Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictw... Pełen opis produktu 'Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych' »

  Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictwo kulturowe danego narodu, świa­domość narodowego heroizmu czy obrazy ojczyzny. Zatem płaszczyzną, na której zaistniała edukacja obywatelska (wychowanie patriotyczne, wychowanie obywa­telskie, wychowanie państwowe), były w pierwszym rzędzie oświata i szkoła, róż­nego typu instytucje oświatowe (pozaszkolne), dalej ustawodawstwo oświatowe, czasopiśmiennictwo, propaganda obozu rządzącego czy chociażby wojsko.Przedstawiana praca jest próbą ukazania historycznych egzemplifikacji edukacji obywatelskiej we wskazanych powyżej obszarach refleksji. Tworzące ją teksty są autorskimi ujęciami zagadnień szczegółowych - dokonanymi przez badaczy z Polski, Ukrainy i Czech - wpisu­jących się konstytutywnie w zakres edukacji obywatelskiej.Czytelnik ma możliwość poznania roli, znaczenia, organizacji, specyfiki i wpływu tej edukacji na społeczeństwa od czasów średniowiecznych aż do współ­czesności. Tak szeroka cezura czasowa podkreśla wagę wychowania obywatelskiego i narodowego w dziejach ludzkości. Autorzy wskazują również na fundamentalne znaczenie edukacji obywatelskiej w procesie odbudowy państwa. Pracę tę, z założenia porządkującą i wzbogacającą wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej, traktujemy jako zaproszenie do dyskusji nad obywatelskością, jej historycznymi źródłami, które także w sposób znaczący kreują współczesne przestrzenie doświadczania obywatel­skości nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale również wspólnotowym, zwłaszcza w sytuacji poczucia narodowej i kulturowej odmienności. Świat człowieka współ­czesnego jest bowiem pełen dylematów generowanych przez odmienność właśnie w sferze obywatelskości, w których historia ma znaczący udział. Poszukiwanie odpo­wiedzi na rodzące się pytania powinno więc mieć historyczną proweniencję.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Historia świataWysyłka: od ręki

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacj... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej

 • Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  45,36 zł
  50,40 zł

  []

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacj... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  , kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, socjologii, etnografii, historii, psychologii, politologii. [...] głównym przedmiotem zainteresowań autorki jest edukacja wielokulturowa w... Pełen opis produktu 'Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie' »

  Praca ma charakter wybitnie interdyscyplinarny czy też - mówiąc inaczej - śmiało usytuować ją można na pograniczu - na pograniczu wiellu humanistycznych dyscyplin naukowych: pedagogiki, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, socjologii, etnografii, historii, psychologii, politologii. [...] głównym przedmiotem zainteresowań autorki jest edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym - tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym [...].O rosnącej randze edukacji wielokulturowej nikogo już chyba nie trzeba przekonywać. - Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mairosława S. Szymańskiego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie

 • [ECE Europejskie Centrum Edukacyjne]

  Kategoria: Popularnonaukowa

  nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróşnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej

 • [ECE Europejskie Centrum Edukacyjne]

  Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji mi

 • [ECE Europejskie Centrum Edukacyjne]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacj... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Kultura. Cywilizacja. Etnografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Historia narodów, ludności. Mniejszości narodoweWysyłka: od ręki

  , kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, socjologii, etnografii, historii, psychologii, politologii. [...] głównym przedmiotem zainteresowań Autorki jest edukacja wielokulturowa w... Pełen opis produktu 'Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym' »

  Praca ma charakter wybitnie interdyscyplinarny czy też - mówiąc inaczej - śmiało usytuować ją można "na pograniczu" - na pograniczu wielu humanistycznych dyscyplin naukowych: pedagogiki, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, socjologii, etnografii, historii, psychologii, politologii. [...] głównym przedmiotem zainteresowań Autorki jest edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym - tak w aspekcie teoretycznym , jak i praktycznym [...] . O rosnącej randze edukacji wielokulturowej, a co za tym idzie, pedagogiki kulturowej nikogo już chyba nie trzeba przekonywać.Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Mirosława S. SzymańskiegoPracy nadała Autorka konkretny, usystematyzowany kształt. W logicznej kolejności przedstawione zostały - w sposób spójny - najistotniejsze z punktu widzenia założeń Autorki zagadnienia. Układ książki jest przejrzysty i czytelny [...]. Na szczególne podkreślenie, moim zdaniem, zasługuje dokonana przez Autorkę analiza działania "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" w wielu interesujących kontekstach: pamięci, przestrzeni i miejsca, nade wszystko zaś obecności.Z recenzji wydawniczej dr Piotra Petrykowskiego, prof.. UMK
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym

 • [Wydawnictwo Naukowe UMK]

  Kategoria: Historia narodów, ludności. Mniejszości narodoweWysyłka: od ręki

  Książka Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce ma charakter podręcznikowy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i... Pełen opis produktu 'Edukacja wielokulturowa' »

  Książka Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce ma charakter podręcznikowy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, repatriantów oraz imigrantów, działań edukacyjnych skierowanych do tych środowisk oraz programów uwrażliwiających kulturowo adresowanych do społeczeństwa polskiego o wymienionych grupach. Autorka zawarła swoje spostrzeżenia dotyczące dobrych metod pracy w środowisku odmiennym kulturowo na podstawie prowadzonych badań, literatury przedmiotu, dostępnych opracowań materiałów edukacyjnych a także własnego zaangażowania w projekty edukacyjne. Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców ? antropologów, socjologów, pedagogów, edukatorów i działaczy kultury oraz osób stykających się z reprezentantami odmiennych kultur. Autorka w swej monografii przedstawia panoramę działań edukacyjnych w Polsce mających charakter wielokulturowy i międzykulturowy. Celem tego podejścia miała być swoista ?mapa? edukacji wielokulturowej, dająca wyobrażenie o skali tych przedsięwzięć, ich profilu, o ich skuteczności i funkcjonalnym (nie)dopasowaniu do aktualnych potrzeb. Drugim ważnym celem autorki była niewątpliwie chęć identyfikacji różnego rodzaju słabych punktów owych przedsięwzięć edukacyjnych.Z recenzji prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja wielokulturowa

 • [Impuls]

  Kategoria: Kultura. Cywilizacja. EtnografiaWysyłka: od ręki

  wielokulturowego świata". W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom... Pełen opis produktu 'Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej' »

  Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania - żyjących w krajach wysokorozwiniętych - mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji "różnicy" i "odmienności". Część pierwsza publikacji zawiera rozważania dotyczące "globalnego wielokulturowego świata". W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom przypadków. W ostatniej części Autor przedstawił własną propozycję odnoszącą się do edukacji wielokulturowej na tle zmieniających się warunków kulturowych w "globalnym świecie".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej

 • []

  Kategoria: Pedagogika/Pedagogika ogólna

  w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to: -        jak edukacja obywatelska jest pojmowana na …… teorii naukowych? -        jak społeczeństwo obywatelskie... Pełen opis produktu 'Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych' »

  Kraków 2007,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 496 str., oprawa miękkaKsiążka wpisuje się w dyskurs swym przedmiotem czyniący edukację obywatelską. Walorem opracowania jest usytuowanie go w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to:-        jak edukacja obywatelska jest pojmowana na …… teorii naukowych?-        jak społeczeństwo obywatelskie i...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  globalnego wielokulturowego świata. W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona... Pełen opis produktu 'Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej - Zbyszko Melosik' »

  Opis - Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania - żyjących w krajach wysokorozwiniętych - mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji różnicy i odmienności. Część pierwsza publikacji zawiera rozważania dotyczące globalnego wielokulturowego świata. W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom przypadków. W ostatniej części Autor przedstawił własną propozycję odnoszącą się do edukacji wielokulturowej na tle zmieniających się warunków kulturowych w globalnym świecie. Nazwa - Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej Autor - Zbyszko Melosik Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788373089235 Kod EAN - 9788373089235 Rok wydania - 2007 Język - polski Format - 16.2x23.2cm Ilość stron - 410 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej - Zbyszko Melosik

 • Edukacja wielokulturowa w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,09 zł
  39,95 zł

  [wydawnictwo naukowe umk]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Książka Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce ma charakter podręcznikowy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i... Pełen opis produktu 'Edukacja wielokulturowa' »

  Książka Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce ma charakter podręcznikowy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, repatriantów oraz imigrantów, działań edukacyjnych skierowanych do tych środowisk oraz programów uwrażliwiających kulturowo adresowanych do społeczeństwa polskiego o wymienionych grupach. Autorka zawarła swoje spostrzeżenia dotyczące dobrych metod pracy w środowisku odmiennym kulturowo na podstawie prowadzonych badań, literatury przedmiotu, dostępnych opracowań materiałów edukacyjnych a także własnego zaangażowania w projekty edukacyjne. Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców ? antropologów, socjologów, pedagogów, edukatorów i działaczy kultury oraz osób stykających się z reprezentantami odmiennych kultur. Autorka w swej monografii przedstawia panoramę działań edukacyjnych w Polsce mających charakter wielokulturowy i międzykulturowy. Celem tego podejścia miała być swoista ?mapa? edukacji wielokulturowej, dająca wyobrażenie o skali tych przedsięwzięć, ich profilu, o ich skuteczności i funkcjonalnym (nie)dopasowaniu do aktualnych potrzeb. Drugim ważnym celem autorki była niewątpliwie chęć identyfikacji różnego rodzaju słabych punktów owych przedsięwzięć edukacyjnych.Z recenzji prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja wielokulturowa

 • Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,18 zł
  40,04 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Książki naukowe>SocjologiaWysyłka: od ręki

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacj... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej Autor - Monika Hemeniuk-Walczak Oprawa - Miękka Wydawca - ECE Europejskie... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej - Monika Hemeniuk-Walczak' »

  Opis - Praca Moniki Hemeniuk?Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Nazwa - Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej Autor - Monika Hemeniuk-Walczak Oprawa - Miękka Wydawca - ECE Europejskie Centrum Edukacyjne Kod ISBN - 9788362363582 Kod EAN - 9788362363582 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.0x22.5cm Ilość stron - 456 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-08-15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej - Monika Hemeniuk-Walczak

 • [Adam Marszałek]

  Kategoria: Historia AzjiWysyłka: od ręki

  Praca Moniki Hemeniuk?Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacj... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur' »

  Praca Moniki Hemeniuk?Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykultur

 • [Impuls]

  Kategoria: Kultura. Cywilizacja. EtnografiaWysyłka: od ręki

  wielokulturowego świata". W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom... Pełen opis produktu 'Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej' »

  Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania - żyjących w krajach wysokorozwiniętych - mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji "różnicy" i "odmienności".Część pierwsza publikacji zawiera rozważania dotyczące "globalnego wielokulturowego świata". W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom przypadków. W ostatniej części Autor przedstawił własną propozycję odnoszącą się do edukacji wielokulturowej na tle zmieniających się warunków kulturowych w "globalnym świecie".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej

 • [ECE Europejskie Centrum Edukacyjne]

  Kategoria: Psychologia. PsychoterapiaWysyłka: do 3 dni

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją... Pełen opis produktu 'Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej [Hemeniuk-Walczak Monika]' »

  Praca Moniki Hemeniuk–Walczak to oryginalne, cenne i napisane z dużą pasją opracowanie na temat wizerunku kobiet. Autorka wpisuje się nie tylko w studia genderowe, ale także w badania nad edukacją międzykulturową - ukazuje bardzo kompetentnie [...] wizerunek kobiet w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Kazachstanie z perspektywy edukacji międzykulturowej. ISBN: 9788362363582 Kod paskowy: 9788362363582 Autorzy: Hemeniuk-Walczak Monika Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 32063 Miejscowość: Toruń Liczba stron: 456 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.0x22.5cm Głębokość (mm): 26 Waga: 0.688 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej [Hemeniuk-Walczak Monika]


Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6587
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, helion, znak, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 121599
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121599
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 89359
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 89312
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2