Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Szkoła średnia > Ekonomia

  Niniejszy zbiór ćwiczeń jest ściśle związany z treścią podręcznika tegoż autora pt. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1 oraz Część 2. Warunkiem poprawnego rozwiązania ćwiczeń... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia' »

  Niniejszy zbiór ćwiczeń jest ściśle związany z treścią podręcznika tegoż autora pt. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1 oraz Część 2. Warunkiem poprawnego rozwiązania ćwiczeń jest uprzednie opanowanie określonej części materiału nauczania zawartego w podręczniku. Ćwiczenia, tematycznie związane z podręcznikiem, stanowią jednocześnie jego uzupełnienie, polegające głównie na przystosowaniu zawartych w podręczniku wiadomości teoretycznych do praktyki gospodarczej przedsiębiorstw. Spis treści: Wstęp Ćwiczenia do 1. części podręcznika Część I. Wiadomości wstępne Część II. Podmioty gospodarcze 1. Tworzenie podmiotów gospodarczych 2. Struktury organizacyjne Część III. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 3. Działalność produkcyjna 3.1. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa 3.2. Organizacja i przebieg procesu produkcji 3.3. Zbyt w przedsiębiorstwie 4. Krajowy obrót towarowy 4.1. Handel i jego formy 4.2. Punkty sprzedaży detalicznej 4.3. Zaopatrzenie sklepu w towary 4.4. Sprzedaż towarów 4.5. Gospodarka zapasami w punkcie sprzedaży detalicznej 4.6. Formy rynków zorganizowanych 4.7. Handel Internetowy 5. Handel w Unii Europejskiej 6. Zagraniczny obrót towarowy 6.1. Handel zagraniczny 6.2. Transakcje w handlu zagranicznym 6.3. Zwyczaje handlowe 6.4. Dokumenty w handlu zagranicznym 7. Obrót pieniężny 7.1. Papiery wartościowe 7.2. Giełda papierów wartościowych 8. Działalność usługowa 9. Transport, spedycja i logistyka Część IV. Zatrudnienie i płace 10. Zatrudnienie 10.1. Stan i struktura zatrudnienia 10.2. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników 10.3. Ergonomia. Bezpieczeństwo i higiena pracy 11. Wydajność pracy 12. Wynagrodzenia Rozwiązanie wybranych ćwiczeń do 1 części podręcznika Ćwiczenia do 2. części podręcznika Część I. System finansowy przedsiębiorstwa 1. Majątek przedsiębiorstwa 1.1. Aktywa trwałe 1.2. Gospodarka naprawcza 1.3. Aktywa obrotowe 2. Kapitał 3. Kredyty 4. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 5. Wynik finansowy i jego podział 5.1. Przychody i koszty 5.2. Podatki i wynik finansowy 6. Rozliczenia podmiotu gospodarczego 7. Rozliczenia międzynarodowe Część II. Planowanie działalności 8. Charakterystyka planowania 9. Plan gospodarczy 9.1. Planowanie rzeczowe 9.2. Planowanie finansowe Część III. Analiza działalności 10. Metody analizy ekonomicznej 11. Wskaźniki wykorzystane w analizie 11.1. Wskaźniki finansowe 11.2. Wskaźniki działalności gospodarczej 11.3. Wskaźnik wykorzystania środków Część IV. Marketing 12. Istota i działania marketingu 13. Reklama Część V. Organizacja i zarządzanie 14. Istota i rola organizacji w procesie pracy 15. Badanie i organizacja pracy 16. Proces kierowania Część VI. Organizacja gospodarki narodowej Część VII. Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwiązania wybranych ćwiczeń do 2. części podręcznika
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia

 • [WSiP]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20.W... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 2. Podręcznik (technik ekonomista)' »

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20.W 2. części podręcznika przedstawiono gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki organizacyjnej, zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizację działalności jednostki organizacyjnej, ubezpieczenia i finanse jednostki organizacyjnej, kontrolę procesu gospodarczego oraz marketing.Numer dopuszczenia:31/2006
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 2. Podręcznik (technik ekonomista)

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: MARKETING

  Opracowanie obejmuje starannie dobrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Początkowe rozdziały nawiązują do elementarnych kategorii ekonomicznych, procesu... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw' »

  Opracowanie obejmuje starannie dobrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Początkowe rozdziały nawiązują do elementarnych kategorii ekonomicznych, procesu podejmowania decyzji, potencjału firm i efektywności ich gospodarowania. W następnych uwzględniono istotne w ekonomice menedżerskiej kwestie organizacji procesów produkcyjnych, analizy i rachunku ekonomicznego, relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, procesów planowania i oceny projektów inwestycyjnych, jakości produkcji. Opracowanie jest kierowane przede wszystkim do osób chcących poznawać podstawowe elementy nauki o przedsiębiorstwie, studentów kierunków ekonomicznych, rolniczych, technicznych i innych, a także do praktyków gospodarczych. Coraz bardziej złożone warunki gospodarowania powodują konieczność wprowadzania w przedsiębiorstwach wielu usprawnień. Racjonalne wykorzystywanie wiedzy w procesie decyzyjnym to współcześnie podstawowy warunek sukcesu gospodarczego. Możliwości i zagrożenia wynikające m.in. z integracji gospodarczej z Unią Europejską oraz globalizacji dodatkowo inspirują przedsiębiorstwa do wzrostu aktywności gospodarczej, a także do intensywniejszego poszukiwania perspektywicznych czynników przewagi konkurencyjnej. Przedstawione narzędzia analizy ekonomicznej pozwalają racjonalnie oceniać i optymalizować zasoby, cele i działania podmiotów gospodarczych. Sprawne rozpoznawanie relacji przyczynowo-skutkowych w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz umiejętność inspirowania procesów rozwojowych to podstawowe zadania współczesnych menedżerów. Istotną cechą pracy jest syntetyczne ujęcie rozpatrywanych zagadnień. Spis treści: Wstęp 1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 1.1. Ekonomika i organizacja 1.2. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo 1.3. Elementarne narzędzia i wielkości ekonomiczne 2. Proces podejmowania decyzji gospodarczych 2.1. Systematyka decyzji 2.2. Etapy podejmowania decyzji gospodarczych 2.3. Ryzyko gospodarcze 2.4. System decyzyjno-wykonawczy w przedsiębiorstwie 3. Podmioty gospodarcze ich charakterystyka 3.1. Działalność gospodarcza 3.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 3.3. Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej 3.4. Cele działalności gospodarczej 3.5. Efektywność przedsiębiorstw 3.6. Konkurencyjność przedsiębiorstw 4. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw 4.1. Rodzaje analiz ekonomicznych 4.2. Wybrane narzędzia analizy ekonomicznej 5. Analiza potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa 5.1. Potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa 5.2. Majątek trwały 5.3. Majątek obrotowy 5.4. Kapitały w przedsiębiorstwie 5.5. Zasoby ludzkie i kapitał intelektualny 5.6. Potencjał przedsiębiorstwa a skala działania 6. Organizacja procesu produkcyjnego 6.1. Proces i cykl produkcyjny 6.2. Procesy pracy 6.3. Zasady organizacji pracy 7. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 7.1. Istota i cele rachunku kosztów 7.2. Podziały kosztów 7.3. Metody rachunku kosztów i controlling 8. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem 8.1. Otoczenie przedsiębiorstwa 8.2. Popyt i ceny 8.3. Metody ustalania cen 8.4. Makroekonomiczne uwarunkowania działań przedsiębiorstwa 9. Planowanie i analiza efektywności przedsięwzięć gospodarczych 9.1. Istota i rodzaje planów gospodarczych 9.2. Podstawowe elementy biznesplanów 9.3. Proces inwestycyjny i rodzaje inwestycji 9.4. Metody oceny projektów inwestycyjnych 10. Analiza jakości produkcji 10.1. Zarządzanie jakością produktów 10.2. Wybrane narzędzia analizy jakości produkcji Piśmiennictwo
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, powstały na bazie podręcznika Stanisława Dębskiego. Zawiera wiedzę z zakresu tworzenia i działalności podmiotów gospodar... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1.' »

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, powstały na bazie podręcznika Stanisława Dębskiego. Zawiera wiedzę z zakresu tworzenia i działalności podmiotów gospodarczych (działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej ibudowlano-montażowej). Prezentuje również tematykę dotyczącą handlu zagranicznego (w tym wewnątrz UE), obrotu pieniężnego, giełdy papierów wartościowych oraz zatrudnienia i płac.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1.

 • [Wydawnictwo SGGW]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystyczych

 • Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 3 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  19,80 zł
  22,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:- planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,- organizacja i zarządzanie,- organizacja gospodarki narodowej,- podejmowanie działalności gospodarczej.Załączono... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 3' »

  Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:- planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,- organizacja i zarządzanie,- organizacja gospodarki narodowej,- podejmowanie działalności gospodarczej.Załączono także wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. W części zamykającej poszczególne podrozdziały „Sprawdź, czy potrafisz..." znajdują się ćwiczenia w formie zadań testowych i rachunkowych oraz problemów do rozwiązania przez ucznia. Szczególnie cennych doświadczeń dostarcza uczniowi trening w zakresie czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, tabel i wykresów. Podręcznik zawiera ciekawe przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonania, będące zadaniami podobnymi do tych, z którymi uczeń spotka się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 3

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Zbiór ćwiczeń, ściśle związany z treścią podręcznika Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1 i Część 2 autorstwa Damiana Dębskiego, powstał na bazie książki "Ekonomika... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia' »

  Zbiór ćwiczeń, ściśle związany z treścią podręcznika Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1 i Część 2 autorstwa Damiana Dębskiego, powstał na bazie książki "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia" autorstwa Stanisława Dębskiego. Ćwiczenia, zawierające 2 części tematycznie związane z podręcznikiem, stanowią jednocześnie jego uzupełnienie. Treść ćwiczeń nawiązuje do sytuacji, jakie mogą wystąpić w praktycznej działalności firmy. Do tych ćwiczeń, których rozwiązanie wymaga pewnych schematów lub formularzy, dołączono ich wzory. Na końcowych stronach podano wyniki wybranych ćwiczeń (zwłaszcza wymagających działań rachunkowych).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia

 • Ekonomika przedsiębiorstw w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Książka "Ekonomika przedsiębiorstw" została poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie gospodarczym. Jest to opracowanie kompleksowo... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw' »

  Książka "Ekonomika przedsiębiorstw" została poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie gospodarczym. Jest to opracowanie kompleksowo traktujące o wpływie otoczenia na przedsiębiorstwa, a także czynnikach konkurencyjności.W publikacji ukazano zasady gospodarowania składnikami majątkowymi oraz źródła ich finansowania. Zaprezentowano również jak ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych odgrywają procesy inwestycyjne, konsolidacyjne i restrukturyzacyjne.Ponadto, w książce poruszono zagadnienia wartości przedsiębiorstwa, a także współdziałania gospodarczego podmiotów zarówno w ramach form kooperacji, jak i koncentracji.Opracowanie to doskonały podręcznik - przewodnik dla studentów różnych kierunków i specjalności ekonomicznych, jak i osób zainteresowanych zdobywaniem aktualnej wiedzy na prezentowany temat....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw

 • Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 2 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  23,40 zł
  26,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Ekonomika przedsiębiorstw - część II obejmuje zagadnienia takie jak: gospodarowanie zasobami majątkowymi, pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury, współpraca przedsiębiorstwa... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 2' »

  Ekonomika przedsiębiorstw - część II obejmuje zagadnienia takie jak: gospodarowanie zasobami majątkowymi, pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem i instytucjami ubezpieczeniowymi, rozliczenia przedsiębiorstwa w obrocie krajowym, obrocie wewnątrzwspólnotowym i handlu zagranicznym, system finansowy przedsiębiorstwa i wynik finansowy, analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 2

 • [Centrum Doradztwa i Informacji Difin]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Treści zawarte w podręczniku wynikają z programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw dla zawodu technik ekonomista nr 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24, zawartego w dokumentacji... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw. Część 3. Podręcznik' »

  Treści zawarte w podręczniku wynikają z programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw dla zawodu technik ekonomista nr 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24, zawartego w dokumentacji programowej. Podręcznik prezentuje aktualny stan wiedzy ekonomicznej, a zawarta w nim tematyka dobrana jest starannie z zachowaniem korelacji między przedmiotami zawodowymi realizowanymi w cyklu nauczania.<BR> <BR> Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:<BR> <BR> - planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;<BR> - organizacja i zarządzanie;<BR> - organizacja gospodarki narodowej;<BR> - podejmowanie działalności gospodarczej.<BR> <BR> Załączono także wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. W części zamykającej poszczególne podrozdziały "Sprawdź, czy potrafisz..." znajdują się ćwiczenia w formie zadań testowych i rachunkowych oraz problemów do rozwiązania przez ucznia. Szczególnie cennych doświadczeń dostarcza uczniowi trening w zakresie czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, tabel i wykresów. Podręcznik zawiera ciekawe przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonania, będące zadaniami podobnymi do tych, z którymi uczeń spotka się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.<BR>
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw. Część 3. Podręcznik

 • [DIFIN]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku s... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń' »

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.Składa się z:- części I, która obejmuje elementy kultury zawodu zawarte w pierwszym, drugim,trzecim i czwartym dziale programowym przedmiotu ekonomika,- części II, która dotyczy działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej jednostkiorganizacyjnej, co stanowi treści piątego działu programowego przedmiotu ekonomika,- części III, która obejmuje zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej i źródła ich finansowania, co stanowi treści piątego działu programowego przedmiotu ekonomika.Każda część podzielona jest na rozdziały i podrozdziały odpowiadające treściom nauczania w poszczególnych działach programowych. Każdy rozdział zawiera:- odniesienie do standardu wymagań egzaminacyjnych i określenie umiejętności ucznia,które musi nabyć, aby je osiągnąć,- podstawowe treści nauczania i wskazanie adekwatnych pozycji literatury,- różnego typu zadania testowe, wśród których dominują zadania wielokrotnego wyboruprzygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego (z którymi uczeń spotykasię na etapie pisemnym egzaminu zawodowego).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń

 • Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  17,10 zł
  19,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku s... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń' »

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.Składa się z:- części I, która obejmuje elementy kultury zawodu zawarte w pierwszym, drugim,trzecim i czwartym dziale programowym przedmiotu ekonomika,- części II, która dotyczy działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej jednostkiorganizacyjnej, co stanowi treści piątego działu programowego przedmiotu ekonomika,- części III, która obejmuje zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej i źródła ich finansowania, co stanowi treści piątego działu programowego przedmiotu ekonomika.Każda część podzielona jest na rozdziały i podrozdziały odpowiadające treściom nauczania w poszczególnych działach programowych. Każdy rozdział zawiera:- odniesienie do standardu wymagań egzaminacyjnych i określenie umiejętności ucznia,które musi nabyć, aby je osiągnąć,- podstawowe treści nauczania i wskazanie adekwatnych pozycji literatury,- różnego typu zadania testowe, wśród których dominują zadania wielokrotnego wyboruprzygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego (z którymi uczeń spotykasię na etapie pisemnym egzaminu zawodowego)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń

 • [DIFIN]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:- planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,- organizacja i zarządzanie,- organizacja gospodarki narodowej,- podejmowanie działalności gospodarczej.Załączono... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 3' »

  Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:- planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,- organizacja i zarządzanie,- organizacja gospodarki narodowej,- podejmowanie działalności gospodarczej.Załączono także wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. W części zamykającej poszczególne podrozdziały ?Sprawdź, czy potrafisz..." znajdują się ćwiczenia w formie zadań testowych i rachunkowych oraz problemów do rozwiązania przez ucznia. Szczególnie cennych doświadczeń dostarcza uczniowi trening w zakresie czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, tabel i wykresów. Podręcznik zawiera ciekawe przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonania, będące zadaniami podobnymi do tych, z którymi uczeń spotka się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw Podręcznik część 3

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20.W... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 2. Podręcznik (technik ekonomista)' »

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20.W 2. części podręcznika przedstawiono gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki organizacyjnej, zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizację działalności jednostki organizacyjnej, ubezpieczenia i finanse jednostki organizacyjnej, kontrolę procesu gospodarczego oraz marketing.Numer dopuszczenia:31/2006
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 2. Podręcznik (technik ekonomista)

 • [Empi2]

  Kategoria: BiznesWysyłka: od ręki

  Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty. W podręczniku przedstawiono... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw, podręcznik, cz. 3' »

  Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty. W podręczniku przedstawiono planowanie działalności gospodarczej, organizację i zarządzanie, organizację gospodarki narodowej oraz podejmowanie działalności gospodarczej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw, podręcznik, cz. 3

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  Zbiór ćwiczeń do nauki przedmiotu ekonomika dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista. Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia' »

  Zbiór ćwiczeń do nauki przedmiotu ekonomika dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia

 • [Centrum Doradztwa i Informacji Difin]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  Podręcznik Ekonomika przedsiębiorstw – część II został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, zawartego w dokumentacji programowej dla... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw. Podręcznik. Część 2.' »

  Podręcznik Ekonomika przedsiębiorstw &#8211; część II został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 23 02 / T-5, SP/ MEN/ 1998.02.24. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne ze zmodyfikowaną podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty.<BR> Każdy rozdział podręcznika zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych (określa umiejętności, które musi nabyć uczeń, aby osiągnąć wymagania opisane w standardach), aktualne treści poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, ćwiczenia w formie rożnego rodzaju zadań testowych oraz adresy internetowe, umożliwiające aktualizację wiedzy. Zadania testowe są adekwatne do zadań z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu zewnętrznego. Ponadto treści podręcznika są skorelowane z treściami pozostałych przedmiotów zawodowych a przede wszystkim z Zasadami rachunkowości i Rachunkowością.<BR>
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw. Podręcznik. Część 2.

 • [Centrum Doradztwa i Informacji Difin]

  Kategoria: Inne 303Wysyłka: do 3 dni

  dotyczących zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw. Prezentowany podręcznik jest odpowiedzią na te liczne zapytania. Jest dostosowany do nowego programu nauczania. Proponowany podręcznik... Pełen opis produktu 'Ekonomika przedsiębiorstw. Podręcznik. Część 1. Wydanie 2.' »

  Podręcznik powstał po wielu monitach nauczycieli. Informowali nas o braku odpowiedniego podręcznika do nauczania tego przedmiotu, o trudnościach z gromadzeniem przystępnych dla ucznia informacji dotyczących zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw. Prezentowany podręcznik jest odpowiedzią na te liczne zapytania. Jest dostosowany do nowego programu nauczania.<BR> Proponowany podręcznik został opracowany z myślą o zewnętrznym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zawiera wiele ciekawych przykładów z rozwiązaniami i ćwiczeń do samodzielnego wykonania w formie zadań testowych. Zadania te są adekwatne do zadań z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym i praktycznym egzaminu zewnętrznego. Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w innych pokrewnych zawodach np. technika rachunkowości. Część 1 jest zgodna ze stanem prawnym na 01.07.2005 r.<BR>
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika przedsiębiorstw. Podręcznik. Część 1. Wydanie 2.

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista. Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 1. Podręcznik' »

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technikum, część 1. Podręcznik

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Część 1 Podręcznik w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  39,78 zł
  44,20 zł

  [wsip]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista.... Pełen opis produktu 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Część 1 Podręcznik' »

  Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Część 1 Podręcznik


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 19
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, c.h. beck, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 143524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143524
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1