniami maszyn elektrycznych. Treści teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami, ilustracjami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk E.24.1

 • [TOP-DESIGN]

  Kategoria: Oznakowania ostrzegawcze i ewakuacyjne/Tablice różne ostrzegawczo-informacyjne (NC)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wyłączone z eksploatacji

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: SERIE WYDAWNICZE > Budowa, naprawa, eksploatacja

  INSTRUKCJA MOSKWICZ ALEKO  BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA Książka napraw i instrukcja obsługi samochodu   Opis budowy poszczególnych zespołów i sposoby rozpoznawania niedomagań. Demontaż, naprawa... Pełen opis produktu 'MOSKWICZ ALEKO. BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA' »

  INSTRUKCJA MOSKWICZ ALEKO  BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA Książka napraw i instrukcja obsługi samochodu   Opis budowy poszczególnych zespołów i sposoby rozpoznawania niedomagań. Demontaż, naprawa i montaż mechanizmów zespołów i części samochodu w odmianach AZLK-2141 z silnikami o pojemności 1570 cm3 i AZLK-21412 z silnikami o pojemności 1480 cm3. Materiały eksploatacyjne i przyrządy obsługowo-naprawcze, wykaz łożysk i uszczelniaczy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MOSKWICZ ALEKO. BUDOWA, NAPRAWA, EKSPLOATACJA

 • [Akademia Morska w Gdyni]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Książka omawia zagadnienia związane z zarządzaniem i eksploatacją statków handlowych. Pełen opis produktu 'Morski statek transportowy Eksploatacja i elementy zarządzania' »

  Książka omawia zagadnienia związane z zarządzaniem i eksploatacją statków handlowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Morski statek transportowy Eksploatacja i elementy zarządzania

 • [Kabe]

  Kategoria: BUDOWNICTWO LĄDOWE I KOLEJNICTWO

  EKSPLOATACJA STACJI LPG W książce zostały zawarte wiadomości niezbędne dla osób zajmujących się eksploatacją stacji LPG zgodnie ze stanem prawnym na styczeń 2006 r. W książce zebrano... Pełen opis produktu 'EKSPLOATACJA STACJI LPG' »

  EKSPLOATACJA STACJI LPG W książce zostały zawarte wiadomości niezbędne dla osób zajmujących się eksploatacją stacji LPG zgodnie ze stanem prawnym na styczeń 2006 r. W książce zebrano ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazu płynnego, budowie stacji LPG, urządzeniach do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, przepisach bhp i ppoż. EKSPLOATACJA STACJI LPG Spis treści 1. Wstęp 2. Podstawowe wiadomości o gazach 2.1. Klasyfikacja 2.2. Gazy palne 2.3. Międzynarodowy układ jednostek miar SI 3. Ogólne wiadomości o gazie płynnym 3.1. Wprowadzenie 3.2. Właściwości fizykochemiczne gazu płynnego 3.2.1. Ciepło spalania i wartość opałowa 3.2.2. Gęstość właściwa w fazie ciekłej i gazowej 3.2.3. Barwa, zapach i toksyczność 3.2.4. Granice zapalności i wybuchowości 3.2.5. Ciśnienie (prężność) par nasyconych 3.2.6. Ciepło parowania i temperatura parowania 3.2.7. Objętość fazy ciekłej i fazy gazowej 3.2.8. Skraplanie gazu płynnego 3.2.9. Rozszerzalność w stanie skroplonym 3.2.10. Temperatura zapłonu i temperatura samozapłonu 3.2.11. Spalanie gazu płynnego 3.3. Przepisy dotyczące gazu płynnego 3.3.1. Wymagania dla gazu płynnego 3.3.2. Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) 3.3.3. Pobieranie próbek gazu skroplonego (LPG) 3.3.4. Ograniczenia sprzedaży gazu płynnego 3.3.5. Tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu płynnego 3.3.5. Przepisy karne 4. Stacja LPG 4.1. Dokumenty konieczne do wybudowania stacji LPG 4.2. Koncesje 4.3. Warunki techniczne i usytuowanie stacji 4.4. Budowa stacji 4.4.1. Zbiorniki magazynowe 4.4.2. Armatura zbiorników 4.4.3. Instalacja stacji 4.4.4. Pompy na stacjach LPG 4.4.5. Odmierzacz gazu (dystrybutor) 4.5. Instalacja zbiornikowa w samochodzie 5. Transport gazu skroplonego (LPG) 5.1. Transport towarów niebezpiecznych 5.2. Klasyfikacja i oznakowanie towarów niebezpiecznych 5.3. Pojazdy do przewozu gazu skroplonego (LPG) 5.3.1. Cysterny 5.3.2. Oznakowanie pojazdów z cysterną 5.4. Wyposażenie, ruch i obsługa pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 6. Obsługa instalacji do napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym (LPG) 6.1. Podstawowe dokumenty do prowadzenia stacji LPG 6.2. Kwalifikacje osób obsługujących instalację LPG 6.3. Przyjmowanie gazu skroplonego (LPG) do zbiorników magazynowych stacji 6.4. Przygotowanie instalacji do napełniania gazem skroplonym (LPG) zbiorników w samochodach 6.5. Napełnianie zbiornika samochodowego gazem skroplonym (LPG) 6.6. Przygotowanie do przerwy w pracy stacji LPG lub zmiany obsługi 6.7. Postępowanie w przypadkach niesprawności instalacji w stacji LPG 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 7.1. Wiadomości ogólne 7.2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 7.3. Przepisy o dozorze technicznym 7.4. Zagrożenia przy użytkowaniu instalacji z gazem skroplonym (LPG) 8. Ochrona przeciwpożarowa 8.1.Wiadomości ogólne 8.2. Przyczyny pożaru 8.3. Sprzęt gaśniczy 8.4. Ochrona przed wybuchem 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w stacji LPG 10. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Słownik definicji i pojęć Wykaz norm i literatury A. Akty prawne N. Normy L. Literatura Książka na temat eksploatacji stacji LPG
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o EKSPLOATACJA STACJI LPG

 • []

  W podręczniku podano najistotniejsze terminy oraz wiadomości na temat fizykochemicznych podstaw eksploatacji maszyn (tarcie, zużywanie się części maszyn; smarowanie). Omówiono cel diagnozowan...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń Podręcznik

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Ró?ne

  , - jak odliczać go w przypadku leasingu, najmu i dzierżawy, - jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdów, - co zmieniło się w zakresie odliczania VAT od paliwa, - jak prowadzić ewidencję księgową... Pełen opis produktu 'Odliczanie VAT od paliwa oraz nabycia i eksploatacji samochodów.' »

  Od 1 lipca 2015 r. po raz kolejny zmieniają się zasady odliczania VAT od paliwa! Zasady odliczania VAT od nabycia, leasingu czy wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych są szczególne. Dodatkowo nader często ulegają one zmianom - także w ostatnim okresie, gdy stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2014 r., ustawodawca zmieniał obowiązujące w tym zakresie przepisy. Kupując na potrzeby prowadzonej działalności samochód, podatnik zamierza zwykle używać go przez okres dłuższy niż kilka miesięcy. Rozmawiając obecnie o odliczeniu VAT od nabycia, leasingu czy wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych, warto mieć świadomość, że przepisy te na przestrzeni ostatniego 1,5 roku podlegały wyjątkowo częstym modyfikacjom. Nie zawsze więc można korzystać z uprawnień, które posiadało się w dniu nabycia pojazdu lub odwrotnie - sytuacja podatkowa nabywcy może się polepszyć. Z publikacji dowiesz się: - jak prawidłowo odliczać VAT przy nabyciu pojazdu samochodowego, - jak odliczać go w przypadku leasingu, najmu i dzierżawy, - jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdów, - co zmieniło się w zakresie odliczania VAT od paliwa, - jak prowadzić ewidencję księgową VAT związanego z nabyciem i wykorzystaniem samochodu. Uwaga, omawiamy nie tylko przepisy, które się zmieniły! Przedstawiamy kompleksowo tematykę dotyczącą odliczania VAT od samochodów! W naszej publikacji znajdziesz także tabelaryczne zestawienie najbardziej popularnych marek i modeli samochodów ze wskazaniem, na jakich zasadach można odliczać VAT od ich nabycia, leasingu, kosztów eksploatacji i nabycia paliwa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odliczanie VAT od paliwa oraz nabycia i eksploatacji samochodów.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  jeszcze niedawno, ale pozostaje jednak wciąż niezwykle aktualny, a jego doniosłość teoretyczna i praktyczna bynajmniej nie słabnie. Ze wstępu Nazwa - Eksploracja i eksploatacja gazu... Pełen opis produktu 'Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych' »

  Opis - Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku. Prezentowana książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie publikacją o charakterze monograficznym poświęconą specjalnie problematyce prawnej pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz prawnych aspektów rozwoju podsektora gazu niekonwencjonalnego przedmiotem analiz uczyniono także pozaprawne (głównie ekonomiczne i społeczne) determinanty i uwarunkowania rozwoju tego obszaru energetyki. Uwzględniono przy tym zarówno międzynarodowy, jak i krajowy (polski) kontekst tytułowego zagadnienia. Intencją autorów tej książki było włączenie się w dyskurs naukowy na temat, który co prawda nie budzi obecnie już tak wielu emocji, jak jeszcze niedawno, ale pozostaje jednak wciąż niezwykle aktualny, a jego doniosłość teoretyczna i praktyczna bynajmniej nie słabnie.Ze wstępu Nazwa - Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Kod ISBN - 9788379720750 Kod EAN - 9788379720750 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 14.7x20.9 Ilość stron - 206 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo autorskie. Prawo patentoweWysyłka: od ręki

  prawnoautorskich. W drugiej części przedstawiono umowy o eksploatację utworów najczęściej występujące w obrocie prawnym, koncentrując się na wykształconych w praktyce modelach tych umów. W pracy... Pełen opis produktu 'Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim' »

  Na rynku wydawniczym wśród pozycji z zakresu prawa autorskiego brak było dotychczas kompleksowego opracowania poświęconego wyłącznie umowom. Tymczasem podstawowe problemy konstrukcyjne obrotu majątkowymi prawami autorskimi, mimo upływu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ciągle budzą kontrowersje i wywołują rozbieżności w orzecznictwie. Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poddano analizie ograniczenia swobody umów w prawie autorskim oraz zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach do umów prawnoautorskich. W drugiej części przedstawiono umowy o eksploatację utworów najczęściej występujące w obrocie prawnym, koncentrując się na wykształconych w praktyce modelach tych umów. W pracy omówiono również najważniejsze zagadnienia zbiorowego zarządu, uwzględniając zasady powierzania praw w zarząd oraz podstawy reprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządu określonego repertuaru. Ze względu na ogromne znaczenie obrotu międzynarodowego w prawie autorskim w książce znalazł się także rozdział poświęcony określeniu prawa właściwego dla stosunków kontraktowych z zakresu prawa autorskiego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim

 • [Liwona]

  Kategoria: Prawo budowlaneWysyłka: od ręki

  Rusztowania w przepisach prawnych i normachBezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowańPodstawowe wiadomości o rusztowaniachTechnologia montażu i demontażu rusztowań Pełen opis produktu 'Rusztowania Montaż Eksploatacja Normy' »

  Rusztowania w przepisach prawnych i normachBezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowańPodstawowe wiadomości o rusztowaniachTechnologia montażu i demontażu rusztowań. Eksploatacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania Montaż Eksploatacja Normy

 • [Zacharek]

  Kategoria: Zarządzanie logistykąWysyłka: od ręki

  eksploatacji wózka jezdniowego- zdobędziesz wiedzę, jak oceniać ryzyko zawodowe i na jakie zagrożenia należy zwracać uwagę- jak zorganizować bezpieczny punkt ładowania akumulatorów- nauczysz... Pełen opis produktu 'Wózki jezdniowe Podręcznik bezpiecznej eksploatacji' »

  Dzięki tej książce:- dowiesz się, w jaki sposób i gdzie nabywać kwalifikacje, uprawniające do pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych- nauczysz się prowadzić codzienne przeglądy oraz dokumentację eksploatacji wózka jezdniowego- zdobędziesz wiedzę, jak oceniać ryzyko zawodowe i na jakie zagrożenia należy zwracać uwagę- jak zorganizować bezpieczny punkt ładowania akumulatorów- nauczysz się, jak opracować instrukcje BHP
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wózki jezdniowe Podręcznik bezpiecznej eksploatacji

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Poradniki. Informatory. SpisyWysyłka: od ręki

  W książce opisano:*budowę mechanizmów i zespołów* szczegółowe dane techniczne i regulacyjne*czynności obsługowe i naprawcze*wyposażenie niezbędne do obsługi i naprawy* momenty dokręcania połączeń gwintowych*materiały... Pełen opis produktu 'ZAZ Tavria Budowa naprawa eksploatacja' »

  W książce opisano:*budowę mechanizmów i zespołów* szczegółowe dane techniczne i regulacyjne*czynności obsługowe i naprawcze*wyposażenie niezbędne do obsługi i naprawy* momenty dokręcania połączeń gwintowych*materiały eksploatacyjne*schematy instalacji elektrycznej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZAZ Tavria Budowa naprawa eksploatacja


Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika gdańska, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1566
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Autodata - Księgarnia motoryzacyjna dla warsztatów

Ksiązki i programy z danymi do naprawy samochodow.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.12.2012
wkiŁ, instalator polski, autodata, auto, stihl, eurotax, bosch
Produkty w ofercie: 134
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, wydawnictwo auto, instalator polski, helion, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo zp grupa, buk rower
Produkty w ofercie: 982
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Znaki24.pl

Kompleksowa oferta znaków, tablic oraz piktogramów. Kilkanaście tysięcy znaków w ofercie w różnych rozmiarach oraz wykonanych z różnych materiałów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.01.2009
top-design
Produkty w ofercie: 2147
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Fireshop.pl

Sprzęt p.poż, pierwszej pomocy oraz oznakowania budynków.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.03.2011
kzwm ogniochron s.a., gzwm s.a.
Produkty w ofercie: 1901
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, -, znak, helion, lektorklett, penguin books, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 116566
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 116566
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, kaw warszawa, wydawnictwo Łódzkie, iskry
Produkty w ofercie: 79863
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1